Home

Om museet

 

Museum Ovartaci ligger på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Det rummer Psykiatrisk Historisk Museum og Kunstmuseet. Museet driver også en række aktiviteter rettet mod psykiatribrugere, blandt andet et åbent atelier og en række kreative værksteder. Børn & Unge Atelier og en Museumscafe er også aktiviteter i museumsregi.

 

Museum Ovartaci har til huse i en af det psykiatriske hospitals smukke, gamle bygninger, tegnet af Michael Gottlieb Bindesbøll, en af Danmarks væsentligste arkitekter. Hospitalet åbnede i 1852 og kaldtes også “Jydske Asyl”. Det var et udtryk for tidens tanker om en human sindssygebehandling.