Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 90 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A119105 - - Dato : 18471207
Forfatter:Hasle Herred
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Udskrift fra Herredets Auktionsprotokol, over Licitationen over stikvejen.

Mpr nr. A119103 - - Dato : 18471210
Forfatter:Captain Wenck
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 19. Brev ang. Resultatet af Lictationen d. 7 december over en stikvej til anlægget. A119103a Fortegnelse over licitationen De antagne bud når op på 1987 rbd

Mpr nr. A106006 - - Dato : 18491119
Forfatter:Friis Dahl , Selmer m.fl.
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.II.b. Vedrørende Licitationen af 19 novbr. 1849 over Kampesten, sokkelsten og mursand. 22 breve og noter Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 311, 180, 169, 191, 185, 189, 198, 206, 210, 211, 212, 228, 224, 240, 251

Mpr nr. A107003 - - Dato : 18500607
Forfatter:B S Brorson
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
ad C. - X Udskrift afLicitationsforretningen den 7 juni 1850over de forskellige haandværksarbejder ved opførelsen af en hovedbygning paa Daareanstaltens grund i Veilbye. Med noteringer om budsum og håndværksmestre.-

Mpr nr. A107002 - - Dato : 18500607
Forfatter:Bygningskommisionen m.fl
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-X. Licitation over Murstenssleverance Haandvæksarbeider (til hovedbygn) d. 7de juni 1850 bl.a genpart af udbudsmaterialet. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 279, 284, 294a-c, 295, 289, 290, 296, 297, 298, 300, 305, 304, 308, 317,

Mpr nr. A107004 - - Dato : 18500627
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-XI Licitation over Murstensleverancer og Glarmesterarbeide den 27 juni 1850 Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 316, 309, 318, 325, 346, 375, 390,

Mpr nr. A119057A - - Dato : 18500717
Forfatter:Goldschmidt Schrøder, arkitekt Urban, glarmester Lukor
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Byggematerialer. I et brev til Goldschmidt bifaldes det at han har arrangeret transport af tømmer til byggepladsen, at der skal udbetales arkitekt Schrøder salær, at der er indhentet bud til glarmester Urban i Åhrus og Lukor i Horsens, der arrageres køb af mursten.

Mpr nr. A107007 - - Dato : 18501128
Forfatter:Bygningskommisionen m.fl.
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-XIV Licitation over tømmermaterialer (til side fløene og cellebygning a: udskrift af auktionsprotokollen b.brev fra Simony c:foretegnelse over budsummer og budgivere-. D. Conditioner Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 433, 436, 432, 456, 437, 460, 461, 470

Mpr nr. A107008 - - Dato : 18510210
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-XV Licitation over Haandvæksaarbejderne ( ved sidefløjene og cellerne) NR. 479 Beskrivelse af arbejderne: Litra D Det sydlige endeparti og en tilstødende 2 etages bygning. Litra E. Cellebygning. Litra F: Det nordlige endeparti Litra G: Den til Litra F tilstødende Cellebygning. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: (479), 486, 500, 492, 502, 505, 493, 497, 498, 511, 514, 525, 514, 519.

Mpr nr. A107009 - - Dato : 18510210
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
ad C.-XV - 107008 Udskrift af auktionsprotokol vedr. Licitationen aaf håndværksarbejderne på sidefløje og cellebygninger. Conditioner, overlag og beskrivelse af arbejderne. Liste over budsummer og hvem der fik dem. Arbejderne delt op i 1. Murerarbejdet 2. Tømrerarbejdet 3.Snedkerarbejdet 4. Smedearbejde 5.Malerarbejde. 6.Glæarmesterarbejde 7. Blikkenslagerarbejde.

Mpr nr. A107010 - - Dato : 18510818
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
C.-XVI Licitation over Ringmuren ogLadebygningen samt mere om Ladebygningens opførelse. Overslag og Beregning a107010a Udskrift af auktionsprotokollen med bl.a overslag og arbeidsanvisninger; budsummer og budtagere. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 595, 603, 597, 599, 600, 633,

Mpr nr. A119110 - - Dato : 18511014
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 638 Til Goldsmith, der opfordres til snarrest at arrangere en licitation over en Chausee ind til ladegården.

Mpr nr. A119115 - - Dato : 18511105
Forfatter:Goldsmith
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 645 Til Commisionen Meddelser resultatet af Licitationen: a119115a - tilsammen 687.78 rbd + spørgsmål vedr regnskab og gartneren.

Mpr nr. A119116 - - Dato : 18511111
Forfatter:Bygningskommisionen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 646 Til Goldsmith Svar på foregående Buddene på Licitationen godkendes Regnskabsproblemerne er åbenbart store (?) der tales om forbud, og manglene penge i kassen. Ang. Instruks til Gartneren vil det blive taget op ved Selmers snarlige besøg på byggepladsen.

Mpr nr. A119117 - - Dato : 18520217
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 731 Brev til Goldschmidt ang udbetaling til Veiingeinør Møller ihenh. Til Licitationen d. 4/11

Mpr nr. A116200 - - Dato : 18540405
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Mælk. På gentagen opfordring er der ikke indkommet bud på mælkeleverancen, den nuværende leverandør vil ikke levere mælken på de hidtige betingelser.

Mpr nr. A120049 - - Dato : 18550614
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild angådende en mulig større anvendelse af licitationsprincippet i forbindelse med hospitalets virksomhed. Hr. Bøggilds kommentarer i denne sag udbedes.

Mpr nr. A120050 - - Dato : 18550619
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Svar fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus på den af direktionen til Bøggild stillede forespørgsel dateret den 14 juni vedrørende de bestående muligheder for at udvide anvendelsen af licitationsprincipppet.

Mpr nr. A006043 - - Dato : 18560408
Forfatter:Ramsing, Gdr
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Mælkeprodukter. Gdr. Ramsing ønsker klarhed over om han får leverancen af mælkeprodukter til anstalten, hvorfor han sender et brev om allerede nu at få dette at vide, før der er udskrevet licitation. Da man er bange for, at der ikke melder sig andre leverandører føjer man ham så vidt, at der udliciteres mælk før tiden.

Mpr nr. A009060 - - Dato : 18580327
Forfatter:Ramsing, proprietær
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Mælkeprodukter. Proprietær Ramsing forespørger, om han fortsat kan få leverancen af mælk og fløde.

Mpr nr. A121095 - - Dato : 18580731
Forfatter:Direktionen og Hasle Herred
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationen 31 Juli 1858. Over 3000000 muursteen , 2700 tdr kalk og 30 kubikfavne Kampsteen ( til Soklen). <<<<< Fortegnelse over Bud ved Licitationen <<< 2 Kladder til Conditionerne

Mpr nr. A121096 - - Dato : 18580929
Forfatter:Administrationen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Læg indeholdende akterne A 121097 - A121102 vedr. Licitationener

Mpr nr. A121097 - - Dato : 18580929
Forfatter:Hasle Herred - H Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over transport af tømmermaterialer. <<< Udskrift af Auctionsprotokol i 2 eksemplarer. <<<<

Mpr nr. A121098 - - Dato : 18581005
Forfatter:Hasle Herred
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over Udgravning og Borttransport af Jord fra Byggepladsen. <<< Udskrift af Auktionsprotokol. <<< Conditioner.

Mpr nr. A121099 - - Dato : 18581028
Forfatter:Direktionen og Aarhus Stiftstidende
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over Tømmer Muur- og tagsteen og sand. <<<<< Aarhus stifts-Tidende den 9 october, med annonce af Licitationen paa Aarhus Raadstue: <<<<< B: 800,000 Stkr gode kalk og flintfrie haardtbrændte gule Muursteen … <<< C: 150,000 stkr røde Muursteen… <<< D: 80.000 Stkr. Gode røde Tagsteen … <<< E: 1000 Tønder Muurgruus at levere inden April ….

Mpr nr. A121100 - - Dato : 18581109
Forfatter:Leuning
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Gjenpart af Telegram til Justitsraad jespersen i Aarhus: Ifølge Direktionens Indstilling af 6 Januar forkastes hermed de ved Licitationen gjorte Bud paa Muursteen og Teglsteen. Bekræftet af H. Selmer Jespersen og Ingerslev.

Mpr nr. A121101 - - Dato : 18581129
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation 29 November over Sokkelsteen. <<< Udkast til Conditioner <<< brev til Selmer , dateret 13 November fra C. Brendstrup

Mpr nr. A121102 - - Dato : 18581216
Forfatter:Direktionen, Aarhus Stiftstidende
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Den Skriftlige Licitationove Tømmer og Muurmaterialer. <<<<<<< af Muursteen 8 Prøver… Wang, Dithmer, Mullerup, Warberg, Balle og Petersen, Hansen af Kragelund, Adelborg og Filtenborg. Eks. Af Aarhus Stifts -Tidende 27 november, med annonce om Licitationen: <<< Liste over Buddene.

Mpr nr. A121103 - - Dato : 18590317
Forfatter:Direktionen, Arkitekt Meldahl
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
3 Skrivelser vedr. Leverancen af Muursteen mv.

Mpr nr. A009045 - - Dato : 18591001
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Liste over hvilke varer, der skal medtages på licitation og de ønskede mængder.

Mpr nr. A012045 - - Dato : 18620923
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Avisannonce hvor der averteres efter lærred.

Mpr nr. A012043 - - Dato : 18621018
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over 2000 alen hørlærred og 2000 alem blålærred.

Mpr nr. A115230 - - Dato : 18630612
Forfatter:Ingerslew
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Ingerslew meddeler at han har taget fejl af en dato, hvor der skal holdes licitation og berammet et andet møde til samme tid hvorfor han ønsker terminen ændret.

Mpr nr. A115224 - - Dato : 18630821
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation.

Mpr nr. A115220 - - Dato : 18631019
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Klæde. Antagne tilbud ved licitation den 15. oktober 1863.

Mpr nr. A115223 - - Dato : 18639999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation.

Mpr nr. A014015 - - Dato : 18640418
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation over .......

Mpr nr. A115207 - - Dato : 18640821
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Smør. Bang kommenterer konditionerne til licitation af smør

Mpr nr. A116095 - - Dato : 18650215
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Selmer anmoder direktionsmedlemmerne om at afsætte en dato til licitation.

Mpr nr. A116094 - - Dato : 18650819
Forfatter:Selmer Willemose
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Der skal være licitation og Selmer anmoder Willemoses om at komme, da han som han indrømmer ikke er meget bekendt med sådanne forretninger.

Mpr nr. A017017 - - Dato : 18661129
Forfatter:Lunn, Peter Ivar Julius, Justitsråd, herredsfoged, herredsskriver
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationsdokument. Over en del "almenvarer" (metervarer). Dokumentet er bevidnet af Peter Ivar Julius Lunn, justitsråd, herredsfoged, herredsskriver i Hasle, Vesterliisberg, Famlev og Sabro herreder. Indeholder en fortegnelse over det udliciterede samt en fortegnelse over tilbud.

Mpr nr. A116106 - - Dato : 18661217
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brød. Katalog til licitationen over brød til den jyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A116104 - - Dato : 18670223
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Smør. Der skal holdes licitaion over smør.

Mpr nr. A116133 - - Dato : 18680116
Forfatter:Andersen Jøns
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Skomager. Revisionsantegnelserne med svar til gennemsyn. post 6 kan give anledning til påtale, så anstalten skal bortlicitere skomagerarbejdet. Sker dette teger Andersen det vistnok, selv med tab, men da anstalten dog ikke kan være tjent med at have med en mand at gøre om hvem direktionen ved, at han har indladt sig på misligheder som dem Jøns og den forrige post, og hvis genantagelse, vil blive betragtet og give yderligere anledning til splid og ondt blod og slet tone her på stedet.

Mpr nr. A116123 - - Dato : 18680827
Forfatter:avis, Randers
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Offentliggørelsen skal også ske i Randers avis.

Mpr nr. A116216 - - Dato : 18681119
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Natrenovation. Der er indkommet tilbud, men der er tvivlsomt tilfredstillende. Forvalteren foreslår, at lave ny licitation ved trommeslag i Vejlby.

Mpr nr. A104365 - - Dato : 18690317
Forfatter:Michaelsen, lærer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Direktionen meddeler, at man har forkastet budene på klipfisk og bøndersmør, antaget lærer Michaelsens bud på tørv a 17 sk. samt vedtaget alle andre laveste bud.

Mpr nr. A021022 - - Dato : 18710315
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Oplysninger om licitation, pag. 2 Århus Stiftstidende. Mappe 856.

Mpr nr. A115247 - - Dato : 18710316
Forfatter:Stiftstidende, Århus Selmer Elmquist, redaktør
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Århus Stiftstidende har givet forkerte oplysninger om en licitation, hvilket Selmer anmoder redaktør Elmquist om at rette i bladet.

Mpr nr. A115154 - - Dato : 18711213
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitaiton. Selmer sender et brev til direktionen om licitation og anfører, at han selv finder at budene skal godtages.

Mpr nr. A116069 - - Dato : 18721002
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brødlicitation. Der er foretaget beregninger over leverancer af brød fra Randers og den prismæssige forskel til Århus. Selmer rejser til København og overlader købet af brød til den øvrige direktion.

Mpr nr. A116067 - - Dato : 18721116
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Hvad der udliciteres fremgår ikke.

Mpr nr. A116064 - - Dato : 18721210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Jeg tænker at komme ind til licitationen på torsdag. Hvis mine Herrer å være tilstede kunne vi måske tage bestemmelse desangående. Selmer

Mpr nr. A116058 - - Dato : 18730606
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brød. Der skal være licitation på brød. Der skal udsendes restanceskrivelser til folk der skylder for 2 kvartaler.

Mpr nr. A116056 - - Dato : 18730910
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Af hvad vides ikke.

Mpr nr. A116052 - - Dato : 18731112
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation.

Mpr nr. A116046 - - Dato : 18740611
Forfatter:Steinbenner
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Plankeværket. Tilsyneladende er der en ved navn Steinbenner, der får sit overslag antaget. Der er så vidt jeg kan se uenighed mellem bogholder og forvalteren om denne sag.

Mpr nr. A022080 - - Dato : 18741112
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Forskellige manufakturvarer opført på den tilføjede liste. Der forelægges prøver, der viser, hvilken kvalitet varerne skal have. Varerne skal leveres frit på hospitalet til Top Bøggild. Hvis varerne afvises skal sagen for retten og bedømmes af to uvildige, hvis afgørelse er endelig.

Mpr nr. A115126 - - Dato : 18750515
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Madlicitation. Papirer vedrørende mælk samt regnskaber.

Mpr nr. A115125 - - Dato : 18750609
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Madlicitationer. Patientfond. Licitationer vedrørende mælk og brød, samt meddelelse om, at Hagen Jacobsen har modtaget obligationer for 3000 kr i patienternes arbejdsfond.

Mpr nr. A115119 - - Dato : 18760311
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Blandt andet på madfedt. Der er desuden tale om besværligheder på grund af sygdom blandt personalet.

Mpr nr. A115076 - - Dato : 18781025
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. ukendt objekt.

Mpr nr. A116082 - - Dato : 18790814
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Forvalter Hagen Jacobsen ønsker forandringer med hensyn til antagelsen og formulering af licitationer, endvidere ønsker han rughalm til senge optaget på licitationslisten.

Mpr nr. A115019 - - Dato : 18830213
Forfatter:Meulengracht, brygger Ceres Bechshoft, overopsynsmand
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
1) Skrivelse til ministeriet om 20.000 kr. 2) Licitationskonditioner vedr. skriftlig licitation og offentilggørelse af licitationer i Randers og Horsens aviser. 3) Skrivelse fra brygger Meulengracht fra Ceres. 4) Skrivelse fra direktøren fra Frederiks hospital vedrørended opsigelse af aftale om kandidater. 5) Ansøgning fra overopsynsmand Bechshoft om pension, hvilket direktionen støtter.

Mpr nr. A115023 - - Dato : 18831118
Forfatter:Jensen, Henrik, natrenovation Jensen, Laurs, natrenovation Cortzen, natrenovation
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Natrenovation. Lønforslag. 3 tilbud om overtagelse af natrenovationen. Henrik Jensen er lavestbydende og fomentlig den bedste. Den gamle renovationsmand Laurs Jensen, som er højestbydende, er forvalteren utilfreds med, idet han ikke har besørget tingene så godt som før og desuden formentlig ikke lader anstaltens kulbunker i fred. Den 3die bydende, Cortzen, skal formentlig ikke være heldig. Til et forslag fra Vordingborganstalten om lønforbedringer kan der gøres væsentlige indvendinger, hviket giver anledning til et direktionsmøde.

Mpr nr. A115030 - - Dato : 18850314
Forfatter:Bischoff Reddersen Groes, Petersen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brød. Licitation. rugbrødet laveres af Bischoff, Nymølle, frank-og sigtebrød af Reddersen, Groes Petersen leverer smør.

Mpr nr. A115032 - - Dato : 18850613
Forfatter:Hansen, bager Reddersen, bager
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brød. Med hensyn til licitationen over sigtebrød og franskbrød viste det sig ved forvalterens undersøgelse af forholdene af den lavestbydende, nemlig bager Hansen på Studsgade, var en mand, som formentlig ikke ville være i stand til af overtage leverancen af disse brødsorter. Derefter blev altså bager Reddersens bud antaget.

Mpr nr. A104313 - - Dato : 18860130
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer. Justitsministeriet har meddelt, at der i konditionerne for licitationer indføres en bestemmelse om, at bud, som gøres for udenlandske personers og firmaers regning, ikke antages. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A116005 - - Dato : 18870127
Forfatter:Betack Lunn
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. En Hr. Betack? har været hos Lunn og sagt, at man skulle holde mundtlig licitation eller hvis skriftlig licitation blev fastholdt skulle åbningen af tilbudene være offentlig.

Mpr nr. A039007 - - Dato : 18890925
Forfatter:Dansk industri og håndværk, fællesorganisation
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer. Vareindkøb i øvrigt. I anledning af et til konsejlspræsidenten stilet andragende fra fællesorganisationen for dansk industri og håndværk, der i genpart er tilstillet justitsministeriet for dette ministeriums forretningsområders vedkommende, skal man under henvisning til justitsministeriets skrivelse af 21. januar 1886, hvorefter bud, der ved licitationer gøres for udenlandske personer eller firmaers regning, ikke antages, tjenstligt anmode den ærede direktion om at ville foranledige, at der ved leverancer til sindssygeanstalten også tages det størst mulige hensyn til , hvorfra leverandøren får den pågældende vare, om fra udlandet eller indlandet, hvilket derfor bør forlanges opgivet, hvorfor man skal anmode om, at der ved udførelsen af arbejder og indkøb af varer i så vidt omfang som muligt bruges stedlige håndværkere.

Mpr nr. A115006 - - Dato : 18910310
Forfatter:Abildgård, Grosserer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation af sukker. Grosserer Abildgård forespørger hvorfor hans tilbud på (sukker) ikke er antaget. Direktionen svarer at leverancen ikke var tilfredstillende.

Mpr nr. A115005 - - Dato : 18910314
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation af smør. Af direktionens ærede skrivelse af 7ds bemærkede jeg gerne at nogle af mine tilbud ere blevne accepterede, derimod forundrer det mig meget, at mit tilbud af smør ikke er bleven antaget eftersom jeg var lavestbydende, og i denne anledning tillader jeg mig ærbødigst at spørge den ærede direktion hvad grunden dertil kan være. Direktionen svarer, at ingen af de fremlagte tilbud var antagelige.

Mpr nr. A041001 - - Dato : 18919999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer 1891-92 findes i pakken kasseregnskabet for 1891-92.

Mpr nr. A045013 - - Dato : 18959999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer. Licitationsforretningerne, tilbud m.v. på leverancer i 1895-96 findes i kasse- regnskabspakken for s.å.

Mpr nr. A046023 - - Dato : 18969999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer m.v. er vedlagt kasseregnskabet 1896-97.

Mpr nr. A047045 - - Dato : 18979999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer, mv. er vedlagt kasseregnskabet for 1897-98.

Mpr nr. A048002 - - Dato : 18989999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer vedlagt kasseregnskabet for 1989-99.

Mpr nr. A049060 - - Dato : 18999999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer mv. vedlagt kasseregnskabet 1899-1900.

Mpr nr. A050056 - - Dato : 19009999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer. Vedlagt kasseregnskabet 1900-01.

Mpr nr. A051064 - - Dato : 19019999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer vedlagt kasseregnskabet 1901-02.

Mpr nr. A052048 - - Dato : 19029999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer mv. vedlagt kasseregnskabet 1902-03.

Mpr nr. A054036 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer se pakken i kasseregnskab 1903-04.

Mpr nr. A055027 - - Dato : 19040430
Forfatter:Jørgensen, stadsing
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Entrepriser. Der fastsættes regler for entrepriser. Stadsing. Jørgensen meddeler at han er indforstået med de forelagte betingelser, og han anfører at disse regler er lagt til grund for udarbejdelsen af forslaget om elektrisk lysanlæg.

Mpr nr. A064002 - - Dato : 19100216
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Lisitationer. Fra justitsministeriet forespørges hvorledes man udbyder brændsel i licitaion, hvorpå anstalten svarer, at man ikke skelner mellem dansk eller udenlandsk producerede koks, men at man mener, at dansk koks er af dårligere kvalitet men dog kan bruges.

Mpr nr. A065055 - - Dato : 19100308
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Fælleslicitation. Finanslovskommissionen forespørger, om der ikke kan spares ved fælleslicitationer for alle anstalter. Hvortil direktionen svarer, at det næppe er tilfældet. Det er afprøvet for brændsels vedkommende. Endvidere forespørger man, hvorfor der er ansat et postbud ved Århus anstalten og hvornår denne post er oprettet. Man svarer, at der er 1 1/2 mil til Århus og at han første gang optræder i regnskabet 1852.

Mpr nr. A065020 - - Dato : 19100820
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Tilsendt blad, der bekendtgør licitationer, 1 annonce, der bekendtgør mælkelicitation fra anstalten.

Mpr nr. A065021 - - Dato : 19100901
Forfatter:Morgenblad, Jysk
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Jysk Morgenblad adspørger om licitationsannoncer ikke skal offentliggøres i dette blad, der har 3000 abonnementer i Århus.

Mpr nr. A073005 - - Dato : 19150607
Forfatter:Erhardi Meyer, Møller
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Møller Meyer og Erhsrdi, Århus, forbeholder sig ret til at justere priserne i forhold til gældende fragtrater, der opstår på grund af krigssituationen. Fra hospitalets side fastholder man at den aftalte merpris på 3 kr. pr. ton ikke må overskrides, når det gælder leverancer af kul og koks.

Mpr nr. A073048A - - Dato : 19151112
Forfatter:Erhardi, H M, grosserer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Idet direktions skrivelse af 25 f.m. hertil indsendte andragende har grosserer H. M. Erhardi anholdt om, at der må blive ydet ham godtgørelse af statskassen for et rentetab, han mener at have lidt ved at forskellige ham tilkommende regningsbeløb for levering af nøddekul og koks til sindssygehospitalet ved Århus og plejeanstalten Råmosegård først er krævede betalt efter forfaldstid som følge af, at han havde søgt om et tillæg til den kontraktmæssig fastsatte betaling. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at andragendet ikke kan imødekommes. Justitsministeriet.

Mpr nr. A083022 - - Dato : 19190310
Forfatter:Textilfabrikantforeningen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. andre varer. Direktøren for fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler, at der kun er bomuld i landet importeret af Textilfabrikantforeningen. Man mener derfor at skulle sætte priserne efter dennes pris og halverer den daglige arbejdsløn i forhold til fri arbejders præstationen (indsatte er mindre effektive). Der er imidlertid et mindre billigere parti, der går at man kan sælge til noget mindre priser eller dele fortjenesten med aftagerne.