Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Fritekstsøgning i hele arkivet, sorteret efter alder:

    - Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 151 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A122113 - - Dato : 18520620
Forfatter:Röse & Gender
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Til Landsoverretsprocurator Dahl … anbefaler sig med Leverancer af Colonialvarer.

Mpr nr. A116147 - - Dato : 18541004
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Selmer om prisen på smør.

Mpr nr. A116198 - - Dato : 18550323
Forfatter:Ellermann Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Klipfisk Ellermann, der lige har fået leverancen overdraget trækker i land igen. Nu spørger Selmer de øvrige direktionsmedlemmer om man skal give leverancen til en anden, man det viser sig at være vanskeligt, da der for tiden er mangel på klipfisk i Århus efter forvalterens udsagn.

Mpr nr. A011006 - - Dato : 18610114
Forfatter:Roes, B I
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fornyet leverance af smør i en årig periode "B I Roes"?

Mpr nr. A115261 - - Dato : 18620202
Forfatter:Selmer Jensen, jomfru
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Puddersukker. Der har været underskud på puddersukkerregnskabet, hvorfor Selmer har sat forvalteren til at undersøge kontrabogen. Denne har måtte opgive da han ikke har kunnet få jomfru Jensen understøttelse i sine bestræbelser.

Mpr nr. A012036 - - Dato : 18620225
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brødleverance til anstalten.

Mpr nr. A012030 - - Dato : 18620501
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Om leverancer af brød.

Mpr nr. A013009 - - Dato : 18630514
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Leverancer af brød.

Mpr nr. A115231 - - Dato : 18630609
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Selmer skriver, at er almindelig klage over smørret. Det er ikke rigtig dårligt eller bedærvet, men det er temmelig dårligt, derfor berammer direktionen et møde om det dårlige smør.

Mpr nr. A013010 - - Dato : 18630706
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Svarskrivelse om leverancer af brød.

Mpr nr. A115205 - - Dato : 18640908
Forfatter:Selmer Steenholdt Nymølle
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Franskbrød. Nymølle har leveret franskbrød med bitter eftersmag, hvilket Selmer klager over. Steenholdt skriver at han laver sine varer efter bedste overbevisning.

Mpr nr. A015019 - - Dato : 18650322
Forfatter:Holst, købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brev fra købmand Holst. Vedr. misbilligelse.

Mpr nr. A015021 - - Dato : 18650323
Forfatter:Holst
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Om Holsts tilbud på kolonialvarer.

Mpr nr. A015018 - - Dato : 18650324
Forfatter:Holm, L, købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Følgebrev til skrivelse der udtrykker købmand L. Holm misbilligelse.

Mpr nr. A015020 - - Dato : 18650329
Forfatter:Holst, L
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Svar på L. Holsts skrivelse. Kolonialvarer.

Mpr nr. A015001 - - Dato : 18650410
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Vedr. betaling for leverancer af øl. Bespisning.

Mpr nr. A116115 - - Dato : 18660403
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød.Patienter. Bang skriver, at man har købt brød for dyrt, og man drøfter et forslag om egnet bageri De har problemer påærø problemer med deres patienter i Slesvig. Der ankommer også 4 patinter fra Tyrstrup herred. "der er noget hameligt i, at medens de smider Danake patienter på porten, skal vi stå med hatten i hånden, og undersotter på halv betaling.

Mpr nr. A116110 - - Dato : 18660621
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk. Der skal udarbejdes konditioner til mælkelicitation.

Mpr nr. A116109 - - Dato : 18660626
Forfatter:Broge, Hans
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Hans Broge har leveret smør, som forvalteren har afvist. Næste gang ønsker Hans Broge, at blive underrettet om dette ved varens modtagelse.

Mpr nr. A116108 - - Dato : 18660817
Forfatter:Meyer, Møller Otto
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk. Meyer er gået ind på direktionens forslag og der er handlet i anstaltens interesse. Nærmere ses ikke ud af brevet.

Mpr nr. A016014 - - Dato : 18670409
Forfatter:Mortensen, købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Vedr. købmand Mortenensens fallitbo. Han har leverancen af klipfisk til hospitalet, men misligholder denne. Hosp. kræver en bod, men købmanden er sig kun i stand til af betale en del af denne.

Mpr nr. A116131 - - Dato : 18680218
Forfatter:Jensen, Jomfru
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Der er underskud på viktualieregnskabet efter forvalterens forklaring er det jomfru Jensens skyld. hun afviser dog dette.

Mpr nr. A116130 - - Dato : 18680314
Forfatter:Bang Simonsen
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Klipfisk. Der er aftalt successive levering af klipfisk efterhånden som man har brug for den mellem Bang, forvalteren leverandøren en hr. Simonsen.

Mpr nr. A018020 - - Dato : 18680318
Forfatter:Simonsen, H Georg
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bud på levering af klipfisk og sild til anstalten fra Georg H Simonsen, Pustervig 4 København.

Mpr nr. A116120 - - Dato : 18680927
Forfatter:Selmer Hjelm
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Forvalteren har fået et tilbud på bondesmør fra en hr. Hjelm Selmer mener man bør antage det.

Mpr nr. A116213 - - Dato : 18681223
Forfatter:Nielsen, Mathias
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Madfedt. Man sælger madfedt til Mathias Nielsen, den samme som for tiden har madfedtet.

Mpr nr. A116212 - - Dato : 18690204
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bondesmør. Der skal udarbejdes licitationskonditioner blandt andet over bondesmør, hvorfor man diskuterer licitationsperiodens længde.

Mpr nr. A116206 - - Dato : 18690330
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Madfedt. Man har solgt madfedt, der for tiden sælges til 28 skilling, men budene er for lave, hvilket sikkert skyldes, at man skifter kontrhend. Måske skal man undlade at modtage budene og ladende den nuværende kontrakthaver fortsætte efter forhandling med forvalteren

Mpr nr. A019021 - - Dato : 18690409
Forfatter:Hoeg, Thorvald
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fra Thorvald Hoeg, der klager over, at hans tilbud på bondesmør og klipfisk ikke er approberet. Han mener at entreprisen underhånden er givet til en anden, måske endda en udenfor kredsen, der var med i licitationen.

Mpr nr. A020002 - - Dato : 18701111
Forfatter:Schibye, bagermester
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bagermester Schibye forslår, at anstalten skal skrive langtidskontrakt med ham, fordi han har en æltemaskine til brød. Direktionen ønsker ikke sådan en ordning.

Mpr nr. A020003 - - Dato : 18701127
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Statistik over brødpriser fra 1868-70 fra Asylet, Århus Fattigvæsen og Århus Arrest.

Mpr nr. A022002 - - Dato : 18720299
Forfatter:Møller, Søren
Emnegruppe: Fødeleverance.

Tekst:
Undertegnede der i de tre forløbne år har været overdraget til udsalg fedtet fra sindssygeanstalten, anmoder hermed den meget ærede direktion at samme atter måtte blive mig overdraget fra april 1872 til april 1873, men grundet på den tiltagende omsætning af svinefedt og dettes dalen i pris, ser jeg mig ikke i stand til at betale højere pris end 20 sk pr pund for hele året. Søren Møller

Mpr nr. A115149 - - Dato : 18720619
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der skal udliciteres leverancer af brød, hvorfor man ekundiger sig om 3. Dragonregiments priser.

Mpr nr. A115146 - - Dato : 18720912
Forfatter:Bøggild, Top, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Top Bøggild har skrevet til intendanten ved regimentet i Århus, for at få at vide, hvor meget brød står til.

Mpr nr. A116071 - - Dato : 18720922
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Forvalteren (Bøggild) har været på rejse til Horsens, Ålborg og Randers for at forhøre sig om brødpriserne. Det billigste kommer fra Randers. Vedlagt sagen er en beretning fra forvalteren.

Mpr nr. A116070 - - Dato : 18720925
Forfatter:Heiberg, bager
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. En bager Heiberg i Randers har brødleverancen, der viser sig at være billigere, end tilbuddene fra Århus. Man sælger madfedt, men 1 skilling billigere end hidtil.

Mpr nr. A116068 - - Dato : 18721025
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der er indkommen 7 bud på brødleverancer.

Mpr nr. A115120 - - Dato : 18760312
Forfatter:Petersen, Groes, smørleverandør
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. man ønsker ikke at antage den tidligere smørleverandør Groes Petersens tilbud, da man tidligere har været nødt til at kassere en del af hans varer.

Mpr nr. A026024 - - Dato : 18760321
Forfatter:Møller, Søren, Høker
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Høker S. Møller forespørger om, hvorfor hans tilbud på at aftage madfedt fra anstalten ikke er blevet antaget ved licitationen. Direktionen svarer, at det er fordi han ikke har opgivet en fast pris, men blot, at han ville betale 43 øre pr pund eller 1 øre over højeste bud.

Mpr nr. A117078B - - Dato : 18761010
Forfatter:Møller, høker Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Madfedt. Som sikkerhed for betalingen af det madfedt som høker Møller får udleveret i køkkenet har denne afleveret en sparekassebog med 100 kr til forvalteren, hvilket denne meddeler direktionen. Hagen Jacobsen.

Mpr nr. A116079 - - Dato : 18771208
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der skal købes brød. Garnisonen har tilsyneladende fået billigere priser end anstalten, trods det, at rugen er faldende for tiden som Lunn anfører.

Mpr nr. A028006 - - Dato : 18780419
Forfatter:Groes-Petersen, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Købmand Groes-Petersen forespørger, hvorfor hans tilbud på mejeriost er underkendt, og beder sig fritaget for levering af svejtser ost og herregårdssmør. Kontoret svarer, at man var mere tilfreds med den forrige leverance, og at man opretholder tilbuddet på de andre varer.

Mpr nr. A115072 - - Dato : 18781211
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Man beholder den hidtidige leverandør af brød.

Mpr nr. A116155 - - Dato : 18800827
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Svinekød. En slagter, hvis bud ikke er antaget stiller spørgsmål om grunden til direktionen.

Mpr nr. A031011 - - Dato : 18810425
Forfatter:Hendriksen, E, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Købmand E. Hendriksen klager over for små tilførsler af madfedt fra anstalten. Direktionen afviser, at der er sket ham nogen uret.

Mpr nr. A116156 - - Dato : 18810820
Forfatter:Ziegler, slagter
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kød. Oplysninger om kødpriser fra garnisonerne og fra Horsen. Desuden et bud fra slagter Ziegler, om levering af kødvarer til hospitalet.

Mpr nr. A116157 - - Dato : 18811217
Forfatter:Reddersen, bager, Risskov
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Bager Reddersen i Risskov har haft leverancen af sigtebrød og franskbrød i 6 år, og ønsker stadig denne derfor fremsender han et bud herpå til direktionen.

Mpr nr. A116158 - - Dato : 18820616
Forfatter:Reddersen, bager
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Bager Reddersen har fået sit bud underkendt, selv om han var lavestbydende. Han opfordrer derfor direktionen til at afholde en ny licitation, men dette afslår man.

Mpr nr. A116162 - - Dato : 18840309
Forfatter:Christensen, bager, Vejlby Reddersen
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Bager Christensen fra Vejlby skriver, at han har kendskab til Reddersen har fået leverance af brød uden at være lavestbydende, Han spørger derfor, om det er muligt at fremsætte endnu et bud? Direktionen svarer, at det er der ikke, men han er velkommen til at byde i fremtiden.

Mpr nr. A115044 - - Dato : 18861208
Forfatter:Bischoff Engelbreth Ottesen
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Bischoffs bud på rugbrød 4,25 kr pr. 100 pund, Engelbreths bud på sigtebrød og franskbrød på hhv. 7,73 kr og 10,70 kr pr. pund antages. Er ganske vist ikke en af de gode leverandører men han må forhåbentlig kunne bruges, og Ottesen på Reginehøj er os ganske ubekendt.

Mpr nr. A038002 - - Dato : 18861211
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Randers sygehus. Sygehusets bestyrelse har pålagt mig at bede den ærede inspektion om at overlade os et eksemplar af sindssygeanstaltens licitationskonditioner for leverance af viktualier m.m. Vi har hidtil haft oknom som har leveret bespisning til patienterne m.v. men har nu selv overtaget økonomien og det er påtænkt at holde licitation over de forskellige sager som bruges dertil, det er derfor man ønsker at gøre sig bekendt med de konditioner som bruges ved asylet og håber at de godhedsfuldt vil overlade os et eksemplar.

Mpr nr. A116004 - - Dato : 18870508
Forfatter:Meyer, Møller Otto
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk. Møller Meyer fra Mariemølle skriver til direktionen, at han er villig til at overtage leveringen af mælk for de kommende 3 år uden licitation. Tilbuddet er formodentlig godt nok, men er det i overensstemmelse med licitationsreglerne ?

Mpr nr. A116151 - - Dato : 18880528
Forfatter:Meyer, Møller Otto Walther Nielsen, murermester
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk og brød. Der er indkommet bud fra Meyer, der ønsker leverancer uden licitation, men det ønsker direktionen ikke at acceptere. Der er kommet bud fra Walther om, at murmester Nielsen har tilbudt at bygge ligkapellet, dette ønsker man at accepterer uden licitation, da man ved sidste byggearbejder var ganske tilfreds med Nielsen.

Mpr nr. A115007 - - Dato : 18890920
Forfatter:Petersen, Jens, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Leverance af skinkker. Købmand Jens Petersen spørger, hvorfor han ikke har fået leverancen af skinker. Direktionen svarer, at det er på grund af mislig levering, men dette kan Petersen ikke acceptere, da han har erstattet dårlige varer og han henviser til, at han har fået overdraget leverancen af ost.

Mpr nr. A052027 - - Dato : 19020729
Forfatter:Jørgensen, Oscar, stadsingeniør
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Køleanlæg. Til nedkøling af kødvarer samt til produktion af kunstig is kr. 5500. Oscar Jørgensen, stadsingeniør. Vedlagt arbejdstegning af maskinen (fra Sabroe!)

Mpr nr. A104141 - - Dato : 19100504
Forfatter:laboratorium, V Steins vegetabil-margarinefabrik, A/S Fåborg
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Resultat af en prøve vegetabil-margarine modtaget den 15. april indsendt af A/S Fåborg vegetabil-margarine Fabrik undersøge på V Steins laboratorium. Sammenlignet med Smør.

Mpr nr. A104144 - - Dato : 19109999
Forfatter:Grav, E, cand pharm
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Meddelelser fra Nationalforeningens samatoruium i Silkeborg. Sammenlignende forsøg over fordøjligheden af smør og margarine ved cand. pharm. E. Grav.

Mpr nr. A104145 - - Dato : 19110704
Forfatter:Jaster, H C, Otto Mønsted A/S
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Brev til H. C. Jaster fra Otto Mønsted A/S angående indholdet af Oma plantemargarine.

Mpr nr. A104147 - - Dato : 19119999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kartoffelleverance. Tilbud på levering af kartofler.

Mpr nr. A104148 - - Dato : 19131230
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Konditioner for leverance af brød til sindssygehospitalet ved Århus i januar kvartal 1914.

Mpr nr. A104108 - - Dato : 19150618
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Indkøbet af fødevarer i finansåret 1913- 14. Regnskabet er specificeret på en række varer.

Mpr nr. A104121 - - Dato : 19150812
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fortegnelse over brødpriserne i Jylland fra Nørrejydsk Bagerforening.

Mpr nr. A075011 - - Dato : 19151215
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kommissionen af 1. marts 1915. Kommissionen forespørger om varepriserne og herkomsten samt har spørgsmål vedr. landbruget, hvor der foreligger et svar, der giver oplysninger om, hvorledes landbruget blev drevet.

Mpr nr. A104120 - - Dato : 19159999
Forfatter:Christiansen, Bagermester Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brødpriser. Bagermester Christiansen skriver til forvalter A. Lund vedrørende priserne på franskbrød og sigtebrød, samt kommenterer evt. billigere produkter.

Mpr nr. A077011 - - Dato : 19160425
Forfatter:Mønsted, Otto Company, Vcuum Oli
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Garantierklæring vedrørende margarine (olier). Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at underskrive garantierklæring til Vuum Oli Company. Erklæringen er en direkte følge af krigen. Olierne (margarinen) leveres af Otto Mønsted.

Mpr nr. A077025 - - Dato : 19161219
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Forbud mod rug og hvede som fodring - køkkenaffald. Indenrigsministeriet har givet justitsministeriet besked om at tidligere forbud mod at anvende rug og hvede til fodring ikke gælder for hospitalernes madaffald. Dette må anvendes til svinefoder eller afhændes til omegnens beboere. Der skal dog anvendes størst mulig omhu således at det kun er brødrester fra måltiderne der anvendes som svinefoder.

Mpr nr. A080019 - - Dato : 19180202
Forfatter:Ehnhuus, forpagter
Emnegruppe: Fødeleverance.

Tekst:
Mælk. Forpagter Ehnhuus spørger, hvor meget man betaler for mælkeprodukter.

Mpr nr. A082055 - - Dato : 19190519
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Grøntsager. Fra Nykøbing Sj. spørger man, hvad priserne er for grøntsager, der leveres fra haven til hospitalets eget køkken og hvor meget der betales af ansatte for grøntsager fra hospitalets have? Der foreligger en liste.

Mpr nr. A079066 - - Dato : 19200209
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance.

Tekst:
Madaffald. Justitsministeriet ønsker oplysning om hvor mange kg, der kasseres. Hospitalet har ikke en oversigt i kg men i hl, hvorfor man efterprøver vægten på 1 hl affald, den vejer 95 kg, hvorved det viser sig at affaldet 1918-19 udgjorde 54743 kg.

Mpr nr. A085012 - - Dato : 19210201
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kød. Justitsministeriet skriver til direktioner vedr. prisen for indkøbt kød, idet man henviser til at prisen på andre hospitaler er lavere end i Århus. Justitsministeriet beder hver måned om en oversigt over indkøbte varer.

Mpr nr. A089092 - - Dato : 19220399
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Direktoratet anmoder om en række oplysninger vedrørende anvendelsen af købet af margarine, da det overvejes at gøre samlet indkøb af det til sindssygehospitalerne. Følgelig må der ikke uden godkendelse indgåes nye kontrakter om levering.

Mpr nr. A088054 - - Dato : 19220617
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bespisning. Licitationeskonditioner og tilbud vedrørende leverancer af brød.

Mpr nr. A091100 - - Dato : 19221019
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Ost, mel, gryn. Direktoratet anmoder direktionen om at indsende mindre prøver af de omtalte fødevarer.

Mpr nr. A091095 - - Dato : 19221102
Forfatter:Brødr Justesen, Århus
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Salt. Der købes fælles salt gennem brdr. Justesen Århus til en pris af 8,50 pr. 100 kg.

Mpr nr. A091093 - - Dato : 19221107
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Ost. Fællesindkøb af denne vare er ikke opportunt, hvorfor man opfordres af direktoratet til at købe selvstændigt ind. Der foreslås en 205 ost og en skummetmælksost. De seneste priser pr. kg. er vedføjet for Middelfart Hospitals vedkommende.

Mpr nr. A091091 - - Dato : 19221109
Forfatter:Jaster, Århus Mølle, Segalt
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mel og gryn. Direktoratet har indhentet tilbud og ønsker at hospitalet sætter sig i forbindelse med Jaster i Århus og Segalt Mølle om levering af de pågældende varer.

Mpr nr. A088069 - - Dato : 19221123
Forfatter:H Stensen margarine, Vejle
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Kontrakt mellem hospitalet og H. Stensens Margarinefabrik Vejle.

Mpr nr. A091086 - - Dato : 19221125
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Palmin. Diirektoratet henleder direktionens opmærksomhed på det centrale indkøbaf palmin, ved hvis leverance man kan få rabat.

Mpr nr. A088053 - - Dato : 19221216
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bespisning. Mejeriet Vesterbro Århus får leverancen af mælkeprodukter til hospitalet.

Mpr nr. A089087 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 30. juni 1922.

Mpr nr. A089082 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 30. september 1922.

Mpr nr. A089144 - - Dato : 19230117
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Madindkøbspriser. Direktoratet bemærker, at sindssygehospitalet ved Århus har indkøbt en række madvarer til for høje priser sammenlignet med de øvrige hospitaler. Der bringes en sammenlignende oversigt over priserne for en række varer.

Mpr nr. A091029 - - Dato : 19230309
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Frugtsaft. Direktoratet ønsker at etablere fællesindkøb af frugtsaft til alle hospitaler, hvorfor man ønsker sig tilstillet oplysninger om den på hospitalet anvendte frugtsaft.

Mpr nr. A193033 - - Dato : 19230519
Forfatter:Margarinefabrik, A/S Den Danske
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler herved, at det har antaget et fra A/S Den Danske Margarinefabrik, Slagelse, modtaget tilbud på levering af margarine af mærket Vegetabilsk til statens sindssygehospitaler for tidsrummet fra 1. juni til 30 november 1923. Afskrift af en tidligere foretagen analyse af margarine af det nævntet mærke vedlægges.

Mpr nr. A193034 - - Dato : 19230523
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Følgebrev til kontrakten om levering af margarine mellem sindssygehospitalet ved Århus og A/S Dansk margarinefabrik Slagelse. Kontrakten ønskes underskrevet og tilbagesendt. Kontrakten vedlægges. Svar fra margarinefabrikken dateret den 24. maj 1923. En genpart af kontrakten tilsendes margarinefabrikken den 4. juni.

Mpr nr. A193002 - - Dato : 19230609
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Annoncetekst angående leverancer af brød og mælk til sindssygehospitalet ved Århus i juli kvartal 1923. annoncen indrykkes i de lokale dagblade en gang.

Mpr nr. A193003 - - Dato : 19230609
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevareleverance. Konditioner for leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus fra 1. juli til 31. december 1923.

Mpr nr. A193006 - - Dato : 19230614
Forfatter:Aarhus, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra Mejeriet Aarhus på leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193008 - - Dato : 19230615
Forfatter:Stjerneholm, Andelsmejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra Andelsmejeriet Stjerneholm på leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193005 - - Dato : 19230615
Forfatter:Versterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra Merjriet Vesterbro på levering af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193004 - - Dato : 19230615
Forfatter:Andelsmejeri, Mundelstrup
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra Mundelstrup Andelsmejeri på levering af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193007 - - Dato : 19230619
Forfatter:forenede Mejerier, De
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra De forenede Mejerier på leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193009 - - Dato : 19230619
Forfatter:Lund, A, forvalter Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Forvalter Lund anbefaler overfor direktionen for sindssygehospitalet ved Århus at tilbudet om levering af mælk og fløde fra mejeriet Vesterbro antages.

Mpr nr. A193010 - - Dato : 19230620
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler mejeriet Vesterbro, at man har accepteret dettes tilbud på leverancen af mælk og fløde til hospitalet i perioden 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193011 - - Dato : 19230699
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Oversigt over tilbud om leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193012 - - Dato : 19230704
Forfatter:Andelsmejeri, Mundelstrup
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Mundelstrup Andelsmejeri anmoder i et brev til hospitalet om at få oplyst, hvem der har modtaget leverancen på mælk og fløde for halvåret 1. juli - 31. december 1923, brevet besvares den 7/7 1923.

Mpr nr. A093076 - - Dato : 19230720
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Klipfisk. I anledning af, at direktoratet ønsker at fællesindkøbe klipfisk, anmoder man om, at hospitalet ikke køber sådanne fra 15/8 1923.

Mpr nr. A193035 - - Dato : 19230821
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 20. august er nedsat med 6 øre.

Mpr nr. A193036 - - Dato : 19230904
Forfatter:Raahauge, forstanderinde
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til forstanderinde Frøken Raahauge på råmosegård angående leverancen af margarine til plejeanstalten. Direktoratets brev af 19. maj vedlægges. Forbruget af margarine på Råmosegård skal hentes på fabrikkens depot i Århus.

Mpr nr. A093048 - - Dato : 19230914
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kuller. Direktoratet spørger hvor meget og hvor ofte man kan modtage fællesindkøbt kuller på hospitalet og Raamosegaard? Albert Lund svarer, at man kan aftage 168 kg. kuller til hospitalet og ca. 30 kg til Raamosegaard, men da man vil have frisk fisk anmodes direktoratet om at købe her i Århus, idet man i forvejen får leveret frisk fisk herfra.

Mpr nr. A193038 - - Dato : 19230917
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler herved, at det har antaget et tilbud fra H. Stensens Margarinefabrik A/S om levering af margarine til statens sindssygehospitaler i perioden fra 1. december 1923 til 31. maj 1924.

Mpr nr. A193037 - - Dato : 19230917
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 17. september er forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A091055 - - Dato : 19230917
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Sennep. Direktoratet meddeler prisen på tilberedt og utilberedt sennep.

Mpr nr. A093051 - - Dato : 19230926
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Sukker. Forvalteren har ført forhandlinger med et kolonialfirma om levering af sukker og direktoratet samler oplysninger fra alle hospitaler om sukkerpriser og opstiller et sammenligningsskema, som skal tjene som vejledning til gunstigere sukkerpriser i fremtiden.

Mpr nr. A093073 - - Dato : 19231026
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Klipfisk. Direktoratet meddeler, at man har sluttet kontrakt om køb af klipfisk til hospitalet og Raamosegaard.

Mpr nr. A091013 - - Dato : 19231112
Forfatter:Eddikebryggerierne
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Eddike. Eddikebryggerierne i København leverer eddike med rabat selv ved mindre kvanta.

Mpr nr. A193039 - - Dato : 19231123
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler herved, at afregningsprisen for margarine fra Den danske Margarinefabrik fra og med den 22. november er forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A193040 - - Dato : 19231129
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at grundprisen for margarine til levering i tiden 1 december 1923 - 31. maj er blevet forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A193013 - - Dato : 19231204
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Udkast til annonce om leverancen af brød i januar kvartal og mælk i januar og april kvartaler 1924. Ansøgningsfristen er 12. december. Konditionerne ligger til eftersyn på hospitalets kontor.

Mpr nr. A193018 - - Dato : 19231204
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Konditioner for leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus fra 1. januar til 30. juni 1924.

Mpr nr. A193015 - - Dato : 19231206
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Mejeriet Vesterbro afgiver tilbud på levering af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus for halvåret 1. januar - 30 juni 1924.

Mpr nr. A193014 - - Dato : 19231211
Forfatter:Mejerier, De Forenede
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. De Forenede Mejerier afgiver tilbud på leverancen af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus for halvåret 1. januar - 30 juni 1924.

Mpr nr. A092071 - - Dato : 19231211
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mamelade. Aftale om aftagning af mamelade til hospitalerne og priser herpå i løbet af året 1924.

Mpr nr. A193016 - - Dato : 19231213
Forfatter:Lund, A, forvalter Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Forvalter Lund anbefaler i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at mejeriets Vesterbros tilbud på levering af mælk og fløde i halvåret 1. januar - 30 juni 1924 antages.

Mpr nr. A193017 - - Dato : 19231219
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Det meddeles mejeriet Vesterbro at hospitalet har antaget dettes tilbud på levering af mælk og føde i halvåret 1. januar - 30 juni 1924.

Mpr nr. A091028 - - Dato : 19231219
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der udliciteres rugbrød, sigtebrød og franskbrød.

Mpr nr. A089077 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 31. december 1922.

Mpr nr. A193041 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Prislister på margarine fra Den danske Margarinefabrik Slagelse og fra H. Steensens Margarinefabrik A/S.

Mpr nr. A193236 - - Dato : 19240119
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Analyse. Til analyse af prøver af soda og eddike har direktoratet haft en udgift af 70 kr der vil være at repartere på sindssygehospitalerne og plejeanstalten Råmosegård med 10 kr til hver. Beløbet føres til udgift på konto nr 13.

Mpr nr. A092061 - - Dato : 19240121
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Eddike. Fælles indkøb af eddike.

Mpr nr. A193042 - - Dato : 19240124
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 24. januar er forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A092056 - - Dato : 19240130
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Sovskulør. Der indhentes tilbud på soya og kulør.

Mpr nr. A092059 - - Dato : 19240130
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
The, kaffe m.v. Direktoratet ønsker forbruget af kaffe the og kakao nedsat. Der foreligger en liste over forbruget af de forskellige varer på hospitalerne.

Mpr nr. A093072 - - Dato : 19240201
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Sild. Direktoratet meddeler, at man har sluttet kontrakt om levering af spegesild.

Mpr nr. A092057 - - Dato : 19240205
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Albuminmaltose. Direktoratet ønsker at købe nævnte vare centralt og levere i dåser, hvilket så kan bestilles af de enkelte hospitaler hos leverandøren.

Mpr nr. A095058 - - Dato : 19240206
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Spegesild. Direktoratet fællesindkøber spegesild fra et københavnsk firma.

Mpr nr. A193043 - - Dato : 19240215
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 15. februar er forhøjet med 4 øre pr. kg..

Mpr nr. A193019 - - Dato : 19240228
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Direktoratet ønsker oplyst, hvorvidt der er foretaget ændringer i de konditioner, som gælder for leverancen af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere ønskes den tidsmæssige længde af den nuværende kontrakt for levering af mejeriprodukter oplyst. De samme oplysninger ønskes angående Råmosegård. Hospitalets svar.

Mpr nr. A092010 - - Dato : 19240329
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Hindbærsaft. Anvendes til medicinsk brug. Direktoratet anmoder om, at man lader indkøbet ske centralt, da man formentlig kan opnå en billigere pris.

Mpr nr. A095051 - - Dato : 19240422
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Grøntsager. Opgørelse af værdien af grøntsager leveret til funktionærer i 1923-24.

Mpr nr. A094126 - - Dato : 19240802
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Spegesild. Priserne falder, hvorfor man anmoder fra direktoratet om, at der ikke købes sild uden foregående meddelelse fra direktoratet.

Mpr nr. A094116 - - Dato : 19240815
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bl. frugtsaft. Direktoratet meddeler prisen på blandet frugtsaft, som man aftager fra et københavnsk firma.

Mpr nr. A094118 - - Dato : 19240818
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Hindbærsaft. Aftale mellem direktoratet og et københavnsk firma vedrørende aftagelse af hindbærsaft til medicinsk brug.

Mpr nr. A094117 - - Dato : 19240818
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Marmelade. Brev fra direktoratet vedrørende indkøb af marmelade m.m. fra et københavnsk firma.

Mpr nr. A094120 - - Dato : 19240818
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fællesindkøb. Direktoratet ønsker oplysninger om forskellige varer, som man påtænker at fællesindkøbe. De nuværende leverandører er Århus-firmaer. Der foreligger intet om sagens videre forløb.

Mpr nr. A193044 - - Dato : 19240908
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine er nedsat med 4 øre pr kg fra og med den 7. april.

Mpr nr. A095030 - - Dato : 19241115
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Forskellige meddelelser om priserne på margarine.

Mpr nr. A094070 - - Dato : 19241205
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kødvarer. Man har fra direktoratet indhentet tilbud på levering af pølser til pålæg og blodpølse, men ikke fået tilfredsstillende tilbud. PÅ andre kødvarer sender man en prisliste fra et københavnsk firma, der kan levere med rabat.

Mpr nr. A094067 - - Dato : 19241209
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Marcaroni. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af macaroni.

Mpr nr. A094068 - - Dato : 19241209
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Sennep. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af sennep.

Mpr nr. A094062 - - Dato : 19241212
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Salatolie. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma angående levering af salatolie.

Mpr nr. A094055 - - Dato : 19241220
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Frugtfarve. Der er indhentet tilbud om køb af frugtfarve fra direktoratets side, men man skønner at det ikke kan betale sig at fællesindkøbe, hvorfor man overlader til de enkelte hospitaler at indkøbe denne vare.

Mpr nr. A092020 - - Dato : 19241222
Forfatter:Andersen S, bagermester rugbrødafabrik, Bagernes Jensen Chr, bagermester, Vejlby
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der antages tilbud på rugbrød fra Bagernes Rugbrødsfabrik, sigtsbrød og franskbrød fra bagermester S. Andersen Tranbjerg, franskbrød, Bagermester Chr. Jensen Vejlby.

Mpr nr. A095010 - - Dato : 19241222
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk. Kontrakt med mejeriet Vesterbro i Århus vedrørende leverance til hospitalet af mælkevarer.

Mpr nr. A094046A - - Dato : 19250120
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Eddike. Direktoratet meddeler, at man har indkøbt eddike hos de forenede eddikebryggerier i København.

Mpr nr. A094066 - - Dato : 19250202
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Macaroni. Direktoratet meddeler, at man sætter prisen for denne vares vedkommende

Mpr nr. A104143 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Varepriser. Sammenligning af priser for mel og margarine på to sindssygehospitaler. Sælgeravancen

Mpr nr. A104137 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Viktualievarer m.m. fortegnelse over varer for året 1915-16 med tilhørende priser ansat pr halvår gældende for sindssygehuset ved Middelfart.

Mpr nr. A119039 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Viktualier. Skrivelse hvori der påpeges nogle for store forbrugsmængder af navnlig kaffe og puddersukker, hvilket forvalteren bedes have sin opmærksomhed rettet imod.

Mpr nr. A104136 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Viktualievarer. Fortegnelse over viktualievarer og deres priser for årene 1911-12, 1912-113, 1913-14 og 1914-15. De gælder for sindssygehuset ved middelfart.

Mpr nr. A104113 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Madvarer. En række forskellige madvarer er noteret op.