Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Fritekstsøgning i hele arkivet, sorteret efter alder:

    - Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 61 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A010001 - - Dato : 18600619
Forfatter:Selmer, H
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til H. Selmer. Tilladelse til Selmer om at foretage en tjenesterejse til København.

Mpr nr. A012037 - - Dato : 18620213
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse til København Selmer.

Mpr nr. A012006 - - Dato : 18620920
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Til ministeriet om tilbagekomst fra rejse Selmer.

Mpr nr. A012003 - - Dato : 18621025
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tilladelse til 4 dages tjenesterejse til København Selmer

Mpr nr. A013014 - - Dato : 18630406
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tilbagekomst fra rejse til København til justitsministeriet. Selmer.

Mpr nr. A014007 - - Dato : 18640901
Forfatter:Gædeken
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Gædeken i København på mikroskopi kursus.

Mpr nr. A015014 - - Dato : 18650508
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
En rejse til København og Sjælland for Selmer.

Mpr nr. A015005 - - Dato : 18650901
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tilladelse til Selmer til en tjenesterejse til Sjælland.

Mpr nr. A016024 - - Dato : 18660608
Forfatter:Selmer, professor
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Forespørgsel til tilladelse til professor Selmer til en rejse til København fra 11. til den 18. juni 1866. Med blyant noteret, at han er vendt hjem den 19. hvilket meddeles ministeriet.

Mpr nr. A016013 - - Dato : 18660727
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
H. Selmer anmoder om 14 dages orlov til en fraværelse fra hospitalet og få det bevilliget.

Mpr nr. A016010 - - Dato : 18660815
Forfatter:Gædeken, reservelæge dr med Fath, Cand Buus, organist
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Reservelæge, Dr. Med. Gædeken har fået et rejselegat som han ønsker at bruge til at læse dels ved et udenlandsk dels Københavns universitet. Han bevilges 1/2 års orlov mod at skaffe en afløser Cand. herr Fath og en organist Buus fra Århus.

Mpr nr. A018016 - - Dato : 18680502
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Ministeriet tilladelse til en Københavnerrejse for Selmer.

Mpr nr. A018004 - - Dato : 18680909
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Selmer anmoder om en 8 dages rejse til København for at ... Rejsen bevilges.

Mpr nr. A019027 - - Dato : 18690212
Forfatter:Grønvaldt, assistent Borch
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Borch ansøger om 10 dages permission til en rejse til København. Assistent Grønvaldt kan ordne kontoret under Borchs fraværelse.

Mpr nr. A019014 - - Dato : 18690629
Forfatter:Holm, N
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Jeg tillader mig herved at ansøge den høje direktion om frihed til at være fraværende fra asylet fra den 6. til den 29. juli d.å. for at gøre en rejse til Bornholm. N. Holm.

Mpr nr. A019011 - - Dato : 18690826
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Bevilling efter ansøgning til Selmer om at deltage i den almindelige danske lægeforenings møde i Odense.

Mpr nr. A020015 - - Dato : 18700601
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Selmer har ansøgt om en rejse til København på 8 til 14 dage, hvilket bevilliges.

Mpr nr. A115158 - - Dato : 18710725
Forfatter:Lunn, justitsråd herredsfoed
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Herredsfoed, justitsråd Lunn foretager med stiftsamtets godkendelse en fjorten dages rejse til Sjælland og Bornholm og meddeler, at han vil bekendtgøre sin hjemkomst senere.

Mpr nr. A022086 - - Dato : 18721004
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser. At justitsministeriet i anledning af det professoren hertil indgivne andragende herved meddeles Dem tilladelse til at foretage en rejse til København fra den 23 d.m. det meddeles Dem herved til behagelig efterretning. Ricard. At jeg nu er vendt tilbage fra den rejse hvortil det høje ministerium under 4 de d.m. meddelte med tilladelse tillader jeg mig herved at indberette.

Mpr nr. A023012 - - Dato : 18730630
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser. At justitsministeriet i anledning af det af hr. professoren hertil indgivne andragende her ved meddeler Dem tilladelse til at foretage en rejse til København for et tidsrum af 14 dage fra den 3. næste måned at regne, det meddeles Dem herved til behagelig efterretning.

Mpr nr. A116045 - - Dato : 18740613
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Selmer rejser til København, hvor han har sat professor Jensen stævne. Han vil sammen med ham diskutere budgetterne og bespisningsproblemerne, som ministeriet har omtalt i en skrivelse, der er blevet præsenteret for direktionen under sidste møde.

Mpr nr. A024016 - - Dato : 18740705
Forfatter:Corvinus, J E, oldfrue
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved at ansøge direktionen om en permission på 14 dage, fra fredagen den 10. ds. for at foretage en Sjællandsrejse......J E Corvinus, oldfrue.

Mpr nr. A024006 - - Dato : 18741007
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tjenesterejser. At justitsministeriet i anledning af det af hr. professoren hertil indgivne andragende herved meddeles Dem tilladelse til at foretage en rejse til Sjælland på 8 dage fra den 8. denne måned at regne, det meddelelse Dem herved til behagelig efterretning.

Mpr nr. A025013 - - Dato : 18750717
Forfatter:Selmer Linde
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Da jeg agter i familieanliggende at foretage en rejse til Fyn og Sjælland. er jeg så fri at udbede mig det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på 8 dage fra den 21. ds. Selmer At justitsministeriet i anledning af hr. professorens andragende af 17. d.m. herved meddeler Dem tilladelse til at foretage en rejse på otte dage fra den 21. d.m. at regne til Fyn og hertil staden, det meddeles Dem herved til behagelig efterretning. Linde.

Mpr nr. A025008 - - Dato : 18751007
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser. At justitsministeriet i anledning af hr. professorens i behagelig skrivelse af 5. d m. derom fremsatte begæring, hermed meddeler der tilladelse til at foretage en rejse til Sjælland på 8 dage fra den 6, d.m. at regne, det meddeles Dem herved til behagelig efterretning 15. 10 melder Selmer sin tilbagekomst.

Mpr nr. A026006 - - Dato : 18761004
Forfatter:Selmer Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser. Da jeg i private anliggende og til dels som rekreation agter at gøre en rejse til København og flere steder i Sjælland og Fyn giver jeg mig herved dem frihed at udbede mig det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på indtil 3 uger fra torsdagen den 5. dennes at regne. Selmer. I anledning af det af herr overlægen hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet dem herved tilladelse til i tre uger fra den 5. d.m. at regne at foretage en rejse til København Sjælland og Fyn. Ricard. At jeg nu er vendt tilbage fra den rejst hvortil det høje ministerium under 4. ds. meddelte sit samtykke skulle jeg ikke undlade herved tjenstligt at indberette. Selmer.

Mpr nr. A027006 - - Dato : 18770902
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Da jeg har private forretninger i København og tillige agter at gøre besøg på Fyn, tager jeg mig herved den ærbødige frihed at anholde om det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på 14 dage fra lørdagen den 8. da. at regne. Selmer Ministeriets positive besvarelse vedlagt.

Mpr nr. A027005 - - Dato : 18771015
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. På grund af et dødsfald i den nærmeste familie bliver Selmer nødsaget til at tage til København i et par Dage. Efterlods får han tilladelse af ministeriet.

Mpr nr. A029005 - - Dato : 18790825
Forfatter:Helweg, J, reservelæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Reservelæge J. Helweg anmoder om orlov for september måned 1879, hvilket direktionen bevilliger.

Mpr nr. A030007 - - Dato : 18800908
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Overlæge Holm ansøger justitsministeriet om tilladelse til at være fraværende fra anstalten i ca. 8 dage for at foretage en rejse til København. Hvortil han får ministeriets samtykke.

Mpr nr. A031005 - - Dato : 18810826
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af det af hr. overlægen i behagelig skrivelse af 22. d.m. derom fremsatte andragende meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i tiden fra den 25 til den 29. d.m. at foretage en rejse her i landet.

Mpr nr. A033011 - - Dato : 18830504
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra anstalten fra den 6. til den 11. ds for at gøre en rejse til Kbhvn. Hvilket bevilliges.

Mpr nr. A034004 - - Dato : 18840823
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Holm ansøger ministeriet om tilladelse til at være borte fra anstalten fra den 26. til den 30. d.m. for at foretage en rejse i Jylland.

Mpr nr. A035009 - - Dato : 18851102
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til være fraværende fra sindssygeanstalten i en uge fra den 3. nov. at regne for at gøre en rejse til København. Holm. Ministeriet giver tilladelse.

Mpr nr. A038001 - - Dato : 18861220
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten i 4-5 dage fra fredag den 17 ds. for at gøre en rejse til København. Holm

Mpr nr. A036006 - - Dato : 18870819
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Holm beder sig lov til at være fraværende fra hospitalet fra den 22.-26. august for at rejse til Fyn. Tillades af ministeriet.

Mpr nr. A037011 - - Dato : 18880723
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg ansøger herved ærbødigst det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten fremdeles i et tidsrum af 4 uger for genoprette mit helbred. Holm.

Mpr nr. A039025 - - Dato : 18890625
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig ærbødigst at ansøge det høje ministerium om permission fra den 3 juli i 4 uger for gøre en rejse i indlandet. Holm. Bevilliges.

Mpr nr. A037003 - - Dato : 18910519
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg ansøger herved ærbødigst det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten fra torsdagen den 21. til mandagen den 25. ds for at gøre en rejse til Haderslev. Holm.

Mpr nr. A041015 - - Dato : 18910521
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse I anledning af et af hr overlægen under 19. ds. derom hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet Dem herved tilladelse til fra dags dato til mandagen den 25. ds. at foretage en rejse til Haderslev. Hvilket hermed tjenstligt meddeles Dem til behagelig efterretning. P. m. v. Ricard.

Mpr nr. A041014 - - Dato : 18910706
Forfatter:Ricard Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Til Holm. I anledning af hr overlægens hertil indgivne andragende meddelelser justitsministeriet Dem herved tilladelse til i et tidsrum af 3 uger fra den 7. at foretage en rejse heri landet. Ricard.

Mpr nr. A041009 - - Dato : 18911001
Forfatter:Ricard Holm, R A
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Til R. A. Holm. I anledning af hr overlægens hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i 10 dage fra den 3. d.m. at regne at foretage en rejse her i landet. Hvilket hermed tjenstligt meddeles Dem til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A042012 - - Dato : 18920615
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tjenesterejse. I anledning af hr overlægens hertil indgivne andragende af 10. ds. meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i 12 dage fra den 15. ds. at regne, at foretage en rejse til Fyn. Hvilket man herved tjenstligt skal melde til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A043010 - - Dato : 18930801
Forfatter:Ricard Holm, R A
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillade mig herved ærbødigst at søge rejsetilladelse til en rejse i Jylland fra den 3. august til den 19. august førstkommende. Holm. I anledning af derom indgivet andragende har justitsministeriet under d.d. meddelt overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med. R. A. Holm tilladelse til i tiden fra den 3. til den 19. d.m. at foretage en rejse heri landet. Hvilket hermed tjenstligt skal meddeles den ærede direktion til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A044018 - - Dato : 18940601
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af hr. overlægens hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet Dem herved tilladelse til fra den 3. ds. til månedens udgang at foretage en rejse i indlandet. Hvilket her til behagelig efterretning herved tjenstligt skal meddeles. Til Holm.

Mpr nr. A045005 - - Dato : 18950622
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra anstalten i 8 dage fra den 27. ds. for at gøre en rejse til København. Holm.

Mpr nr. A047023 - - Dato : 18971118
Forfatter:Geill, Christen
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Herved tillader jeg mig tjenstligt at indberette, at, jeg vil være fraværende fra anstalten under det møde, der afholdes i København førstkommende mandag af den nedsatte kommission angående Statens Sindssygehospitaler, til deltagelse i hvilket jeg er blevet indkaldt. Geill, kst.

Mpr nr. A059020 - - Dato : 19060910
Forfatter:Renzmann Hallager, F, overlæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus, F. Hallager, fritagelse fra hans embedsforretninger i tiden fra 16. ds. til 2. n.m. for at foretage en rejse i indlandet. Renzmann.

Mpr nr. A064012 - - Dato : 19090913
Forfatter:Hallager, dr med
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus Dr. med Hallager fritagelse for hans embedsforretninger i tiden fra 16. ds. til den 8. n. m. til at foretage rejse i indlandet.

Mpr nr. A065024 - - Dato : 19100708
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Befordringsgodtgørelse. Fra konseilspræsidiet forespørger man, om der er tjenestemænd, der har gratis rejse med offentlige transportmidler, der samtidig hæver befordirnigsgodtgørelse anstalten svarer, at ingen herfra har fri transport. Overlægen får sine tilsyn til Råmosegård og Dalstrup betalt efter gældende priser på jernbanens 2. klasse og vognmandstakst.

Mpr nr. A067003 - - Dato : 19110918
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser Hallager tillades en rejse i indlandet fra den 20. sept. til den 17. okt. begge dage incl.

Mpr nr. A068010 - - Dato : 19120813
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser. Hallager får tilladelse til at foretage to rejser en i indlandet og en til udlandet. Embedet skal under hans fravær varetage af 1. rel. på hans til- og ansvar.

Mpr nr. A071048 - - Dato : 19130919
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Hallager ansøger om tilladelse til at rejse i indlandet og i Norge og Sverige.

Mpr nr. A075037 - - Dato : 19150721
Forfatter:Hallager, F K, dr med Fehr, J H M Chr, dr med
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af et derom hertil indsendt andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus dr. med. F. K. Hallager tilladelse til i tiden fra den 15 d.m. til den 14. oktober d.å. begge dage medregnede, at foretage en rejse i indlandet, imod at hans embede midlertidigt bestyres på hans an- og tilsvar af 1ste reservelæge ved hospitalet dr. med. J. H. M. Chr. Fehr, således at denne tillige fungerer som medlem af direktionen.

Mpr nr. A076024 - - Dato : 19160817
Forfatter:Hallager, F K, overlæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Overlægens rejse. Justitsministeriet meddeler at overlæge F. K. Hallager har tilladelse til i tiden fra den 19. d.m. til 1. oktober d.å. begge dage medregnede at foretage en rejse her i landet imod at hans embede midlertidig bestyres på hans an- og tilsvar af 1. reservelæge ved hospitalet.

Mpr nr. A079034 - - Dato : 19170629
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved at ansøge om permission fra mit embede i tiden fra den 7. juli til 11. august d.å. begge dage incl. for at foretaget en rejse i indlandet.

Mpr nr. A081056 - - Dato : 19181010
Forfatter:Hallager, F K
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. 2 ansøgninger og tilladelser til F. K. Hallager om at foretage indenlandske rejser. I Mellemtiden er afdelingslægen ansvarlig for hospitalet.

Mpr nr. A083024 - - Dato : 19190828
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Ministeriet tillader Hallager en rejse i indlandet fra den 2. september til den 13. oktober.

Mpr nr. A087048 - - Dato : 19210924
Forfatter:Jacobsen, Thune A, overlæge Gulstad, otto, afdelingslæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af hertil indsendt andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved Sindssygehospitalet ved Århus A. Thune Jacobsen tilladelse til i et tidsrum af 6 uger fra 1. oktober 1921 at regne at foretage en rejse i ind- pg udlandet, imod hans embede midlertidig bestyres af afdelingslæge Otto Gulstad på hans an- og tilsvar.

Mpr nr. A095026 - - Dato : 19240430
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tjenesterejser. Man meddeler fra ministeriet, at takster for tjenesterejser i eget køretøj er uforandrede.

Mpr nr. A094111 - - Dato : 19240901
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Direktør. Det meddeles herved, at direktøren er bortrejst fra onsdag den 3. til den 30 d.m begge dage incl.