Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 98 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A006008 - - Dato : 18560630
Forfatter:Selmer, overlæge Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Naturforskermøde. Der skal afholdes naturforskermøde fra den 12. til den 18 juli 1856 i Christiania, hvorfor Selmer anmoder om, at han må være fraværende fra asylet i 14 dage fra den 8. juli. Han understreger at reservelæge Blichert er inde i forretningerne og egnet til at lede asylet under overlægens fravær. Ministeriet billiger rejsen.

Mpr nr. A121050 - - Dato : 18570307
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra justitsministeriet til overlæge Selmer hvori denne bedes indsende sin bestalling til fornyelse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121051 - - Dato : 18570311
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Følgeskrivelse til justitsministeriet fra overlæge Selmer medfølgende hans bestalling, som indsendes til fornyelse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121019 - - Dato : 18570511
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra direktionen til reservelæge Blichert hvori modtagelsen af dennes opsigelse bekræftes. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121021 - - Dato : 18570715
Forfatter:Gædeken, C G, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Læge C. G. Gædeken ansøger i skrivelse til direktionen om ansættelse som reservelæge på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121025 - - Dato : 18570805
Forfatter:Selmer, overlæge kongelige sunhedskollegium, Det
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra overlæge Selmer til Det kongelige sundhedskollegium hvori vanskelighederne ved at reservelæge posten besat fremførs. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121026 - - Dato : 18570806
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af nybesættelse af reservelægestillingen på sindssygehospitalet ved Århus. hvori vanskeligheden med at få denne stilling besat fremføres.

Mpr nr. A121028 - - Dato : 18571112
Forfatter:Selmer, overlæge Levy, professor Gædeken, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra overlæge Selmer til professor Levy i anledning af den forestående nybesættelse af reservelægestillingen med læge Gædeken. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121029 - - Dato : 18571119
Forfatter:Selmer, overlæge Levy, professor Gædeken, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra professor Levy til overlæge Selmer i anledning af læge Gædekens forestående overtagelse af stillingen som reservelæge på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121023 - - Dato : 18579999
Forfatter:Gædeken, C G, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus imødekommer læge C. G. Gædekens ansøgning til stillingen som reservelæge ved hospitalet.

Mpr nr. A011012 - - Dato : 18610610
Forfatter:Gædeken, C G , reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Brev fra C. G. Gædeken om fornyet ansættelse som reservelæge og gageforhold ved giftermål. Lægeansættelse.

Mpr nr. A010002 - - Dato : 18610701
Forfatter:Gædeken, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Ansøgning fra reservelæge Gædeken til jyske Asyl om forlængelse af ansættelsen indtil den udvidede helbredsesanstalt træder i kraft. Brevkopi der giver tilladelse til at fortsætte til næstkommende (1. aug.?). Lægeansættelse.

Mpr nr. A116090 - - Dato : 18670613
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Der er inkommet 3 ansøgninger til reservelægeposten, som Selmer gerne vil holde et direktionsmøde om.

Mpr nr. A018022 - - Dato : 18680312
Forfatter:Holm, R E, cand med Selmer
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Under 1. juli efter i alt at have beklædt reservelægeposten i henved 10 år. Til hans eftermand har direktionen valgt cand. med R. E. Holm, der i 1863 har været lægekandidat ved anstalten. Selmer Del af notits uden journalnummer.

Mpr nr. A116059 - - Dato : 18730419
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. Kandidater. Overlægen skal have udbetalt penge, hvorfor han beder om direktionens underskrift da han aldrig udbetaler midler til sig selv med egen underskrift. Kandidatlønnen 300 rdl. har været fordelt over 4 kandidater om året, nu skal den fordeles over 3 kandidater om året.

Mpr nr. A026020 - - Dato : 18760612
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Videnskabelig undersøgelse. Til brug for en samlet oversigt over vore hospitalsforhold i anledning af Brusseler kongressen beder jeg Dem give mig oplysninger om følgende punkter for sindssygeanstalten ved Århus. 1) hvorledes er fordelingen imellem helbredelige og uhelbredelige pt. hvor stor afdeling for hver* hvor mange celler findes der. 2) på hvilken måde sker opvarmning ventilation og belysning. 3) hvorledes er badeindretning, latrin, sygestue og desinfektionsanstalt. 4) Hvor stort kubikfod rum findes der gennemsnitlig pr. pt. 5) Hvor findes der en trykt oversigt over anstaltens regnskab, eller hvor store var driftsomkostningerne i 1874. Selmers svar findes på samme aktstykke.

Mpr nr. A116081 - - Dato : 18771107
Forfatter:Behmer, dr
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægerregning. Hermed følger dr. Behmers forklaring på hans regning, og en anden regning i samme forbindelse. Forvalteren vil have tilladelse til at bytte anstaltens heste bort.

Mpr nr. A115096 - - Dato : 18780409
Forfatter:Holm, Rasmus, overlæge Møller, cand, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. Reservelæge. Skrivelse til ministeriet vedrørende Rasmus Holms konstitution som overlæge samt indtrædelse i direktionen konstitutution af cand. Møller som reservelæge.

Mpr nr. A115089 - - Dato : 18780530
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. Reservelæge. Da min udnævnelse til overlæge nu er kommen, billiger D'herr vel, at jeg straks bekendtgør reservelægepladsen som ledig.

Mpr nr. A115086 - - Dato : 18780622
Forfatter:Selchau Møller, kandidat Helweg
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge: Ansøgere er Selchau fra Grenå, Møller som er kandidat på anstalten her og Helweg, som har en basisuddannelse i psykiatri og har været reservelæge i Viborg. Man anser Helweg for den bedst egnede.

Mpr nr. A115084 - - Dato : 18780622
Forfatter:Helweg
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Helweg foretrækkes som reservelæge

Mpr nr. A096012 - - Dato : 18781299
Forfatter:Frisch, J M, cand med, lægekandidat
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Stillingen som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus for halvåret fra 1. januar til 30 juni 1879 er opslået ledig. Annoncetekst samt ansøgning fra cand med J. M. Firsch og bekræftelse på hans ansættelse er vedlagt.

Mpr nr. A096013 - - Dato : 18790809
Forfatter:Krarup, Theodor, cand med, lægekandidat
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Stillingen som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus for halvåret fra 1. september til 1. marts 1880 er opslået ledig. Annonvetekst samt ansøgning fra cand. med Theodor Krarup og bekræftelse på hans ansættelse er vedlagt.

Mpr nr. A096014 - - Dato : 18810104
Forfatter:Dalerup, O L B, cand med, lægekandidat
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Stillingen som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus for halvåret fra 1. marts til 1. september 1881 er opslået ledig. Annoncetekst samt ansøgning fra cand. med. O. L. B. Dalerup og bekræftelse på hans ansættelse er vedlagt.

Mpr nr. A034008 - - Dato : 18840607
Forfatter:Helweg, Kr, resl
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Undertegnede, hvis ansættelse som resl. ved anstalten udløber den 1. juli i år, ansøger herved den høje direktion om at få denne forlænget. Kr. Helweg.

Mpr nr. A116003 - - Dato : 18870501
Forfatter:Helweg, K, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Løn. K. Helweg har af forvalteren fået at vide, at der er bordtfaldet et aldertillæg, hvorfor hans løn går ned fra 1464 kr til 1400 kr. Da denne løn er under den han blev ansat med skriver han til direktionen om, at denne måtte optage sagen.

Mpr nr. A040007 - - Dato : 18900703
Forfatter:Holm, overlæge Geill, reservelæge Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Pladsen ved sindssygeanstalten i Århus bliver at besætte til 1. august førstkommende. Lønnen er 1400 kr. og fri station for en ugift. Lønnen stiger med 200 kr. hvert 3. år indtil 2200 kr. Ansættelsen er på 3 år men forlængelse kan gives. Ansøgninger om pladsen stilede til anstaltens direktion indsendes indtil den 20. ds til undertegnede overlæge. Holm. Pladsen besættes med Helweg, der kort tid efter bliver beskikket som overlæge i Viborg, hvorefter Geill ansættes som reservelæge.

Mpr nr. A040006 - - Dato : 18900721
Forfatter:Geill, Chr, reservelæge Hallager, Frederik Eibe, Tholrvald Heinrich, Johan Fehr, Maria Christian Koch, P D
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Der er 5 kandidater til posten som reservelæge: Chr. Geill, der for tiden er kandidat i Århus, Thorvald Eibe, som er den der har været kandidat længst i Århus, Frederik Hallager, den senere overlæge i Århus, Johan Heinrich, Maria Christian Fehr, P. D. Koch. Geill får stillingen.

Mpr nr. A043018 - - Dato : 18930206
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Forskning. I en af udenrigsministeriet hertil oversendt note har den herværende Storbrittaniske Gharge d'afaires anmodet om til brug for en af "The Asylum Committee af The London County Council" nedsat sub-kommitte, der har til opgave at anstille undersøgelser om galskabens patologi, særlig om den bedste metode for at udvikle den videnskabelige undersøgelse deraf, at erholde meddelt underretning om den ved herværende offentlige sindssygeanstalter fulgte fremgangsmåde med hensyn til studiet af galskabens patologi, idet han dernæst har tilføjet, at førnævnte sub-kommet'es opværsomhed særlig har været henvendt på den under prof Charcots ledelse ved la Sapetrirre anstillede betydningsfulde undersøgelser og at det bl.a. er angående midlerne og metoderne for arbejder af den sådan karakter the "sub-committee" ønsker at erholde underretning. Foranlediget heraf skal man, idet man vedlægger en med noten fulgt liste over spørgsmål, hvilke the sub-committe ønsker besvarede. Tjenstlig anmode den ærede direktion om behagelig af ville tilvejsebringe og hertil indsende de ønskede oplysninger, for så vidt angår sindssygeanstalten ved Århus Ricard.

Mpr nr. A046008 - - Dato : 18960815
Forfatter:Geill, dr med, reservelæge Quistgård
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Der meddeles Dem herved fornyet ansættelse som reservelæge ved anstalten på 3 år fra den 1 d.m. at regne. Quistgård til reservelæge Dr. med. Geill

Mpr nr. A048005 - - Dato : 18971231
Forfatter:Holm Geill Pontoppidan, Knud Børge, overlæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Afsked og ansættelse. Under 31. dec. 1897 meddeles Holm afsked fra posten som overlæge, hvorved Geill konstitueres som overlæge under vakancen. I brev af 16. feb. 1898 meddeles at Knud Børge Pontoppidan er ansat som overlæge. Desuden brev om overgangsperiode for Pontoppidans funktion som professor i København.

Mpr nr. A047039 - - Dato : 18980218
Forfatter:Holm, overlæge Pontoppidan, dr med, professor Geill
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. Holm har ikke overvunden følger af sin sygdom i 1896, og imens har Geill været konstitueret som overlæge og medlem af direktionen. Det meddeles herved bankkontoret, at den mig ifølge direktionens skrivelse til bankkontoret af 26. aug. f. år meddelte konstitution som overlæge ved og medlem af direktionen for anstalten er ophørt, efter professor, dr. med. Pontoppidan under 15. ds. er udnævnt til overlæge her ved anstalten. Geill.

Mpr nr. A048019 - - Dato : 18980418
Forfatter:Geill, Peter Christian Frederik, dr med, reservelæge Ricard
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Fængselslæge. At under d.d. af justitsministeriet er udfærdiget beskikkelse for reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med. Peter Christian Frederik Geill til at være fængselslæge for samtlige københavnske fængsler, det skal man herved meddele til behagelig efterretning Ricard.

Mpr nr. A048016 - - Dato : 18980516
Forfatter:Poulsen, Arne, reservelæge Holm, Th, Sterriis
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Arne Poulsen ansættes som reservelæge, men bliver syg og udebliver fra stillingen i hans fravær vikarierer Østerriis og senere Th. Holm, der også bliver ansat til reservelæge efter Poulsens død.

Mpr nr. A048048 - - Dato : 18981206
Forfatter:Holm, R A, overl dr med Pontoppidan, B, professor dr med Geill, C, reservelæge, dr med Poulsen, Arne, reservelæge, dr med sterriis, A Th, kandidat, reservelæge Holm, Thorbjørn, reservelæge Ankersen, M, kandidat Thalbizer, S, kandidat Jørgensen, Charles, kandidat Køster, C A, kandidat Petersen, A M N, kandidat Christiansen, Viggo, kandidat From, Elna, kandidat
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Lægepersonalet har undergået følgende forandringer i det forløbne år. Overl. dr. med R. A. Holm er afskediget efter ansøgning den 31 april 1897, professor dr. med K. B. Pontoppidan er udnævnt til overlæge den 15. feb. 1898, reservelæge, dr. med. C Geill er fratrådt den 30. april 1898, dr. med. Arne Poulsen er ansat som reservelæge fra 1. juni uden at have modtaget pladsen, idet han døde mens han var sygemeldt fra anstalten, A. Th. Østerriis ansattes som kandidat den 1. dec. til 14. feb. og fra 1.juni til 31. okt. 1898, Thorbjørn Holm er ansat som fungerende reservelæge fra 1. nov. 1898, frk. M. Ankersen, kandidat til 31. dec. 1898, S. Thalbitzer fra 1. dec. 1897 til 31. jan. 1898 og fra 1. til 31. marts, Charles Jørgensen, kandidat 1. til 13. jan 1898, C. A. Køster 1. til 28. feb. 1898, A. M. N. Petersen fra 1. april til 31. okt. 1898, Viggo Christiansen 1. juni til 31 juli 1898, frk. Elna From 1. sep. 1898.

Mpr nr. A049067 - - Dato : 18990201
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Holm, Thorbjørn, dr med
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Pladsen som reservelæge ved den herværende anstalt bliver at besætte fra den 1ste april d. å. Den lønnes med 1400 kr. årlig, stigende hvert tredie år med 200 kr. indtil 2200 kr. samt familiebolig og fri station for en ugift eller pengegodtgørelse derfor. Ansættelsen sker på 3 år ad gangen. Ansøgninger stilede til direktionen modtages indtil den 21. d. m. af undertegnede overlæge Pontoppidan. Ansat bliver Thorbjørn Holm, dr med.

Mpr nr. A049075 - - Dato : 18990304
Forfatter:Pontoppidan Holm, th
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Resl. I henhold til Deres ansøgning af 20 f m udnævnes De herved til reservelæge ved anstalten i 3 år fra 1 april d å at regne med en årlig løn af 1400 kr. der under forudsætning af forlænget ansættelse stiger for hver 3 års tjeneste med 200 kr. indtil 200 kr., samt familiebolig med indtil 12 favne* brænde in natura årlig og fri station eller pengegodtgørelse derfor. Pontoppidan til Th Holm

Mpr nr. A049052 - - Dato : 18990520
Forfatter:Nielsen, Brunnich, cand med et chir
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2den reservelæge. Det meddeles herved kontoret at cand. med et chir Brunnich Nielsen er antaget til at fungere som 2den reservelæge her ved anstalten fra 1. juni til den 30. september 1899 med den i budgettet beregnede løn og fri station. Fra direktionen til kontoret.

Mpr nr. A049028B - - Dato : 18990821
Forfatter:Pontoppidan Albech, O K
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Pladsen som 2den reservelæge ved den herværende anstalt bliver ledig den 1. oktober d.å. ansøgninger om denne plads, der lønnes med 1200 kr. årlig samt fri station og bolig for en ugift, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 15. september førstkommende Pontoppidan., Ansat pr. 1. januar bliver O. K. Albech

Mpr nr. A049015 - - Dato : 18991115
Forfatter:Albech, O K, cand med et chir
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres mundtlige begæring er antaget som 2den reservelæge her ved anstalten i 1 år fra den 1. januar 1900 at regne med en løn af 1200 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Instruks følger. Hr. cand. med. et chir. O. K. Albech.

Mpr nr. A049014 - - Dato : 18991128
Forfatter:alm danske lægeforening, Den
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. skrivelse til den alm danske lægeforenings bureau vedr. af- og tilgang af læger ved hospitalet i året 1899.

Mpr nr. A050012 - - Dato : 19001001
Forfatter:Jørgensen, Chr.
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2den resl. Pladsen som 2den resl ved herværende anstalt bliver at besætte fra den 1ste januar 1901. Den lønnes med 1200 kr. årlig samt fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger modtages indtil 1. nov. af undertegnede ovl. Ansat bliver Chr. Jørgensen, Amagerbrogade 25, København C.

Mpr nr. A050006 - - Dato : 19001117
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Til brug ved udarbejdelsen af den tidstavle, som bureauet udgiver ved årets slutning, udbedes velvilligst meddelelse om til og afgang i 1900. Den alm. danske lægeforenings bureau. Vedføjet liste over de pågældende lægers af og tilgang.

Mpr nr. A051003 - - Dato : 19010918
Forfatter:Holm, Th., konstitueret overlæge Pontoppidan, professor Ricard Hallager, overlæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. I skrivelse af 9. d m har direktionen indstillet, at der meddeles reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med. Th. Holm konstitution som overlæge ved anstalten under den hidtilværende overlæge professor, dr. med. Pontoppidans udnævnelse til professor ved Københavns Universitet opståede vakance i overlægeembedet, samt at direktionen bemyndiges til at antage en lægekandidat til midlertidig medhjælp for anstaltens læger under vakancen. Foranlediget heraf skal man i forbindelse med justitsministeriets skrivelse 13 d m meddele, at man på en forespørgsel til den til embedet som overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus udnævnte overlæge Hallager har modtaget det svar, at han ville kunne tiltræde dette embede den 1 n m samt at det herefter formentlig ikke vil være fornødent for det korte tidsrum, hvori vakancen nu vil vare, at træffe særlige foranstaltninger til bestridelse af forretningerne ved anstalten. Ricard.

Mpr nr. A051007 - - Dato : 19010926
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Vestergård, borgmester bestyrelsen Hallager, F K, overlæge Schwenn, PRTH overretssagfører Quistgård
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge og bestyrelsesmedlem. Det meddeles herved bankkontoret, at anstaltens hidtidige, i andet embede ansatte, overlæge, Professor Pontoppidan er fratrådt og at medundertegnede borgmester Vestergård den 1. oktober førstkommende fratræder direktionen, samt at der i denne den nævnte dag indtræder den i det ledige overlægeembede ansatte overlæge, dr. med. F K Hallager og overretssagfører PRTH Schwenn i Århus. Quistgård og Vestergård til bankkontoret i Århus.

Mpr nr. A051013 - - Dato : 19011108
Forfatter:sterriis, A Th Hallager, overlæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2den reservelæge. Pladsen som 2den reservelæge ved den herværende anstalt bliver at besætte fra 1. januar 1902. Den lønnes med 1200 kr. årlig og fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 22. d. m. Ansat bliver A Th Østerriis, om hvis enkeforsørgelse, der foreligger papirer fra 1908 med anbefaling af dr Hallager.

Mpr nr. A051018 - - Dato : 19011127
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Den alm danske lægeforenings bureau udbeder sig oplysning om til- og afgang af læger ved anstalten i 1901. Navneliste med til- og fratræden.

Mpr nr. A049073 - - Dato : 19020306
Forfatter:Th, Holm
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. resl. jeg ansøger herved direktionen om forlængelse af min funktonstid, som er udløbet den 31 marts d.å. Th Holm

Mpr nr. A052004 - - Dato : 19021201
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Den alm danske lægeforenings bureau ønsker oplyst om der har været forandringer i lægepersonalet i 1902, vedføjet liste med navnene på de pågældende læger.

Mpr nr. A054023 - - Dato : 19030727
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Pladsen som 2 reservelæge søges og tildeles S. Thalbitzer, hvis livsbane er skildret i ansøgningen. Bl. A. har han skrevet disputats om den manio - depressive psykose. I 1909 ansættes på ny i 3 år. Han er bl.a. nævnt i Svenningsens bog 4 måneder i celle på Jydk Asyl fra 1907.

Mpr nr. A054004 - - Dato : 19031204
Forfatter:reservelæge, sterris A Th 2den Thalbitzer, 2den reservelæge sterbol, H kandidat Kellermann, A Kandidat Saunte, O H, Kandidat Koch, S F Kandidat Christensen, Erik Kandidat Knudsen, Frk. Nana
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. I anledning af bureauets begæring af 30 f m meddeles, at i året 1903 har været følgende til- og afgang i lægepersonalet her ved anstalten 2den reservelæge A Th Østerris er fratrådt den 31te august dr med S Thalbitzer er ansat som 2den reservelæge fra 1 september. Kandidat H Østerbol fratrådte den 28 februar, A Kellermann tiltrådte 1 marts og fratrådte 31 maj. O H Saunte tiltrådte 1 juni, fratrådte 31 august, S F Koch tiltrådte 1 september fratrådte 30 november. Erik Christensen 1 december, frøken Nana Knudsen 1 juli til 31 oktober

Mpr nr. A055003 - - Dato : 19041114
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Liste med lægernes til og afgang i 1904 til Lægeforeningens bureau.

Mpr nr. A055012 - - Dato : 19049999
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. I forbindelse med at plejehjemmene Dalstrup og Råmosegård er taget i brug ansøger man om endnu en fast ansat kandidat. Koncept til ansøgning skrevet med Hallagers hånd. Den foreslåede årsløn er 1200 kr. og fri station.

Mpr nr. A049072 - - Dato : 19050315
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Læger

Tekst:
l. resl. Jeg ansøger direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om fornyelse af min ansættelse for de kommende 3 år, fra 1ste april 05 at regne. Th Holm

Mpr nr. A056009 - - Dato : 19050407
Forfatter:Nielsen, N Ch, snedker Damgård, S P, murer Jacobsen, S, tømrer Eriksen, M, postbud Jørgensen, Søren, badebetjent Hallager
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægebehandling. Undertegnede tillader sig herved, at anmode den ærede direktion om at få fri doktor og medicin* til vor familie lig med de andre underordnede funktionærer her på sindssygeanstalten. Snedker N. Ch. Nielsen, S. P. Damgård, tømrer S. Jacobsen, postbud M. Eriksen, badebetjent Søren Jørgensen. Bevilliges Hallager.

Mpr nr. A059005 - - Dato : 19070105
Forfatter:Holm, Th, 1. reservelæge Thalbither, Sofus, 2. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Oversigt over læger til Den almindelige danske Lægeforenings Bureau: Th. Holm, 1. reservelæge, Sofus Thalbither, 2. reservelæge, Janus la Cour, kandidat, Oluf Gad, kandidat.

Mpr nr. A049070 - - Dato : 19080320
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Jeg ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om at måtte fortsætte i min stilling som 1ste reservelæge ved sindssygeanstalten. Indlagt meddelelser om enkeforsørgelse.

Mpr nr. A062025 - - Dato : 19080504
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. I henhold til fællesregulativet s8 er reservelægen ansat for en periode af 3 år, dette ønsker anstalten modificeret således, at han kan opsiges med et halvt års varsel ligesom andre funktionærer. Brevet er underskrevet af overlægerne i Viborg, Vordingborg og Middelfart samt Århus.

Mpr nr. A065061 - - Dato : 19100305
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Det har ikke været mulig af skaffe en kandidat. Derfor varetager 2den reservelæge og den anden kandidat vedkommendes arbejde. Man ønsker derfor at dele det overskydende honorar mellem disse to, indtil der findes en kandidat.

Mpr nr. A065009 - - Dato : 19101028
Forfatter:Lind, Henry, 2den reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2den reservelælge. Pladsen besættes for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse efter ansøgning. Lønnen er 2400 kr, stigende for hvert tredie års tjeneste med 200 kr til 3200 kr samt bolig og brændsel. Forplejning på anstalten koster 50 kr mdl. Ansat bliver Henry Lind.

Mpr nr. A066022 - - Dato : 19111009
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Alle direktioner for statens sindssygehospitaler har ansøgt om frihed for at afkræve lægekandidater lægeattest på at de er tuberkulosefri, men dette afvises af justitsministeriet, indtil ny lov om tuberkulosens bekæmpelse er vedtaget i indeværende folketingssamling.

Mpr nr. A068016 - - Dato : 19120307
Forfatter:Hallager, redaktør
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Videnskabeligt værk. I forbindelse med en kongres i Moskva vil man fremstille et værk om sindssygehospitalerne i Europa. Hallager er redaktør af den danske del og ansøger om midler til arbejdet, hvilket han får bevilliget 300 kr. Man henstiller til Københavns magistrat at denne ligeledes stiller et beløb til rådighed for Sankt Hans.

Mpr nr. A069010 - - Dato : 19121005
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Det har ikke været muligt at besætte den ene kandidatplads, hvorfor kandidaten og 2. reservelæge har delt hans arbejde. Man anmoder om tilladelse til at dele den sparede løn mellem de to yngre læger, hvortil man får ministeriets tilladelse.

Mpr nr. A070019 - - Dato : 19130221
Forfatter:Hallager, Frederik Kristoffer Hallager, overlæge Holm, Th, dr med, 1. reservelæge Lind, H S, dr med, læge, 2. res
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Til brug for den nye fortegnelse over autoriserede læger, anmoder sundhedsstyrelsen om de på hospitalet værende lægers navne. Det er Frederik Kristoffer Hallager, overlæge, dr. med., Th. Holm, 1. reservelæge, dr. med.m H. S. Lind, læge, 2. res.

Mpr nr. A070005 - - Dato : 19130414
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægevikar. To forespørgsler om der er ledige pladser om lægevikar. I begge tilfælde svares der nej.

Mpr nr. A070029 - - Dato : 19130525
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægebetegnelser, Kandidatpladser. Skrivelse vedrørende benævnelser af læger. Kandidatpladserne kan ikke besættes, hvorfor man søger en 3. reservelæge.

Mpr nr. A070022 - - Dato : 19130609
Forfatter:Jacobsen, A Thune
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. reservelæge. Alle reservelæger ved sindssygehospitalerne har søgt om, at der må blive indrømmet 1. reservelæger ret til at kalde sig overlæger, samt at de får større kompetence. Bl.a. underskrevet af A. Thune Jacobsen, Ministeriet vil ikke give lønforhøjelse, men benævnelsen kan tages op på budgettet 1914-15.

Mpr nr. A071047 - - Dato : 19130712
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Direktionen indstiller at 2den og 3die reservelæge ansættes med et halvt år opsigelsesfrist, hvilket ministeriet ikke finder anledning til at acceptere.

Mpr nr. A071035 - - Dato : 19130814
Forfatter:Rosenstand, Knud Helweg, Hj
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2den reservelæge. Knud Rosenstand bliver ansat. Den anden ansøger er Hj. Helweg. Løn 2800 årlig stigende efter hvert tredje års tjeneste med 200 kr. til 3600 kr. samt familiebolig og brændsel og belysning.

Mpr nr. A072024 - - Dato : 19140122
Forfatter:Dedichen, overlæge, Norge Hallager, Frederik Kristoffer, ovelæge Holm, Thorbjørn, 1. res.l. osenstand, Knud, 2. res. l. Nissen, Jens Winther, læge Elmquist, Alfred Georg Johannes, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Overlæge Dedichen i Norge beder sig oplyst, hvilke læger der f.t. er ansat ved hospitalet til offentliggørelse i hans tidsskrift, til gensidig orientering af ansatte ved sindssygestaten i Norden. Overlæge Frederik Kristoffer Hallager ansat 11 sep. 1902 1. res.l. Thorbjørn Holm, ansat 1. april 1899 2. res.l. Knud Rosenstand, ansat den 1. oktober 1913 Læge Jens Winther Nissen 10. oktober 1902 Læge Alfred Georg Johannes Elmquist, ansat maj 1903

Mpr nr. A049068 - - Dato : 19140403
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Jeg ansøger herved den høje direktion om afsked fra min stilling som 1ste reservelæge her ved hospitalet fra den 29de ds at regne, for jeg til den tid kan tiltræde mit embede som overlæge ved sindssygehospitalet i Middelfart, hvortil jeg er beskikket under 2den marts d.å. Th. Holm. Vedlagt papirer om beskikkelsen i kopi.

Mpr nr. A072012 - - Dato : 19140415
Forfatter:Fehr, dr med, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. reservelæge. Dr. med. Fehr ansættes som 1. reservelæge med en årlig løn på 3600 kr., stigende for hvert tredje års tjeneste med 200 kr. til 4400 kr. samt familiebolig og brændsel. Begynder den 1. maj. Pensionssag fra 1918. Sag om pensionsberegning fra de tidspunkter, hvor han har været i statens tjeneste.

Mpr nr. A072008 - - Dato : 19140501
Forfatter:Gulstad, O, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
3. reservelæge. O. Gulstad bliver ansat som 3. reservelæge fra den 1. juni 1914 med løn på 2400 kr. årlig stigende for hvert tredje års tjeneste med 200 kr. til 3000 kr. samt bolig og brændsel.

Mpr nr. A073012 - - Dato : 19150315
Forfatter:Elmquist, A G I, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læge. A. G. I. Elmquist, læge ved Dalstrup plejehjem, forespørger, hvordan han skal forholde sig, hvis han bliver indkaldt ved mobilisering. Ministeriet meddelelser, at han må arrangere sig med en læge i Grenå, som skal føre tilsyn med anstalten, og som vil blive udbetalt kørselsgodtgørelse.

Mpr nr. A071050 - - Dato : 19150515
Forfatter:Fehrs, I H M Chr, dr med 1ste reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læge. Ved anmærkning til lov om tillægsbevilling er meddelt tilladelse til, at den fra 1. maj f.å. ved sindssygehospitalet ved Århus ansatte 1ste reservelæge dr. med. I. H. M. Chr. Fehrs anciennitet regnes fra 1ste december.

Mpr nr. A075017 - - Dato : 19150925
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Oplysninger vedrørende hospitalet. Lægeforeningen ønsker forskellige data oplyst, hvorfor man skriver en folder med alle oplysninger om hospitalet, sengetal, hvem det er bestemt for, indlæggelsesprocedure, betalingen, lægepersonale, plejecentraler, direktion.

Mpr nr. A074019 - - Dato : 19151230
Forfatter:Fehr, Johann Heinrich Maria Christian, afdelingslæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Afdelingslæge. I anledning af det nye fællesregulativ skal ministeriet ansætte afdelingslæger forvaltere og bogholdere hvorfor man indhenter direktionens indstilling til disse poster. Som afdelingslæge indstilles dr. med. cand. pharm. Johann Heinrich Maria Christian Fehr, som er født den 10 oktober 1859, og som af direktionen er ansat som 1. reservelæge den 15. april 1914 fra 1. maj s. å.

Mpr nr. A078013 - - Dato : 19170316
Forfatter:Guldstad, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. reservelæge. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved for et tidsrum af 3 år som 1. reservelæge ved Sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. april 1917 at regne med 2800 kr. årlig, stigende efter hver 3 års tjeneste med 200 kr. til 3600 kr. samt familiebolig, brændsel og belysning. Hr. reservelæge Gulstad, Sindssygehospitalet, Århus.

Mpr nr. A078009 - - Dato : 19170515
Forfatter:Møller, M. J. 2den reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2. reservelæge. I henhold til det fra Dem modtagne telegram ansættes De herved for et tidsrum af 3 år som 2den reservelæge ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. juni d.å. at regne med løn 2400 kr. årlig stigende efter hver 3. års tjeneste med 200 kr. til 3000 kr. samt familiebolig brændsel og belysning. Hr. praktiserende læge M. J. Møller, Nørrefarigsgade 57, I København.

Mpr nr. A079032 - - Dato : 19170705
Forfatter:Rosenstand, K Gulstad, O, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2. reservelæge. K. Rosenstand er blevet ansat som afdelingslæge ved Middelfart, i hans sted er O. Gulstad ansat som 1. reservelæge, men det har ikke været muligt at få pladsen som 2. reservelæge besat, hvorfor man ansøger om at måtte dele hans månedsløn 200 kr. mellem kandidaterne og Gulstad, da de varetager 4 lægers arbejde. Hvilket tiltrædes af ministeriet.

Mpr nr. A079014 - - Dato : 19171099
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægeforeningen. Til brug ved Den almindelige danske lægeforenings årbog, ønsker man indsendt rettelser. Rettelser til statshåndbogen bedes indsendt.

Mpr nr. A121030 - - Dato : 19171119
Forfatter:Selmer, overlæge Gædeken, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Personale. Skrivelse fra læge Gædeken til overlæge Selmer i anledning af dennes forestående overtagelse af stillingen som reservelæge på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A080005 - - Dato : 19180418
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægemangel. I et hertil indgivet andragende har overlægerne på statens sindssygehospitaler henledt justitsministeriets opmærksomhed på den stadig aftagende tilgang til de underordnede lægestillinger ved sindssygehospitalerne, idet de har henstillet, at der træffes foranstaltninger til at afhjælpe det omhandlede forhold. Foranlediget heraf skal man til efterretning meddele, at der ikke for tiden vil kunne foretages mere i sagen.

Mpr nr. A081001 - - Dato : 19180701
Forfatter:Lind, Henry Sofus, afdelingslæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Afdelingslæge. Henry Sofus Lind bliver ansat som afdelingslæge. Han afskediges i nåde 1921.

Mpr nr. A081040 - - Dato : 19181199
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Til brug for lægeforeningens årbog 1919 bedes vedlagte afsnit i årbogen 1918 godhedsfuldt gennemses og - uforandret eller forsynet med eventuelle rettelser - snarest mulig tilbagesendt til Lægeforeningens sekretariat, Vendersgade 33, K.

Mpr nr. A083054 - - Dato : 19190909
Forfatter:antropologiske kommite, Den
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Dementia præcox. Den antropologiske komite søger at afklare arveforholdene ved denne sygdom, hvorfor de beder om optegnelser vedrørende disse patienter og familieforhold. Mappe 851.

Mpr nr. A086042 - - Dato : 19210415
Forfatter:Lind, H S, afdelingslæge Hallager, overlæge, død Jacobsen, Thune, dr overlæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. I skrivelse af 21. januar d.å. har justitsministeriet meddelt afdelingslæge H. S. Lind konstitution til fra den 17. s.m. at bestyre stillingen som overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus under den ved overlæge Hallagers død indtrufne vakance. Da afdelingslæge Linds konstitutionstid som følge af at dr. Thune Jacobsen er ansat som overlæge fra den 1. maj d.å. udløber den 30 ds. ...

Mpr nr. A086009 - - Dato : 19210510
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Afdelingslæge. Stillingen som afdelingslæge ved et af statens sindssygehospitaler bliver ledig den 1. juli d.å. Opslået ledig den 6.maj 1921. Ansøgningsfristen udløber den 27, maj 1921 Stillingen lønnes i henhold til lov om statens tjenestemænd af 12. september 1919 s17 med 6000 kr. årlig, stigende hvert 3 år med 600 kr. til 7200 kr. foruden dyrtidstillæg, konjunkturtillæg og stedtillæg. For tjenestebolig fradrages 1/8 del grundlønnen, for evt. naturalydelser finder fradrag sted efter det til enhver tid gældende reglement for fradrag for naturalydelser. Den, der ansættes, vil indtil videre have at gøre tjeneste ved sindssygehospitalet i Århus.

Mpr nr. A087065 - - Dato : 19210806
Forfatter:Gulstad, Otto, reservelæge Kongen
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Afdelingslæge. På justitsministeriet derom allerunderdanigst nedlagte forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under 5. august 1921 allernådigst at ansætte reservelæge Otto Gulstad som afdelingslæge ved et af statens sindssygehospitaler fra den 1. august 1921 at regne. Hvilket man herved skal meddele tilføjende, at den pågældende indtil videre vil have at gøre tjeneste ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A088055 - - Dato : 19220621
Forfatter:Hansen, Wiggers, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. reservelæge. Frk. Wiggers Hansen skal efter direktoratets afgørelse trækkes 100 kr. for vask.

Mpr nr. A088033 - - Dato : 19220721
Forfatter:Hansen, Wiggers, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. reservelæge. Frk. Wiggers Hansen, får tøj vasket på hospitalet, hvorfor man bestemmer, at hun skal betale 100 kr. om året.

Mpr nr. A088025 - - Dato : 19220803
Forfatter:Stricker, kredslæge, Samsø
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Kredslæge. Kredslæge Stricker Onsbjerg på Samsø ansøger om at måtte absolvere den sidste del af sin psykiatriske uddannelse på hospitalet, således at han har frit ophold, men ikke modtager løn samt foretager kandidattjeneste. Dette billiger direktoratet.

Mpr nr. A088104 - - Dato : 19221101
Forfatter:Reiter, Poul, klinisk assistent, videnskabelig assistent
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Videnskabelig assistent. Man foreslår, at Poul Reiter fortsat skal være klinisk assistent og videnskabelig assistent på hospitalet, idet han har fundet nogle ændringer ved fordøjelsen hos skizofrene patienter, som kan have betydning for diæt og medicinering. se 087060.

Mpr nr. A091099 - - Dato : 19221104
Forfatter:Reiter, Poul, dr klinisk assistent
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Klinisk assistent. Dr. Poul Reiter fratræder sin stilling som klinisk assistent, og da der ikke for tiden er kvalificerede ansøgere til denne stilling, mener direktionen at man kan ansætte to kandidater på samme betingelse som før ordningen om den kliniske assistent blev indført. Nb. direktoratet understreger stillingens midertidige karakter, og påpeger, den var specielt for Poul Reiter.

Mpr nr. A091060 - - Dato : 19230116
Forfatter:Krarup, Frode, overlæge Jacobsen, Thune, overlæge Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlægen, løn. Fra ovl. Frode Krarup, Nykøbing Sj. har lægeforeningen modtaget et andragende om støtte til af skaffe ham højere løn. Inden man foretager sig videre forespørger man, hvorledes lønnen er for andre overlæger ved statslige og kommunale institutioner af samme art og størrelse. Man skriver af herværende overlæge Thune Jacobsens løn er den samme med undtagelse af 800 kr for tilsyn med familieplejepatienter og 1200 kr i transportomkostninger. Der foreligger en oversigt over de ansatte lægers løn herved hospitalet.

Mpr nr. A091030 - - Dato : 19230303
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Tandlæge. Det meddeles herved at tandlægen er at træffe på tandlægestuen hverdage fra kl. 10 - 11 1/2 og eftermiddage kl. 1 1/2 - 4.

Mpr nr. A094052 - - Dato : 19250109
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2. reservelæge. Fra finansministeriet har man fået meddelelse om, at 2. reservelæger kan overgå til at blive honorarlønnede. Dog ønsker 2. reservelæge her ved hospitalet ikke at overgå hertil fra en tjenestemandsstilling.

Mpr nr. A116099 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelægen. Udkast til instruks for reservelægen. Det er skrevet på samme papir som 116-098, der heller ikke kan dateres præcist.