Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 12 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A115235 - - Dato : 18621220
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskaber. Revision. ingen særlige oplysninger.

Mpr nr. A116214 - - Dato : 18681130
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Revision. Udkast til svar til revisionsantegnelserne.

Mpr nr. A115162 - - Dato : 18710601
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Hovedregnskab. Regnskabet omsendes sammen med budgettet for direktionsmedlemmerne kan sammenligne.

Mpr nr. A055030 - - Dato : 19040121
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Opfordring fra ministeriet til at indsende regnskabet.

Mpr nr. A088045 - - Dato : 19220708
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. På dertil given anledning meddeler direktoratet herved, at sindssygehospitalet regnskaber for et finansår fremtidig ikke må afsluttes, forinden tillægsbevillingsloven for det pågældende finansår er vedtaget og meddelelse herom er modtaget.

Mpr nr. A091043 - - Dato : 19230212
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Bogholderen skal møde i direktoratet for af forhandle forskellige ændringer i regnskabsaflæggelsen.

Mpr nr. A091012 - - Dato : 19230324
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskaber. Direktoratet bestemmer, at der i stedet for årsregnskaber skal indsendes månedsregnskaber, senest den 20' i næstfølgende måned.

Mpr nr. A088103 - - Dato : 19230910
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Forskellige bilag deriblandt direktoratets bemærkninger til regnskaberne.

Mpr nr. A088085 - - Dato : 19240110
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Direktionen indsender opgørelse over udgifterne for finansåret 1923-24. Det viser sig, at patienttallet har været større en anslået i budgettet.

Mpr nr. A088086 - - Dato : 19240201
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Direktoratet ønsker at vide, hvor der er besparelser og hvor der er overskridelser på budgettet.

Mpr nr. A094093 - - Dato : 19241015
Forfatter:kontorchef, Bjarne H
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Kontorchef H. Bjarne ønsker at gennemgå renskaberne, hvilket han bemyndiges til af direktoratet, der ønsker, at han skal have indsigt i alt nødvendigt materiale.

Mpr nr. A094027 - - Dato : 19250211
Forfatter:Madsen, otto, kontorchef
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Kasseeftersyn. Kontorchef Otto Madsen har været til eftersyn - alt konstateredes i orden, på nær nogle checks ikke var hævet og derfor opstod difference mellem bankens og hospitalets bøger.