Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Fritekstsøgning i hele arkivet, sorteret efter alder:

    - Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 60 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A121041 - - Dato : 18570305
Forfatter:Gaskompani, Det Danske
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivelse fra Det Danske Gaskompani til sindssygehospitalet ved Århus medfølgende et tilbud om gaslevering.

Mpr nr. A121047 - - Dato : 18570327
Forfatter:Ingerslev, godsejer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivelse fra godsejer Ingerslev til overlæge Selmer i anledning af spørgsmålet om, hvorvidt sindssygehospitalet ved Århus skal have leveret gas til belysning fra Det danske gaskompani.

Mpr nr. A121043 - - Dato : 18570616
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Overslag over hvorvidt det kunne være fordelagtigt for sindssygehospitalet ved Århus at blive belyst ved gas udarbejdet af forvalter Bøggild.

Mpr nr. A121044 - - Dato : 18570622
Forfatter:Poulsen, justitsråd
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af et tilbud fra Det danske Gaskompani om levering af gas til hospitalet. Sendt til justitsråd Poulsen Flensborg.

Mpr nr. A121045 - - Dato : 18570718
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Brev fra Det danske Gaskompani angående levering af gas til sindssygehospitalet ved Århus. Det er stilet til direktionen.

Mpr nr. A121049 - - Dato : 18570814
Forfatter:Poulsen, justitsråd
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsråd Poulsen hvori tilbuddet fra Det danske Gaskompagni om levering af gas til belysning afslås.

Mpr nr. A121046 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Skrivlese angående eventuel anvendelse af lysgas på sindssygehospitalet ved Århus leveret fra det danske gaskompani.

Mpr nr. A121042 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Betingelser under hvilke Det danske Gaskompagni er villig til at forsyne sindssygehospitalet ved Århus med gas.

Mpr nr. A121048 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaslevering. Beregninger over, hvad det ville koste at få leveret gas til belysning for sindssygehospitalets vedkommende. Endvidere er anført belysningsudgifterne under er eksisterende forhold som sammenligningsgrundlag.

Mpr nr. A009029 - - Dato : 18590315
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Forinden videre foretages i anledning af vedlagte hertil indkomne andragende, hvori det Danske Gaskompagnis Hovedbureau fremsætter tilbud om helbredelsesanstaltens forsyning med gas fra Aarhuus gasværk, skulde man tjenestedligst udbede sig Direktionens ytringer ved det Indesluttedes tilbagevendelse behageligen meddelte.

Mpr nr. A011073 - - Dato : 18610412
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Om de nye bygningers færdiggørelse og forhandlinger med det danske gaskompani til justitsministeriet.

Mpr nr. A011072 - - Dato : 18610430
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Fra justitsministeriet. Bemyndigelse til forhandlinger med det danske gascompani.

Mpr nr. A011071 - - Dato : 18610506
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Brev om indlægning af gas.

Mpr nr. A011070 - - Dato : 18610508
Forfatter:Rahr, Edw F
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Tilbud på rør og lamper til gas fra Edw. F. Rahr, Århus med trykt katalog.

Mpr nr. A011075 - - Dato : 18610508
Forfatter:Rahr, Edw F
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Priscourant fra Edw. F. Rahr, Århus. Gas.

Mpr nr. A011069 - - Dato : 18610512
Forfatter:Bang, Chr Poulsen
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Om møde med Poulsen snarest muligt Chr. Bang Spørgsmål fra Poulsen om hvorvidt det drejer sig om ledning fra Århus eller rør i selve hospitalet gas.

Mpr nr. A011068 - - Dato : 18610513
Forfatter:Bang Selmer
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Brev fra Bang til Selmer om gaslevering.

Mpr nr. A011067 - - Dato : 18610515
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Indlægning af gasrør i hospitalets bygninger.

Mpr nr. A011061 - - Dato : 18610516
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Conditioner for indlæg af at gassystem i det nye ting- og arresthus i Randers.

Mpr nr. A011066 - - Dato : 18610517
Forfatter:Bang Selmer
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Brev fra Bang til Selmer om gassagen.

Mpr nr. A011065 - - Dato : 18610520
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Følgebrev til kontraktudkast fra det danske gaskompani i Flensborg.

Mpr nr. A011063 - - Dato : 18610527
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Til justitsministeriet vedr. forhandlinger med det danske gaskompani.

Mpr nr. A011057 - - Dato : 18610615
Forfatter:Poulsen, justitsråd
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Breve vedr. indlægning af gas justitsråd Poulsen.

Mpr nr. A011059 - - Dato : 18610620
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Fra generaltolddirektoratet om gas ledning fra Århus til hospitalet.

Mpr nr. A011053 - - Dato : 18610628
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Svar fra justitsråd Poulsen på telegram fra Selmer om nedlæggelse af gasledning.

Mpr nr. A011058 - - Dato : 18610703
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Tilbud på indlægning af gasrør.

Mpr nr. A011074 - - Dato : 18610710
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Justitsministeriet approbation af kontrakt mellem helbredsanstalten og det danske gaskompani.

Mpr nr. A011056 - - Dato : 18610723
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Vedr. ministeriel tilladelse til at indlægge rør til gasledning.

Mpr nr. A011052 - - Dato : 18610813
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Om opsætning af 2 100 lys gasmålere.

Mpr nr. A011051 - - Dato : 18610818
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Om målere og rør til gasledning.

Mpr nr. A011050 - - Dato : 18610826
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Om gasledning til hospitalet.

Mpr nr. A011049 - - Dato : 18610829
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Om forsinkelse af materialer til gasledningen på grund af arbejdsnedlæggelse i England.

Mpr nr. A011047 - - Dato : 18610902
Forfatter:Poulsen, justitsråd Raae
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Om justitsråd Poulsens (gaskompagniet) besøg. Sign. Raae.

Mpr nr. A011046 - - Dato : 18610904
Forfatter:Raae
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Brevkoncept omtalende Raae. Signeret Selmer og Bang. Gas.

Mpr nr. A011045 - - Dato : 18610908
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Brevudkast til gaskompagniet.

Mpr nr. A011044 - - Dato : 18610917
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Bemærkninger fra Det Danske Gaskompagnim til kontrakten med Sindssygeanstalten.

Mpr nr. A011095 - - Dato : 18611127
Forfatter:Gammeltoft, borgmester
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Spørgsmål fra borgmester Gammeltoft vedr. gasforbrug.

Mpr nr. A011064 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Kommentar til udkast til nedlæggelse af gasrør.

Mpr nr. A011076 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Privat gasværk ved anstalten.

Mpr nr. A011060 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Følgebrev til kontrakt med det danske gaskompani.

Mpr nr. A011042 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Det Danske Gaskompagni i Flensborg gas.

Mpr nr. A011041 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Indlægning af gas og gaslamper.

Mpr nr. A115209 - - Dato : 18640604
Forfatter:Selmer Bang Frichs
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Vand. Gas. Selmer omtaler en rørledning i forbindelse med en vandsag - Bang taler om gasværket - det er mig ikke helt klart om de taler om den samme rørledning. I al fald er det Frichs, der skal foretage arbejdet.

Mpr nr. A016023 - - Dato : 18660329
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Fra østifternes sindssygeanstalt Vordingborg der søges oplysning om anstaltens gasindlæg. Blandt andet en afskrift af. Indlægningen af gas har kostet 20000 Rdl. Der betales pr. 1000 kubikfod og forbruget har på et år været 1 million kubikfod.

Mpr nr. A115111 - - Dato : 18751010
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Installationer. En ny dampkedel er taget i brug. Der er problemer med gasmåleren i kontorbygningen. Hvis det er rørledningen, der er defekt påhviler reparationen gaskompagniet, ellers hospitalet.

Mpr nr. A029001 - - Dato : 18790517
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Kontrakten med Århus Gasværk er udløben og man undersøger, om det kan betale sig at opstille et petroleumsgasværk ved hospitalet. Man sætter sig i kontakt med forskellige institutioner, Vridsløselille stats-fængsel og sct. Hans Hospital, for at få rede på økonomien. Enden bliver, at man forhandler en ny kontrakt med Århus Gasværk, som skal løbe over 10 år, til forskel fra den gamle kontrakt, der løb i 20 år.

Mpr nr. A032004 - - Dato : 18820913
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Direktionen meddeler byrådet, at gasblusset har været så svagt, at lyset gik ud kl. 7.45. Man antager, at der er hul på gasledningen.

Mpr nr. A040010 - - Dato : 18900530
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Der oprettes på ny en kontrakt mellem anstalten og Århus Byråds Gasværksudvalg om leverancer af gas. Prisen bliver sat ned fra 5 kr. til 4 kr. pr 1000 kubikalen og vedligeholdelsen af ledningen påhviler kommunen. Der undersøges om det kan betale sig at indrette et privat gasværk, men dette er ikke tilfældet, når prisen kun er 4 kr. Prisen skal reguleres sammen med priserne i Århus.

Mpr nr. A041002 - - Dato : 18911210
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Direktionen tillader sig herved at andrage på at der på sindssygeanstalten må blive givet lejlighed til at benytte gassen, som bliver ledet herud, som kogegas til nedsat pris, og at der altså vil blive opstillet de i den henseende nødvendige målere, på hvilke forbruget kan aflæses. Holm I skrivelse af 11. marts 1892 meddeles, at gasudvalget tillader det ovennævnte.

Mpr nr. A057004 - - Dato : 19060601
Forfatter:Belysningsvæsen, Århus
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Kontrakt med Århus belysningsvæsen, der forpligter anstalten til at købe gas hos dette for endnu et tiår. Breve fra de andre anstalter om, hvorledes belysningsvæsnet er varetaget der.

Mpr nr. A069036 - - Dato : 19120401
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Århus belysningsvæsen har forhøjet priserne på gas til 18 øre pr kubikmeter lysgas og 14 øre pr kubikmeter kogegas.

Mpr nr. A068012 - - Dato : 19120731
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Belysningsvæsnet har tænkt sig at nedlægge en ny hovedgasledning i vejen der fører fra hovedvejen til sindssygehospitalet til Risskov ved "det nordre hus". Man forespørger om hospitalet er interesseret i at få indlagt gas i funktionærboligerne. Man svarer, at det ikke kan lade sig gøre uden at kende den samlede pris for husenes installationer.

Mpr nr. A071077 - - Dato : 19130524
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Kommunen søger tilladelse til at lægge en 150 mm gaslevering i allens gangsti, men dette finder hospitalet uheldigt af hensyn til træerne. Man foreslår at ledningen lægges tværs over marken og måleren anbringes på hospitalets målerhus, således at gasforsyningen til Vejlby udgår herfra.

Mpr nr. A076026 - - Dato : 19160803
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Forbrug af gas. Direktionen skriver til justitsministeriet som svar på forespørgsel af 25. juli. Justitsministeriet beder oplyst om forbruget af gas ved sindssygehospitalet i hver enkelt måned i tiden den 1. juli f. å. til den 30 f. m. samt hvor stort patientantallet har været i de pågældende måneder samt hvortil gas har været anvendt. Gennemsnitspatientantallet fra juli 1915 til juni 1916 er 517,86. Gassen har været anvendt som kogegas af hospitalets funktionærer, til strygning på strygestuen samt på laboratoriet og sektionsstuen.

Mpr nr. A078012 - - Dato : 19170301
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Belysningsvæsnets beholdninger af brændsel til fremstilling af gas er begrænsede, hvorfor alle forbrugerne opfordres til at spare.

Mpr nr. A079062 - - Dato : 19180207
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Gassen fra Århus belysningsvæsen, der leveres til hospitalet stiger fra 1. juli til 34 pr kubikmeter, hvorfor budgettet bliver overskredet med 5000 kr. Kogegassen fra Vejlby kommune vil sikkert kost det samme.

Mpr nr. A091079 - - Dato : 19221202
Forfatter:Koch, Sv, ingeniør
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Der har tidligere været en kontrakt mellem hospitalet og Århus Belysningsvæsen om levering af gas. Denne er suspenderet men direktoratet ønsker at ingeniør Sv. Koch skal se på om det er nødvendigt med en ny overenskomst.

Mpr nr. A091066 - - Dato : 19230111
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaseksplosion. Den 29. december 1922 er der sket eksplosion i indmuringen ved en hospitalets kedler, idet der udviklet sig gas af det anvendte brændsel. Skaden er på ca 500 kr.

Mpr nr. A093080 - - Dato : 19230815
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Varme. Indberetning til direktoratet om, hvad der er forbrugt af varme og elektricitet, samt en redegørelse for personalets forbrug af varme, varmt vand etc.

Mpr nr. A092060 - - Dato : 19240123
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Opvarmning. Det forudsættes, at der i patientlokaler og funktionærboliger føres stadig kontrol med temperaturen, og at fyringen retter sig efter den ydre temperatur. Særlig i funktionærboliger må tilsynsførende oldfrueassistenter og rengøringspersonale påse, at der ikke sker unødigt varmespild.