Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 25 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A074011 - - Dato : 19150316
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Løn. dyrtidstillæg. De ansatte anmoder om et dyrtidstillæg som man indberetter til ministeriet, der dog ikke ser sig i stand til at imødekomme andragendet.

Mpr nr. A075034 - - Dato : 19151011
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg, løn. I det med direktionen skrivelse af 10. juli d.å. hertil indsendte andragende, har de ved sindssygehospitalet ved Århus beskæftigede daglejere anholdt om, at deres dagløn må blive forhøjet på grund af dyrtiden. Foranlediget heraf skal til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at man efter udfærdigelsen af lov om dyrtidshjælp

Mpr nr. A076082 - - Dato : 19160914
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Finansministeriet meddeler at forskellige beløb kan udbetales ved Århus Amtstue som dyrtidshjælp til pensionister.

Mpr nr. A076070 - - Dato : 19161006
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Diverse skrivelser vedrørende dyrtidstillæg til personer ansat ved hospitalet.

Mpr nr. A077027 - - Dato : 19161229
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg Lov/breve. Direktionen meddeler justitsministeriet at der ikke er personer, der er berettigede til dyrtidstillæg i tiden 1. nov. f.å. 31. okt. d.å. justitsministeriet ønsker i brev af 20. dec. 1916 at vide om der er nogle personer der har ret til dyrtidstillæg iht. lovens afsnit IV. Der er vedlagt lov : lov om dyrtidstillæg af 2. dec. 1916.

Mpr nr. A077028 - - Dato : 19170924
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Direktionen skriver til justitsministeriet om personer, der oppebærer en fast årlig ydelse fra hospitalet og anses for at være berettigede til at oppebære dyrtidstillæg af 2. dec. 1916 afsnit II. Justitsministeriet anmoder i brev af 3. okt. 1917 finansministeriet om at anvise til betaling på Århus Amtstue 520 kr. til personer der oppebærer en fast årlig ydelse fra hospitalet. Et lignende brev af 12. januar 1917 indeholder en liste over personerne, i alt 13 stk. som hver får udbetalt 40 kr. Der findes en fortegnelse lavet af hospitalet over disse personer. Der findes et eksemplar af Lov om Dyrtidstillæg af 2. dec. 1916.

Mpr nr. A076001 - - Dato : 19171010
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Gældende for oktober kvartal d.å. Justitsministeriet anmoder Finansministeriet om at udbetale kr. 5650 på forventet efterbevilling som dyrtidstillæg på Århus Amtstue. Beløbet skal udbetales til ansatte på Sindssygehospitalet. Liste over ansattes navn og stilling samt beløb til udbetaling findes på ovennævnte nummer.

Mpr nr. A079007 - - Dato : 19171024
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. I henhold til lov om dyrtidstillæg, anmoder justitsministeriet om at indsende navne og civilstand, på personer, der kan komme på tale hertil. Man svarer at der ingen er.

Mpr nr. A078054 - - Dato : 19171121
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Arbejder. Justitsministeriet forespørger om der er entreprenører, der har krævet højere betaling end den i licitationen fastsatte på grund af krigssituationen. Man svarer, at der ikke har været krav ud over det fastsatte.

Mpr nr. A080015 - - Dato : 19180327
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Følgende får bevilliget ekstra dyrtidstillæg på 40 kr.: Kontorassistent Andreas Bernth, vægter M.A. Emsted, Johanne Kirstine Andersen, Opsynspige, overopsynsmands enke Cathrine Ingwersen, overvaskeripige Kirstine Nielsen, Formers enke Kirsten Marie Villadsen, portners enke Maren Johansen, vægters enke Karen Rasmussen, Vaskeripige Mette Kirstine Hansen, Murers enke Ane Ovesen, sygeplejerske Maren Rasmussen, overplejerske Kamma Gjessing, født Stadtfeld.

Mpr nr. A081067 - - Dato : 19180514
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Plejerforening, klokkevagt. Der er indrettet en beredskabsvagt på urolige afdelinger, hvor man ved en klokke kan tilkalde hjælp til nattevagten, hvis det skulle være påkrævet. Denne vagt varetages af elever, men disse klager over, at de ikke får søvn og derfor ikke kan være friske til dagvagt næste dag. Direktionen svarer, at hvis det er et almindeligt ønske, vil man gerne fordele klokkevagten på alle ugifte plejere, men ordningen vil ikke blive nedlagt.

Mpr nr. A081002 - - Dato : 19180516
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Plejere. Plejerforeningen ansøger om, at få dyrtidstillæg til godtgørelse for bolig m.m., men ministeriet afslår.

Mpr nr. A081058 - - Dato : 19180710
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Raamosegaard. Fra forstanderinden, værkføreren, husjomfruen er der andragender om højere løn, endvidere anmoder forstanderinden om større løn til pigerne. Der foreligger meddelelse til husjomfruen og værkføreren om højere løn, men ikke til de andre ansøgere.

Mpr nr. A081060 - - Dato : 19180810
Forfatter:Rasmussen, Alma Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Alma Margrethe Rasmussen bliver ansat som sygeplejerske ved Raamosegaard med en løn på 600 kr. årligt stigende hver tredie år med 100 til 900 kr., fri station på 2. klasse og 3. måneders opsigelsesfrist.

Mpr nr. A079009 - - Dato : 19180920
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Lister med navne over modtagere af dyrtidstillæg, samt korrespondance med justitsministeriet vedrørende dette emne.

Mpr nr. A079008 - - Dato : 19180928
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Man anmodes om at indsende liste over, hvem der kan tilkomme dyrtidstillæg, hvilket sker.

Mpr nr. A081034 - - Dato : 19181030
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Ministeriet sende lov om dyrtidstillæg og anmoder om, at man indsender navne og beløb på rette vedkommende. Man meddeler, at der ikke er nogen berettigede på hospitalet ved Århus.

Mpr nr. A081039 - - Dato : 19190715
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Rejsegodtgørelse. Justitsministeriet meddeler at der ydes godtgørelse på 50%, dog ikke over 5 kr. pr. dag.

Mpr nr. A081036 - - Dato : 19190910
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Man indsender en liste over personer ved hospitalet som kan oppebære dyrtidstillæg.

Mpr nr. A084001 - - Dato : 19200312
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Emolumenter til tjenestemænd. Justitsministeriet skriver til direktionen 09. feb. 1920 og udbeder sig en udtalelse over reglement for tildeling af emolumenter, man er især interesseret i med hvilke mellemrum udlevering af uniforms-og beklædningsgenstande skal finde sted. Desuden findes et brev af 12. marts 1920 til justitsministeriet vedrørende emolumenter samt et brev af 5/3 1920 vedrørende deres syn på det nye emolumentreglement. Man mener at man skal forbedre vilkårene idet der er mangel på personale som giver en vis utilfredshed, som betyder at både over- og underordnet personale flytter ofte. I brevene findes der en hel del om reglerne for vedligeholdelse af haver.

Mpr nr. A086021 - - Dato : 19210319
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Ministeriet meddeler, hvorledes dyrtidstillægget skal beregnes.

Mpr nr. A088012 - - Dato : 19220907
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Direktoratet henleder opmærksomheden på, at dyrtidstillæg, hvor ægtefællen er kommunalt ansat i et koncessioneret selskab, skal dyrtidstillægget beregnes som den pågældende var tjenestemand.

Mpr nr. A091035 - - Dato : 19230226
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. To breve fra direktoratet, der meddeler, hvor stor dyrtidstillæg der skal udbetales i april- september 1923 og oktober 1923 til marts 1924.

Mpr nr. A092017 - - Dato : 19240318
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Iforbindelse med at dyrtidstilllægget stiger sker der ændringer i forskellige satser, der gælder for tjenestemænd, hvilke forandringer, der er, kan aflæses af vedlagte cirkulære.

Mpr nr. A092033 - - Dato : 19241001
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Direktoratet fastsætter dyrtidstillæg pr. 13. august 1924.