Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  - Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 140 poster registreret under  emnet Bespisning

Mpr nr. A022049 - - Dato : 18479999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Opgørelse over forbruget af viktualier, 1. klasse og 2. klasse for sig, og 3. klasse for sig. Bespisning.

Mpr nr. A116172 - - Dato : 18520827
Forfatter:Selmer Dahl Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Patientankomst. Præst. Selmer spørger Dahl om der skal være frit mælk og øl. Er der nogen anmeldelse til sognet at iagttage. når ptt. ankommer? Hvornår begynder pastor Wagtmann at hæve gage. Reservelægen og overopsynsjomfruen er ankommet til anstalten.

Mpr nr. A122008 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Spisereglement. Reglement for Bespisningen for Helbredelsesanstalten. Delt op i de 3 forplejningsklasser, med nenu for hele ugen. + Reglement for Patienter i Sygepleje. +Tillæg af 29 september 1852.

Mpr nr. A117064 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Overslag over mængden af forbrugsartiklerne ved bespisning i tredje forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A115273 - - Dato : 18540207
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Udkast til skrivelse fra Selmer vedrørende viktualieforbruget.

Mpr nr. A118054 - - Dato : 18540928
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Forvalter Bøggild foreslår i denne skrivelse nogle ændringer i bespisningsreglementet. Skrivelsen er stilet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119091A - - Dato : 18540928
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra forvalter Bøggild sammesteds angående nogle modifikationer til bespisningsreglementet, som han ønsker indført.

Mpr nr. A119088A - - Dato : 18541206
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, justitsråd justitsråd, Dahl
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Brev fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus angående et forslag til nyt bespisningsreglement, som medsendes til godkendelse. Justitsråd Jespersens og justitsråd Dahls kommentarer er vedføjet brevet.

Mpr nr. A119089A - - Dato : 18541230
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skrivelse til justitsministeriet fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus vedrørende revisionen af bespisningsreglementet.

Mpr nr. A119090A - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Reglement for bespisning på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119092A - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Reglement for bespisningen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119093A - - Dato : 18550315
Forfatter:Sunhedskollegiet
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Justitsministeriet godkender herved efter forhandling med Sunhedskollegiet det af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indsendte forslag til bespisningsreglement.

Mpr nr. A120066 - - Dato : 18550731
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild angående forbruget af svejtserost og sukker iflg. det af forvalteren aflagte viktualieregnskab for de forløbne måneder af regnskabsåret.

Mpr nr. A120067 - - Dato : 18550804
Forfatter:Bøggild, forvalter Linnemann, jomfru
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skriftlig forespørgsel fra forvalter Bøggild til jomfru Linnemann angående overskridelserne på madbudgettet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120068 - - Dato : 18550815
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning.

Tekst:
Bespisning. Skriftlig forklaring fra forvalter Bøggild til direktionen angående overskridelserne på madbudgettet i den forløbne del af igangværende finansår. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120069 - - Dato : 18550899
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skematisk optegnelse over forbruget af hvidt sukker for månederne januar-juni samt af puddersukker for de samme måneder. Forplejningsudgifterne på 1. og 2. forplejningsklasse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120071 - - Dato : 18550909
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skrivelse fra direktionen til forvalter Bøggild i anledning af dennes forklaring angående overskridelserne på madbudgettet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A160072 - - Dato : 18550918
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus som svar på dennes brev af 9. september. Forvalter Bøggild fremhæver behovet for at tage hensyn til prisstigninger og svind i forbindelse med lægningen af budgettet for madvarer.

Mpr nr. A116195 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Liste over forplejning for patienter og personale på den Nørrejydske Sindssygeanstalt fra 1852 til 1855.

Mpr nr. A006019 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kostdage. Beregning over kostdage pr. person på de forskellige bespisningsklasser.

Mpr nr. A119014A - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Oversigt over forbrugsdifferencer ud fra det planmæssige iflg. budgettet i finansåret 1855-56. Specifikation af merforbrug, besparelser, pris og værdi.

Mpr nr. A119015A - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Tildeling af rugbrød, smør og ost til personer på 3. forplejningsklasse i finansåret 1853-54 og 1855-56 samt en ration, der er foreslået.

Mpr nr. A104367 - - Dato : 18570402
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe og the. Der er underbalance på viktualiregnskabet med hensyn til de to varer. Direktionen udbeder sig en forklaring herpå, og man anmoder kontoret om altid at anføre i regnskaber af hvilke årsager, der udvises andre tal end de budgetterede.

Mpr nr. A121072 - - Dato : 18570926
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus med tilbud om leverance af herregårdssmør til hospitalet i henhold til den af forvalter Bøggild i Århus Stiftstidende annoncerede licitation desangådende.

Mpr nr. A121056 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Budget. Overslag over det årlige forbrug af viktualier for hver patient på sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter bespisningsregulativet til de for tiden gældende priser deri indbefattet såvel de regulative specielt opførte kvantiteter af de forskellege genstande, dog med undtagelse af havesager, som hospitalet selv producerer af. Her til beregnes, hvad der gennemsnitvist vil medgå til syltning og saltnning. Beregningerne gælder for finsnsåret 1858-59.

Mpr nr. A121036 - - Dato : 18580104
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Følgeskrivelse fra revisionen til hospitalets direktion ved tilbagesendelsen af viktualiegegnskabet for oktober og november 1857. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121035 - - Dato : 18580123
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Følgeskrivelse til viktualieregnskabet for november 1857 underskrevet af bogholderen og forvalteren. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A009006 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Overslag over det årlige forbrug af viktualier for hver patient i Helbredsanstalten, beregnet efter bespisningsreglementet til de for tiden gældende priser deri indbefattet såvel de i regulativet specielt opførte kvantiteter af de forskellige gjenstande, dog med undtagelse af havesager, som anstalten selv producerer samt hvad der gennemsnitsvis vil medgå til syltning og saltning

Mpr nr. A009041 - - Dato : 18600331
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualiebeholdning. Opgørelse af hvor meget der er brugt af viktualier og deres værdi fra statusopgørelse i 1860.

Mpr nr. A009042 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualieforbrug. Opgørelse over hvilken former for viktualier der er sparet ved og hvilke der er overforbrugt i finansåret 1859-60.

Mpr nr. A009043 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Opgørelse over hvor mange personer, der er bespist på hospitalet i finansåret 1859-60.

Mpr nr. A115264 - - Dato : 18611125
Forfatter:forvalteren Jensen, jomfru
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Smør. Der er underballance på smørregnskaberne, hvorfor jomfru Jensen bliver sat til at holde regnskab Forvalteren mener, at hun glemmer at føre ind i regnskabet.

Mpr nr. A104339 - - Dato : 18620519
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. Det har hidtil været skik, at overopsynet har lagt ud for den kaffe, der blev købt af patienterne for deres opsparede arbejdsfortjeneste, dette mener man ikke kan være billigt mere, idet der ved udvidelsen er kommet flere patienter. Derfor meddeler direktionen til kontoret, at der for fremtiden skal leveres kaffe på forskud, som senere skal betales med ptt.s arbejdsfortjeneste. Der skal aflægges månedligt regnskab for, hvad der udleveres Hidtil har anstalten leveret fløden gratis, men dette ophører nu.

Mpr nr. A115222 - - Dato : 18630920
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Forvalteren fremsender en skrivelse om hvilke sovs er, der anvendes til suppekød og anbefaler at man serverer peberrodssovs til kødet, hvilket direktionen tiltræder.

Mpr nr. A115217 - - Dato : 18631026
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Rugbrød. Man har indført grød til aftensmåltiderne søger man at spare på rugbrødet.

Mpr nr. A104335 - - Dato : 18640202
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Direktionen skriver til sindssygeanstaltens kontor, at man ønsker oplysninger om, hvorfor der i december er underbalance på regnskabet for brød og smør, da der ikke er tilsvarende underbalance i november. Herfor ønskes en motivering, da priserne formentilg ikke kan være så forskellige.

Mpr nr. A104363 - - Dato : 18700920
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Brød. At direktionen i gaarsmødet har vedtaget, herefter kun at bordtlicitere brødleverancerne for tre maaneder ad gangen, saa at der bliver at afholde licitation over denne artikel ved midten af sidste maaned i hvert kvartal, meddeles herved kontoret til underretning og iagttagelse.

Mpr nr. A104362 - - Dato : 18701010
Forfatter:R, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der leverres 1 kop kaffe daglig for frøken R.s regning (rekvireret paa spiselisten fra den 6. dennes under fruentimmerafd. D) meddeles herved kontoret til fornøden efterretning.

Mpr nr. A104360 - - Dato : 18710701
Forfatter:Snitger, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. Kontoret underrettes herved om, at der herefter paa spiselisten daglig vil blive forskrevet 1 kop kaffe til kvindesiden, som bliver at føre patienten frøken Snitger (no 326) til regning.

Mpr nr. A104361 - - Dato : 18710707
Forfatter:Brendstrup, jomfru patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At den Portion kaffe som hidtil dagligt har været rekvireret på spiselisten for patient jomfru Brendstrup (820) regning bordtfalder fra dato, meddeles hermed kontoret til efterretning.

Mpr nr. A104357 - - Dato : 18720516
Forfatter:Hartvigsen, fru patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der fra imorgen vil paa spiselisten vil blive forskrevet 1 kop kaffe dagligt for patienten fru Hartvigsens regning meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104356 - - Dato : 18721230
Forfatter:Obel, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. Kontoret underrettes herved om, at der fra begyndelsen af næste maaned vil blive rekvireret 1 kop kaffe daglig til patienten frøken Obel (764) paa spiselisten, for hvilken den sædvanlige betaling beregnes patienten.

Mpr nr. A022041 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Beregninger over forbruget af fødemidler på III klasse. Forbruget af mælk, kød, rugbrød, salt, kaffe og gryn. Opgørelse af levninger i antal og vægt. Bespisning

Mpr nr. A022042 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kvantitetsbestemmelser for III pleje af de forskellige ingredienser, rugbrød, smør og mælk. Bespisning

Mpr nr. A022048 - - Dato : 18740611
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Det kan ikke opgøres hvor stort viktualieforbruget er på de enkelte klasser, derimod kan der opgøres, hvorvidt der er i overensstemmelse med bespisningsreglementet. Borch (bogholder).

Mpr nr. A104322 - - Dato : 18751221
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter møntreformen skal madpriserne beregnes i kroner og øre i stedet for mark og skilling. Prisen for franskbrød til kaffen om formiddagen er fejlagtigt ansat til 4 øre, hvilket har ført til en underbalance på det månedlige bespisningsregnskab. Forbruget er rettelig for 5 øre.

Mpr nr. A104353 - - Dato : 18760121
Forfatter:Hansen, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der fra imorgen dagligt vil blive rekvireret en kop kaffe på spiselisten for patienten 2621 frøken Hansens regning meddeles herved.

Mpr nr. A104352 - - Dato : 18760515
Forfatter:Junget, fru patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der fra Dags dato bliver paa spiselisten opført 1 kop kaffe for patienten nr 2702, fru Jungets regning, meddeles herved kontoret til behagelig efterretning.

Mpr nr. A104350 - - Dato : 18761126
Forfatter:Meyer, fru patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der fra imorgen den 27. november vil blive rekvireret 1 kop kaffe daglig for patienten nr. 2723 fru Meyers regning, meddeles herved kontoret til efterretning.

Mpr nr. A104321 - - Dato : 18770509
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at spisereglementet for 1. og 2. forplejningsklasse på Østifternes sindssygehospital skal indføres på sindssygehospitalet ved Århus. Til kontoret.

Mpr nr. A032016 - - Dato : 18820322
Forfatter:Petersen, A
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter foretagen undersøgelse af tilsendte kødsuppe er jeg kommet til det resultat, at den ikke indeholder kobber og overhovedet ikke nogen metallisk gift, for alkaloioder har jeg derimod ikke undersøgt den. De bedes undskylde at det har varet nogle dage, men i denne tid er her så meget at bestille, så man ej kan få set nogen tid til overs fra det daglige arbejde. A Petersen.

Mpr nr. A032003 - - Dato : 18821001
Forfatter:Meulengracht, Brygger
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Oplysninger vedr. fødevarer. Brygger Meulengracht fra Ceres bryggeriet skriver om ølkvalitet (hans tilbud er afvist ved licitationen). Desuden ønsker han oplyst om en anden brygger fra Meilby har sagt ufordelagtige ting om ham i et brev til direktionen.

Mpr nr. A037020 - - Dato : 18880504
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Brev til overlæge Holm om at der er leveret dårlig kaffe til anstalten. Overlæge svarer, at det er forvalterens opgave at modtage og anerkende varer. Mappe 825.

Mpr nr. A037002 - - Dato : 18880526
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Fødevarer. Dette for at anmode den højtærede direktion om godhedsfuldt at meddele mig om mit tilbud på ost ved licitationen i dette forår var tilstede den dag tilbundne blev åbnet eller rettere sagt er kommet den højtærede direktion i hænde... da jeg næsten frygter ... det skulle være gået tabt undervejs.

Mpr nr. A040014 - - Dato : 18900202
Forfatter:Petersen, Vittus
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Madvarer. Jeg tillader mig ved dette at underrette den ærede direktion om at jeg, på grund af at jeg nu opnår en højere pris hos min smørkøbmand, ikke kan levere smør til sindssygehospitalet til 4 kr. over topnote ringen, længere end til den 1. marts dette år, og såfremt at direktionen ønsker at jeg skal vedblive at levere udover dette tidspunkt, vil prisen blive 6 kr. over topnoteringen. Vittus Petersen. At direktionen efter modtagelsen af deres brev af 2. ds går ind på, at betalingen for smør fra Marselisborg, der leveres her til anstalten fra 1. marts førstkommende forhøjes fra 4 kr. til 6 kr. 100 pund over topnoteringen, underrettes De herved om.

Mpr nr. A042017 - - Dato : 18920310
Forfatter:Holm Lunn Quistgård
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at betalingen for den kaffe, der i tillavet stand udleveres til patienter efter særlig rekvision fra anstaltens husholdning, fra 1. april dette år at regne indtil videre vil være at erlægge med 7  for hver kop. Holm Lunn Quistgård. Sagen er vedlagt opstilling af udgifterne til kaffe pr kop.

Mpr nr. A104305 - - Dato : 18931120
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Forbruget af kaffe til nattevagterne er ikke opført på det månedlige bespisningsregnskab, da det ikke har hjemmel i hospitalets spisereglement. Der ønskes direktionens samtykke til, at kvantummet af kaffebønner m.v., der månedlig gives til nattevagterne, af husholdersken må opgives for kontoret for dette at opføre på den fortegnelse over køkkenets ekstraforbrug, der forelægges overlægen til anvisning. Direktionen giver sit samtykke hertil. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104302 - - Dato : 18931221
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Bespisningstillæget til nattevagterne skal for fremtiden opføres i de månedlige bespisningsregnskaber. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104304 - - Dato : 18940920
Forfatter:Borch, revisor kancelliråd
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Brev til revisor kancelliråd Borch angående starten på anvendelse af margarine fra den 5. oktober. Fre direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104303 - - Dato : 18940920
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Fra den 1. oktober gøres der forsøg med anvendelse af margarine til de tørre måltider på 3. forplejningsklasse til varm mad anvendes fortsat smør. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104301 - - Dato : 18941113
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at en række nedenfornævnte retter, der ikke er nomeret i bespisningsreglementet, men som serveres en gang imellem, skal opføres i de månedlige bespisningsregnskaber med de vedføjede kvantiteter pr. portion. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104278 - - Dato : 18950110
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Forbruget til tillavning af kirsebærsuppe til 3. forplejningsklasse samt kaffe til 2. og 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus,

Mpr nr. A045012 - - Dato : 18950305
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. ...Efter at der er bleven indført margarine i stedet for smør til den tørre kost i bemeldte forplejningsklasse (treidie), skulde jeg tjenstligst forespørge, om der i den nævnte beregning til de kommende budgetforslag skal beregnes smør som hidtil til alle måltider i 3. klasse, eller om der i overensstemmelse med virkeligheden skal beregnes margarine.... i 1896 genindfør man smør til tørkosten ifølge vedlagte dokumenter.

Mpr nr. A115003 - - Dato : 18960706
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning og fritid. 26 mandlige opsyn skriver til overlægen om, at få smør på brødet og ikke margarine. Endvidere ønsker de tildelt et lokale på hospitalet, hvor de kan opholde sig i fritiden. Nu er de nød til at blive på afdelingerne, hvis det regner. De kvindlige opsyn slutter sig til de mandlige og skriver, at de gerne vil af med den uappetitlige margarine, 33 kvindlige underskrivere.

Mpr nr. A104299 - - Dato : 18960907
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at i den anstaltens budgetforslag for finansåret 1897-98 foreslåede genindførelse af brugen af smør i stedet for margarine til den tørre kost i 3. forplejningsklasse allerede træder i kraft fra 1. oktober at regne for tyendets vedkommende. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A047049 - - Dato : 18970129
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Vedr. udtalelse om brugen af smør i stedet for margarine ved bespisningen af patienter og tyende, i anledning af at Viborg-anstalten vil bruge 2. klasses smør til dette formål i stedet for margarine.

Mpr nr. A104224 - - Dato : 18970901
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Notater vedrørende bespisning af gæster hos funktionærer på sindssygehospitalet.

Mpr nr. A048022 - - Dato : 18980413
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Med hensyn til udlevering til afdelingerne fra køkkenet af madvarer m. v. som ikke er opførte på den for pågældende dag udfærdigede madseddel, fastsættes herved, at det, der ordinernes på stuegangen bliver at rekvirere af overopsynet på de dertil bestemte blå rekvisisitionsedler, og at rekvisition på det , der før eller efter stuegangen måtte behøves, bliver at underskrive af en af lægerne og derefter at aflevere i køkkenet. Pontoppidan.

Mpr nr. A104279 - - Dato : 18980421
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Tillavning af en række nye madretter. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104298 - - Dato : 18980905
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter reglementet tilkommer det kun funktionærerne at få dessert om søndagen, hvorfor desserter på de øvrige ugedage inddrages, da udlevering af desserter fejlagtigt har fundet sted. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalteren.

Mpr nr. A104281 - - Dato : 18990201
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Fradags dato skal der medregnes smør ved severing af vndgrød. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104282 - - Dato : 18990322
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter forvalterens forslag anvendes der i fremtiden smør og flormel til søbekål og kørvelsuppe i stedet for havregryn. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A049058 - - Dato : 18990322
Forfatter:Pontoppidan Vestergård
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen efter der om forvalteren fremsatte forslag har vedtaget, at der til tillavning af søbekål og kørvelsuppe til 1ste og 2den forplejningsklasse i stedet for de i reglementet opførte havregryn bruges til hver portion 6 kv smør og 7 1/2 kv flormel. Pontoppidan og Vestergård til kontoret.

Mpr nr. A049030 - - Dato : 18990621
Forfatter:Pontoppidan Hagen-Jakobsen, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. I anledning hr. forvalterens andragende af 17de ds skal direktionen meddele, at der intet er til hinder for, at De på tidspunkter, hvor Deres husstand er hævet, får kost fra anstaltens køkken, dog at De må indgive begæring til direktionen for hver enkelt gang, De ønsker et arrangement derom* det omhandlede. med angivelse af, for hvilken tid, og at prisen bliver at beregne ikke for enkelte måltider, men pr dag a 1 kr. Pontoppidan. Til hr. forvalter Hagen-Jakobsen.

Mpr nr. A104294 - - Dato : 18990930
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret til videre efterretning for vedkommende, at direktionen har bestemt, at der i stedet for pålæg af ost til eftermiddagsmellemmaden til hospitalets samtlige tyendepersonale i 3. forplejningsklasse skal gives 8 kvint kød til hver fra 1. oktober at regne.

Mpr nr. A049019 - - Dato : 18990930
Forfatter:Pontoppidan Quistgaard Vestergaard
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har bestemt at der fra 1ste oktober d.å. at regne bliver forsøgsvis at anvende margarine i stedet for smør til tillavning af de retter af middagsmad i anstaltens forskellige forplejningsklasser, hvor det lader sig gøre af hensyn til madens tillavning og velsmag. At der af margarine må bruges samme kvantiteter som bespisningsreglement et foreskriver af smør, samt at forvalteren er bemyndiget til under hånden at anskaffe den margarine, der viser sig tjenlig til den anførte brug. Pontoppidan Quistgaard Vestergaard.

Mpr nr. A104283 - - Dato : 18991204
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. En række madretter, som kan gives som afveksling for kødsuppe med boller på 1. og 2. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104285 - - Dato : 19000301
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Der skal fra 1. februar ikke udleveres smør til risvælling til 1. og 2. forplejningsklasse. Fra 1. marts må der anvendes 1/12 pot skummet mælk ved tillavning af sovs til klipfisk og fersk fisk til 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104277 - - Dato : 19010419
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Der vil for fremtiden blive givet en kop kaffe på 2. forplejningsklasse efter reglementet på 1. forplejningsklasse, endvidere indføres spisereglementet for 3. forplejningsklasse på sindssygehospitalet i Viborg i Århus. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A051004 - - Dato : 19010720
Forfatter:Bartels, fiskehandler Marcussen, fiskehandler
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Vi undertegnede fiskehandlere Bartels og Marcussen, der nu en årrække har forsynet sindssygeanstalten med dens forbrug af fisk, tillader os herved, at henlede anstaltens opmærksomhed på, at det ikke er os mulig længere uden pengetab for os, at levere anstalten fisk til den vedtagne pris 27 øre pr pund (den pris har varet ca. 15 år), medens vi selv nu til tider må betale rødspætter med 40 øre pr pund og torsk indtil 20 øre pr pund, ser os derfor nødsaget til, at forhøje prisen med 3 øre pund, altså 30 øre pr pund for rødspætter og torsk, fra den 1. august d å. som det vil ses af vedlagte attester betaler.....

Mpr nr. A104284 - - Dato : 19011213
Forfatter:Husbestyrinden
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter husbestyrindens forslag ændres den madmæssige sammensætning af madretten flæskeæggekage. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A052042 - - Dato : 19020320
Forfatter:Jaster, H C
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Brev fra H C Jaster, Meilgade 18, Århus vedr. tilbud på kaffe vedlagt prøvekuverter til forskellige kaffesorter og leveringsbetingelser.

Mpr nr. A052026 - - Dato : 19020718
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Beregning over forbruget af fødevarer i overensstemmelse med reglementet.

Mpr nr. A104236 - - Dato : 19050414
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har godkendt det af forvalteren stillede forslag om optagelse af efternævnte retter i spisereglementet. fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104237 - - Dato : 19070201
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Spisereglement for havregrød og havresuppe. Sendt til kontoret fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104239 - - Dato : 19070525
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Spisereglement for havregrød til syge- og ekstraplejen og kaffe til 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104238 - - Dato : 19071223
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning.ændring af spisereglement for klipfisk og fersk fisk til 3. forplejningsklasse. fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A063004 - - Dato : 19090630
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. 4 stk nye madvogne med gummihjul indrettede på passende måde til forholdene....

Mpr nr. A063002 - - Dato : 19090701
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Beregning for finansåret 1910-11 over forbruget af fødevarer under konto bespisning ved sindssygeanstalter ved Århus, beregnet efter reglementet.

Mpr nr. A064006 - - Dato : 19091030
Forfatter:Lund, A
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
1909 Bespisning. I anstaltens månedlige bespisningsregnskaber har der i mange år været opført 11 officianter med det i h.t. bespisningsreglementet af 1870 for reservelæger, lægekandidater og overopsyn normerede bespisningstillæg. Da alle de officianter i alt 18 - der f. t. spiser på anstaltens spisestue i mange år har erholdt et sådant tillæg in natura (eftermiddagskaffe o. l. a) vil jeg foreslå at de nævnte 18 officianter for fremtiden opføres i de månedlige bespisningsregnskaber med nævnte tillæg A. Lund til direktionen.

Mpr nr. A104222 - - Dato : 19091106
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisningstillæg.

Mpr nr. A065011 - - Dato : 19100928
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Justitsministeriet udbeder sig en forklaring på, hvorfor lavestbydende ikke har fået leveringen af kartofler, man vedlægger en artikel fra dagbladet Demokraten. Anstalten svarer, at man har givet leverancen til en mangeårig leverandør, der altid har leveret gode kartofler, hvilket har været nødvendigt i et år med mange kartoffelsygdomme.

Mpr nr. A066008 - - Dato : 19111117
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Direktionen giver tilladelse til, at der anvendes melis i stedet for puddersukker i en forsøgsperiode.

Mpr nr. A070027 - - Dato : 19130104
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Der er uoverensstemmelse mellem den på kontoret førte liste over forplejningsdage på Dalstrup og Raamosegaard og den herfra indkomne liste. Uoverensstemmelsen søges opklaret til brug ved affattelse af statistik til årsberetning.

Mpr nr. A071028 - - Dato : 19130823
Forfatter:Alfa, Margarinefabriken
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Margarinefabrikken Alfa spørger om, hvornår tilbud på margarine skal være direktionen i hænde.

Mpr nr. A071018 - - Dato : 19131217
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Nyborg Straffeanstalt vil afsætte kartofler til hospitalet og fremsender en prøve, der dog ikke svarer til forventningerne.

Mpr nr. A074033 - - Dato : 19140214
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Annonce om licitation af fødevarer.

Mpr nr. A073033 - - Dato : 19140616
Forfatter:A S, Slagtermester Lund, forvalter Slagtehus, Århus Offentlige Borgmesteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Ifølge de af direktionen udfærdigede for første halvdel af indeværende finansår gældende konditioner skal det til hospitalet leverede oksekød og flæsk være forsynet med kvalitetsstempel A S Slagtermester Hasle, som for tiden har leverancen til hospitalet af suppekød, har i hosfølgende skrivelse af 12. ds. meddelt forvalter Lund, at man ikke ser sig i stand til at levere kød forsynet med det nævnte stempel, da Århus Offentlige Slagtehus har nægtet at forsyne de varer, som bruges til hospitalet, med kvalitetsstempel. Direktionen tillader sig i den anledning at forespørge hr. Borgmesteren, om Århus Offentlige Slagtehus er berettiget til at nægte kød og flæsk forsynet med kvalitetsstempel, Når vedkommende slagter ønsker det, og varerne opfylder betingelserne for at opnå et sådant stempel, samt om der er andre institutioner, hvem kvalitetsstempel er blevet nægtet.

Mpr nr. A074004 - - Dato : 19150210
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Besparelser, bespisning. Sundhedsstyrelsen skriver i anledning at man vil indføre besparelser på bespisningen, men direktionen svarer, at man ikke direkte kan spare på spisningen men man kan sørge for at udgifterne ikke stiger ved at skære alle overflødige ting væk.

Mpr nr. A076074 - - Dato : 19160408
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning på hospitalet for personalet, og selvstændig husf. Direktionen skriver til justitsministeriet vedrørende nogle forslag til lov for plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. Alt kvindeligt personale under forplejning på hospitalet. Hidtil har det kun været det mandlige personale der har ønsket at føre selvstændigt husførelse. Landstingets udvalg beder oplyst: 1. Hvilke regler der på sindssygehospitalerne gælder for plejepersonalets adgang til at etablere selvstændig husførelse udenfor hospitalet og i hvor stor udstrækning dette tillades. 2. Hvorledes sådanne udflyttede plejere i hvis hjem patienter optagne er stillede mht. evt. vederlag for patienterne.

Mpr nr. A079039 - - Dato : 19170531
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Sundhedsstyrelsen har fået overdraget at fordele de sidste dansk producerede havregryn, hvorfor man anmoder om oplysning om hospitalets forbrug af dette næringgsmidel. Man bestiller i alt 975 kg. (på grund af 1. verdenskrig).

Mpr nr. A079016 - - Dato : 19170919
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. I anledning af justitsministeriets skrivelse af 13. ds. tillader direktionen sig at meddele, at der indtil næste høst er sikret hospitalet det fornødne kvantum kartofler.

Mpr nr. A097088 - - Dato : 19180531
Forfatter:Hospitalsforvalteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Opslag fra hospitalsforvalteren, der indskærper, at mad og service ikke må fjernes fra spisestuen.

Mpr nr. A104210 - - Dato : 19181030
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Patientbespisning.

Mpr nr. A086050 - - Dato : 19210113
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Fra lazaretlejren ved Hald er der nogle varer til overs, hvoraf hospitalet aftager perlebønner.

Mpr nr. A076066 - - Dato : 19210312
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning af forplejede personer. Vedrørende bespisning findes der 50-60 aktstykker, alle med samme journalnummer. Man har bl. a. fundet frem til hvad det koster pr. dag at bespise såvel patienter som funktionærer og plejepersonale på de enkelte hospitaler såvel på de enkelte forplejningsklasser.

Mpr nr. A089043 - - Dato : 19220325
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Te. Direktoratet ønsker en række oplysninger angående teforbruget.

Mpr nr. A088079 - - Dato : 19220620
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Indberetning af priser til direktoratet skal sikre, at der betales nogenlunde ensartede priser for de forskellige varer.

Mpr nr. A089064 - - Dato : 19220712
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Direktoratet har svaret på en forespørgsel fra sindssygehospitalet vedrørende bespisningen af ansatte, hvis husstand er fraværende. Disse kan forsat mod betaling spise på hospitalet.

Mpr nr. A088029 - - Dato : 19220831
Forfatter:Fridericia, professor Lund, Albert
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning, kødopbevaring. Fra en professor Fridericia er kommet et forslag om opbevaring af kød på statens sindssygehospitaler, hvilket kommenteres af Albert Lund. Der foreslår nogle forandringer i maskinerne og køleanlæggene i kødkælderen.

Mpr nr. A089079 - - Dato : 19221099
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i juli kvartal 1922, bespisningsudgiften og udgiften pr. dag. Oplysninger foreligge for hospitalerne Middelfart, Viborg, Vordingborg og Nykøbing Sjælland.

Mpr nr. A089080 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagenes antal i juli kvartal 1922. Udgift under konto 9 udfift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet udgift pr. person pr. dag. Madaffaldets omfang i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089081 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i juli kvartal på Råmosegård. Udgifter under nontonr. 9 samme sted. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089076 - - Dato : 19230199
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagenes antal, bespisningsudgiften og udgiften pr. forplejningsdag for oktober kvartal 1922. Oplysninger foreligger for hospitalerne Viborg, Middelfart, Nykøbing Sjælland og Vordingborg.

Mpr nr. A091037 - - Dato : 19230228
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Direktoratet ønsker oplyst, hvilken ekstraforplejning der udleveres på festdage. Albert Lund udarbejder en oversigt for et år, som er vedlagt sagen i kopi.

Mpr nr. A193250 - - Dato : 19230404
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Frugtsaft. Ved en af direktoratet afholdt licitation over levering til sindssygehospitalerne af frugtsaft indkom ikke sådanne tilbud, at der med fordel for tiden vil kunne foretages fællesindkøb, hvorfor direktoratet indtil 15. august har overladt det til det enkelte hospital at foretage indkøb af frugtsaft.

Mpr nr. A089074 - - Dato : 19230499
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Udgifter til bespisning i januar kvartal 1923. forplejningsdagenes antal og udgift pr. forplejningsdag. Oplysninger foreligger for hospitalerne Viborg, Vordingborg, Middelfart og nykøbing Sjælland.

Mpr nr. A193126 - - Dato : 19230509
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Gæsters bespisning i finansåret 1922-23 specifiseret på betalere, antal måltider og den erlagte betaling. Denne liste er suppleret med en liste over de funktionærer, som har købt kosten på hospitalet. Sendt til direktoratet.

Mpr nr. A193251 - - Dato : 19230827
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Frugtsaft. Direktoratet har antaget et tilbud om levering af blandet frugtsaft til sindssygehospitalerne og Råmosegård for tidsrummet fra 1. september til 1. september 1924. til analysering af saftprøver har direktoratet haft en udgift af 90 kr., der fordeles på hospitalerne og Råmosegård.

Mpr nr. A093010 - - Dato : 19231115
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Spisereglement. Sag vedlagt betænkning fra Universitets Hygiejniske institut vedrørende forskellige differencer mellem hospitalerne med hensyn til det nye spisereglement.

Mpr nr. A089075 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagenes antal i oktober kvartal 1922 fordelt på måneder. Udgifter under konto 9. Udgifter pr. forplejet i kvartalet og pr. dag. Madaffaldets omfang totalt og beregnet pr. person.

Mpr nr. A193252 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Frugtsaft. Direktoratets meddelelser om prisændringer på blandet frugtsaft.

Mpr nr. A089078 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i oktober kvartal 1922 specifiseret på personale og patienter. Udgifter under konto 9. Udgifter pr. forplejet i kvartalet samt beregnet pr. dag.

Mpr nr. A089072 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Oversigt over forplejningsdagenes antal for januar kvartal fordelt på måneder. Endvidere beregning af udgiften på konto nr. 9 samt beregnet udgift pr. forplejet for kvartalet som helhed og pr. dag. Opgørelse over madaffaldets omfang i kvartalet, herunder pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089073 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage på Råmosegård specifiseret på funktionærer og patienter og for patienternes vedkommende specifiseret på måneder i januar kvartal 1923. Udgifter er under konto 9. Udgifter pr. forplejet for januar kvartal og beregnet pr. dag i kartalet.

Mpr nr. A093063 - - Dato : 19240505
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. I anledning af direktoratets skrivelse af 18. marts 1922 tillader direktionen sig hoslagt at fremsende fortegnelse over de i januar kvartal 1924 på hospitalet givne middagsretter med bemærkning om den gennemsnitlige udgift pr. forplejet i januar kvartal 1924 har udgjort 1 kr 00,05 øre.

Mpr nr. A095004 - - Dato : 19240623
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejningsudgift. På dertil given anledning skal direktoratet anmode om, at der, ligesom det sker mellem de øvrige hospitaler indbyrdes, må blive kontorfuldmægtigen ved sindssygehospitalet i Vedsted meddelelse om udgiften til forplejning, første gang for april kvartal d.å. Kontorfuldmægtigen vil herefter for Vedsted-hospitalets vedkommende give tilsvarende meddelelse til de øvrige hospitaler.

Mpr nr. A094127 - - Dato : 19250529
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Direktionen tillader sig hoslagt at fremsende fortegnelse over de i januar kvartal givne middagsretter. Dertil en oversigt over forplejningsdagene.

Mpr nr. A104064 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kommissionsmøde. Spørgsmål, der skal tages op på kommissionsmødet Afskaffelse af dessert på 1. klasse til hverdag men kun på søn- og helligdage. der kan spares mange penge, hvis direktionen gives større myndighed.

Mpr nr. A117058 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Bespisningsregulativ for første forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A097070 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Blanket til opnotering af hvor meget mælk hospitalets køer i den forløbne måned har afgivet til husholdningen.

Mpr nr. A117059 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Bespisningsregulativ for anden forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117061 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Bespisningsreglement for patienter på sygepleje ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117062 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Oveslag over forbrugsartiklerne ved bespisningen i anden forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117063 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Overslag over mængden af forbrugsartiklerne ved bespisningen i første forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A117057 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Sammenstilling af hvad en patient årligt forbruger efter bespisningsreglementet for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A097060 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Blanket til udfyldelse hver måned med det antal snese æg som hospitalets høns har afgivet til brug i husholdningen.

Mpr nr. A117065 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Gennemgang af forskellige spørgsmål i forbindelse med madlavningen, forskrifter og tilberedningsmåde.

Mpr nr. A097103 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Spiseseddel. Blanket til opnotering af måltider alle ugens dage henholdsvis for 1., 2. og 3. forplejningsklasse specifiseret på for- og eftermad.

Mpr nr. A117060 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Bespisningsregulativ for tredje forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.