Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 260 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A115270 - - Dato : 18530823
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Udtager aktstykke helbredsanstalten for sindssyge ved Århus

Mpr nr. A116112 - - Dato : 18660530
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:


Mpr nr. A115114 - - Dato : 18751222
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:


Mpr nr. A032006 - - Dato : 18821012
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Middelfart. Til brug ved planlægning af et nyt hospital i M. søger man oplysning om, hvor mange patienter, der er på venteliste. Der svares, at der er 90 på venteliste, men derudover er der et antal uhelbredelige, ca. 80 i antal som man har afvist på grund af pladsmangel. Alle disse pt. er rolige. Endvidere spørger man, hvor meget vand, der dagligt forbruges til alle formål. svaret er 805 tdr..

Mpr nr. A110090 - - Dato : 19000315
Forfatter:Nissen, J, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til ovrlægen for sindssygehospitalet angående en evt. anvendelse af fattiggården Råmosegård til plejeanstalt for sindssyge.

Mpr nr. A110088 - - Dato : 19000409
Forfatter:Nissen, J, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet har fået brev fra læge J. Nissen angående spørgsmålet om, hvorvidt fattiggården Råmosegård kan anvendes til plejeanstalt for uhelbredeliggt sindssyge. Dette brev sendes hermed til ovrlægen for sindssygehospitalet ved Århus til udtalelse. Overlægens udtalelse medfølger.

Mpr nr. A110087 - - Dato : 19000818
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Fra Randers amt skrives til justitsministeriet angående et tilbud om at overtage fattiggården Råmosegård til anvendelse i under sindssygeplejen. Tilbudet dateret 14/8 1900 følger hoslagt.

Mpr nr. A110086 - - Dato : 19000908
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsminiateriet skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående det tilbud fra de lokale sogneråd, der ejer fattiggården Råmosegård, om offentlig overtagelse til brug som plejeanstalt for uhelbredeligt sindssyge kvinder. Overlægens kommentarer til tilbudet ønskes.

Mpr nr. A110085 - - Dato : 19000915
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående oprettelsen af plejeanttalten. Mht. betalingen mener han, at man kan opkræve det beløb af den enkelte patient, som vedkommende har betalt.

Mpr nr. A110084 - - Dato : 19001203
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup. Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet skriver til overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus angående indretningen af fattiggården Råmosegård til plejeanstalt.

Mpr nr. A110083 - - Dato : 19001207
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Overlægen skriver angående besitigelsen af Råmosegård.

Mpr nr. A110081 - - Dato : 19010228
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Bygningsinspektør Kampmann skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående indretningen af fatttiggården Råmosegård til plejeanstalt for ca. 40 uheldbredligt sindssyge kvinder til aflastning af hospitalet ved Århus. Indretningen af bygningerne gennemgåes i store træk.

Mpr nr. A110082 - - Dato : 19010305
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Bygningsinspektør Kampmann skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående antalllet af patienter på den fremtidige Råmosegård plejeanstalt. Kampmann mener, at der kan blive plads til 40 patienter.

Mpr nr. A110080 - - Dato : 19010308
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til ministeriet angående oprettelsen af plejeanstalten Råmosegård. Præsterede arbejdsdage af patienter i februar 1901.

Mpr nr. A110079 - - Dato : 19010831
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående det forslag, der er fremkommet fra de lokale sogneråd om oprettelse af en plejeanstalt for uhelbredligt sindssyge kvinder på den tidligere fattiggård Råmosegård.

Mpr nr. A110078 - - Dato : 19020531
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet skriver til amtmanden i Randers angående oprettelsen af plejeanstalten Råmosegård Vilkårene for overtagelse af den tidligere fattiggård nævnes. Meddelelse til ministeriet sendes, når ombygningerne har fundet sted tilligemed et udkast til reglement for anstalten.

Mpr nr. A110077 - - Dato : 19020709
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet anmoder overlægen for sindssygehospitalet ved Århus om at inspicere bygningerne og komme med forslag til forandringer af disse.

Mpr nr. A110076 - - Dato : 19020718
Forfatter:Nissen, J, læge Hallagr, overlæge Kampmann
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående de yderligere forandringer ved bygningerne, som han og Kampmann er blevet enige om.

Mpr nr. A110075 - - Dato : 19020720
Forfatter:Hallager, overlæge Kampmann
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus skriver til Kampmann angående indretningen af plejeantalten Råmosegård. Han har inspiceret anstalten efter færdiggørelsen af byggearbejderne, og fik ved denne lejlighed nogle forslag til yderligere ændringer. Som Kampmann bedes tage stilling til.

Mpr nr. A110074 - - Dato : 19020812
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet tilsender overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus de modtagne forslag til vedtægter for plejeanstalten Råmosegård til dennes vurdering og udtalelse Endvidere ønskes overlægens udtalelse i spørgsmålet om hvilket tøj patienterne skal medbringe. Endvidere om valget af læge og dennes adgang til at udskrive patienter, samt spisereglementet. Endvidere ønskes overlægens kommentarer til nogle forslag om bygningsmæssige ændringer.

Mpr nr. A110070 - - Dato : 19020827
Forfatter:Hallager, overlæge Nissen, J, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående de bygningsforandringer, man har tænkt sig at foretage på Råmosegård. Han har forespurgt i justitsministeriet om hvorvidt der måtte lægges cementgulv i spisestuerne, men har ikke fået noget svar, hvorfor spørgsmålet stilles til Hallager.

Mpr nr. A110071 - - Dato : 19021013
Forfatter:Nissen, J, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående opstarten af plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A110072 - - Dato : 19021022
Forfatter:Nissen, J, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående færdiggørelsen af Råmsoegård til indflytning af patienterne. Denne vil være afsluttet i løbet af en uges tid, hvorpå inspektion kan finde sted. Nissen har ikke hørt noget fra ministeriet, siden han indsendte sit forslag til vedtægter og instrukser for plejeanstalten. Endevidere skal spørgsmålet om patienternes beklædning løses.

Mpr nr. A110073 - - Dato : 19021030
Forfatter:Nissen, J, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Læge J. Nissen meddeler overlæge Hallager, at byggeforetagenderne på Råmosegård er afsluttede, således at anstalten er klar til at blive inspiceret. Han ønsker oplyst, hvornår Hallager ønsker at inspicere. Han har stadig ikke hørt noget fra ministeriet angående de indsendte forslag til reglement og instrukser for plejeanstalten. Beklædningsspørgsmålet er heller ikke løst. Nissen håber at undgå vanskelige patienter.

Mpr nr. A110003 - - Dato : 19021206
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Justitsministeriet har approberet vedtægter og instrukser, samt spisereglement, der affattes i overensstemmelse med Maribo sindssygeanstalts. Endvidere er der bevilling af 303,60 kr årligt til 12 overlægeinspektioner for 1903-04 og fremefter, sat er beløb på tillægsbevillingen til inspektion i 1902, bl.a. syn ved overlægen inden patienterne flytter ind. Herfra skal der indsendes rapport til ministeriet.

Mpr nr. A110068 - - Dato : 19021218
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patient. Læge Nissen Råmosegård skriver til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus angående en patient, som han ønsker skal konsultere Hallager. Nissen spørger derfor, hvornår Hallager har konsultation i Århus, så han kan give beskeden videre. Sygehistorien beskrives.

Mpr nr. A110055 - - Dato : 19021222
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet godkender, at Råmosegård tages i anvendelse som plejeanstalt for sindssyge kvindelige patienter fortrinsvis fra sindssygehospitalet ved Århus. En patient udskrives, hvis overførsel af patienten ikke godkendes af forsørgeren. Tøj skal leveres af forsørgeren.

Mpr nr. A110054 - - Dato : 19029999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Blanket. Overførsel af en patient fra sindssygehospitalet ved Århus til Råmosegård.

Mpr nr. A110069 - - Dato : 19029999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patientarbejde. Fortegnelse over husflidsarbejde og aflønning heraf, samt af markarbejde med tilhørende aflønning. Desuden en del ulæselig skrift. Notater vedrørende ibrugtagningen af plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A110067 - - Dato : 19030105
Forfatter:Nissen, læge Hallage, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Den 30. december er forsørgerne til de påtænkte patienter til Råmosegård blevet spurgt skriftligt om, hvorvidt de har noget at invende mod overflytningen fra Århus. Svarene er ved at indløbe, hvorfor flytningen snart kan finde sted. Der spørges om, hvilke klæder, det forventes, at patienterne skal medbring. Der svares herpå. Korrespondance mellem overlæge Hallager og læge Nissen.

Mpr nr. A110066 - - Dato : 19030106
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Læge Nissen skriver til overlæge Hallager vedrørende de ventende patienter. Togtider nævnes. Endvidere ventes flere patienter i den følgende uge.

Mpr nr. A110065 - - Dato : 19030107
Forfatter:Hallager, overlæge Nissen, J, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Overlæge Hallager skriver til læge J. Nissen angående dennes forlangende om, at patienterne skal medbringe et sæt gangklæder og to sæt undertøj. Dette har Hallager ladet gå videre til de enkelte patienters forsørgelseskommune, idet sindssygehospitalet ikke har bevillinger til at give patienterne tøj med.

Mpr nr. A110064 - - Dato : 19030111
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Læge Jens Nissen skriver til overlæge Hallager, at de nødig vil have 16 patienter på en gang, men vente med de sidste 8 til næste lørdag.

Mpr nr. A054042 - - Dato : 19030122
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Fortegnelse over beklædningsgenstande, der udleveres til patienter, der overflyttes til R samt disses pris.

Mpr nr. A110063 - - Dato : 19030125
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård, og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Læge Jens Nissen spørger overlæge Hallager om patientbetalingen for det udførte arbejde. Et par syge patienter omtales.

Mpr nr. A110062 - - Dato : 19030201
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Journalerne stemmer ikke med adresserne på nogle kaurtionsbeviser. Derfor sendes nogle journaler tilbage til sindssygehospitalet ved Århus. (8 patienter modtoges i går i god behold, så der er fuld belægning).

Mpr nr. A110012 - - Dato : 19030303
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Papirer vedrørende oprettelse af en plejeanstalt i Dalstrup for 60 sindssyge mænd, samt instruks herfor. erklæring er om ibrugtagning.

Mpr nr. A110061 - - Dato : 19030728
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Hoslagt følger et andragende fra bestyrelsen for plejeanstalten Råmosegård om at måtte udvide antallet af patienter med 10. Fre justitsministeriet til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110037 - - Dato : 19030731
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienter. Justitsministeriet har udbedt sig overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus udtalelse angående et andragende, hvori bestyrelsen for plejeanstalten Råmosegård anholder om tilladelse til at optage yderligere 10 uhelbredelige sindssyge kvindelige patienter fra sindssygehospitalet ved Århus. Overlægen har intet at indvende derimod, specielt da der er stort behov for pladser for sindssyge kvinder.

Mpr nr. A054035 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstup. Sagen Dalstrup Fattiggård findes hos overlægen.

Mpr nr. A110039 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Bespisning. Bemærkninger til plejeanstalten Dalstrups reviderede spisereglement. Kalorieindholdet er forøget og fedtindholdet er sænket.

Mpr nr. A110040 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Bespisning. Spisereglement for plejeanstalten Dalstrup forsåvidt angår beregning af madens næringsværdi.

Mpr nr. A110056 - - Dato : 19040215
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet meddeler herved, at det har ansøgt om bevilling til udvidelsen af patientantallet på Råmosegård med 10 patienter. Ministeriet forventer at blive underrettet af overlægen På sindssygehospitalet ved Århus, når denne godkender plejeanstalten til optagelse af det forøgede patientantal.

Mpr nr. A110041 - - Dato : 19040216
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienter. Formular til overførsel af patienter fra sindssygehospitalet ved Århus til Dalstrup plejeanstalt. En række patientnumre er nævnt.

Mpr nr. A110053 - - Dato : 19040218
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Der kan ikke sendes besked til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus angående patienternes beklædning på Dalstrup, da ministeriet ikke endnu har tilbagesendt de godkendte vedtægter desangående, indtil videre sker beklædningen efter bedste skøn, og eventuelle afvigelser fra vedtægterne håber man at kunne ordne dette mellemværende på en tilfredsstillende måde.

Mpr nr. A110059 - - Dato : 19040229
Forfatter:Nissen, Jens, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Brev angående luftrummet i lokalerne pr. patient, Læge Jens Nissen mener, at forholdenne skal sammenlignes med en kaserne.

Mpr nr. A055026 - - Dato : 19040301
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Beklædning, Dalstrup. Der fastsættes herved følgende betaling for de klædningsstykker, der udleveres fra anstaltens beholdninger til de mandlige patienter, der herfra overføres til den nyindrettede plejeanstalt i Dalstrup... liste med priser. Direktionen.

Mpr nr. A110060 - - Dato : 19040302
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Rumplads. Brev fra læge Jens Nissen til overlæge Hallager angående pladsen pr patient på Råmosegård. Hvis pigernes værelser inddrages til patienterne er der plads nok. En vedlagt tegning bedes sendt tilbage, når den er beset.

Mpr nr. A110057 - - Dato : 19040305
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, RÅmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Læge Jens Nissen meddeler overlæge Hallager, at pigeværelserne er flyttet, således at der bliver 13 soveværelser. Han har lavet beregninger over hvor meget luft, der er pr. patient i soveværelserne. Overlæge Hallager skal give sit samtykke til ombygningen.

Mpr nr. A110052 - - Dato : 19040323
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienter. Efter ombygning af Råmosegård kan der optages yderligere 10 patienter, hvilket justitsministeriet herved meddeler overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110058 - - Dato : 19040704
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Luftindhold. Kommentarer til nogle beregninger over luftindholdet pr. patient i soveværelserne. Formentlig på Råmosegård. Fra overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110038 - - Dato : 19040916
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienter. Bestyrelsen for plejeanstalten Dalstrup ansøger justitsministeriet om at måtte udvide patientantallet med 20 personer. Efter at have konfereret sagen med overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus har ministeriet intet imod en udvidelse af patientantallet fra 60 til 80.

Mpr nr. A110051 - - Dato : 19041005
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienter. Justitsministeriet spørger overlæge Hallager om, hvorvidt det vil være ønskeligt at udvide antallet af patienter på Dalstrup plejeanstalt med 20 personer, inden henvendelse til bevillingsmyndighederne finder sted. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Åhrus bifalder udvidelsen af antallet af patienter på Dalstrup ved overførsel af 20 patienter fra Århus.

Mpr nr. A110050 - - Dato : 19041115
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienter. Justitsministeriet skriver til ovelægen på sindssygehospitalet ved Århus angående et andragende og tilskud til optagelse af yderligere 20 patienter på Dalstrup plejeanstalt fra bestyrelsen for denne. Ministeriet har intet imod denne udvidelse af patientantallet, og vil søge om tilskud til dette.

Mpr nr. A110009 - - Dato : 19050608
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Sundhedskollegiet skal planlægge sindssygeforsorgen og ønsker derfor oplysninger om sindssygeanstalterne og de dertil knyttede institutioner. Vedlagt en redegørelse om forholdende på Raamosegaard. Samt overlægens kommentar til de af R's bestyrelse fremsatte forslag til reglement.

Mpr nr. A110008 - - Dato : 19051221
Forfatter:Elmquist
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. I en beretning til justitsministeriet har Elmquist anført at der overfor 3 patienter anvendes tvangsmidler i form af bælter til fastspænding af hænder, det gøres kun en del af tiden, da patienterne er iturivende og vil skubbe andre patienter ud af sengene. Overlægen påtaler, at tvangsanvendelse kun må ske efter lægeordination i hvert enkelt tilfælde. I sagen foreligger en liste over optagne og afviste ptt. for de seneste 5 år.

Mpr nr. A110123 - - Dato : 19060131
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patient. Læge Elmquist Dalstrup skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en patient, som var i pleje på Dalstrup, inden denne blev ombygget til plejeanstalt. Han levede længe afsondret fra de andre patienter da han fejlagtigt blev regnet til anstaltens tyende.

Mpr nr. A110124 - - Dato : 19060210
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patient. Formanden for Gjerrild-Hemmed sogneråd skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående en mand, som ønskes indlagt på hospitalet. Patienten afvises på grund af pladsmangel, og sognerådet henvises til af forsøge ved Viborg sindssygehospital i stedet for. Dalstrup.

Mpr nr. A110047 - - Dato : 19060319
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Avisartikel. Læge Elmquist Dalstrup plejeanstalt spørger overlæge Hallager om, hvorvidt der skal foretages noget skridt i anledning af en avisartikel om forholdene på Dalstrup skrevet af en tidligere nattevagt på anstalten. Artiklen stiller anstalten i et dårligt lys.

Mpr nr. A110035 - - Dato : 19060320
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Overlæge Hallager har besøgt plejeanstalten Dalstrup, og kritiserer sengenes tilstand, i et brev til lægen på Dalstrup.

Mpr nr. A110036 - - Dato : 19060321
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager angående hans kritik, af Forholdende på Dalstrup Plejeanstalt herunder specielt sengenes tilstand. Han lover, at forholdende bliver forbedrede i fremtiden.

Mpr nr. A110122 - - Dato : 19060403
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patient. I anledning af overlægens indberetning om en patient på Dalstrup, som ikke var indlagt noget sted fra, skal justitsministeriet meddele, at man efter at have indhentet en forklaring fra bestyrelsen for plejeanstalten ikke foretager sig videre i sagen.

Mpr nr. A110046 - - Dato : 19060420
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager angående et dødsfald. Endvidere spørger han om, hvorvidt en af opsynsmændene kan skiftes ud med en diakonisse. Plejeanstalten skal snart have ny opsynsmand. Hallager svarer, at der ikke er noget , der hindrer ansættelsen af en diakonisse. Samtidig meddeler han, at der bliver anstillet en undersøgelse af forholdene på Dalstrup.

Mpr nr. A110011 - - Dato : 19060420
Forfatter:Petersen, Theodor Reginhard Ludvig, tidl opsyn Harder, Jørgen, tidl opsyn
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Justitsministeriet har begæret en undersøgelse af forholdene på Dalstrup. I denne sag ønsker by- og herredskontoret Grenaa oplyst tjenstlige forhold for to tidligere opsyn, Theodor Reginhard Ludvig Petersen og Jørgen Harder. Iflg. overlægen blev førstnævnte opsagt på grund af manglende initiativ den anden på grund af gentagen drukkenskab. Derudover en håndskreven redegørelse fra overlægen om forholdene på Dalstrup.

Mpr nr. A110048 - - Dato : 19060423
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Læge Elmquist skriver angående et dødsfald, samt en syg patient med høj feber og endnu en syg patient. Endvidere skal der ansættes en stedfortræder for en af de ansatte, som søger væk.

Mpr nr. A110049 - - Dato : 19060502
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager angående en død patient. Endvidere påpeger han, at dødelighedsprocenten er på 10% i de senere år, hvilket må forklares med patienternes almene dårlige tilstand. En af de ansatte har taget sin afsked.

Mpr nr. A110125 - - Dato : 19060899
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Bespisning. Notater vedrørende madplaner i Råmosegårds spisereglement. En fortegnelse over sygekost er vedlagt. Endvidere nogle notater vedrørende korporlig revselse.

Mpr nr. A110044 - - Dato : 19060905
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Sygdom og sygekost. Brev til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus fra læge Elmquist Dalstrup plejeanstalt angående et dødsfald samt om sygekostens tilberedning. En ny spiseseddel sendes til gennemsyn. Endvidere meddeles det, at man er begyndt at bruge margarine i stedet for smør. Overlæge Hallagers svar.

Mpr nr. A110034 - - Dato : 19060905
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Margarine. Overlæge Hallager har været på besøg på Råmosegård, og har konstateret at der anvendes margarine i stedet for smør. Han smagte på margarinen, og fandt den tilfredsstillende. Imidlertid påpeger han, at justitsministeriet skal godkende en sådan afvigelse fra reglementet.

Mpr nr. A110045 - - Dato : 19060907
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Sygekost. Læge Elmquists kommentar til overlæge Hallagers svar på den tilsendte spiseseddel med sygekost. Endvidere forklarer Elmquist, at økonomaen har spurgt om hvorvidt spisesedlen skal følges slavisk, hvilket efter Elmquists mening ikke er tilfældet. Dalstrup.

Mpr nr. A110023 - - Dato : 19060907
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Notat vedrørende plejeforholdende på Dalstrup plejeanstalt. Forholdet mellem urolige patienter og personalet. Vedrørende maden til de sygelige patienter.

Mpr nr. A110042 - - Dato : 19060912
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Tuberkulose. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus angående de tuberkuloseramte patienter på Dalstrup Plejeanstalt. Nogle sygehistorier nævnes, og Hallager så spørges til råds.

Mpr nr. A110043 - - Dato : 19060914
Forfatter:Elmquist, læge Hallaer, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Tuberkulose. Svar fra overlæge Hallager på et brev fra læge Elmquist Dalstrup plejeanstalt. Han anbefaler isolation af de tuberkuloseramte patienter, og at der gives disse ekstraforplejning samt merian. Anvendelse af trækul anser han for af fremme ufordøjlighed. En patient til Dalstrup anmeldes.

Mpr nr. A110032 - - Dato : 19061101
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Indberetning. I følge ministeriets skrivelse afgives følgende beretning om forholdende på Dalstrup til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110004 - - Dato : 19061119
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard, Dalstrup. Kopi af brev fra ministeriet til amtmanden i Randers. Ministeriet ønsker, at der skal være lægeinspektion alle dage i ugen, endvidere skal spisereglement for sygeafdelingen indsendes til ministeriet. Man henstiller til overlægen, at han har inseende med lønninger til plejepersonale, endelig søges der bevilliget 600 kr til honorar for overlægens tilsyn med plejeanstalterne.

Mpr nr. A110031 - - Dato : 19061203
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Vedtægter. Tillæg til vedtægter for Dalstrup plejeanstalt. Overlæge Hallagers svar på de foreslåede ændringer.

Mpr nr. A060057 - - Dato : 19070201
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Vedtægt og instruks for plejeanstalten i Dalstrup. mappe 843

Mpr nr. A110030 - - Dato : 19070402
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Indberetning fra Dalstrup. Beskrivelse af dødsfald og de syge patienter. Spisesedlen er ændret af hensyn til mavebesvær hos nogle af patienterne, hvilket læge Elmquist mener sig berettiget til. Overlæge Hallager svarer, at forringelse af kosten for at spare på madbudgettet ikke er tilladt, men ændringer, som gavner patienterne har han intet imod.

Mpr nr. A110028 - - Dato : 19071129
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus. Brevet drejer sig om Elmquists nylig foretagne rejse til Skotland, og de indhøstede erfaringers betydning for Dalstrup plejeanstalt.

Mpr nr. A110029 - - Dato : 19071129
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienter. To patienter er blevet sendt hjem på prøve. I det ene tilfælde faldt det heldigt ud. Kighosten har Grasseret slemt. Sygeplejerskens virksomhed har i høj grad vist sig nyttig. Dalstrup.

Mpr nr. A110027 - - Dato : 19071210
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Brev fra overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus til læge Elmquist. Hallager påpeger, at han skal ansætte personalet på Dalstrup plejeanstalt. Imidlertid er han blevet underrettet om, at der uden hans medvirken er blevet ansat en sygeplejerske og en ny overopsynsmand.

Mpr nr. A110025 - - Dato : 19071212
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Personale. vedrørende ansættelse af sygeplejerske i stedet for en af opsynsmændene på Dalstrup plejeanstalt, samt ansættelsen af stillingen som overopsynsmand. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus er utilfreds med, at han ikke er blevet underrettet om ansættelsene.

Mpr nr. A110026 - - Dato : 19071213
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Løn. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus anmoder om, at få uleveret en liste over de lønninger, som er betalt plejpersonalet på Råmosegård.

Mpr nr. A060004 - - Dato : 19071219
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Prisstigninger. Brev vedrørende prisstigninger og forbedringer af forholdene på Råmosegård og Dalstrup.

Mpr nr. A110024 - - Dato : 19080111
Forfatter:Olsen, Chr, diakon overopsynsmand
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Stillingsopslag. Stillingen som overopsynsmand og økonom ved Dalstrup plejeanstalt er opsslået ledig til 1. april 1908. Forhenværende overopsynsmand diakon Chr Olsen anbefales til stillingen.

Mpr nr. A110022 - - Dato : 19080401
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Sunhedstilstanden på Dalstrup. Sunhedstilstanden er nu påklagelig og de få, der haved lidt upålidelige maver er nu raske. Opsynskarlene ønsker erstattet med kvinder, der kan tage sig af de sløjeste og mest grisede patienter. Til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A060036 - - Dato : 19080610
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Ved ombygning er der skaffet plads til yderligere 10 mandlige pt. Da anstalten for tiden ikke kan udnytte denne udvidelse foreslås 10 rolige og renlige pt fra Saxkøbing sindssygeanstalt overført hertil selv om de ikke er hjemmehørende i Jylland eller på Fyn, der er anstaltens egentlige optagelsesområde. Læge Elmquist attesterer ombygningen og ministeriet billiger overflytningen.

Mpr nr. A063033 - - Dato : 19090209
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard, Dalstrup. Ved overflytning til plejeanstalterne Raamosegaard og Dalstrup af patienter, der er indlagt i sindssygeanstalten for det offentliges regning, behøves, der kun en tilkendegivelse af, at vedkommende kommune fremdeles vedkender sig betalingspligten.

Mpr nr. A110016 - - Dato : 19090308
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Tuberkulose. Brev til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus fra statskontoret for sundhedsvæsenet angående Dalstrup plejeanstalt. Der ønskes truffet foranstaltninger til nedbringelse af den ret høje dødlighed blandt tuberkuløse patienter. Endvidere foreslås det at den projekterede anstalt bør have en afdeling for tuberkuloseramte patienter.

Mpr nr. A110017 - - Dato : 19090310
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dødsfald. Liste over dødsfald på Råmosegård i årene 1904-1909.

Mpr nr. A110018 - - Dato : 19090312
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienter og dødsfald blandt disse. Antal patienter ankomne til Dalstrup årligt i årene 10 1904-1908. De 37 dødsfald i de sidste fem år med angivelse af antal sygedage, dødsdag og dødsårsag.

Mpr nr. A110019 - - Dato : 19090315
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Tuberkulose. Af hensyn til de tuberkuløse patienter er der foretaget en del forandringer i belægningen, samt opstillet et særligt kloset til sygeafdelingen. Sygeplejerskerne har for fremtiden kun med de tuber- kuloseramte at gøre, der er for tiden to sengeliggende men afebrile patienter. Fra Dalstrup til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110020 - - Dato : 19090315
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Tuberkulose. Notater vedrørende forholdene på Dalstrup plejeanstalt, herunder især angående de Tuberkuløse patienter, og det store antal dødsfald blandt disse. Tuberkulosen synes i tiltagen.

Mpr nr. A063028 - - Dato : 19090319
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patientantal. Raamosegaard og Dalstrup. Jeg har i dag fra justitsministeriet modtaget saalydende skrivelse. Til brug for medicinalkommissionsarbejde vilde jeg meget gerne vide følgende. Hvor mange pt. er der på R og D? Hvilken udgift har hver af disse anstalter medført i 1908, subidiært 1907? Hvor meget udgjorde statstilskuddet for hver af disse anstalter. Brev fra Hallager til lægerne på plejehjemmene.

Mpr nr. A110121 - - Dato : 19090430
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienter. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående evt. overflytning af fire kvindlige patienter fra Maribo Amt sindssygeanstalt til Råmosegård. Overlægen svarer, at der ikke for tiden er plads.

Mpr nr. A110013 - - Dato : 19090509
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Tuberkulose. Læge Elmquist har foreslået, at der i tilknytning til Dalstrup indrettes en tuberkulosestation med 20 senge. Planerne skal indsendes til ministeriet, men gar først til udtalelse hos ovl. Hallager

Mpr nr. A110120 - - Dato : 19090519
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Plejeanstalter. Bestyrelsen for Dalstrup Plejeanstalt har i et brev til justitsministeriet i forbindelse med et ønske om udvidelse af Dalstrup henledet ministeriets opmærksomhed på fordelene ved at have patienter på sådanne plejeanstalter som Dalstrup og Råmosegård. Der udbedes en kommentar fra overlægen for sindssygehospitalet ved Århus. Den gives vedlagt.

Mpr nr. A063017 - - Dato : 19090614
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Fr. berg kommune. Man ønsker en selvstændig ordning for sindssygebehandlingen i Fr berg kommune, hvorfor man ønsker at besigtige Råmosegård og Dalstrup. Desuden ønsker man oplyst, hvor mange ptt der er indlagt for kommunens regning, se vedlagte liste. For besigtigelsen henvises til læge Elmquist.

Mpr nr. A110014 - - Dato : 19091029
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Tuberkulose. Sundhedsstyrelsen skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående opførelsen af isolationsbygning for tuberkuløse sindssyge på Dalstrup plejeanstalt samt om, hvad der for i tiden gøres for at undgår smittespredning på stedet og pleje disse patienter.

Mpr nr. A110015 - - Dato : 19091102
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Tuberkulose. Der srives fra lægen ved Dalstrup plejeanstalt til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående antallet af tuberkuløse patienter på anstalten, samt hvorledes disse er isolerede fra de øvrige patienter.

Mpr nr. A110021 - - Dato : 19091105
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Tuberkulose. Notat vedrørende planerne om at opføre en isolationsbygning til de tuberkuløse patienter på Dalstrup plejeanstalt.

Mpr nr. A065066 - - Dato : 19100125
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Man spørger fra Dalstrup, hvor lang arbejdstiden er for arbejdsholdene og hvilke instrukser, der gælder for plejere. Sommer 7 1/2 - 11 1/2 form, 1 1/2 - 3 1/2 efterm vinter 8 1/2 - 11 1/2 form, 1 1/2 - 3 1/2 efterm 1/2 time hvil om form og efterm.

Mpr nr. A110005 - - Dato : 19110715
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard, Dalstrup. I brevet foreslår overlægen, at plejeanstalterne omdannes til centraler for familiepleje idet der er mange mænd i pleje omkring Dalstrup og tilsvarende kvinder om Raamosegaard.

Mpr nr. A110098 - - Dato : 19110802
Forfatter:Muus, N, formand dr. Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Dr. N. Muus formand for sunhedsstyrelsen spørger overlæge Hallager om, hvorvidt den påtænkte bygning for opveropsynet ved plejeanstalten Dalstrup er blevet godkendt. Endvidere spørger han, hvorvidt en forøgelse af patientantallet er anbefalelsesværdigt.

Mpr nr. A110099 - - Dato : 19110805
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Overlæge Hallager skriver til sundhedsstyrelsen angående nybygningen på Dalstrup Plejeanstalt samt om en eventuel udvidelse af patientantallet ved anstalten.

Mpr nr. A110100 - - Dato : 19120302
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Overlægen skriver vedrørende forholdet mellem den nye plejesnatalt Råmosegård og anvendelsen af familiepleje. Råmosegård skal fungere som central for familieplejen. Til justitsministeriet.

Mpr nr. A110101 - - Dato : 19120319
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Direktionen skriver til justitsministeriet angående det eventuelle køb af Råmosegård. Der er ønske om at få en central for familieplejen. Det anbefales at købe Råmosegård.

Mpr nr. A110102 - - Dato : 19120321
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at det gennem amtmanden over Randers amt har udbedt sig en udtalelse fra de kommuner, der ejer Råmosegård, om hvorvidt de er interesserede i at sælge ejendommen.

Mpr nr. A110119 - - Dato : 19120326
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patintbetaling. Udkast til skrivelse angående betalinger for patienters ophold på sindssygehospitalet ved Århus samt Dalstrup og Råmosegård.

Mpr nr. A110103 - - Dato : 19120403
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet sender herved den udtalelse vedrørende Råmosegårds fremtid, som amtmanden over Randers Amt har indhentet hos de kommuner der ejer plejeanstaleten til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110104 - - Dato : 19120406
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver vedrørende pris og vilkår for overdragelsen af Råmosegård.

Mpr nr. A110096 - - Dato : 19120622
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at man har anmodet amtmanden for Randers Amt, fra kommunerne, der ejer Råmosegård, at indhente erklæring om, at de er villige til at sælge ejendommen for det bevilgede beløb på 30000 kr.

Mpr nr. A110097 - - Dato : 19120710
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet meddeler hemed bestyrelsen for plejeanstalten Råmosegård, hvad der forlanges for de bevilgede 30000 kr, og hvornår overdragelsen skal finde sted.

Mpr nr. A110105 - - Dato : 19120808
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Vilkår og pris for overtagelsen af Råmosegård, som der opnåes enighed om på et møde mellem direktionen for sindssygehospitalet ved Århus og de kommuner, der ejer Råmosegård.

Mpr nr. A110106 - - Dato : 19120809
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående den overenskomst, som er blevet truffet med ejerne af Råmosegård om priser og vilkår for overtagelsen af ejendommen. Slutseddelen er vedlagt, og det anbefales, at det er sindssygehospitalet ved Århus, der kommer til at stå som ejer af Råmosegård.

Mpr nr. A069016 - - Dato : 19120814
Forfatter:Nielsen, Niels Peter, snedker
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegård. Snedker Niels Peter Nielsen anmoder om, at blive på sin plads efter at gården er overgået til staten. Desuden beder han overlægen om Lønforhøjelse.

Mpr nr. A110095 - - Dato : 19120827
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet tilbagesender hermed slutseddelen på købet af plejanstalten Råmosegård til dierktionen for sindssygehospitalet ved Århus, og bemyndiger direktionen til at afslutte købet, dog således at købesummen først frigives, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde.

Mpr nr. A110109 - - Dato : 19120827
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet tilbagesender den indsendte slutseddel vedrørende købet af Råmosegård, og bemyndiger hermed direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at ordne købet med bistand af en lokal sagfører. Overdragelsen skal ske til statens sindssygehospital ved Århus. Købsummen kan udbetales, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde.

Mpr nr. A110107 - - Dato : 19120913
Forfatter:Holmark, sagfører Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Sagfører Holmark sender slutseddel samt justitsministeriets samtykke hertil til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110117 - - Dato : 19121011
Forfatter:Bylow, landinspektør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Landinspektør Bylow skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående den bonireringstakst, som lægges til grund ved udstykningen af parcellen ved Råmosegård.

Mpr nr. A110092 - - Dato : 19121015
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet skriver til finansministeriet angående statens overtagelse af plejeanstalten Råmosegård. Den fremtidig økonomi beskrives.

Mpr nr. A110118 - - Dato : 19121019
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Køber og sælger af Råmosegård bliver hermed ved underskrift enige om, hvilken boniteringstakst, som skal lægges til grund ved handlen.

Mpr nr. A110094B - - Dato : 19121029
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Kopi af skøde på plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A110108 - - Dato : 19121029
Forfatter:Holmark, sagfører
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Sagfører Holmark sender udkast til skøde på Råmosegård til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. Han spørger om, hvorvidt der skal foretages en optegnelse af inventar og beholdninger, inden skødet undrskrives. Udkastet bedes tilbagesendt.

Mpr nr. A110115 - - Dato : 19121126
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Enkeforsørgelse. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den indstilling, som direktionen har indsendt vedrørende pligtig alderdoms- og enkeforsørgelse for personalet på Råmosegård. Ministeriet ønsker tilsendt forslag til bestemmelser herom.

Mpr nr. A110114 - - Dato : 19121128
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående planer om ombygninger på Råmosegård, som han anbefaler på det varmeste.

Mpr nr. A110116 - - Dato : 19121128
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Enke- og alderdomsforsørgelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet med forslag om, at lov nr 82 af 19 april 1907 om pension for bestillingsmænd m.fl. ved straffeanstalterne og statens sindssygehospitaler udstrækkes til at gælde for personalet ved Råmosegård plejeanstalt.

Mpr nr. A110110 - - Dato : 19121206
Forfatter:Holmark, sagfører
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Sagfører Holmark beder om at få udkast til skøde på Råmosegård tilbagesendt tillige med evt. bemærkninger, fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110112 - - Dato : 19121212
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Overlæge Hallager meddeler læge Nissen Råmosegård, at den givne lønforhøjelse pr. 1. oktober er på forventet efterbevilling på finansloven. Læge Nissen svarer, at det næppe kan lade sig gøre at beskære lønningerne, hvis det skulle vise sig, at de er for høje. I stedet må personalet afskediges og ansættes igen til en lavere løn.

Mpr nr. A110093 - - Dato : 19130111
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet spørger overlægen for sindssygehospitalet ved Århus om hvilke omkostninger, handlen i forbindelse med købet af Råmosegård kommer til at koste mht. handlens berigtigelse, hvoraf staten skal erlægge halvdelen.

Mpr nr. A110094A - - Dato : 19130116
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler justitsministeriet omkostningerne ved handlens berigtigelse.

Mpr nr. A110111 - - Dato : 19130120
Forfatter:Holmark, sagfører Friis, Julius, forpagter
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Sagfører Holmark skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en tilføjelse til skødet på Råmosegård. Det drejer sig om en bestemmelse, i flg. hvilken plejeanstalten skal erstatte markskader i forbindelse med reparation af kloarkledningen. Resten af ejendommen sælges til forpagter Julius Friis, som ønsker at kunne sætte en stikledning i plejeanstaltens kloarkledning. Dette ønske bliver ikke opfyldt.

Mpr nr. A110091 - - Dato : 19130326
Forfatter:Privatbanken
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående købesummen for Råmosegård, idet skødet hertil ligger i Privatbanken til udlevering, når købesummen er betalt. Direktionen ønsker beløbet anvist.

Mpr nr. A067019 - - Dato : 19130409
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der anvises 30000 til køb af plejeanstalt.

Mpr nr. A069020 - - Dato : 19130423
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. I anledning af, at direktionen i skrivelse af 16. d.m. har udbedt sig oplysning om, hvilke midler, der er bevilgede til plejeanstalten Raamosogaards drift, skal man til efterretning meddele, at finansiel hjemmel for afholdelse af de pågældende udgifter er søgt ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1913/14, og at der derfor først når denne lov er stadfæstet, vil kunne blive spørgsmål om at anvise beløb til de omhandlende udgifters afholdelse.

Mpr nr. A067026 - - Dato : 19130508
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Bevilling af statens andel ved købsomkostninger ved erhvervelsen af R, endvidere 25500 til ombygning af samme. 600 kr. til lønninger ved r. 5% indeholdes i lønnen til alderdomsforsørgelse 3% til enkepension. Tjeneste alder regnes fra nuværende tjenestealder. Regnskabsmæssig hører anstalten under Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A071067 - - Dato : 19130530
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Nykøbing sj. Ministeriet udbeder sig overlægens udtalelser vedrørende det ny hospitals beliggenhed. Han anbefaler Nyk. Sj..

Mpr nr. A067022 - - Dato : 19130616
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Anvisning af 435,35 kr. til statens andel i købsomkostningerne for R.

Mpr nr. A070009 - - Dato : 19130818
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Der meddeles tilladelse fra kirkeministeriet til indretning af en kirkegård på Dalstrups jord. Denne skal respekteres af hospitalet såvel som af senere ejere af gården. Endvidere skal den vedligeholdes sømmelige og hegnes forsvarligt.

Mpr nr. A071032 - - Dato : 19130820
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Vedrørende ejendomsskyld.

Mpr nr. A071069 - - Dato : 19131004
Forfatter:Nissen, Jens Winther, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard, Læge Jens Winther Nissen ønsker status som fast ansat læge med pensioneret, men dette tiltræder ministeriet ikke.

Mpr nr. A071001 - - Dato : 19131201
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Afskrift af vurderingsforretning for bygninger af Raamosegaard plejeanstalt til brandforsikring. Tilsammen 92.357,00 kr.

Mpr nr. A110007 - - Dato : 19131223
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Farmiliepleje. Bestyrelsen for Dalstrup plejehjem modtager 15 øre pr. dag og skal derfor vedligeholde familiplejepatientternes tøj, således, at de altid har det reglementerede sæt tøj, hvilket skal afleveres til hospitalet ved ptt. død.

Mpr nr. A071046 - - Dato : 19140109
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard, kirkegård. Der skal udlægges et areal på 14 ar nord for haven til kirkegård, dette skal indhegnes og synes samt der skal oprettes en begravelsesprotokol samt kort over gravpladsen.

Mpr nr. A071058 - - Dato : 19140112
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Ministeriet har udbedt sig oplyst, hvor stor en merudgift der vil være årligt på grund af at Raamosegaard kan rumme 10 patienter mere end hidtil beregnet. Den egentlige merudgift vil blive 274 kr. 50 øre.

Mpr nr. A072026 - - Dato : 19140120
Forfatter:Hallager Andersen, Viggo
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Viggo Andersen ønsker stillingen som overopsynsmand. Så vidt jeg forstår foreslår Hallager en prøveperiode, fordi manden ikke har erfaringen fra overordnet stilling af denne art. Ellers er der intet at indvende.

Mpr nr. A110010 - - Dato : 19140307
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Instruks. Instrukser for alle tjenestekategorier, der alle er underordnede overlægen ved sindssygehospitalet.

Mpr nr. A071006 - - Dato : 19140402
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Man ansøger om tilladelse til udbygning af Raamosegaard med 10 pladser, idet det vil være muligt at beholde sengeliggende kroniske ptt. på R i stedet for af flytte dem til SvÅ, hvor de vil optage pladsen for de friske tilfælde. Justitsministeriet giver tilladelsen. Man forbeholder sig dog, at Raamosegaard ikke antager karakter af sindssygehospital.

Mpr nr. A073028 - - Dato : 19140731
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Vand, Råmosegård. Der er til tider ingen vand og pumpen er fuldstændig opslidt, hvorfor der straks må iværksættes en ny boring.

Mpr nr. A071061 - - Dato : 19150301
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der er brugt 457 kr. 25 øre til at forbedre vandforsyningen med, hvad man får tillægsbevilling.

Mpr nr. A075058 - - Dato : 19150409
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktionen har længe haft under overvejelse at søge boligforholdende forbedret for de på Raamosegaard ansatte plejersker. Værelserne, de bebor, ligger på loftet, de er meget små og meget brandfarlige, og medens de om vinteren er meget kolde er de om sommeren meget varme.

Mpr nr. A110002 - - Dato : 19150599
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Raamosegaard, tegning over bygning til plejepersonale og materialier.

Mpr nr. A075057 - - Dato : 19150616
Forfatter:Varming, arkitekt
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Efter modtagelsen af den med direktionens skrivelse af 28, f.m. fulgte tegning med overslag over de ved en projekteret forøgelse af patienttallet på Råmosegård nødvendiggjorte byggeforanstaltninger skal sundhedsstyrelsen udbede sig oplysning om kubikrum, loftshøjde, trapper, tagbeklædning med mere. Arkitekt Varming bedes svare direkte.

Mpr nr. A075026 - - Dato : 19151001
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Sundhedsstyrelsen forespørger om man systematisk overfører tuberkuløse ptt. til Raamosegaard, og hvilke forholdsregler man træffer for at hindre smitte. Man svarer, at der på Raamosegaard er en lille tuberkulosestation med direkte adgang til en lille have, hvorfor man overflytter så mange ptt. hertil som muligt.

Mpr nr. A073037 - - Dato : 19151016
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Efter udvidelsen er der ikke tilstrækkeligt varmt badevand, hvorfor man ønsker at anskaffe en badeovn, hvilken ministeriet ønsker fremsendt en plan over.

Mpr nr. A073041 - - Dato : 19151019
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der bevilliges 2120 kr. til indretning af nyt køkken på Raamosegaard. Sagen er vedlagt arkitekttegning.

Mpr nr. A077001 - - Dato : 19160130
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård - elektricitetsforsyning. Århus-Randers-Kaløvigegnens elektricitetsforsyning skriver til direktionen angående at få lagt elektricitet ind på Råmosegård. Elektricitet kan lægges ind med øjeblikkelig virkning, men betingelserne kan først fastslås når hele egnen omkring Råmosegård er tegnet til selskabet.

Mpr nr. A076077 - - Dato : 19160321
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. I brev til direktionen meddeles det at der har været en mindre ildløs pga. en overophedet kakkelovn. Desuden er der direktionens brev til brandforsikringen Beløbet er 36 kr. 75 øre.

Mpr nr. A076020 - - Dato : 19160531
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Vedtaget af direktionen. Beskrivelse af hvem der ansætter og afskediger personalet på Råmosegård. De fleste ansættelser og afskedigelser foretages af lægen. Det underordnede plejepersonale og personale i økonomien af forstanderinden. Der er 3 måneders opsigelsesfrist for personalet undtaget lægen og forstanderinden der har 6 måneders opsigelsesfrist (gensidig).

Mpr nr. A075047 - - Dato : 19160603
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der søges bevilling til opførelse af en ny bolig for plejersker indeholdende 6 værelser samt en dertil knyttet materialbygning.

Mpr nr. A075038 - - Dato : 19160704
Forfatter:Koch, Svend, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Man har tidligere ansøgt om en badeovn til Raamosegaard, men der har først skullet sendes planer ind til ministeriet, disse opfordrer man ingeniør Koch til at indsende.

Mpr nr. A076027 - - Dato : 19160729
Forfatter:Elmqvist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Pga. sundhedstilstanden (maveonde, hævede ben m.v.) foreslår læge Elmqvist overlægen, at der oprettes en ekstra sygestue til de patienter som ofte har brug for at ligge ned. Overlægen tiltræder forslaget.

Mpr nr. A076018 - - Dato : 19160823
Forfatter:Andersen, Andrea Frederikke, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Ansættelse af husjomfru. Andrea Frederikke Andersen ansættes (hun er 37 år) til en løn på kr. 400 stigende med 50 kr. hvert 3. år til 550 kr. samt fri station og en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder. 16. marts 1920 anmoder hun af helbredshensyn om at måtte fratræde denne plads allerede pr. 1. maj. Andragendet anbefales.

Mpr nr. A076017 - - Dato : 19160829
Forfatter:Rasmussen, sygeplejerske Winther, Astrid Søster
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Sygeplejersken, frk. Rasmussen, har opsagt sin stilling pr. 01 december, hvorfor man ønsker at avertere stillingen ledig, men samtidig vil man have meddelt gagens størrelse, begyndelsesløn samt hvor hurtigt og hvor højt den kan stige. Desuden spørges om følgende: Der skulle være tillagt patienterne på Råmosegård en arbejdsfortjeneste på indtil kr. 200 om året. Det har man intet set til i det forløbne regnskabsår. Der foreslås at forstanderinden forvalter disse penge, da de kunne være en opmunting for patienterne. Efter at have fastslået at Søster Astrid Winther er fuldt uddannet sygeplejerske ansættes hun på Råmosegård med en årlig løn af 400 kr. og fri station. Lønnen stiger hver 3. år med 100 kr. til 600 kr. og der er 3 måneders gensidig opsigelsesfrist.

Mpr nr. A076014 - - Dato : 19160927
Forfatter:Sørensen, Sørine Jensine, tjenestepige
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Tjenestepige Sørine Jensine Sørensen, Trustrup, anmoder om at blive tilkendt kostpenge på mindst 1 kr., pr. dag i forbindelse med sygdom: tuberkulose, indtil indlæggelse på sanatorium kan finde sted. Overlægen meddeler i brev at der er tale om et afslag, da hun ikke er blevet i sin tjeneste på Råmosegård.

Mpr nr. A075040 - - Dato : 19161118
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Tørreloftet skal beklædes med træ, hvorfor man søger tillægsbevilling.

Mpr nr. A075041 - - Dato : 19161229
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktionen anmoder om tillægsbevilling til flytning af en motor fra hospitalet til Råmosegård.

Mpr nr. A075015 - - Dato : 19170130
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Man vil i Dalstrup indrette en infirmeriafdeling til svagelige ptt. og søger om tilladelse til at forhøje betalingen med 25 øre, men får afslag af justitsministeriet.

Mpr nr. A076005 - - Dato : 19170219
Forfatter:Brask, assistent
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Pga. at der ikke har meldt sig nogen ansøger til en ledig sygeplejerskestilling, har Justitsministeriet besluttet efter henstilling fra direktionen, at det er i orden, at der antages en ekstra opsynspige, samt at assistent frk. Brask varetager sygeplejerskens stilling. Frk. Brask skal have udbetalt det beløb, der spares ved at ingen sygeplejerske er ansat, nemlig kr. 13,33. Herudover er der tale om lønninger for husjomfru og honorar til forstanderinden (det sidste blev afslået).

Mpr nr. A076049 - - Dato : 19170621
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Justitsministeriet skriver til direktionen angående feriegodtgørelse for personalet på Råmosegård, at de der har fri forplejning skal gives en godtgørelse på for forstanderindens, assistentens, sygeplejerskens og husjomfruens vedkommende 360 kr. årligt og for plejerskers og pigers vedkommende i forhold til 240 kr. årligt. Brev fra direktionen hvori der forespørges justitsministeriet om reglerne for feriegodtgørelse på Råmosegård når der er tale om fri forplejning.

Mpr nr. A075045 - - Dato : 19170627
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. I forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 21. d.m. hvorved man meddelte direktionen bemyndigelse til for finansåret 1916-17 at udbetale funktionærer ved plejeanstalten Raamosegaard godtgørelse for kost under ferier, skal man til efterretning meddele, at de beløb, som medgår hertil, vil være at afholde af det til lønninger ved anstalten for finansåret 1917-18 bevilligede beløb.

Mpr nr. A072010 - - Dato : 19170801
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Begravelse, Raamosegaard. Vedr. priserne for begravelser.

Mpr nr. A076053 - - Dato : 19170829
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Budget 1917/18. Råmosegård. Direktionen indberetter til justitsministeriet at der pga. petroleummangel har været nødvendigt at indrette en hestegang til oppumpning af vand på Råmosegård, hvorved der har været en udgift på kr. 500 dels leje „f en hest til at trække pumpen. Udgiften hertil har været 4 kr. pr. dag.

Mpr nr. A079023 - - Dato : 19170911
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. I anledning af justitsministeriets skrivelse af 18. f.m. angående lov af 3. s.m. om lønninger for forskellige af de ved statens sindssygehospitaler ansatte tjenestemænd tillader direktionen sig at forespørge, hvorvidt lovens bestemmelser også er gældende for det ved plejeanstalten Råmosegård ansatte personale. Man må i den anledning bemærke at værkførerens stilling er analog med håndværkernes ved det egentlige hospital, at husjomfruens stilling er fuldt så selvstændig som assistenternes hos køkkenbestyrerinden og oldfruen, at forstanderinden forestår den daglige ledelse af plejeanstaltens økonomi samtidig med at hun varetager en overplejerskes stilling, at assistentens er forstanderinden hjælper såvel ved ledelsen og patienternes pleje. Ministeriet svarer, at dette ikke er tilfældet.

Mpr nr. A079067 - - Dato : 19170922
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup. Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Badeanlæggene bør fornyes, men det stillede forslag er så kostbart at sundhedsstyrelsen indstiller til justitsministeriet, at man afventer med at foretage sig noget, idet man dog vil opstille en kobberbadeovn i stedet for de nuværende gryder til opvarmning af vand.

Mpr nr. A078042 - - Dato : 19171203
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Lønningskommissionen af 1917 ønsker forskellige oplysninger om tjenestemænd i pensionsgivende stillinger, hvorfor man udsender et spørgeskema. Et eksemplar er vedlagt sagen. Disse skal udfyldes af administrationen, dels af arbejdstageren selv.

Mpr nr. A079059 - - Dato : 19180321
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der er bevilliget til overordentlige byggearbejder 1. gange ved sovestuerne er belagt med linoleum 320,00 2. anbringelse af fliser mellem sygeafdelingen og hovedbygningen 200,00.

Mpr nr. A081043 - - Dato : 19180419
Forfatter:Nielsen, N P, værkfører
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Værkfører N. P. Nielsen anmoder om at få kost på gården, da han nødvendigvis må være ved motoren om middagen, hvilket bevilliges, Tidligere har han søgt om , at få kostpenge og dyrtidstillæg udbetalt i rede penge, fordi han havde vanskeligheder med at forsørge sin familie. Grunden til at han får kost i 1923 er, at hans kone er svagelig og døjer med at få maden færdig til tiden.

Mpr nr. A078057 - - Dato : 19180520
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Man klager til ministeriet over plejehjemmets finanser. Der ikke er penge til at klæde patienterne godt nok og der er ikke tilstrækkeligt til at udbetale plejepersonalet en rimelig løn. Det er bl.a. krigen, der er skyld i den dårlige økonomiske situation.

Mpr nr. A081065 - - Dato : 19180614
Forfatter:Nissen, Jens, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Læge Råmosegård. Jeg tillader mig herved at ansøge justitsministeriet om at bevillige mig min afsked som læge ved Raamosegaard fra nytår 1919, til hvilken tid - januar den 9. 1919 - jeg fylder 70 år. Jeg har i den senere tid ikke været helt rask, og tvivler derfor om, at jeg vil være i stand til at udføre min praxis i endnu en vinter igennem. Jeg ender min afskedsansøgning nu, da jeg ifølge min instruks skal opsige stillingen med 1/2 års varsel. Når jeg nu på grund af min alder og mit ikke længer helt gode helbred mener det rigtigt at ophøre med min praksis, ved jeg, at jeg vil komme til at leve i meget små økonomiske omstændigheder, jeg vil derfor tillade mig at ansøge om, at der om muligt må blive bevilliget mig en pension eller årlig understøttelse i forhold til den tjeneste jeg har gjort på Raamosegaard og for familieplejens oprettelse på Djursland. Jens Nissen.

Mpr nr. A081061 - - Dato : 19180729
Forfatter:Elmquist, A G J, læge Hallager
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Læge. Raamosegaard. Idet direktionen hoslagt fremsender de indkomne 7 ansøgninger med bilag om den til 1.januar 1919 ledige blivende plads som læge ved plejeanstalten Raamosegaard tillader man sig at udbede justitsministeriets bemyndigelse til at besætte pladsen med læge ved plejeanstalten Dalstrup, A. G. J. Elmquist, hvem direktionen anser for at være i besiddelse af de bedste kvalifikationer til at bestride den ommeldte plads. Hallager til ministeriet.

Mpr nr. A079063 - - Dato : 19180817
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktionen har indberettet, at der skal medgå et beløb til vedligeholdelse af en hestegang ved R. som pumper vand op. Endvidere vil der være udgifter til en lejet hest, der skal trække pumpen. Ministeriet bevilliger udgifterne.

Mpr nr. A081049 - - Dato : 19181029
Forfatter:Jensen, Anna Marie, vaskeripige Nielsen, Jens, læge Klindt, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Vaskeripige Anna Marie Jensen har en svulst på armen. Læge Jens Nielsen mener ikke, den er alvorlig, men lader den behandle med massage, da dette ikke hjælper, bliver hun henvist af overlæge Klindt til Grenå sygehus, hvor man opererer. Sygdommen menes opstået før hun kom i tjeneste på Raamosegård. Sognerådet i hendes hjemkommune søger udgifterne til sygehusopholdet erstattet af plejehjemmet, men man er ifølge fattiglovens s 14 kun pligtig til at betale hende kostpenge og løn for perioden.

Mpr nr. A079064 - - Dato : 19190219
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. I anledning af direktionens skrivelse af 7' september f.å. og 14. november s.å. bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til at afholde udgifterne ved udrensning af de artesiske boringer og reparation af dybvandspumpen ved plejeanstalten R. hvilke udgifter vi andrager et beløb af i alt 530,93 kr.

Mpr nr. A083052 - - Dato : 19190309
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Klager vedrørende forholdende på Dalstrup plejehjem, man anfører at tøjet er lappet, gulvet udbedret med zinkplader. Endvidere klages over de ansattes lønninger. mappe 860

Mpr nr. A081038 - - Dato : 19190312
Forfatter:Weilbye, P P, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Der skal indstilles ny læge ansat bliver reservelæge ved amtssygehuset i Ålborg P. P. Weilbye, der ansættes på de samme vilkår som den afgående læge.

Mpr nr. A082058 - - Dato : 19190527
Forfatter:Raahauge, frk
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Familieplejetilsyn. Frk. Raahauge fra Råmosegaard anmoder om, at hendes tilskud til befordring i forbindelse med tilsynet af familieplejepatienter bliver forhøjet til det dobbelte, da vognmandstaksterne er steget, hvilket ministeriet bevilliger.

Mpr nr. A083036 - - Dato : 19190528
Forfatter:Koch, Svend
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Som svar på direktionens skrivelse af 13. ds angående ordningen af badeforholdene på plejeanstalten Raamosegaard, skal jeg tillade mig at udtale, at det i juli 1917 beregnede overslag ikke vil være tilstrækkeligt stort. Den tidligere opgivne sum, stor 7750 kr. må forøges med 25% eller ca. 1950 kr. på grund af stigende priser på materialer og arbejdsløn. Den samlede overslagssum bliver da 9700 kr. I øvrigt skal jeg tillade mig at henvise til min skrivelse af 22.09. 1917, Svend Koch

Mpr nr. A079060 - - Dato : 19190530
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted.

Tekst:
Raamosegaard. I anledning af direktionens til justitsministeriet indsendte andragende bemyndiges denne til at udbetale 10.815 kr. 14 øre til dækning af driftsunderskud, samt at forhøje den fra sindssygehospitalet til Raamosegaard pr patient betalte udgift for hver patient fra 1,40 til 1,75 kr. daglig.

Mpr nr. A079065 - - Dato : 19190616
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Efter en ny lov skal der indsendes apotekerregninger til revision hos sundhedsstyrelsen, men der er nogle regninger fra R. der fejlagtigt kommer med, da de er udstedt før skæringsdato.

Mpr nr. A082048 - - Dato : 19190626
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Bestyrelsen for Dalstrup plejehjem tilbyder staten at overtage hjemmet på, som det står, rimelige vilkår, og Hallager anbefaler overtagelsen, hvis den forekommer rimelig økonomisk. Man anfører også, at der er gode muligheder for udvidelse.

Mpr nr. A083041 - - Dato : 19190825
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Man har under R. sat ingeniøranlæg til 1150 kr. på budgettet. Ministeriet påpeger, at denne post ikke er begrundet overfor ministeriet, og at man skal aftale sådanne opgaver med ingeniør Koch, når denne kommer på besøg om foråret.

Mpr nr. A082021 - - Dato : 19191029
Forfatter:Andersen, inspektør
Emnegruppe: Dalstrup. Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patientantal. Dalstrup. Af hensyn til ønskeligheden af at der tilvejebringes en nøje overensstemmelse mellem de på plejeanstalten Dalstrup og hospitalet førte optegnelser over patintantallet på Dalstrup, skal direktionen herved anmode Dem om ved antallet på Dalstrup, at indsende en navnefortegnelse over de patienter, som i den foregående måned har haft ophold på plejeanstalten. Er en patient bortgået fra plejeanstalten og ikke umiddelbart efter bortgangen bragt tilbage, bør der i dagantallet kun opføres det antal dage. bortgangsdagen iberegnet, han har haft ophold på plejeanstalten. Ved udskrivning og dødsfald medregnes selve afgangsdagen ligesom ankomstdagen medregnes ved overflytning fra familiepleje og hospitalet. Derimod medregnes ikke den dag, den patient overgår fra plejeanstalten til familiepleje eller hospitalet. Til inspektør Andersen, Plejeanstalten Dalstrup.

Mpr nr. A084006 - - Dato : 19191115
Forfatter:Stift, Biskkopen Århus
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård - gudstjeneste. Biskoppen over Århus Stift skriver til kirkeministeriet angående det betimelige i at der holdes en kort gudstjeneste alt efter patienternes tilstand. Han tilråder at sognepræsten holder gudstjenesten mod et vederlag på 50 kr. justitsministeriet er underrettet. Justitsministeriet bekræfter ordningen i brev af 22. april.

Mpr nr. A082019 - - Dato : 19191115
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup, Raamosegaard. Dalstrup anmoder om at få underskuddet dækket over finansloven, hvilket anbefales af direktionen. der anfører at gennemsnitsudgiften pr. patient er mindre her end på Raamosegaard. se vedlagte gennemsnitsberegning.

Mpr nr. A082014 - - Dato : 19191122
Forfatter:Raahauge, frk
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. En frk. Raahauge er ansat på Raamosegaard som forstanderinde, hun tilsender løfteerklæring.

Mpr nr. A082006 - - Dato : 19191219
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup, familiepleje. Fra Dalstrup anmoder man om, at pengene til beklædning bliver sat op fra 35 øre til 50 øre for familieplejepatienter, hver direktionen approberer som en midlertidig ordning.

Mpr nr. A083014 - - Dato : 19200320
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Begravelse. Snedkeren forlanger større betaling for levering af ligkister. For nuværende får han 45 kr., men han ønsker 50 kr., hvilket man indstiller til ministeriet og får approbation på. Udgifterne ved en begravelse er specificeret. Total er det 118 kr. Raamosegaard.

Mpr nr. A085073 - - Dato : 19200410
Forfatter:Sørensen, Thora Raahauge, E
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. E. Raahauge ansøger om Thora Sørensen bliver husjomfru på R. idet hun er bekendt med egnen og man kan vente, at hun vil blive på posten længe, hvilket man ikke kan forvente af en totalt fremmed, der nok vil føle sig hensat til det yderste øde.

Mpr nr. A085076 - - Dato : 19200429
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Papirer vedrørende ansættelse af en husjomfru ved R.

Mpr nr. A085075 - - Dato : 19200504
Forfatter:Sørensen, Thora, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Thora Sørensen får ansættelse som husjomfru på tjenestemandsvilkår.

Mpr nr. A085054 - - Dato : 19200508
Forfatter:Elmquist, dr
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der er opstået en sag efter at jorden er frasolgt idet nabogården også kalder sig Raamosegaard. Der sker forvekslinger med posten og telefonen, der er ubehagelige, da nabogården ikke agter at gøre noget ved sagen indstiller dr. Elmquist, at man indstiller til direktoratet om navneforandring. Om dette er gjort ses ikke af sagen.

Mpr nr. A084017A - - Dato : 19200607
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Brev til sundhedsstyrelsen vedrørende patienternes forsvarlige beklædning. Brev af 31. august 1920 vedrørende lægetilsynet. Man mener fra sundhedsstyrelsens side såvel fra hospitalets at det er nok at der finder tilsyn sted hver anden dag. Brev af 03 juni 1920 fra sundhedsstyrelsen vedrørende bemandingen på Dalstrup.

Mpr nr. A083038 - - Dato : 19200618
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. På finansloven er der bevilliget midler til indretning af en badstue, hvorfor der bliver et lokale ledigt som man foreslår bliver indrettet til opholdsstue for arbejdende rolige patienter.

Mpr nr. A083044 - - Dato : 19201108
Forfatter:Vølund, A/S
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Projekt til varmtvandsforsyningsanlæg, der er kommet tilbud fra A/S Vølund på 6300 kr.

Mpr nr. A082068 - - Dato : 19210218
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Plejehjemmet anmoder om at få udbetalt resttilskud svarende til en daglig betaling af 2,75 kr. men man svarer, at man først skal indhente tilladelse hos justitsministeriet.

Mpr nr. A083048 - - Dato : 19210228
Forfatter:Privatbank, A/S Aarhus
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Under henvisning til vedlagte begæring af 26 ds. fra hospitalsforvalteren tillader direktionen at anmode om, at der til bestridelse af udgifterne ved hospitalets drift i indeværende finansår, derunder dækning af udgifterne ved anbringelse af et kedelfyr men underblæst og installation af elektricitet på anstalten Raamosegaard, af statskasse midler må blive indsat et beløb af 100 000 kr. på hospitalets folio i A/S Aarhus Privatbank.

Mpr nr. A086027 - - Dato : 19210303
Forfatter:Nielsen, Johanne, vaskeripige Mikkelsen, Jensine, køkkenpige
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. To tjenestepiger er ansat før deres 18. år og til almindelig løn, denne er nu nedsat for personer under 18 år, hvilket de to piger er utilfredse med, da de er fæstet til den højere løn. Man ansøger ministeriet om tilladelse til at udbetale fuld løn til de to piger, vaskeripige Johanne Nielsen og køkkenpige Jensine Mikkelsen, hvilket ministeriet godkender.

Mpr nr. A084004 - - Dato : 19210409
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Justitsministeriet meddeler, at man har forhøjet betalingen pr. patient til 2 kr. 75 øre efter en fast belægning på 98 patienter.

Mpr nr. A086002B - - Dato : 19210521
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Man ansøger ministeriet om dækning af underskud fra finansåret 1919-20, hvilket ministeriet vil søge dækket ved tillægsbevilling på finansloven.

Mpr nr. A087042 - - Dato : 19211001
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Man har på hospitalet i 1914 overtaget regnskabet for Raamosegaard, hvorved der efterhånden er kommet så meget merarbejde, at man ansøger ministeriet om lønforhøjelse til bogholder og forvalter. Ministeriet afslår.

Mpr nr. A085074 - - Dato : 19211030
Forfatter:Sørensen, Thora, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Husjomfru frk. Thora Sørensen fra siger sig sin stilling til 1. maj 1922.

Mpr nr. A089186 - - Dato : 19220124
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Forstanderinde Råhauge Råmosegård henvender sig til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den fremtidige ordning af kørselsforholdene ved plejeanstalten. Specielt nævnes muligheden for, at der anskaffes en bil. Evt. vil hun selv anskaffe sig en i nærmeste fremtid, og spørger om, hvorvidt hun kan få plejeanstaltens kørsel i enterprise i så tilfælde.

Mpr nr. A089183 - - Dato : 19220203
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående evt. anskaffelse af en bil til plejeanstalten Råmosegård. Det opregnes, hvor atore transportudgifterne har været i året 1920-21. Det menes nu at kunne betale sig at anskaffe en bil. Evt. vil forstanderinden anskaffe en bil og tage kørslen i enterprise.

Mpr nr. A089179 - - Dato : 19220206
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Direktoratet for statens sindssygehospitaler udtaler sig om ordningen af kørselsforholdene på Råmosegård. Angående evt. Anskaffelse af et automobil til plejeanstalten udtaler direktoratet, at det ikke kan tage stilling hertil, før der foreligger præsise oplysninger om udgifterne til anskaffelse af og drift af dette. I øvrigt skal der ske besparelser på Råmosegård jvf. tidligere skrivelser.

Mpr nr. A089184 - - Dato : 19220209
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Ovelægen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler læge Elmquist Råmosegård, hvilken besvarelse han har fået af direktoratet angående ordningen af transportforholdene ved Råmosegård. Udgifterne ved bilkørsel ønskes nærmere undersøgt.

Mpr nr. A089140 - - Dato : 19220215
Forfatter:Gjerrild, Weilbye, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. læge Weilbye Gjerrild skriver til overlægen angående forholdenne på Dalstrup Plejecentral. Der rapporteres om et enkelt influenzatilfælde. Endvidere nævnes et ønske fra en tidligere plejer om at få nogle patienter i familiepleje. Overlægen svarer den 21 februar 1922. Han har principielt intet mod den nævnte familiplejeordning, hvis forholdende er i orden.

Mpr nr. A089182 - - Dato : 19220218
Forfatter:og co Århus, F Bulow Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring: Brev fra F. Bulow og co. Århus til læge Elmquist angående driftsudgifterne ved bilkørsel beregnet pr. km., samt pristilbud på en bil.

Mpr nr. A091010 - - Dato : 19220302
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktoratet ønsker hver måneds begyndelse indsendt et skema over sygligheden blandt personalet, hvilket meddeles fra direktionen. Alle sygdomsperioder uanset deres kortvarighed skal indberettes.

Mpr nr. A089180 - - Dato : 19220307
Forfatter:Elmquist, læge Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Læge Elmquist meddeler, at forstanderinde Råhauges inspektionsrejser fra Råmosegård gennemgående har en længde på ca. 20 kilometer.

Mpr nr. A089178 - - Dato : 19220314
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående befordringsforholdende til og fra plejeanstalten Råmosegård. Kørselsbeholvet ønskes dækket af et automobil, og udgifterne i forbindelse med anskaffelse og drift heraf opregnes. Endvidere ønskes befordringsgodtgørelseen til forstanderinde Råhauge sat op.

Mpr nr. A089252 - - Dato : 19220501
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Vaskeri. Brev fra Råmosegård til bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus angående den første rapport over vaskeri på Råmosegård. Det bemærkes, at den ene af de tre vaskeripiger også arbejder som stuepige i en del af sin tjenestetid.

Mpr nr. A088064 - - Dato : 19220531
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård, og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der skal anskaffes en ny brødmaskine og den skal drives med el-motor, hvilket i alt koster 592,50 kr..

Mpr nr. A088051 - - Dato : 19220602
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktoratet skriver, at administrationen af R skal overgå til hospitalet, derfor også officiel brevveksling såfremt den ikke er til den stedlige læge.

Mpr nr. A088014 - - Dato : 19220901
Forfatter:Petersen, Christine, sygeplejerske
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard, sygeplejerske. Christine Petersen, der er sygeplejerske på Raamosegaard er faldet og har beskadiget sit knæ så hun ikke kan arbejde foreløbigt. Da hun er eneste sygeplejerske på R. ansøger direktoratet om tilladelse til at ansætte en vikar, hvilket tillades.

Mpr nr. A091102 - - Dato : 19221024
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
El. Vedr. Raamosegaards andel af krigsfordyrelsen på electricitet.

Mpr nr. A091097 - - Dato : 19221030
Forfatter:Raahauge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Personale, Råmosegård. Direktoratet udbeder sig en oversigt over de ansatte piger og deres lønforhold, samt en vurdering af pigelønnen på egnen for piger over og under 18 år. Frk. Raahauge skriver at alle pigerne er over atten år og skal være det, endvidere vil hun ikke kunne anbefale kortere fæsteperiode den et halvt år. I vedlagt skrivelse fra hospitalet anføres der personalerokeringer på Råmosegård.

Mpr nr. A087020 - - Dato : 19221124
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktionen foreslår, at man deler det nuværende kontor op i et mindre kontor og et lægeværelse, hvilket direktoratet tiltræder.

Mpr nr. A089187 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Kørsel- og transportudgifter ved plejeanstalten Råmosegård fra 1/4 1921 til 30/1 1922.

Mpr nr. A089188 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Kørsels- og transportudgifter ved plejeanstalten Råmosegård i året 1920-21.

Mpr nr. A089046 - - Dato : 19229999
Forfatter:Petersen, Petra, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Personale. Vedrørende ansættelse af Petra Petersen som husjomfru på Råmosegård med et halvt års prøvetid. Der er en underskrevet løfteerklæring.

Mpr nr. A087016 - - Dato : 19230130
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patienttal. Raamosegaard. Årsagen til, at det på plejeanstalten Raamosegaard behandlede patienttal er lavere en budgetteret, er, at plejeanstalten i lighed, hvad der i skrivelse af 29 fm. er oplyst om plejeanstalten Dalstrup, fungerer som optagelseshjem for de i omegnen anbragte familieplejepatienter, når disse trænger til anstaltsbehandling, blot i forstærket grad, da der i Raamosegaards omegn er anbragt betydeligt større antal patienter i familiepleje end i omegnen af Dalstrup.

Mpr nr. A091042 - - Dato : 19230217
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Sindssygehospitalet i Vedsted. Fra det nye hospital søger man forskellige kategorier af personale, plejere, overplejerske, 1. reservelæge og økonomibestyrerinde samt værkfører.

Mpr nr. A089051 - - Dato : 19230221
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Arbejdstøj. Direktoratet for statens sindssygehospitaler spørger om hvorvidt der er udleveret tjenestedragter til husjomfruen og værkføeren på plejeanstalten Råmosegård. Hospitalet svarer bekræftende.

Mpr nr. A091020 - - Dato : 19230323
Forfatter:Anckersen, overlæge Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Sindssygehospitalet i Vedsted. Der oprettes et hospital i Vedsted. Patienter fra det anførte optegnelsesområde, som er på venteliste bedes overført til Vedsted straks, endvidere kan der være tale om afbejdsføre mænd, hvoraf der kun er en patient, en brandstifter med dementia præcox. Der er flere kvindepatienter, der gerne vil overføres for at være nærmere hjemmet. Fra Thune Jacobsen til frk overlæge Anckersen.

Mpr nr. A091007 - - Dato : 19230403
Forfatter:Arke
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Der er betalingsvanskelighedere med en installation foretaget af Arke.

Mpr nr. A193031 - - Dato : 19230522
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Direktoratet har dags dato skrevet til sindssygehospitalet i Viborg angående transportudgifter i forbindelse med overflytningen af patienter fra Viborg til Vedsted. Udgifterne afholdes af Konto b.13..

Mpr nr. A088087 - - Dato : 19230713
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. En gryde er flækket og der skal installeres en vandbadegryde med kobberinderside som anbefales af ingeniør Koch.

Mpr nr. A081008 - - Dato : 19230714
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raaamosegaard. Indlægning af lys og kraft, den totale omkostning er ca. 16 000 kr.

Mpr nr. A093015 - - Dato : 19231024
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Avismeddelelse. Til hospitalet er knyttet 2 plejecentraler for sindssyge: Raamosegaard pr. Truesrup for kvinder (70) senge og Dalstrup for mænd (98 senge), ligesom et antal patienter den 1. oktober 1923, 176 er anbragt i familiepleje under hospitalets kontrol dels i omegnen af de nævnte plejecentraler del i selve hospitalets nærhed. til Århus Vejviser.

Mpr nr. A093038 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Regnskab over inventar, beklædning, haver og landbrug. 1934-24.

Mpr nr. A095042 - - Dato : 19240430
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Gæsteret. Liste over personer ved hospitalet her samt Raamosegaard som har fået udleveret madportioner til gæster.

Mpr nr. A088084 - - Dato : 19240824
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård, Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Vedrørende anskaffelse af en 110 liter vandbadskogegryde til plejeanstalten Raamosegaard til erstatning for en der opstillet kassabel indfyringsgryde skal man meddele til videre bekendtgørelse, at justitsministeriet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at anvende et beløb af indtil 2390 kr. til det nævnte formål.

Mpr nr. A094002A - - Dato : 19240908
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Pigerne på R. bliver sat i skat af penge, de ikke har tjent. Sognerådet tvinger pigerne til at betale skat for den forrige pige, der måske har været i en anden lønningsklasse. En pige er truet med udlæg i hendes cykel, hvis hun ikke betalte 11 kr, da man opkrævede restancen var det 21 kr, som hun skyndsomt betalte for ikke at blive pantet.

Mpr nr. A094103 - - Dato : 19241010
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard, tørring af vask. De to kakkelovne, der har stået på R`s loft er brændt sammen, så man ikke kan tørre tøj på loftet. Genindstallering vil koste 600 kr og de er meget dyre i drift, men arbejder meget dårligt, hvorfor man har spurgt ingeniør Koch om forslag. Han foreslår et tørreskab med udtrækkelige tørreheste, hvilket man bevilliger mod forventet tillægsbevilling fra direktoratet.

Mpr nr. A193157 - - Dato : 19241201
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Direktorates bemærkninger til det for plejeanstalten Råmosegård aflagte regnskab for oktober måned 1924. Bemærkning 1. Det konstateres, at der for anstaltens regning er foretaget reparationer i værkførens lejlighed, Direktoratet forespørger om, hvorvidt reglen om, at den ansatte selv betaler 40% af udgifterne, er gældende. Hospitalet svarer, at dette er tilfældet, og at beløbet vil blive indbetalt ved regnskabsårets udgang. Bemærkning 2. Hospitalet har købt 4 tørvekurve hos den stedlige købmand. Det henstilles, at fremtidige køb gøres hos fængselsvæsnet.

Mpr nr. A193152 - - Dato : 19241202
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af plejeanstalten Råmosegård aflagte regnskab for juni måned 1924, det ønskes opfyldt, hvornår en rejse er begyndt og afsluttet.

Mpr nr. A193114 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Personale. Fortegnelse over det i finansåret 1923-24 ved plejeanstalten Råmosegård ansatte personale

Mpr nr. A094032 - - Dato : 19250206
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Brand. Der har været brand i et pigeværelse over sygeafdelingen. Ilden opstod klokken ca. 10 aften. En pige havde været på værelset hele aftenen, men forlod værelset et kvarter. Der blev fyret med tørv i ovnen, der formentlig har stået åben, så en gnist kunne antænde garderoben, der var indbygget ca 1 meter derfra. Der er opstået skader på tøj.

Mpr nr. A094011 - - Dato : 19250317
Forfatter:Brask, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Frk. Brask har fungeret som forstanderinde, hvorfor man ifølge tjenestemandsloven søger hende tillagt funktionshonorar for 4 2/3 måned 116 kr. Heri samtykker direktoratet.

Mpr nr. A094012 - - Dato : 19250320
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Præsten fra Veggerslev-Villersø anmoder om lønforhøjelse for sin gerning på Dalstrup Plejehjem. I den anledning skriver man til stiftsøvrigheden, at Dalstrup er underlagt hospitalets tilsyn men ellers har sin egen bestyrelse, men man får tilskud fra staten. Da man mener at Dalstrup må sættes i klasse med Raamosegaard, beskriver man forholdene her. Præsten holder gudstjeneste 1 gang ugentlig og der er ca. 6 begravelser om året Han passer 70 patienter og modtager herfor 250 kr i løn årligt. For hver begravelse får han yderligere 4 kr og i befordringstilskud får han 4 kr.

Mpr nr. A193151 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Beregning over lønninger m.v. til tjenestemænd ved plejeanstalten Råmosegård i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A089217 - - Dato : 19261118
Forfatter:Laursen, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Porto. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønsker 4 gange om året meddelse fra Råmosegård angående portoudgifter for hver enkelt patient og det samlede beløb, og desuden portoudlæg til tjenstlige forsendelser medrørende for offentlig regning indlagte patienter. Når desse meddelelser indsendes i kvitteret stand, vil udgifterne blive refunderet af hospitalet. Læge Laursen svarer på brevet, idet han refererer den metode til egnskab med portoudgifterne, som han hidtil har benyttet. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A097006 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Formular vedrørende en patient, dennes hjemsted og navn, nærmeste pårørende, indlæggelsesdato, evt. ophold på Dalstrup og evt. i familiepleje med angivelse af værtsfamilien.

Mpr nr. A097089 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Patientoverflytning. Blanket til brug ved overflytning af en patient til en filial af hospitalet (Råmosegård eller Dalstrup). Meddelelse til de pårørende.

Mpr nr. A103150 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Forskellige arbejder, der bør foretages snarest.

Mpr nr. A097013 - - Dato : 99999999
Forfatter:Bøgh, Erik Hede, Hans
Emnegruppe: Dalstrup Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Skuespil. Dilletantkomedie på Råmosegård. "Per fra Amerika", skuespil i to akter af Hans Hede, hvor skuespillerne er nævnt, "På Kastelsvolden", sangspil i et akt af Erik Bøgh, hvor skuespillerne ligeledes er nævnt.

Mpr nr. A089181 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Notat vedrørende udgifterne ved transport med eget automobil sammenlignet med de besparelser i de hidtidige udgifter, som kan forventers. (Råmosegård).

Mpr nr. A110001 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Situationsplan over plejehjemmet Raamosegaard ved Trustrup, udateret med enkelte blyantstilføjelser.

Mpr nr. A103149 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Notater vedrørende institutionen Råmosegårds forfatning bygningsmæssigt.