Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 113 poster registreret under emnet Ansættelser
Mpr nr. A122127 - - Dato : 18500227
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Extract Gjenpart indlagt i mpr 122126 vedr. Bindesbölls ansættelse

Mpr nr. A122128 - - Dato : 18500617
Forfatter:Justitministeriet
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Extract Gjenpart indlagt i mpr 122126 vedr. Bindesbölls ansættelse

Mpr nr. A117113 - - Dato : 18500820
Forfatter:Selmer, Læge Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Læge Selmer skriver til bygningskommisionen angående et ham stillet forslag fra landsoverretsprokurator Dahl om at blive konstitueret som overlæge for sindssygehospitalet ved Århus under dettes opførelse for at kunne deltage i tilsynet med byggeriet indtil overlægestillingen bliver definitivt besat ved hospitalets start.

Mpr nr. A117093 - - Dato : 18500930
Forfatter:Wadtmann, Pastor Dahl, landsoverretsprokurator Poulsen, Niels, Gårdmand, Vægter
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Pastor Wagtmann meddeler landsoverretsprokurator Dahl, at han har antaget gårdmand Niels Poulsen som vægter ved sindssygehospitalet på Vejlby mark til nærmere aftalt løn. Han forventer, at der anvises ham et opholdsrum i de allerede færdige bygninger, hvor han kan søge ly for vejrliget. Endvidere skal disse bestemmelser meddeles ham skriftligt.

Mpr nr. A117094 - - Dato : 18500930
Forfatter:Dahl, Landsoverretsprokulator Poulsen, Niels, Gårdmand, Vægter
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Landsoverretsprokulator Dahl ansætter hermed gårdmand Niels Poulsen som vægter på sindssygehospitalets grund, idet hans pligter indskærpes samt lønvilkårne specifiseres.

Mpr nr. A117092 - - Dato : 18501006
Forfatter:Goldschmidt Vægter
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Hr. Goldscmidt skriver til bygningskommissionen angående ansættelsen af en vægter ved anstalten. Kommissionens samtykke hertil med angivelse af lønnen udbedes.

Mpr nr. A118068 - - Dato : 18520106
Forfatter:Houmann, Helene Sofie
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk Helene Sofie Houmann ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre anbefalinger medfølger, heraf en fra 24. juni 1853 som bringer den tidligere ansøgning i erindring i forbindelse med nybesættelsen pr. 1. november 1853.

Mpr nr. A122003 - - Dato : 18520623
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Til Stiftsfysiur dr. Med. Jespersen Aarhus Ansættelse af praktiserende læge Harald Selmer som Overlæge … under forbehold af en nærmere afgjørelse om hvorvidt hans stilling vil give ret til Pension.

Mpr nr. A118058 - - Dato : 18530604
Forfatter:Selmer, overlæge Hlatky, Ch, f Velbye Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Fru Ch. Hlatky født Velbye ansøger hermed om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er stilet til Overlæge Selmer. Hun er enke og har to børn efter instrumentmager johan Hlarky, som døde i l851.

Mpr nr. A118075 - - Dato : 18530701
Forfatter:Møller, Climentine, f Justesen Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Enkefru Clementine Møller født Justesen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Henvendelser om samme stilling har hun foretaget dateret 13. og 14. juli. En lægeattest vedlagt tillige med ialt tre udtalelser. Endvidere er vedlagt hendes ansøgning til samme stilling sidste gang den var opslået, tillige med en udtalelse. Ialt 9 aktstykker.

Mpr nr. A118077 - - Dato : 18530702
Forfatter:Madsen, W C, enkefru Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Enkefru W. C. Madsen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre udtalelser vedføjet ansøgningen,

Mpr nr. A118060 - - Dato : 18530703
Forfatter:Prehn, K, enke Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Fru K. Prehn enke efter kaptajn og toldinspektør Prehn spørger i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om de pligter og arbejdsopgaver med stillingen som oldfrue og om, hvorvidt hun, der er 37 år, eventuelt kan komme i betragtning ved stillingsbesættelsen.

Mpr nr. A118084 - - Dato : 18530707
Forfatter:Faron, Hanne Oldfrue Selmer, overlæge
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Hanne Faron ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 38 år gammel og har i 18 år været beskæftiget med undervisning i private hjem tillige med håndarbejde og linnedsyning. Samtidig med ansøgningen har hun særskilt sendt en forespørgsel til overlæge Selmer angående nogle oplysninger om arbejdsvilkårene. Ud over to udtalelser fra en tidligere arbejdsplads. en oprindeligt har fået tillige med en ny, er der tre breve i korrespondancen med overlæge Selmer. Hun har i mellemtiden fået tilbudt en anden stilling, hvorfor hun ønsker svaret fra sindssygehospitalet fremskyndt.

Mpr nr. A118079 - - Dato : 18530707
Forfatter:Bose, Hanne Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Hanne Bose ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus, idet hun bringer en tidligere indsendt ansøgning dateret 8. maj 1852 i erindring. Den gamle ansøgning tillige med to vedføjede udtalelser er vedlagt.

Mpr nr. A118076 - - Dato : 18530710
Forfatter:Muhl, Frederikke Amalia overlæge, Selmer Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frederikke Amalia Muhl ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. I det vedlagt brev anmoder hun overlæge Selmer om at overdrage hendes svoger gartner Jensen Århus de med ansøgningen vedlagte udtalelser, idet hun agter at benytte disse ved sin anøgning af en lignende stilling og ikke vil ulejlige de pågældende personer en gang til. Dette brev er datet 30. juli 1853.

Mpr nr. A118067 - - Dato : 18530713
Forfatter:Dahl, Analia, f Birnbaum, enkefru Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning: Enkefru Amalia Dahl født Birnbaum. Ansøger herved at måtte opnå ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Fem udtalelser medfølger ansøgningen.

Mpr nr. A118071 - - Dato : 18530714
Forfatter:Hansen, M, enkefru Grenå
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Enkefru M. Hansen Grenå ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre udtalelser er vedlagt. Hun er enke efter praktiserende læge Hansen og er 53 år gammel.

Mpr nr. A118064 - - Dato : 18530714
Forfatter:Oldfrue Bruun, Johanne, enke
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Fru Johanne Bruun, enke efter afdøde bataillonskirurg Jørgen Frederik Buun., ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre udtalelser er vedlagt.

Mpr nr. A118081 - - Dato : 18530715
Forfatter:Oldschwager, enkefru
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Enkefru Oldschwager ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun har i flere år beskæftiget sig med tilsynet i forbindelse med vask af dækketøj og linned. Fire udtalelser er vedføjet ansøgningen.

Mpr nr. A118070 - - Dato : 18530718
Forfatter:Hauberg, Conradine
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Conradine Hauberg ansøger herved om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af den ledige oldfruestilling ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118059 - - Dato : 18530718
Forfatter:Selmer, overlæge Langhode Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Hr Langhode Blum Præstegård pr. Ålborg forespørger på sin søsters vegne om, hvorvidt hun kan komme i betragtning i forbindelse med besættelsen af den ledige stilling som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 60 år og har et godt helbred. Hun har søgt den tilsvarende stilling ved hospitalet i Slesvig. Brevet er stilet til overlæge Selmer.

Mpr nr. A118061 - - Dato : 18530719
Forfatter:Holstebroe, Fanny Selmer, overlæge Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Fanny Holstebroe forespørger i et brev til overlæge Selmer om løn og arbejdsvilkår i den opslåede stilling som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er for tiden ansat ved Frederiks Hospital som Bestyrerinde for vaskeriet, og hun samarbejder således i den stilling med oldfruen på dette hospital.

Mpr nr. A118073 - - Dato : 18530722
Forfatter:Kålund, Jensine Katrine Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Jensine Katrine Kålund ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 35 år gammel og har i 8 år været husholderske ved Vemmetofte jomfrukloster. En anbefaling herfra er vedføjet.

Mpr nr. A118065 - - Dato : 18530722
Forfatter:Corvinus, Ida Phønix Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Ida Corvinus ansøger herved om ansættelse ved sindssygehospitalet ved Århus som oldfrue. Hun indtager en anden stilling ved hospitalet som ansøger. En kopi af en udtalelse fra bestyeren for Phønix i København er vedlagt.

Mpr nr. A118085 - - Dato : 18530725
Forfatter:Thoertsen, Marie Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Marie Thoertsen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 37 år gammel og er for tiden ansat ved sindssygehospitalet ved Slesvig, hvor hun beskæftiger sig med klædetilskæring og syning. Efter at hun har erfaret, at stillingen er blevet besat til anden side anmoder hun i et kort brev om at måtte få sine udtalelser retuneret. Disse mangler derfor.

Mpr nr. A118082 - - Dato : 18530726
Forfatter:Schnipp, Emilie Wilhemine Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Emilie Wilhemine Schnipp ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 25 år, og er for tiden læreinde ved pigeinstituttet i Kolding. En udtalelse fra den stedlige sognepræst er vedlagt.

Mpr nr. A118072 - - Dato : 18530726
Forfatter:Hansen, J B, enkefru
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Enkefru J. B. Hansen født Blichfeldt ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 39 år og har beskæftiget sig med syning. Seks udtalelser er vedlagt, herunder fra sognepræsten i hendes hjemby Mårslet.

Mpr nr. A118083 - - Dato : 18530728
Forfatter:Schiørring, Anne Marie Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. anne Marie Schiørring ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 52 år gammel og er for tiden husbestyrinde hos sin broder institutbestyrer D. Schiøring. Fem udtalelser er vedlagt deriblandt fra broderen, der er præst i Skanderborg.

Mpr nr. A118080 - - Dato : 18530729
Forfatter:Plose, Elise Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Elise Plose ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 47 år gammel, og har været husholderske både i byen og på landet. En udtalelse er vedlagt ansøgningen.

Mpr nr. A118063 - - Dato : 18530799
Forfatter:Bidsted, Johanne Dorothea Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Johanne Dorothea Bidsted ansøger herved om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af den ledige stilling som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling og en lægeattest er vedlagt.

Mpr nr. A118078 - - Dato : 18530801
Forfatter:Arentz, Christiane f Sørensen, enkefru Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Enkefru Christiane Arentz født Sørensen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun har været enke i 23 år efter skibsfører A. Arentz og er nu 48 år. En udtalelse er vedføjet ansøgningen.

Mpr nr. A118074 - - Dato : 18530808
Forfatter:Linnemann, Andrea Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk Andrea Linnemann ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 30 år og for tiden ansat som husholderske på Wedelslund. Syv udtalelser er vedføjet ansøgningen, herunder fra kammerjunker Folrack Wedelslund.

Mpr nr. A118066 - - Dato : 18530809
Forfatter:Christensen, Maria Sophia, født Henrichsen
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Fru Maris Sophia Christensen født Henrichsen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling er vedlagt.

Mpr nr. A118069 - - Dato : 18530809
Forfatter:Holst, Wilhelmine Carlgine Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Wilhelmine Carlgine Holst ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun forlader en stilling som oldfrue ved Børnehospitalet i København og har tidligere været skoleforstanderinde. Ti anbefalinger medfølger.

Mpr nr. A116139 - - Dato : 18530822
Forfatter:Selmer Oldfrue Corvinus
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Oldfrue. Selmers liste med kommentarer til ansøgereinder til pladsen som oldfrue. Om Corvinus skriver Selmer, at hun er blandt de egnede, men ikke udmærker sig ved orden og akkuratesse.

Mpr nr. A118062 - - Dato : 18539999
Forfatter:Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgninger. Tilsyneladende kortfattede notater vedrørende 23 navne på ansøgere til oldfrueposten ved sindssygehospitalet ved Århus i oversigtsform.

Mpr nr. A120093 - - Dato : 18551117
Forfatter:Ingerslev, kancelliråd Dahl,justitsråd Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Skrivelse til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori kancelliråd Ingerslev udses til at erstatte justitsråd Dahl som medlem af direktionen.

Mpr nr. A006007 - - Dato : 18560903
Forfatter:Dahl, Godsejer Justitsministeriet Selmer Ingerslev, Cancelliraad
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Direktionen. I anledning af at godsejer Dahl til Moesgaard er blevet udnævnt til etatsraad og departementschef i inrigsministeriet, indstiller direktionen til justitsministeriet, at godsejer, cancelliraad Ingerslev til Marselisborg bliver udnævnt til hans afløser, hvilket denne i brev til Selmer meddeler at han er blevet.

Mpr nr. A011016 - - Dato : 18610630
Forfatter:Lund, J F C
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Tilbagesendelse af anbefalinger til J. F. C. Lund i Holbæk.

Mpr nr. A116119 - - Dato : 18650427
Forfatter:Grønvaldt Selmer Kontorassisstent Borch
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Kontorassistent: Hermed Grønvalts udnævnense. Borch var ikke helt tilfreds med Selmers valg. Han mener heller ikke der er grund til at lave om på kontorassistentens instruks, hvilket Selmer også har gjort.

Mpr nr. A016032 - - Dato : 18660130
Forfatter:Horst, Johan Henrik, Lazeret-segent
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Uopfordret ansøgning fra Johan Henrik Horst tidligere lazaret-segent. Ingen svar fra direktionen.

Mpr nr. A116114 - - Dato : 18660411
Forfatter:Christensen, C, brænderimester Lund Jøns
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Overopsyn. Jeg benytter lejligheden til at meddele at jeg til overopsynsmand har antaget en hr. Lund -oprindrlig dansk jurist med anden karakter og under første krig intendant. Han går ind i Christensens plads og Christensen i Jøns', når denne rejser 1. maj.

Mpr nr. A018012 - - Dato : 18681113
Forfatter:Lægekandidater
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
’Ændringer af kandidatturnussen der hidtil har været på 2 år. 1) Kandidatsiden indskrænkes til 4 måneder. 2) Der træffes overenskomst med Kongelig Frederiks Hospital om, at hospitalets kandidater skal forrette tjeneste ved sindssygehospitalet 4 måneder ad gangen, således at denne forpligtigelse kommer til at påhvile hospitalets yngste examininerede kandidater. 3) Der antages hvert kvartal en kandidat, således at der hvert kvartal er to kandidater. 4) Den budgetterede løn til lægekandidaten anvendes til at lønne kandidaterne med. 5)lægekandidaterne har fri station. 6) Lægekandidaternes hidtidige særtillæg falder væk. 7) Denne ordning træder i kraft fra 1. januar l869.

Mpr nr. A116208 - - Dato : 18690216
Forfatter:Schønheit, kobbersmed Selmer Maskinmester
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Maskinmester. Den nuværende maskinmester vil gå af til 1. maj, hvorfor forvalteren undersøger mulighederne for at få en ny her i Århus. Man anbefaler meget en hr. Schønheit, der er kobbersmed, men Selmer foreslår, at man sætter en annonce i Berlingske, for at få flere at vælge imellem.

Mpr nr. A020020 - - Dato : 18700310
Forfatter:Lund Halby, Chr, Skomagermester
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
På grund af uheld med sin forretning og mange børn søger skomagermester Chr. Lund Halby en stilling på hospitalet ved førstkommende lejlighed.

Mpr nr. A023019 - - Dato : 18730426
Forfatter:Holm, R, reservelæge Selmer
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Genansættelse. Idet min 6 årige ansættelse som reservelæge ved den Nørrejyske sindssygeanstalt udløber den 30.juni førstkommende og det er mit ønske, hvis forholdene ville tillade det, fremsendes af vedblive af beskæftige sig med den særlige gren af lægevidenskaber, jeg i disse år har været knyttet til. Tillader jeg mig ærbødigst at ansøge den høje direktion om forlængelse af min ansættelse. R. Holm Selmer svarer på direktionens vegne, at Holm bliver genansat for en periode på 6 år.

Mpr nr. A116055 - - Dato : 18739999
Forfatter:Gartner
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Gartner. Gartnerpladsen er opslået ledig og aktstykker er prioriteringsliste over ansøgningerne og kommentarer til deres egnethed.

Mpr nr. A115118 - - Dato : 18760201
Forfatter:Jacobsen, Hagen Larsen, Rasmus, portner Dam, Chr, f t portner
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Portner. Hagen Jacobsen meddeler, at han har antaget Rasmus Larsen, Der hidtil har været medhjælper hos gartneren, som portner. Indlagt et brev underskrevet Chr. Dam f.t. portner, der ansøger om giftermåltilladelse, idet han gerne vil skabe sig en fremtid her på stedet.

Mpr nr. A026023 - - Dato : 18760415
Forfatter:Selmer Diakonisse
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelser. Selmer skriver til diakonissestiftelsen og anmoder om, at få en diakonisse til opsyn for de kvindelige patienter men det meddeles fra stiftelsen, at der er så mange andre forpligtelser, at man ikke ser sig i stand til at efterkomme Selmer`s ønske.

Mpr nr. A115085 - - Dato : 18780628
Forfatter:Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Reservelæge. Udnævnelse af Helweg.

Mpr nr. A115060 - - Dato : 18790309
Forfatter:Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Husholderske. Fristen for indsendelse af ansøgninger om plads som husholderske udløber den 14. marts 1879.

Mpr nr. A096011 - - Dato : 18919999
Forfatter:Organist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Organist. En række ansøgninger til embedet som organist ved sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningerne er i vidt omfang suppleret med afskrift af eksamensbeviser og anbefalinger.

Mpr nr. A042007 - - Dato : 18920912
Forfatter:Larsen, Johanne
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgninger. Hermed sender jeg min skudsmålsbog. Grunden hvorfor det varer så længe, er at jeg ikke turde fæste mig hen for så lille en løn om vinteren, før jeg fik lov dertil. De bedes sende mig min bog tilbage, for at jeg kan se om jeg har fået pladsen, eller om De muligvis har fæstet en anden. Johanne Larsen.

Mpr nr. A043013 - - Dato : 18930628
Forfatter:Geill, Christen, reservelæge Holm Lunn Quistgård
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Tjenestetidsforlængelse. Undertegnede, hvis funktionstid som reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus udløber den 1. august d. å. tillader sig hermed at ansøge om fornyet ansættelse fra denne dato. Christen Geill. I anledning af deres andragende af 28. f. m. meddeler direktionen Dem herved fornyet ansættelse som reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus fra d. å. at regne. Holm. Lunn. Quistgård.

Mpr nr. A044006 - - Dato : 18940730
Forfatter:Jensen, J E Opsyn
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. Undertegnede som den 8. oktober vil blive permitteret ansøger om at blive ansat som opsyn på sindssygeanstalten enten fra denne tid eller 1. november. I øvrigt tillader jeg mig at oplyse at jeg siden den 10. april 1893 har aftjent min værnepligt dels som rekrut dels som underkorporal / korporalselev og at jeg gennem min søster som i to år har været opsyn på sindssygeanstalten har erholdt oplysninger om forgældet og lønnen, så jeg ikke ønsker nærmere desangående. J. E. Jensen.

Mpr nr. A044002 - - Dato : 18941222
Forfatter:
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgninger. Vil overlægen ikke være så god at sende mig min bog, da jeg søger plads igen, jeg kunne ikke træffe overlægen den dag jeg rejste. Hinriette Jensen

Mpr nr. A046021 - - Dato : 18960227
Forfatter:Sørensen, N P
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. En N. P. Sørensen, der tidligere har været ansat på en åndssvageanstalt, søger om plads, den der er ikke nogen ledig.

Mpr nr. A046020 - - Dato : 18960303
Forfatter:
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. En vis lemmer, der har været ansat før, men som ikke har haft et godt forhold til andre medarbejdere ansøger om plads igen, men det meddeles at der ingen pladser er ledige for tiden.

Mpr nr. A046011 - - Dato : 18960727
Forfatter:Danielsen, Birgitte Knudsen, Magdalene
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelser: 2 kvinder, Birgitte Danielsen og Magdalene Knudsen, ansøger om ledige pladser, da de ikke er tilfredse med lønningerne i Viborg, hvor de for tiden er ansat på sindssygeanstalten. Det meddeles dem, at der ingen ledige pladser er.

Mpr nr. A046010 - - Dato : 18960804
Forfatter:Frederiksen, Konrad
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Konrad Frederiksen, der for tiden er bosat i Berlin, men ønsker at vende hjem, ansøger om en ledig stilling. Han fortæller, at han har været ansat på en anstalt i Cassel og kender til kurbademassage med koldt vand. Videre henviser han til sine gode anbefalinger. der er dog ingen stilling ledig i den nærmere fremtid.

Mpr nr. A047009 - - Dato : 18971223
Forfatter:Vestergård Quistgård Geill Vægter
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Vægter. Efter forslag af anstaltens forvalter samtykker direktionen i, at der foruden den faste vægter fra dags dato at regne indtil videre til 31. marts 1898 ansættes en ekstraordinær vægter til tjeneste om natten i gården mod betaling pr. nat 1,50 kr., og at denne udgift, der må anses for at være nødvendig til yderligere betryggelse under de her efter branden indtrådte forhold, vil være* at føre på udgiftskonto o. Geill Quistgård Vestergård.

Mpr nr. A049049 - - Dato : 18990516
Forfatter:Albech, O, kandidat
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Feriekandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1 juli d. å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest de 3ide juni d å Ansat bliver underlæge O Albech, vagtskibet Sjælland, København.

Mpr nr. A049048 - - Dato : 18990518
Forfatter:Trolle, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Sygeplejerske. Det meddeles herved, at De er antaget som sygeplejerske ved anstalten fra 1. juli d. å. at regne med en årlig løn af 300 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder. Ansættelsen først regnet fra tiltrædelsen 01.09.1899. Til frk. Dagmar Trolle, Viborg.

Mpr nr. A049047 - - Dato : 18990610
Forfatter:Pontoppidan Nielsen, M Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. september d. å. Pladsen lønnes med 300 kr. årlig og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til underskrevne overlæge i løbet af 14 dage fra dato. Pontoppidan. Der ansættes Karen M. Nielsen, der får sin afsked den 1. september 1907. Der er gensidig opsigelsesfrist på 2 måneder.

Mpr nr. A104280 - - Dato : 18990928
Forfatter:elev, Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Elev. Der er givet tilladelse til at husholdersken antager en elev til medhjælp i køkkenet. Eleven ydes fri station uden bespisningstillæg på 2. forplejningsklasse, og husholdersken oppebærer det honorar, eleven betaler. Eleven opføres ikke i hospitalets budget. Fra direktionen ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A062013 - - Dato : 19080729
Forfatter:Qwist, Svend
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. En Svend Qwist ansøger om en plads, men der er ingen ledig.

Mpr nr. A061004 - - Dato : 19081208
Forfatter:Overlægen Bikedommeren Karl
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning En karl sidder i arrest for trusler mod sine for

Mpr nr. A063020 - - Dato : 19090528
Forfatter:Andersen, Frederik
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. Frederik Andersen søger plads, men man må meddele, at ledige pladser vil blive annonceret i bladene.

Mpr nr. A065044 - - Dato : 19100531
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. En fhv. kræmmer søger plads. Han skriver, at han er nervøs og derfor ikke kan bestride sit hidtidige arbejde Hallager svarer, at han må se i avisen, om der er opslået pladser.

Mpr nr. A104221 - - Dato : 19130523
Forfatter:elev, Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Elev. Direktionen på sindssygehospitalet ved Århus meddeler herved kontoret at husholdersken har antaget en elev til medhjælp i køkkenet.

Mpr nr. A071043 - - Dato : 19130612
Forfatter:Christoffersen, Johan Bernhard, formand på Århus oliefabrik
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Oplysninger om ansættelse. Forespørgsel om Johan Bernhard Christoffersen, der har været ansat på hospitalet, men nu er formand på Århus Oliefabrik.

Mpr nr. A071036 - - Dato : 19130725
Forfatter:Sørensen, Andrea Margrethe
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. Andrea Margrethe Sørensen, Løgstør, spørger om, der er en stilling ledig ved hospitalet: man svarer at hun er velkommen til at ansøge, når der bliver opslået en stilling. Hun bliver senere ansat. se

Mpr nr. A075022 - - Dato : 19150828
Forfatter:Jensen, Annina Christine, arastantinde Nielsen, oversygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Oplysninger om ansatte. Til brug under en her ved kamret verserende sag mod arrestantinden Annina Christine Jensen, f. i Ommestrup den 14/8 1880, der forklarede at hun har været opsyn eller gangpige på Århus Sindssygeanstalt, dedes det meddelt kamret om man under arrestantindens tjeneste på anstalten har bemærket noget psykisk abnormt ved hende. Man svarer fra hospitalet, at den pågældende har været ansat fra 1. maj 1904 til 31.oktober 1907, oversygeplejerske frk. Nielsen der kunne fortælle nærmere om hende er død.

Mpr nr. A077018 - - Dato : 19160000
Forfatter:Elever
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Elevkontrakter. Elevkontrakter og korrespondance i forbindelse med disses indgåelse: ansøgninger, opgørelser over manglende stillinger (se sidste del) anbefalinger m.v..

Mpr nr. A079026 - - Dato : 19170804
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelser. Justitsministeriet beder sig oplyst om man fra direktionens side først og fremmest ønsker at besætte stillinger med folk, der er ved hospitalerne i forvejen, hvis der er tale om ansøgere, der er lige kvalificerede, hvilket direktionen bekræfter.

Mpr nr. A082022 - - Dato : 19191115
Forfatter:Justitsministeriet Kongen
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelsesbrev, se også 082-014, hvor der er vedlagt en løfterklæring, iflg. lov af 12. september 1919. Overlægen er ansat af Kongen, afdelingslægen er ansat af justitsministeriet, de øvrige ansættes af direktionen eller overlægen.

Mpr nr. A082023 - - Dato : 19200313
Forfatter:Tjenestemænd Kontorister
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Tjenestemandslov. Ifølge tjenestemandsloven af 12. september 1919 er der sket lønforringelser, som på længere sigt vil føre til at man får dårligere personale f.eks kontorassistenter skal erstattes med kontorister, der er uden kontoruddannelse. Endvidere er der regler for, hvorledes emolumenter skal behandles regnskabsmæssigt.

Mpr nr. A085028 - - Dato : 19201111
Forfatter:Justitsministeriet Plejere
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse af personale. Direktionen er af justitsministeriet blevet anmodet om, fremover når der skal ansættes plejere eller elever, at ansøgerne skal vedlægge dåbsattest samt straffeattest. Direktionen imødekommer dette ønske.

Mpr nr. A086002A - - Dato : 19210516
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsopslag. Lægeforeningen bureau forespørger om man ønsker abonnement på stillingsopslag, hvortil man svarer benægtende.

Mpr nr. A089165 - - Dato : 19220114
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktoratet skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående ansættelsen af Råhauge Askgård i en stilling som konstitueret gartnerassistent.

Mpr nr. A089166 - - Dato : 19220127
Forfatter:anlægsgartner, Askgård Råhauge
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til anlægsgartner Råhauge Askgård, at han er antaget for tiden frem til 1. oktober. Han vil senere få lønnen oplyst.

Mpr nr. A089168 - - Dato : 19220129
Forfatter:Aksgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Gartner Råhauge Askgård takker for ansættelsen som konstitueret gartner assistent på sindssygehospitalet ved Århus, og meddeler, at han kan tiltræde i løbet af den første uge i februar.

Mpr nr. A089170 - - Dato : 19220202
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartner
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler gartner Råhauge Askgård, efter hvilke regler han vil blive aflønnet i konstitutionstiden, og spørger om hvorvidt han kan tiltræde disse betingelser.

Mpr nr. A089163 - - Dato : 19220215
Forfatter:Stilling, Elfrida Astrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anættelse Dansk Sygeplejeråd ansøger om at få sygeplejerske Astrid Elfrida Stilling ansat i en uddanelsesstilling på sindssygehospitalet ved Risskov. Overlægen meddeler kontoret, at hun er ansat for et halvt år fra den 15. februar 1922.

Mpr nr. A089173 - - Dato : 19220221
Forfatter:Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktioratet spørger om, hvorvidt den konstitiuerede gartnerassistent Råhauge Askgård er gift, og hvilken løn samt emolumenter, der er ydet ham. Hopitalet svarer.

Mpr nr. A082024 - - Dato : 19220301
Forfatter:Tjenestemænd
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Tjenestemandslov. Beregninger vedrørende betaling for forskellige emolumenter, bl.a. elektricitet og varme samt grøntsager og jord. Beregningerne sker efter tjenestemandsloven af 12. september 1919.

Mpr nr. A089049 - - Dato : 19220320
Forfatter:Rasmussen, Hansine, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Brev fra sygeplejerske Hansine Rasmussen til overlæge for sindssygehospitalet ved Århus. Hun ønsker ansættelse ved hospitalet. Hun er for tiden i England, hvorfra brevet kommer.

Mpr nr. A089041 - - Dato : 19220403
Forfatter:Indenrigsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Arbejdsløshedskort. Direktoratet undlader ikke herved at henlede direktionens opmærksomhed på inrigsministeriets meddelelse af 29. marts angående arbejdsløshedskort.

Mpr nr. A089045 - - Dato : 19220420
Forfatter:Oversygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsopslag. Hermed følger tjenstlig et eksemplar af opslag angående en ledigblivende stilling som oversygeplejerske ved et af statens sindssygehospitaler. Opslaget bedes bekendtgjort for hospitalets plejepersonale.

Mpr nr. A089176 - - Dato : 19220929
Forfatter:Råhauge, Olaf, statstjenestemand
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Olaf Råhauge Askgård har underskrevet en erklæring i forbindelse med sin ansættelse som statstjenestemand ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089164 - - Dato : 19221020
Forfatter:Sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Dansk Sygeplejeråd ansøger om at få fire sygeplejersker ansat i uddannelsesstillinger på sindssygehospitalet ved Århus. Overlægen meddeler kontoret, at de alle fire er ansat på prøve fra 1. februar og et halvt år frem.

Mpr nr. A193196 - - Dato : 19230414
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelser. Kontorist A. Arnholm, p.t. patient ved hospitalet modtager hermed ansættelse ved hospitalets kontor. Dette meddeles ham og kontoret.

Mpr nr. A193199 - - Dato : 19230599
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Kaution. Kontorist A. Arnholms far bedes indsende vedlagte erklæring med egen og to vitterlighedsvidners underskrift og forsynet med stempel. Hoslagt følger den nævnte erklæring i underskrevet stand og stemplet.

Mpr nr. A193200 - - Dato : 19230929
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Det meddeles hermed Kontorist A. Arnholm at hans ansættelse som kontorist ved hospitalets kontor er forlænget med 6 måneder fra 1. oktober at regne. Der gives ham en lønforhøjelse. Dette meddeles desuden kontoret.

Mpr nr. A093043 - - Dato : 19231020
Forfatter:Nielsen, Elna Køkkenassistent
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Køkkenassistent. Frk. Elna Nielsen Kommunehospitalet i Århus. Ved at tilstille Dem det hosfølgende brev om Deres ansættelse her ved hospitalet til 1. november d. å. som køkkenassistent anmodes De om at underskrive og indsende, den ligeledes medfølgende løfteerklæring.

Mpr nr. A093016 - - Dato : 19231026
Forfatter:Maskinmester
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Maskinmester. Der er opslået en stilling som maskinmester i Vordingborg, hvilket direktoratet anmoder hospitalet at bekendtgøre blandt maskinpersonalet.

Mpr nr. A193201 - - Dato : 19231106
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Kontorist A. Arnholm forespørger direktionen om. hvorvidt han kan forvente ansættelse efter den 1. april 1924.

Mpr nr. A193202 - - Dato : 19231212
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anbefaling. Overlægen giver en anbefaling af kontorist A. Arnholm.

Mpr nr. A089047 - - Dato : 19239999
Forfatter:Oldfrueassistent Balle, Anna
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Opslag af stilling. Besættelse af en stilling som oldfrueassistent ved sindssygehospitalet ved Århus. Stillingen besættes med frk. Anna Balle. Hun får sin ancinitet fra ansættelse ved Midddelfart sindssygehospital overført.

Mpr nr. A092058 - - Dato : 19240124
Forfatter:Poulsen, Peter, fyrbøder
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Fyrbøder. Fyrbøder Peter Poulsen er syg med gulsot, hvorfor man søger direktoratet om tilladelse til at ansætte en afløser, hvilket sker på medhjælpskontoen.

Mpr nr. A193203 - - Dato : 19240218
Forfatter:Arhholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Kontorist A. Arnholm beder om at måtte fratræde sin stilling ved hospitalet den 25. marts, da han 1. april åbner egen forretning i Århus og godt vil have nogle dage fri til at indrette sig i. Han er villig til at yde hospitalet assistance unden for forretningstiden i forbindelse med finansårets afslutning. Hans anmodning imødekommes af direktionen.

Mpr nr. A193214 - - Dato : 19240814
Forfatter:Herrstrøm, bogholder
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. Breve fra Århus Kæmnerkontor. Århus kommunes skattekontor og Århus Belysningsvæsen angående forespørgsler fra bogholder Herrstrøm sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en eventuel ledig stilling til en kontorist Der er i alle tre tilfælde tale om negative svar.

Mpr nr. A094110 - - Dato : 19240901
Forfatter:Oversygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Oversygeplejerske. Der skal ansættes en oversygeplejerske ved Nykøbing Sj. hvilket direktoratet anmoder om det bliver bekendtgjort for eventuelle interesserede ved hospitalet her.

Mpr nr. A193205 - - Dato : 19240925
Forfatter:Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktionen skriver til direktoratet angående en stillingsansøgning fra A. Arnholm, i hvilken anledning man fra direktoratets side ønsker en udtalelse.

Mpr nr. A193206 - - Dato : 19241017
Forfatter:Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktoratet meddeler hospitalet, hvilket svar man har givet A. Arnholm på dennes stillingsansøgning. Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Mpr nr. A083002 - - Dato : 19241123
Forfatter:Arnholm, f. Thygesen, sygeplejerske Jacobsen, A Thune
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anbefaling sygeplejerske Fru Arnholm f. Thygesen, der søger stilling under Sundhedskommissionen som tilsynsførende for småbørn, har været ansat her ved hospitalet som plejerske fra den 1. maj l918 til den 1. april 1924, da hun blev gift. I de år hun har været og er et pligtopfyldende og et særdeles samvittighedsfuldt menneske, korrekt i sin optræden og med stor ordenssans* hun er tillige i besiddelse af gode almindelige kundskaber og skriver god håndskrift. Endelig har hun vist god evne til at omgås alle syge og sunde på grund af sit elskværdige og hjælpsomme væsen været afholdt af alle. Hun må snarest siges at stå over gennemsnittet af plejersker. Jeg tror således, at hun hvor det kommer an på at vise hjælpsomhed, forståelse og ordenssans. Med den uddannelse hun sidder inde med i almindendelig sygepleje, tror jeg, at hun forholdsvis let vil kunne tilegne sig det, der muligvis i øjeblikket mangler hende i den specielle virksomhed - børnepleje - som hun søger stilling ved. A Thune Jacobsen

Mpr nr. A193204 - - Dato : 19241212
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anbefaling. Forhenværende kontorist A. Arnholm anbefales til en stilling ved Århus Kommune af hospitalet, hvor han tidligere var ansat.

Mpr nr. A094113 - - Dato : 19249999
Forfatter:Jensen, Anna Thomine Plejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Plejerske. Anna Thomine Jensen, Vaarst, ansøger om plads som plejerske. Hun er uddannet i Middelfart.

Mpr nr. A193208 - - Dato : 19281208
Forfatter:Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Udtalelse. Direktoratet begærer en udtalelse i anledning af A. Arnholms skrivelse af 6. december til direktoratet. Den gives hermed.

Mpr nr. A193210 - - Dato : 19291227
Forfatter:Rasmussen, N og kasserer, Bogholder Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anbefaling. N. Rasmussen Alderslyst ønsker en udtalelse fra sindssygehospitalet i anledning af en ansøgning om stilling som bogholder og kassere fra A. Arnholm, der i ansøgningen har nævnt sin tid som kontorist på hospitalet. Udtalelsen sendes den 27. august.

Mpr nr. A097082 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Kontrakt. Blanket til slutning af kontrakt om ansættelse ved hospitalet.

Mpr nr. A097091 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Kontrakt. Blanket beregnet ved slutning af kontrakt om ansættelse af en elev ved hospitalet

Mpr nr. A104213 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Personaleansættelse. Ansættelsesformular fra Den kellerske Åndssvage-anstalt, opsigelsesformular og kvittering for opsigelse.