Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Fritekstsøgning i hele arkivet, sorteret efter alder:

    - Tilbage til

Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 243 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A116024 - - Dato : 18560109
Forfatter:Schmidt, medicinsk kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En medicinsk kandidat Schmidt fra Ålborg ønsker et par måneders ophold på anstalten, hvilket direktionen billiger, dog ikke uden at forbeholde sig en forespørgsel til ministeriet. Man anfører, at der kan komme på tale, at der skal betales for kost på 2. forplejningsklasse.

Mpr nr. A121018 - - Dato : 18570430
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Personale. Skrivelse hvori reservelæge Blichert opsiger sin stilling på sindssygehospitalet ved Århus med 3 måneders varsel. Brevet er stilet til direktionen.

Mpr nr. A121020 - - Dato : 18570512
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Personale. Annonce vedrørende den ledige reservelægestilling indrykket tre gange i Berlingske Tidende. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121024 - - Dato : 18570720
Forfatter:Gædeken, læge Selmer, overlæge Lund, cand. med.
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Personale. Brev fra læge Gædeken til overlæge Selmer, hvori denne meddeler, at han som volontør i sit eget sted kan anbefale cand. med. Lund, som har erklæret sig villig hertil.

Mpr nr. A115265 - - Dato : 18590403
Forfatter:Steenberg, læge Selmer
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægeuddannelse. En læge ved navn Steenberg er udnævnt til 3die læge ved dårehospitalet i Slesvig. Desværre har han intet begreb om psykiatri, hvorfor han anmoder Selmer om tilladelse til at være føl her på hospitalet i maj måned 1859.

Mpr nr. A115225 - - Dato : 18630000
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidat har ansøgt, og han bliver udnævnt.

Mpr nr. A013003 - - Dato : 18630801
Forfatter:Driebein, Carl, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Ansættelse af lægekandidat Carl Driebein.

Mpr nr. A015010 - - Dato : 18650605
Forfatter:Driebein, Carl, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Carl Driebein søger om 2 års forlængelse af sin kandidatstilling.

Mpr nr. A016034 - - Dato : 18660109
Forfatter:Sparrevhon, Antonius Jacob, cand med & chir
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Stillingsopslag som lægekandidat ved asylet. Kun ansøgning fra cand. med. & chir. Jacob antonius Sparrevohn, der har gjort krigen i 1864 med som underlæge, taget medicinsk embedseksamen cum laude og praktiseret ved Frederiks hospital. Han får stillingen fra den 1. marts med en løn af 300 rdl. og fri station. Brev dateret Frederiksdal den 14. juni 1867. hvor S søger fratræden fra sin stilling efter endt permission idet "Biskop Grundtvigs Tilstand er saadan, at jeg endnu ikke kan forlade ham". Sparrevhon er ridder af Dannebrog for sin indsats under krigen.

Mpr nr. A017007 - - Dato : 18670731
Forfatter:Mohr, Johan Georg Sophus, kandidat Fohlman, S
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Posten som lægekandidat ved det Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig næstkommende 1 august (i sept.). Lønnen er 300 Rdl. og fri station. (Ansættelse?) på 2 år. Ansøgningen indgives til undertegnede direktion inden den 20. juli (21(august). Direktionen for sindssygeanstalten ved Århus den 27. juni (31. juli) 1867. Ansøgt af Johan Georg Sophus Mohr, kandidat 1867 med 2 den karakter. Desuden S Fohlman, der har haft poster ved Ladegården m. fl. stillinger. Mohr antages.

Mpr nr. A018027 - - Dato : 18680118
Forfatter:Mohr, Sophus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Undertegnede ansøger herved direktionen for den jyske sindssygeanstalt om halvt års forlængelse af min konstitution som kandidat ved denne anstalt. Sophus Mohr. Bevilliget til 1. sept. 1868. Lægekandidat.

Mpr nr. A018008 - - Dato : 18680818
Forfatter:Phillipsen, H, cand med & chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
En plads som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig næstkommende september. Lønnen er 300 Rdl. årlig og fri station. Pladsen besættes med cand. med & Chir H Phillipsen, der er student fra 1857, medicinsk kandidat fra 1864 med laudabilis. Mellem 1865-67 har han været kandidat på kommunehospitalet, derefter på videnskabelige udlandsrejser.

Mpr nr. A019020 - - Dato : 18690406
Forfatter:Koppe, S B H, cand. med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Meddelelse fra Frederiks Hospital om, at cand. med et chir S B H Koppe er udpeget til kandidat ved anstalten.

Mpr nr. A019016 - - Dato : 18690616
Forfatter:Bremer, cand med et chir voluntør kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
På den kongelige direktions vegne skal jeg herved tjenstligt tillade mig at meddele herr professoren at cand. med. et chir., voluntør Bremer, efter meddelelse fra hospitalets overlæger er valgt til fra den 1. juli næstkommende at forrette tjeneste som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A019006 - - Dato : 18690918
Forfatter:Schlotfeldt, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Fra Frederiks Hospital. Efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger er volotair ved hospitalet cand. med et chir Schlotfeldt valgt til fra den 1. oktober næstk. at fungere som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A019015 - - Dato : 18691216
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
På den kongelige direktions vegne, undlader jeg ikke hermed at meddele professoren til behagelig efterretning, at efter anmeldelse fra hospitalets overlæger, er fast volontør cand. med. et chir. Bang udnævnt til fra den 1. januar næstkommende, at forrette tjeneste som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A020018 - - Dato : 18700322
Forfatter:Storch, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Fra Frederiks hospital meddeles det at cand. med. et chir. Storch er udpeget til kandidat på anstalten. S. beder sig undskyldt for et par dage, da han skal følge sin sindssyge broder på hospitalet.

Mpr nr. A020013 - - Dato : 18700614
Forfatter:Randbøll, J, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Meddelelse fra Frederiks hospital, at man har indstillet J Randbøll til kandidat.

Mpr nr. A020005 - - Dato : 18700913
Forfatter:Brsdersen, J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Fra Frederiks hospital meddeles det, at cand. med et chir. J. Brodersen er udpeget til kandidat ved asylet.

Mpr nr. A020001 - - Dato : 18701216
Forfatter:Levy, A, cand. med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Meddelelse fra Frederiks Hospital om, at cand. med et chir A. Levy er indstillet til kandidatposten, fra næstkommende 1. januar.

Mpr nr. A021015 - - Dato : 18710320
Forfatter:Frohlich, C E, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Cand. me. et chir. C. E. Frohlich er udnævnt til kandidat ved anstalten fra 1. april til ultimo juni.

Mpr nr. A021007 - - Dato : 18710616
Forfatter:Holm Risom, J M, cand. med. et chir. kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Cand. med. et chir. J. M. Risom er udnævnt til kandidat ved anstalten fra 1. juli R anmoder om, at måtte møde den 6. juli, men får afslag, da Holm er ude at rejse.

Mpr nr. A021005 - - Dato : 18710926
Forfatter:Stein, W, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Efter en under g d fra hospitalets overlæger modtagen meddelelse er kandidat her ved hospitalet W. Stein valgt til fra 1ste oktober at overtage posten som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A021009 - - Dato : 18711221
Forfatter:Ingeslev, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Cand. med. et chir Ingerslev er udnævnt til kandidat ved anstalten fra næstkommende 1. januar.

Mpr nr. A022005 - - Dato : 18720323
Forfatter:Bloch, O, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Jeg tillader mig herved at meddele til behagelig efterretning, at cand. med et chir O. Bloch er valgt til fra den 1. april at fungere som kandidat ved anstalten.

Mpr nr. A022017 - - Dato : 18720625
Forfatter:Paulli, R, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Efter en i dag modtagen anmeldelse fra hospitalts overlæger, er cand. med et chir R. Paulli valgt til fra den 1. juli næstkommende at fungerer som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt. Det kongelige Frederiks hospital.

Mpr nr. A022085 - - Dato : 18720925
Forfatter:Ibsen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Jeg tillader mig herved at meddele hr. professoren til behagelig efterretning... at cand. med et chir Ibsen er valgt til kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A023024 - - Dato : 18730104
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Det meddeles fra Frederiks Hospital at man ikke mere er i stand til at forsyne anstalten med 2 kandidater, derimod vil man gerne udpege de yngste kandidater for fire måneders perioder til tjeneste her.

Mpr nr. A023010 - - Dato : 18730823
Forfatter:Poulsen, I, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Efter modtagen underretning fra hospitalets overlæger er cand. med et chir I Poulsen valgt til fra 1. september næstkommende at forrette tjeneste som kandidat ved Århus sindssygehospital.

Mpr nr. A023008 - - Dato : 18731227
Forfatter:Hempel, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Jeg undlader ikke hermed at meddele herr professoren til behagelig efterretning, at efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger cand. med et chir Hempel valgt til fra 1'ste januar at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. lægeansættelse.

Mpr nr. A024013 - - Dato : 18740425
Forfatter:Stibolt, E V, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. At cand. med et chir E. V. Stibolt er valgt til fra 1. maj førstkommende at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt, undlader jeg ikke herved at meddele herr professoren til behagelig efterretning.

Mpr nr. A024017 - - Dato : 18740610
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. I forslaget til finansloven har man set, at der kun er en kandidat ved anstalten. Nu foreslår man ansat en mere og spørger om Selmers mening. Han fortæller af kandidaterne bliver udsendt fra Frederiks hospital indtil 1873 4 pr år, derefter tre, da det er vanskeligt at skaffe kandidater. Hvordan i øvrigt hans indstilling er kan jeg ikke læse.

Mpr nr. A024007 - - Dato : 18740827
Forfatter:Djørup, G H I, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Efter modtagen meddelelse fra hospitalets overlæger er kandidat cand. med et chir G. H. I. Djørup valgt til at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. september at regne .........

Mpr nr. A024001 - - Dato : 18750105
Forfatter:Levy, F, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Jeg undlader ikke hermed at meddele hr. professoren til* behagelig efterretning, at cand. med et chir F. Levy efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger er valgt til at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1.ds. at regne. Desuden brev fra kongelig Frederiks Hospital, der undskylder at meddelelsen om, at der er valgt kandidat ikke er kommet rettidigt. Breve fra Levy am at han er forhindret på grund af sne, desuden meddelelse om, at han gerne vil møde 8. januar.

Mpr nr. A025020 - - Dato : 18750416
Forfatter:Jacobsen, Chr, cand med kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. At cand. med Chr Jacobsen efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger er til at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. maj førstkommende at regne, undlader jeg ikke hermed tjenestilig at meddele herr professoren til behagelig efterretning.

Mpr nr. A025011 - - Dato : 18750811
Forfatter:Hallager, Fr Hartvigsen, Harald Rudolph
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Antagelse af en fast kandidat. Efter opfordring fra ministeriet har man oprettet en ekstra kandidatstilling ved hospitalet, men denne er endnu ikke besat. Ministeriet meddeler, at man i fremtiden ved lægeansættelser vil lægge vægt på om kandidaten har gjort tjeneste på et sindssygehospital. Der melder sig to ansøgere, Fr. Hallager, der har bestået lægeeksamen i januar 1875, og Harald Rudolph Hartvigsen, der har bestået eksamen i 1874. (Hallager er formentlig den senere overlæge ved hospitalet).

Mpr nr. A025010 - - Dato : 18750821
Forfatter:Helweg, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Jeg undlader ikke hermed at meddele herr professoren til behagelig efterretning at cand. med etchir* Helweg, efter modtaget underretning fra hospitalets overlæger, er valgt til at være kandidat ved Aarhus Sindssygehospital fra den 1. september fra den 1. september at regne.

Mpr nr. A026022 - - Dato : 18760505
Forfatter:Christiansen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital beklager, at der ikke er udpeget en kandidat til den 1. maj, men undskylder sig med, at alle kandidater har arbejdet ved et sindssygehospital, og der er ingen egentlig yngste kandidat. I et af brevene meddeles det, at cand. med. et chir. Christiansen er udpeget til kandidat for en fire måneders periode fra den 1. juli.

Mpr nr. A026009 - - Dato : 18760818
Forfatter:Freund Kurden Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 6 måneders kandidatturnus er ledig med en årsløn af 600 kr. Tre unge læger: Freund, Kurden og Pontoppidan søger. Stillingen besættes med Pontoppidan, fordi ikke er gift. Han er den senere overlæge ved hospitalet.

Mpr nr. A026005 - - Dato : 18761026
Forfatter:Møller, cand med et chir kandidat Selmer
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Det meddeles fra kgl Frederiks Hospital, at cand. med. et chir. Møller er udnævnt til kandidat. Der foreligger tre breve fra ham. I det første anmoder han om 6 måneders forlængelse af sin kandidatstilling. I det andet er han i København og anmoder om tre dages yderligere orlov. Det tredie er stilet til Selmer mens han er i København.

Mpr nr. A027017 - - Dato : 18770221
Forfatter:Selmer Sommerfeldt, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Efter forespørgsel fra Selmer meddeler man fra Frederiks hospital, at cand. med. et chir. Sommerfeldt er udpeget til kandidat på den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. marts.

Mpr nr. A027010 - - Dato : 18770625
Forfatter:Rostrup, G, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. På den kongelige direktions vegne skal inspektionen ikke undlade at meddele herr professoren til behagelig efterretning, at cand. med. et chir. G. Rostrup er udnævnt til kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. juli d.å.

Mpr nr. A027004 - - Dato : 18771009
Forfatter:Ricard Møller, N J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. At ministeriet i anledning af derom indkommet andragende fra overlægen ved sindssygeanstalten ved Århus ikke finder noget at erindre imod, at cand. med. et chir. N. J. Møller, hvis funktionstid som kandidat på den nævnte anstalt udløber den 1. december, vedbliver at fungere i den nævnte egenskab indtil den 1. juni næste år, det skulle man herved til behagelig efterretning tjenesteligt melde. Ricard

Mpr nr. A027003 - - Dato : 18771025
Forfatter:Møller, C A, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. På den kongelige direktions vegne skal inspektionen herved ikke undlade at meddele herr professoren til behagelig efterretning at cand. med. et chir. C.A. Møller er udnævnt til kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i 4 måneder fra den 1. november at regne.

Mpr nr. A028003 - - Dato : 18780223
Forfatter:Svenson, Åge, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital inspektionskontor meddeler at cand. med et chir Åge Svenson er udnævnt til kandidat fra den 1. marts d.å.

Mpr nr. A028007 - - Dato : 18780624
Forfatter:Nielsen, A E, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidtat. Det meddeles at cand. med. et chir. A. E. Nielsen er udnævnt til kandidat fra den 1. juli.

Mpr nr. A028011 - - Dato : 18781030
Forfatter:Carøe, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægekandidat. Det meddeles fra Kogl Ferderiks hospitals direktion, at cand. med et chir Carøe er beordret til fra den 1. nov. at gøre tjeneste på den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A115068 - - Dato : 18781224
Forfatter:Suenson, kandidat Møller, kandidat Frisch, cand
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat: Med hensyn til kandidatforholdet skal jeg oplyse, at af 2 kandidater vi har, er den ene tjenstgørende i 4 måneder og bliver sendt herfra til Frederiks Hospital, vi må tage den, hospitalet sender, men hospitalet er også forpligtiget til at sende en ny når den gamle rejser. Den anden kandidat derimod bliver ansat af direktionen på 6 måneder, efter at pladsen har været bekendtgjort ledig på sædvanlig måde. Dog har det oftere været tilfældet, at en 4 måneders kandidat er gået lige over i en 6 måneders plads (Således med Suenson i sommer, med Møller forud for ham og med flere) og pladsen har i så fald ikke været bekendtgjort ledig, lige så lidt som vedkommende kandidat ikke har fået nogen formel skrivelse fra direktionen. Pladsen som 6 måneders kandidat bliver nu ledig til 1. januar ved cand. Suensons afgang* jeg har derfor bekendtgjort vakancen på sædvanlig vis og modtaget ansøgning fra cand. Frisch, og idet han skal udnævnes, har jeg formentlig fulgt den tidligere regel (- så forsikrer mig i hvert fald bogholderen) ved at sende hans udnævnelse til underskrift hos direktionen.

Mpr nr. A029012 - - Dato : 18790224
Forfatter:Friis, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital inspektionskontor meddeler, at cand. med. et chir. Friis er ansat som kandidat fra den 1. marts.

Mpr nr. A115059 - - Dato : 18790408
Forfatter:Carøe, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Andragende fra forhenværende kandidat Carøe om godtgørelse for rejsen fra København herover og atter tilbage. Man svarer formentlig, at dette ikke lader sig gøre, da der ingen bevilling er hertil.

Mpr nr. A029011 - - Dato : 18790510
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægekandidat. En plads ved Nørrejyske sindssygeanstalt bliver fra den 1. juni d.å. Ansættelsen sker på 1/2 år og lønnen er 300 kr. for halvåret samt fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes inden den 24. maj til direktionen for sindssygeanstalten. Sendes til: Hospitalet Tidende, Ugeskrift for Læger, Berl. Tidende, samt til Frederiks hospitals kontor for kommunehospitalets kontor med anmodning om at blive ophængt blandt bekendtgørelser for hospitalets læger.

Mpr nr. A028010B - - Dato : 18790625
Forfatter:Grauer, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Frederiks hospital inspektionskontor meddeler, at cand. med. et chir. Grauer er udpeget til kandidat fra den 1. juli.

Mpr nr. A029004 - - Dato : 18791028
Forfatter:Krarup, V, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital meddeler at cand. med. et chir. V. Krarup er udnævnt til kandidat på den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. november.

Mpr nr. A030025 - - Dato : 18800124
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat.En kandidatplads ved Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig den 1. marts d.å. Den besættes på et halvt år, og lønnen er 300 kr. for halvåret samt fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes til direktionen i løbet af 3 uger fra dato. Holm.

Mpr nr. A030023 - - Dato : 18800225
Forfatter:Hamburger, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles herved hr. overlægen, at kandidat Hamburger er udnævnt til kandidat på Nørrejyske sindssygehospital fra 1. marts til 30. juni d.å.

Mpr nr. A030024 - - Dato : 18800306
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads for en lægekandidat her ved anstalten på 6 måneder ønskes besat fra 1. april førstkommende. Lønningen er 300 kr. for halvåret og fri station. Ansøgninger stilede til direktionen for anstalten modtages i 14 dage fra dato Holm.

Mpr nr. A030017 - - Dato : 18800505
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig den 1. juni. Pladsen besættes for et halvt år og lønnen er 300 kr. for halvåret og fri station.

Mpr nr. A030012 - - Dato : 18800630
Forfatter:Hertz, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Inspektionen skal hermed tjenstlig meddele herr overlægen til behagelig efterretning, at cand. med et chir Hertz er udnævnt til at indtræde i den ved Nørrejyske sindssygeanstalt den 1. juli d.å. vacant blivende kandidatplads.

Mpr nr. A030009 - - Dato : 18800731
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig fra den 1. september. Den besættes på et halvt år og lønnen med 300 kr. halvåret og fri station. Ansøgninger til pladsen indsendes i løbet af 3 uger til anstaltens direktion. Holm.

Mpr nr. A030005 - - Dato : 18801026
Forfatter:Dethlefsen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Inspektionen fra Frederiks hospital meddeler at cand. med et chir. Dethlefsen er udnævnt til kandidat ved anstalten.

Mpr nr. A031016 - - Dato : 18810625
Forfatter:Weihe, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at kandidat Weihe er udpeget til kandidat ved ned Nørrejyske anstalt indtil den 1. august.

Mpr nr. A031002 - - Dato : 18811026
Forfatter:Reiersen, cand med reservelæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at cand. med,. Reiersen er udnævnt til reservelæge fra 1. november.

Mpr nr. A032015 - - Dato : 18820218
Forfatter:Schneekloth, Axel Emil, kandidat Howitz, prof gynækologiske klinik
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Axel Emil Schneekloth, der er kandidat fra 1878, søger en stilling som kandidat ved anstalten. Han har tidligere været ved diakonissestiftelsen og Frederiksberg hospital. Samtidig hermed har han været assistent på prof. Horwitz gynækologiske klinik.

Mpr nr. A032014 - - Dato : 18820228
Forfatter:Nielsen, L S, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. På den kgl direktions vegne meddeler inspektionen på Frederiks hospital, at cand. med. et chir. L. S. Nielsen udnævnes til kandidat ved anstalten.

Mpr nr. A032010 - - Dato : 18820630
Forfatter:Mørch, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at cand. med. et chir. Mørch er udpeget til kandidat på anstalten.

Mpr nr. A032005 - - Dato : 18820810
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig til 1. september førstkommende. Ansøgninger om pladsen, som er på et halvt år og lønnen med 300 kr. for halvåret og fri station, stiles til anstaltens direktion og indsendes til undertegnede overlæge i løbet af 14 dage. Holm.

Mpr nr. A032002 - - Dato : 18821030
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det har ikke været muligt at skaffe kandidater fra Frederiks hospital, ej heller har det været muligt at få kandidater til den tilbudte løn. Man søger derfor ministeriet om en kandidatplads, der varer et år og giver 1000 kr. og fri station. Dette bevilliges.

Mpr nr. A033017 - - Dato : 18830106
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Den 1. feb. førstkommende en plads ledig som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Ansættelsen er på et halvt år, lønnen 300 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen i løbet af 3 uger til sindssygeanstaltens direktion. Til opslag: Frederiks hosp. Kommune hosp. Berl. Tid. Ugeskr. f. læger Hosp. Tid.

Mpr nr. A033014 - - Dato : 18830127
Forfatter:Bach, kandidater
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles at kandidat Bach, der er volontør ved Frederiks hospital er beordret til at være kandidat ved den jyske anstalt fra februar førstkommende.

Mpr nr. A033012 - - Dato : 18830423
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Pladsen som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig den 1. juni førstkommende. Ansættelsen sker på 1. år og lønnen er 1000 kr. for året og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til sindssygeanstaltens direktion, indsendes i løbet af 3 uger fra dato til undertegnede overlæge. Ber. Tid. Hosp. Tid. Ugeskr. f. Læger, Frederiks hosp. og kommunehosp.

Mpr nr. A033018 - - Dato : 18830623
Forfatter:Konigsfeldt, Johannes, cand med
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om den ledige blevne kandidatplads på Århus sindssygehospital jeg er kandidat fra sommeren 1881 og har absolveret det lovbefalede kursus på fødselsstiftelsen, har gjort en rejse som skibslæge på udvandrerskibet Thingwalla og er nu i disse dage kommet hjem efter 1 års ophold som læge Ivigtut kryolitbrud. Johannes Konigsfeldt, cand. med.

Mpr nr. A033004 - - Dato : 18830901
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Til 1. oktober førstkommende bliver to kandidatpladser ledige ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Denne lønnes med 1000 kr. om året og fri station og ansættelsen sker på er år* den anden lønnes med 50 kr. månedligt samt fri station og ansættelsen er på 4 måneder* den sidste kan også søges af ældre studerende, som endnu ikke har embedseksamen. Ansøgninger, stilet til sindssygeanstaltens direktion indsendes i løber af 3 uger til undertegnede overlæge Holm. Berl. tid. Ugeskr. f. læger, Hosp. Tid. samt opslag på Frederiks Hops. og kommunehosp.

Mpr nr. A034011 - - Dato : 18840102
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt er ledig den 1. februar førstkommende. Den besættes på 1 år og lønnes med 1000 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til anstaltens direktion, indsendes i løbet af tre uger til undertegnede overlæge. Holm. Til hosp. Tid., Ugeskr. f. læger., Berl. Tid., Frederiks Hosp., Kommune Hosp.

Mpr nr. A116163 - - Dato : 18840314
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Direktionen har anmodet Kgl. Frederiks Hospital om at forsyne såvel Oringe som Århus med kandidater, om end det vil være utilstrækkelig for begge hospitaler. Frederiks Hospital ønsker dog, at forsyne Oringe med det nødvendige antal kandidater, så man kan ikke gå ind for direktionens forslag.

Mpr nr. A034007 - - Dato : 18840704
Forfatter:sterbye, P I
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om pladsen som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus for 1 år fra 1. august 1844. Jeg tog medicinsk embedseksamen sommer 1883 med laudabilis. Mit nuværende opholdssted er kysthospitalet på Refsnæs, hvor jeg har været ansat siden efteråret 1883 .... P I Østerbye.

Mpr nr. A035016 - - Dato : 18850103
Forfatter:Kjærgaard, N C, stud med kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. N. C. Kjærgaard søger pladsen som anden kandidat med løn på 50 kr. mdl og fri station. Han er stud med og har tidligere gjort 21/2 måneds kandidattjeneste.

Mpr nr. A035015 - - Dato : 18850401
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Den 1. maj førstkommende bliver en plads ledig som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Den besættes for et tidsrum af fire måneder, og lønnen er 50 kr. månedlig og fri station.- Ansøgninger om pladsen indsendes i løbet af 3 uger til undertegnede overlæge. Holm. Hosp. Tid. Ugeskrift for læger. Frederiks Hosp. Kommunehosp.

Mpr nr. A035003 - - Dato : 18850620
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Til 1. august førstkommende bliver en plads ledig som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus. Ansættelsen er på et år og lønnes med 1000 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til sindssygeanstaltens direktion indsendes til undertegnede indtil den 15. juli. Holm. Berl. Tid., Hosp. Tid., Ugerskr. f. læger., Opslag på Frederiks Hosp., og Kommune Hosp..

Mpr nr. A035004 - - Dato : 18850703
Forfatter:Eibe, Thorvald
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede, der i sommeren 1885 har taget den medicinske embedseksamen, og som fra den 1. november 1844 til 1. februar 1855 har været ansat som kandidat ved Århus sindssygeanstalt og endvidere i 1882 og 1883 har i 21 måneder gjort tjeneste som lægekandidat på Kommunehospitalet og Blegdamshospitalet i København tillader sig herved at ansøge den ærede direktion for Århus sindssygeanstalt om* den 1. august ledigblivende plads som fast kandidat dersteds. Thorvald Eibe.

Mpr nr. A035007 - - Dato : 18850721
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Til 1. september førstkommende bliver ved den Nørrejyske sindssygeanstalt en plads ledig for en lægekandidat. Ansættelsen er på 4 måneder og lønnen er 50 kr. mdl. og fri station. Ansøgninger om pladsen, som også kan søges af ældre medicinske studerende, indsendes inden 15. august til undertegnede overlæge. Holm. Hosp. tid. Ugeskr. f. læger. Fred. Hosp. Kommunehosp.

Mpr nr. A035012 - - Dato : 18851211
Forfatter:Nielsen, R, klosterlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Såfremt den i ugeskrift for læger for nylig averterede kandidatplads på Århus Sindssygeanstalt endnu står ledig, tillader jeg mig herved at melde mig som ansøger til samme. Jeg blev medicinsk kandidat i januar 1879, var derefter...kandidat på kommunehospitalets 6. afdeling i 3 måneder, kandidat på Københavns amtssygehus i 8 måneder og har senere dels været vikar, dels amanuensis, sidst hos klosterlæge R. Nielsen i Vemmetofte. For tiden er jeg ikke i lægevirksomhed, men kan på grund af forholdene ikke tiltræde nogen plads før den 20. ds. I håb om snart at modtage hr. professorens ærede svar på mit andragende forbliver jeg...

Mpr nr. A115039 - - Dato : 18851212
Forfatter:Eibe, kandidat Holm Ipsen
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kandidat Eibe har lavet to kandidaters arbejde, hvorfor Holm indstiller, at man udbetaler ham en del af den anden kandidats løn. Der har meldt sig en egnet kandidat til den anden post: Ipsen.

Mpr nr. A038010 - - Dato : 18860710
Forfatter:Eibe
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Jeg tillader mig herved at ansøge den ærede direktion for sindssygeanstalten ved Århus om at få min ansættelse forlænget med 1 år fra den 1. august 1886. Eibe gives forlængelse til den 1.8. 87., Direktionen.

Mpr nr. A038003 - - Dato : 18861212
Forfatter:Christensen, Frits Vilhelm, stud med et chir Grunefeld, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede, Frits Vilhelm Christensen student fra 1879, tillader sig herved at ansøge om den ledige plads. Jeg er farmaceut, volontør fra Kommunehospitalet og har siden 1. juni 1885 - 1. oktober 1888 og atter fra 1. december 1886 været konstitueret kandidat på st. Johannes Stiftelsen. Overlæge Grunefeld er villig til at anbefale mig. stud. med. et chir..

Mpr nr. A036004 - - Dato : 18871025
Forfatter:Christensen, C M, stud med et chir
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Stud. med. et chir. C. M. Christensen ansøger om plads fra den 1. november* han antages. Breve fra en sagfører, der spørger om Christensen har været kandidat. C. har opgivet sine studier og er emigreret til Australien.

Mpr nr. A037017 - - Dato : 18880126
Forfatter:Hornemann, Louis
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede tillader sig hermed at ansøge om den ledige plads som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Jeg er født i 1856, tog medicinsk embedseksamen i sommeren 1882, har gjort tjeneste som kandidat på det kgl. Frederiks Hospital fra 1. maj 83 - 1. maj 85, har i foråret 1886 i 3 måneder været ansat som kandidat og konstitueret reservelæge på Almindelig Hospital og har for øvrigt siden den tid været reservelæge i marinen, hvorfra jeg nu efter ansøgning hjemsendes ved udgangen af indeværende måned. Louis Hornemann

Mpr nr. A037009 - - Dato : 18880818
Forfatter:Plum, prof Thorleifsson, Bertel, e o Reisz, prof With, prof Liisberg K, dr med Rasmussen, A F, dr med
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Bertel e. o. Thorleifsson søger om den pr 1. september ledige kandidatplads. Han har gjort volontørtjeneste under prof. Plum samt kortere tid under prof. Reisz og With. Har gjort tjeneste på konsultationsstuen på Frederiks hospital, gennemgået propedeutisk klinik under dr. med. K. Liisberg, kursus i mikroskopi under dr. med. A. F. Rasmussen. Han er stud med.

Mpr nr. A039002 - - Dato : 18890205
Forfatter:Holm Bruniche, prof Jensen, A J
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Undertegnede ansøger herved den ærede direktion om ansættelse som fast kandidat fra 1. marts. Jeg har taget medicinsk embedseksamen i januar dette år (laud), og med hensyn til praktisk uddannelse har jeg sidste vinter i ca. 3 måneder gjort kandidattjeneste under prof. Bruniche på Kommunehospitalet. A. J. Jensen. Vedlagt annoncetekst signeret Holm og ansættelsesbrev.

Mpr nr. A039022 - - Dato : 18890731
Forfatter:Holm, overlæge Zahrtmann, M K, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Pladsen som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig til den 1. september førstk. Ansættelsen sker på 4 måneder og lønnen er 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen kunne indsendes til d. 17. august til undertegnede overlæge Holm. Det meddeles Dem herved at de er unævnt til den d. 1. september d.å. ledig blivende kandidatplads... til M. K. Zahrtmann, Rønne Bornholm.

Mpr nr. A039006 - - Dato : 18891130
Forfatter:Christensen, Carl With, P J Henck, Johan Frederik William
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som lægekandidat bliver ledig ved sindssygehospitalet ved Århus 1. januar førstkommende. Den besættes på fire måneder og lønnes med 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgere: Carl Christensen, J. P. With, Johan Friderik William Henck.

Mpr nr. A040013 - - Dato : 18900301
Forfatter:With, Peter, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver ledig til 1. april førstkommende på sindssygeanstalten ved Århus. Ansættelsen er på 4 måneder og fri station. Stillingen søges af Peter With, der får den.

Mpr nr. A040011 - - Dato : 18900322
Forfatter:Holm, overlæge Christensen, Greill, dr med
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Pladsen som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus bliver til den 1. maj d.å. Den besættes på 1 år og lønnen er 1000 kr. og fri station. Ansøgninger stilede til anstaltens direktion indsendes indtil den 15. april til undertegnende overlæge. Holm. Pladsen besættes med dr. med. Christensen Geill.

Mpr nr. A040005 - - Dato : 18900814
Forfatter:Hansen-Slot, H, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede ansøger herved om ansættelse som kandidat ved sindssygehospitalet ved Århus. Jeg har gjort volontørarbejde ved Kommunehospitalet og taget medicinsk eksamen i sommeren 1888 med karakteren laud illaud 2. gr. Fra november 1888 til november 1889 har jeg været ansat som kandidat ved Middelfart sindssygeanstalt. H. Hansen-Slot. Vedkommende bliver antaget.

Mpr nr. A040001 - - Dato : 18901230
Forfatter:Carlsen, E C O, stud med et chir
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus bliver ledig til 1. februar førstkommende. Gagen er 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen, som også kan søges af medicinsk studerende, indsendes inden den 21. januar til undertegnede overlæge. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning er De ansat som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus fra 1. februar førstkommende i 4 måneder. Til Hr. stud. med et chir. E. C. O. Carlsen Frydendalsvej 8, København N.

Mpr nr. A041013 - - Dato : 18910805
Forfatter:Petri, Alfred, kandidat Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. På sindssygeanstalten ved Århus bliver den 1. september førstkommende plads ledig for en kandidat. Gagen er 50 kr. månedlig og fri station. Ansættelsen er på fire måneder. Pladsen kan også søges af ældre medicinske studerende. Ansøgninger om pladsen indsendes i løbet af 14 dage til undertegnede overlæge. Holm. Pladsen går til Alfred Petri.

Mpr nr. A041004 - - Dato : 18911106
Forfatter:Kaarsberg, F C, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Undertegnede, der er medicinsk kandidat fra januar 1855, ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om den fra 1.1.1892 ledig blivende stilling som fast kandidat. F. C. Kaarsberg. Det meddeles Dem herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 6. ds. er ansat som lægekandidat her ved anstalten i et år fa 1. januar 1892 at regne, med en løn af 1000 kr. og fri station under 2. forplejningsklasse.

Mpr nr. A042016 - - Dato : 18920323
Forfatter:Vestergård, D I, cand med et chir kandidat overlæge, Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Pladsen som fast kandidat på sindssygeanstalten ved Århus bliver ledig den 1. maj førstkommende. Den besættes på 1 år og lønnen er 1000 kr. og fri station. Ansøgning indgives i løbet af 3 uger til undertegnede overlæge. Holm. I henhold til Deres ansøgning af 25. f.m. meddeler direktionen Dem herved udnævnelse som fast lægekandidat her ved anstalten i 1 år fra 1. maj d.å. at regne mod en løn af 1000 kr. og fri station. Hr. cand. med. et chir. D. I. Vestergård, Hallinsgade 19,1, København .

Mpr nr. A042010 - - Dato : 18920802
Forfatter:Hornemann, Joh E, cand med et chir kandidat overlæge, Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Den 1. september bliver en plads ledig som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus. Gagen er 50 kr. om måneden og fri station. Pladsen kan søges af en ældre medicinstuderende. Ansøgninger indsendes inden den 20. august til undertegnede overlæge. Holm. I henhold til Deres ansøgning af 23. ds. meddeles direktionen Dem herved udnævnelse som lægekandidat ved anstalten i 4 måneder fra den 1. september d.å. at regne med en månedsløn af 50 kr. og fri station, bestående af bolig, bespisning, vask, lys og brændsel samt opvartning, til hr. cand. med. et chir. Joh. E. Hornemann, Århus.

Mpr nr. A042003 - - Dato : 18921210
Forfatter:Madsen, Stig Tønsberg Christian, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kandidatpladsen på fire måneder besættes med Stig Tønsberg Christian Madsen.

Mpr nr. A043017 - - Dato : 18930501
Forfatter:Christensen, Hans Severin, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. 4 måneders kandidatplads fra 1.5.1893 besat med cand. med. et chir. Hans Severin Christensen.

Mpr nr. A043011 - - Dato : 18930726
Forfatter:Holm, overlæge Jensen, Axel, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Den 1. september førstkommende bliver der på sindssygeanstalten en plads ledig som lægekandidat. Ansættelsen er på 4 måneder, gagen er 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen indleveres inden d. 16. august til undertegnede overlæge. Holm. Kandidatplads 4 måneder fra 1. september 1893 senere besat fra 1. 8. 93. med Axel Jensen.

Mpr nr. A043005 - - Dato : 18931116
Forfatter:Krause, O H, cand med kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 10. ds. meddeles det Dem herved fra direktionen, at De er udnævnt til lægekandidat herved anstalten i 4 måneder fra den 1. december d.å. at regne med en månedlig løn af 50 kr. og fri station, bestående af bolig , bespisning, vask, lys og brændsel samt opvartning. Til hr. cand. med. O. H. Krause, Ceresvej 24, København V.

Mpr nr. A044023 - - Dato : 18940319
Forfatter:Hviid, J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 14. ds. meddeles Dem herved ansættelse som lægekandidat her ved sindssygeanstalten i 4 måneder fra 1. april d.å. at regne mod en månedlig løn af 50 kr. samt fri station. til Cand. med et chir. J. Hviid, Grenå.

Mpr nr. A044016 - - Dato : 18940703
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads opslås ledig, der melder sig to ansøgere, men begge trækker deres ansøgninger tilbage, da de får ansættelse andre steder.

Mpr nr. A044009 - - Dato : 18941016
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 11. ds. meddeles der Dem herved udnævnelse som lægekandidat her ved sindssygeanstalten i 4 måneder fra 1. november d.å. at regne mod en månedlig løn af 50 kr. samt fri station.

Mpr nr. A045007 - - Dato : 18950505
Forfatter:Holm, overlæge Harboe, P, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Til 1. juni bliver på sindssygeanstalten ved Århus en plads ledig for en kandidat. Ansættelse er på 4 måneder og lønnen 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes inden den 19.ds. til overlæge Holm på anstalten. Jeg har i dag modtaget direktionens ærede skrivelse, hvoraf jeg ser, at jeg er bleven antaget som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus fra den 1. juni. Jeg skal herefter give møde på anstalten til ovennævnte tid. P. Harboe.

Mpr nr. A045014 - - Dato : 18950506
Forfatter:Kirstein, cand kandidat Ingerslev, cand Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Udnævnelse til Cand. Kirstein til fast kandidat. Jeg vil bede Dem om at sætte Deres navn under dette, uagtet De ellers ikke have været besværede med kandidatansættelsen, idet jeg derved får en større garanti for at den faste kandidat ikke kan løbe bort med nogle dages varsel, hvilket jeg næsten har været udsat for nyligt, idet cand. Ingerslev, som for tiden beklæder denne plads, i slutningen af forrige måned vilde bort og have pladsen inde på sygehuset i Århus. Holm.

Mpr nr. A045008 - - Dato : 18950522
Forfatter:Bachmann
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Da jeg fra 1. juni d.å. er bleven ansat som kandidat på Blegdampshospitalet, anmodes hr. overlæge herved om ikke at tage min ansøgning om kandidatpladsen ved sindssygeanstalten i betragtning. Bachmann.

Mpr nr. A046025 - - Dato : 18960119
Forfatter:Anchersen, Maria, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Maria Anchersen bliver ansat som 4 måneders kandidat ved anstalten. Det er så vidt jeg kan se den første kvindelige kandidat ved hospitalet.

Mpr nr. A046016 - - Dato : 18960701
Forfatter:Holm Johansen, Fritz Ludvig. kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I anledning af Holms rekonvalsens ansøger med ministeriet om en ekstraordinær kandidat, Fritz Ludvig Johansen. Påtegnet meddelelse om, at Johansen er fratrådt.

Mpr nr. A047025 - - Dato : 18970401
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Ansøgere til 4 måneders-kandidatpladsen.

Mpr nr. A047040 - - Dato : 18970517
Forfatter:Neukirch, G, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I henhold til Deres derom fremsatte begæring af 12 d.m. antages De herved til at fungere som lægekandidat her ved anstalten i 4 måneder fra den 1. juni d.å. at regne. Mod en månedlig løn af 50 kr. og fri station. G. Njeukirch, Grauballegård, pr Silkeborg.

Mpr nr. A047024 - - Dato : 18971102
Forfatter:Geill
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Foruden pladsen som årskandidat bliver pladsen som kandidat ved anstalten i 4 måneder ledig den 1. december førstkommende. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, bedes sendte til undertegnede overlæge senest den 20 d.m. Geill kst.

Mpr nr. A047028 - - Dato : 18971116
Forfatter:Pontoppidan Poulsen, reservelæge Østerriss, vikar
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. I henhold til Deres ansøgning af 30. f.m. ansættes De herved som lægekandidat ved anstalten i 1 år fra 1. december d.å. at regne med en løn af 1000 kr. og fri station. Senere tilføjet en meddelelse til kontoret om, at kandidat Østerriis er vikar for reservelæge Poulsen, der har fået permission så vidt det kan forstås på grund af sygdom. Pontoppidan.

Mpr nr. A047027 - - Dato : 18971118
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Ansøgningerne til kandidatpladsen for 4 måneder i efteråret 1897.

Mpr nr. A047026 - - Dato : 18971120
Forfatter:Geill Thalbitzer, S, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Det meddeles Dem hermed, at De i henhold til Deres ansøgning af 1. d.m. er antaget som læge kandidat i 4 måneder fra 1. december d.å. at regne med en månedlig løn af 50 kr. og fri station. Geill til S. Thalbizer.

Mpr nr. A048009 - - Dato : 18980307
Forfatter:Petersen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. april d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, bedes adresserede til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 23. d.m. Ansat bliver cand. med. et chir. Petersen.

Mpr nr. A048023 - - Dato : 18980526
Forfatter:Christiansen, Viggo, kandidat Pontoppidan, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 3. måneders kandidatplads bliver ledig den 1. juni d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge. Pontoppidan. Antaget bliver Viggo Christiansen, Gammeltoftsgade 16,2, København.

Mpr nr. A048025A - - Dato : 18980702
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. august d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 16. d.m. Pontoppidan

Mpr nr. A048030 - - Dato : 18980825
Forfatter:From, Elna
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles Dem herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 20 d.m. er ansat som lægekandidat ved den herværende anstalt i 4 måneder fra 1. september d.å. at regne med en månedlig løn af 50 kr. og fri station. Frk. Elna From, Kommunehospitalet, Kjøbenhavn K

Mpr nr. A048047 - - Dato : 18981201
Forfatter:Larsen, Marius Nielsen, Breuniche Christian
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. to stillinger som kandidater opslås ledige. Ansat bliver Marius Larsen, og Christian Breuniche Nielsen.

Mpr nr. A048049 - - Dato : 18981215
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Stillingsopslag. Min bekendtgørelse af 3. d.m. om to ledig blivende kandidatpladser er i det hoslagt tilbagefølgende nr. af Berlingske Tidende indrykket på en plads mellem ikke tilsvarende bekendtgørelser, hvor den kan antages kun rent tilfældig at blive bemærket. Jeg tillader mig at anmode om, at fremtidige bekendtgørelser herfra om ledige pladser måtte få plads i bladet blandt dets andre bekendtgørelser om ledige pladser. Pontoppidan

Mpr nr. A049059 - - Dato : 18990313
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Olivarius, V, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. maj d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 31. d. m. Pontoppidan. Ansat bliver V. Olivarius,

Mpr nr. A049031 - - Dato : 18990704
Forfatter:Holm, Christian cand med et chir Holm, Th fung Pontoppidan, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. september d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 19 ds. Pontoppidan. Idet jeg indsender de indkomne 3 ansøgninger om den til den 1. september d. å. ledigblivende kandidatplads skal jeg tillade mig ærbødigst at indstille cand. med. et chir. Christian Holm til denne, da han er den ældste af de tre ansøgere. TH. Holm fung.

Mpr nr. A049017 - - Dato : 18991017
Forfatter:Holm, Åge cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1ste december 1899. Pladsen bliver besat med cand. med. et chir. Åge Holm, Skrænten Ålborg

Mpr nr. A050002 - - Dato : 18991208
Forfatter:Bech, Jørgen Henriksen, Ludv, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1ste februar 1901. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 31te d.m.. Pladsen besættes først med Jørgen Bech, men denne kvitterer ikke for ansættelsen, hvorfor man i stedet vælger Ludv. Henriksen Brolæggerstræde 1-1 København K.

Mpr nr. A050057 - - Dato : 19000214
Forfatter:Krarup, Frode, kandidat Jørgensen, Johanne, kandidat Pontoppidan, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. To 4 måneders kandidatpladser bliver ledige henholdsvis 1ste april og 1ste maj d.å. Ansøgninger om disse pladser, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 12. marts førstk. Pontoppidan. Ansat bliver Johanne Jørgensen, Blegdamsvej 18 København og Frode Krarup.

Mpr nr. A050044A - - Dato : 19000613
Forfatter:Nyholm, H, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1ste august d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 4. juli førstk. Stillingen bliver opslået tre gange, inden den bliver besat med H. Nyholm, Fødselsstiftelsen, København K..

Mpr nr. A051062A - - Dato : 19010315
Forfatter:Kramer-Peteren, H M, kandidat kandidat, Olsen O T overlæge, Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. To 4 måneders kandidatpladser bliver ledige henholdsvis den 1ste juni og den 1ste maj. Ansøgninger om disse pladser, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 5te april førstkommende. Pontoppidan. 1. maj ansættes O. T. Olsen. 1. juni ansættes H. M. Kramer-Petersen.

Mpr nr. A051032 - - Dato : 19010806
Forfatter:Nielsen, Laurits J, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. oktober 1901. Ansøgninger om denne plads der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 20. d.m. Ansat bliver Laurits J. Nielsen, Fiskergade 97, Århus.

Mpr nr. A051019 - - Dato : 19011212
Forfatter:Hallager, overlæge Kellermann, A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. februar 1902. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 26.ds. Hallager. Antaget bliver A. Kellermann.

Mpr nr. A051058 - - Dato : 19020401
Forfatter:Teisen, inspektør
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Under henvisning til hr. hospitalsinspektørens skrivelse af 27 december f.å. tillader jeg mig at forespørge, om det kan betragtes som forstået, at kandidatpladsen her ved anstalten vil blive besat med kandidater fra kgl. Frederiks hospital fra 1 september d.å. at regne. Fra ovl. til inspektør Teisen. Skrivelse der besvarer forespørgslen.

Mpr nr. A052043 - - Dato : 19020407
Forfatter:Koch, C F, kandidat Hallager, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 3 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. juni 1902. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 20. d.m. Hallager. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 16. f.m. er ansat som kandidat ved den herværende anstalt i 3 måneder fra 1. juni d.å. at regne med en månedlig løn af 66 2/3 kr. og fri station. C. F. Koch, Garnisons sygehus, Ringensgade 9, København K..

Mpr nr. A052032 - - Dato : 19020517
Forfatter:Kjeldsen, B, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles fra kgl. Frederiks hospital at B. Kjeldsen er ansat som kandidat her fra 1. september 1902.

Mpr nr. A052008 - - Dato : 19021101
Forfatter:sterbol, H, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Herved tillader jeg mig at meddele direktionen at jeg efter indstilling af lægerådet for kgl. Frederiks hospital og den kgl. Fødsels- og plejestiftelse d.d. har ansat cand. med et chir H. Østerbol som kandidat ved kgl. Frederiks hospital for et tidsrum af 15 måneder og med forpligtelse for ham til at forrette 3 måneders tjeneste ved Århus sindssygeanstalt fra den 1. december d.å. at regne. Fra kgl. Frederiks hospital til direktionen.

Mpr nr. A054041 - - Dato : 19030123
Forfatter:Kellermann, Asger, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Asger Kellermann er ansat som kandidat ved anstalten fra 1. marts og 3 måneder frem.

Mpr nr. A054034 - - Dato : 19030421
Forfatter:Høst, Saunte, O kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. O. Høst Saunte er ansat som kandidat ved kgl. Frederiks hospital og dermed forpligtiget til at gøre tjeneste ved Jyske Asyl fra 1. juni 1903.

Mpr nr. A054030 - - Dato : 19030507
Forfatter:Knudsen, Nanna, kandidat Hallager, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver at besætte den 1. juli d.å. Ansøgninger om denne plads der lønnes med 66,66 kr. samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 23. d.m. Hallager. Ansat bliver Nanna Knudsen, Kommunehospitalets I afd, København K..

Mpr nr. A054027 - - Dato : 19030617
Forfatter:Koch, P F, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles fra Frederiks hospital at P. F. Koch er ansat som kandidat fra 1. september.

Mpr nr. A054005 - - Dato : 19031031
Forfatter:Christensen, Erik, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Erik Christensen meddeles ansat ved kgl. Frederiks hospital med forpligtigelse til at gøre tjeneste som kandidat ved Jyske Asyl.

Mpr nr. A055029 - - Dato : 19040128
Forfatter:Wanscher, E V, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. E. V. Wanscher ansættes som kandidat i 3 måneder fra den 1. marts at regne.

Mpr nr. A055021 - - Dato : 19040513
Forfatter:Tychsen, O L C Olsen, Oluf, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kandidat O. L. C. Tychsen var indstillet til posten som kandidat er fritaget i hans sted indtræder Oluf Olsen.

Mpr nr. A055017 - - Dato : 19040617
Forfatter:Thun, H V, student kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 3 måneders kandidatplads bliver at besætte den 1. august d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 66,66 kr. om måneden og fri station stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 1. juli d.å. Ingen ansøgere. Student H. V. Thun antaget under hånden og fungerer fra 1.08 - 31.10. Det er så vidt jeg kan skønne den første gang man har været tvunget til at ansætte en student.

Mpr nr. A055016 - - Dato : 19040622
Forfatter:Heide, H, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. H. Heide ansættes til kandidat i 3 måneder fra den 1. september 1904.

Mpr nr. A055004 - - Dato : 19041027
Forfatter:Dyssel, W L, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles fra kgl. Frederiks hospital, at L. W. Dyssel er ansat som kandidat med pligt til at gøre tjeneste her fra 1. december.

Mpr nr. A056005 - - Dato : 19050207
Forfatter:Berthelsen, E, Kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. E. Berthelsen er ansat som kandidat fra 1. marts 1905.

Mpr nr. A056013 - - Dato : 19050502
Forfatter:Zoega, I L, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I. L. Zoega er ansat fra den 1. juni og 3 måneder frem i 1905.

Mpr nr. A056014 - - Dato : 19050509
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver at besætte her ved anstalten den 1 juli d.a. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 1200 kr. årligt og fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 23. dm.

Mpr nr. A056017 - - Dato : 19050520
Forfatter:Tunh, H von, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles herved kontoret, at H. von Thun i dag tiltræder som fast lægekandidat her ved anstalten med en lønning beregnet for 1200 kr. årligt fra d.d. at regne.

Mpr nr. A057007 - - Dato : 19050615
Forfatter:Jacobsen, Aage Thune, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Man har ansat Aage Thune Jacobsen som kandidat fra 1. september 1905. Aage Thune Jacobsen er for tiden 2den reservelæge ved anstalten i Middelfart.

Mpr nr. A057009 - - Dato : 19050923
Forfatter:Lind, Henry Sofus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver ledig her ved hospitalet den 1. november 1905. Lønnes med 100 kr. månedlig og fri station på anden klasse. Ansat bliver Henry Sofus Lind, p.t. Øresundshospitalet.

Mpr nr. A057002 - - Dato : 19051025
Forfatter:Petersen, Regine, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frøken Regine Petersen er ansat som kandidat fra den 1. december 1905. Hendes adresse er Smallegaed 36 A 3 København F.

Mpr nr. A058019 - - Dato : 19060125
Forfatter:Balle, E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles at E. Balle er ansat som kandidat fra den 1. marts 1906.

Mpr nr. A058026B - - Dato : 19060215
Forfatter:Sveinsson, Thordur
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Ekstraordinær kandidat. Thordur Sveinsson, der er uddannet på lægeskolen i Reykjavik anmoder om, at få en 5 måneder kandidatplads på anstalten, da han skal ansættes på sindssygeanstalten på Island. Han er villig til at skaffe en anbefaling fra den islandske regering. Ministeriet meddeler, at intet har imod, at han arbejder på hospitalet og blive bespist, men man ser sig ikke i stand til at udbetale løn.

Mpr nr. A058010 - - Dato : 19060421
Forfatter:La Cour, Janus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads skal besættes. Den lønnes med 100 kr. månedlig og fri station. Den besættes med Janus La Cour p.t. søbatteriet Korsør.

Mpr nr. A058008 - - Dato : 19060430
Forfatter:Blegved, V, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. V. Blegved skal være kandidat, men beder sig fritaget og stiller med en vikar, men det anføres fra anstalten at fritagelse skal ske fra Frederiks hospital, der er ansvarlig for turnusordningen.

Mpr nr. A058004 - - Dato : 19060731
Forfatter:Hallager igaard Sonne, læge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidat Øigaard er indstillet til kandidattjeneste, men beder sig fritaget, da han kan få tjeneste på Kommunehospitalets 6. afdeling, i stedet vikarierer en kvindelig læge Sonne, der får urigtige oplysninger om lønforholdene. Derfor en brevveksling med Hallager.

Mpr nr. A059011 - - Dato : 19061031
Forfatter:Gad, Oluf, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Oluf Gad er ansat som kandidat fra 1. december og tre måneder frem.

Mpr nr. A060047 - - Dato : 19070219
Forfatter:Schmidt, H N, kandidat Pedersen, Regine, kandidat vikar Hallager, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. H. N. Schmidt er ansat som kandidat fra 1 marts men har allerede gjort tjeneste i Middelfart, hvorfor han gerne vil fritages for turnustjeneste i Jyske Asyl, i stedet stiller han med Regine Pedersen som vikar, hvilket godkendes af ovl Hallager.

Mpr nr. A060037 - - Dato : 19070430
Forfatter:Røder, A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. A. Røder ansættes som kandidat fra den 1. juni.

Mpr nr. A060025 - - Dato : 19070713
Forfatter:Jørgensen, Gustav, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kandidat Gustav Jørgensen ansættes fra 1. september.

Mpr nr. A060011 - - Dato : 19070905
Forfatter:Hammer, Niels Munk Jensen, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver ledig den 1. oktober den lønnes med 100 kr. mdl. og fri station. Ansat bliver Niels Munk Jensen Hammer. Avis med annonce.

Mpr nr. A060008 - - Dato : 19071015
Forfatter:Horn, O, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. O. Horn er indstillet til kandidat fra 1. december.

Mpr nr. A062038 - - Dato : 19080115
Forfatter:Topsøe, Torben, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Torben Topsøe er ansat som kandidat fra 1. marts. Han ansøger om tilladelse til at stille en vikar den første måned, men får afslag.

Mpr nr. A062024 - - Dato : 19080412
Forfatter:Olivarius, C de Fine, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. C. de Fine Olivarius er ansat som kandidat fra 1. juni 1908.

Mpr nr. A062026 - - Dato : 19080509
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Anstalten meddeler justitsministeriet, at man ikke længere kan få turnuskandidater fra Frederiks Hospital, og at det vil være vanskeligt at skaffe en fast kandidat for 66,66 kr. mdl, derfor ønsker man lønnen til en ekstra kandidat sat op fra 800 kr. til 1200 kr. om året. Hvilket bliver bevilget.

Mpr nr. A062021 - - Dato : 19080530
Forfatter:Vogel, Ove, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 13 ds ansættes De herved som lægekandidat ved sindssygeanstalten fra 1ste juli d å at regne med en månedlig løn af 100 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Hr. stud. med. Ove Vogel, Carolinesvej 22, Hellerup.

Mpr nr. A062020 - - Dato : 19080611
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Lægeforeningens bureau meddeler, at man har en kandidat, der er villig til at gøre tjeneste på et sindssygehospital fra juli til september. Hallager meddeler at alle pladser er besat i det pågældende tidsrum.

Mpr nr. A062015 - - Dato : 19080804
Forfatter:Saggau, Carl, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads besættes med Carl Saggau, der senere nedsætter sig som praktiserende læge (1911). Han tiltræder 1. september. Løn 100 kr./md og fri station.

Mpr nr. A060019 - - Dato : 19080812
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Frederiks hospital sørger ikke længere for turnuskandidater, hvorfor man ikke længere kan regne med kandidater til en løn af 66,66 kr., man søger derfor bevilling til for fremtiden at udbetale 100 kr. månedlig til kandidaterne. Endvidere søges løn 225,00 kr. til en opsynspige og tillæg til avls og kælderkarl 300 kr. Man søger tillægsbevilling til udbedring af svampeskader på kloset bygningerne. I stedet for træbjælker skal der opsættes jernbjælker.

Mpr nr. A061018 - - Dato : 19080915
Forfatter:Salomonsen, K E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Ansat bliver K. E. Salomonsen fra den 1. oktober 1908 til den 31. august 1909, hvilket der i 1920 udstedes attest på.

Mpr nr. A061014 - - Dato : 19081002
Forfatter:Hallager, overlæge Kragh-Møller, stud med kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads ved sindssygeanstalten bliver ledig den 1. september d.å. Ansøgninger om pladsen, der lønnes med 100 kr. om måneden og fri station, stiles til anstaltens direktion og indsendes til overlæge dr. med. Hallager senest den 21. oktober d. å. Ansat bliver stud. med. Kragh-Møller, Gl. Kongevej 51, København V.

Mpr nr. A061001 - - Dato : 19090114
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Man søger en kandidat med en løn af 100 kr./md i 1 år, men denne formulering kan ikke godkendes af Foreningen af yngre Læger, der bedre synes om formuleringen 100 kr. i md i 3 mdr. eller op til 1 år.

Mpr nr. A064020 - - Dato : 19090730
Forfatter:Salomonsen, K E, cand med et chir Ekdal, rum, stud med et chri, lægekandidat Kragh-Møller, stud med et chir, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. En 1 årig kandidatplads bliver ledig den 1. september. Det meddeles herved lægebureauet at cand med. et chir. K. E. Salomonsen den næste måned fratræder og at stud. med. et chir. Ørum Ekdal samme dag tiltræder stillingen som lægekandidat ved sindssygeanstalten. Stud. med. et chir. Kragh-Møller der blev ansat som lægekandidat ved anstalten den 1. december 1908, har fået forlænget sin tjenestetid. Vedlagt Berlinger med stillingsopslag.

Mpr nr. A063016 - - Dato : 19090730
Forfatter:Ekdahl, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås to kandidatpladser, men kun den ene besættes med stud. med. Ekdahl, adr. Frk. Hansine Larsen, Melby Præstelod, pr Frederiksværk.

Mpr nr. A064008 - - Dato : 19091103
Forfatter:Sturup, Jørgen, cand med et chir
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Cand. med. et chir. Jørgen Sturup forespørger om der er en kandidatplads ledig i månederne november- december. Overlægen svarer benægtende.

Mpr nr. A064003 - - Dato : 19091209
Forfatter:Thun, H von, cand med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater.

Tekst:
Kandidater. Der opslås to kandidatpladser til den 1. febr. 1910. Den ene bliver besat med cand. med. H. von Thun, der får 100 kr mdl. og fri station på 2den klasse. Den anden stilling bliver så vidt ses ikke besat.

Mpr nr. A065071 - - Dato : 19100326
Forfatter:Friedenreich, Sven, medicinstuderende, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Medicinstuderende Sven Friedenreich ansøger om kandidatpost fra 01.05 1910 til 10.09.1910 og ansættes med en løn af 100 kr. pr. måned og ophold på 2den klasse.

Mpr nr. A065051 - - Dato : 19100408
Forfatter:Henningsen, E
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. E. Henningsen forespørger om der er brug for en medicinstuderende som kandidatvikar om sommeren. Overlægen svarer at pladserne er besat.

Mpr nr. A065022 - - Dato : 19100816
Forfatter:Lind, Henry, lægekandidat Gulsted, O, lægekandidat Tieu, S, lægekandidat Friedenreich, S, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
2 kandidater. Fra 1. september 1910 ansættes Henry Lind og O. Gulsted som lægekandidater med en løn af 100 kr mdl. og fri station i 2den klasse. Det meddeles til lægebureauet at S. Tieu og S. Friendenreich 1. september fratræder som lægekandidater og ovenstående indtager deres pladser.

Mpr nr. A065008 - - Dato : 19101028
Forfatter:Schrøder, G E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Lønnet med 100 kr mdl. og fri station. Ansat bliver G. E. Schøder, der tidligere har været ansat ved hospitalet. 1. november 1910.

Mpr nr. A067040 - - Dato : 19110303
Forfatter:Neve, Georg, kandidat Boas, dr.
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Georg Neve ansættes fra 1. april. Han har senest været på sct. Hans og her sammen med en dr. Boas søgt efter spirochæt. pallida paralytikere.

Mpr nr. A067038 - - Dato : 19110315
Forfatter:Jarløv, Ejnar, medicinsk student, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Ejnar Jarløv, medicinsk student, ansættes som kandidat fra 1. juni.

Mpr nr. A066028 - - Dato : 19110812
Forfatter:Nielsen, Axel Valdemar, læge, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Læge Axel Valdemar Nielsen søger kandidatplads og ansættes. Han får kost for sig selv sin hustru og en tjenestepige mod betaling af 1 kr. pr. portion daglig. Han betinger sig at hustru og barn kan bo på hospitalet.

Mpr nr. A066015 - - Dato : 19111130
Forfatter:Haar, cand med et chir, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Cand. med. et chir. Haar ansættes som lægekandidat fra 1. december 1911, 100 kr. mdl. og fri station på 2den forplejningsklasse.

Mpr nr. A068014 - - Dato : 19120130
Forfatter:Haar, Aage, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås en stilling som kandidat, men da der ingen kandidat melder sig, forbliver Aage Haar i stillingen.

Mpr nr. A069033 - - Dato : 19120529
Forfatter:Hansen, C Martin, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. C. Martin Hansen ansøger om stillingen som kandidat og får den.

Mpr nr. A068004 - - Dato : 19120607
Forfatter:Haar, Aage, stud med og chir, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Stud. med. og chir. Aage Haar ansættes som lægekandidat fra 1. september med en månedlig løn af 100 kr. og fri station på 2den forplejningsklasse.

Mpr nr. A069028 - - Dato : 19120831
Forfatter:Nielsen, cand Hansen, Martin ,stud Haar, stud, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Cand. Nielsen og stud. Martin Hansen er afrejst stud. Haar er ansat som kandidat.

Mpr nr. A069011 - - Dato : 19120907
Forfatter:Andersen, Johannes, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås 1 stilling som kandidat, men stillingen må genopslås tre gange. Ansat bliver Johannes Andersen med månedlig løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

Mpr nr. A070018 - - Dato : 19130321
Forfatter:Larsen, Emilie, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Emilie Larsen får stillingen som kandidat fra 1. april 1913.

Mpr nr. A070001 - - Dato : 19130426
Forfatter:Gjessing, E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. E. Gjessing, Horsens bliver ansat som kandidat med 100 kr. mdl. og fri station på 2den klasse.

Mpr nr. A071072 - - Dato : 19130614
Forfatter:Ege, Alfred, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat Alfred Ege, Studsgade 10,1 Århus bliver ansat som kandidat fra 1. juli med en løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

Mpr nr. A071037 - - Dato : 19130908
Forfatter:Poulsen, O Bendix, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. O Bendix Poulsen er ansat som kandidat. Han er antaget efter fristens udløb. Senere ønsker han dokumentation for at have været på en sindssygeafdeling fordi han vil tage enbedslægeeksamen.

Mpr nr. A071025 - - Dato : 19131014
Forfatter:Neumann, Otto, cand med, kandidat Jornum, Axel, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Det meddeles at cand. med. Otto Neumann og stud med. Axel Jornum er ansat som kandidater fra den 1. november.

Mpr nr. A071024 - - Dato : 19131018
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Der er opslået to kandidatstillinger, men kun den ene er besat. Derfor anmoder man om tilladelse til at dele lønnen mellem 2den reservelæge og kandidaten, idet disse arbejder for tre læger. Ministeriet samtykker.

Mpr nr. A071010 - - Dato : 19131227
Forfatter:Rasmussen, Johannes Barner, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Der søges kandidater til den 1. januar og den 1. februar. Til januar bliver Johannes Barner Rasmussen, stud. med. ansat. 1914. 100 kr. mdl. og fri station i II klasse.

Mpr nr. A072031 - - Dato : 19140115
Forfatter:Effersø, K, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Stud. med.. K. Effersø antages fra 1. februar med en løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

Mpr nr. A072018 - - Dato : 19140228
Forfatter:Christensen, A, studerende
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En ældre kvindelig studerende A. Christensen forespørger om der er plads som kandidat i forårs eller sommermånederne. Man svarer at det er der ikke.

Mpr nr. A073050 - - Dato : 19140511
Forfatter:Schad, Georg, dr, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles Dem herved, at de er ansat som lægekandidat ved sindssygehospitalet fra den 1. juni d.å. at regne med en månedlig løn af 100 kr. og fri station. Hr. Dr. Georg Schad., adr. Cand Thol kommunelører Louis Schad, Verterbrogade 178, København.

Mpr nr. A073022 - - Dato : 19140805
Forfatter:Schad, dr, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Man ansøger om en kandidat, der lønnes med 100 kr. mdl. og fri station. Dr. Schad ansættes.

Mpr nr. A073011 - - Dato : 19141219
Forfatter:Steenbuch, cand med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Man ansætter cand. med Steenbuch som kandidat fra 1. januar 1915.

Mpr nr. A075071 - - Dato : 19150226
Forfatter:Schad, dr, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kandidatpladsen bliver ikke besat. Dr. Schad afrejser.

Mpr nr. A075061 - - Dato : 19150417
Forfatter:Frode, Helmar, stud med, kandidat Guldager, Erik, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Der ansættes to kandidater. Vistnok tiltræder kun den ene. Stud. med. Frode Helmar, Solvej 4,5 København Stud. med. Erik Guldager, Rosenborggade 7 København N.

Mpr nr. A075032 - - Dato : 19150722
Forfatter:Thomsen, Holger, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Der opslås to stillinger, men så vidt jeg kan se bliver kun den ene besat med Holger Thomsen, der får 100 kr. i månedlig løn og fri station i II klasse.

Mpr nr. A075013 - - Dato : 19151105
Forfatter:Feveile, Axel, kredslæge, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kredslæge Axel Feveile gør tjeneste som kandidat fra december 1915.

Mpr nr. A074020 - - Dato : 19151223
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Stillingsopslag hvor man ønsker en kandidat den 1. marts 1916. Der er ingen akter, der viser, hvem der blev ansat.

Mpr nr. A074025 - - Dato : 19151224
Forfatter:Bojlen, Knud B, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I henhold til Deres indgivne ansøgning ansættes De hermed som lægekandidat ved sindssygeanstalten ved Århus, fra den 1. februar 1916 at regne med en løn af 100 kr. månedlig og fri station i II forplejningsklasse. Stud. med. Knud B. Bojlen, Vejlefjord Sanatorium. Senere skriver kandidaten, at han ikke kan møde, da han er blevet ansat ved sct. Hans, og herfra kan han følge forelæsninger i København.

Mpr nr. A077008 - - Dato : 19160205
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidatpladser. 2 kandidatpladser er opslået ledige på 01. marts 1916. Forskellige ansøgninger ligger under dette journalnummer.

Mpr nr. A077002 - - Dato : 19160322
Forfatter:Hansen, Harry S E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der findes flere forskellige ansøgninger til en kandidatplads. Harry S. E. Hansen får pladsen på II forplejningsklasse til en løn af 100 kr. og fri station.

Mpr nr. A076075 - - Dato : 19160401
Forfatter:Bech, Georg, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægekandidat. Georg Bech ansøger om lægekandidatstilling og ansættelse fra 1. juli til 30. september til en løn af 100 kr. plus fri station på II forplejningsklasse.

Mpr nr. A076041 - - Dato : 19160713
Forfatter:Hahnemann, Victor, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægekandidat. Victor Hahnemann ansøger om stilling som lægekandidat. Han ansættes til en månedlig løn af 100 kr. og fri station på II forplejningsklasse.

Mpr nr. A076030 - - Dato : 19160815
Forfatter:Sørensen, Christen, læge, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Læge Christen Sørensen ansættes pr. 1. oktober 1916 som kandidat på II forplejningsklasse med en løn 100 kr. månedlig og fri station

Mpr nr. A076010 - - Dato : 19161209
Forfatter:Lynge, Erik, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Ansøgning om ansættelse som lægekandidat fra Erik Lynge. Desuden breve vedrørende kandidatopslaget, samt et brev hvori Erik Lynge beder om bekræftelse på at han var ansat ved sindssygehospitalet fra 1. feb. 1917 og i 7 måneder.

Mpr nr. A078033 - - Dato : 19170101
Forfatter:Ellehauge, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles herved, at stud. med. Ellehauge fra d.d. at regne er ansat som lægekandidat her ved hospitalet med en månedlig løn af 100 kr. og fri station i II forplejningsklasse.

Mpr nr. A079038 - - Dato : 19170804
Forfatter:Mølvad, Lisette, stud med, lægekandidat Havnø, Ejnerm, stud med
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. september d.å. at regne med løn 100 kr. månedlig og fri station i II klasse. For at forebygge misforståelse tilføjes det, at pladsen er for en ugift, og at hospitalet ikke er i stand til at yde lempelser i retning af plads eller mad til familie. Stud. med. Fru Lisette Mølvad, Uraniavej 6,I, København V. Stud. med. Ejner Havnø, Lægegangen, Frederiksberg Hospital.

Mpr nr. A081005 - - Dato : 19180522
Forfatter:Hrolv, Kai, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I henhold til Deres indgivne ansøgning ansættes De herved som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra 1. juni 1918 at regne med en løn af 100 kr. månedlig og fri station i II forplejningsklasse. Kai Hrolv, stud. med. Regensen.

Mpr nr. A081009 - - Dato : 19180912
Forfatter:Wildenskov, Hans Otto, dragon, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Hans Otto Wildenskov ansættes fra 16. oktober 1918. Han gør tjeneste ved dragonregimentet i Århus om morgenen, og så vidt jeg forstår derefter tjeneste på hospitalet.

Mpr nr. A083027 - - Dato : 19190121
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads har stået ledig i september, hvorfor hans vagttjeneste har været udført af de tre reservelæger. Nu ansøger man om, at disse læger må dele kandidatens tilkommende løn, 100 kr.

Mpr nr. A083029 - - Dato : 19190203
Forfatter:Hoff, johs, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Johs. Hoff der har gjort tjeneste på forskellige hospitaler og har været praktiserende læge i Fredericia søger om kandidatplads og ansættes. Han har været syg og har måttet opgive sin praksis. Han benytter tiden til at supplere sin uddannelse på Århus Kommunehospital.

Mpr nr. A083019 - - Dato : 19190317
Forfatter:Larsen, Erik J, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Erik J. Larsen bliver ansat som kandidat fra den 1. april med 100 kr. mdl. i løn samt fri station.

Mpr nr. A082042 - - Dato : 19190806
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater, løn. Kandidaterne indsender et andragende til finansministeren om højere løn og ministeriet udbeder sig hospitalets mening. Man anbefaler forslaget, idet man henviser til hvor vanskeligt det er at få pladserne besat med uddannede læger, fordi disse ønsker de bedre lønnede stillinger ved de kommunale hospitaler. For det meste er kandidatstillingerne besat med ældre studerende.

Mpr nr. A082038 - - Dato : 19190929
Forfatter:Holm, Åge, dr med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Dr. med. Åge Holm bliver ansat som kandidat med løn af 200 kr. mdl. den 1. oktober

Mpr nr. A085032 - - Dato : 19200615
Forfatter:Andersen, N C, læge, lægekandidat
Emnegruppe: kandidater

Tekst:
Stillingsbesættelse. En ledig plads som lægekandidat opslås pr. 1. september, og læge N. C. Andersen ansøger og får stillingen.

Mpr nr. A085035 - - Dato : 19200916
Forfatter:Jensen, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Stillingsbesættelser, ansøgninger. Specielt lægekandidat Jensen ansøger og får tilladelse til mod reglementeret betaling at have sin kone og to små piger på kost på hospitalet. Ansøgninger til ledig kandidatplads.

Mpr nr. A085016 - - Dato : 19201006
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Ansættelse af personale. Direktionen indrykker annonce i Ugeskrift for læger. Man søger en lægekandidat.

Mpr nr. A085009 - - Dato : 19201204
Forfatter:Tilskov, Agnes, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver at besætte 1. februar 1921. Lønnen for 3en lægekandidat er 3600 kr. og for en medicinsk student 1800 kr. Der findes et par ansøgninger. Agnes Tilskov får pladsen.

Mpr nr. A086046 - - Dato : 19210119
Forfatter:Vohtz Andersen, N C
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås en kandidatplads til 1. marts 1921. Der forekommer to Vohtz og N. C. Andersen.

Mpr nr. A086023 - - Dato : 19210315
Forfatter:Hansen Krarup A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. A. Krarup Hansen bliver ansat som kandidat med studenterløn 1800 kr. årligt og fri station, ansættelsen løber i indtil 1 år.

Mpr nr. A087082 - - Dato : 19210701
Forfatter:Jacobsen, Wiliam Thune, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. stud med Wiliam Thune Jacobsen er ansat som kandidat fra 1. juli med et honorar af 150 kr. og frit ophold.

Mpr nr. A087081 - - Dato : 19210711
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås en kandidatplads pr. 1. september 1921. Lønnen er 3600 kr. for en student 1800 kr., desuden fri station. Ikke anført, hvem der får pladsen.

Mpr nr. A089109 - - Dato : 19220302
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Skov. Direktoratet ønsker oplyst, hvorvidt sindssygehospitalets skovareal er undergivet forstmæssig tilsyn, og i bekræftende fald af hvem. Hospitalet svarer, at skovarealet ikke hidtil har været underkastet tilsyn.

Mpr nr. A088075 - - Dato : 19220502
Forfatter:Nielsen, Anton, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås en kandidatplads med 300 kr. i løn pr måned for en kandidat og 150 kr. for en student samt frit ophold. Ansat bliver stud. med. Anton Nielsen, Blegdamsvej 20,1. København N.

Mpr nr. A088011 - - Dato : 19220916
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater, løn. På foranledning af justitsministeriet forespørger sundhedsstyrelsen om, hvorvidt det er muligt at nedsætte kandidaternes honorarer, idet disse er mindre i København end i provinsen. Man svarer, at man nødigt ser dette, da der fortsat er vanskeligheder med at skaffe kandidater til provinssygehusene.

Mpr nr. A091089 - - Dato : 19221128
Forfatter:Larsen, Unmack, cand med, Sct Hans Kristensen, Ester Nielsen, Anton, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatstilling bliver ledig den 1. december 1922 cand. med. Unmack Larsen Sct. Hans søger, men opgiver Ester Kristensen søger, men uvist hvorfor trækker hun sig og pladsen går til stud. med. Anton Nielsen.

Mpr nr. A091059 - - Dato : 19230112
Forfatter:Lauersen, Laurits, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Laurits Lauersen bliver ansat som medicinsk kandidat med en løn af 300 kr mdl. og fri station fra 1. februar 1923.

Mpr nr. A091027 - - Dato : 19230308
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads er ledig, den lønnes med 300 kr månedlig dog for en stud. med. 150 kr og fri station.

Mpr nr. A093070 - - Dato : 19230811
Forfatter:Norheim, Marie, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frk. Marie Norheim ansættes med en månedsløn af 300 kr og fri station.

Mpr nr. A093047 - - Dato : 19230924
Forfatter:Gammelgaard, F, cand med et chir, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som kandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. oktober 1923 at regne med frit ophold. Hr. cand. med. et chir. F. Gammelgaard, Vordingborg.

Mpr nr. A092008 - - Dato : 19240419
Forfatter:Beck, Erland, kandidat Vuust, Peder, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Erland Beck og Peder Vuust ansættes som kandidater fra 1. maj 1924, med 300 kr mdl. i løn.

Mpr nr. A095022 - - Dato : 19240630
Forfatter:Bech, cand med, vikar Christensen Ingrid cand med, lægekandidat Vuust, P, cand med, vikar
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægekandidat. Det meddeles herved at cand. med. Bech, som i juni måned har stillet vikar, fratræder den 30. ds. og at cand. med. frk. Ingrid Christensen i hans sted er antaget som lægekandidat fra den 1. juli, samt at cand. med. P. Vuust, som har stillet vikar i juni måned tiltræder påny den 1. juli. Desuden en liste over honorarer for ekstra tjeneste i forbindelse med, at en stud. med. har arbejdet som vikar for lægekandidat. En kandidat får 150 kr mdl. og frit ophold.

Mpr nr. A094131 - - Dato : 19240719
Forfatter:Frederiksen, I P A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I. P. A. Frederiksen er ansat som kandidat og ansøger om tilladelse til at have sin hustru boende hos sig. Man anbefaler dette over direktoratet, der svarer, at konen kan spise mod fradrag i lønnen, men at hendes vask er hospitalet uvedkommende.

Mpr nr. A094069 - - Dato : 19250103
Forfatter:Hahnemann, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles haerved, at De er ansat som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. februar d.å. at regne, og at lønnen for kandidater er 300 kr månedlig og frit ophold. Hr. stud. med. Hahnemann, Hagemanns kollegium, Christiansgade 10, København.