Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Fritekstsøgning i hele arkivet, sorteret efter alder:

    - Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 1135 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A117078A - - Dato :
Forfatter:Dahl, landsoveretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Kommissionsmedlem. Bygningskommissionen skriver til landsoverretsprokurator Dahl Århus for at anmode ham om at indtræde i kommissionen da det i pressen er blevet kritiseret at der ikke er noget medlem der er bosat i Jylland med den nuværende personsammensætning. Dahl svarer at dette er han ikke uvillig til. Derpå skriver kommissionen til justitsministeriet med en anbefaling af Dahl som et nyt medlem af denne. Justitsministeriet udnævner i et brev til bygningskommissionen Dahl til medlem af denne.

Mpr nr. A108046 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
D.-VII.-b Inventarium i Badene. Indlagt 108047 - 108049

Mpr nr. A108027 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
møbelskitser

Mpr nr. A108002 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D:- II Kakkelovne. Noter og overslag 108002a-d Skrivelser fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr. 630, 629, 628, 627, 631, 632, 709, 696

Mpr nr. A108001 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D.-I Inventarium Almindelige Beregninger

Mpr nr. A108001b - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Omtrentlig beregning over omkostningerne ved anskaffelsen af Inventarium til Den Jydske Daareanstalt. Man regner med en total på 30.000 rdl.

Mpr nr. A108036 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
D.-VI Inventarium til Kjølkken, Vaskeri o.a. Økonomibrug Indlagt : a108037 - a108040 Sager fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forvhandlingsprotokol: Nr.: 591, 734, 722, 614, 694

Mpr nr. A106004 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C-II Grundsten, Sokkelsten , Mursand.

Mpr nr. A108038 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Notat af ? De af mig for regning a Dåreanstalten ved Aarhus berstilte inventariegjenstande vil paa det nærmeste andrage… usammentalt liste liste over yderlige gjenstande

Mpr nr. A108021 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Specifikation af de enkelte Lokalers Besætning med møblement og andet løsøre. Overslag nr. 1 47 sider Gennemgang af hvert rum! A: Mandfolkeafdelingen Afdeling B. Afdelingen C Celleafdelingen D B: Fruentimmerafdelingen. B,C,D, C: Embedsmænd og betjente A:Reservelægen, B: Overopsynsmanden. C: Overopsynskonen D: Bogholderen E: Oldfruen F: Kogejomfruen G:Gartneren H: Skriveren J Mandlige oppasser værelse K: Kvindelige oppasseres værelse. L: Badebetjentens værelse. M: Vaske og Køkkenpigerne N: Portneren O: Karlekammer og folkestue. D: Andre Lokaler A: Fremmedværelset B: Forreste Badeværelse C: Badeværelser ved cellerne D: Liglokalet E: Vestibule og trappegang.

Mpr nr. A108050 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D.-VII.-c Sproitevæsen Taarnuhr.

Mpr nr. A108029 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Møbelskitse.

Mpr nr. A108032 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over spejle fra Cohen ( 462 rd) og Lehmann (521 Rd) 1. Sort. Glas

Mpr nr. A108022 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag nr 2 over Møblement og dertil hørende inventarium til patientbygningen mm Liste over Møbelmodeller , placering og antal. Indeholder også ting som kamme, termometre og fuglebure.

Mpr nr. A109000 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Anstaltens anlæg Conducteur Efterregnskab

Mpr nr. A106003 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.I.c. Korrespondence fra begyndelsen af 1848 angaaende tilbuddende om leverancer af bygningsmaterialer samt jordarbejder. 21 breve og noter i 10 anliggender. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 31, 32, 33, 38, 39, 61, 67, 40, 40b, 50, 57, 41, 44, 52, 55, 64d, 64c, 122,, 136

Mpr nr. A108001c - - Dato : 0
Forfatter:Selmer ?
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kladde til inventarieberegning med noter. Her regnes me 25.000 rdl.

Mpr nr. A108048 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag over bekostningen ved anlægget af badene sammentalt til Rbd. 1194.4.4

Mpr nr. A108003 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D:-III Sengeklæder Skrivelser fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol: nr: 614, 717, 725, 757.

Mpr nr. A107011b - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
C.-XVII b Fra Direktionens tid Latrinering ag vandforsyning samt varmeapparatet i Cellerne. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 805, 807, 808, 812 nye arkivnr. ? Efter Bygningskommisionen (reference uvis ) 6, 7, 10, 12, 04, 03, 15.

Mpr nr. A126020D - - Dato : 0
Forfatter:N. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A107011a - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Latrinering ag vandforsyning samt varmeapparatet i Cellerne. C.-XVII a Fra Bygningskommisionens tid. Bl.a indlagt i no.737 tegning af vandledning og 3 overslag. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 719, 720, 737, 813.

Mpr nr. A107011 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.-XVII Latrinering ag vandforsyning samt varmeapparatet i Cellerne.

Mpr nr. A108020 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D.-V -a Beregninger og fortegnelse over Anstaltens behov af Møbler osv. 4 overslag indlagt i lægget: a108021 a108022 a108023 a108024 Indlagt i 108024: div. Skitser, overslag, breve o.l. - 108025 - 108035

Mpr nr. A108041 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
D.- VII Forskelligt Inventarium. Indlagt: a108042 a108043 a108044

Mpr nr. A108000 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
D Anstaltens anlæg Inventarium

Mpr nr. A108028 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
møbelskitse

Mpr nr. A126017 - - Dato : 18
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på jordarbejde.

Mpr nr. A124066 - - Dato : 1854
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg har fået Thielemann´s svar..

Mpr nr. A124054 - - Dato : 1856
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag.

Mpr nr. A124044R - - Dato : 1856
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I henhold ? Deres..

Mpr nr. A124056A - - Dato : 1856
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed tilstilles direktionen tegninger til udvidelse af helbredelsesanstalten..

Mpr nr. A124007 - - Dato : 1857
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Først og fremmest tak for deres hjertelige modtagelse og for at..

Mpr nr. A124010 - - Dato : 1857
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Selmer Fenger er forundret over ikke at have hørt fra arkitekten

Mpr nr. A124064G - - Dato : 9999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Plantegning

Mpr nr. A124064E - - Dato : 9999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Farvelagt blyantskitse

Mpr nr. A124064F - - Dato : 9999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Plantegning

Mpr nr. A119006A - - Dato : 18460630
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostningskalkule. Omtrentlig kalkule over omkostningerne som kunne antages at ville medgå til opførelsen af en dåreanstalt for Jylland i henhold til vedlagte tegning. se 119-001-005

Mpr nr. A119008A - - Dato : 18460928
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Hospitalets beliggenhed. Forskellige breve og udkast til afhandlinger om valget af beliggenhed til det kommende Daarehospital i Nørrejylland, bl.a. indlæg i Københavnerposten, der kritiserer at hospitalet bliver anlagt ved en skov i nærheden af en større by. Bladet hævder, det vil være alt for let for ptt. at flygte under sådanne omstændigheder.

Mpr nr. A117070 - - Dato : 18471028
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Skrivelse som bekræfter beslutningen om at opføre et sindssygehospital i Nørre Jylland og navnene på de personer som skal indgå i bygningskommissionen.

Mpr nr. A119009 - - Dato : 18471105
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningskommission. Forhandlings-Protocol for den til at forestaae opførelsen af en Helbredsanstalt for Sindsvage i Nørre Jylland allernaadigst anordnede Commission.

Mpr nr. A106001b - - Dato : 18471117
Forfatter:Simoni m.fl.
Emnegruppe: Byggeri og inventar

Tekst:
Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol : Nr.4, side 4 " Der blev taget Beslutning at lade Aarhus Stifts Tidende indføre en Bekjendtgjørelseom at der til Daareanstalten vilde være Brug for 40 Cubik Favne Kampsten af forskjellig Størrelse. Det var vel af Commisionen paatænkt at skaffe det fornødne Quantum af dette Materiale ved Licitation, men efterat man havde talt med Bygningskyndige Folk om denne Gjenstand, troede Man at burde opgjive denne Idee og at foretrække at indledige til Saadan Leverance verd en Bekjendtgjørelse i Avisen, - Et Avertissement overensstemmende med det under Nr. 4 fremlagte Concept blev udfærdiget og udgiveren af Aarhus Avis anmodet om at optage samme i Avisen. "

Mpr nr. A117127 - - Dato : 18471201
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Byggekommisssionen anmoder i et brev til det kongelige danske kancelli om at få stillet en række beløb til dispotion til at medgå ved byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117143 - - Dato : 18471216
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Skrivelse fra byggekommissionen om at foranledige landsoverretsprokurator Dahl til at skaffe et beløb på 2150 rdl. til vejbyggeri på grunden tilhørende sindssygehospitalet ved Århus, som er under opførelse. Dette beløb kan desværre ikke inddækkes af det senest bevilgede beløb til byggeriet.

Mpr nr. A106001 - - Dato : 18479999
Forfatter:Simoni m.fl.
Emnegruppe: Byggeri og inventar

Tekst:
C I.a. Bekjendtgørelser angaaende leverancer af bygningsmaterialer mm i slutningen af 1847. 10 akter bl.a. ang muresand og kalkmørtel. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr.3, 4, 12, 37, 13, 14.

Mpr nr. A106001a - - Dato : 18479999
Forfatter:Simoni m.fl.
Emnegruppe: Byggeri og inventar

Tekst:
Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol : Nr.3, side 4 "Det blev derfor vedtaget at lade en Stenkiste opføre over Bækken, der løber ved den Nordvestlige Grænse af Anstaltens Grund, der hvor den overskjærer den Vei der fører fra det (ved(?)) Lodden Nr. 72 værende Hus til Veilby By. Det blev dernæst besluttet at antage en Opsynsmand som i Vinterens løb kunde føre det fornødne tilsyn med Anstaltens Ejendom og navnlig det paa samme værende Krat. Som Saadan engagerede Commisionen Martin Steenberg, der bor i et Huus, som er opførtr paa den til Anstalten grænsende lod Nr. 24 og blev enig om for dette hverv at indbringe ham en Maandelig Betaling af 5 Rbd. Det fornødne derom blev udfærdiget til Steenberg, overensstemmende med den til Protokollen under Nr. 3 fremlagte Concept Nr 3 "

Mpr nr. A106002 - - Dato : 18480215
Forfatter:Stilet til Simony
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.I.b. Tilbud om bygningsmaterialer, indkomne efterbekjendtgørtelserne desangaaednde sidst i 1847. 16 tilbud i lægget, Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: nr: 26a - h, 27a-c, 30, 28, 29,

Mpr nr. A119078A - - Dato : 18480328
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsvejledning. Program for Daareanstalten ved Aarhus til bygmesterens efterretning. I. til grundtegningernes affattelse. 1. og 2. afdeling for rolige patienter, 2. og 3. afdeling for urolige patinter. 10 pladser til de dannede klasser, 29 pladser til de ringere klasser, 17 pladser til patienter i forening 9 pladser til isolerede. Alle detaljer vedrørende afdelingernes indretning er specificerede i rapporten.

Mpr nr. A119080B - - Dato : 18480711
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostninger Arkitekt Friis' overslag over omkostningerne til den oprindelige plan, hvis pris bliver ca 199 759 rdl.

Mpr nr. A119081B - - Dato : 18480719
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Mursten. Man indberetter til justitsministeriet at der er købt mursten, men at det ikke er muligt at få dem leveret på grund af krigstilstanden i Jylland.

Mpr nr. A106007 - - Dato : 18481020
Forfatter:Kramer , Simony, Goldsmidt Bindesböll m.fl
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C. III Leverancer af Kalk og cement. 33 breve og noter Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 76, 107, 95, 108, 153, 155, 160, 171, 195, 218, 208, 206, 256, 305, 327, 322, 331, 328, 330, 358, 469, 485, 712, 745.

Mpr nr. A119095 - - Dato : 18481107
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggestandsning. Justitsministeriet meddeler commissionen til opførelse af Daareanstalt for Nørrejylland, at man på grund af mangel på penge i statskassen efter meddelelse fra finansministeriet ikke ser sig i stand til at stille fornøden kapital til rådighed for videreførsel af de påtænkte byggearbejder. Dog kan man i første omgang afse 13 000 rdl. '

Mpr nr. A119154 - - Dato : 18481113
Forfatter:Selmer ?
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Kladde med mange rettelser ret ulæselig

Mpr nr. A117128 - - Dato : 18481113
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev til juatitsministeriet fra byggekommissionen, hvori anmodes om at få et beløb på 3000 rdl. stillet til disposition. Det nævnes, hvad det tidligere anviste beløb er anvendt til, samt om den bestilte leverance af 1,2 mill. nursten som er blevet forsinket på grund af krigen med hertugdømmerne.

Mpr nr. A119155 - - Dato : 18481122
Forfatter:Friis, Selmer Commisionen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Til Justitsministeriet vedr. standsning af byggearbejderne i forb. Med mulighedeb for krig.

Mpr nr. A119156 - - Dato : 18481201
Forfatter:Kjøbenhavnerposten
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Protesterer mod standsningen af byggeriet. "… Vi troe derfor med Prof. Fenger at det er meget ønskeligt, om denne Foranstaltning fremdelses gae sin uforstyrrede gang. Vi troe det saa meget mere, som de statistiske data der anføres …. Viser at de Afsindiges antal er tiltaget i denne sommer,,… at det skulle være Krigen der , der i saa betydelig grad har forøget Befolkningen paa Bidstrup." …. " … maa anse det for ubetimeligt, ja vel for uforsvarligt , at Regjeringen har troet at burde stille Opførelsen af Helbredelsesanstalten ved Aarhus i bero:"

Mpr nr. A117144 - - Dato : 18481202
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Under landsoverretsprokurator Dahls fraværelse udberder fuldmægtig Goldschmidt sig et beløb tilstillet på 20000 rdl. som betaling til nogle lodsejere og præsteembedet i Vejlby for afgivet jord til vejanlæget fra landevejen til byggepladsen, hvor sindssygehospitalet er under opførelse. Sendt til bygningskommissionen.

Mpr nr. A119157 - - Dato : 18481216
Forfatter:Selmer (?)
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Udkast til en Adresse fra Philiatrien til Rigsdagen, hvor man protesterer mod standsningen af byggeriet.

Mpr nr. A119159 - - Dato : 18481231
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Kladde til brev til Prokurator Dahl

Mpr nr. A106000 - - Dato : 18489999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C I Indledende foretagender., Slutningen af 1847 og beg 1848

Mpr nr. A106000 - - Dato : 18489999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C I Indledende foretagender., Slutningen af 1847 og beg 1848

Mpr nr. A106005 - - Dato : 18489999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C-II.a. Leverancer af Grundsten, Sokkelsten , Mursand. 1848 - 49 20 breve og noter i lægget. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: nr: 53, 51, 120, 126, 121, 129, 136, 137, 146, 149, 154, 174, 164

Mpr nr. A119158 - - Dato : 18490104
Forfatter:avisen Fædrelandet
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 "Bør opbyggelsen af den Jydske Daareanstalt stilles in Bero" om Philiatriens adresse til Rigsdagen som man bakker op om, og artiklen slutter: " Til held for sagen har … den Nuværende Finansminister , … ., forelagt Rigsforsamlingen en forandret Finansplan, i hvilken der er gjort udvei for at Daareanstalten ufortøvet kan blive opført " …

Mpr nr. A119163 - - Dato : 18490108
Forfatter:Simony - Commisionen
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr. 83a og b Skrivelse til Justitsministeriet hvori man anmoder om at forelægge Tegningerne og (bygge)Programmet for kongen til Approbiation og tilstaelse af et Honorar.

Mpr nr. A119160 - - Dato : 18490114
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Til Selmer "Det glæder mig at kunne underette dem om atder i gaar indløb til Justitsministeriet en Forespørgsel fra Finantsministeren om, hvor stort et beløb Daareanstalten behøvede tilæ Bygningsarbeiderne i indeværende aar, naar desse blev indskrænkede saameget som omstændighederne tillode det, eller maaske rettere udtrykt, hvilket mindste Beløbvar , som Commisionen kunne lade sig noie med. Commisionens erklæring vil naturligvis i den anledning blive indblandet. Jeg tænker at brevet vil komme en af dagene til Commisionen"

Mpr nr. A119161 - - Dato : 18490116
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr. 82 Skrivelse hvor man bedes forholde sig til Finantsministeriets forespørgsel om at genoptage arbejdet efter en indskrænket plan.

Mpr nr. A119162 - - Dato : 18490124
Forfatter:Commisionen - Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr. 85 Udkast til et concept til Justitsministeriet hvori Commisionen afgav betænkning om med hvad man kan lade sot noie.

Mpr nr. A106010 - - Dato : 18490219
Forfatter:Simony, friis Selmer, dahl m.fl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C-VI I anledning af Murstens og tømmertransporten fra Århus til Byggepladsen.. 106010a: Brev med Conditioner i 9 §§ underskrevet af Friis Semer og Simony til Dahl 106010b: 1849 0214... Udkast Licitation, og bud - 7 akter Derudover 10 breve og noter. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 60, 86, 87, 87a, 87b, 161, 309, 225, 349, 472, 510, 546, 513, 557.

Mpr nr. A106009 - - Dato : 18490310
Forfatter:Friis, Steenberg m. fl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C-V. Til Kontrol med leverancer af Mursten og teglsten. Ca. 325 breve, kviteringer for levering, sammentællinger mm. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 88 89 97 96 98 105 110 111 113 114 115 116 138 145 151 156 162 166 167 143 175 176 177 168 183 184 190 192 193 196 203 201 213 222 223 239 241 247 249 250 257 266 267 268 269 277 282 293 299 303 307 321 324 338 339 340 347 350 351 355b 356b 377 378 383 387 389 395 399 406 410 412 423 429 435 438 441 442 446 464 465 466 467 478 481 487 490 491 494 507 516 517 518 520 521 530 - 533 538 539 548 551 558 562 563 574 575 581 582 609 611 612 613 652 658.

Mpr nr. A119164 - - Dato : 18490329
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr.101 Udbeder sig yderligere betænkning ang. Den subsidiære byggeplan.

Mpr nr. A119165 - - Dato : 18490410
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr.112 Skrivelse til Justitsministeriet: " med yderligere betænkning ang. Den plan hvorefter Byggearbeidet paa grund af indskrænkede Resourcer agtes fremmet."

Mpr nr. A119082B - - Dato : 18490410
Forfatter:Hetsch, Professor Kongen Friis, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeplan. Planen over den nye sindssygeanstalt er indsendt til justitsministeriet til forelæggelse for kongen, men bliver af en ansat i ministeriet fremsendt til krit hos en professor ved kunstakademiet Hetsch. Denne fremgangsmåde ser bygningsinspektør Friis som en fornærmelse, hvilket de andre medlemmer i kommissionen er enige med ham i, hvorfor der indsendes en skarp skrivelse til ministeriet. Embedsmanden svarer at grunden til, at han ønskede planen fremlagt til kritik inden den blev forelagt kongen, var, at han ikke selv anså sig for bygningskyndig nok til at kunne anbefale sagen overfor kongen. Brevet slutter med en anerkendelse til kommmmissionen og bøn om, at denne vil fortsætte sit arbejde.

Mpr nr. A119083B - - Dato : 18490621
Forfatter:Selmer, Harald Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggetilladelse. Justitsministeriet godkender den udarbejdede byggeplan, der er udarbejdet af arkitekt Friis og Harald Selmer. Dog ønsker man mindre ændringer, idet der på passende steder skal opsættes brandmure og badekælderen under hovedbgningen skal have hvælvinger. Denne godkendte plan er dog ikke den, der kom til udførelse. Endvidere indeholder skrivelse anvisning på, at der skal udbetales arkitekt Friis et honorar på 200 og Selmer et på 300 rdl. for at have udarbejdet byggeprogrammet.

Mpr nr. A106011 - - Dato : 18490825
Forfatter:Friis, Dahl , Simony
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C- VII Vedrørende Opførelsen af Contor og Kjøkkenbygningen. 31 breve og skrivelser. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 130, 135, 133, 144, 152, 178, 179, 170, 182, 205, 214, 236, 262, 278, 303, 312, 325, 354, 360, 361, 362, 396, 419,., 480, 553a, 584.

Mpr nr. A117074 - - Dato : 18491016
Forfatter:Friis, bygningsinspektør Selmer, overlæge Schrøder, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningsinspektør Friis anbefaler arkitekt Schrøder til at føre tilsyn med byggeriet i månederne november og december til en betaling af 24 rdl. pr. måned overlæge Selmer har intet at indvende herimod.

Mpr nr. A117134 - - Dato : 18491019
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev hvori det meddeles, at byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus ventes at ville medføre udgifter på 103000 rdl. i finansåret 1850.

Mpr nr. A119084B - - Dato : 18491025
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostninger. Justitsministeriet skriver til bygge kommissionen, at man gerne vil have indberettet, hvor store omkostninger, der vil restere ud over de bevilgede 200 000 rdl. som ialt er afsat til byggeriet af den nye dåreanstalt for Nørrejylland.

Mpr nr. A119085B - - Dato : 18491110
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostninger. Selmer svarer på ministeriets brev vedrørende de endelige omkostninger for byggeriet at man aldrig har angivet den enelige sum. De summer, der er opgivet i skrivelser vedrørende byggeplanerne omhandler kun selve bgningen. Endvidere er der lavet særlige opgørelser over grundkøb og omkostninter herved, som man løbende har fået udbetalt. Den endelige sum på omkostninger vedrørende alle poster i byggeriet bliver 226.000 rdl..

Mpr nr. A119086B - - Dato : 18491124
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostninger. Selmer har svaret på en henvendelse fra justitsministeriet vedrørende de samtlige omkostninger ved byggeriet af helbredsanstalten for Nørre-jylland. I dette svar er ikke medtaget omkostninger til inventar, men dette menes at udgøre en betragtelig sum. Da ministeriet ønsker oplysning om den endelige sum anmodes kommissionen om, at fremsende endnu et overslag over, hvor meget der kan forventes af omkostninger til inventar.

Mpr nr. A117077 - - Dato : 18491205
Forfatter:Selmer, overlæge Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Præstebolig. Pastor Wagtmann i Vejlby gør i et brev til bygningskommissionen opmærksom på. at en gård midt i C Vejlby er til salg og vil kunne egne sig til bolig for en kommende præst ved sindssygehospitalet. Overlæge Selmers svar herpå medfølger.

Mpr nr. A117115 - - Dato : 18491205
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev til bygningskommissionen fra justitsministeriet angående de forskellige planer for, hvorledes behovet for plads på landes sindssygehospitaler tænkes inddækket.

Mpr nr. A106008 - - Dato : 18499999
Forfatter:Simony, Selmer, Goldsmith, Bindesböll m.fl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C. IV Mursten og tagsten . (udenfor licitationen) 106008a: Vedr. anskaffelse af mursten. 68 breve og noter Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 71, 109, 74, 94, 117, 139, 142, 204, 320, 329, 333, 341, 351, 352, 363, 358, 385, 401, 420, 449, 435, 435b, 436, 445, 475, 485, 594, 6+03, 595, 650, 651, 653, 656, 731, 735 106008b: Anskaffelsen af Teglsten. 26 breve og noter, bl.a. et fragtbrev. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 141, 148, 382, 392, 417, 402, 397, 393, 404, 416, 562, 565, 583, 619.

Mpr nr. A107012 - - Dato : 18500103
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
C.-XVIII Forskelligt Byggeriet vedkommende. A107013 indlagt Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 220, 187, 231, 240, 292, 348, 342,a-c, 369, 439, 451, 386, 407, 418, 422, 430, 428, 643, 646, 471, 473, 478, 485, 489, 496, 508, 522, 529b, 542, 554, 622, 565, 584, 576, 583, 588, 592, 598, 633, 637, 638, 662, 874, 713, 724, 767, 738, 741.

Mpr nr. A119096 - - Dato : 18500108
Forfatter:Bindesbøll Friis, arkitekt Kgl. bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygngmester, arkitekt Kgl. bygningsinspektør Friis er udnævnt til af forrette sit embede på sjælland m.v. I den anledning skriver han til comissionen til opføre af en dåreanstalt i Nørrejylland, at han vil anbefale at den nye bygningsinspektør for Jylland Bindesbøll, bliver antage til arkitekthvervet. Hvorvidt Friis fortsat skal være medlem af byggekommissionen overlader han til de andre medlemmer af denne at afgøre.

Mpr nr. A119097 - - Dato : 18500116
Forfatter:Bindesbøll Friis, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygmester. Bygningsinspektør Friis skriver til de øvrige medlemmer i kommissionen om, hvad der vil være passende salær for bygmesteren. Han kommer til at der bør udbetales 1000 rdl pr. år i en treårig periode, foruden hvad der måtte være af udlæg i forbindelse med planlægningen. De nærmere betingelser for arbejdet ønsker Friis ikke at foregribe, da de skal overlades til Bindesbøll, hvis denne overtager friis' post - Friis ønsker dog sine udgifter i fobindelse med medlemskabet af bygningskommissionen udbetalt.

Mpr nr. A117145 - - Dato : 18500121
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Under landsoverretsprokurator Dshls fravær beder fuldmægtig Goldschmidt om at få anvist et beløb på 2000 rdl. til bestridelse af udgifter i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Anmodningen er sendt til bygningskommissionen.

Mpr nr. A119098 - - Dato : 18500123
Forfatter:Bindesbøll, bygmester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygmester Bindesbølls betingelser m.h.t. tegningerne: a. At tagrenderne forandres til underhængende render fordi de ere de bedste for huset i tiden. b. At der, som følge heraf, foretages nogen forandring med det ydre udseende af bygningerne, at de ikke skal tabe i anseelse eller højde ved denne forandring. c. At den liggende stol i tagværket blev forandret til stående, og NB (dersom taget skal dækkes med tagsten, at det da blev lidt højere over de dybe bygninger, og tagvinduerne af jern.

Mpr nr. A117114 - - Dato : 18500127
Forfatter:Friis, inspektør Selmer, læge Simony, justitsråd Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Skrivelse fra læge Selmer til inspektør Friis og justitsråd Simony vedrørende en række spørsmål vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet Ved Århus. Inspektør Friis' kommentarer hertil er vedlagt. Brevet indeholder en omtale af en avisartikel, som justitsråd Simony har skrevet, vedrørende landsoverretspokurator Dahls eventuelle optagelse i bygningskommissionen, vedrørende anvendelsen af titelbetegnelsen konduktør, vedrørende benævnelse økonomibygninger om dele af byggeriet, overslag over omkostningerne ved den resterende del af byggeriet.

Mpr nr. A108001d - - Dato : 18500207
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Brev til Justitsministeriet , med oversslaget over Inventarium fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr. 232

Mpr nr. A117084 - - Dato : 18500207
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningskommissionen svarer på den kritik, som er fremkommet i Kjøbenhavnesposten af den måde, håndværkerne er antaget på til byggeriet samt over, at kommissionen ikke har medlemmer fra Jylland, der kan føre tilsyn med byggeriet.

Mpr nr. A117076 - - Dato : 18500309
Forfatter:Sørensen, P, skolelærer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
K lån. Skolelærer P. Sørensen Hjortshøj Skole søger i et brev til bygningskommissionen om at måtte få udbetalt provenuet af et prioritetslån, som ønskes optaget af denne. Bygningskommissionen svarer, at man ikke har midler til rådighed til et sådant formål. Der skulle i så fald være stillet pant i de teglværker, som P. Sørensen m.fl. ejer i nærheden af hospitalet.

Mpr nr. A108001e - - Dato : 18500330
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr. 252

Mpr nr. A117146 - - Dato : 18500407
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev fra landsoverretsprokurator Dahl til bygningskommissionen, hvori han meddeler, at han har udarbejdet et regnskab over indtægter og udgifter i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus siden 31. august 1848 indtil dato. Endvidere beder han om at måtte betale restbeløbet for den leverede mængde muresand.

Mpr nr. A119087A - - Dato : 18500510
Forfatter:Selmer Bindesbøll Friis
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeplan. I vinteren 1849-50 udtræder Friis af byggekommissionen. I hans sted indstiller man Bindesbøll til bygmester. Denne udarbejder en facadetegning samt foretager nogle ændringer af de oprindelige tegninger - som er beskrevet i brevet til justitsministeriet. Bl.a. er der ændringer med hensyn til kapellet og festsalen eller som Selmer kalder den i brevet "salen til festivitas". NB hvis man havde fulgt Friis' oprindelige plan ville det have været vanskeligt at udvide anstalten på den naturlige måde, som man gjorde det i 1861.

Mpr nr. A117147 - - Dato : 18500515
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Fuldmægtig Goldschmidt sender med denne skrivelse et regnskab over indtægter og udgifter vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus til bygningskommissionen. Regnskabet dækker perioden novenber 1847 til udgangen af april måned 1850. Endvidere sender han andet udkast til licitation over murstens-leverancer og grundstensarbejdet.

Mpr nr. A106012 - - Dato : 18500517
Forfatter:Brorson , Friis , Bindesböll m.fl
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C-VIII Licitation over tømmermaterialer (til Hovedbygningen. 106012a: Udskrift af Herredets Auktionsprotokol Opgørelse af tilbud og nogle af dem. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 270, 271, 272, 275, 273, 274 a-b, 280, 287.

Mpr nr. A119088B - - Dato : 18500521
Forfatter:Bindesbøll
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeplan. Bindesbøll har udarbejdet en ændret byggeplan for den kommende helbredsanstalt for sindssvage i Nørrejylland, som er indsendt til godkendelse i justitsministeriet, brevet approberer denne nye plan samt oplyser at Bindesbølls honorar afhænger af bgningsdirektoratets afgørelse som ministeriet allerede har optaget kontakt med.

Mpr nr. A117117 - - Dato : 18500523
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Sindssygevæsen. Justitsministeriet bringer i et brev til bygninskommissionen i erindring den af kommissionen ønskede betænkning vedrørende reorganiseringen af sindssygevæsnet Danmark.

Mpr nr. A117085 - - Dato : 18500617
Forfatter:Friis
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningskommissionen. Hr. Friis beder i et brev til bygningskommissionen om at blive fritaget for at være medlem af denne begrundet i svigtende helbred.

Mpr nr. A117116 - - Dato : 18500717
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev fra bygningskommissionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående den samlede udbygning af sindssygevæsnet i Danmark herunder opførelsen af et nyt sindssygehospital i det sydlige Sjælland.

Mpr nr. A107001 - - Dato : 18500812
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.-IX. I anledning af Standsning i byggearbejdet i Sommeren 1850. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 344, 367, 345, 366, 368, 370, 368, 380, 398, 413, 447, 424, 427, ad 432, 454, 434, 439, 471, 459, 548.

Mpr nr. A117083 - - Dato : 18500813
Forfatter:Dahl, landsoverretsorokurator Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Landsoverretsprokurator Dahl skriver til bygningskommissionen angående sin nye stilling både som medlem af kommissionen og som dennes bog- og regnskabsfører. Han ønskre at løses fra disse hverv, dog således at han fortsat forestår pengeudbetalingerne. Han peger på fuldmægtig Goldschmidt som sin afløser i hvervet som regnskabsfører.

Mpr nr. A119062B - - Dato : 18500820
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Skøde. Dahl meddeler kommissionen, at der er udstedt skøde på byggepladsen. Desuden gør han klart, at man skal begynde straks med opførelsen af anstalten.

Mpr nr. A107006 - - Dato : 18500831
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.-XIII Forsskellige anskaffelser af materialer uden licitation Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 376, 405, 530, 535, 540, 540d, 549, 552, 610, 625, 640, 648, 695, 747.

Mpr nr. A107005 - - Dato : 18500899
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
C.-XII Saugskæreriet. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 358, 364, 482, 499, 488, 489, 501, 510, 514, 525, 529.

Mpr nr. A117086 - - Dato : 18500907
Forfatter:Selmer, læge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningskommissionen skriver til justitsministeriet angående problemer vedrørende byggeriet, som søges løst ved at kommissionens lægelige medlem hr. Selmer tager ophold i Århus for at overvåge færdigørelsen af sindssygehospitalet. Kommissionen indstiller således til ministeriet, at læge Selmer på dennes nærmere vilkår flytter til Århus og modtager vederlag for tilsynet i det år eller halvandet, som resterer af byggeperioden, hvorefter han skal fungere som overlæge på hospitalet.

Mpr nr. A117082 - - Dato : 18500910
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Justitsministeriet skriver til bygningskommisionen angående fremgangsmåden ved antagelse af tilbud på de forskellige byggearbejder herunder licitationer, annoncering mv.

Mpr nr. A117091 - - Dato : 18500917
Forfatter:Simony Dahl, landsoverretsprokurator Bindesbøll, bygningsinspektør Svitzer, godsejer Klein, murmester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev underskrevet af hr. Simony på bygningskommissionens vegne til landsoverretsprokurator Dahl angående en række pengesager i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Et spørgsmål vedrørende attestation af regninger under bygningsinspektør Bindelbølls fravær. Fritagelse for anvendelse af stempel samt betaling af afgift i forbindelsee med skødernes berigtigelse. Spørgsmål i forbindelse med indkøb af tagsten til hovedbygningen. Regnskab med de forskud, som er udbetalt til Bindesbøll m.fl. håndværkere. Indkøb af en ejendom, bør stilles i bero, da prisen findes for høj. Indretning af et kloarkafløb fra kælderen. Indkøb af stilladstømmer. Indkøb af en arbejdsklokke, som anses for at kunne gøre nytte også når hospitalet er i kunktion. Betaling af et beløb til Århus Amtsstue. Ansøgning om at få overført 10000 rdl til Århus Amtsstue til bygningskommissionens diaposition. Betaling af en regning fra godsejer Svitzer. Anmodning om at betale en række regninger til nogle håndværkere. Anmodning om at måtte få udbetalt 1000 rdl. som forskud til murmester Klein.

Mpr nr. A117087 - - Dato : 18500920
Forfatter:Selmer, læge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Justitsministeriet skriver til bygningskommissionen angående spørgsmålet om, hvorvit læge Selmer skal tage fast ophold i Århus for på nærmeste hold at overvåge byggeriet af hospitalet. Justitsministeriet kan ikke anbefale dette, men man vil gerne give Selmer en godtgørelse for en gang imellem at tage til Århus for at tilse byggeriet. bygningskommissionens kommentarer hertil udbedes.

Mpr nr. A117149 - - Dato : 18500922
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Landsoverretsprokurator Dahl skriver til bygningskommissionen angående en udgift, som beløber sig til 1000 rdl., i forbindelse med murerarbejdet på midterpartiet.

Mpr nr. A117095 - - Dato : 18501005
Forfatter:Bindesbøll, bygningsinspektør Svitzer, godsejer Selmer, læge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev fra bygningsinspektør Bindesbøll til bygningskommissionen angående en række sager vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. En berigtiget regning fra godsejer Svitzer. En leverance af et parti gulvbrædder godkendes prisen taget i betragtning. En anden leverance af byggematerialer omtales, samt ønsket om at læge Selmer flytter til Århus for at vejlede byggearbejdet.

Mpr nr. A117089 - - Dato : 18501005
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningskommissionen skriver til justitsministeriet, hvorunder den fastholder det ønskelige i, at læge Selmer konstitueres som overlæge allerede nu for at kunne flytte til Århus og tilse byggeriet af sindssygehospitalet. Hvis ministeriet ikke vil gå ind på dette, ønsker man, at der gives Selmer et vederlag for jævnligt at tilse byggeriet ved rejser til Jylland.

Mpr nr. A117150 - - Dato : 18501017
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Skrivelse fra fuldmægtig Goldschmidt til bygningskommissionen hvori han meddeler kassebeholdningen på byggekontoen pr 1. oktober samt de udgifter han står for at skulle betale. Endvidere foreslår han, at kommissionen får byggeregnskabet opgjort kvartalsvist for resten af byggeperioden. De primære udgifter til resten af byggeriet opgøres til 48000 rdl.

Mpr nr. A117090 - - Dato : 18501031
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Justitsministeriets afgørelse angående spørgsmålet om, hvorvidt det skal overdrages Selmer at tilse byggeriet af sindssygehospitalet. Det bestemmes, at der kan tilstås ham et beløb på 125 rdl. for regelmæssigt at tage til byggepladsen.

Mpr nr. A117151 - - Dato : 18501115
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Fuldmægtig Goldschmidt bekræfter i et brev til bygningskommissionen modtagelsen af et beløb på 6000 rdl. og beskriver hvorledes der er disporneret over dette beløb. han anmoder om yderligere midler til dækning af kommende udgifter.

Mpr nr. A108052 - - Dato : 18501122
Forfatter:H Kyhl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Notat og oversslag på Taarnuhr til 1000 rbd. I Commisionens forhandlingsprotokol er tilføjet ved pkt (ad 448) at de besluttede at lade Selmer underhandle prisen med Urmager Kyhl, og det er åbenbart lykkedes vældig godt for et nyt tilbud: a108052a lyder kun på 450 Rbd. Fremlagt i Bygningskommisionen i henhold til protokol nr. 448, 626, 649, 662

Mpr nr. A117193 - - Dato : 18501203
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningskommissionen meddeler justitsministeriet, at der blev holdt rejsegilde på hovedbygningen til sindssygehospitalet ved Århus den 30 november.

Mpr nr. A119092B - - Dato : 18501204
Forfatter:Friis Simony Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ombgning. Friis fremsender en skitse til godkendelse af Simony og Selmer, der har en del kommentarer. Bl.a. mener Selmer ikke, at det første man skal møde når man kommer ind på hospitalet er ligstuen, hvorfor han ønsker det flyttet - ligeledes mener han at hønsegård og gæstestald skal flyttes.

Mpr nr. A117081 - - Dato : 18501220
Forfatter:Dahl, landaoverretspokurator Goldschmidt, fuldmægtig Bindesbøll Wagtmann, pastor Selmer, læge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev fra bygningskommissionen til landsoverretsprokurator Dahl angående en række udbetalinger vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Der skal udbetales et vederlag til fuldmægtig Goldschmidt for hans medvirken Indkøb af mursten til byggeriet. Der skal hentes oplysninger hos Bindesbøll angående anskaffelser af tagsten. Vedrørende indkøb af en ejendom til hospitalet for at runde dettes jordtilliggende. Udbetaling af et tilgodehavende til pastor Wagtmann Vejlby* diverse regninger fra en række steder. Endvidere ønskes det ordnet at læge Selmer kan flytte til Århus.

Mpr nr. A108031 - - Dato : 18501224
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over apteringsarbejdet til klubben Polyhymnia

Mpr nr. A117118 - - Dato : 18510112
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Brevveksling angående de af sindssygehospitalet i Slesvig til bygningskommissionen for sindssygehospitalet i Århus overladte dokumenter vedrørende byggeprogrammet og tegningerne vedrørende det slesviske sindssygehospital.

Mpr nr. A117154 - - Dato : 18510415
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator KLein, murermester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningskommissionen meddeler landsoverretsprokurator Dahl, at der indeholdt tilstilles ham et beløb på 3000 rdl. til bestridelse af udgifter i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere meddeles, at der mod kvittering er udbetalt 1000 rdl. til murermester Klein, hvilket således skal med i byggeregnskabet.

Mpr nr. A119089B - - Dato : 18510608
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeplan. Selmer skriver et brev til byggekommissionens andre medlemmer, hvori han kommenterer Bindesbølls planer for kontor- og økonomibygbibgerne. Det anføres at der ikke forlods er brug for ret mange lokaler til gifte opsyn, men der er brug for lokale til lingeri.

Mpr nr. A119093B - - Dato : 18510619
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsforandringer. Selmer har indsendt forslag til forandringer på de udarbejdede planer med hensyn til kontorbygningen.

Mpr nr. A117155 - - Dato : 18510621
Forfatter:Golgschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Fuldmægtig Goldschmidt meddeler bygningskommissionen at der dags dato henstår 6025 rdl. i kassebeholdningen på byggeregnskabet. Der vil snart blive behov for yderligere midler til bestridelse af udgifter ved byggeriet.

Mpr nr. A108044 - - Dato : 18510623
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag over Apparater til Patienternes sysselsættelse og adspredelse. A: snedkervværksted B: Skomageri C:Skrædder D: Træskomager E: Væveri F: Drejeri. A108044a Følgeseddel Rbd:58.2.12

Mpr nr. A117156 - - Dato : 18510628
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev fra byggekommissionen til landsoverretsprokurator Dahl angående nogle spørgsmål vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Det drejer sig dels om nogle støbte jernplader, som bygningsinspektør Bindesbøll havde tænkt sig at anvende til gavlene, dels om spørgsmålet om og i givet fald hvornår der skal holdes rejsegilde for arbejderne ved byggeriet af de første bygninger. Endvidere er der konstateret en uoveresnstemmelse mellem det indsendte byggeregnskab og de noteringer som er gjort på Århus Amtsstue vedrørende de udbetalinger, som har fundet sted.

Mpr nr. A107015 - - Dato : 18510701
Forfatter:Bindesböll m.fl.
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overlag og fortegnelse over manglende og udsatte arbejder Indlagt i 107012

Mpr nr. A107018 - - Dato : 18510701
Forfatter:Simony, Selmer, Jespersen og Dahl
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overdragelsesforretningen. Gennemgang af mangler og udsatte arbejder.

Mpr nr. A119090B - - Dato : 18510712
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsforandringer. Det har vist sig hensigtsmæssigt, at patientværkstedet lægges i hovedbgningens kælder, at ladebygningen, hvor der er planlagt ligstue og obduktionsrum, samt at man foreløbig udelader en lejlighed til gift opsyn, mens der skaffes plads til kontorpersonalet, dog indskrænkes selve kontoret. I kontorbygningen indrettes tillige et lingeri. Disse forandringer sker uden foregående licitaion og gøres af de håndværkere der allerede arbejder på nybygningen.

Mpr nr. A117158 - - Dato : 18510729
Forfatter:Svitzer, godsejer, Århus
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningskommissiionen sender hermed en kvitteret regning på fragt fra godsejer Svitzer Århus, hvorfor beløbet bedes medtaget i byggeregnskabet. Desuden følger kommissionens bemærkninger til regnskabet for april kvartal.

Mpr nr. A117104 - - Dato : 18510802
Forfatter:Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Overslag over arbejder at udføre ved byggeriet af sindssygehospitalet på Vejlby mark i sommeren 1852 underskrevet af bygningsinspektør Bindesbøll.

Mpr nr. A117050 - - Dato : 18510802
Forfatter:Bindesbøll, J
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Badehus. Overslag over omkostningerne ved at anlægge et badehus ved sindssygehospitalet ved Århus. Underskrevet J. Bindesbøll.

Mpr nr. A107013 - - Dato : 18510802
Forfatter:Bindesböll m.fl
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag og tilbud på malerarbejde indsendt til bigningskommisionen. Indlagt i 107012

Mpr nr. a117233 - - Dato : 18510806
Forfatter:Bygningscommisionen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B - VIII - b Koncepter til Bygningscommisionens Indstilling af 6 Aug. 1851 Budget for 1852-53 I og II Udkast til Regulativ 16 Bilag heriblandt Bespisningsreglement Gageringsforslag. Måske posterne 117049 - 117067 har hørt til her ?

Mpr nr. A117108 - - Dato : 18510806
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Følgebrev fra bygningskommissionen til justitsministeriet angående følgende papirer. A. Overslag over byggeudgifter frem til hospitalets åbning det følgende år. B. Overslag over de driftsudgifter, som formentlig vil medgå til hospitalets drift det første år, der er i brug. C. udkast til reguolativ for hospitalets benyttelse. Brevet omtaler iøvrigt en række problemer vedrørende forberedelsen til hospitalets igangsættelse.

Mpr nr. A107014 - - Dato : 18510806
Forfatter:Bindesböll, Selmer
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Brevveksling med Selmernotater (ulæselig) Indlagt i 107012

Mpr nr. A117097 - - Dato : 18510822
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Andragende fra bygningskommissionen til justitsministeriet om at måtte påbegynde vej- gård- og markarbejder i forbindelse med bygningen af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117102 - - Dato : 18510927
Forfatter:Hallager, læge Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Læge Hallager skriver til landsoverretsprokurator Dahl angående iværksættelsen af vej- og gårdarbejderne samt markforbedringerne i forbindelse med bygningen af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere påbegyndelse af haveanlæget, således at køkkenhaven kan taget i brug ved hospitalets ibrugtagning i 1852.

Mpr nr. A117160 - - Dato : 18511027
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev fra bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt, som omtaler en forestående licitation over vejarbejdet på grunden, hvorpå sindssygehospitalet ved Århus er under bygning. Desuden meddeles, at man ikke har nogen bemærkninger til det sidst indsendte byggeregnskab.

Mpr nr. A117039 - - Dato : 18511105
Forfatter:Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Pastor Wagtmann spørger kommissionen fra opførelse af sindssygehospitalet ved Århus om, hvorvit resten af den ved byggeriet afgravede jord eventuelt kan udspredes på præsteembedets jordlod.

Mpr nr. A108023d - - Dato : 18511199
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over licitationen over møbler i begyndelsen af nov. 1851 Man når frem til et overskud i forh. Til budgettet, og foreslår anvendelsen af et beløb på 800 rd

Mpr nr. A108003a - - Dato : 18511223
Forfatter:Haunstrup
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag fra Haunstrup over diverse sængeklædninger. Indlagt notat fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr 727, 743 og kopi af brev nr 744 fra 23 febr. 1852 hvori det meddeles at hans tilbud antages.

Mpr nr. A108023 - - Dato : 18511299
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag nr 3 over Møblement og dertil hørende inventarium relaterende til Licitationen i dec 1851 Indeholder 4 overslag/noter mrk 108023a,b,c,d.

Mpr nr. A108023c - - Dato : 18519999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over møbelanskaffelser relaterende til numrende i 108022 med calc minimum og maksimumpriser.

Mpr nr. A108023b - - Dato : 18519999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over møbelanskaffelser relaterende til numrende i 108022

Mpr nr. A108047 - - Dato : 18520130
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag over indretningen af Filialjkøkkenrum og Baderum ved Daareanstalten. Tilsammen rbd: 1000 Fremlagt i Bygningskommisionen i henhold til protokol nr. 739

Mpr nr. A117119 - - Dato : 18520209
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Supplerende kommentarer til tegninger over sindssygehospitalet ved Århus tilsendt direktionen for sindssygehospitalet ved Slesvig. Fra bygningskommissionen.

Mpr nr. A117105 - - Dato : 18520221
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningskommissionen. Brev fra bygningskommissionen til justitsministeriet angående opstarten af sindssygehospitalet ved Århus, som ventes at kunne begynde sin virksomhed pr. 1. maj 1852.

Mpr nr. A117099 - - Dato : 18520229
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig opsynsmand, Steenberg
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev fra bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt angående en sending cement til byggeriet, som han bedes modtage og sørge for videretransport til byggepladsen. Endvidere bedes han afskedige opsynsmand Steenberg fra 1. april 1852, da hans tjeneste opfører ved byggeriets færdiggørelse,

Mpr nr. A117163 - - Dato : 18520313
Forfatter:Selmer, læge Ette, konduktør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Beregning over byggeriets pekuniære status pr. 8. februar 1852 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus. Der eer en bergning over det resterende financille behov til hospitalets færdigørelse herunder de allerede bevilgede beløb og den difference, som iflg. de af konduktør Ette og læge Selmers beregninger vil restere. Der er at følgebrev samt de detaljerede bregninger over de resterende byggearbejders omkostninger udført af konduktør Ette samt læge Selmer supplerende beregninger i tilknytning hertil.

Mpr nr. A117164 - - Dato : 18520327
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Simony, etatsråd
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev fra landsoverretsprokurator Dahl til etatsråd Simony, hvori han sender dennes kvitteringer for et samlet beløb af 9900 rdl. som er tilsendt undertegnede Dahl fra Simony, som har hævet dem for nogen tid siden i finansministeriet og følgelig har kvitteret herfor til hr. Dahl.

Mpr nr. A108037 - - Dato : 18520399
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Efter at flere af de indgivne fforslag er reducerte vil disse summer andrage: Isenkram (Bilag 1) Rbd: 338.5.4 Nysølv (bilag 2 ) - 119.4.- Fajance ( bilag 3a) - 156.4.5 Sten og Lertøj (bilag 3b) - 89.2.14 Glasvarer (bilag 4 ) - 111.-.- Kobbersmedearbejde (5) - 240.4.- Blikkenslagerarbejde (6) - 200.3.12 Bødkerarbejde - 110.3.- Snedkerarbejde (8) 334.1.- Børstenbinderarbejde - 134.3.- Kurvemagerarbejde (10) - 49.2.- Justeret mål og vægt (11) - 63.2.8 Af inventariesorter vil endvidere udfordres følgende: liste med forskelligt . Eks. Kulkasser og musefælder, høvlebænke og billard.

Mpr nr. A108049 - - Dato : 18520401
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Sammenlignende overslag over 2de Maader hvorpaa de store Badekamre kan blive forsikrede med Varmt Vand; Den ene Maade ved at indmure en kjedel med tilbehør til dette Brug i selve hovedbygningen; den anden Maade ved at koge vandet ved Hjælp af den i Vasskehuset anbragte Dampkjedel, og derfra at lede dette under jorden i en lukket rende til de attraede steder.

Mpr nr. A108025 - - Dato : 18520418
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over div møbler, bl reoler for 169 rbd.

Mpr nr. A108035 - - Dato : 18520418
Forfatter:P. Nørgaard
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Brev til Simony: Iflg, opfordring af hr prokurator Dahl tillader jeg mig at sende prøver af disse manufakturvarer til flg priser ….-

Mpr nr. A108033 - - Dato : 18520421
Forfatter:F Lehmann
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Følgeseddel til Bøgild Spejlglas

Mpr nr. A108026 - - Dato : 18520423
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag på møbler, med noteret bestilling d 29 april 1852

Mpr nr. A108034 - - Dato : 18520423
Forfatter:P. Nørgaard
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Brev til Simony ang prøver på møbelstoffer

Mpr nr. A108039 - - Dato : 18520428
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Specifikation af Lamper og Lygter til Asylet ved Aarhus er på 520 rbd Indlagt 108039a Overslag fra Fritz Meyer på 463 rbd indlagt deri 108039b Tegning af portpartiet på Ladebygningen.

Mpr nr. A117106 - - Dato : 18520504
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev til justitsministeriet angående opstarten af sindssygehospitalet ved Årehus. Denne ventes at kunne finde sted i løbet af 14 dage fra dato.

Mpr nr. A108001f - - Dato : 18520514
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr. 792 Brev om modtagelse af fremsendt gods

Mpr nr. A108001a - - Dato : 18520599
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Udsigt over hvad der er disponeret af Inventariesummen. A: Beklædningsgenstande. B: Sengeinventarium C: Linnedinventarium D: Møblement. E: Til patienternes Sysselsættelse o.d.s.l. F: Badene G: Kjøkkeninventarium. H: Avlsvæsen og udhuset.

Mpr nr. A117120 - - Dato : 18520612
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningskommissionen skriver til justitsministeriet vedrørende overleveringen af den næsten færdigbyggede sindssygeanstalt ved Århus til den nyudnævnte direktion. I denne forbindelse foreslås det, at der fra tidsrummet for overtagelsen føres særskilt regnskab over de resterende arbejder som skal udredes af den bevilgede byggesum. De resterende arbejder har karakter af vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

Mpr nr. A117121 - - Dato : 18520617
Forfatter:Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningsinskommissionen skriver til bygnings inspektør Bindesbøll angående overleveringen af den næsten færdigbyggede sindssygeanstalt ved Århus til - dennes nyudnævnte direktion. Kommissionen ønsker bygningsinspektørens vurdering af byggeriets nuværende tilstand.

Mpr nr. A117122 - - Dato : 18520621
Forfatter:Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Brev fra bygningsinspektør Bindesbøll til bygningskommissionen angående afleveringen af sindssygehospitalet ved Århus til den nyudnævnte direktion.

Mpr nr. A117123 - - Dato : 18520621
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Justitsministeriet meddeler bygningskommissionen sit samtykke til den indstilling, som kommissionen har afgivet angående måden, hvorpå den nyopførte sindssygeanstalt skal overdrages til den nyudnævnte direktion.

Mpr nr. A117124 - - Dato : 18520710
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Overleveringsforretningen af det nybyggede sindssygehospital ved Århus fra byggekommissionen til den nyudnævnte direktion. Beskrivelse af de arbejder, som resterer efter overleveringsdatoen. Referat af mødet den 10. juli, hvor overleveringen betragtes for y tilendebragt.

Mpr nr. A117181 - - Dato : 18520813
Forfatter:Simony, etatsråd Selmer, overlæge Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Etatsråd Simony skriver til læge Selmer med bygningsinspektør Bindesbølls forslag til vandforsyning af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere bedes han sende afleveringsforretningen evt. en genpart heraf. Endvidere bedes en række regninger, som er ham leveret til attestation tilbagesendt, da de skal tjene som bilag for byggeregnskabet.

Mpr nr. A122186 - - Dato : 18520823
Forfatter:Bødkermester Jørgensen
Emnegruppe: Inventar

Tekst:
opr: JN 54/1852 Ref til Bygningscommisiones protokol No. 811 Regning for udarbejdelse af Overslag- 5 rbd

Mpr nr. A122189 - - Dato : 18520916
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
opr. JN 38/1852 Til Selmer vedr. tegninger. Notat på bagsiden: De forlangte tegninger overført 11 Sept. Forlangt tilbage under 12 Januar 1853 JN 87/1852

Mpr nr. A117212 - - Dato : 18520927
Forfatter:Jørgensen, snedkermester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningskommissionen sender et af snedkermester Jørgensen udarbejdet overslag over bødkerarbejde til sindssygehospitalet til direktionen for denne. Endvidere sendes en genpart af en skrivelse fra justitsministeriet med besked om aflevering af forhandlingsprotokol med tilhørende bilag til hospitalets arkiv.

Mpr nr. A117126 - - Dato : 18520927
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Bygningskommissionen refererer i skrivelse til justitsministeriet den foretagne overleveringsforretning af sindssygehospitalet ved Århus til dennes direktion og anser hermed sit arbejde som afsluttet.

Mpr nr. A122188 - - Dato : 18521009
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Inventar

Tekst:
opr: JN 54/1852 til Selmer <<< mener ikke bødker Jørgensen er berettiget til salair

Mpr nr. A122187 - - Dato : 18521010
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Inventar

Tekst:
opr: JN 54/1852 - til Selmer <<

Mpr nr. A122091 - - Dato : 18521017
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Notat vedrørende mellemværendet med Bindesböll.

Mpr nr. A122146 - - Dato : 18521020
Forfatter:Justitsministeriet, / Dahlstining
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Udbeder sig opgjørelse over resternde betalinger i forbindelse med opførelsen af Daareanstalten. > JN66/152 Læg med akterne122147 - 122157 indlagt.

Mpr nr. A117216 - - Dato : 18521103
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Direktionen svarer herved på justitsministeriets forespørgsel af 20. oktober om de forventede resterende omkostninger ved opførelsen og indretningen af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A122147 - - Dato : 18521103
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kladde til redegørelse til Justitsministeriet, med opgørelse af resterend Udtællinger på ca 6000 rbd. > ad. JN66/152

Mpr nr. A108051 - - Dato : 18521129
Forfatter:Japmann(?) Weis
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
3 Breve og tilbud til Selmer vedr. brandslukningsudstyr

Mpr nr. A122090 - - Dato : 18521209
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe:

Tekst:
Til Direktionen. Opgørelse over udgifterne til opførelsen. Opgjort til 138213 rbd 2 mark 8 3/4sk. Notat, formentlig Kladde til brev af Selmer d. 18530112 vedr. Bindesbölls tegninger Læg indeh. Korrespondance mpr 122091 - 122098

Mpr nr. A122148 - - Dato : 18521228
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
notat til ? > ad. JN66/152

Mpr nr. A108023a - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over møbelbestillinger/pris mrk A. 42 punkter referende til Bindesböll / Sørensens møbrltegninger.

Mpr nr. A116098 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningskommissionen. Der spørges formenlig om bygningskommissionen skal opløses efter endt opgave.

Mpr nr. A108024 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Overslag over udstyr til gangene(?) Spejle, Møbler/snedkerarbejde, møbelbetræk og gardiner, andet. Indlagt div. Skitser, overslag, breve o.l. - 108025 - 108035

Mpr nr. A115269 - - Dato : 18530110
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeregnskab. En underskreven, men vanskelig læst herre (navnet) ønsker attest for godt og rigtigt aflagt byggeregnskab. Han skriver at han allerede har aftalt dette med Dahl, og at en sådan attest kan være ham til gavn ved andre lejligheder, hvor han har med offentlige myndigheder at gøre.

Mpr nr. A122149 - - Dato : 18530114
Forfatter:Justitsministeriet A N Scheel
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
til Direktionen. Vedr. udbetalinger til anstaltens drif i 1. Kvartal 1853 > ad. JN66/152

Mpr nr. A122092 - - Dato : 18530114
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe:

Tekst:
Brev til Selmer hvor B forbeholder sig ret som kunstner til tegningerne, men vil sende dem hvis de kun blever brugt på anstalten.

Mpr nr. A122150 - - Dato : 18530223
Forfatter:Justitsministeriet A N Scheel
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Direktionen > Vedr. driftsomkostninger for resten af Finansåret. > ad. JN66/152

Mpr nr. A122152 - - Dato : 18530228
Forfatter:Bøgild (formentl)
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Fortegnelse over Indtægter og Udgifter ved den Jydske Helbredelsesanstalt fra 1. Sept 1852 til 28 Febr. 1853 >Der er indtægter for 12124 rbd, hvoraf de 9600 er tilskud. >Udgifterne er på 13358 rbd 3 M > indlagt i 122151 > ad. JN66/152

Mpr nr. A122151 - - Dato : 18530306
Forfatter:Selmer og Bøgild (formentlig)
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Dobbeltnotat af Formentlig Bøgild, og kommenteret/omskrevet af Selmer - i hver sin spalte. > indlagt i 122150 >om at grunden til underballancen i driftsomkostningerne skyldtes at Bygningscommisionens overslag var basseret på fuldt patienantal fra start af driften. >122152 er indlagt heri > ad. JN66/152

Mpr nr. A122153 - - Dato : 18530323
Forfatter:Justitsministeriet A N Scheel
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
til Direktionen: >Anviser 3400 rbd på Århus Amtsstue > ad. JN66/152

Mpr nr. A122093 - - Dato : 18530406
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe:

Tekst:
Til Selmer. Udbeder sig et restbeløb udbetalt.

Mpr nr. A122094 - - Dato : 18530416
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Til Bindesböll. ? Udbeder sig yderligere oplysninger.

Mpr nr. A122095 - - Dato : 18530419
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe:

Tekst:
ulæselig

Mpr nr. A122154 - - Dato : 18530515
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
anmoder om anvisning af 6000 rbd.

Mpr nr. A122155 - - Dato : 18530524
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
( indlagt i 122154 ) Meddeler at førnævnte beløb - 6000 rbd formentlig er på vej. > Lykønsker med de opnåede gunstige resultater med behandlingerne.

Mpr nr. A122156 - - Dato : 18530611
Forfatter:Justitsministeriet Dahlsting(?)
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
… har invendinger mod udbetalingen af 6000 rbd. > ad. JN66/152

Mpr nr. A122097 - - Dato : 18530819
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe:

Tekst:
Til Selmer udbeder sig udbetaling af restbeløb " Da Finansloven nu er udkommen " …

Mpr nr. A122096 - - Dato : 18530827
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe:

Tekst:
Til Selmer Sender kvittering for et restbeløb af honoraret på 195 rbd.

Mpr nr. A122157 - - Dato : 18530911
Forfatter:Justitsministeriet Dahlsting(?)
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Har afsluttet sine undersøgelser og udbetaler beløbet - 6000 rbd > ad. JN66/152

Mpr nr. A122098 - - Dato : 18530916
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe:

Tekst:
Til Selmer Udbeder sig igen restbeløbet udbetalt.

Mpr nr. A124001 - - Dato : 18539999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Lag mrk. A. Plejeanstaltens anlæg vedkommende 1853-57 indtil Fengers tiltrædelse.

Mpr nr. A124001 - - Dato : 18539999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Mrk. A. Plejeanstaltens anlæg vedkommende 1853-57 indtil Fengers tiltrædelse. Læg omfatter hele volumen 124

Mpr nr. A124065 - - Dato : 18540116
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I anledning af direktionens behagelige skrivelse af 15. december..

Mpr nr. A124067 - - Dato : 18540209
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I skrivelse af 6. oktober f.aa. Har justitsministeriet anmodet direktionen om at..

Mpr nr. A118092 - - Dato : 18540209
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag over malerarbejde på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119070A - - Dato : 18540308
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Tekniske anlæg. Forvalter Bøggild skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående anskaffelsen af en dampkedel og et nyt komfur, der er større, til centralkøkkenet.

Mpr nr. A124068 - - Dato : 18540419
Forfatter:Dahlerup
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Justitsministeriet har tilstillet (navn) den af direktionen for den Jyske Helbredelsesanstalt for Sindssyge afgivne forklaring..

Mpr nr. A119001A - - Dato : 18540503
Forfatter:Thielemann, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Arkitekt Thielemann anfører i en skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at han anser, at det honorar, som han modtager fra hospitalet, dækker tilsynet med vedligeholdelsen af bygningerne. Hvis han skal fremstille tegninger samt overvåge nyt byggeri, skal der ydes særskildt honorar herfor.

Mpr nr. A124069 - - Dato : 18540512
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Det høje kollegium har i anledning af en anmodning fra justitsministeriet om at..

Mpr nr. A124070A - - Dato : 18540601
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Højtærede kollega. I anledning af den af Sundhedskollegiet forelagte sag om ombygning..

Mpr nr. A124070B - - Dato : 18540607
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninget og inventar

Tekst:
Det er mig en fornøjelse hermed at meddele Dem..

Mpr nr. A119004B - - Dato : 18540731
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet meddeler, at der tildeles bygningsinspektør Thielemann et ekstra honorar for tegninger og tilsyn med større byggearbejder på sindssygehospitalet ved Århus på 50 rdl, som føres til udgift i det endnu ikke indsendte regnskab for finansåret 1853-54.

Mpr nr. A119050A - - Dato : 18540817
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri Bidstrupgård. Indenrigsministeriet skriver til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus for at udbede sig hans mening vedrørende indretningen af boliger for overopsynspersonalet på den påtænkte anstalt for sindssyge på Bidstrupgård. Overlæge Selmers svar er vedlagt.

Mpr nr. A119005B - - Dato : 18540818
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet i anledning af honoraret til bygningsinspektør Thielemann for tilsynet med hospitalets bygninger. Da dette honorar ikke er medtaget i regnskabet for året 1853-54 foreslås, at der ydes ham dobbelt honorar på indeværende års budget.

Mpr nr. A119063A - - Dato : 18540821
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeregnskab. Byggeregnskabet for perioden fra 1. januar 1853 til 19. august 1854 udarbejdet af bogholder Borch med tilhørende bemærkninger samt en følgeskrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119069A - - Dato : 18540824
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Justitsministeriet udbeder sig herved en betænkning fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus angående udformningen af en påtænkt sindssygeanstalt ved Vordingborg.

Mpr nr. A119067A - - Dato : 18540826
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Regnskab, byggeri. Oversigt over indtægter og udgifter på byggekontoen efter dennes overdragelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra Bygningskommissionen.

Mpr nr. A119002A - - Dato : 18540905
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsregnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af honoraret til bygningsinspektør Thielemann for tilsyn med hospitalets bygninger. Da betalingen for tilsynet i finansåret 1853-54 ikke er ført som udgift i regnskabet for dette år, bestemmes det herved, at udgift erholdes af bevillingen for indeværende år.

Mpr nr. A118087 - - Dato : 18540920
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Direktionen skriver herved til forvalter Bøggild angående det bortliciterede anlæg af nogle render, og hvad den forventede forsinkelse af arbejdet vil betyde stilles som spørgsmål til ham. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119068A - - Dato : 18541014
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. En betænkning fra overlæge Selmer angående planlægningen af et sindssygehospital ved Vordingborg sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A119003B - - Dato : 18541103
Forfatter:Thielemann, bygningsinsektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Skrivelse hvori spørgsmålet om honoraret for tilsynet med hospitalets bygninger samt øvrigt arkitektarbejde diskuteres. Bygningsinspektør Thielemann har fremhævet, at han kun anser det hidtil ydede honorar for at dække -det blotte tilsyn med bygningernes vedligeholdelse, mens der bør ydes særskilt honorar derudover for tegninger og større byggearbejder under hans ledelse. Skrivelsen munder ud i en beslutning om at tildele ham yderligere 50 rdl. fra bygningskommissionens konto oven i de oprindelige bevilligede 50 rdl. for sidste regnskabsår

Mpr nr. A119080A - - Dato : 18541221
Forfatter:Bøggild, forvalter Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Direktionen skriver til forvalter Bøggild angående røggener i en patientcelle såvel på kvindesiden som på mandssiden. Hvis forvalteren ikke ser sig i stand til at afhjælpe generne, bedes han kontakte bygningsinspektør Thielemann. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119081A - - Dato : 18541222
Forfatter:Selmer, overlæge Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. I fortsættelse af skrivelsen af gårs dato meddeler overlæge Selmer forvalteren, at der er observeret røg i yderligere nogle patientceller på mandssiden, og han opfordrer til at bygningsinspektør Thielemann kontaktes.

Mpr nr. A119086A - - Dato : 18550114
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Brændeovne. Skrivelse fra bygningsinspektør Thielemann til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående problemerne med røggener fra varmeovnene, som betjener patintværelserne Han anfører et pengebeløb, som vil kræves for at afhjælpe generne samt anbefaler, at der ikke alene fyres med kul for at begrænse røgudviklingen. indtil forbedringer er gennemført

Mpr nr. A119055A - - Dato : 18550324
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Licitation. Skrivelse fra bogholder Borch til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori licitationsssummen for et vejarbejde er meddelt.

Mpr nr. A119087B - - Dato : 18550514
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Brændeovne. Bygningsinspektør Thielemann skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en omkonstruktion af et antal varmeovne, som betjener patientværelserne. Et overslag over udgifterne hertil er vedlagt.

Mpr nr. A119085A - - Dato : 18550520
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsministeriet vedrørende problemerne med at fjerne røggenerne fra de varmeovne, som betjener patientværelserne.

Mpr nr. A119083A - - Dato : 18550609
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en ekstrabevilling, som hospitalet ønsker til udbedring af varmeovne i patientcellerne, idet disse for nogles vedkommende har udsendt generende røg. Bemyndigelse til at afholde den ønskede merudgift gives herved.

Mpr nr. A119064A - - Dato : 18550623
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeregnskab. Justitsministeriet kvitterer herved for modtagelsen af et korrekt udarbejdet regnskab over de anvendte summer på byggekontoen for sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere meddeles, at restsummen på kontoen bedes indbetalt til Århus Amtsstue, hvilket denne instans er underrettet om.

Mpr nr. A120096 - - Dato : 18551210
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forvalter Bøggild skriver til direktionen i anledning af et stigende behov for udvidelse af rullestuen. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120097 - - Dato : 18551213
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Meddelelse fra direktionen til forvalter Bøggild hvori forslaget om udvidelse af rullestuen forkastes. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A126041A - - Dato : 18560212
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Udgiftsordre

Tekst:
Udgiftsordre fra Justitsministeriet

Mpr nr. A124063A - - Dato : 18560215
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efterat det vedlagt til lov om opførelse af en anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge i Nørrejylland

Mpr nr. A124063B - - Dato : 18560223
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg har taget mig den frihed at..

Mpr nr. A124063C - - Dato : 18560227
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Under 15. d.m. at meddele direktionen at.. Opførelsen af en anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge..

Mpr nr. A124033B - - Dato : 18560229
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed koncept til skrivelse til ministeriet, hvoraf de vil anføre, at vi med Peder Kjeldsen..

Mpr nr. A124033A - - Dato : 18560308
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..under 15. f.m., at..det høje ministerium..om, at der i anledning af den forestående opførelse af en anstalt til ophold for uheldbredelige sindssyge..

Mpr nr. A124063D - - Dato : 18560312
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efter i behagelig skrivelse af 27. f.m., at have modteget direktionens betænkning om..

Mpr nr. A124032 - - Dato : 18560319
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I behagelig skrivelse af 8. d.m., har direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørre Jylland henledt ministeriets opmærksomhed på..

Mpr nr. A124031C - - Dato : 18560320
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Selmer. Tak for Deres venlige brev. Samme dag jeg modtog det, fandt jeg..

Mpr nr. A124031B - - Dato : 18560322
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Med Peder Kjeldsen fik jeg dog efter en meget lang ventetid..

Mpr nr. A124031A - - Dato : 18560323
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..Jespersen..,at fremsende her følgende skrivelse fra etatsråd Ingerslev..

Mpr nr. A124029 - - Dato : 18560403
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed anfordres 1) Koncept til indberetning med..

Mpr nr. A124028A - - Dato : 18560408
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen. Efterat have modtaget det høje ministeriums skrivelse af 19. f.m., hvori approbation meddeles på de af direktionen under 8. marts..

Mpr nr. A124061 - - Dato : 18560425
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Med under 12. f.m. at overdrage udarbejdet projekt for anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge.

Mpr nr. A124051 - - Dato : 18560426
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanstalten ved Nørre Jylland. At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af 8. d.m.

Mpr nr. A124030 - - Dato : 18560499
Forfatter:Selmer m.fl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed til underskrift ..en kommunikation til Ram?..angående mælkeleverancer..

Mpr nr. A124028B - - Dato : 18560505
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed..til ministeriet til underskrift..

Mpr nr. A124060A - - Dato : 18560513
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Thielemann..

Mpr nr. A124027 - - Dato : 18560522
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..af nr. 2 holdt ved opmålingen i går på 800 m for 5 skæpper..

Mpr nr. A124050A - - Dato : 18560527
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til opførelsen af en plejeanstalt for uhelbredelig sindssyge..

Mpr nr. A124050B - - Dato : 18560531
Forfatter:Thorsen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I ærbødigst..

Mpr nr. A124020B - - Dato : 18560603
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Skriftligt tilbud angående salget at det stykke jord, jeg omtalte i min..

Mpr nr. A124050C - - Dato : 18560609
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ved at have gennemgået det..

Mpr nr. A124026 - - Dato : 18560623
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ligesom der ved helbredelsesanstaltens anlæg blev indrømmet fritagelse for brugen af..og erlæggelse af afgift ved udfærdigelse..

Mpr nr. A124059 - - Dato : 18560716
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Selmer Hoslagt tilstilles her med .. Det foreløbige og reviderede udkast..

Mpr nr. A124058 - - Dato : 18560723
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen. Da ministeriet ikke har modtaget den..

Mpr nr. A124053 - - Dato : 18560810
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag.

Mpr nr. A124057B - - Dato : 18560811
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hoslagt tilstilles direktionen det under 13. marts d.å. Forelagte udkast til en udvidelse af bygninger.

Mpr nr. A124025 - - Dato : 18560812
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. Under..8. april har helbredelsesanstaltens direktion her den ære, at tilmelde det høje ministerium, at..

Mpr nr. A124057A - - Dato : 18560813
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Justitsministeriet. Under 23. f.m. har det høje ministerium bragt direktionen..

Mpr nr. A124024 - - Dato : 18560830
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I..af 12. d.m. for licitation for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland indberettet..

Mpr nr. A124023A - - Dato : 18560903
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. Ved anlæget af den daværende helbredelsesanstalt for sindssyge, blev der af den daværende bygnings..

Mpr nr. A006005 - - Dato : 18560930
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Tårn. Man indberetter til ministeriet, at forvalter Bøggild anser det for at være uopsætteligt nødvendigt, at foretagen en reparation af zinktaget over tårnet på hovedbygningen, idet det regner ind flere steder, hvilket fører til at træværket rådner og gipsloftet falder ned. Man anmoder om at måtte tage 120 rdl af kontoen for uforudsete udgifter, hvilket ministeriet approberer.

Mpr nr. A124047 - - Dato : 18561008
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(ingen)

Mpr nr. A124048 - - Dato : 18561008
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efterat direktionen.. Til det høje ministeriums skrivelse af 26. april d.aa., har den til anstalten udvidelse..

Mpr nr. A124046 - - Dato : 18561021
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af 8. d.m., under dags dato har anmodet Indenrigsministeriet om..

Mpr nr. A124022 - - Dato : 18561026
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Endelig har jeg truffet (navn) og talt med ham om

Mpr nr. A124045 - - Dato : 18561029
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efterat i behagelig skrivelse af 8. d.m. fra direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørre Jylland, at have modtaget nærmere forslag angående udførelsen af..

Mpr nr. A124044A - - Dato : 18561105
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Da det til..af de forestående bygningsarbejder

Mpr nr. A124044B - - Dato : 18561109
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg sender hermed en skrivelse fra Thielemann tillige med..

Mpr nr. A124056B - - Dato : 18561114
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag.

Mpr nr. A124055B - - Dato : 18561122
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed.. Til en skrivelse i anledning af byggeplanens..

Mpr nr. A124023B - - Dato : 18561123
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed fremsendes 1) Den..sag, som kun..skulle..underskrift..til ministeriet. ..jeg at renskriften må blive liggende i omslaget for ikke at blive..

Mpr nr. A124055A - - Dato : 18561124
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efterat bygningeinspektør Thielemann under 14. januar, har tilstillet direktionen den af dem udarbejdede plan..

Mpr nr. A124044Å - - Dato : 18561129
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Gennem.. Har jeg.. At De i næste år skal forbruge en grundsum af 4.500.000 Rd.

Mpr nr. A124044AA - - Dato : 18561201
Forfatter:Frederik Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Tilbud. Til direktionen for helbredelsesanatalten for sindssyge ved Århus. Angående.. i avisen annoncerede mur.. og grundsten til den nye plejeanstalt.

Mpr nr. A124044AC - - Dato : 18561203
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Agter at køre 100 cubikfavne grus.

Mpr nr. A124044O - - Dato : 18561203
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til den foreløbige kommission for opførelsen af helbredelsesanstalten ved Århus..

Mpr nr. A124044Z - - Dato : 18561203
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Vejlby den 3. december. At jeg undertegnede vil levere 8 cubikfavn grundsten til 30 Rd hver cubikfavn.

Mpr nr. A124044K - - Dato : 18561204
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ifølge direktionens opfordring fremsendes..for at tilbyde..

Mpr nr. A124044Æ - - Dato : 18561205
Forfatter:Jacob Andersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Den ærede direktion for helbredelsesanstalten ved Århus. Jeg tillader mig hermed at gøre.. på leverance af ..

Mpr nr. A124044M - - Dato : 18561207
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed til gennemsyn..

Mpr nr. A124044I - - Dato : 18561208
Forfatter:Rasmus Oeefenback
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg tager mig den underdanige frihed, at indgive..tilbud om at påtage mig leverance af..

Mpr nr. A124044J - - Dato : 18561208
Forfatter:Jens Petersen
Emnegruppe: Bygnibger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanatalten ved Århus. Ifølge den af den ærede direktion i Århus Stiftstidende indrykkede bekendtgørelse er undertegnede villig til at levere..

Mpr nr. A124044E - - Dato : 18561208
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ifølge Deres ærede skrivelse af 3. d.. Har jeg i justitsministeriet undersøgt sagen angående nye bygninger..

Mpr nr. A124044Y - - Dato : 18561209
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ålborg den 9. december 1956. Til den ærede direktion for helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus. I henhold til.. Af 20. november 1856, angående leverancen af grundsten..

Mpr nr. A124044AB - - Dato : 18561209
Forfatter:Christen Balle
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(ingen)

Mpr nr. A124044L - - Dato : 18561210
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ifølge den i Århus Tidende gjorde.. Tillader jeg mig hermed, at give tilbud..

Mpr nr. A124044H - - Dato : 18561210
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Licitation over anskaffelser af bygnings.. 10. december 1856

Mpr nr. A124044U - - Dato : 18561211
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I dag har der meldt sig en..

Mpr nr. A124044G - - Dato : 18561212
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(Skrevet på tysk) Prisliste

Mpr nr. A124044F - - Dato : 18561212
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(skrevet på tysk)

Mpr nr. A124064B - - Dato : 18561215
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Da justitsministeriet har udbedt sig direktionens mening angående..

Mpr nr. A124044V - - Dato : 18561215
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
.. ved underskrift at overføre 1) Indstillingen til ministeriet angående.. lader jeg tillige medfølgende.. 2) Det i går omtalte.. tilbud fra Ålborg..

Mpr nr. A124044P - - Dato : 18561216
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efter at have modtaget..

Mpr nr. A124044D - - Dato : 18561217
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Nybro og Roae agter at..

Mpr nr. A124044Q - - Dato : 18561218
Forfatter:Petersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til den højt ærede direktion for opførelsen af helbredelsesanstalten for sindssyge i Århus. Flensborg den 18. december 1856. I henhold til den hæjtærede direktions skrivelse af 16. d.m.

Mpr nr. A124044X - - Dato : 18561220
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(navne..) tillader sig hermed, at ansøge den høje direktion om at overdrage..

Mpr nr. A124044N - - Dato : 18561224
Forfatter:Frederik Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Tilbud. Til direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus. På grund af nye indkøb vil jeg gentage..

Mpr nr. A124044Ø - - Dato : 18561299
Forfatter:Langhu
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Da jeg vil se mig i stand til i løbet af sommeren 1857, at..

Mpr nr. A124044W - - Dato : 18569999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ålborg Stiftstidende

Mpr nr. A124044T - - Dato : 18570102
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(ingen)

Mpr nr. A126049A - - Dato : 18570115
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A124043D - - Dato : 18570124
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Det var ret uheldigt, at Ingerslev ikke kunne holde møde idag.

Mpr nr. A124043A - - Dato : 18570126
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I behagelig skrivelse af 29. november f.å. har direktionen anholdt om justitsministeriets approbation..

Mpr nr. A124043H - - Dato : 18570126
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære professor Selmer De vil af et i dag herfra afgået brev erfare..

Mpr nr. A124043L - - Dato : 18570127
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære professor Selmer Tak for Deres brev og den særdeles omhu, De viser (navn?). Jeg har nu fundet et sted til hende:..

Mpr nr. A124043C - - Dato : 18570128
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..efter en venlig hilsen fra justitsministeriet, undlader jeg ikke, at meddele at der for i å. Vil blive bevilget 75.000 Rd til asylet..

Mpr nr. A124043B - - Dato : 18570128
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Medfølgende skrivelse med indlæg foranlediger mig til at anmode Dem om at det for..

Mpr nr. A124043I - - Dato : 18570130
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg er Deres..særdeles taknemlig for den velvillige..de har givet direktionen lejlighed til at ytre sig angående..

Mpr nr. A124043E - - Dato : 18570130
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet Direktionen vil foreholde en nedsættelse med 15.000 og..

Mpr nr. A124043F - - Dato : 18570131
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..under 26. d.m., at meddele direktionen at..udvalg, foranlediget af den betydelige difference..

Mpr nr. A124043G - - Dato : 18570131
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Erklæring til justitsministeriet

Mpr nr. A124044S - - Dato : 18570199
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus. Angående de i..

Mpr nr. A124043M - - Dato : 18570205
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære professor Selmer. Tak for Deres brev. De har vel.., at der blev bevilget 300.000 Rd..

Mpr nr. A124042A - - Dato : 18570228
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I behagelig skrivelse af 29. november f.å. Anholdt direktionen om ministeriets approbation

Mpr nr. A124037 - - Dato : 18570301
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. I efterat..af det høje ministeriums pålæg af 29. oktober.. Om at indberette angående arbejderne med anlæget af plejeanstalten..

Mpr nr. A124042C - - Dato : 18570312
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
.. Under 28. f.m. at af det under 29. november anholdte..til en plejeanstalt for sindssyge..

Mpr nr. A124042B - - Dato : 18570316
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til bygningsinspektør Thielemann. Under 28de f.m. har justitsministeriet tilstillet direktionen..

Mpr nr. A124041 - - Dato : 18570318
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af (navn?) under dags dato har anmodet indenrigsministeriet om at..

Mpr nr. A124038B - - Dato : 18570403
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I anledning af den ærede direktions skrivelse af 16.de f. fremsatte ytringer angående om at udarbejde overslaget for opførelsen af..

Mpr nr. A124036B - - Dato : 18570426
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Overslag over udgifter, når anlæget udvides til Vejlby by´s mark.

Mpr nr. A124036A - - Dato : 18570427
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Ifølge den ærede (navn) tilstilles Dem hermed et overslag over omkostningerne ved omlægningen af..over plejeanstaltens grund.

Mpr nr. A124035A - - Dato : 18570521
Forfatter:ingen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Under..havde direktionen den ære at indberette til det høje ministerium ved det i anledning af, det forestående anlæg af en plejeanstalt for uhelbredelig sindssyge..

Mpr nr. A124040 - - Dato : 18570605
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af 26. f.m. under dags dato har anmodet indenrigsministeriet..

Mpr nr. A121061 - - Dato : 18570612
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Budget. Tilføjelse til budgetforslaget for finansåret 1858-59 vedrørende reparation af hospitalets ladebygning. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A124039 - - Dato : 18570617
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Under den 28. februar.. Anmodede.. Direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge

Mpr nr. A124043J - - Dato : 18570630
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hoslagt følger den ifølge direktionen ..skrivelse af 16. marts d.aa.

Mpr nr. A124038D - - Dato : 18570703
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed har jeg den ære at.. 1) Thielemanns udarbejdede plan.. En skrivelse hvor han erklærer det for underligt at disse overslag..

Mpr nr. A124038C - - Dato : 18570718
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. Under 28. februar d.å. Har det høje ministerium tilskrevet direktionen af den af den under 29. november f.å. Indsendte plan til den plejeanstalt

Mpr nr. A124002 - - Dato : 18570806
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Bygninger og inbentar

Tekst:
Brev fra justitsministeriet den 6. august 1857. Efterat ministeriet den 28. februar d.aa. Havde anmodet direktionen for helbredelsesanstalten i Nørre-Jylland om at fremsende de af bygningsinspektør Thielemann udarbejdede tegninger til..

Mpr nr. A124003 - - Dato : 18570806
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Svar i anledning af gadebelysningsforslaget

Mpr nr. A124003 - - Dato : 18570812
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Svar i anledning af gadebelysningsforslaget.

Mpr nr. A124005 - - Dato : 18570818
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
..at overføre en ubetydelig sag til underskrift vedlægger jeg en skrivelse fra kanseliråd Ingerslev.

Mpr nr. A124020A - - Dato : 18570905
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed tillader jeg mig ærbødigst at..direktionen..

Mpr nr. A124008A - - Dato : 18570910
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Selmer Siden vi talte sammen har jeg set alvorligt og ofte henledt mine tanker på det stillede problem og lidt efter lidt..

Mpr nr. A124020C - - Dato : 18570910
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
(ingen)

Mpr nr. A124019A - - Dato : 18570915
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Efter at det med hensyn til flere hovedhospitaler i Jylland i de senere år har været Djursland

Mpr nr. A124008B - - Dato : 18570920
Forfatter:Ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Fenger Med flid. Jeg har ikke forhastet mig med at besvare Deres sidste brev fordi sagens vigtighed..

Mpr nr. A124019D - - Dato : 18571004
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til professor Selmer

Mpr nr. A124019C - - Dato : 18571019
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og invebtar

Tekst:
Til Justitsministeriet Det høje ministerium har i skrivelse af 19. september d.å. forlangt..

Mpr nr. A124035B - - Dato : 18571108
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Byggesagens status

Mpr nr. A124009 - - Dato : 18571115
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Selmer Du har i lang tid ikke hørt noget fra mig. Grunden hertil er, at jeg efterat have læst flere tidligere breve..

Mpr nr. A124035C - - Dato : 18571122
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Opgørelse til justitsministeriet

Mpr nr. A116039 - - Dato : 18571205
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Cellebygningen. Der er blevet udskiftet gulve i cellebygningen på mandssiden, hvilket betyder, at der er sket overskridelse af reparationskontoen.

Mpr nr. A124011 - - Dato : 18571216
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed til underskrift af svar til ministeriet angående..Lumby..

Mpr nr. A124017 - - Dato : 18579999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til professor overlæge Selmer Århus

Mpr nr. A124012A - - Dato : 18580106
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til Selmer Fenger forventer at få Bindesbøll´s tegninger..

Mpr nr. A124012C - - Dato : 18580111
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Fenger Med pakkeposten vil De modtage Bindesbøll´s tegninger

Mpr nr. A124034B - - Dato : 18580112
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og invebtar

Tekst:
Hermed følger en regning fra Thielemann. Denne sag bør vi..henstille til ministeriets afgørelse, men vi..

Mpr nr. A124014 - - Dato : 18580116
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg giver mig hermed den frihed, at henvende mig til Dem i en sag, hvorom jeg formoder, at De som..

Mpr nr. A124015 - - Dato : 18580121
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hr professor Selmer. Til svar på Deres brev skulle jeg hermed meddele Dem sundhedskollegiets svar til

Mpr nr. A124034C - - Dato : 18580125
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet Bygningsinspektør Thielemann har tilstillet..regning for tegning og overslag til den påtænkte plejeanstalt for uhelbredelige sindssyge i Nørrejylland.

Mpr nr. A124016 - - Dato : 18580131
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Kære Selmer I morgen indgiver jeg til justitsministeriet plan og tegninger til plejeanstalten

Mpr nr. A124019B - - Dato : 18580131
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I morgen indgiver jeg til justitsministeriet plan og tegninger til plejeanstalten og de vil meget snart komme til Deres gennemsyn og forklaring

Mpr nr. A124034C - - Dato : 18580324
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Under 9. januar d.å. Tillod jeg mig, at tilstille direktionen en regning for tegninger mm. Til udvidelse af helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus.

Mpr nr. A124034E - - Dato : 18580325
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Foranlediget af Deres skrivelse til direktionen af.., får jeg hermed den fornøjelse, at underrette Dem om at..

Mpr nr. A124034F - - Dato : 18580326
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til professor overlæge Selmer. For modtagelsen af det tilstillede forslag, takker jeg hermed professoren meget.

Mpr nr. A124034A - - Dato : 18580409
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanstalten ved Århus tilsendes regning for udført arbejde..

Mpr nr. A124038A - - Dato : 18580410
Forfatter:Avis: Fædrelandet
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Fædrelandet. Lørdag den 10. april 1858.

Mpr nr. A128018 - - Dato : 18580731
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til materiale vedr bortliciteringen af 3 millioner mursten

Mpr nr. A128018A - - Dato : 18580811
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr 3 mill mursten

Mpr nr. A128018B - - Dato : 18580813
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen besvaret af Ingerslev

Mpr nr. A128018C - - Dato : 18580821
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A126048BF - - Dato : 18580903
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A128018H - - Dato : 18580905
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr prøve på mursten

Mpr nr. A128018E - - Dato : 18580924
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr forfold i Ebeltoft

Mpr nr. A128018D - - Dato : 18581003
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen, kommentar af Ingerslev

Mpr nr. A128018I - - Dato : 18581007
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer vedr 150000 mursten

Mpr nr. A128018L - - Dato : 18581009
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen, besvaret af Ingerslev

Mpr nr. A128018J - - Dato : 18581013
Forfatter:Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A128018 - - Dato : 18581013
Forfatter:Meldahl/Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Herskind vedr prøver på mursten - notat af Herskind

Mpr nr. A128018N - - Dato : 18581018
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr 150000 mursten

Mpr nr. A128018M - - Dato : 18581019
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen, besvaret af Ingerslev

Mpr nr. A128018G2 - - Dato : 18581107
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Notat

Tekst:
Notat vedr P. Andersen af Aarhus - 81 Rdl

Mpr nr. A126048BE - - Dato : 18581111
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A126048BD - - Dato : 18581119
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev vedr. priser mm til Justitsministeriet

Mpr nr. A128018O - - Dato : 18581120
Forfatter:Thielemann/Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr mursten

Mpr nr. A128018P - - Dato : 18581120
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen, besvaret af Ingerslev

Mpr nr. A128018Q - - Dato : 18581122
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Herskind

Mpr nr. A128006B - - Dato : 18581130
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen Jespersen/Ingerslev

Mpr nr. A128018R - - Dato : 18581201
Forfatter:Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer vedr Herskind

Mpr nr. A126048 - - Dato : 18581208
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A128018S - - Dato : 18581210
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr 150000 røde mursten

Mpr nr. A126049B - - Dato : 18581213
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til Justitsministeriet

Mpr nr. A128018F - - Dato : 18581215
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr licitation

Mpr nr. A124034G - - Dato : 18581218
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Jeg..ikke med jeg.. I at.. Dem hermed følgende fra Relider(navn?) indsendte attestation for antagelig..

Mpr nr. A124034H - - Dato : 18581229
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til justitsministeriet. Det.. I det høje ministerie.. At direktionen under 25. januar d.å. Tillod jeg til ministeriet, at overføre en på bygningsinspektør Thielemann indløben fordring på et honorar af 1800 Rd.

Mpr nr. A128018G - - Dato : 18581229
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Fortegnelse

Tekst:
Fortegnelse over udgifter/tilbud?

Mpr nr. A126048BC - - Dato : 18589999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet

Mpr nr. A128020AJ - - Dato : 18590103
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - vedr forslag og direktionen

Mpr nr. A128020AK - - Dato : 18590105
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A124034I - - Dato : 18590115
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Med behagelig erklæring af 24. januar f.å. Har durektionen tilstillet justitsministeriet an af bygningsinspektør Thielemann indgivne regning på 1500 Rd. for udarbejdelsen af tegninger og overslag til den nye anstalt..

Mpr nr. A128020AF - - Dato : 18590122
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A126049E - - Dato : 18590123
Forfatter:Friedemann
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr bygningsarbejder til/fra Selmer

Mpr nr. A126049D - - Dato : 18590124
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen fra Selmer

Mpr nr. A126049F - - Dato : 18590126
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A127002B - - Dato : 18590129
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter i anledning af udvidelsen indtil 31.marts 1851

Mpr nr. A126049G - - Dato : 18590205
Forfatter:
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet

Mpr nr. A126048V - - Dato : 18590210
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet vedr. priser på arbejder

Mpr nr. A127002AV - - Dato : 18590221
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Licitation

Tekst:
Licitation 31. juli 1858

Mpr nr. A126048BA - - Dato : 18590228
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde med priser til Justitsministeriet

Mpr nr. A127002AZ - - Dato : 18590307
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Oversigt over finiancering

Tekst:
Oversigt over finianceringen 1856/57, 1857/58, 1858/59

Mpr nr. A126011I - - Dato : 18590309
Forfatter:N. J. Møller
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelse af smedearbejdet.

Mpr nr. A126016E - - Dato : 18590312
Forfatter:O. Meyer
Emnegruppe: Følgebrev

Tekst:
Følgebrev til tilbud på blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126048AG - - Dato : 18590323
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128008B - - Dato : 18590323
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128020Z - - Dato : 18590323
Forfatter:D. Hansen/P. I. Hinstrup?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr lugtfri luftcloset

Mpr nr. A126048AH - - Dato : 18590325
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Selmer til direktionen besvaret af?

Mpr nr. A126048AI - - Dato : 18590328
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til justitsministeriet

Mpr nr. A127002AY - - Dato : 18590330
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Spec. Fortegnelse

Tekst:
Spec. Fortegnelse over alle indbetalinger indtil 16. marts 1859

Mpr nr. A126000 - - Dato : 18590401
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Læg: Håndværksarbejder

Tekst:
Fra bygningskommissionens nedsættelse 1. april 1859

Mpr nr. A126017B - - Dato : 18590404
Forfatter:C. Boye
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra C. Boye (f. Meldahl) til Selmer.

Mpr nr. A128020AE - - Dato : 18590404
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Brev/kladde

Tekst:
Brev/kladde til Meldahl

Mpr nr. A128020AB - - Dato : 18590405
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - plan om flytning af hovedbygning

Mpr nr. A128020AA - - Dato : 18590406
Forfatter:Meldahl/Jørgensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - vedr nogle forandringer

Mpr nr. A126048AD - - Dato : 18590407
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128020Å - - Dato : 18590407
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen - vedr resolution fra Justitsministeriet

Mpr nr. A126048AJ - - Dato : 18590408
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen fra Justitsministeriet

Mpr nr. A128020Ø - - Dato : 18590409
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Brev/kladde?

Tekst:
Brev/kladde vedr forandringer

Mpr nr. A126049 - - Dato : 18590411
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A128006A - - Dato : 18590411
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Ingerslev

Mpr nr. A128006 - - Dato : 18590412
Forfatter:Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A126048AL - - Dato : 18590419
Forfatter:H. L. Frølik m.fl.
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen fra Nationalbanken

Mpr nr. A126017A - - Dato : 18590423
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Licitation

Tekst:
Licitation over håndværkerarbejder maj 1859.

Mpr nr. A126048AN - - Dato : 18590423
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A128011D - - Dato : 18590425
Forfatter:P. Bader m. fl.
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på kørsel

Mpr nr. A128011 - - Dato : 18590426
Forfatter:Aarhus Stifts-Tidende
Emnegruppe: Licitation

Tekst:
Annonce, licitation over kørsel

Mpr nr. A128014 - - Dato : 18590426
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Kladde til brev

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A128011C - - Dato : 18590427
Forfatter:P. Bader m. fl.
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på kørsel

Mpr nr. A128011B - - Dato : 18590427
Forfatter:N. Holm
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på kørsel

Mpr nr. A128011F - - Dato : 18590427
Forfatter:Jens Lund?
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på kørsel

Mpr nr. A128011E - - Dato : 18590427
Forfatter:H. Munk
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på kørsel

Mpr nr. A126048AE - - Dato : 18590429
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev

Mpr nr. A126048AO - - Dato : 18590429
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Ingen

Tekst:
Ingen

Mpr nr. A126048AF - - Dato : 18590429
Forfatter:Bøggild/?
Emnegruppe: Oversigt

Tekst:
Oversigt over indtægter og udgifter

Mpr nr. A128011G - - Dato : 18590430
Forfatter:J. R. Olsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på kørsel

Mpr nr. A128011A - - Dato : 18590499
Forfatter:J. Olsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på kørsel

Mpr nr. A126021E - - Dato : 18590504
Forfatter:H. A. Wendelboe
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A128006C - - Dato : 18590506
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Brev(kladde)

Tekst:
Brev til Justitsministeriet

Mpr nr. A126048AP - - Dato : 18590508
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Selmer til direktionen

Mpr nr. A126017C - - Dato : 18590509
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Meldahl.

Mpr nr. A126019C - - Dato : 18590509
Forfatter:F. F. Bech
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126021K - - Dato : 18590509
Forfatter:C. Klein
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126020M - - Dato : 18590509
Forfatter:H. Brenner
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126048AR - - Dato : 18590510
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A126021D - - Dato : 18590510
Forfatter:K. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126024E - - Dato : 18590510
Forfatter:L. Lange
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126011O - - Dato : 18590510
Forfatter:J. Jørgensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126019O - - Dato : 18590510
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev der anbefaler snedkermester A. Fischer.

Mpr nr. A126020A - - Dato : 18590510
Forfatter:B. Mengel
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020I - - Dato : 18590510
Forfatter:J. W. Unmark
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126019I - - Dato : 18590510
Forfatter:Dreves
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126021 - - Dato : 18590510
Forfatter:A. Preis
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126048AS - - Dato : 18590511
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen fra Selmer

Mpr nr. A126024I - - Dato : 18590511
Forfatter:J. Frich
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet

Mpr nr. A126016C - - Dato : 18590511
Forfatter:J. W. Meyer
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126024H - - Dato : 18590511
Forfatter:J. Chr. Bock
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet

Mpr nr. A126021G - - Dato : 18590511
Forfatter:C. Seidelin
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126011Q - - Dato : 18590511
Forfatter:P. J. Lusberg
Emnegruppe: Titel

Tekst:
Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126020N - - Dato : 18590511
Forfatter:C. G. Lendorf
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126019L - - Dato : 18590511
Forfatter:H. J. Petersen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126020L - - Dato : 18590511
Forfatter:I. Petersen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126019N - - Dato : 18590511
Forfatter:A. Fischer
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tulbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126014A - - Dato : 18590511
Forfatter:C. Ibsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126021C - - Dato : 18590511
Forfatter:J. L. Bernsteen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr. tilbud. 3 breve indlagt som ingen mpr nr har!!!

Mpr nr. A126024A - - Dato : 18590511
Forfatter:Chr. Christensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberiarbejdet

Mpr nr. A126019D - - Dato : 18590511
Forfatter:Bøtterup
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126014E - - Dato : 18590511
Forfatter:J. C. Odense
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126019G - - Dato : 18590511
Forfatter:Ring
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126024E1 - - Dato : 18590511
Forfatter:L. Lange M.
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra L. Lange M. til bygningskommisionen

Mpr nr. A126024G - - Dato : 18590511
Forfatter:D. Sørensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet

Mpr nr. A126024D - - Dato : 18590511
Forfatter:H. Boye
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126021B - - Dato : 18590511
Forfatter:J. L. Bernsteen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126020K - - Dato : 18590512
Forfatter:C. Steinbrenner
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020C - - Dato : 18590512
Forfatter:L. Bøggild
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen ag tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020J - - Dato : 18590512
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126023B - - Dato : 18590512
Forfatter:Jens Rasmussen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på grusleverancer.

Mpr nr. A126011N - - Dato : 18590512
Forfatter:S. L. Andersen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126023F - - Dato : 18590512
Forfatter:Chr. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af grusleverancen

Mpr nr. A126049H - - Dato : 18590512
Forfatter:J. P. Langleu(?)
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af grusleverencen

Mpr nr. A126011L - - Dato : 18590512
Forfatter:R. Schou
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126023A - - Dato : 18590512
Forfatter:Jens ?
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af grusleverancer.

Mpr nr. A126022E - - Dato : 18590512
Forfatter:Chr. Lund
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af kalkleverancer.

Mpr nr. A126019M - - Dato : 18590512
Forfatter:I. Petersen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019H - - Dato : 18590512
Forfatter:Th. Schytte m. fl.
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126023G - - Dato : 18590512
Forfatter:Marius Hansen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af grusleverancen

Mpr nr. A126019F - - Dato : 18590512
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126017D - - Dato : 18590512
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Telegram

Tekst:
Telegram fra Meldahl til Selmer.

Mpr nr. A126021H - - Dato : 18590513
Forfatter:N. Baehe
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021I - - Dato : 18590513
Forfatter:C. Jensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126016J - - Dato : 18590513
Forfatter:H. P. Gertstrøm
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet

Mpr nr. A126016K - - Dato : 18590513
Forfatter:J. Hiernøe
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126021J - - Dato : 18590513
Forfatter:H. Langberg
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126024J - - Dato : 18590513
Forfatter:I. M...?
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet

Mpr nr. A126017 - - Dato : 18590513
Forfatter:P. Jensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbus på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126006 - - Dato : 18590514
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg til licitationsmateriale.

Tekst:
Læg til materiale over licitation over håndværkerarbejderne pr 14. maj 1859.

Mpr nr. A126048AC - - Dato : 18590515
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. priser

Mpr nr. A126017N - - Dato : 18590515
Forfatter:Jespersen(?)
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer.

Mpr nr. A126048AU - - Dato : 18590516
Forfatter:Flere
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Nationalbanken ti direktionen indbetaler 50.000 Rd

Mpr nr. A128011H - - Dato : 18590519
Forfatter:P. Jørgensen, Jens Olsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbus på kørsel

Mpr nr. A126039B - - Dato : 18590519
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Ingen

Tekst:
Ingen

Mpr nr. A128006D - - Dato : 18590525
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128008C - - Dato : 18590525
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommisionen Jespersen/Ingerslev

Mpr nr. A128008D - - Dato : 18590526
Forfatter:S. J. I.
Emnegruppe: Ingen

Tekst:
Kladde til brev til Meldahl

Mpr nr. A128008E - - Dato : 18590528
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen

Mpr nr. A128006E - - Dato : 18590530
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A128008F - - Dato : 18590530
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen

Mpr nr. A126048AT - - Dato : 18590599
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Nationalbanken

Mpr nr. A126018E - - Dato : 18590599
Forfatter:Frederik Sørensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jordarbejdet.

Mpr nr. A126023I - - Dato : 18590599
Forfatter:Frederik Sørensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af grusleverancen

Mpr nr. A128006G - - Dato : 18590601
Forfatter:Borih
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128006F - - Dato : 18590601
Forfatter:Borih/Bøggild
Emnegruppe: Brev(genpart)

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128013 - - Dato : 18590601
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen vedr indkøb for 900 Rdr

Mpr nr. A126039C - - Dato : 18590601
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A128008G - - Dato : 18590603
Forfatter:Bygningskommissionen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Meldahl

Mpr nr. A128008H - - Dato : 18590606
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen

Mpr nr. A128008I - - Dato : 18590608
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Meldahl

Mpr nr. A128008J - - Dato : 18590608
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A126048AV - - Dato : 18590608
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet til kommisionen for opførelse af….

Mpr nr. A128008K - - Dato : 18590609
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A126039 - - Dato : 18590610
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Dahl til direktionen

Mpr nr. A126039A - - Dato : 18590611
Forfatter:Schmith
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Schmith til direktionen

Mpr nr. A128009 - - Dato : 18590616
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen

Mpr nr. A128013A - - Dato : 18590619
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen vedr 300 Rdr mere til indkøb

Mpr nr. A128015 - - Dato : 18590620
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A126048AW - - Dato : 18590622
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet

Mpr nr. A128018T - - Dato : 18590623
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen, anmodning

Mpr nr. A128020Y - - Dato : 18590630
Forfatter:D. Hansen?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer med skitser

Mpr nr. A128001AE - - Dato : 18590701
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for juni 1859

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126048AB - - Dato : 18590702
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A126048AA - - Dato : 18590703
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriets beretning

Mpr nr. A128018U - - Dato : 18590703
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Herskind vedr 150000 mursten

Mpr nr. A128018Æ - - Dato : 18590706
Forfatter:Herskind?
Emnegruppe: Brev(kladde?)

Tekst:
Brev/kladde vedr licitation

Mpr nr. A128018X - - Dato : 18590707
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr mursten

Mpr nr. A126048AX - - Dato : 18590708
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet

Mpr nr. A126048X - - Dato : 18590708
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128018V - - Dato : 18590709
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen vedr 150000 mursten

Mpr nr. A128018W - - Dato : 18590710
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen, besvaret af Ingerslev

Mpr nr. A126048W - - Dato : 18590711
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet

Mpr nr. A128018Y - - Dato : 18590712
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Herskind

Mpr nr. A126048Y - - Dato : 18590712
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev

Mpr nr. A128018Z - - Dato : 18590713
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen vedr levering af mursten fra Herskind

Mpr nr. A126048Z - - Dato : 18590713
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Beløb

Tekst:
Vedr beløb på 47.000 Rd

Mpr nr. A126048AY - - Dato : 18590715
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til direktionen

Mpr nr. A126048AZ - - Dato : 18590719
Forfatter:Flere
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen fra Nationalbanken

Mpr nr. A126048Ø - - Dato : 18590721
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. modtagne betalinger

Mpr nr. A127002AU - - Dato : 18590722
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra bogholder til patient

Mpr nr. A126048AØ - - Dato : 18590723
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A128020X - - Dato : 18590727
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - plan over stald-og ladebygning

Mpr nr. A127002AQ - - Dato : 18590799
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit Juni 1859

Mpr nr. A128001AD - - Dato : 18590801
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for juli 1859

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A127002AT - - Dato : 18590815
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr. obligation nr. 692

Mpr nr. A128020W - - Dato : 18590827
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - med plan over køkkenbygningen

Mpr nr. A127002AP - - Dato : 18590899
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit Juli 1859

Mpr nr. A128001AC - - Dato : 18590901
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets jasse-extract for august 1859

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128020V - - Dato : 18590909
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - tegning til forlængelse af kontorbygningen

Mpr nr. A127002AS - - Dato : 18590916
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev af 16. sept. 1859 vedr. A conto (5x6000 Rdl) til direktionen

Mpr nr. A126013 - - Dato : 18590921
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Licitation

Tekst:
Licitation over glarmesterarbejde annonceret i Aarhus Stiftstidende.

Mpr nr. A128020U - - Dato : 18590921
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - tilstiller planen vedr udformning af celle afdelingen

Mpr nr. A126013B - - Dato : 18590923
Forfatter:V. H. Hansen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af glarmesterarbejdet.

Mpr nr. A128020S - - Dato : 18590923
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Jespersen/Ingerslev vedr tegninger

Mpr nr. A126013C - - Dato : 18590925
Forfatter:I. Waas(?)
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbus på udførelsen af glarmesterarbejdet.

Mpr nr. A128020T - - Dato : 18590929
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - spørger om han må komme

Mpr nr. A127002AO - - Dato : 18590999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for august 1859

Mpr nr. A128016 - - Dato : 18591001
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Bevillingsansøgning

Tekst:
Bevillingsansøgning vedr rejsegilde

Mpr nr. A128001AB - - Dato : 18591001
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for september 1859

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128020R - - Dato : 18591003
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer vedr tilbud

Mpr nr. A128020O-2 - - Dato : 18591003
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer vedr. dørene i gavlene

Mpr nr. A128020P - - Dato : 18591003
Forfatter:Selmer/Jespersen/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen. Sager til underskrift

Mpr nr. A128020Q - - Dato : 18591004
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A127002AR - - Dato : 18591005
Forfatter:Henriksen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev af 5/10-1859 til bogholder Borch

Mpr nr. A128020L - - Dato : 18591010
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - kommer på fredag

Mpr nr. A128012 - - Dato : 18591014
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev med regnskab

Mpr nr. A1280008E2 - - Dato : 18591015
Forfatter:Bøggild, Jørgen Knudsen m. fl.
Emnegruppe: Optælling af tøj

Tekst:
Optælling

Mpr nr. A126041 - - Dato : 18591016
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Selmer til Jespersen med besvarelse fra?

Mpr nr. A128012B - - Dato : 18591018
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128012F - - Dato : 18591018
Forfatter:?
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på tøj

Mpr nr. A128020M - - Dato : 18591019
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A127002C - - Dato : 18591024
Forfatter:?
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter fra juni til 30. sept 1859. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A128020O - - Dato : 18591026
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - takker for tilsendte oplysninger

Mpr nr. A128018Ø - - Dato : 18591028
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
brev til bygningskommissionen vedr forpligtigelse til levering af mursten

Mpr nr. A128012C - - Dato : 18591029
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Meldahl

Mpr nr. A126041C - - Dato : 18591029
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Selmer med besvarelse fra?

Mpr nr. A128018Å - - Dato : 18591030
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen besvaret af Ingerslev

Mpr nr. A127002AN - - Dato : 18591099
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for september 1859

Mpr nr. A127002AM - - Dato : 18591099
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for oktober 1859

Mpr nr. A128010 - - Dato : 18591099
Forfatter:J. Funk?
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Brev vedr. kørsel iflg. Licitation

Mpr nr. A126041B - - Dato : 18591100
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet

Mpr nr. A128001AA - - Dato : 18591102
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for oktober 1859

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128012A - - Dato : 18591103
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A126002 - - Dato : 18591115
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Bygningsplan

Tekst:
Plan efter hvilken den resterende bygnings arbejder bliver at…

Mpr nr. A127002AL - - Dato : 18591130
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for november 1859

Mpr nr. A128001Å - - Dato : 18591202
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for november 1859

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126015B - - Dato : 18591214
Forfatter:A. Hald, N. Hald, P. Christensen, S. Larsen.
Emnegruppe: brev

Tekst:
Brev til bygningsadministrationen.

Mpr nr. A126015C - - Dato : 18591214
Forfatter:P. Prahll
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud fra gørtler Poul Phahl Viborg.

Mpr nr. A126015 - - Dato : 18591217
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til licitation over gørtlerarbejdet.

Mpr nr. A126015A - - Dato : 18591217
Forfatter:P. Christensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Jørgensen fra gørtler P. Christensen.

Mpr nr. A128020AG - - Dato : 18591220
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - nogle betingelser fra ministeriet

Mpr nr. A128020AI - - Dato : 18591231
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Kladde?

Tekst:
Kladde? Til Meldahl?

Mpr nr. A127002AK - - Dato : 18591231
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for december 1859

Mpr nr. A128008A - - Dato : 18599999
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Brev(kladde)

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A126022B - - Dato : 18599999
Forfatter:A. Preis
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på kalkleverance.

Mpr nr. A126047 - - Dato : 18599999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag for de nye bygninger

Mpr nr. A126048AÆ - - Dato : 18599999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. Nationalbanken

Mpr nr. A126048AK - - Dato : 18599999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen fra?

Mpr nr. A009014 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Budget 1860-61. Beregning over udgifter til renovation og anden rengøring i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A126011M - - Dato : 18599999
Forfatter:H. Hansen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A009013 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over vedligeholdelsesarbejder ved bygningerne, som hører til Helbredsanstalten for sindssyge ved Århus i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009018 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Budget 1860-61. Beholdning den 31. marts 1861 af adskillige varer m.m. samt værdien af samme.

Mpr nr. A128001Ø - - Dato : 18600102
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kassr-extract for december 1959

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126048S - - Dato : 18600110
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet ang betaling

Mpr nr. A126048T - - Dato : 18600114
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Selmer til direktionen

Mpr nr. A126048R - - Dato : 18600118
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over priser på arbejder til Justitsministeriet

Mpr nr. A128012D - - Dato : 18600123
Forfatter:Jørgen Knudsen, C. Langballe
Emnegruppe: Kontrakt

Tekst:
Kontrakt

Mpr nr. A127002D - - Dato : 18600123
Forfatter:?
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter for okt. kvartal 1859. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A127002AJ - - Dato : 18600131
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for januar 1860

Mpr nr. A128001Æ - - Dato : 18600202
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for januar 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128018AB - - Dato : 18600214
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Ingerslev

Mpr nr. A128018AA - - Dato : 18600216
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr 3 millioner mursten

Mpr nr. A128018AE - - Dato : 18600223
Forfatter:Selmer?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Herskind

Mpr nr. A127002AI - - Dato : 18600229
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for februar 1860

Mpr nr. A128001Z - - Dato : 18600302
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for februar 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126048M - - Dato : 18600303
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev om udbetaling på 63.000 Rd

Mpr nr. A126040F - - Dato : 18600306
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til direktionen

Mpr nr. A128018AC - - Dato : 18600312
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A126048M1 - - Dato : 18600319
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet vedr overførelse af 63.000 Rd til bygningskommisionen

Mpr nr. A126048N - - Dato : 18600321
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet vedr beløb på 18.000 Rd til Meldahl og beløb på 100.000 Rd

Mpr nr. A126048O - - Dato : 18600328
Forfatter:Frost
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr 63.000 Rd til direktionen

Mpr nr. A127002AH - - Dato : 18600331
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for marts 1860

Mpr nr. A126048L - - Dato : 18600331
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A128001Y - - Dato : 18600402
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for marts 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126048K - - Dato : 18600404
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet. Priser på arbejder

Mpr nr. A128019X - - Dato : 18600406
Forfatter:Nielsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på ringmurene 200 Rds

Mpr nr. A127002E - - Dato : 18600410
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter for januar kvartal 1860. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A128020E - - Dato : 18600420
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer vedr. møde d 2. oktober

Mpr nr. A128020K - - Dato : 18600420
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev bla.a. vedr. Goldstein

Mpr nr. A127002AG - - Dato : 18600430
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for april 1860

Mpr nr. A126048Q - - Dato : 18600499
Forfatter:Selmer m.fl.
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev om betaling/tilbagebetaling

Mpr nr. A128019Z - - Dato : 18600501
Forfatter:Goldstein
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A128001X - - Dato : 18600503
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for april 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128018AF - - Dato : 18600507
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128019Æ - - Dato : 18600509
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A126040 - - Dato : 18600516
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommisionen fra (?)

Mpr nr. A126040E - - Dato : 18600521
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Meldahl måske fra Selmer

Mpr nr. A126042B - - Dato : 18600524
Forfatter:J. M. I.
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra J. M. I. bygningskommisionen til Justitsministeriet

Mpr nr. A126040B - - Dato : 18600524
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A126040C - - Dato : 18600525
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Selmer til (?)

Mpr nr. A126040D - - Dato : 18600525
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A128007B - - Dato : 18600530
Forfatter:?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev

Mpr nr. A127002AF - - Dato : 18600531
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for maj 1860

Mpr nr. A128019Ø - - Dato : 18600531
Forfatter:Goldstein
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer vedr. klosetter

Mpr nr. A128001W - - Dato : 18600602
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for maj 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126040G - - Dato : 18600606
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Selmer til direktionen

Mpr nr. A126040A - - Dato : 18600608
Forfatter:Meldahl/Jørgensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl/Jørgensen til direktionen

Mpr nr. A126040I - - Dato : 18600622
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til direktionen

Mpr nr. A127002F - - Dato : 18600623
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter ig udgifter for april kvartal 1860. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A127002AE - - Dato : 18600630
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for juni 1860

Mpr nr. A126048J1 - - Dato : 18600630
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A128001V - - Dato : 18600702
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for juni 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126048J - - Dato : 18600704
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet. Priser på arbejder

Mpr nr. A128016A - - Dato : 18600727
Forfatter:Meldahl/Jørgensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Vedr ladebygningen

Mpr nr. A128016B - - Dato : 18600729
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Kladde til brev

Tekst:
Kladde til brev til Meldahl

Mpr nr. A128020J - - Dato : 18600729
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Meldahl vedr Jespersens død.

Mpr nr. A126038 - - Dato : 18600731
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A128016C - - Dato : 18600731
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommissionen

Mpr nr. A127002AD - - Dato : 18600731
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for juli 1860

Mpr nr. A128020I - - Dato : 18600731
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Jørgensen om at udføre Selmers ordrer.

Mpr nr. A128019W - - Dato : 18600801
Forfatter:Nielsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på ringmurene

Mpr nr. A128001U - - Dato : 18600802
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for juli 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128020B - - Dato : 18600805
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A128016D - - Dato : 18600806
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Ingerslev

Mpr nr. A126048Å - - Dato : 18600807
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. finansplan 1860/61

Mpr nr. A128019E - - Dato : 18600810
Forfatter:J. Jensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr Ane Pedersen

Mpr nr. A128020C - - Dato : 18600813
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A128019C - - Dato : 18600818
Forfatter:Aarhus Stiftstidende
Emnegruppe: Licitationsannonce

Tekst:
Licitationsannonce vedr brolæggerarbejde

Mpr nr. A128019H - - Dato : 18600818
Forfatter:Bohse?
Emnegruppe: Henvisning

Tekst:
Henvisning af Ane Pedersdatter til behandling på Risskov

Mpr nr. A128019G - - Dato : 18600821
Forfatter:P. M. Bildsøe
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr Ane Pedersdatter

Mpr nr. A128019I - - Dato : 18600821
Forfatter:Holik?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Vedr. Ane Pedersdatter

Mpr nr. A128019F - - Dato : 18600822
Forfatter:J. Jensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr Ane Pedersen

Mpr nr. A128019T - - Dato : 18600822
Forfatter:Kryger?
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på brolæggerarbejde

Mpr nr. A128019J - - Dato : 18600823
Forfatter:Niels Christian Petersen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud vedr brolæggerarbejde

Mpr nr. A128019O - - Dato : 18600823
Forfatter:C. Hansen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på brolæggerarbejde til bygningskonduktør Jørgensen

Mpr nr. A128019L - - Dato : 18600823
Forfatter:H. Brockmand/J. J. Hvidbjerg
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud vedr. brolæggerarbejde

Mpr nr. A128019Q - - Dato : 18600824
Forfatter:Høppner
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på brolæggerarbejde

Mpr nr. A128019P - - Dato : 18600824
Forfatter:Schmidt/Hjort/Malling
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på brolæggerarbejde til bygningskonduktør Jørgensen

Mpr nr. A128019K - - Dato : 18600824
Forfatter:Rasmus Jensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud vedr. brolæggerarbejde

Mpr nr. A128019V - - Dato : 18600824
Forfatter:Poulsen m. fl.
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på brolæggerarbejde

Mpr nr. A128019 - - Dato : 18600825
Forfatter:Thomsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på brolæggerarbejde

Mpr nr. A128019U - - Dato : 18600825
Forfatter:J. Alrøe
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på brolæggerarbejde

Mpr nr. A128020D - - Dato : 18600826
Forfatter:Meldahl/Boye
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer vedr. møde i Århus

Mpr nr. A127002AC - - Dato : 18600831
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for august 1860

Mpr nr. A128019A - - Dato : 18600831
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen, besvaret af Ingerslev vedr pris på brolæggerarbejde

Mpr nr. A128019D - - Dato : 18600902
Forfatter:J. Jensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr Ane Pedersen

Mpr nr. A128001T - - Dato : 18600902
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for august 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126048I1 - - Dato : 18600930
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A127002AB - - Dato : 18600930
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for september 1860

Mpr nr. A128001S - - Dato : 18601002
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract forseptember 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126048I - - Dato : 18601003
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet. Priser på arbejder

Mpr nr. A126040H - - Dato : 18601006
Forfatter:Selmer (?)
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Meldahl fra Selmer

Mpr nr. A128017 - - Dato : 18601019
Forfatter:Meldahl/Jørgensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr ladebygningen

Mpr nr. A127002AA - - Dato : 18601031
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for oktober 1860

Mpr nr. A128001R - - Dato : 18601102
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for oktober 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128020F - - Dato : 18601111
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer vedr honorar 400 Rds

Mpr nr. A128017B - - Dato : 18601112
Forfatter:Bøgglid
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr ladebygningen

Mpr nr. A128020G - - Dato : 18601115
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer, takker for beløb

Mpr nr. A128017C - - Dato : 18601117
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Bøggild

Mpr nr. A126042 - - Dato : 18601120
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A128017A - - Dato : 18601120
Forfatter:Jørgensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev vedr ladebygningen

Mpr nr. A127002Å - - Dato : 18601130
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for november 1860

Mpr nr. A128001Q - - Dato : 18601201
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for november 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126048H - - Dato : 18601203
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet til bygningskommisionen

Mpr nr. A121105 - - Dato : 18601204
Forfatter:Aalborg Stifts Tidende
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Annoncer vedr. Leverancer af Sengeinventarium, manufacturvarer.

Mpr nr. A128007E - - Dato : 18601228
Forfatter:H. Michaelsen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til hr professor

Mpr nr. A127002Æ - - Dato : 18601231
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for december 1860

Mpr nr. A128020H - - Dato : 18603103
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer om Jespersen der er død.

Mpr nr. A127002G - - Dato : 18609999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter for juli kvartal 1860. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A126048P - - Dato : 18609999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr 50.000 Rd

Mpr nr. A126048G - - Dato : 18610101
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A126045A - - Dato : 18610101
Forfatter:J. P. Olsen
Emnegruppe: Forpligtelse

Tekst:
Forpligtelse til at udføre kørsel

Mpr nr. A128001P - - Dato : 18610102
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for december 1860

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128020A - - Dato : 18610110
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A126045B - - Dato : 18610112
Forfatter:J. Funk/J. P. Olsen
Emnegruppe: Forpligtelse

Tekst:
Forpligtelse til at udføre grusleverancer

Mpr nr. A128019Y - - Dato : 18610116
Forfatter:?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A126048F - - Dato : 18610116
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Indberetning

Tekst:
Indberetning til Justitsministeriet vedr. udgifter på arbejder

Mpr nr. A127002H - - Dato : 18610122
Forfatter:?
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter for oktober kvartal. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A126044 - - Dato : 18610126
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A127002Z - - Dato : 18610131
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for januar 1861

Mpr nr. A128019Å - - Dato : 18610202
Forfatter:Aarhus Stiftstidende
Emnegruppe: Licitationsannonce

Tekst:
Licitationsannonve vedr kampesten

Mpr nr. A128001N - - Dato : 18610202
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for februar 1861

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128001O - - Dato : 18610204
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for januar 1861

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126045 - - Dato : 18610206
Forfatter:J. V. Jørgensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til bygningskommisionen vedr. kørsel med grusleverancer

Mpr nr. A126030 - - Dato : 18610218
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over udgifter til bygningsarbejder

Mpr nr. A127002Y - - Dato : 18610228
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for februar 1861

Mpr nr. A128007F - - Dato : 18610304
Forfatter:P. Helmig
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A126046 - - Dato : 18610304
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A126029 - - Dato : 18610308
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over udgifter til bygningsarbejder

Mpr nr. A128007G - - Dato : 18610320
Forfatter:J. C. Meyer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A126048E - - Dato : 18610323
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet til byggekommisionen angående betaling

Mpr nr. A127002X - - Dato : 18610399
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for marts 1861

Mpr nr. A128001M - - Dato : 18610402
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsmets kasse-extract for marts 1861

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126048D3 - - Dato : 18610405
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Fortegnelse

Tekst:
Fortegnelse over genstande til auktion og foreløbig vurdering

Mpr nr. A126048D1 - - Dato : 18610405
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Oversigt

Tekst:
Oversigt over arbejder og udgifter der resterede d. 24/3 - 1861

Mpr nr. A126048D - - Dato : 18610405
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet. Vedr januar kvartal

Mpr nr. A121107 - - Dato : 18610405
Forfatter:Arkitekt Meldahl
Emnegruppe: Bygniger og Inventar

Tekst:
Oversigt over de Arbeider og Materialer der resterede den 24 Marts 1861

Mpr nr. A126048D2 - - Dato : 18610405
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Status

Tekst:
Status d. 24/3 - 1861

Mpr nr. A126048C - - Dato : 18610411
Forfatter:M. I. B.
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet. Oversigt over udgifter

Mpr nr. A011008 - - Dato : 18610419
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ibrugtagning af ny bygning.

Mpr nr. A127002W - - Dato : 18610430
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for april 1861

Mpr nr. A128007D - - Dato : 18610430
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til K. Gad Gudumslund Ålborg

Mpr nr. A128001L - - Dato : 18610503
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract for april 1861

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126026 - - Dato : 18610518
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til justitsministeriet til kommisionen for opførelsen at en plejeanstalt

Mpr nr. A126005 - - Dato : 18610530
Forfatter:I. Petersen/Chr. Bang
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Hermed følger……

Mpr nr. A128007C - - Dato : 18610601
Forfatter:K. Gad
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A126034A - - Dato : 18610605
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A126037 - - Dato : 18610606
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Dahl til direktionen

Mpr nr. A128001K - - Dato : 18610611
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126033 - - Dato : 18610617
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A126003 - - Dato : 18610626
Forfatter:Poulsen
Emnegruppe: Regning

Tekst:
Regnning til sindssygeanstalten ved Århus

Mpr nr. A126028 - - Dato : 18610628
Forfatter:Poulsen (?)
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Københavns Vandværk til Meldahl vedr. brønd

Mpr nr. A126027 - - Dato : 18610628
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A128001J - - Dato : 18610701
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128007A - - Dato : 18610708
Forfatter:?
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev

Mpr nr. A126048B - - Dato : 18610709
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A126049J - - Dato : 18610718
Forfatter:
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen vedr udbetaling for 61/62

Mpr nr. A127002J - - Dato : 18610724
Forfatter:?
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter for april kvartal 1861. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A128001J2 - - Dato : 18610799
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Oversigt for juli 1861

Tekst:
Oversigt

Mpr nr. A128001I - - Dato : 18610802
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126032 - - Dato : 18610809
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til justitsministeriet

Mpr nr. A126035 - - Dato : 18610810
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A126032A - - Dato : 18610816
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet vedr. køb af jord

Mpr nr. A128001H - - Dato : 18610902
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A127002S - - Dato : 18610902
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for august 1861

Mpr nr. A128002 - - Dato : 18610920
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Fra Meldahl til bygningskommisionen

Mpr nr. A127002A - - Dato : 18610925
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Regnskab for byggeforetagenet

Mpr nr. A128001G - - Dato : 18611002
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A126049L - - Dato : 18611012
Forfatter:
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet vedr betaling mm

Mpr nr. A127002K - - Dato : 18611019
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter for juli kvartal 1861. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A128002A - - Dato : 18611028
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Fra Meldahl til Selmer

Mpr nr. A128002B - - Dato : 18611030
Forfatter:Ingerslev
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Til justitsministeriet

Mpr nr. A127002R - - Dato : 18611099
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæanete kassekredit for september 1861

Mpr nr. A128001F - - Dato : 18611102
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A128003 - - Dato : 18611116
Forfatter:
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Justitsministeriet

Mpr nr. A127002P - - Dato : 18611202
Forfatter:?
Emnegruppe: Kassebeholdning

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit november 1861

Mpr nr. A128001E - - Dato : 18611202
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A115263 - - Dato : 18611222
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeregnskabet. Kontoret er bagud med byggerregnskabet. Selmer ønsker en forklaring af bogholder og forvalter der gensidigt beskylder hinanden for nøl.

Mpr nr. A127002V - - Dato : 18619999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for maj 1861

Mpr nr. A127002U - - Dato : 18619999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for juni 1861

Mpr nr. A127002I - - Dato : 18619999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter for januar kvartal 1861. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A127002Q - - Dato : 18619999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kassebeholdning

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit oktober 1861

Mpr nr. A126049K - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet vedr betaling

Mpr nr. A126049M - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde muligvis skrevet af Selmer

Mpr nr. A127002T - - Dato : 18619999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for juli 1861

Mpr nr. A126034 - - Dato : 18619999
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til Selmer

Mpr nr. A126048A - - Dato : 18619999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet med priser mm.

Mpr nr. A126046A - - Dato : 18619999
Forfatter:M. Jensen
Emnegruppe: Plan

Tekst:
Plan for haveanlæg

Mpr nr. A128001D - - Dato : 18620102
Forfatter:C. Borih
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse-extract

Tekst:
Indtægt/udgift

Mpr nr. A127002O - - Dato : 18620102
Forfatter:?
Emnegruppe: Kassebeholdning

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit december 1861

Mpr nr. A128001C - - Dato : 18620110
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Edw. F. Rahr Debet

Tekst:
Regning

Mpr nr. A127002N - - Dato : 18620201
Forfatter:?
Emnegruppe: Kassebeholdning

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for januar 1862

Mpr nr. A128001A - - Dato : 18620299
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse extract for januar kvartal 1862

Tekst:
Bilag

Mpr nr. A128005 - - Dato : 18620325
Forfatter:
Emnegruppe: Brev(kladde)

Tekst:
Brev til Justitsministeriet

Mpr nr. A127002M - - Dato : 18620399
Forfatter:?
Emnegruppe: Kassebeholdning

Tekst:
Bygningsvæsnets kassekredit for februar 1862

Mpr nr. A128004C - - Dato : 18620419
Forfatter:
Emnegruppe: Brev(kladde)

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A128004A - - Dato : 18620422
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A128004B - - Dato : 18620429
Forfatter:
Emnegruppe: Brev(kladde)

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A126049 N - - Dato : 18620430
Forfatter:
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet vedr betaling

Mpr nr. A127001 - - Dato : 18620499
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Regnskabsoversigt

Mpr nr. A127000 - - Dato : 18620499
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Bygningskommisionens regnskab for udvidelse

Mpr nr. A128004 - - Dato : 18620503
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til direktionen

Mpr nr. A012004 - - Dato : 18621018
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vedr. Bygningsændringer. til justitsminister.

Mpr nr. A127002L - - Dato : 18629999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Regnskab

Tekst:
Indtægter og udgifter for oktober kvartal. Byggesag - udvidelse

Mpr nr. A128001 - - Dato : 18629999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Bygningsvæsnets kasse extract for februar måned 1862

Tekst:
Bilag

Mpr nr. A115228 - - Dato : 18630629
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Tørrekammer. Tørrekammeret kommer ikke til at koste 480 rdl som forvalteren tidligere har regnet ud, men 550 rdl.

Mpr nr. A116113 - - Dato : 18660522
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Udvidelse. Man fremsender koncepten til den årlige beretning til ministeriet. Selmer spørger om man i budgettet for næste finansår skal tage højde for nybygninger. I den forbindelse nævner han, at der skulle være planer om en ny anstalt.

Mpr nr. A115197 - - Dato : 18660714
Forfatter:og Luplau, Mikkelsen
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vinduer. Fortegnelse over indsatte vindusruder ved Mikkelsen og Luplau.

Mpr nr. A104374 - - Dato : 18670308
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Kassation af genstande. Der skal til listen over årligt kasserede genstande føres endnu en rubrik der viser, hvor mange af de pågældende genstande, der er blevet kasseret de 3 foregående år.

Mpr nr. A116086 - - Dato : 18670423
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag over nødvendige reparaioner i 1867-68. Udarbejdet af Top Bøggild.

Mpr nr. A115181 - - Dato : 18680331
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Tørrekamre. Bøggild indberetter, at der er defekte rør i begge tørrekamre.

Mpr nr. A115180 - - Dato : 18680406
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Tørrekamre. Brev fra Bang om indlæggele af rør.

Mpr nr. A018014 - - Dato : 18680815
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bilag til hovedreparation af hospitalets bygninger.

Mpr nr. A128018AD - - Dato : 18690309
Forfatter:Jørgensen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Herskind

Mpr nr. A116204 - - Dato : 18690618
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Dampkogekar. Der skal lægges nyt gulv i en kælder. Der er sprængt et dampkogekar igen.

Mpr nr. A116202 - - Dato : 18690719
Forfatter:Selmer Walther
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Walther har fremsendt forslag til reparationer men har ikke motiveret sit forslag. Selmer finder det lidt beskæmmende, at direktionen skal motivere hans forslag.

Mpr nr. A019009 - - Dato : 18690902
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Reparation af gulve og gavle med beton. Nogle reparationer på gulve og gavlværelser har vist sig at være dårligt udførte, så hospitalet vil ikke betale murermesteren med mindre han foretager reparationerne på egen regning. Herover foreligger en kontrakt.

Mpr nr. A115242 - - Dato : 18701018
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bad: På mds D er kobberrørene blevet utætte. Bøggild fremkommer med 2 forslag til anlæg, der til dels taget udgangspunkt i et nyt, dels opererer med at tætne den gamle ledning.

Mpr nr. A115249 - - Dato : 18710522
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsvedligeholdelse. Direktionen approberer et forslag fra forvalteren om, at det på conto X a bevilligede beløb skal anvendes til vedligeholdelse af bygninger.

Mpr nr. A115155 - - Dato : 18710930
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Badehus. Badehuset er beskadiget af storm og sø og skal repareres for 151 rdl 1 mark og 8 skilling efter en beregning foretaget af Top Bøggild.

Mpr nr. A115136 - - Dato : 18740320
Forfatter:Skabelund, M, tandlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Spildevand. Tandlæge M. Skabelund har klaget over spildevandet løber i en åben grøft, hvorfor vandsynsfolkene påkender at vandet skal ledes gennem rør, så det ikke forurener Skabelunds brønd. Anstalten skal sammen med to andre lodsejere udrede omlægningen.

Mpr nr. A024003 - - Dato : 18741226
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ved opførelse af betonkanter ved vandbassiner vest for hospitalet, er der sket en overskridelse af budgettet på 208 rdl 72 sk hvilket der søges approbation for i justitsministeriet.

Mpr nr. A025005 - - Dato : 18751101
Forfatter:Hermansen, Jacob Jacobsen, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Opførelse af skur på nabo ejendommen. Jacob Hermansen, der er nabo til anstalten har lagt grundsten til et halvtagsskur 1/2 alen fra skellet til anstalten. Forvalter Jacobsen har sagt til ham, at han ikke måtte bygge så tæt på, men nu ansøger han direktionen om tilladelse til at gøre byggeriet færdigt. Han har allerede haft sognefogeden og hegnssynsmanden til at se på sagen og de har ingen indvendinger. Direktionen giver tilladelse, blot der ingen vinduer eller åbninger er ud mod anstaltens ejendom.

Mpr nr. A115117 - - Dato : 18760202
Forfatter:Selmer, overlæge Lunn, Justitsråd Willemoes Grønvaldt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggesag. Selmer skriver til justitsråd Lunn om byggesagen, der i forvejen skulle være Willemoes bekendt. Sag vedrørende optagelse af en slesvigsk patient. Grønvaldt ønsker at søge en stilling som bogholder i Nykøbing.

Mpr nr. A115122 - - Dato : 18760299
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ledninger. Der skal lægges en ledning, og man diskuterer dens afstand fra bassinerne og vejen.

Mpr nr. A115077 - - Dato : 18781016
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Væksthus. Da der er tilvejebragt en tegning til et væksthus og tilhørende overslag lydende på 1785 kr eller netop den sum anstalten har fået udbetalt i godtgørelse fra jernbanen, er det formentlig på tide at røre sig, for at få ministeriets samtykke til at anvende summen på denne måde.

Mpr nr. A096032 - - Dato : 18800707
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tilbud til sindssygehospitalet ved Århus på en galvaniseret jernemkappe iberegnet nedtagning af den gamle.

Mpr nr. A096028 - - Dato : 18800708
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygeri. Overslag over opførelsen af en ny gartnerbolig ved den Nørrejydske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A115049 - - Dato : 18810404
Forfatter:Petersen, Vilhelm, Arkitekt Brems, tidl overopsynsdame
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Sindssygevæsen. Forskellige breve fra Vilh. Petersen om nyt sygehus for Fyn samt forskellige beregninger om omkostninger for opførelse af hospital i Viborg. Foreløbig plan over hospital på Fyn og diskussion om lægelige kriterier for opførelse af nyt hospital. Blandt private instituioner nævnes frk. Brems` ved Vejle tidligere overopsynsdame her på hospitalet.

Mpr nr. A096029 - - Dato : 18810522
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag over malearbejde at udføre på sindssygehospitalet ved Århus i året 1881.

Mpr nr. A096031 - - Dato : 18810601
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Fortegnelse over reparationsarbejdet på Bygningerne i året 1881.

Mpr nr. A096030 - - Dato : 18810604
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til anvendelse af det beløb som ventes at blive bevilget til reparationer af hospitalets bygninger. Specifiseret på mands- og kvindesiden.

Mpr nr. A033009 - - Dato : 18820802
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Bygningerne er rejst 1849-51 og udvidet 1859-61. nu foreligger der forslag til en yderligere udvidelse med 200 sengepladser, hvilket vil være nødvendigt selv om man bygger et nyt hospital i Middelfart.

Mpr nr. A115026 - - Dato : 18840721
Forfatter:Walther, professor
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ishus. Der er indhentet priser og tegninger hos professor Walther. Det gælder om at få arbejdet igang snarest muligt.

Mpr nr. A115028 - - Dato : 18841017
Forfatter:Tandrup, tømrermester Nielsen, murermester Ovesen, murer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ishus. Med hensyn til det gamle ishus skal jeg bemærke, at efter forvalterens forslag bliver brugt til hakkelse til at fylde isolationshusrummet på det ny ishus. Det øvrige af huset af tømrermester Tandrup og murermester Nielsen vurderet til 50 kr og murer Ovesen har tilbudt at købe det, således at han for samme pris skaffer det bordt og ordner pladsen, hvor det har stået.

Mpr nr. A116187 - - Dato : 18850617
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tegninger og beskrivelser af udvidele af cellebygningen og et nyt afsnit ved siden af udbygningen fra 1862, tegnet af Holm og forhandlet med sundehskollegiet. Se 116-176,177,178,180,185, der handler om samme plan.

Mpr nr. A115041 - - Dato : 18860427
Forfatter:Schonheyder Walther, prof Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Brand. Tilbygning. Der skal skaffes mere vand til brandbekæmpelse efter Schonheyders forslag. Holm foreslår, at man skriver til pågældende for at høre, hvorledes dette skal foregå, Appobatio på afrslaget om at opføre en tilbygning på kvindesiden til 49000 kr. Angående dette har jeg henvendt mig til prof. Walther for at få udarbejdet arbejdstegninger og licitationskondetioner for at vi så snart som muligt kunne få en licitation i denne anledning og få arbejdet igang. Byggeriet medfører flytning af en af vore nuværende kulpladser, og indretning af en ny kulplads, og i denne anledning har jeg allerede truffet de fornødne aftaler med forvalteren. Den ny kulplads vil finde et bekvemt sted ved siden af ishustet, på en plads som garteneren nu benytter, men som på grund af store træer er til liden nytte som havejord.

Mpr nr. A096042 - - Dato : 18860699
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Beskrivelse af forskellige arbejder, der skulle udføres ved sindssygehospitalet ved Århus for at sikre mod brandfare. Betingelser for præsteringer af foranstående arbejder og leverancer. Tilbud på brandsikringen og antalgelse af dette tilbud.

Mpr nr. A115047A - - Dato : 18870426
Forfatter:Holm Nielsen, murmester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Nybygning. En nybygning svarende til kvindesidens er approberet på mandssiden. Holm mener, at man skal fortsætte med murmester Nielsen, der har opført nybygningen på kvs, selv om det rigtigste ville være en licitation. Murmesterens folk er vante til at omgås de syge og har kendskab til kravene. Man kan højst få en næse for ikke at have udbudt til licitation.

Mpr nr. A115017 - - Dato : 18870503
Forfatter:Walther, professor Bang, ing muremester, Nielsen Holm Quistgård
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. Hoslagt sender jeg Dem Nurermester Nielsens tilbud på opførelsen af den nye bygning tillige med prof Walthers ledsagende skrivelse. Jeg talte igår med justitsråden derom, så jeg vil bede Dem om, når De har sat Dem ind i sagen, at sende mig den direkte tilbage,-Når prof Walther anbefaler Nielsens tilbud, kunne vi vel tage imod det, så vi snart kunne tage fat på byggeriet? - Foruden Nielsens bud følger også et bud fra ing. Bang på varmeapparat, det lyder på 5300 kr, foruden at der efter prof Walthers mundtlige udsagn endnu ville gå noget mere til ved opførelsen af forskellige murede kanaler. Der ville derfor, skønt fajanceovnen og jernkakkelovnene på en nær ville bordtfalde, bliver en underbalance på mellem 2000 og 3000 kr, som ville gøre indstilling til ministeriet nødvendig. Jeg er bange for - og justitsråden delte min frygt - at der med udarbejdelsen af en detaljeret plan, indsending af denne til ministeriet osv ville hengå så lang tid, at byggearbejdet ville blive forsinket, og justitsråden og jeg blev derfor enige om at henstille til Dem, om De ikke også skulle mene, at det var bedst at blive stående ved den tidligere plan med fajance og jernovne. Gør vi dette, vil vi, når jeg har modtaget Deres svar, straks kunne slutte kontrakt med Nielsen og så tage fat på aarbejdet. Holm -Jeg deler ganske overlægens og justitsrådens mening... Quistgård.

Mpr nr. A038008 - - Dato : 18870513
Forfatter:Walther Nielsen, K, murermester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tilbygning til cellefløjen på mds. Licitationskonditioner, kontrakt og tilbud fra murermester K. Nielsen, Århus. Walthers specifikationer og anbefaling af murermester, idet arbejdet skal udføres som det et år tidligere på kvindesiden gennemførte byggeri af tilsvarende art.

Mpr nr. A116006 - - Dato : 18880307
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Alarm. Forvalteren har foreslået, at der bliver opsat en elektrisk alarm i håndværkernes huse, hvilket Holm anbefaler meget, men han tvivler på, at der er tilstrækkelig med penge til sådant projekt.

Mpr nr. A040016 - - Dato : 18900112
Forfatter:Jensen, skorstensfejermester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Undertegnede skorstensfejermester Jensen tillader sig hermed ærbødigst at henlede den ærede direktions opmærksomhed på skorstensfejervæsenets til stand på anstalten. Skorstenene er så fyldte med sod ved hvert kvartals udløb, at skorstensfejerne næppe formår ar arbejde sig igennem den umådelige sodmasse, og da det kan befrygtes at det kan forårsage større... er det i den anledning jeg henvender mig til Dem....

Mpr nr. A041019 - - Dato : 18910317
Forfatter:Walther Petersen, L, assistent
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Walther meddeler, at han går af som bygningsinspektør, men forbliver i sin stilling endnu et år. Ved fratrædelsen anbefaler han L. Petersen som sin efterfølger, idet denne har assisteret ham gennem flere år.

Mpr nr. A041008 - - Dato : 18911023
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. I anledning af hr. inspektørens forespørgsel af 18 d.m. meddeles det herved. Anstaltens bygninger således som de er blevet opførte fra nyt af har kostet 903646 kr. i hvilken sum ikke er indbefattet udgiften til de forandringer og forbedringer som er blevet foretaget i årenes løb. Monteringen af de nyopførte bygninger har kostet 167523 kr. heri ikke indbefattet de anskaffelser, hvormed inventaret er blevet noget forøget i årenes løb. Anstaltens grund og hele jordtilliggende udgør 62 tdr. land. Anstalten er i det hele beregnet til 540 pt og belægningen er for indeværende finansår budgetteret til 19 på første 46 på anden og 475 patienter på tredie klasse. Vedlagt opgørelse over opførelsen af forskellige udvidelser.

Mpr nr. A104297 - - Dato : 18930221
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Inventar. Justitsministeriet bifalder, at mur- og nagel- faste tilbehør til bygninger samt andre fast anbragte genstande udgår af inventarfortegnelsen. Inventarlisten indordnes i fire afdelinger : 1. beklædning, linned og sengeinventar, 2. møbler, instrumenter o.s.v. 3. bøger til kirke og kontorbrug, 4. kreaturer. Hvert fente år skal forvalteren foretage en hovedoptælling for hver af hospitalets hovedafdelinger af disses bestyrer. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A047001 - - Dato : 18970623
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Det gamle vaskeri og maskinhus er nedbrændt, der bliver opført nye.

Mpr nr. A047021 - - Dato : 18971126
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Barak. Telegram til justitsministeriet om, at man ønsker at opstille en midlertidig køkkenbarak indtil den nye økonomibygning bliver færdig. Arbejdet koster 5000 kr. Vask foretages i Århus indtil videre.

Mpr nr. A048006 - - Dato : 18980305
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Der skal foretages omforandringer på overlægeboligen for 2000 kr. inden Pontoppidan kan tage den i brug.

Mpr nr. A049041 - - Dato : 18990624
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Indretning af bade på sindssygeanstalten ved Århus.

Mpr nr. A049040 - - Dato : 18990626
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til bygningsarbejder i finansåret 1900-01.

Mpr nr. A049035 - - Dato : 18991113
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. På foranledning af folketingets finansudvalg skal man med hensyn til den i finanslovforslaget under s 20-IV-C-l-g foreslåede istandsættelser af 2 patientgårde i sindssygeanstalten ved Århus anmode direktionen om at ville meddele hvor mange patientafdelinger og patientgårde der i alt påtænkes restaurerede og hvor meget den samlede udgift dertil vil beløbe sig til. Fra justitsministeriet. Richard. Indlagt overslag.

Mpr nr. A104293 - - Dato : 18991222
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bestemmelser for tilsyn og ombytning af inventarium m.m..

Mpr nr. A050054 - - Dato : 19000401
Forfatter:Kisker, urmager Lund
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ure. Breve fra urmager Kisker vedrørende optrækning af tårnurt og ure på afdelingerne samt en ansøgning af 1904 om forhøjelse af betalingen fra 35 til 52 kr., hvilket anbefales af forvalter Lund.

Mpr nr. A050028 - - Dato : 19000717
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Budgetforslag til opførelse af en bygning for epidemisk syge.

Mpr nr. A050031 - - Dato : 19000717
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til bygningsarbejder 1901-02. En Bygning til epidemisk syge med plads til 14 patienter, en desinfektionsovn i en særlig ved siden af maskinhuset, et nyt hus ved vandreservoiret med bolig for 2 af anstaltens funktionærer, hovedistandsættelse af 2 patientafdelinger, omdannelse af 2 værelser på mandsafdelingen H til vaskerum og omklædningsrum til patienterne, jerngitter for kvindeafdeling C spadseregård.

Mpr nr. A050037 - - Dato : 19000722
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Breve fra St Hans og Middelfart med underretning hvorledes deres epidemibygninger er indrettede.

Mpr nr. A050010 - - Dato : 19001013
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Hagen Jacobsen vedrørende en kloakledning i stalden og dens forhold til en brøndboring.

Mpr nr. A050011 - - Dato : 19001015
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Bygninger.

Tekst:
Bygninger. Brandledningerne i kældrene under Mandsafd. U og kvindeafd H trænger efter stadsingeniøren til fornyelse hvilket meddeles af forvalter Hagen Jacobsen.

Mpr nr. A050023 - - Dato : 19001116
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag og brevveksling vedrørende opsætning af lynafledere på hospitalets bygninger.

Mpr nr. A050036 - - Dato : 19009999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. En bygning for epidemisksyge. Den skarlagensfeber epidemi anstalten i sommeren 1899 havde at kæmpe imod og som medførte ekstraordinære foranstaltninger, til dels af bekostelig art, gjorde det iøjnefaldende, hvor misligt det er på et sted som dette at savne adgang til at udsondre de angrebne patienter, en mulighed der bliver særligt fremtrædende i en sammenbygget anstalt som nærværende

Mpr nr. A050027 - - Dato : 19010128
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Direktionen har foreslået, at der opføres en epidemibygning i tilknytning til hospitalet, men denne plan afslås i finansudvalget.

Mpr nr. A050026 - - Dato : 19010419
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Det meddeles herved hr. stadsingeniøren, at der er givet bevilling til anstaltens forsyning med lynafledere i overensstemmelse med Deres overslag.

Mpr nr. A051038 - - Dato : 19010704
Forfatter:Kampmann
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til bygningsarbejder i finansåret 1902-03. Underskrevet Kampmann

Mpr nr. A051041 - - Dato : 19010713
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsarbejder. Hermed overslag over indretningen af kælderen i bygning VIII til kødtilberedningslokale samt flytning af kartoffelkælderen.

Mpr nr. A051021 - - Dato : 19011230
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Traps Danmark. Oversigt over byggeaktivitet og byggeomkostninger indtil 1901, endvidere en oversigt over pladsforholdene.

Mpr nr. A051040 - - Dato : 19019999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til bygningsarbejder for finansåret 1902-03.

Mpr nr. A051039 - - Dato : 19019999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tegning af et hus til nattevagt og et opsyn, samt til nye kontorer. Medfølger budgetforslaget.

Mpr nr. A051047 - - Dato : 19020429
Forfatter:Hallager Jørgensen, stadsingeniør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggearbejder. Det meddeles herved, at der foreligger approbation på udførelsen af følgende af hr. stadsingeniøren foreslåede arbejder i 1902-03* Døckersk Filttalt, flytning af klarebassin ved ny afløbsledning. der skal træffes aftale med overlægen inden arbejderne påbegyndes. Hallager til stadsingeniør Jørgensen, Århus.

Mpr nr. A051045 - - Dato : 19020429
Forfatter:Hallager Kampmann, bygningsonspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Der meddeles approbation på udførelsen af følgende arbejder: omordning af kontorerne, hovedistandsættelse af 2 patientafdelinger, nye vinduer i kvindeafdeling D, et første hus til to opsynsbetjente, vægfliseklædning. Fra Hallager til bygningsinspektør Kampmann.

Mpr nr. A052022 - - Dato : 19020811
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Brev vedr. bygningsarbejders pris i budgettet bl. a. nyt gymnastikhus.

Mpr nr. A052021 - - Dato : 19020813
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag over bygningsarbejder i 1903-04, bl. a. et gymnastikhus og et hus til 2 mandlige opsyn, der er gift.

Mpr nr. A052020 - - Dato : 19020814
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Brevet handler til dels om det nye gymnastikhus, som er på budgettet dette år.

Mpr nr. A054014 - - Dato : 19030721
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsarbejder. Forslag til bygningsarbejder heriblandt forslag om en bolig for to gifte plejere.

Mpr nr. A054015 - - Dato : 19040428
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsarbejder. Det meddeles herved at justitsministeriet nu har givet approbation på anstaltens budget for indeværende finansår, således at de i hr. bygningsinspektørens overslag af 21. juli f a nævnte ekstraordinære bygningsrabejder nu kunne udføres. Direktionen udbeder sig, at De i denne anledning vil træffe nærmere aftale med anstaltens overlæge. se 054014 se også 054013.

Mpr nr. A055015 - - Dato : 19040703
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Badehus. Overslag over Bygningsarbejder til fornyelse af en del af anstaltens badehus.

Mpr nr. A055011 - - Dato : 19049999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til bygningsarbejder i finansåret 1905-06. Bl. a. indretning af en kældergang til madtransport til afdelingerne M og N, hvortil der foreligger tegninger tillige med opførelse af en smedie i forbindelse med maskinhuset, hvortil der ligeledes foreligger tegning.

Mpr nr. A059015 - - Dato : 19061206
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ministeriet beder oplyst, hvilke honorarer, der er gået til arkitekter og konduktører ved nybygninger eller hovedistandsættelser i perioden 1091-06. Liste med oversigt vedlagt. Hvilke bygninger, det drejer sig om, fremgår ikke af bilagene.

Mpr nr. A059009 - - Dato : 19061212
Forfatter:Hallager arkitekt, Islandsk
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vindues- og dør konstruktion. Forespørgsel fra en islandsk arkitekt, der skal indrette sindssygehospitalet på Kleppen om hvorledes vinduerne og dørene skal konstrueres. Hallager svarer at skodderne skal glide i skinner langs væggen og være forsynet med huller foroven for at tillade lyset at slippe ind. Dørene skal gå udad for at patienterne ikke kan barrikadere dørene, desuden skal de forsynes med forsvarlige slåer, så de ikke kan skubbes ud ved pres indefra.

Mpr nr. A060033 - - Dato : 19070524
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Der ydes bevilling til rottebekæmpelse, men man er ikke interesseret i tilskud til anstalten, da man ikke har problemer af den slags.

Mpr nr. A049069 - - Dato : 19070621
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Kontor. 1 resl Th Holm ansøger om et kontor, der rengøres af hospitalet, han henviser selv til egnet sted, nemlig venteværelset under hans bolig, som han foreslår flyttet til et pigeværelse i tilknytning til afd kvinde H.

Mpr nr. A060022 - - Dato : 19079999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Der er siden 1898 bygget: 1 svinesti 6000 kr. 1 desinfetonshus 4500 kr. 1 filttelt 6000 kr. 1 røgterbolig med udhus 4000 kr. 1 kuskebolig 7000 kr. 4 opsynshuse a 8500 kr. 34000 kr. 1 gymnastikhus 7000 kr. drivhus og vinhus 2500 kr. 1 smedie 2200 kr. 1 etage på vaskeriet 22000 kr. Der ønskes opført et hus til to familier.

Mpr nr. A062042 - - Dato : 19080114
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Oversigt over bygningsarbejder 1901-1905.

Mpr nr. A062005 - - Dato : 19080706
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Primært forslag til ny avlsgård. Indretning af bibliotek og laboratorium i den gamle kontorBygnings ene halvdel. Der skal desuden bygges boliger for gifte opsyn. Forslag til arbejder for 80.000 kr., der kan fordeles over 2 finansår.

Mpr nr. A062006 - - Dato : 19080707
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Fornyelse af materielhuset til gartnere. Bygninger.

Mpr nr. A062004 - - Dato : 19080718
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til ekstraordinære bygningsarbejder 1909-10.

Mpr nr. A062008 - - Dato : 19080728
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tegninger omfattende den gamle kontorbygning, værkstedsbygning og det nuværende lager (forsamlingssalen). Planerne er formentlig ikke alle gennemførte, da der ingen dør er i gavlen på det nuværende cytogenetisk laboratorium. Denne dør stammer formentlig fra 1862, da udbygningen af hospitalet stod færdigt, jfr. håndsmedede søm i dørkarmen.

Mpr nr. A062052 - - Dato : 19081124
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Budget til ny avlsgård, der ikke blev bevilget. mappe 855.

Mpr nr. A061008 - - Dato : 19081128
Forfatter:Kampmann
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsarbejder. Finansudvalget ønsker oplyst, om bygningsarbejder udbydes i licitation. Man svarer, at licitation ikke anvendes ved bygningsarbejder, hvilket af bygningsinspektør Kampmann anses for at være den rigtigste fremgangsmåde ved forefaldende arbejde på en sindssygeanstalt.

Mpr nr. A059022 - - Dato : 19081229
Forfatter:og Sardemann, Jensen
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Lynafleder. Vi tillader os herved at meddele, at vi i henhold til den ærede direktions ønske har ladet udføre de projekterede lynaflederanlæg efter netsystemet.. Jensen og Sardemann, Århus.

Mpr nr. A063030 - - Dato : 19090209
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Cirkulære vedrørende arbejderklassernes indretning.

Mpr nr. A062047 - - Dato : 19090218
Forfatter:A, Lund Lund, Tetzen
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Skel. A. Lund har set at Tetzen Lund har skåret et hegn, der tilhører anstalten ned og kræver direktionens indgreb. Mappe 827

Mpr nr. A063012 - - Dato : 19090618
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Planer om nye bygninger iflg. forslag fra bygningsinspektør Kampmann. Et hus til 1ste reservelægen beliggende udenfor hospitalet med en hovedetage foruden kælder og loftsværelse 2) 59 enkeltværelser for 14 plejere og 45 plejersker er tænkt fordelt således, at der i den gamle avlsgård lægges 28 værelser i stuen og 1ste sal samt 9 i loftsetage, den gamle stald udvides, hvori der indrettes fremmedstald og værksteder. I en ny første sal lægges 14 plejere og i en loftsetage med særskilt opgang 8 plejersker. 3) opførelse af en ny avlsgård i henhold til tidligere overslag 4) et stuehus til avlsgården.

Mpr nr. A063005 - - Dato : 19090630
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Omtrentlig bekostningsoverslag over nogle påtænkte byggearbejder. 1) 2 liggehaller i sygeafdelingens haver 2) bolig for 1ste reservelæge 3) ny avlsgård 4) stuehus ved avlsgården.

Mpr nr. A063010 - - Dato : 19090710
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. En 6" kloakledning bliver gentagne gange tilstoppet ag skal graves op for at blive renset, desuden trænger trærødderne gennem sammenføjningerne, hvorfor en istandsætning er nødvendig denne optages derfor på budgettet 1910-11.

Mpr nr. A063003 - - Dato : 19091201
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Efter mundtlig anmodning af medicinalkommissionens formand sender jeg hermed en fortegnelse over Århusanstaltens plejepersonale med angivelse af hver enkelts løn og envolumenter, jeg skal tilføje, at direktionen havde foreslået ministeriet på budgettet for kommende finansår at optage en forøgelse af opsynspersonalets tal med 7 og en udflytning af avlsgården, som ville muliggøre en forbedring af opsynspersonalets boligforhold. Det var da meningen til budgettet for 1911-12 at foreslå yderligere forbedringer, navnlig højere løn, eneværelser, evt. også kostforbedringer. Hallager til medicinalkommissionen.

Mpr nr. A064004 - - Dato : 19091201
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet forespørger om der ved nybygninger eller reparationer udbetales provision til ansatte eller funktionærer. Man svarer at det gør der ikke.

Mpr nr. A065069 - - Dato : 19100119
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Grundplan. Medicinalkommissionen anmoder om en grundplan af hospitalet, man beklager kun at have den der er bag i festskriftet (1902).

Mpr nr. A065018 - - Dato : 19100827
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet forespørger om byggepriser og grundpriser, der gennem årene er betalt for hospitalet, samt udgiften pr. patientplads. Vedlagt liste med opgørelse samt kladde til denne.

Mpr nr. A065023 - - Dato : 19101216
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Der anvises anstalten et beløb af 100 kr til rottebekæmpelse, endvidere meddeler man, at der på budgettet er afsat kr 200 til samme formål.

Mpr nr. A096008 - - Dato : 19109999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Landkort. Kort over sindssygehospitalet ved Århus opmålt i 1910. Målestoksforhold 2:2000.

Mpr nr. A067002 - - Dato : 19110614
Forfatter:Petersen, Karl, Grenå Hallager
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Fra Karl Petersen, Grenå forespørges der hvorledes man indretter polstrede celler, idet man gentagne gange har ptt. der læderer sig selv ved at løbe mod væggen. Hallager svarer, at man ikke længere har polstrede celler, idet man finder det nødvendigt med fast vagt ved sådanne patienter.

Mpr nr. A065032 - - Dato : 19120227
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Køkkenbygning. Der sker forandringer i smørrebrødskøkkenet og i fryserummet. Se vedlagte tegning.

Mpr nr. A067010 - - Dato : 19120524
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til opførelse af en ny avlsgård samt bolig for 18 plejersker.

Mpr nr. A067008 - - Dato : 19120711
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Der er bevilliget 30.000 kr. til opførelse af to personalehuse og 5000 til deres montering, men boligerne er ikke færdige i finansåret 1911-12, hvorfor budgettet må forudses at blive overskredet.

Mpr nr. A069022 - - Dato : 19120817
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Fra sundhedsstyrelsen spørger man om, hvad de ledige avlsbygninger skal bruges til, man svarer, at de skal anvendes til 5 familieboliger.

Mpr nr. A068011 - - Dato : 19120822
Forfatter:Hansen, kobbersmed Jensen, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Kobbersmed Hansen har foreslået forandringer i samlingerne på lynafledernettet, hvilket forelægges ingeniør Jensen til kommentar.

Mpr nr. A067009 - - Dato : 19121002
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Liggehaller. Der er bevilliget 4000 kr. til to liggehaller, i forbindelse med s 12 i lov om foranstaltninger til Tuberkulosebekæmpelse af 1. april 1912.

Mpr nr. A067024 - - Dato : 19121010
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Liste over regninger i forbindelse med bygning af to plejerboliger, disse omkostninger markerer afslutningen på byggearbejdet.

Mpr nr. A067015 - - Dato : 19121012
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Røgters og husflidslærers bolig er forfalden, og man foreslår at den ene familie flytter derfra og får et tillæg på 200 kr. til at finde en anden bolig for, hvilket ministeren bifalder.

Mpr nr. A067016 - - Dato : 19121214
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. I henhold til Lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler bevilges 5780 kr. til byggearbejder endvidere må man anlægge et lynafleder anlæg af netsystemet på to nyopførte personaleboliger.

Mpr nr. A069026 - - Dato : 19130412
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Huset som røgteren bor i er faldefærdigt man ønsker en ny bolig for ham i nærheden af svinestalden for det er nødvendigt, at han skal kunne komme til stalden både ved nat og ved dag. Man kan således ikke give erstatning og henvise ham til bolig udenfor hospitalet.

Mpr nr. A067025 - - Dato : 19130430
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Der er tillægsbevilliget 10.270 kr. til indlæggelse af centralvarme i kontorbygningen.

Mpr nr. A067027 - - Dato : 19130529
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Der er bevilliget 27.100 kr. til Bygning af bolig til 20 plejersker samt til forsamlingssal med indlagt centralvarme. bygninger

Mpr nr. A070014 - - Dato : 19130707
Forfatter:Varming, arkitekt, København Kock, Svend, ingeniør, København
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tilsyn i 1913 overgår tilsynet med bygninger til arkitekt Varming, København samt ingeniør tilsyn til ing. Svend Kock, København, hvorfor bevillingerne til tilsyn på budgettet fragår.

Mpr nr. A073051 - - Dato : 19140424
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Indenrigsministeriet vil gerne have underretning, hvor effektiv udryddelsen af rotter har været. Mindst 500 rotter er fundet døde.

Mpr nr. A072002 - - Dato : 19140505
Forfatter:Varming, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Direktionen anmoder om, at der bliver foretaget syn på staldbygningernes tagværk, hvorfor ministeriet beskikker arkitekt Varming.

Mpr nr. A073053 - - Dato : 19140506
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ministeriet anmoder direktionen om at udbetale 84 kr. 25 øre som honorar for tilsyn med bygnings og brandvæsnet.

Mpr nr. A071029 - - Dato : 19140511
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Man har udlagt for 100 kr. Ratin med godt resultat og får beløbet refunderet af indenregsministeriet.

Mpr nr. A071064 - - Dato : 19150226
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vagtafdelinger. Man meddeler ministeriet, at to vagtafdelinger der er blevet bevilliget på budget 1914-15 er taget i brug. Vedlagt tegninger over arbejdet.

Mpr nr. A075063 - - Dato : 19150414
Forfatter:Kock, Svend, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Herved skal man anmode direktionen om af den ved finansloven for finansåret 1914-15 til tilsyn med bygningsvæsnet ved sindssygehospitalet ved Århus af udbetale ingeniør Svend Kock her af staden 534,30 kr. som honorar for forskellige konsultationer vedr. hospitalet.

Mpr nr. A073035 - - Dato : 19150421
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Bolig til værkfører, Råmosegård. Kontor til maskinmester. Tag på avlsbygning. Depotbygning. Udvidelse af køkken, Råmosegårs. Materialskur, Råmosegård.

Mpr nr. A075048 - - Dato : 19150521
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Man ønsker bevilling til et nyt gulv i obduktionsstuen, hvilket tillades.

Mpr nr. A075054 - - Dato : 19150716
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Der er ikke bevilget penge til rottebekæmpelse fordi loven er udløbet, i stedet bemyndiges man til at tage penge af det ordinære budget til dette formål.

Mpr nr. A074016 - - Dato : 19151010
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Der er foretaget bygningssyn, men direktionen har glemt at informere inspektøren om, at forskellige kakkelovne trængte til omsætning, hvilket ministeriet påpeger skal meddeles uanset om midler til afholdelse af udgifterne kommer fra det ordinære budget eller tillægsbudget.

Mpr nr. A074022 - - Dato : 19151220
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Matrikelkort. Ministeriet har lånt et matrikelkort over hospitalet og ikke leveret det tilbage, hvorfor man i 1920 anmoder om tilbagevendelsen af kortet. Kortet bedes tilbagesendt, da der er blevet bygget forskellige veje, som man skal have indtegnet, og derfor har landinspektøren udbedt sig kortet.

Mpr nr. A073042 - - Dato : 19160520
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Badehus. I anledning af at badehuset under en storm i eftersommeren 1914 havde lidt stor skade og en del deraf blev bortført med strømmen, har man anvendt 1511,55 kr. til reparation. "Da imidlertid den pågældende udgift først er afholdt i finansåret 1915-16, medens skaden er sket i 1914, må justitsministeriet formene, at der havde været rigelig tid for direktionen til at søge bevilling til afholdelsen af udgiften eller til at søge justitsministeriets bemyndigelse til dens afholdelse, og man må derfor udtale sin beklagelse af dette ikke er sket.

Mpr nr. A076056 - - Dato : 19160709
Forfatter:Koch, Svend, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Budget 1917/18. Ombygning af badeanlæg, samt centralvarmeanlæg Erklæringer fra ingeniør Svend Koch, Ceresvej 18, Kbh. V vedrørende diverse ombygninger af badeanlæg samt overskridelse af 1915/16-budgettet. Herudover diverse breve fra direktionen til justitsministeriet angående forskellige bygningsarbejder samt priserne på disse.

Mpr nr. A076067 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Opgørelse af arealet (tdr. land). Der er tale om en opgørelse over, hvad arealet anvendtes til. Opgørelsen er i tdr. land og hartkorn for de enkelte matrikelnumre.

Mpr nr. A079049 - - Dato : 19170418
Forfatter:Koch, ingeniør Varming, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Man anmoder fra ministeriet direktionen om at udbetale ingeniør Koch og arkitekt Varming honorar for tilsyn med hospitalets bygninger.

Mpr nr. A078011 - - Dato : 19170425
Forfatter:Ratin, Bakteriologisk Laboratorium
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Bakteriologisk Laboratorium Ratin tilbyder at udlægge rottegift i 1 år for en sum af 120 kr., hvilket tilbud direktionen får godkendt af justitsministeriet.

Mpr nr. A079056 - - Dato : 19180321
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggearbejder. På finanslov for finansåret 1918-19 er der bevilliget følgende beløb til overordentlige byggearbejder på sindssygehospitalet ved Århus: 1. fornyelse af kulskuret ved maskinhuset.........2000 2. fornyelse af overlægens veranda................1900 3. fornyelse af forskellige kakkelovne............5000 4. indretning af 2 loftsværelser i boligen for en ugift kontorfuldmægtig og en gift maskinassistent ...............................................2873,68 5. ledninger for varmt vand og damp til hovedbygning- ens badstuer......................................1500

Mpr nr. A079058 - - Dato : 19180321
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ved finanslov 1918-19 paragraf 17 er bevilliget 529,34 til fornyelse af badehuset ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A080006 - - Dato : 19180424
Forfatter:Varming, arkitekt Koch, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ministeriet anmoder direktionen om at foranledige at arkitekt Varming og ingeniør Koch får udbetalt honorar for konsultationer.

Mpr nr. A081019 - - Dato : 19180529
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggearbejder. Man ønsker at indrette kviste på køkkenbygningen, endvidere skal der indrettes en lejlighed på to værelser til en kontorfuldmægtig og et loftsværelse til en gårdskarl. Endvidere omlægning af toiletgulv på mds F.

Mpr nr. A081011 - - Dato : 19180601
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Der bevilliges op til 120 kr. til rottebekæmpelse.

Mpr nr. A079061 - - Dato : 19180831
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Direktionen har indstillet at man straks lægger gulvet på mds F om, idet det er så brøstfældigt, at det er forbundet med fare at gå på det. hvilket bevilliges.

Mpr nr. A083018 - - Dato : 19190303
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet meddeler efter henvendelse fra indenrigsministeriets arbejdsudvalg af 1917, at man skal så vidt muligt anvende dansk arbejdskraft ved byggearbejder. I loven står der fortrinsvis, hvilket foranlediger mange entreprenører til at ansætte billigere udenlandsk arbejdskraft, hvis byggeriet er forsinket eller trækker ud over den fastsatte plan. Man anmoder om, at der udtrykkeligt anføres i entrepriserne at der skal benyttes dansk arbejdskraft, dog således, at den enkelte tjenestegren må afgøre, om arbejdernes eller økonomiens krav skal foretrækkes.

Mpr nr. A083012 - - Dato : 19190326
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Man søger om fortsat bevilling af 120 kr. til rottebekæmpelse.

Mpr nr. A082060 - - Dato : 19190507
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ministeriet anmoder direktionen om at udbetale ingeniør Koch, København vederlag for tilsyn med bygninger.

Mpr nr. A082063 - - Dato : 19190729
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vagtafdeling. Sundhedsstyrelsen anmoder om, at man undersøger mulighederne for at indrette en vagtafdeling, for at forbedre optagelsesmulighederne for ptt. på venteliste. Disse er for tiden anbragte på sygehuse, fattiggårde eller privat. Man svarer fra hospitalet, at det ikke er muligt uden for store ulemper at omdanne en af de nuværende rolige afdelinger til en vagtafdeling, idet disse alle har adgang til haven, hvilket er nødvendigt for rolige afdelinger med åben dør. Så vidt jeg forstår af redegørelsen, åbner man mulighed for at omdanne celleafdelingen til en almindelig vagtafdeling, nuværende afdeling 14.

Mpr nr. A085072 - - Dato : 19200322
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rotter. Man ansøger om tilladelse til at bruge indtil 300 kr. til ratin, idet priserne er steget, hvilket justitsministeriet godkender.

Mpr nr. A083039 - - Dato : 19200729
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Cellebygningen for kvinder skal have centralvarme, hvorfor man ansøger om tillægsbevilling ud over 12500 kr. at anvende 5000 kr. til færdiggørelse af anlægget inden vinteren.

Mpr nr. A085017 - - Dato : 19200820
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Hospitalsinventar. Sønder jydsk ministerium bliver tilbudt hospitalsinventar fra Tyskland.

Mpr nr. A087029 - - Dato : 19210309
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Arealopmåling. Attest over arealtilliggendet ved Jyske Asyl i 1921 og 1903, i alt 9920 m2,

Mpr nr. A086020 - - Dato : 19210323
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Man bevilliger 350 kr. til rottebekæmpelse i 1021-22.

Mpr nr. A085038A - - Dato : 19210517
Forfatter:Nielsen, R, tømrer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Reparation af ishus. er søges om 2328 kr. ifølge overslag fra tømrer R. Nielsen til reparation af hospitalets ishus. Pengene bevilliges ved tillægsbevilling.

Mpr nr. A087037 - - Dato : 19211114
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ejendomsværdi. Ministeriet forespørger hvor stor ejendomsværdien af hospitalet og Raamosegaard er. Man svarer at den er for hospitalet: 1.000.000 kr. for Raamosegaard 100.000 kr. endvidere forespørges der fra statsrevisionen om hvor store indtægter der er ved statens bygninger undr de forskellige ministerier. Hertil er der en opgørelse på brevet.

Mpr nr. A089205 - - Dato : 19220121
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vedligeholdelse. Direktoratet meddeler hospitalet, at der ikke uden direktoratets samtykke kan afholdes udgifter i forbindelse med bygningerne ud over almindelig vedligeholdelsesarbejder, nødarbejder dog undtaget, med hensyn til hvilke der snarest efter deres påbeybndelse vil være at sende indberetning til direktoretet ledsaget af et overslag over omkostningerne ved deres iværksættelse.

Mpr nr. A089114 - - Dato : 19220301
Forfatter:Laboratorium, Bakteriologisk
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Bakteriologisk Laboratorium tilbyder sindssygehospitalet at udrydde rotter for det af ministeriet bevilgede beløb på 300 kr.

Mpr nr. A089044 - - Dato : 19220399
Forfatter:Statsforsikringsfonden
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Brand. Direktionen meddeler Statsforsikringsfonden, at der den 18. marts er udbrudt brand i et plejerskeværelse. Skaden er opgjort til 120 kr., hvilket beløb bedes refunderet af fonden. Dette sker den 28. marts.

Mpr nr. A089113 - - Dato : 19220405
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Justitsministeriet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet til at anvende 300 kr til bekæmpelse af rotter på hospitalet.

Mpr nr. A089017 - - Dato : 19220422
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Direktionen meddeles herved, at forårseftersynet af hospitalets bygninger finder sted den 4. maj og for Råmosegård den 5. maj.

Mpr nr. A088080 - - Dato : 19220427
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ministeriet anmoder om, at der udbetales bygnings- og ingeniørkonsulent honorar for deres tjenester.

Mpr nr. A087023 - - Dato : 19220918
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Sygeafdeling. På direktoratets anmodning skal man herved nærmere redegøre for de påtænkte forandringer med hensyn til afdelingerne G og K.. Afd. K ligger på 1. sal og benyttes som sygeafdeling for de legemlig syge, svagelige gamle og patienter med dementia paralytica samt tuberkuløse. Det har været følt som uhensigtsmæssig, at disse patienter var anbragt på 1. sal, fordi der ofte var vanskeligt at få patienterne ned ad trappen og ud i afdelingen havevagt. G er en afdeling for halv... til dels sengeliggende mandspatienter. Man ønsker at bytte patienterne fra disse to afdelinger om. Der mangler imidlertid badeværelse på afd. G og wc skønnes at ligge for afsides. I værelse nr. 4 skulle skillevæggen nedbrydes, anbringes badeindretning og opstilles 2 wc. Mellem 3 og 4 sættes en dør med glasrude. Værelse 3 anvendes til patienter med fremskreden dementia paralytica og debile urenlige patienter. Mellem 1 og 2 laves en bred åbning i muren. I 2 anbringes kun 2 eller 3 senge, idet rummet i øvrigt anvendes som vagtstue og opholdsrum. 5 er køkken og 6 er sengestue for tuberkuløse. Wc anvendes som depot.

Mpr nr. A193217 - - Dato : 19230412
Forfatter:laboratorium "Ratins", Bakteriologisk
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Bakterioologisk laboratorium "Ratins" salgskontor for Danmark dender hermed korrigeret faktura på restbeløbet for udlæning af gift i sidste finansår. Samtidig sendes tilbud på rottebekæmpelse i næste finansår for samme beløb.

Mpr nr. A193216 - - Dato : 19230416
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Direktoreatet udbeder sig herved tjenstligt en udtalelse om, hvorvidt hospitalet har brug for midler til udryddelse af rotter i indeværende finansår, i bekræftende fald hvor meget der påtænkes anvendt.

Mpr nr. A089115 - - Dato : 19230416
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Indenrigsministeriet har anmodet finansministeriet om forventet tillægsbevilling at anvise beløbet 300 kr til rottebekæmpelse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193218 - - Dato : 19230417
Forfatter:"Ratin#, Bakteriologisk Laboratorium
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus anmoder hermed om bemyndigelse til i indeværende finansår at anvende 300 kr på rottebekæmpelse jvf. vedlagte tilbud fra Bakteriologisk Laboratorium "Ratin".

Mpr nr. A193192 - - Dato : 19230423
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Direktoratet meddeler, at det årlige forårseftersyn af hospitalets bygninger finder sted den 2. naj og for Råmosegårds vedkommende den 3. maj.

Mpr nr. A193219 - - Dato : 19230511
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Direktoratet meddeler hospitalet, at justitsministeriet har godkendt, at der anvendes 300 kr til rottebekæmpelse. Beløbet vil blive refunderet af indenrigsministeriet.

Mpr nr. A093059 - - Dato : 19240304
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Lynafleder. Direktoratet træffer aftale med et privat firma om vedligeholdelse af lynafledere ved hospitalet.

Mpr nr. A092018 - - Dato : 19240320
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rotter. Direktoratet bemyndiger direktonin til at bruge 300 kr til bekæmpelse af rotter, hvilket man gør og meddeler direktoratet er sket med held. Dog forventer man at skulle fortsætte udryddelsen.

Mpr nr. A095040 - - Dato : 19240503
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Det meddeles herved, at det årlige syn over hospitalets bygninger og ingeniøranlæg vil finde sted tirsdag den 6. d.m. om formiddagen.

Mpr nr. A193220 - - Dato : 19240519
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Direktoratet meddeler herved, at man fra indenrigsministeriet har modtaget meddelelse om, at der for finansåret 1923-24 til foranstaltning til rottebekæmpelse i løbet af nogle dage vil blive anvist hospitalet beløbet 300 kr. til udbetaling ved Århus Amtsstue.

Mpr nr. A094054 - - Dato : 19241230
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeplaner. Fra et hospital er indkommet anmodning til direktoratet om bemyndigelse til at udbetale honorar til en arkitekt for planer om nybygninger, der ikke er bragt til udførelse, ønsker direktoreatet for fremtiden, at der skal indhentes tilladelse til at udarbejde planer og overslag.

Mpr nr. A093041 - - Dato : 19250326
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Inventar. Fortrykte lister til bogføring af inventarbeholdning. Vedlagt ligger et bundt lister til formålet. Ved Århus sindssygehospital er der brug for 5 eks. 1 koncept 1 renskrift. Raamosegaard: 1 koncept og 1 renskrift og koncept til hospitalet. Den korteste årrække, for hvilken hospitalet skal tildeles skema er vel 5 år.

Mpr nr. A094010 - - Dato : 19250402
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Et særligt udvalg under indenregsministeriet undersøger hvilke ejendomme, der tilhører staten, eller som man har lejet, der administerers under staten. Man ønsker indberetning på et særligt skema.

Mpr nr. A094029 - - Dato : 19250528
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rotter. Direktoratet meddeler, at der af indenrigsministeriet framsendes 300 kr til rottebekæmpelse. Man ser gerne indberettet resultatet af sidste års indsats mod rotter.

Mpr nr. A126048BG - - Dato : 19580820
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Justitsministeriet vedr. udgifter

Mpr nr. A023001 - - Dato : 19739999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsarbejder. Overslag over bygningsarbejder og reparationer for 1874-75.

Mpr nr. A124064A - - Dato : 99999906
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
.. Forhandlinger i justitsministeriet har samlinger(?) for Nørrejylland

Mpr nr. A107017 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer (?)
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hvor vindueslåse og jerngitre anbringes. Indlagt i 107012

Mpr nr. A119001B - - Dato : 99999999
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Arkitekttegning. Plan nr. 5. Arkitekt Friis` udkast til hovedbygning, anden etage, opdelt i mandfolke- og fruentimmerside med kapel og værelser for syge af den dannede klasse. PÅ begge sider er der eneværelser samt 2 dobbeltværelser. PÅ mandssiden er der billiardværelse og på kvindesiden musikstue. Desuden er der et selskabsværelse samt på hver side depot, opsynsværelse og toilet, grundplanen er ikke den endelige, men minder om den, idet fløjene er forbunden med en mellembygning - de er bygget sammen, så der er passage mellem afdelingerne uden at man skal ud i fri luft.

Mpr nr. A126014I - - Dato : 99999999
Forfatter:J. Johansen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A119003A - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Arkitekttegning. Steetage i alle afdelinger. Opdelt i rolige og urolige afdelinger, samt i afdelinger af almuen og danned klasser. Personalets boliger og kontorer. Plan nr. 2..

Mpr nr. A126008 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg til tilbud

Tekst:
Læg - Til tilbud til køkkenbygningen

Mpr nr. A126014D - - Dato : 99999999
Forfatter:L. Hansen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelse af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014G - - Dato : 99999999
Forfatter:L. F. Dresler
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A096033 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Murerarbejde til udførelse på bygningerne i sommeren 1881.

Mpr nr. A124012B - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Fra..ud..med..fællesbygninger og til den første side

Mpr nr. A124071 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Til direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland..

Mpr nr. A124013 - - Dato : 99999999
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Hermed tillader jeg mig at tilstille Hrr Professor 1. Udskrift af licitationsforretning D. 7. juli 1880

Mpr nr. A126011F - - Dato : 99999999
Forfatter:F. Sivertsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A124064C - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Blyantskitse

Mpr nr. A119004A - - Dato : 99999999
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsbeskrivelse. Et hospital for 125-30 afsindige. Formentlig skrevet af arkitekt Friis. 65 mandfolk og 60 - 65 fruentimmer. Fordelt i 4 hovedafdelinger: Bedre klasse......................20 celler............................20 rolige............................46 urolige...........................44 130 hvert værelse er beskrevet med størrelse og rumindhold samt brug.

Mpr nr. A128020 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til korrespondance mellem Meldahl, Selmer og direktionen vedr byggeplanen

Mpr nr. A126011 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på smedearbejde.

Mpr nr. A119002B - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Arkitekttegning. Plan nr. l og 4. Nr. 1 er en oversigtsplan. Beskrivelse: A. 2 etager og kælder, overlæge, kapel og selskabsværelse. B: 1 etage og kælder, anstaltens underlæge. C: 1 etage og kælder og kælder, anstaltens køkken og vaskeri med dipendentier, besøgsværelse, kontor, forvalterbolig og hermed i forbindelse oldfruens lokaler, bad og nogle vaskesteder. D: 1 etage for 9 maniacus mandfolk. 1 etage for 22 urolige mandfolk. F: 2 etager for 24 rolige mandfolk og 10 do. af den dannede klasse. Fruentimmersiden i lighed med mandfolkesiden. G. udhuse til portner, gartner, ligstue, stalde remiser. Plan nr. 4 kælderetage Køkkener og vaskeri i mellembygningen.

Mpr nr. A119005A - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsbeskrivelse. Selmers kommentarer til arkitekt Friis` planer.

Mpr nr. A128020Æ - - Dato : 99999999
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer med skitser

Mpr nr. A126011A - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A128019S - - Dato : 99999999
Forfatter:Jens Rasmussen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på brolæggerarbejde

Mpr nr. A126011H - - Dato : 99999999
Forfatter:F. E. Ibsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A124018 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninget og inventar

Tekst:
Anstaltens udvidelse

Mpr nr. A126024C - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126011E - - Dato : 99999999
Forfatter:N. H. Berniskov
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A125011B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag på udførelsen af smedearbejde.

Mpr nr. A126014J - - Dato : 99999999
Forfatter:Lelbadsen(?)
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A119007A - - Dato : 99999999
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Arkitekttegning. Facadetegning af hovedbgning ifølge oprindeligt udkast til det nye Jydske Asyl ved arkitekt Friis.

Mpr nr. A126014F - - Dato : 99999999
Forfatter:A. L. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014H - - Dato : 99999999
Forfatter:J. E. Høgh
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014C - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126011G - - Dato : 99999999
Forfatter:A. Sørensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A124006 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
ingen tekst

Mpr nr. A126019E - - Dato : 99999999
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A115036 - - Dato : 99999999
Forfatter:Walther, professor Græeken Engelsted
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ventilation. Skrivelse fra ministeriet ledsaget af en indstilling fra Grædeken og Engelsted til Sunhedskollegiet angående tilbygninger og ventilation. - Jeg skal tilføje at G. og E.s indstilling er ganske overensstemmednde med de aftaler, der blev truffet mellem dem og mig, da de var herovre i sommer. Professor Walther er ikke hjemme for tiden, men når han, først i oktober, kommer hjem skal jeg henvende mig til ham for i overensstemmelse med ministeriets ordre, at få ham til at udarbejde tegning og overslag til pågldende bygning.

Mpr nr. A126022C - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over tilbud på kalkleverancer.

Mpr nr. A126022A - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Hovedcondirioner

Tekst:
Hovedconditioner til udførelse af håndværkerarbejder.

Mpr nr. A126022 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på kalkleverancerne.

Mpr nr. A126021L - - Dato : 99999999
Forfatter:I. W. Frohne
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A124021 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Med skrivekse af 15. november…indenrigsministeriet…at anstalten med hensyn til..

Mpr nr. A126019B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på snedkerarbejde.

Mpr nr. A126024B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126018D - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jordarbejdet.

Mpr nr. A126020 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126021A - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over murarbejdet.

Mpr nr. A126020E - - Dato : 99999999
Forfatter:N. Glan
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra N. Glan ang. Tømmermester N. Nielsen

Mpr nr. A127002 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til byggeplansregnskab

Mpr nr. A126018C - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jordarbejdet.

Mpr nr. A126042A - - Dato : 99999999
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Meldahl til Selmer

Mpr nr. A126018B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over tilbud på jordarbejde.

Mpr nr. A126019A - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over tilbud på snedkerarbejde.

Mpr nr. A126031 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Sammenstilling

Tekst:
Sammenstilling af udgifter til bygningsarbejder

Mpr nr. A126044a - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Ingen

Tekst:
Ingen

Mpr nr. A126019K - - Dato : 99999999
Forfatter:L. P. Beik
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019J - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126025 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til materiale vedr. bygningekommisionens nedsættelse

Mpr nr. A126048 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til indberetninger til ministeriet

Mpr nr. A126036 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over virus

Mpr nr. A126016F - - Dato : 99999999
Forfatter:M. Dandler
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126009 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud til Contoirbygningen.

Mpr nr. A126020B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over tilbud på tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126024 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på jernstøberarbejde

Mpr nr. A126048AM - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra Selmer til direktionen

Mpr nr. A126016G - - Dato : 99999999
Forfatter:J. L. Mortensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126048AÅ - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kuvert

Tekst:
Kuvert

Mpr nr. A126016D - - Dato : 99999999
Forfatter:O. Meyer
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126049H - - Dato : 99999999
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A126016I - - Dato : 99999999
Forfatter:F. Engelund
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126049I - - Dato : 99999999
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer

Mpr nr. A124043K - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
I anledning af en fremsendt skrivelse til Simoney af 30. januar 1857..

Mpr nr. A126016H - - Dato : 99999999
Forfatter:M. Pers(?)
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A124044C - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Leverancer til helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus

Mpr nr. A126023D - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på grusleverancer.

Mpr nr. A126015D - - Dato : 99999999
Forfatter:B. C. Møller
Emnegruppe: Følgebrev

Tekst:
Følgebrev til prøve af messinghåndtag.

Mpr nr. A126022D - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af kalkleverancer.

Mpr nr. A126024F - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet

Mpr nr. A126017H - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af kalkleverancerne.

Mpr nr. A126023J - - Dato : 99999999
Forfatter:A. Mikkelsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af grusleverancen

Mpr nr. A126023E - - Dato : 99999999
Forfatter:P. Berder
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af grusleverancen

Mpr nr. A126023 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på grusleverancer.

Mpr nr. A126020F - - Dato : 99999999
Forfatter:F. C. Madsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126016B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016A - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126049C - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde

Tekst:
Kladde vedr Meldahl

Mpr nr. A097100 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Badstue. Opslag fra forvalteren om, hvornår badstuen er lukket p. gra. rengøring.

Mpr nr. A126021 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på murarbejdet.

Mpr nr. A126016 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126020G - - Dato : 99999999
Forfatter:R. Hansen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126015E - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud.

Mpr nr. A126020H - - Dato : 99999999
Forfatter:Andersen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126023C - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over tilbud på grusleverancer.

Mpr nr. A103151 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Notater vedrørende vedligeholdelsesarbejder og fornyelser af hospitalet bygninger.

Mpr nr. A126033A - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Meldahl

Mpr nr. A126009D - - Dato : 99999999
Forfatter:K. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af murarbejdet ved udvidelsen af contoirbygningen.

Mpr nr. A126010 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på cellebygningen

Mpr nr. A126009B - - Dato : 99999999
Forfatter:Chr. Christensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet til udvidelsen af contoirbygningen.

Mpr nr. A126017 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Sammenligning

Tekst:
Sammenligning mellem overslag og tilbud.

Mpr nr. A128002C - - Dato : 99999999
Forfatter:Ukendt
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Til Meldahl

Mpr nr. A128007 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg til ansøgninger om forskellige bestillinger

Tekst:


Mpr nr. A126048U - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Note

Tekst:
Note vedrørende difference

Mpr nr. A124052 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Program for opførelse af en plejeanstalt for indtil 270 uhelbredelige sindssyge i forbindelse med den nørrejydske helbredelsesanstalt, overenstemmende med loven af 16. februar 1836.

Mpr nr. A126017L - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A124004 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Henvisning til svar fra magistraten(?) der bla.a. underretter om at professor Fenger anmoder om at indstille undersøgelsen af lokale forhold.

Mpr nr. A128019 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til brolæggerarbejde

Mpr nr. A127002AW - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Vedr. bygningsmaterialer

Tekst:
600 Administrationsarkivedr. Bygningsmaterialer

Mpr nr. A128019B - - Dato : 99999999
Forfatter:Flere
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på brolæggerarbejde

Mpr nr. A126008A - - Dato : 99999999
Forfatter:Chr. Christensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøbearbejdet til udvidelsen af køkkenbygningen på sindssygeanstalten ved Aarhus.

Mpr nr. A125011B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag på udførelsen af smedearbejde.

Mpr nr. A126014 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126011J - - Dato : 99999999
Forfatter:William Nielsen junior
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelse af smedearbejdet.

Mpr nr. A126011K - - Dato : 99999999
Forfatter:M. A. Landvell
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udgørelse af smedearbejdet.

Mpr nr. A128020AD - - Dato : 99999999
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev til Selmer - vedr plan om hovedbygning

Mpr nr. A128020AC - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tegning

Tekst:
Tegning over planer til mænd og kvinder

Mpr nr. A116176 - - Dato : 99999999
Forfatter:Walther, professor Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag over vedligeholdelsesarbejder fra prof. Walther, skrevet med Holms skrift.

Mpr nr. A126011P - - Dato : 99999999
Forfatter:E. Meisner
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126013D - - Dato : 99999999
Forfatter:Q. Q. Urban
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af glarmesterarbejdet.

Mpr nr. A116177 - - Dato : 99999999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Oversigt over forskellige arbejder, der skal forestages på mands- og kvindesiden. Skrevet med Holms hånd.

Mpr nr. A116185 - - Dato : 99999999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tegninger og forklaringer til et nyt afsnit med oholdsstuer og celler samt en surveillance-afdeling. Skrevet med Holms hånd.

Mpr nr. A116180 - - Dato : 99999999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Derskal indrettes 2 nye afdelinger se 166 177 og 178. Sagen er vedlagt tegninger over de to nye afdelinger samt en oversige over hvilke stuer, der hører til forskellige afdelinger og antal senge samt rumstørrelsen. Skrevet med Holms hånd.

Mpr nr. A126012 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Læg

Tekst:
Læg til tilbud på stald- og ladebygning.

Mpr nr. A126014B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Malerarbejdet overslag

Tekst:
Malerarbejdet overslag.

Mpr nr. A128001B1 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Ingen

Tekst:
Bilag

Mpr nr. A126048Æ - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over modtagne betalinger

Mpr nr. A126017K - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Specielle konditioner

Tekst:
Specielle konditioner for udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126017J - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126017I - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A124064D - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Blyantskitse

Mpr nr. A126001 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Hovedconditioner

Tekst:
Hovedconditioner for udførelsen af håndværkerarbejder ved den jydske sindssyge anstalt ved Aarhus.

Mpr nr. A126004 - - Dato : 99999999
Forfatter:Chr. Timmermann
Emnegruppe: U. Wohlyburn hos Selmer

Tekst:
U. Wohlyburn hos professer Selmer og Meldahl.

Mpr nr. A126007 - - Dato : 99999999
Forfatter:J. Jensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelse af glarmesterarbejde

Mpr nr. A126017G - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jordarbejdet.

Mpr nr. A126048AC2 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Oversigt

Tekst:
Oversigt over priser

Mpr nr. A126017F - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af grusleverancer.

Mpr nr. A124060B - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Program for opførelse af en plejeanstalt.

Mpr nr. A126009C - - Dato : 99999999
Forfatter:Mengel
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet ved udvidelsen af contoirbygningen.

Mpr nr. A124062 - - Dato : 99999999
Forfatter:ukendt
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
Avisudklip

Mpr nr. A126013A - - Dato : 99999999
Forfatter:I. Hansen og W. Gamst
Emnegruppe: Hovedconditioner

Tekst:
Hovedconditioner for udførelsen af håndværkerarbejderne..

Mpr nr. A128020N - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Kladde - notat tilbud?

Tekst:
Kladde tilbud?

Mpr nr. A126011C - - Dato : 99999999
Forfatter:J. C. Petersen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af smedearbejde.

Mpr nr. A126011D - - Dato : 99999999
Forfatter:P. C. Holm
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A127002AX - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Oversigt over finiansering

Tekst:
Oversigt over finiansering 1856/57, 1857/58, 1858/59

Mpr nr. A128001B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Bygningsvæsnets status

Tekst:
Statusark

Mpr nr. A128000 - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Bygningsvæsnets månedlige kasse-extrakter

Tekst:
Læg

Mpr nr. A126018B - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst:
Overslag over tilbud på jordarbejde.

Mpr nr. A126008B - - Dato : 99999999
Forfatter:I. W. Meyer
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet ved udvidelsen af køkkenbygningen på sindssygeanstalten ved Aarhus

Mpr nr. A126043 - - Dato : 99999999
Forfatter:J. T.
Emnegruppe: Brev

Tekst:
Brev fra J. I. bygningskommisionen til B. Borch

Mpr nr. A126008C - - Dato : 99999999
Forfatter:K. Nielsen
Emnegruppe: Hovedkonditioner

Tekst:
Hovedkonditioner for udførelsen af håndværkerarbejderne ved udvidelsen af køkkenbygningen.

Mpr nr. A126009A - - Dato : 99999999
Forfatter:I. W. Meyer
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet ved udvidelsen af contoirbygningen.

Mpr nr. A126018A - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Bekræftelse

Tekst:
Bekræftelse på at ville udføre jordarbejde.

Mpr nr. A126009B - - Dato : 99999999
Forfatter:Chr. Christensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet til udvidelsen contoirbygningen.

Mpr nr. A126017E - - Dato : 99999999
Forfatter:Ingen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst:
Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.