Olga Larsen

En fandens billedmager

billedtæppe 10

Islænderfannen
med kartofler
til hestefrikadeller
ca. 60x80 cm.

Museumsleder Mia Lejsted: Om samlingen af Olga Larsens billeder

Det forvirrede sind og drømmen om det lille landbrug skabte et usædvanligt kunstværk.
30 års slid under kummerlige forhold frembragte en drømmeverden i form af 13 billedtæpper, som enten forarger, forundrer eller fortryller.

Olga Larsens billedtæpper

Olga Larsen fremstillede 13 billedtæpper og flere broderede duge.

De håndknyttede tæpper blev fremstillet i løbet af ca. 1935 - 1965. Det vides ikke, i hvilken rækkefølge hun lavede dem, men de tæpper, der er løsere knyttet, og hvor teksten er sværere at læse, hører til blandt de seneste. Det skyldtes en tiltagende gigt og et svagere syn, der plagede hende med årene.

Billedtæpperne er knyttet med uldgarn på ostelærred. De er karakteristiske ved at være opdelt i tre horisontale felter, hvoraf det nederste er et rødt tekstfelt. Over det midterste billedfelt illustrerer et blåt felt for det meste en himmel. Billedtæpperne er forsynet med ringe, så de kan hænge på væggen.

Olga Larsen på hospitalet
kort før sin død i 1972.