Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 34 poster registreret under emnet Beretninger

Mpr nr. A015011 - - Dato :
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Udkast til beretning og hovedregnskab 1864-65.

Mpr nr. A006040 - - Dato : 18560222
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Udkast til beretning om den Nørrejydske helbredsanstalt for sindssyge for 1855. Sendt til sundhedskollegiet. Indeholder en liste med diagnoser for alle mands og kvindepatienter.

Mpr nr. A121057 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Linned. Fortegnelse over beholdning, til- og afgang i løbet af 1857 og slutbeholdning pr. 31. december 1857, Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A009030 - - Dato : 18590218
Forfatter:Meldahl, arkitekt
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning, om den Nørrejydske helbredsanstalt for sindssyge i 1858. Beretningen omtaler bl.a. en Fengersk byggeplan, som skal overdrages arkitekt Meldahl, hvilket er formentlig de bygninger, der står færdig i 1862. Planerne er tilsyneladende godkendt i brev af 17 januar 1959.

Mpr nr. A009025 - - Dato : 18590514
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. om Nørrejydske helbredsanstalt for sindssyge i finansåret 1858-59. I denne periode har der været 67 mandfolk og 69 fruentimmer tilsammen 139 personer i anstalten.

Mpr nr. A012002 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i 1859.

Mpr nr. A014031 - - Dato : 18640109
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Kommentar til beretning 1862-63.

Mpr nr. A014017 - - Dato : 18640409
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1863.

Mpr nr. A014013 - - Dato : 18649999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Regnskab og beretning 1863-64.

Mpr nr. A016030 - - Dato : 18660228
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske Sindssygeanstalt i 1865. Stilet til det kongelige sundhedskollegium.

Mpr nr. A016022 - - Dato : 18660611
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt i regnskabsåret 1865-66. -hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den jydske sindssygeanstalt 1865-66. -regnskab for viktualier -regnskab for brændsel -regnskab for belysning -regnskab for vask -regnskab for heste- og kreaturhold samt kørsel -regnskab for haven -regnskab for arbejdsgodtgørelse - revisionsantegnelser.

Mpr nr. A017019 - - Dato : 18670312
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt. Til det kongelige sundhedskollegium.

Mpr nr. A017009 - - Dato : 18679999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske Sindssygeanstalt i regnskabsåret 1866-67. Foruden den sædvanlige beretning med opstillinger om patienttal og social herkomst, er der vedlagt en liste med: navne og pengesummer, hvis brug ikke er bekendt. Den er opgjort kvartalsvis. Muligvis en liste over hvem der har betalt for opholdet i de pågældende kvartaler.

Mpr nr. A018021 - - Dato : 18680312
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske Sindssygeanstalt i 1867. Til det kongl. sundhedskollegium. Konceptblade til ovenstående.

Mpr nr. A019026 - - Dato : 18690212
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt i 1868.

Mpr nr. A020023 - - Dato : 18700226
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt i 1869.

Mpr nr. A021018 - - Dato : 18710304
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Jeg har herved den ære at tilstille det høje kollegium min beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt for det afvigte år S.

Mpr nr. A021008 - - Dato : 18719999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt for 1870-71.

Mpr nr. A022004 - - Dato : 18720311
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1871.

Mpr nr. A022011 - - Dato : 18720914
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
I anledning af den ved direktionens behagelige skrivelse af 28. juni d å hertil indsendte beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt for 1871/72 undlader man ikke tjenstligt at meddele, at ministeriet ikke finder noget at erindre imod at den økonomiske del af beretningen fremtidig aflægges i samme omfang som tidligere. justitsministeriet.

Mpr nr. A023025 - - Dato : 18730405
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Hermed har den ære at tilstille det høje kollegium beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt for afvigte år.

Mpr nr. A024011 - - Dato : 18740331
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1873. statistiske skemaer til beretningen.

Mpr nr. A024018 - - Dato : 18740331
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1873-74. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret 1. april 1873 til 31. marts 1874.

Mpr nr. A026025 - - Dato : 18759999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1875.

Mpr nr. A026019 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i regnskabsåret 1875-76.

Mpr nr. A027016 - - Dato : 18779999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1876.

Mpr nr. A028005 - - Dato : 18780328
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning for 1877. Jeg tillader mig herved at tilstille det høje kollegium beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt for 1877.

Mpr nr. A029009 - - Dato : 18790630
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Revision. Direktionen tillader sig hermed ærbødigst at tilstille det høje ministerium beretning om sindssygeanstalten for finansåret 1878-79 og regnskab med bilag samt regnskabsoversigt for samme år.

Mpr nr. A031015 - - Dato : 18819999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1880.

Mpr nr. A033001 - - Dato : 18831015
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Sundhedskollegiet ønsker udgivet en fælles beretning for alle sindssygehospitaler for 1883, som det er meningen at forelægge den internationale lægekongres'psykiatriske sektion. Holm indsender kommentarer til den omsendte rundskrivelse.

Mpr nr. A055024 - - Dato : 19040408
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretninger. Beretning 1903 er udleveret til overlægen. Ved sagen ligger en liste over modtagere af årsberetningen.

Mpr nr. A104115 - - Dato : 19151002
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Statistiske efterretninger 7. årgang nr 21, indeholdende høstudbyttet i 1915, arbejdsløsheden i juli 1915 samt detailpriser i september 1915.

Mpr nr. A015023 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Udkast til beretning 1864.

Mpr nr. A022014 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt for 1871-72. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1871 til 31. marts 1872.