Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 212 poster registreret under dette emnet: Ansøgninger og lønninger og personalesager
Mpr nr. A122056 - - Dato :
Forfatter:Johan Frederich Bliver oppenTimmermann
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag

Mpr nr. A122016 - - Dato : 0
Forfatter:C. Blicher, Nordborg
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A122017 - - Dato : 0
Forfatter:J. F. Boesen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. +3 bilag

Mpr nr. A117002 - - Dato : 18471204
Forfatter:Welwjus, F T
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Hr F. T. Welejus ansøger om ansættelse ved anministrationen for det kommende sindssygehospital ved Århus. Der medfølger en anbefaling fra Århus borgmesterkontor.

Mpr nr. A117032 - - Dato : 18491012
Forfatter:Hartvigson, købmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefalinger. En række udtalelser om købmand Hartvigson fremlagt på bestyrelsesmødet på ovennævnte dato.

Mpr nr. A117003 - - Dato : 18501113
Forfatter:Gøeberg, Dorthea Husholdningspersonale
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Ansøgning fra Dorthea Høeberg om at måtte komme i betragtning ved ansættelsen af husholdningspersonale ved sindssygehospitalet ved Århus. Desuden spørger hun om hvorvidt hendes mand kan få et arbejde ved hospitalet.

Mpr nr. A117004 - - Dato : 18510420
Forfatter:Møller, Anna Kirstiene Syerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Anna Kirstiene Møller ansøger om at måtte komme i betragtning ved ansættelse af syersker til sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er ledsaget en række under skrifter signeret anbefaling.

Mpr nr. A122012 - - Dato : 18510602
Forfatter:Frederith Anthon
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A117005 - - Dato : 18510627
Forfatter:Jøns, M, Patruliebetjent
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Patruliebetjent M. Jøns ansøger om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af stillinger ved sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er bilagt en række udtalelser.

Mpr nr. A117006 - - Dato : 18510630
Forfatter:Høegh, Ane Sophie, syerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Syerske Ane Sophie Høegh ansøger om ansættelse på sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er bilagt tre anbefalinger.

Mpr nr. A117001 - - Dato : 18510715
Forfatter:Jensen, M, gartner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning til gartnerembedet. Ansøgning bilagt anbefalinger til embedet som gartner ved sindssygehospitalet ved Århus fra gartner M. Jensen Hjortshøjlund.

Mpr nr. A117008 - - Dato : 18510724
Forfatter:Wind, L Overopsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. L. Wind for tiden ansat ved skolevæsnet i Århus ansøger om stillingen som overopsynsmand ved sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er ledsaget af to anbefalinger.

Mpr nr. A117007 - - Dato : 18510728
Forfatter:Blåkjær, Jens Pedersen, arbejdsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Arbejdsmand Jens Pedersen Blåkjær ansøger omansættelse som oppasser eller lignende beskæftigelse ved sindssygehospitalet ved Århus. To anbefalinger følger med ansøgningen.

Mpr nr. A117010 - - Dato : 18510927
Forfatter:Naaes, Peter, enken Syerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgninger. Murersvend Peter Naaes enke søger om at blive ansat som syerske på sindssygehospitalet ved Århus. Der følger to anbefalinger med ansøgningen.

Mpr nr. A117009 - - Dato : 18510928
Forfatter:Steenholm, C Graver Opsynsmand Petersen, N
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Graver C. Steenholm ansøger om at måtte komme i betragtning ved besættelse af stillinger som opsynsmænd på sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen fornys, da Steenholm tilsyneladende har trukket den første ansøgning tilbage på grund af sygdom. I brev af 3. januar 1854 skriver N. Petersen til hospitalet for at trække en anbefaling for Steenholm tilbage. Denne bedes tilbagesendt.

Mpr nr. A122106 - - Dato : 18511002
Forfatter:M Warberg
Emnegruppe:

Tekst:
Til Selmer Tilbyder Barbering på anstalten for 100 rd. Ref. Til Bygningscommisionen protokol nr : 615

Mpr nr. A117011 - - Dato : 18511015
Forfatter:Petersen, P M, toldbetjent pensioneret
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Forhenværende nu pensioneret toldbetjent P. M. Petersen ansøger om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af stillinger ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre anbefalinger er vedlagt ansøgningen.

Mpr nr. A117229 - - Dato : 18511208
Forfatter:Schmidt, Lorentz Christian
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning Hr. Lorentz Christian Schmidt ansøger om at opnå ansættelse som vægter, opsynsmand eller lignende ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117014 - - Dato : 18511210
Forfatter:Schwartz, Friderikke Overopsynsjomfru
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Friderikke Schwartz ansøger om ansættelse som overopsynsjomfru ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling er vedlagt.

Mpr nr. A117013 - - Dato : 18511224
Forfatter:Løwe, H J, farmaceutisk kandidat Opsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Farmaceutisk kandidat H. J. Løwe ansøger hermed som opsynsmand på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117020 - - Dato : 18520102
Forfatter:Funder, Thomas, skipper
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Skipper Thomas Funder søger beskæftigelse for sig selv og sin kone på sindssygehospitalet ved Århus. Seks anbefalinger medfølger. Ansøgningen gentages to gange.

Mpr nr. A117015 - - Dato : 18520104
Forfatter:Andersen, Mathilde Nicoline, husjomfru
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Husjomfru Mathilde Nicoline Andersen ansøger om at opnå ansættelse på sindssygehospitalet ved Århus. Hun ansøger gentagne gange. Der er fire breve med ansøgninger henvendt til hospitalet samt en anbefaling ligeledes henvendt til hospitalet.

Mpr nr. A117016 - - Dato : 18520108
Forfatter:Petersen, Lars Gartner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgninger. Lars Pedersen Yderup ansøger om at opnå ansættelse som gartner ved sindssygehospitalet ved Århus. Han henvender sig to gange.

Mpr nr. A117023 - - Dato : 18520109
Forfatter:Bahnsen, J H, skomager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
stillingsansøgning. Skomager J.H. Bahnsen ansøger om ansættelse ved sindssygehospitalet ved Århus som portner, opsynsmand eller lignende beskæftigelse.

Mpr nr. A117024 - - Dato : 18520118
Forfatter:Pedersen, Rasmus Gartner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Rasmus Pedersen ansøger om at opnå ansættelse som gartner ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling medfølger.

Mpr nr. A117012 - - Dato : 18520120
Forfatter:Jørgensen, Jens, menig Opsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Menig Jens Jørgensen ansøger om at opnå ansættelse som opsynsmand på sindssygehospitalet ved Århus. To anbefalinger medfølger ansøgningen.

Mpr nr. A117025 - - Dato : 18520121
Forfatter:Andersen, E G Bagejomfru
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Fr. E.G. Andersen ansøger om at opnå en plads som bagejomfru på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117022 - - Dato : 18520125
Forfatter:Torriis, Hans
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Hans Torriis ansøger om ansættelse på sindssygehospitalet ved Århus for sig og sin kone.

Mpr nr. A117029 - - Dato : 18520204
Forfatter:Poulsen, Jens, skrædermester
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Jens Poulsen ansøger om at opnå ansættelse som portner, betjent, oppasser eller lignende underordnet stilling på sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling er vedføjet. Han er skræddermester af profession.

Mpr nr. A117026 - - Dato : 18520207
Forfatter:Petersen, A, portner Lunn O, etatsråd departementschef Selmer, overlæge Opsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Portner A. Petersen ansøger gentagne gange om at måtte opnå ansættelse som opsynsmand på sindssygehospitalet ved Århus. Tre anbefalinger er vedlagt. Desuden anbefaler etatsråd departementschef O. Lunn ham i et brev til overlæge Selmer.

Mpr nr. A117019 - - Dato : 18520221
Forfatter:Christensen, Jacob, daglejer Vægter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Daglejer Jacob Christensen ansøger om at opnå stilling som vægter eller anden lignende beskæftigelse ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117027 - - Dato : 18520226
Forfatter:Christensen, C, brænderimester Portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Brænderimester C. Christensen ansøger om ansættelse som portner på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117031 - - Dato : 18520227
Forfatter:Poulsen,Trine Poulsen, Jens, skræddermester
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Fru Trine Poulsen gift med skræddermester Jens Poulsen ansøger tillige med sin mand om ansættelse på sindssygehospitalet ved Århus. Hun vil gerne passe syge hvilket hun har erfaring i.

Mpr nr. A117030 - - Dato : 18520299
Forfatter:Pedersen, Peder Michelsen, toldbetjent Overopsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger, lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling. En anbefaling af tidligere vagtmester og berider samt toldbetjent Peder Michelsen Pedersen til stillingen som overopsynsmand på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117018 - - Dato : 18520306
Forfatter:Andersen, Jørgen, tømrer Portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Tømere Jørgen Andersen ansøger om ansættelse som portner ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling vedlagt.

Mpr nr. A117017 - - Dato : 18520326
Forfatter:Selmer, overlæge Simony, etatsråd Bøggild, P F
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Brev. Overlæge Selmer skriver til etatsråd Simony dels vedrørende anbefalinger for P. F. Bøggild dels vedrørende anskaffelse af inventar m.v. til hospitalet. Vedlagt er en række anbefalinger for hr. Bøggild.

Mpr nr. A117021 - - Dato : 18520406
Forfatter:Holm, N P
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. N. P. Holm søger om beskæftigelse på sindssygehospitalet ved Århus. Tre udtalelser er vedlagt.

Mpr nr. A117111 - - Dato : 18520417
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling. Skrivelse, hvori bygningskommissionen giver en udtalelse om hr. Bøggilds kvalifikationer til stillingen som forvalter for det nystartede sindssygehospital ved Århus, en stilling som han agter at ansøge om at opnå. Kommissionen er positivt indstillet.

Mpr nr. A116188 - - Dato : 18520514
Forfatter:Kongen
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Løn. Reglement for lønninger af de ved helbredsanstalten for Sindssyge i Nørrejylland ansatte embedsmænd og betjente. Overlægen 1600 Rbd. Reservelægen 400 Rdb. Præsten 200 Rbd. Forvalteren 800 Rbd. Bogholderen 350 Rbd. Overopsynsmanden og overopsynskonen respektive 240 Rbd. og 192 Rbd. Oldfruen gartneren og kogejomfruen 200, 100 og 80 Rbd. Opsynsmændne, badebetjenten og portneren 66 Rbd. Opsynskonerne 44 Rbd. tjenestekarle og tjenestepiger 40 a 50 og 30 a 40 Rbd. Foruden disse pengelønninger er der emolumenter som kost og brændsel. Approberet af Kongen den 14. maj 1852.

Mpr nr. A122116 - - Dato : 18520515
Forfatter:P B Rasmussen
Emnegruppe:

Tekst:
Ansøgning om stilling som snedker mv. Vedlagt ansøgninger 122116a og b

Mpr nr. A122035 - - Dato : 18520517
Forfatter:G B Ihle
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122028 - - Dato : 18520520
Forfatter:Capitain Haffner
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A122031 - - Dato : 18520520
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 3 bilag

Mpr nr. A122038 - - Dato : 18520520
Forfatter:Carl Theodor Kruger
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 3 bilag

Mpr nr. A122039 - - Dato : 18520520
Forfatter:C. Lindbach
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122025 - - Dato : 18520521
Forfatter:Jacob Esmann, Aalykkegård ved Odense
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122050 - - Dato : 18520521
Forfatter:Fritz Sannorn
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122040 - - Dato : 18520521
Forfatter:Carl Severin Luplau
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122119 - - Dato : 18520522
Forfatter:Jens Larsen Mollerup
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
Ansøgning om stilling som Portner, med 5 anbefalinger

Mpr nr. A122037 - - Dato : 18520523
Forfatter:Wrarup
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag

Mpr nr. A122045 - - Dato : 18520524
Forfatter:Niels Rasmussen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122029 - - Dato : 18520524
Forfatter:Christian Hansen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag

Mpr nr. A122049 - - Dato : 18520524
Forfatter:Fredrik Jørgen Salomon
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag

Mpr nr. A122051 - - Dato : 18520524
Forfatter:C C Schmidth
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A122019 - - Dato : 18520524
Forfatter:Johs. Bøgild
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag

Mpr nr. A122042 - - Dato : 18520524
Forfatter:Stig Mygind
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag

Mpr nr. A122023 - - Dato : 18520525
Forfatter:A. H. Dige
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag

Mpr nr. A122057 - - Dato : 18520526
Forfatter:Julius Zöerga
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A117034 - - Dato : 18520526
Forfatter:Dahl, prokurator
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgninger. Følgebrev til indsendelsen af stillingsansøgninger til bygningskommissionen modtaget af prokurator Dahl.

Mpr nr. A122044 - - Dato : 18520527
Forfatter:Niels Jensen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A122052 - - Dato : 18520527
Forfatter:Erik Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122020 - - Dato : 18520528
Forfatter:LMB Johansen (?)
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122047 - - Dato : 18520528
Forfatter:Carl Roosen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag

Mpr nr. A117035 - - Dato : 18520528
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stilllingsansøgninger. Brev fra bygningskommissionen til justitsministeriet medfølgende nogle stillingsansøgninger. Disse er nævnt i brevet.

Mpr nr. A122043 - - Dato : 18520529
Forfatter:Ole Norr
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag

Mpr nr. A122032 - - Dato : 18520529
Forfatter:H A Jensen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122033 - - Dato : 18520529
Forfatter:Carl Wilhelm Jacobsen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A122034 - - Dato : 18520529
Forfatter:Morten Jensen, Horsens
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122015 - - Dato : 18520529
Forfatter:Christian Blangstrup
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag

Mpr nr. A122026 - - Dato : 18520530
Forfatter: H. von Essen, Skanderborg
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 10 bilag

Mpr nr. A122036 - - Dato : 18520530
Forfatter:G J Koch
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122055 - - Dato : 18520530
Forfatter:Jens Peter Wittusen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. 1 bilag

Mpr nr. A122110 - - Dato : 18520531
Forfatter:Teodora Grönsund
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
Til Prokurator Dahl Forespørger om der er noget Gardiinarbeide…

Mpr nr. A122024 - - Dato : 18520531
Forfatter:Carsten Andreas Dolberg, Flensborg
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag

Mpr nr. A122048 - - Dato : 18520601
Forfatter:Sigvard Rasmussen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag

Mpr nr. A122021 - - Dato : 18520601
Forfatter:F. Classen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122027 - - Dato : 18520601
Forfatter:Johannes Peter Gad, Stubbekøbing
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122030 - - Dato : 18520601
Forfatter:Fredrik Hasselbalch
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 5 bilag

Mpr nr. A122022 - - Dato : 18520602
Forfatter:Fritz Conradsen, Mejlgård
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122018 - - Dato : 18520603
Forfatter:Thedor Brüel, Præstø
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. +1 bilag

Mpr nr. A122046 - - Dato : 18520604
Forfatter:P Richardt
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag

Mpr nr. A122014 - - Dato : 18520605
Forfatter:M. Bjørn , Tvilumgård
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag

Mpr nr. A122053 - - Dato : 18520605
Forfatter:F Walther
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag

Mpr nr. A122011 - - Dato : 18520608
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Følgebrev til Direktionen med 46 ansøgninger til stillingen som forvalter og Husmand (?)

Mpr nr. A122111 - - Dato : 18520609
Forfatter:Peter Andersen, Brønsholm , v. Hirchholm
Emnegruppe: Ansøgning

Tekst:
Til Overlægen Ansøgning om stilling som Overopsynsmand, vedl. anbefaling . 122111a

Mpr nr. A122117 - - Dato : 18520614
Forfatter:Jens Larsen og Margrete Steffensen
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
Ansøgning om arbejde bl.a. madlavning. Ingen hjemmeværende børn.

Mpr nr. A122041 - - Dato : 18520614
Forfatter:Meilinger
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag

Mpr nr. A122112 - - Dato : 18520616
Forfatter:L Jacobsen
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
Til Cancellieraad Dahl Reflekterer på annonce i Aarhus Stifts Tidende hvor der søges bogholder og oldfrue. Forespørger om det trods man søger ugifte folk er muligt for en familie at kommi i betragtning…

Mpr nr. A117036 - - Dato : 18520617
Forfatter:Dahl, prokurator
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgninger. Brev til prokurator Dahl fra bygningskommissionen med anbefalinger af nogle stillingsansøgninger.

Mpr nr. A122114 - - Dato : 18520621
Forfatter:Søren L Molboe
Emnegruppe: Ansøgninger

Tekst:
Til Jespersen Ansøgning om stilling som opsynsmand tilf. Notat: … saa meget fordrukken ud.

Mpr nr. A122115 - - Dato : 18520622
Forfatter:Jens Jørgensen Benning
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
til Direktionen Ansøgning om job på contoir. Notat af Selmer om returnerede anbefalinger

Mpr nr. A117037 - - Dato : 18520624
Forfatter:overlæge, Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Brev. Brev til overlæge Selmer vedrørende regning samt vedrørende en anbefaling af brevskriverens karl, der har ansøgt om ansættelse på hospitalet.

Mpr nr. A122054 - - Dato : 18520627
Forfatter:Viersing
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. På vegne af bror, vedlagt anbefalinger af Paludan Møller, stilet til Selmer med indledningen: Kære fætter 3 bilag

Mpr nr. A122013 - - Dato : 18520707
Forfatter:P. Arnesen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. +5 bilag

Mpr nr. A122059 - - Dato : 18520711
Forfatter:L P Blichert, Almindelig Hospital i København
Emnegruppe:

Tekst:
Ansøgning til Reservelægestillingen, med følgebrev til Selmer (a122059a)

Mpr nr. A122118 - - Dato : 18520712
Forfatter:A.N Schmidt
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
ansøgning (?)

Mpr nr. A117028 - - Dato : 18520713
Forfatter:Pedersen, Jens Portner Dahl, prokurator Selmer, overlæge
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Jens Pedersen ansøger om ansættelse som portner på sindssygehospitalet ved Århus. Han sender breve dels til prokurator Dahl dels til overlæge Selmer. Der er modtaget et brev med anbefaling af ham.

Mpr nr. A122121 - - Dato : 18520713
Forfatter:Thomsen
Emnegruppe: ansøgninger mv.

Tekst:
Under 28de Marts S(?) A(?) har jeg tilskrevet Overretsprocurator(?) Dahl saaledes: "Herr Rigsdagsmand! Om De end ikke er bekjendt med min Forfatning i hele dens Udstrækning og de Savn der tynge saa f nedtrykkende paa min Existents - uden at jeg ved al min Granskning kan finde nogensomhelst l Bevæggrund dertil hos mig selv - er De dog ikke aldeles uvidende om hvorlunde(?) Byrdeif?) paa flere Maader hviler med svær(?) Vægt paa mig. Jeg har af yderste Evne søgt at danne et Modværn(?) mod Trykket(?), men endnu er Øiemedet ei opnaaet og om det nogensinde vil ske, staar i Guds Haand. I 12 Aar har jeg levet som jeg bedst har kunnet fordi det var mig en Umulighed længere at have fast Tjeneste(?); jeg har slaaet ind paa flere Veie men min Attraa(?) og min 25 Aars Anvendelse ved Contoirforretninger(?) bar hidtil aldeles ingen Frugter(?) til Fordeel for mig - O hvor tungt er det ikke at see Fremtiden saaledes imøde naar den uden Bevidsthed(?) afmaler os Tingen(?) med saa sorte Farver: "Du har slidt og slæbt til ingen Nytte" At en borgerlig Næringsvej(?) ikke engang har kunnet blive mig til Deel, der er forsynet med sjældent gode Anbefalinger ligger uden for min Synskreds, I den Anledning har jeg taget under Overvejelse om der muligvis ikke blandt de flere Forretningsgrene(?), hvortil den underbygning værende Daareanstalt giver Anledning kunde findes Een der egnede sig enten for mit, eller Kones(?) Vedkommende, da vi som to eenlige Folk kan nøies med saare Lidet Deres behagelige Svar og godhedsfulde Medvirkning til Opnaaelsen af en i saa Fald passende Betjening, udbedes." Forsaavidt der skulle kunne findes en for mig passende Betjening er jeg i Henhold til mit tidligere Andragende hermed saa fri at anbefale mig i den ærede Direktions gunstige Bevaagenhed. Aarhuus den 13de Juli 1852 ærbødigst Thomsen Fiskergade(?) No 475 til Direktionen for Helbredelsesanstalten for Sindssyge ved Aarhus

Mpr nr. A122120 - - Dato : 18520799
Forfatter:Caroline Werling
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
Ansøgning til plejestilling. Med 3 anbefalinger

Mpr nr. A122104 - - Dato : 18520802
Forfatter:Niels Gieersen
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
Til Direktionen Ansøgning om stilling som opsyns karl.

Mpr nr. A122178 - - Dato : 18520805
Forfatter:Marie Sedawitz f. Holm
Emnegruppe: Ansøgninger

Tekst:
Ansøger om ansættelse som økonoma (?), og i tilfælde af afslag om en lille godgørenhed. 122178a : Selmer afslår begge anmodninger.

Mpr nr. A122108 - - Dato : 18520812
Forfatter:B Bygballe
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
Tilbyder sin tjeneste som Barber

Mpr nr. A117112 - - Dato : 18520814
Forfatter:Selmer, læge Simony, kulturminister Friis, bygningsinspektør Ekke, arkitekt
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling. Følgeskrivelse fra læge Selmer til kulturminister Simony og Bygningsinspektør Friis, hvori den vedlagte udtalelse om arkitekt Ettes indsats i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus introduceres. Der er tilføjet nogle bemærkninger fra Bygningsinspektør Friis.

Mpr nr. A122105 - - Dato : 18520820
Forfatter:Jens Hansen Voldum
Emnegruppe:

Tekst:
Til Direktionen Ansøger om stillingen som Skomager.

Mpr nr. A122109 - - Dato : 18520820
Forfatter:Jens Hansen Voldum
Emnegruppe:

Tekst:
Til Direktionen Ansøger også om stillingen som Barber. Se mpr 122105

Mpr nr. A117103 - - Dato : 18520899
Forfatter:Ette, arkitekt Selmer, overlæge
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling. Bygningskommissionen giver i et berv til overlæge Selmer sin bedømmelse af arkitekt Ette som medarbejder ved byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A122002 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-

Tekst:
Extract Gjenpart af forslag til Gagering Af Embeds og Betjentpersonalet ved Helbredelsesanstalten ved Aarhus

Mpr nr. A122010 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger og lønninger mm

Tekst:
Læg vedr besættelse af Forvalterstillingen indh. Brev fra Justitsministeriet og 43 ud af 46 ansøgninger med billag

Mpr nr. A122000 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst:
Kasse mrkt. Ansøgninger 1852 (mm) Budgetoverslag for 1853/54 , og korrespondance derom.

Mpr nr. A117042 - - Dato : 18529999
Forfatter:Walter, F, stud theol
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling. Udtalelser om stuf. theol. F. Walther, som søger stilling på hospitalet.

Mpr nr. A122058 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe:

Tekst:
34 ansøgninger med bilag til Bogholderposten. Enkelte med reference til Bygningscommisionens protokol: nr, 24, 785, 787, 789.

Mpr nr. A115138A - - Dato : 18530303
Forfatter:Goldschmidt, sagførerfuldmægtig Simony Friis Selmer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling. Efter anmodning af hr. examinatus juris, sagførerfuldmægtig Goldschmidt i Århus, undlader vi undertegnede ikke at meddele vort vidnesbyrd i anledning af det forhold, hvori han har stået til anlægget af den jyske helbredelsesanstalt for sindssyge. Siden efteråret 1848 har hr. Goldschmidt, først som fuldmægtig for medundertegnede Dahl.....osv. Han har ført regnskab på eget ansvar. Simony,Friis,Selmer,Dahl, Jespersen.

Mpr nr. A116179 - - Dato : 18530609
Forfatter:Reuninghaus, oldfrue
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Oldfrue. Der er vrøvl i vaskeriet, og man tænker på at afskedige oldfrue Reuninghaus, men hun kommer direktionen i forkøbet og siger sin stilling op af helbredsgrunde.

Mpr nr. A115037a - - Dato : 18570807
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bogholder. Bogholder Borch ønsker at ansøge om et by- og herredskriverembbede på Bormholm. Han er klar over at chancerne for at få der er små da sådanne embeder oftest besættes med gamle justitsembedsmænd eller sagførere, men han ønsker alligevel direktionens påtegning.

Mpr nr. A009061 - - Dato : 18580322
Forfatter:Filtenborg, urmager Kyhn, H
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Uhrmager. Ved at have bragt i erfaring, at den tidligere uhrmager, som har besørget pasningen af taarnuhret i Helbredelsesanstalten ved Århus er bortrejst, antager jeg at en anden urhmager må ansættes i hans sted, i hvilken anledning jeg tillader mig at henvende disse linier til Deres Velbaarenhed, for at anbefale en mand, der saavidt jeg ved er en duelig uhrmager, der saavel kunne rengjøre uhret, hvilket vist er fornødent, som også passe det ved optræning og regulering, hvilket jeg antager Her uhrmager Filtenborg vil kunne udføre til alles tilfredshed. Da det interesserer mig meget, at dette arbejde bliver udført godt og omhyggeligt har jeg derfor troet det rettest at angive en urhmager om hvem jeg har nogen kundskab til hvad dueligheden angaar, maa henstille dette kun til deres Velbårenhed nærmere overvejelse. H. Kyhn.

Mpr nr. A009001 - - Dato : 18590825
Forfatter:Selmer Ministeriet Tjenestemænd Betjente
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Tillægsbevilling. I forrige finansår har anstalten fået bevilliget et løntillæg til tjenestemænd og betjente hvilken efterbevilling man gerne ser gentaget i indeværende finansår. Men Selmer forudser, at der bliver problemer med husholdningen.

Mpr nr. A010016 - - Dato : 18600731
Forfatter:Jespersen, Stiftsfysikus Justitsråd Bang, Kancelliråd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personaletsøgninger

Tekst:
Justitsråd Stiftsfysikus Jespersens død om udnævnelse af et nyt direktionsmedlem. Det er kancelliråd Bang, Århus.

Mpr nr. A011086 - - Dato : 18610623
Forfatter:Christensen, Elisabeth, opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Om udsættelse med ankomst, Elisabeth Christensen. Opsyn.

Mpr nr. A011021 - - Dato : 18610710
Forfatter:Agerlin, S
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Tilbagesendelse af anbefalinger til S. Agerlin.

Mpr nr. A012040 - - Dato : 18620116
Forfatter:Corvinus, P E, Oldfrue
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Brev fra oldfrue P. E. Corvinus om bortfaldent tillæg. Løntillæg.

Mpr nr. A012018 - - Dato : 18620524
Forfatter:Christensen, Maskinmester
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Om maskinmester Christensens død.

Mpr nr. A012026 - - Dato : 18620710
Forfatter:Bøggild Maskinmester
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Om maskinmester fra Bøggild.

Mpr nr. A012025 - - Dato : 18620710
Forfatter:Bøggild Maskinmesteren
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Maskinmesters afrejse fra Kbh. telegram fra Bøggild

Mpr nr. A013018 - - Dato : 18630315
Forfatter:Mikkelsen, John, portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning om tilladelse til giftermål fra portner John Mikkelsen.

Mpr nr. A013004 - - Dato : 18631125
Forfatter:IX, Chr Selmer, Harald
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Skriftlig troskabsed til Chr. IX signeret Harald Selmer.

Mpr nr. A115215 - - Dato : 18640109
Forfatter:Bøggild, P T, forvalter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling, forvalter. Hr. P. T. Bøggild får en anbefaling, idet hans forvaltning af hospitalet er tilfredsstillende, han anbefales til en større stilling.

Mpr nr. A014024 - - Dato : 18640125
Forfatter:Schouman, major
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
En major Schouman ansøger om invaliderente.

Mpr nr. A017005 - - Dato : 18670730
Forfatter:Selmer Hansen, Bodil Kirstine, opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bodil Kirstine Hansen beder om bevis for hvor, længe hun har tjent på anstalten. Selmer skriver hun har tjent som opsyn fra 1. marts 1865 til 1. februar 1867. Opsyn.

Mpr nr. A020008 - - Dato : 18700915
Forfatter:Ingerslev Willemoes Bang Lunn, herredsfoed
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
2 sager vedr. direktionsmedlemmers død. Fra 1864 da Ingerslev dør og bliver erstattet af Willemoes, og fra 1870 da Bang dør. Denne bliver erstattet af herredsfoged Lunn.

Mpr nr. A116062 - - Dato : 18730317
Forfatter:Borch Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bogholder. Borch indsender en skrivelse til direktionen hvor han skriver, at han er ulykkelig i sin nuværende civilstand. Han ville gerne føre egen hushold og antage et dertil egnet kvindeligt væsen, men bolig og så videre er ikke passende dertil. Han skriver at han er 50 år og godt kunne tænke sig selskab udenfor arbejdstiden da han er meget ensom. Selmer forelægger brevet for direktionen og her skriver han "bare Borch ville søge sin afsked", det ville være bedre for ham. I udkastet til svarskrivelse står der, at direktionen desværre ikke kan imødekomme hans andragende.

Mpr nr. A116063 - - Dato : 18730317
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bogholder. Borch søger en stilling som amtsrevisor, og ønsker direktionens erklæring i den anledning. Anbefaling i kladde er vedlagt.

Mpr nr. A115129 - - Dato : 18750319
Forfatter:Grønvaldt, Exsm Juris
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling. Kontorassistent. Exam juris Grønvaldt får in anbefaling for sin nøjagtighed i pengesager og sin afholdthed af såvel overordenede som ligestillede.

Mpr nr. A115109 - - Dato : 18750728
Forfatter:Grøbvaldt Lunn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr personalet

Tekst:
Kontorassistent. Grønvaldt søger en stilling under Københavns Magistrat, hvorfor han udbeder sig en ansøgning. Lunn bemærker, at det er almindelig praksis, at forskellige myndigheder tillæmper aftrædelses og tiltrædelsesfristen.

Mpr nr. A026029 - - Dato : 18760106
Forfatter:Sørensen, Peter Bak, opsynskarl Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Personaleudtalelse. Den omspurgte Peter Bak Sørensen har tjent her på anstalten som opsynskarl fra 1. august 1874 til 1. november 1875. Han synes i begyndelsen af denne sin tjenestetid at være et fremadstræbende menneske, men han var næppe fri for tilbøjelighed til svir, og gav mig efterhånden den anledning i det hele til at sige ham tjenesten op, da han selv kom mig i forkøbet, Selmer.

Mpr nr. A115106 - - Dato : 18760606
Forfatter:Grønvalt Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling, kontorassistent. Grønvaldt søger stilling som forvalter og kasserer ved Randers-Grenå jernbane, hvortil Selmer anbefaler ham på det bedste.

Mpr nr. A026008 - - Dato : 18760706
Forfatter:Brems, Christine Jensine, overopsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Forhold for personale. Den 1. maj aftræder frk. Christine Jensine Brems som overopsyn ved de kvindelige patienter, hun har været ansat i 14 år og 10 måneder. Inden denne havde hun i 7 år en lignende stilling på Frederiks Hospital og før den tid arbejdede hun på kolerahospitalet indtil dette ophørte. Hun har i alt været 23 år i sundhedstjenesten Hun er ved fratræden 48 år. Hun søger om understøttelse men det afslås på grund af hendes alder. Hun opretter et pensionat for rolige sindssyge ved Vejle Fjord. 1880 og 1900 søger hun atter understøttelse.

Mpr nr. A026007 - - Dato : 18761005
Forfatter:Jøns, M's enke, overopsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Forhold for personale. Fra enken efter afdøde overopsynsmand M. Jøns har man modtaget ansøgning om pension, denne indsendes med anbefaling til justitsministeriet, der svarer, at enken bliver tildelt en årlig pension af 60 kr.

Mpr nr. A115100 - - Dato : 18770214
Forfatter:Grønvaldt Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling, assistent. Grønvaldt søger stilling som bogholder i Viborg og får ansøgning anbefalet af Selmer.

Mpr nr. A030015 - - Dato : 18800624
Forfatter:Jensen, Ane Christine, vask
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedr. personale. Fra Frederiksberg sogns fattigvæsen anmoder man om oplysninger om Ane Christine Jensen, der angives at have arbejdet på anstaltens vaskeri i 1853. Forespørgslen foretages p,g.a. snedker Niels Fritz Jensens ansøgning om bistand, han er søn af ovf. omtalte.

Mpr nr. A116154 - - Dato : 18810613
Forfatter:Møller, Christine, husbestyrinde
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Husbestyrerinde, løn. Christine Møller, der er husbestyrerinde anmoder om, at få lønforhøjelse, så hun får lige så meget som oldfruen. Hun mener, at arbejdsbyrden og ansvaret er lige stort.

Mpr nr. A116159 - - Dato : 18820621
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Postbud, løn. Morten Eriksen, der er postbud, anmoder om lønforhøjelse, da han med en arbejdstid på 14 timer ikke har mulighed for at have bierhverv, ejheller har særlig store indtægter ved siden af de 500 kr han får om året. Han er ansat i 1875 og har kone og 4 umyndige børn, samt betaler 160 kr for husleje og brændsel årligt.

Mpr nr. A038004 - - Dato : 18861122
Forfatter:Kandidater
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Kandidater. Overlægen mener, at den ophørte pligt for kandidater ved Fredriks Hospital til at gøre tjeneste på Jyske Asyl er genindført og skriver dette til F H, men han får det svar, man vil meddele om forpligtelsen kan genoptages, den nævnte passus skyldes en assistents misforståelse.

Mpr nr. A115046 - - Dato : 18870417
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling, læge. Idet jeg til ovenstående ansøgning skal tilføje at i den tid han har været knyttet til sindssygeanstalten, har omfattet sin virksomhed med levende interesse og tillige har anvendt så megen tid, som har stået til hans rådighed, til alvorlige studier af sinds- og nervesygdomme, kan jeg kun udtale det som mit ønske, at han måtte erholde den ansøgte hjælp til et ophold i Berlin, og jeg skal medgive hans ansøgning min bedste anbefaling til det høje ministerium. Holm.

Mpr nr. A040004 - - Dato : 18910416
Forfatter:Reservelæge
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Embedsboliger. Lov vedr. vedligeholdelsen af embedsboliger. Man undersøger omkostningerne ved alle boliger, samt indsender planer over reservelægeboligen.

Mpr nr. A041016 - - Dato : 18910513
Forfatter:Andersen, Maren, opsynspige Holm
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedrørende personale. På foranledning meddeles det herved, at pigen Maren Andersen, der har tjent som opsynspige her på anstalten fra 1 maj 180 til 1891, lå syg her, da hendes fader kom hertil den sidstnævnte dag for at se til hende, efter hendes kærestes opfordring. Han ønskede at få hende hjem, hvilket jeg gik ind på, hvorpå han den samme dag afhentede hende med en vogn fra Århus. Hun fik løn til den dag, hun rejste fra anstalten og man skylder hende således ikke noget. Hun har formentlig været hjemme en måneds tid inden hun kom på sygehuset. Holm til Vejlby sogneråd.

Mpr nr. A042001 - - Dato : 18929999
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Inventarfortegnelse. Sammenstilling af den fortegnelse over inventarium ved sindssygeanstalten ved Århus, der fulgte med regnskabet for finansåret 1891-92, og den efter optælling af anstaltens samlede inventarium den 31. marts 1892.

Mpr nr. A044014 - - Dato : 18940630
Forfatter:Elmquist, pasorinde Rasmussen, Maren, opsynskone
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Privat opsyn. Det meddeles herved kontoret, at der efter familiens begæring fra den 1. maj d. å. at regne er antaget en privat opsynskone Maren Rasmussen til udelukkende tjeneste hos den herværende sindssyge pastorinde Elmquist, og at der som betaling for hendes forplejning bliver at erlægge den betaling af 240 kr. årligt, der aflægges af patienter på 1. og 2. klasse for deres sypige, kr., bilag ved anstaltens kasseregnskab.

Mpr nr. A044012 - - Dato : 18940902
Forfatter:Martensen, M F, Opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse. Undertegnede tillader sig høfligst at anmode overlægen om en anbefaling for den tid jeg har været i anstaltens tjeneste (fra 1. juli 93 til februar 94). Vel ved jeg, at jeg havde forset mig, men alligevel føler jeg mig forurettet ved at jeg måtte rejse. Da jeg formener at kunne overlægen godt afskedige de fleste opsyner, hvilket jeg ved mange har overtrådt det samme og overopsynet med.- Dog skal jeg tillade mig at tilføje, at jeg aldrig har handlet med overlæg, men altid har kunnet skønne den fornuftigste måde at gå frem på.-For at bekræfte mine tidligere forhold vedlægger jeg 6 anbefalinger, og forventer Deres svar samt anbefalinger tilbagesendt snarrest mulig på hoslagte porto, M. F. Martensen.

Mpr nr. A046024 - - Dato : 18960129
Forfatter:Sørensen, Niels, opsynskarl
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bortkommen opsynskarl. Niels Sørensen Farre er forsvundet fra sin plads, nu meddeler anstalten hans far, at hans efterladenskaber kan hentes.

Mpr nr. A048010 - - Dato : 18980309
Forfatter:Ehnstrøm, O, opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Fæstefritagelse. O. Ehnstrøm anmoder om fritagelse fra pladsen som opsyn, hvortil han var fæstet, fordi han har fundet sig en anden plads og skal giftes om sommeren.

Mpr nr. A048025B - - Dato : 18980704
Forfatter:Køpke, J P, generalmajor
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Sygeplejerske. Af hensyn til den 27. f.m. her indlagte sindssyge generalmajor J. P. Køpkes pleje har direktionen indrømmet en sygeplejerske af det røde kors, hvis løn betales af familien, frit ophold fra d.d. at regne indtil videre i anstaltens 2. forplejningsklasse. Det meddeles herved kontoret, at efter den indlagte sindssyge generalmajor J. P. Køpke i går er udskreven af anstalten udgår iflg. direkte skrivelse af 4. ds. den til hans pleje antagne sygeplejerske samtidig af anstaltens kost.

Mpr nr. A051066 - - Dato : 19010130
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Assistentpladser. Da det for år bliver vanskeligere og vanskeligere at få dygtige og pålidelige overkokkepiger og overvaskepiger her til anstalten, så tillader vi os hermed at komme med forslag om anmodning til direktionen at meddele tilladelse til at disse stillinger for fremtiden benævnes assistentpladser, da vi så formene at denne forandring ved stillingens benævnelse vil bidrage til at mere dannede piger søger disse pladser . ... At disse to assistenter må få bespisning på 2den forplejningsklasse i lighed med herværende sygeplejersker. Lønnen er fortsat 240 kr. årlig. Afvises af direktionen.

Mpr nr. A050030A - - Dato : 19010805
Forfatter:Petersen, Johannes, karl og gartnermedhjælper
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Jubilæum. Johannes Petersen har været ansat som karl og gartnermedhjælper på hospitalet i 25 år derfor anmoder gartneren om at direktionen bevilliger en dusør på 100 kr., ligesom man gør ved andre jubilarer. Der foreligger ikke akter om, hvorvidt dette er sket.

Mpr nr. A051057 - - Dato : 19011018
Forfatter:Kandidater
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Kandidater. Man foreslår fra Frederiks Hospital lægeråd, at der fast udsendes kandidater herfra hver 4. måned til uddannelse på de psykiatriske hospitaler. En sådan ordning gælder for Vordingborg. Den nye ordning tiltrædes også af anstalten ved Middelfart.

Mpr nr. A052047 - - Dato : 19020310
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Arbejdsdragt. Gårdskarlen ansøger direktionen om arbejdsklædning, idet han anfører at folk i samme stilling ved andre hospitaler har dette gode. Endvidere er det nødvendigt fordi han er afløser for portneren. Direktionen afslår.

Mpr nr. A052034 - - Dato : 19021129
Forfatter:Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Forvalter. Kaution: Papirer vedr. Albert Lunds kaution på 6000 kr. ved tiltrædelsen i 1902.

Mpr nr. A055025 - - Dato : 19040312
Forfatter:Thalbitzer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ferie. Undertegnede tillader sig herved at ansøge direktionen om ferie fra begyndelsen af april d a i 6 uger. Tilstås under forudsætning af, at Thalbitzer stiller med en vikar.

Mpr nr. A059021 - - Dato : 19060825
Forfatter:Lund, Albert Vægter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Vægter. Anstaltens vægter har kappe og hue gratis, medens vægteren på Middelfart, Viborg og Vordingborg anstalterne har en hel uniform gratis. Jeg vil foreslå direktionen, at der fra 1. november d.å. gives vægteren en uniform og en hue årligt samt en kappe hvert 4. år. Albert Lund.

Mpr nr. A059008 - - Dato : 19061212
Forfatter:Lund Kælderkarl
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Kælderkarl. Denne anmoder om uniform, hvilket anbefales af Lund, der henviser til at karlene på de andre hospitaler har denne begunstigelse.

Mpr nr. A058006 - - Dato : 19070430
Forfatter:Andersen, Søren Christian, kælderkarl
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Kælderkarl. Søren Christian Andersen har været ansat siden 1900 som kælderkarl han søger om tilladelse til giftermål og får tildelt familiebolig i det øst for banen beliggende hus. Endvidere ansøges om kost på 3die klasse mod betaling. Meddelelse om navneændring til Alsten i 1916.

Mpr nr. A060023 - - Dato : 19070802
Forfatter:Rentzmann Nielsen, Peder, gårdejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Direktionsmedlem. At justitsministeriet efter modtagelsen af direktionens skrivelse af 9. marts d.å. under dags dato i medfør af 6 I fællesregulativet for statens sindssygeanstalter af 3. november 1888 har beskikket landstingsmand, gårdejer Peder Nielsen af Lisbjerg Terp til at indtræde som medlem af direktionen for sindssygeanstalten ved Århus, det skal man meddele til efterretning. Rentzmann.

Mpr nr. A062028 - - Dato : 19080323
Forfatter:Andersen, Sophie, kaldet Holmstrøm, enke Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedr. personale. Enke Sophie Andersen (kaldet Holmstrøm) har bedt om en udtalelse gennem en sagfører, så vidt jeg kan læse drejer det sig om indfødsret. Hallager underskriver en erklæring om, hvor længe hun har tjent og at hun ikke har gjort noget uhæderligt.

Mpr nr. A065059 - - Dato : 19100304
Forfatter:Andersen, sygeplejerske Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Sygeplejerske. Dalstrup. Frk. Andersen kan måske være en meget fortræffelig sygeplejerske, men hun har efter sin elevtid gjort tjeneste 6 forskellige steder og har ikke anbefaling fra nogen af disse steder. Hoslagt tilbageføjede kopi af en anbefaling har ikke nogen påtegning af overensstemmelse med originalen, og den er undertegnet af en mig ubekendt L. Holm Overlæge ved Alm Hospital hedder som bekendt N. Holm. Denne anbefaling er skrevet efter at hun har været elev i 4 måneder. Derimod foreligger der ingen anbefaling fra hendes 14 måneder tjeneste som reservesygeplejerske. Jeg ville ikke antage frk. Andersen uden at indhente nærmere oplysninger. Hallager.

Mpr nr. A069037 - - Dato : 19120414
Forfatter:Carlsen, Louise Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedr. personale. En ung pige, Louise Carlsen, har taget et klædningsstykke fra en af de ældre plejersker og senere brændt det. Hun siger sin plads på hospitalet op og søger til Åndsvageanstalten ved Ribe, hvor man anmoder Hallager om en udtalelse som han ikke vil give uden samtykke fra L.C. der dog selv ønsker den.

Mpr nr. A068007 - - Dato : 19120625
Forfatter:Postbud
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Postbud. På grund af skærpet økonomi ønsker man postbudet erstattet med en almindelig tjenestekarl. Posten skal da leveres over Risskov Station. Muligvis skal karlen stille kaution for de ham betroede midler, idet han også skal gå ærinder og betale regninger.

Mpr nr. A069015 - - Dato : 19120709
Forfatter:Rouges, de Fursac, dr
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Studiebesøg. Dr. Rouges de Fursac fra Frankrig er på officiel studierejse og ministeriet anmoder om, at han vil blive modtaget til besigtigelse af hospitalet.

Mpr nr. A070031 - - Dato : 19130109
Forfatter:Køll, Paula
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedrørende personale. En Paula Køll søger antagelse som sygeplejerske ved børneasylet i Ribe, hun påstår at have været ansat på S v Å, men her kender man intet til hende.

Mpr nr. A071042 - - Dato : 19130524
Forfatter:Jørgensen, Søren, bademester og barber
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bademester og barber. Søren Jørgensen får sin afsked som bademester og barber. Man ansøger om at sammensætte en plejerløn og barberlønnen til den næste mand.

Mpr nr. A070023 - - Dato : 19130530
Forfatter:Madsen, Mads Nielsen, plejerelev
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejerelev, overfald. En plejerelev Mads Nielsen Madsen er blevet overfaldet af en pt. han anmoder ministeriet om erstatning, men får afslag. Han får penge af anstalten til en ny tand og nyt tøj. Han tager selv sin afsked. Andre overfaldne vil ikke kræve erstatning.

Mpr nr. A071023 - - Dato : 19131001
Forfatter:Plejere
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr personalet

Tekst:
Plejeruddannelse. Oplaget af vejledning i sindssygepleje er opbrugt og der skal udsendes en ny udgave. Sundhedsstyrelsen forespørger om hospitalet har rettelser til bogen.

Mpr nr. A071038 - - Dato : 19131001
Forfatter:Sørensen, Søren Chr, natplejer Christensen, Christen, vaskerikarl
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejer. Natkarl Søren Chr. Sørensen søger om pengegodtgørelse for emolumenter, idet han vil flytte i eget hus. Vaskerikarl Christen Christensen ansøger samtidig om at måtte flytte ind i den derved ledig blivende lejlighed, men får afslag.

Mpr nr. A071019 - - Dato : 19131012
Forfatter:Nielsen, Th, plejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejer. Th. Nielsen, der er plejer søger om at komme ud af hospitalets forplejning, idet han ønsker at indgå ægteskab. Dette tillades. Hustruen dør året efter.

Mpr nr. A071008 - - Dato : 19131206
Forfatter:Hallager Severinsen, Edmund Severin Jens Johan, plejer Hansen, Ana Katrine Frederikke, plejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedrørende personale. I anledning af herredskontorets henvendelse til mig angående hoslagt tilbagefølgende sag, skal jeg udtale, at Edmund Severin Jens Johan Severinsen gjorde tjeneste som plejer her på hospitalet fra 1/11 1905 til 31/7 1906 og fra 5/1 1908 til 31/3 1909, og at der ikke var noget at udsætte på hans forhold, og at Ane Katrine Frederikke Hansen gjorde tjeneste som plejerske fra 1/11 1904 til 31/7 1906 og der ikke blev fundet grund til at klage over hendes forhold. Hallager.

Mpr nr. A072013 - - Dato : 19140322
Forfatter:Nissen, Jens, læge dr
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ferie, Læge Dr. Jens Nissen, Trustrup anmoder om ferie iflg. sin instruks, idet der er barnedåb i hans familie i København. Råmosegård passes i mellemtiden af en anden læge.

Mpr nr. A071071 - - Dato : 19150226
Forfatter:Mikkelsen, natplejer Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Sognerådsmedlem, Plejer Anton C. Andersen er valgt på den socialdemokratiske liste i Vejlby og beder om fritagelse for tjeneste de dage, han skal til sognerådsmøder. Han har lavet en ordning med natplejer Mikkelsen.

Mpr nr. A075049 - - Dato : 19150821
Forfatter:Natplejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Natplejer, forrentning. I anledning af direktionens skrivelse af 2. d.m. skal man, med bemærkning om at der senere vil fremkomme meddelelse med hensyn til beregningen med hensyn til beregning af ancienniteten for den på hospitalets budgetforslag for finansåret 1916-17 under konto 1 af 1 nr. 40 opførte udgifter natplejen med hensyn til den på hospitalets budgetter og regnskaber under konto 11 opførte renteindtægt anmode direktionen om at søge at opnå en højere rentefod en den hidtidige på 2 1/2 % renten i Århus Privatbank eller i en andet pengeinstitut.

Mpr nr. A076079 - - Dato : 19160309
Forfatter:Helweg, Agner, overlæge Vordingborg Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Brændsel til plejere. Agner Helweg skriver til doktor Hallager angående sindssygehospitalet i Århus behandling af udkørsel af brændsel til plejere der bor udenfor hospitalets område. Han vil gerne vide om der er fri udkørsel i Århus. Han er overlæge ved sindssygehospitalet ved Vordingborg.

Mpr nr. A077007 - - Dato : 19160318
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Hospitalsforvalterens ansvar. Justitsministeriet skriver til direktionen angående en kontorassistent, når denne i hospitalsforvalterens fraværelse eller forfald udfører dennes forretninger derunder indbefattet kasserervirksomhed ved udførelsen af disse forretninger fungerer på eget eller på hospitalsforvalterens ansvar. Han fungerer på hospitalsforvalterens ansvar.

Mpr nr. A075068 - - Dato : 19160913
Forfatter:Gregersen, Rigmor, oversygeplejerske Simonsen, Vilhelmine Frederikke, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Sygeplejersker, mobilisering. I anledning af generalkommandolægens behagelige skrivelse af 31. f.m. skal man tjenesteligt meddele, at krigsministeriet i skrivelse af 16 februar 1915 til justitsministeriet har udtalt, at det "kan tiltræde, at de sygeplejersker, der er ansat på statens sindssygehospitaler, og som står til rådighed ved mobilisering for Det røde Kors, men forbliver ved hospitalerne, og at direktionen derefter under 24. marts 1915 har tilskevet hærens lægekorps, at bl.a. den her ved hospitalet ansatte overplejerske frk. Rigmor Gregersen ikke kan påregnes at stå til rådighed ved mobilisering for Det røde Kors. Direktionen tilføjer, at man i tilfælde af mobilisering ikke kan undvære nogen af de ved sindssygehospitalet ansatte sygeplejersker (eller overplejersker eller assistenter) og at sygeplejerske frk. Vilhelmine Frederikke Simonsen, som længe forinden sin ansættelse her ved hospitalet havde tilmeldt sig til tjeneste ved mobilisering for Det røde Kors, derfor ej heller kan påregnes at stå til generalkommandoens rådighed i tilfælde af mobilisering eller krig.

Mpr nr. A076002 - - Dato : 19170202
Forfatter:Sørensen, Martin Hansen, elev Enevoldsen, Jensine Laurine Ingeborg, elev Krag, Møller
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejeelever. Breve vedrørende eleverne Martin Hansen Sørensen og Jensine Laurine Ingeborg Enevoldsens bortgang fra hospitalet (kontraktbrud), fra direktionen til sagfører Krag Møller, Århus og hans svar. Der krævedes en erstatning på 38,33 kr. vedrørende Jensine Enevoldsen Martin Hansen lykkedes det ikke at finde. Brevene er dateret 30 nov. 1916, 13. jan. 1917 og 02. feb. 1917. Til brev af 13. jan. 1917 mangler afskrift vedrørende indklagedes undskyldende bemærkninger i politiretten. Sagen blev hævet ved overenskomst og afsluttes med at sagføreren fremsender nota. Denne findes ikke vedlagt.

Mpr nr. A079044 - - Dato : 19170525
Forfatter:Værkstedsleder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Værkstedslederens arbejde. Justitsministeriet forespørger, hvori værkstedslederens arbejde består:"værkstedslederen forestår arbejderne i husflidsværkstederne, hvor han underviser patienterne, som i reglen ikke tidligere har været beskæftiget ved sådanne arbejder i snedker- drejer-,maler-,skomager-, sadelmager-,bogtrykker- og bogbinder arbejde. Endvidere underviser han dem i kurvefletning og forfærdigelse af hegnstråd.

Mpr nr. A078048 - - Dato : 19171203
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Arbejdsløshed. Justitsministeriet forespørger om der er arbejder, der kan sættes i gang til afhjælpning af arbejdsløshed. Direktionen svarer, at der ikke er nogen arbejder at sætte i gang.

Mpr nr. A078037 - - Dato : 19180111
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Arbejdsløshed. I anledning af arbejdsløsheden anmoder man om, at alle kontrakter med fængselsvæsenet suspenderes, således at det ledige arbejde kan komme private virksomheder til gode. Videre skal man iværksætte alle bevilligede arbejder ved statsinstitutioner.

Mpr nr. A080016 - - Dato : 19180307
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Arbejdsløshed. Ministeriet henvender sig til direktionen efter at være blevet tilskrevet af indenrigsministeriets arbejdsløshedsudvalg, der ønsker, at man skal tage mursten hjem til byggearbejder. Direktionen svarer, at der ikke skal foretages nogen byggearbejder, men at der skal udbedres en vej, hvortil man skal bruge 1600 kubikfavne kampestensskærver. Disse bemyndiges til at hjemtage og financiere over tillægsbevillingsloven.

Mpr nr. A082003 - - Dato : 19180928
Forfatter:Skrædder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Skrædder. Ministeriet ønsker, at udgifterne til beklædning af patienter og funktionærer ikke må overstige 1000 kr., hvorfor man ønsker skrædderen afskediget og arbejdet udført af fremmed arbejdskraft. Direktionen mener dog, at dette vil blive en dyrere løsning.

Mpr nr. A081032 - - Dato : 19181026
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Arbejdsløshed. I forbindelse med den høje arbejdsløshed ønsker et indenrigministereiet udvalg så mange ekstraordinære arbejder igangsat som muligt. Man svarer fra hospitalet at der ingen ekstraordinære arbejder kan sættes i værk.

Mpr nr. A083016 - - Dato : 19190211
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Direktion. Foreningen af ansatte under økonomien har ansøgt om, at blive repræsenteret i direktionen, når der behandles sager af betydning for foreningen. Ministeriet afslår, men tilføjer, at når direktionen skønner det nødvendigt kan man give repræsentanter for foreningen underretning om beslutninger eller lov til at deltage i mødet.

Mpr nr. A083053 - - Dato : 19190627
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejere. Resolution vedtaget på plejerforeningens generalforsamling med klage over maden. Flere af personalet og patienterne der spiste af maden den 22. juni 1919 blev dårlige deraf. mappe 821

Mpr nr. A082047 - - Dato : 19190701
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Sygeplejerske. Raamosegaard Hallager har tilsyneladende korresponderet med sygeplejerske Maren Nielsen Nykøbing Sj. vedrørende pladsen som sygeplejerske ved Raamosegaard Han oplyser at der max. er 70 patienter. Forstanderinden har overopsynet, men sygeplejersken er ansvarlig for sygestuen, og står her til ansvar overfor lægen. der er 6 dagplejersker og 1 natplejerske.

Mpr nr. A082046 - - Dato : 19190710
Forfatter:Tjenestemænd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Tjenestedragt. Ifølge den nye lov om statens tjenestemænd er der ikke udleveret overtrækstøj til håndværkere og arbejdsdragt til oldfruer og køkkenbestyrinder. Håndværkerne fik tidligere arbejdsdragt på grundlag af en tilladelse fra 1917. Nu ønsker hovedbestyrelsen for ansatte under administration og økonomi den videreført under den nye tjenestemandslov.

Mpr nr. A082034 - - Dato : 19190904
Forfatter:Skrædder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Skrædder. Man meddeler justitsministeriet, at man fra maj til august har opbrugt bevillingen til beklædning, idet der har været skrædder på hospitalet som fra fået hjælp af nogle patienter. Skrædderen har været nødsaget til at arbejde på hospitalets systue, idet han er boligsøgende. Man får en næse for at stille ministeriet overfor en opbrugt bevilling uden indberetning er gjort om tingenes tilstand. se også 082-003.

Mpr nr. A082001 - - Dato : 19191216
Forfatter:Plejere Kjær, overplejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejere. Plejepersonalet ønsker indført 2 fritimer om dagen og et ugentligt fridøgn. Man anfører, at i andre statshospitaler arbejder personalet 56 timer ugentligt, men her er arbejdsugen på 78 timer. Desuden er der klager fra mds. II over at så meget plejepersonale fragår til brændehugning og træopskæring, hvilket betyder, at der er færre til at tage sig af egentlige plejeopgaver. I et indlæg fra overplejer Kjær hedder der, at det er nødvendigt med en del afkommanderet til brændehugning, endvidere er mds II en særlig afdeling i forhold til de andre.

Mpr nr. A085034 - - Dato : 19200621
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ferieopholdstillæg. Overplejersken og sygeplejerskerne ved Fødselsanstalten i Jylland får afslag på en ansøgning om ferieopholdstillæg på 120 kr.

Mpr nr. A085033 - - Dato : 19200714
Forfatter:Brask, Ida, plejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Sygdomsdækning. Plejerske frk. Ida Brask godtgøres 105 kr. for operation og sygdom, idet sygdommen muligvis er opstået ved slag, som frk. Brask har modtaget i arbejdet.

Mpr nr. A086036 - - Dato : 19210205
Forfatter:Diakonisse
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejereksamen. Diakonskolen i Århus ansøger om at få sin diakonuddannelse anerkendt til Plejergerningen, hvilket sker efter ministeriets afgørelse med følgende krav: 1/2 års kursus i hospitalsmæssig rengøring, anatomi, fysiologi, hygiejne, nødhjælp, båreøvelser, forbindingslære og et års almindelig sygepleje, samt 1/2 års praktisk og teoretisk uddannelse på et sindssygehospital.

Mpr nr. A087050 - - Dato : 19210917
Forfatter:Tjenestemænd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Befordringsgodtgørelse. I s 1290 i lov om statens tjenestemænd er der en bestemmelse om, at der kan udbetales befordringsgodtgørelse til tjenestemænd, der forflyttes til et andet opholdssted. Direktionen spørger ministeriet om man er bemyndiget til at hospitalet kasse at udbetale fra ministeriet i hvert enkelt tilfælde. Ministeriet svarer, at sidstnævnte er tilfældet.

Mpr nr. A085036 - - Dato : 19211124
Forfatter:Plejere
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bestillingstillæg for plejere. Der er af justitsministeriet bevilliget bestillingstillæg ved natpleje for 1 plejer (ske) mere end pr. 1. april 1921. Det angives, hvorledes beløbene kontoføres.

Mpr nr. A088070 - - Dato : 19220511
Forfatter:Tjenstemænd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Løn. Hoslagt følger 5 eksemplarer af en af finansministeriet udstedt bekendtgørelse angående fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser.

Mpr nr. A088068 - - Dato : 19220520
Forfatter:Christensen, Simon Jørgen, plejer Vordingborg
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Lønforskud. Andragende fra plejer ved sindssygehospitalet ved Vordingborg Simon Jørgen Christensen om et lønningsforskud skal man meddele, at finansministeriet ikke ser sig i stand til at imødekomme andragendet, da det følger den regel ikke at give lønningsforskud til afholdelse af udgifter i anledning af forestående ægteskab.

Mpr nr. A089048 - - Dato : 19229999
Forfatter:Eggers, Ingrid Oldfrueassistent
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Ingrid Eggers ansøger om at opnå stillingen som oldfrueassistent ved sindssygehospitalet ved Århus. Anbefalinger medfølger.

Mpr nr. A091047 - - Dato : 19230205
Forfatter:Andersen, Ane F, Syreske Jacobsen, Thune Gulstad, dr
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Invaliderente. Syerske Ane F. Andersen har søgt om invaliderente, nu ønsker invalideforsikringsfonden en undersøgelse og behandling af hendes lidelse, hvorfor man henvender sig til Thune Jacobsen, der dog henviser til at dr. Gulstad har konsultation i Århus.

Mpr nr. A091032 - - Dato : 19230303
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgninger. Direktoratet skriver, at alle ansøgninger, der indsendes dertil skal passere gennem hospitalernes direktioner og være påtegnet fra disse om kvalifikationer og personlige oplysninger.

Mpr nr. A193211 - - Dato : 19230320
Forfatter:Laursen, S Å
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning. S. Å. Laursen ansøger om ansættelse som kontorist ved sindssygehospitalets kontor. Der er vedlagt referencer, anbefalinger og afskrift af eksamensbevis.

Mpr nr. A193212 - - Dato : 19230324
Forfatter:Jensen, Thorvald
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning. Thorvald Jensen ansøger hermed om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af den ledige plads på sindssygehospitalets kontor. Tre udtalelser er vedlagt.

Mpr nr. A193195 - - Dato : 19230328
Forfatter:Arnholm, A Kontorist
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning til stilling. A. Arnholm, p. t. patient på hospitalet, ansøger direktionen om at opnå ansættelse som kontorist ved kontoret på hospitalet.

Mpr nr. A087013 - - Dato : 19230817
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Restancer. Direktoratet forespørger om personale skylder for kost eller brændsel, og ønsker oplyst, hvorledes sådanne restancer vil blive opkrævet over lønnen?

Mpr nr. A193213 - - Dato : 19239999
Forfatter:Nielsen, A B Kontorist
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning. A. B. Nielsen ansøger hermed om at opnå ansættelse som kontorist ved sindssygehospitalets kontor. Afskrift af hans realeksamen samt udtalelse af skolens rektor er vedlagt tillige med et fotografi. Den 16. april modtaget han afslag på ansøgningen, idet fotografiet returneres samtidigt.

Mpr nr. A083001 - - Dato : 19261016
Forfatter:Johansen, Carla Henriette Jørgine, plejerske Kjær
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejerske. Frk. Carla Henriette Jørgine Johansen bliver tilstillet meddelelse om, at hun vil få anvist et andet værelse af overplejer Kjær.

Mpr nr. A193209 - - Dato : 19281219
Forfatter:Arnholm, A Portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning. Direktoratet meddeler, hvilket svar man har givet A. Arnholm på dennes ansøgning om opnåelse af en stilling som portner ved et af sindssygehospitalerne. Direktoratet giver ham et afslag på enhver stilling under statens sindssygevæsen.

Mpr nr. A081007 - - Dato : 19291105
Forfatter:Hrolv, Kai, kandidat
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Kandidat. Kai Hrolv udbeder sig bevis for at han har tjent som kandidat på Jysk Asyl i 1915 og 18.

Mpr nr. A117033 - - Dato : 99990706
Forfatter:Nielsen, E, gartner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Gartner E. Nielsen ansøger om at opnå stillingen ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A093087 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Mappe 846