Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 92 poster registreret under  emnet Beklædning
Mpr nr. A108007 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Daareanstalten (Syetøi) indlagt i 108006

Mpr nr. A108015 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Navnelist på 157 personer, formodentlig syersker, med reference til Johansen, Haar, Reiningshaus og møller. Ved en del er nævnt hvad de har syet. Udateret, men formodentlig fra 1852 Indlagt i a108007

Mpr nr. A108005 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
D.-IV b. Forskelligt til Linned og beklædningsinventartiets anskaffelse henhørende. Sager fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr: 657, 740, 764, 750.

Mpr nr. A108016 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Liste/ sammentælling af bebklædningsgenstande. 2 kolonner A og B, næsten identiske (?) Indlagt i a108007

Mpr nr. A108005i - - Dato : 0
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Køkkendrejl, udtaget i forening med Hr. Bøgild

Mpr nr. A108005h - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Overslag over det under C anførte Linnedinventarioum. Mærket F bl.a. dækketøj og lagner.. Indlagt i A108005

Mpr nr. A108012 - - Dato : 18500524
Forfatter:A. Johansen
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Kvitteing for Færdiggjort linned modtaget fra Frk. Reinninghaus. indlagt i 108006 og 007

Mpr nr. A108004 - - Dato : 18510112
Forfatter:B. Bodenhoff
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
D.-IV Linned og Beklædningsgenstande D.- IV.a Fortegnelse over Gejenstande af Linned og Beklædningsgenstande til Asylet for Helbredelige sindssvage ved Aarhus. Delt op i kolonner med beskrivelse, pris pr. stk., anskaffelse pr patient og i alt, materialemængde, pris: materialer , tillæg og syning og i alt. A: Bekldningsgenstande 1.Fruentimmere og 2. Mandfolk begge delt op 2 (?) betalingsklasser. 3. Tjenestepersonalet B: Dækketøj C: Andet Linnedinventarium.

Mpr nr. A108007a - - Dato : 18510318
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Til Daareanstalten vil blive følgende ting at sye: 2 lister/noter

Mpr nr. A108006a - - Dato : 18510524
Forfatter:A Harpöth , Sanne Engelholdt
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til bygningskommisionen. Ansøgning med anbefalinger. Indlagt i a108006

Mpr nr. A108006d - - Dato : 18511125
Forfatter:H Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Goldsmidth. Brev ang. Overslag på beklædningsinventariet. Indlagt i 108006

Mpr nr. A108006b - - Dato : 18511208
Forfatter:Aage Otterstrøm
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Fuldmægtig Otterstrøm Forespørgsel om hvorvidt hans tante, Enkefru Gundlach kan komme i betragtning til uddelingen af syearbejder. …da hun har flere børn, og kun en lille pension…

Mpr nr. A108005c - - Dato : 18511299
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Til Kontrol med de ved Licitationen i Dec 1851 antagne varer. Skema med mængder og leverandører. Indlagt i A108005

Mpr nr. A108005d - - Dato : 18511299
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Overslag over Beklædningsinventariet mærket D indlagt i A108005

Mpr nr. A108019 - - Dato : 18511299
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
D.-IV-c Tilbud ved Licitationen over Lærreder m.m. i dec. 1851 Sager fremlagt i bygningskommisionen i henhold til forhandlingsprotokol: nr: 664,665,660, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673a, 673b, 674, 675, 766, 677, 678, 679 ,697, 698, 699, 700, [682, 701], [684, 702 ], 703, 704, 706, 708, 681, 726, 723.

Mpr nr. A108005b - - Dato : 18519999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
om udfaldet af Leverancer af beklædningsgenstande. Skema der sammenstiller bestillinger og leverancer. Indlagt i A108005

Mpr nr. A108006c - - Dato : 18520115
Forfatter:Trin Secher
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Commisionen . Ansøgning om syarbejde. Indlagt i 108006

Mpr nr. A108006 - - Dato : 18520121
Forfatter:Goldsmidth
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
D.-IV-d Syningen vedkommende. nr. 732 Forslag til Fremgangsmåde ved syningen af Linned. Af Goldsmidth. Notat af Selmer Indlagt i 108006: 108007 - 108018

Mpr nr. A108019a - - Dato : 18520224
Forfatter:Chr Basse
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev og fragtbrev vedr. levering af 2 baller lærred

Mpr nr. A108019b - - Dato : 18520226
Forfatter:Simonsen og Weel
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Faktura og Fragtbrev, stilet til Goldsmidth, Fra Simonsen og Weel

Mpr nr. A108019c - - Dato : 18520301
Forfatter:M. Grøn og søn
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Følgeseddel på 359½ alen ubleget R?

Mpr nr. A108008 - - Dato : 18520304
Forfatter:Goldsmidth, Haar, A.k. Møller, S. Reininghaus, fru Johansen
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Modtaget linned fra Simonsen og Weel: 6368½ alen bleget lærred. 108008a-k 11 Kviteringer for modtagelse af linnedmaterialer ved fordelingen til syerskerne. Indlagt i 108006

Mpr nr. A108005e - - Dato : 18520326
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Fortegnelse over Gjenstande til Beklædningsinventariet som Foreslås til Anskaffelse. Indlagt i A108005

Mpr nr. A108005g - - Dato : 18520330
Forfatter:M P Bruun
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev fra Bruun ang. Leverance, med specifikationer. Kommentar af Simony Indlagt i A108005

Mpr nr. A108019d - - Dato : 18520331
Forfatter:H. Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Goldsmidt vedr. stofleverancerne

Mpr nr. A108005a - - Dato : 18520399
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Fortegnelse over artikler Linnedinventariet leveret i marts 1852 indlagt overslag og noter Indlagt i A108005

Mpr nr. A108017 - - Dato : 18520406
Forfatter:Goldsmidth, Møller og Reininghaus.
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Materialetildeling , kvitteret. Reininghaus og a108017a : A. K. Møller Indlagt i a108007

Mpr nr. A108019e - - Dato : 18520421
Forfatter:Simonsen og Weel
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Følgeseddel stilet til Goldsmidth

Mpr nr. A108019f - - Dato : 18520423
Forfatter:H Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Brev til Goldsmidth ang forsendelse af stoffer fra Munk, Phillipsen og simonsen og Weel. (kontrolsammentælling af mængderne tilføjet)

Mpr nr. A108009 - - Dato : 18520429
Forfatter:Frk. Harr, Augusta Johansen
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Liste over materialeforbrug 108009 Nr 1-3 3 af fru Johansen kvitterde afleveringslister. 108009a: Notat fra A. Johansen til Fuldmægtig Golsdsmidth indlagt i 108006 og 007

Mpr nr. A108011 - - Dato : 18520429
Forfatter:Goldsmidth, A.K.Møller , Reininghaus , Johansen
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Opstilling af fordeling af materialer til 3 Syersker indlagt i 108006 og 007

Mpr nr. A108010 - - Dato : 18520605
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Kvittering fra Bøgild til Goldsmidth om et par brugelige lagner til brug ved Daareansalten. indlagt i 108006 og 007

Mpr nr. A108007b - - Dato : 18520701
Forfatter:bøgild m.fl
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Regnskab for anvendelsen af det af mig modtagne materialer til beklædningsstykker til Daareanstalten. 6368½ alen bleget lærred. Ikke underskrevet. 3 lister over syerskernes afleveringer. Indlagt i 108006

Mpr nr. A108005f - - Dato : 18520722
Forfatter:Gollschmith
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Regnskab for modtagne materialer til beklædningsgenstande. Indlagt i A108005

Mpr nr. A006017 - - Dato : 18580331
Forfatter:Muhle, L
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Tekstiler. Oversigt over tekstiler, der skal bruges i finansåret 1857-58 samt opgørelse over beholdningen undertegnet L. Muhle.

Mpr nr. A121058 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Rekapitulation af klædebogen for året 1858-59. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A009012 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Budget 1860-61. Berigning over udgifter til beklædning samt linned og sengeinventar for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A842098 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Reglement for patienternes beklædning, sengeleje m.v..

Mpr nr. A104334 - - Dato : 18631020
Forfatter:Overopsynet Forvalteren
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Efter det hidtil anvendte beklædningsreglement har det været således, at når en pt. på 3. klasse har haft tøj der ikke svarer til den ønskede standard, da har man ved overopsynets foranstaltning enten bestilt stoffer fra Århus eller købt tøj i Århus. Denne praksis bringer overopsynet i kommissionærforhold samt giver en del ulejlighed, hvorfor man pr. ovenstående dato i direktionen har besluttet, at nyt tøj skal anskaffes af anstaltens beholdninger efter priser, der er opført i skrivelsen og undertegnet af anstaltens forvalter.

Mpr nr. A116105 - - Dato : 18670125
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Fodtøj. Direktionen har vedtaget, at det fodtøj, der vedligeholdes af anstalten skal indsamles af overopsynet og indleveres til forvalteren, der indsender det til reparation og fører udgiften i kontrasbogen Denne forandring indføres fra næstkommende 1. februar. Alt anstalten tilhørende fodtøj skal stemples eller på anden måde mærkes som anstaltens ejendom.

Mpr nr. A116085 - - Dato : 18670408
Forfatter:Andersen, skomager
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. Vridsløses skomager kan formentlig levere skoene billigere end skomager Andersen. Overslag vedlagt sagen.

Mpr nr. A116088 - - Dato : 18670426
Forfatter:Andersen, skomager
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. Man har vedtaget ikke at holde forbindelse med skomager Andersen. I stedet vil man anvende de i Århus værende skomagere til det såle og flikkearbejde som patienterne ikke selv overkommer.

Mpr nr. A116089 - - Dato : 18670504
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. Forvalteren kom i forgårs hjem og fortalte at han har truffet aftale med direktionens herrer om køb af 100 par nye sko samt flikkearbejde. Dette er Selmer fortørnet over, da han ikke har kunnet give sit besyv med. Selmer har derfor bedt forvalteren vente med at sætte mere i værk.

Mpr nr. A116054 - - Dato : 18731008
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. Der er blevet sat en annonce i avisen om skriftlige licitation af skomagerarbejdet, men dette vil direktionen ikke have. Forvalteren kender ikke noget til den annonces nærmere ordlyd og Grønvaldt siger, at han har udfærdiget den efter forvalterens anvisning.

Mpr nr. A104354 - - Dato : 18741223
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Taxt for Beklædningsgenstande, der paa forlangende mod Refusion udleveres af Anstalten til Patienter af 3die forplejningsklasse. Underskrevet af direktionen.

Mpr nr. A104328 - - Dato : 18741228
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Takst for beklædningsgenstande, der på forlangende mod refusion udleveres af hospitalet til patienter af 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A025019 - - Dato : 18750421
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Blanketter med patientarbejder, der er sendt til produktudstillingen i Viborg i 1875.

Mpr nr. A048054 - - Dato : 18980930
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Patientarbejde. Fortegnelse over pt. arbejde udført af 3. klasses pt. på mandfolkeafdelingerne A- C, M og N i september måned 1898.

Mpr nr. A048029A - - Dato : 18990810
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vareindkøb. I anledning af et hertil indkommet andragende hvori en del skomagere i Middelfart andrager om, at skomagerarbejdet for sindssygeanstalten ved Middelfart må blive offentlig udbudt, skal man udbede sig oplysning meddelt om, hvorvidt leverancen af skomagerarbejdet til sindssygeanstalten ved Århus bortgives ifølge forudgående licitation. Brev fra justitsministeriet.

Mpr nr. A052011 - - Dato : 19021001
Forfatter:Laursen, H, skomager
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Skomagerarbejde. Skomager H Laursen Sjællandsgade 24 søger asylet om skomagerarbejde, men får afslag, da man allerede har kontrakt om det skomagerarbejde, der hentes udenfor anstalten.

Mpr nr. A072007 - - Dato : 19140401
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Patientarbejde, løn. Liste over gældende priser for det arbejde patt. yder. Forslag til nye priser.

Mpr nr. A074028 - - Dato : 19160110
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. På trods af krigen har fængselsvæsnet hidtil kunnet levere sko til aftalte priser, men nu er beholdningen af billigt læder sluppet op, hvorfor man ser sig nødsaget til at sætte prisen op med 115-125 øre pr. par sko. Direktionen indvilliger i at betale den større pris så længe det er nødvendigt.

Mpr nr. A083023 - - Dato : 19190210
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. På grund af prisstigninger sætter kontoret for fængselsvæsnets arbejdsdrift prisen på sko til: mandssnøresko 15,00 mandsmorgensko 14,25 kvindesnøresko 13,50 kvindemorgensko 11,75

Mpr nr. A089259 - - Dato : 19220104
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Direktoratet udbeder sig meddelelse om, hvor meget stof, der beregnes at medgå pr. styk til hver art af de ved hospitalet benyttede beklædnings- og sengerekvisitter for patienter og funktionærer. Endvidrere ønskes oplyst, hvor mange stykker af hver art, der ifølge budgettet vil være at anskaffe i det kommende finansår, samt hvorledes disse bringes til vejs (patientarbejde, hospitalets systue, udefra), herunder fra fængselsvæsnet. To svarbreve fra hospitalet uden konkret indhold, (følgebreve).

Mpr nr. A089249 - - Dato : 19220106
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Direktoratet meddeler hospitalet, at der fra 1. april for første gang i begyndelsen af maj skal indsendes månedlige rapport om hospitalsvaskeriets drift jvf. vedlagte skema.

Mpr nr. A089052 - - Dato : 19220125
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Fodtøj. Efter anmodning fra Sundhedsstyrelsens formand skal direktoratet herved tjenstligt henlede opmærksomheden på, at krigsinvalideskolen i Sønderborg fremstiller træsko, der, såfremt de findes egnede og prisen i forhold til de hidtil anskaffede findes passende, kan leveres til statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A087046 - - Dato : 19220125
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Krigsinvalideskolen i Sønderborg meddeler, at man kan levere træsko fremstillet af lærlinge i træskomagerfaget. Endvidere er der meddelelse om, at leveringen må ophøre idet alle lærlinge er udlærte.

Mpr nr. A089212 - - Dato : 19220314
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Tøj. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange beklædnings- og sengerekvisitter der findes pr. patient, samt om hvorvidt dette antal kan indskrænkes. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089091 - - Dato : 19220317
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Direktoratet anmoder direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om at indsende til Christianshavns Straffeanstalt et eksemplar af de benyttede beklædninggsgenstande til patienter og funktionærer.

Mpr nr. A089128 - - Dato : 19220399
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Korrespondance mellem direktoratet og sindssygehospitalet angående evt. tjenestedragt til de under uddannelse værende sygeplejersker. Direktoratet bestemmer, at sygeplejerskerne skal have udleveret tre kjoler og forklæder efter behov.

Mpr nr. A089251 - - Dato : 19220699
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskemidler. Oversigt over brugen af vaksemidler i april kvartal 1922. Oversigten omfatter de fem statslige sindssygehospitalet og plejeanstalten Råmosegård. Specifikation månedligt af antal stykker tøj vasket, forbrug af vaskemidler udgift pr. 100 stykker tøj.

Mpr nr. A089246 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Direktoratets oversigt over hospitalernes vaskeriers drift i månederne juni august september oktober og december 1922.

Mpr nr. A089248 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Rapporter angående vaskeri ved plejeanstalten Råmosegård for månederne fra april 1922 til og med marts 1923.

Mpr nr. A089097 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sengetæpper. Skrivelser mellem sindssygehospitalet ved Århus og direktoratet samt kontrakt om levering af sengetæpper.

Mpr nr. A089247 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Rapporter angående vaskeriet ved sindssygehospitalet ved Århus i månederne april 1922 til og med marts 1923.

Mpr nr. A089250 - - Dato : 19230106
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Afskrift af to breve fra forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus til direktoratet angående vaskeriets drift. Det ene brev handler om den af direktoratet anviste vaskemetode. Denne er dyrere, end den vaskemetode hospitalet hidtil har anvendt, hvorfor der i december måned har vist sig en besparelse på 60 kr. Det andet angår anvendelsen af vaskemidler, hvor det har været nødvendigt at anvende noget andet vaskepulver end det normale på grund af en forsinket leverance.

Mpr nr. A089245 - - Dato : 19230219
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Direktoratet tilsender direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en oversigt over hospitalsvaskeriernes drift i henholdsvis januar og februar måned.

Mpr nr. A193221 - - Dato : 19230412
Forfatter:Hospitalsforvalteren
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Ved at fremsende denhos følgende skrivelse af 9. april fra hospitalsforvalteren tillader direktionen for sindssygehospitalet ved Århus sig at anmode om, at der ved direktiorats foranstaltning må blive indkøbt 600 stk undertrøjer til mænd, 400 stk undertrøjer til kvinder, 400 stk underbenklæder til mænd og 400 stk uldne sengetæpper, idet man bemærker, at angivne kvantiteter sandsynligvis vil dække hospitalets forbrug i indeværende finansår. 2 prøver medsendes.

Mpr nr. A193222 - - Dato : 19230417
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. For så vidt hospitalet, udover hvad det har rekvireret i skrivelse af 12. april, måtte ønske anskaffet i indeværende finansår sådanne beklædningsgenstande, so,ifølge skrivelse fra direktioratet af 22. februar indkøbes ved direktoratets foranstaltning i den udstrækning, i hvilden de ikke forfærdiges af patienter, anmoder direktoratet om, snarest at sende rekvisition på de omhandlede genstande ledsaget af prøver af de sidst indkøbte tilsvarende sager, hvis sådanne ikke tidligere har været indsendt med angivelse af leverandørens navn og den betalte pris.

Mpr nr. A193223 - - Dato : 19230423
Forfatter:Hospitalsforvalteren
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. I anledning af direktoratets skrivelse af 17. april tillader direktionen sig hoslage at fremsende en skrivelse af 21. april fra hospitalsforvalteren indeholdende oplysning om hvilke beklædningsgenstande, henhørende til den gruppe som indkøbes ved direktoratets foranstaltning, og som ikke forfærdiges af patienter, hospitalet har brug for i indeværende finansår.

Mpr nr. A087027 - - Dato : 19230425
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Patientarbejder. Liste over varer fremstillet af patienterne.

Mpr nr. A193224 - - Dato : 19230507
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus udbeder sig af direktoratet bemyndigelse til, at anskaffe 25 stk. uldne sengetæpper. Dierktoratet meddeler i denne anledning hospitalet, at de omhandlende tæpper er bestilt til levering.

Mpr nr. A193225 - - Dato : 19230508
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Direktoratet gør hospitalet opmærksom på, at der er bestilt 215 stk sjaler til hospitalerne, deraf 50 stk. til sindssygehospitalet ved Århus. Leverancen vil finde sted i løbet af de næste tre måneder.

Mpr nr. A193226 - - Dato : 19230509
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Under henvisning til direktoratets skrivelse af 8. maj angående indkøb af sjaler meddeles, at enballagen skal returneres.

Mpr nr. A193227 - - Dato : 19230530
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Direktoratet meddeler, at der til hospitalerne er bestilt undertrøjer til mænd, under benklæder til mænd og undertrøjer til kvinder til levering i løbet af 5 uger fra dato.

Mpr nr. A193228 - - Dato : 19230530
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Direktoratet meddeler, at der er bestilt uldne sengetæpper til sindssygehospitalerne til levering i løbet af en måned fra dato.

Mpr nr. A193229 - - Dato : 19230604
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning.m.v.. Direktoratet meddeler, at der er bestilt 12 stk hvide waffelsengetæpper til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193131 - - Dato : 19231113
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Tøj. Hospitalet opfordres til at opgive, hvor mange bomulds- og uldvarer. som skal anskaffes i løbet af det kommende år, idet priserne på disse varer er stigende frem mod næste høst om ca. 10 måneder. Følgelig kan varerne købes for året som helhed til levering i april. Hospitalet sender de ønskede oplysninger til direktoratet.

Mpr nr. A093008 - - Dato : 19231205
Forfatter:fængsel, Vridsløselille
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Fodtøj. Der bestilles fodtøj fra Vridsløselille fængsel, idet man der har mangel på ordrer til at holde fangerne beskæftiget. Betalingen kan vente til næste finansår. Der bestilles 125 par lædersko.

Mpr nr. A193174 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Fortegnelse over beklædningsgenstande, der påregnes anskaffede ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifiserede på mandlige og kvindlige patinter og funktionærer.

Mpr nr. A193176 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Fortegnelse over beklædningsgenstande, der påregnes anskaffede ved plejeanstalten Råmosegård i finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193132 - - Dato : 19240114
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Direktoratet svarer på en forespørgsel om størrelsen af til hospitalet givne bevillinger til beklædning. Disse er ikke blevet forøget i forhold til de foregående år, således at det kun vil være muligt at opretholde de eksisterende beholdninger. Det påpeges, at tøj til familieplejepatienter er indkøbt for dyrt.

Mpr nr. A094080 - - Dato : 19241115
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Skomageri. Ved fællesindkøb gennem direktoratet får man tilbud om skomageriartikler og materialer.

Mpr nr. A193136 - - Dato : 19250102
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående beklædning af 22 patienter, som skal overflyttes til Dalstrup, Hospitalet skal afholde udgiften til beklædning, men kan ikke gøre dette uden at overskride denne med et beløb, som så skal efterbevilges. Direktioratet svarer, at denne tilladelse er givet.

Mpr nr. A193144 - - Dato : 19250204
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Direktoratet ønsker en specifikation af hospitalets beklædningskonto og inventarkonto samt specifikation af overskridelser på kontoen for løs medhjælp. Hospitalet sender de ønskede oplysninger, som er vedlagt i kopi.

Mpr nr. A108014 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Tildelinger af materialer og bestillinger udateret Indlagt i a108007

Mpr nr. A108018 - - Dato : 99999999
Forfatter: Goldsmidth?
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Forslag vedr. Tilskæring og syning. Udateret, men form. 1852. Indlagt i a108007

Mpr nr. A116184 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Tøj. Liste over klædningsstykker, der skal udleveres pr. mand og kvinde, samt mærker vedrørende udlevering af grej til kvittering.

Mpr nr. A193173 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Specifikation af udgifter til beklædning af personalet og patienter opdelt på mandlige og kvindlige. Specifikation af beklældningsdele og priser herpå.

Mpr nr. A097073 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Blanket til brug ved betalingen for vedligeholdelse af linned og undertøj tilhørende en patient.

Mpr nr. A193178 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Kladde med beskrivelse af beklædning samt priser og totalbeløb for mandlige og kvindlige funktionærer og mandlige og kvindlige patinter.

Mpr nr. A108013 - - Dato : 185200304
Forfatter:Goldsmidth.
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Opgørelse med frk. Reinninghaus. 4 bestillinger og materialetildelinger. indlagt i 108006 og 007