Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 106 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A121027 - - Dato : 18571109
Forfatter:Selmer, overlæge Gædeken, læge
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Personale. Skrivelse til overlæge Selmer fra læge Gædeken i anledning af dennes ønske om at der i forbindelse med udførelsen af lægegerningen på hospitalet anvendes et elektrisk induktionsapparat, som Gædeken bedes anskaffe. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A116189 - - Dato : 18601110
Forfatter:Timmermann Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Kogeapparater. Der er installeret nye apparater i køkkenet, og Timmermann, der har installeret dem har udarbejdet en brugsanvisning, som Selmer omarbejder til en instruks, der dog ikke foreligger.

Mpr nr. A012034 - - Dato : 18620313
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Varmebesparelse ved anvendelse af overskudsdamp fra dampmaskinen.

Mpr nr. A012032 - - Dato : 18620429
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Fejl ved dampmaskinen.

Mpr nr. A115238 - - Dato : 18620707
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Direktionen bringer Bøggild hans instruks s 6 sidste passus i erindring, der handler om kvartalsvis at indsende beretning om dampanlæggenes tilstand.

Mpr nr. A115240 - - Dato : 18621011
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. 3 bilag hvor Bøggild indberetter om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115234 - - Dato : 18630108
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Forvalteren fremsender rapport om dampmaskinens tilstand, men Selmer skriver i rundskrivelsen til direktionsmedlemmerne "sædvanligvis glemmer forvalteren den, indtil jeg erindrer ham derom".

Mpr nr. A115233 - - Dato : 18630410
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler, at der for tiden intet er at melde om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115227 - - Dato : 18630702
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Skrivelse fra Bøggild til direktionen hvor han meddeler, at der intet er at bemærke om dampmaskinerne.

Mpr nr. A115221 - - Dato : 18631011
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler, at der intet er at bemærke om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115214 - - Dato : 18640108
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddele, at der har været en lækage på en kedel i december 1863.

Mpr nr. A115212 - - Dato : 18640412
Forfatter:Bøggild Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmaskine. Apparater. Bøggild har fået en påmindelse fra Selmer om sin instruks paragraf 6, der siger, at han i hvert kvartal skal indberette til direktionen om dampmaskinens tilstand. Han undskylder sin forglemmelse med, at han har så meget andet at gøre.

Mpr nr. A115208 - - Dato : 18640710
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, at der ikke er noget at bemærke om dampmaskinens funktion.

Mpr nr. A115206 - - Dato : 18641004
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, at der ikke er noget at bemærke om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115204 - - Dato : 18650115
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Man giver Bøggild en påmindelse fordi han har glemt at indberette om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115201 - - Dato : 18651002
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter at dampmaskinin er i god orden.

Mpr nr. A115200 - - Dato : 18660110
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild skriver en beklagelse til direktionen, idet denne har været nødt til at påminde om hans pligt til at indsende meddelelse om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115199 - - Dato : 18660409
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, at der er en fejl ved dampgryderne.

Mpr nr. A115198 - - Dato : 18660628
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Aparater. Bøggild meddeler, at der intet er at indberette om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115196 - - Dato : 18661002
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Bøggild indberetter til direktionen, at der ingen bemærkninger er til stedets dampmaskine.

Mpr nr. A115194 - - Dato : 18670101
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler direktionen, at der intet er at bemærke om stedets dampmaskine.

Mpr nr. A115193 - - Dato : 18670417
Forfatter:Bøggild Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Bøggild har glemt at indsende beretning om dampmaskinens tilstand, hvorfor Selmer sender ham en påmindelse. Bøggild skriver, at der intet er at bemærke og at han beklager sin tjenesteforsømmelse.

Mpr nr. A115189 - - Dato : 18670630
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, aaat en pumpestang ved dampmaskinen er beskadiget.

Mpr nr. A115185 - - Dato : 18671001
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler, at der er noget i vejen med en aksel på dampmaskinen og at han har instrueret maskinmesteren om, at den skal ordnes.

Mpr nr. A115184 - - Dato : 18680101
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Forvalter Bøggild indberetter, at han intet har at bemærke om installationernes tilstand.

Mpr nr. A018026 - - Dato : 18680115
Forfatter:Selmer Galster, F
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Forespørgsel fra F. Galster, Randers, om calorisk varmeapparat der skulle være opstillet i anstalten. Selmer svarer, at der ikke findes et sådant apparat hersteds.

Mpr nr. A115179 - - Dato : 18680701
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, at der intet er i vejen med anstaltens installationer.

Mpr nr. A115177 - - Dato : 18681002
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler, at der intet er at berette om anstaltens apparatur.

Mpr nr. A115173 - - Dato : 18690105
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild meddeler. at der intet er at bemærke.

Mpr nr. A115172 - - Dato : 18690403
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild meddeler, at der skal skiftes et rør på vaskeriloftet, desuden skal der skiftes forskellige haner på gryderne i køkkenet.

Mpr nr. A115174 - - Dato : 18690514
Forfatter:Frichs Huttemeier
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Der skal købes forskellige beholdere og gryder, hvorfor der indhentes tilbud hos Huttemeier i København og Frichs i Århus.

Mpr nr. A115171 - - Dato : 18690706
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Top Bøggild indberetter, at dampmaskinen skal repareres og at en gryde i køkkenet er sprængt.

Mpr nr. A115170 - - Dato : 18691002
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at alt er i orden.

Mpr nr. A115169 - - Dato : 18691231
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der er en utæthed i en kobbergryde samt at rør i mands-celleafdeling skal synes.

Mpr nr. A115168 - - Dato : 18700331
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der skiftet en bøsning ud ved dampmaskinen og et rør i køkkenet.

Mpr nr. A115166 - - Dato : 18701028
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indsender sin undskyldning, fordi han har forsømt at indsende beretning om maskinparkens tilstand. således som der er ham pålagt i s 6 i hans instruks.

Mpr nr. A115164 - - Dato : 18701231
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Anstaltens vridemaskine er indsendt til reparation hos Frichs. Reparationen vil koste omkring 25 rdl.

Mpr nr. A115163 - - Dato : 18710408
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, Apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild meddeler, at der intet er at bemærke om installationerne.

Mpr nr. A115156 - - Dato : 18710705
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmadkine. Top Bøggild indberetter, at der skal sættes 4 nye afledningshaner på dampmaskinen.

Mpr nr. A115152 - - Dato : 18720102
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild meddeler at der intet er at bemærke.

Mpr nr. A115150 - - Dato : 18720402
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Top Bøggild indberetter, at der foregår reparationer på fødepumpen til dampmaskinen samt reparation af dampgryderne i køkkenet.

Mpr nr. A115148 - - Dato : 18720702
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at bemærke om instalationerne.

Mpr nr. A115145 - - Dato : 18720930
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at berette.

Mpr nr. A115143 - - Dato : 18730110
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmaskine. Der påsår reparation af dampmaskine, hvilket vil koste 33 rdlr og 2 sk.

Mpr nr. A115140 - - Dato : 18730701
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Top Bøggild indberetter. at der intet er at bemærke til anstaltens installationer.

Mpr nr. A115138B - - Dato : 18731006
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparter og telefon

Tekst:
Kobbergryder. Top Bøggild indberetter, at kobbergryderne er til reparation i Århus. Udgiften hertil bliver ca. 50 rdlr.

Mpr nr. A116050 - - Dato : 18740107
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmaskine. Direktionen har vedtaget, at der skal foretages trykprøver på dampmaskinen 2 gange årlig, og at resultatet heraf skal meddeles i de kvartalsmæssige indberetninger om de tekniske installationer. Hvilket man meddeler forvalter Bøggild.

Mpr nr. A115137 - - Dato : 18740111
Forfatter:Bøggild, Top Wilson, kobbersmed
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Kobbergryder. Top Bøggild indberetter at to gryder er læk, og han har optaget kontakt med kobbersmed Wilson i Århus. Der skal formentlig tykkere plader på gryderne for at styrke dem.

Mpr nr. A115135 - - Dato : 18740704
Forfatter:Meulengracht Mehl Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der er foretaget trykprøver på dampmaskineriet, samt vedlægger en trykprøveattest fra Mehl og Meulengracht.

Mpr nr. A115132 - - Dato : 18741005
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Forvateren indberetter, at der er foretaget trykprøve på kedlerne og erparation er endnu ikke tilendebragt på grund af kobbersmedens forsømmeelighed.

Mpr nr. A115130 - - Dato : 18750103
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at melde om installationerne.

Mpr nr. A115128 - - Dato : 18750409
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter at dampmaskinen trænger til hovedreparation og at pengene hertil er på vedligeholdelseskontoen for indeværende finansår.

Mpr nr. A115124 - - Dato : 18750703
Forfatter:Jacobsen, Hagen Meulengracht Meks
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Trykprøve, apparater. Hagen Jacobsen indberetter, at han har ladet anstaltens appater prøve. Der er vedlagt en attest underskrevet af Meulengracht og Meks.

Mpr nr. A115104 - - Dato : 18761010
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der ikke er noget at bemærke om maskinerne ud over en iturappoerteret kedel er blevet reapreret.

Mpr nr. A115102 - - Dato : 18770104
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der i der forløbne kvartal ingen repatationer har været på maskinmateriellet.

Mpr nr. A115101 - - Dato : 18770407
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at dampmaskinen er blevet repareret og en af kobbergryderne i køkkenet er repareret.

Mpr nr. A115099 - - Dato : 18770712
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der intet videværdigt er forefaldet.

Mpr nr. A115098 - - Dato : 18771001
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at dampkedlerne er blevet undersøgt og at cylinderen i vridemaskinen er beskadiget på grund af uforsigtighed fra vaskerikarlens side.

Mpr nr. A115097 - - Dato : 18780110
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Forvalter Hagen Jacobsen meddeler direktionen at der intet videreværdigt er hændt med installationerne i oktober kvartal, med undtagelse af at der er sat en ny bund i varmeapparatet på fruentimmer D.

Mpr nr. A115053 - - Dato : 18800619
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampkedel. At der afvigte oktober kvartal ikke er forefaldet andet videværdigt ved anstaltens damp-gas- og kloarkapparater end, at den dampkedel, der forsyner mandfolkesidens celleafdeling med varme er sprunget læk, det tillader jeg mig herved tjenstligt at meddele direktionen underretning over. Hagen Jacobsen.

Mpr nr. A038012 - - Dato : 18860728
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Der er opsat jalousiventiler til prøve for en anden ventilation, nu ønsker man tilsvarende ventilation andre steder på anstalten.

Mpr nr. A038011 - - Dato : 18860910
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Dampanlægget er for lille til at kunne forsyne den udvidede anstalt, hvorfor man søger om at fål lov til at opstille 2 varmecirkulationsovne i bade pavillonen så der ikke behøves damp til at opvarme badevandet. Dette bevilliges.

Mpr nr. A038013 - - Dato : 18860913
Forfatter:og Teudt, Hassel
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Man anmoder om tilladelse til at anskaffe en desinfiktionsovn, hvortil der foreligger tegninger fra Hassel og Teudt.

Mpr nr. A035017 - - Dato : 18890518
Forfatter:Springborg
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Tilbud på anlægget af en centralstation med 5 stationer. Herved tilbyder jeg at levere et centralapparat til 6 numre, 5 telefonapparater af bedste konstruktion, Eriksons, alt tilbehør af tråd, jernarbejde, lynafledere, isolationsmateriale, samt at opstille og installere hele anlægget og holde det ved lige i det første år efter anlæggets overlevering for den sum kr. 780. Springborg.

Mpr nr. A039004 - - Dato : 18891205
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. I anledning af direktionens indstilling i behagelig skrivelse af 5. december f.å. skal man, efter over sagen have brevvekslet med finansministeriet, til behagelig efterretning og videre foranstaltning tjenesteligt melde, at justitsministeriet herved bemyndiger direktionen til at anskaffe en dampkedel til anstaltens brug mod en bekostning af 3390 kr., hvilket beløb herfra vil blive søgt efterbevilliget på tillægsbevillingslov for indeværende finansår.

Mpr nr. A040002 - - Dato : 18900919
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Ministeriet ønsker at vide, hvorledes tilsynet med anstaltens dampmaskiner er indrettet. Man meddeler, at haveingeniøren årligt fører tilsyn med maskinerne.

Mpr nr. A043014 - - Dato : 18930612
Forfatter:Hornemann, haveingeniør
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Syns- og trykprøveforretninger over dampkedlerne den 12. og 14. juni 1893. (foretaget af haveingeniør Hornemann.)

Mpr nr. A045017 - - Dato : 18950115
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Man meddeler justitsministeriet, at den ældste dampmaskine er kassabel, der er fra 1870 og tæret igennem så den ikke kan holde på vandet. Den har været undersøgt af S. Frichs efterf.

Mpr nr. A047030 - - Dato : 18971002
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Vindmotor. Tilbud fra Skanderborg vindmotorfabrik.

Mpr nr. A047035 - - Dato : 18980401
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmaskine. Tegninger og overslag til bygning af nyt maskinhus samt opstilling af en ny dampmaskine til drift af hospitalets vaskeri. Forslag til forbedring af vaskerimaskinerne.

Mpr nr. A049077 - - Dato : 18990223
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmaskine. Vedrørende dampmaskinen evt. underlæggelse af fabrikstilsynet eller ikke, resolution fra ministeriet.

Mpr nr. A049046 - - Dato : 18990623
Forfatter:efterf., Frichs
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Vognvægt. apparatur. Foranlediget ved Deres ærede forespørgsel, kunne vi herved fremkomme med overslag over en vognvægt indtil 5000 kilogram .... prisen 3500 kr. Fra Frichs efterf.

Mpr nr. A049008 - - Dato : 18991208
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Overlægen meddeler alle ansatte og familierne, at anstaltens telefon ikke må anvendes til privat brug indenfor kontortiden. Desuden bringer han i erindring, at den fortrinsvis må anvendes i nødsituationer.

Mpr nr. A051070 - - Dato : 19001228
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Jeg ansøger herved ærbødigst den høje direktion fra sindssygeanstalten ved Århus om tilladelse til at lade opsætte telefon i min lejlighed tillige med de ledninger om sindssygeanstaltens terrain, som måtte blive nødvendigt for at opnå forbindelse med Århus. Anbefales af direktionen.

Mpr nr. A051071 - - Dato : 19010119
Forfatter:Pedersen, sognefoged
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Vindmotor. Sognefoged Pedersen, Hadsten, har budt 370 kr. for anstaltens vindmotor, men denne er solgt til anden side for 405 kr., hvorfor sognefogeden besværer sig.

Mpr nr. A051061 - - Dato : 19010301
Forfatter:Aktieselskab, Jysk Telefon
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Herved tillader vi os at fremsende en kontrakt som De bedes underskrive og tilbagesende til telefonselskabets hovedkontor, st. Clemmensborg, Århus inden den 31. marts d.å. Vi betragter Deres abonnement som ophørt den 1. april d.å. dersom vi ikke inden den dag har fået kontrakten tilbage i underskrevet stand. Jysk Telefon Aktieselskab. Vedlagt en koncept til kontrakt og en trykt kontrakt.

Mpr nr. A051051 - - Dato : 19010702
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Tilbud og specifikationer på regnemaskiner og skrivemaskiner, samt breve fra steder, hvor de omtalte var i brug med vurdering af egenskaberne.

Mpr nr. A051002 - - Dato : 19010902
Forfatter:efterf, S. Frichs Vølund
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. I anledning af spørgsmålet om et nyt klæde til damprullen, have vi på henvendelse til firmaet Vølund modtaget som svar indlagte brev, hvoraf det fremgår at et nyt klæde vil koste cirka kr. 93,00 + cirka 30,- og at leveringstiden vil være cirka 5 uger. Vi modtager gerne Deres bestemmelse om evt. anskaffelse af et nyt klæde, samt muliggør tillige et reserve klæde og bede vi Dem venligst samtidig returnere Vølunds brev. S. Frichs efterf.

Mpr nr. A051008 - - Dato : 19011128
Forfatter:Elsass
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Sag vedr. importeret stål og file fra Elsass.

Mpr nr. A051043 - - Dato : 19021216
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Ved finansloven er der til indkøb af en regnemaskine til kontoret bevilliget et beløb. Dette beløb ansøger man justitsministeriet om i stedet at måtte anvende til anskaffelse af en skrivemaskine. Der er tale om 400 kr.

Mpr nr. A054016 - - Dato : 19030401
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Pålægsskæremaskine. Bilag vedrørende en pålægsskæremaskine, med anbefalinger af den gode anvendelse fra sindssygeanstalterne sct. Hans og Middelfart.

Mpr nr. A056016 - - Dato : 19050525
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Det meddeles telefonselskabet, at der to gange indenfor den seneste måned har været afbrydelser på telefonforbindelsen til centralen i Århus. Man anmoder om, at afbrydelser uopholdeligt vil blive udbedret i fremtiden.

Mpr nr. A058022 - - Dato : 19060131
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Meddelelse til telefonvæsnet om, at telefonen er i uorden. Fra Hallager.

Mpr nr. A062007 - - Dato : 19080704
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Tilbud om indlæggelse af centralanlæg med 12 ledninger. 1421 kr.

Mpr nr. A062010 - - Dato : 19080907
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Tilbud til varmeborde dampledning etc.

Mpr nr. A063023 - - Dato : 19090519
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Der finder samlytning sted på telefonen, hvorfor telefonvæsnet anmodes om at finde fejlen, idet der eller kan slippe oplysninger om pt. ud.

Mpr nr. A063018 - - Dato : 19090626
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefonledning. Direktionen andrager Statsbanerne om i tilladelse til at føre en telefonledning over gangbroen til Strandhuset, hvilken tilladelse gives dog skal forskellige retningslinier følges som er nedskrevet på vedlagte erklæringskopi.

Mpr nr. A063006 - - Dato : 19090706
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Overslag over et elektrisk pumpeanlæg til den nye brønd, som kan skaffe vand, når grundvandsspejlet falder om sommeren. En båndsav trukket ad den gamle dynamo, en ny dynamo, ændring af dampmaskinen.

Mpr nr. A067014 - - Dato : 19110429
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Man ønsker anskaffet en pålægsmaskine van Berkels Patent til skæring af ost, der for tiden foretages med en almindelig ostehøvl.

Mpr nr. A067021 - - Dato : 19130430
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Alarmapparat. Der skal installeres et apparat beregnet itl 10 afdelinger mds. Det er et alm. ringeanlæg, som vedblivende ringer på centralvagten indtil klokken bliver afbrudt.

Mpr nr. A071053 - - Dato : 19130706
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Man søger om tilskud til snedkerimaskiner, da der med bygningstilvæksten er sket en stor optrapning af arbejde for snedker og tømrer. Båndsav, oprette, høvl, elektromotor Desuden søger man om indlægning af elektrisk lys i røgterboligen ved avlsbygningerne og i strandhuset.

Mpr nr. A079017 - - Dato : 19180205
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. I skrivelse af 11. oktober f.å. har direktionen anholdt om, at der må blive tillagt portneren ved sindssygehospitalet ved Århus et honorar for pasning af den i portnerboligen ved hospitalet indrettede telefoncentral, hvorhos direktionen, såfremt dette ikke kan imødekommes, har indstillet at hospitalets telefonvæsen ændres på nærmere angiven måde og at portneren, indtil dette kan ske, oppebær honorar af 120 kr. årligt for pasning af telefonen. Foranlediget heraf skal man til efterretning meddele, at det må have sit forblivende ved den i justitsministeriets skrivelse af 18. august f.å. trufne afgørelse angående bortfald af de portneren tillagte honorarer samt at man ikke finder anledning til at søge finansiel hjemmel til en ændring af anbringelsen af hospitalets telefoner, idet hospitalets telefoncentral må kunne flyttes til kontoret, såfremt portneren ikke er i stand til at passe den på fyldestgørende måde.

Mpr nr. A081064 - - Dato : 19180699
Forfatter:Telefon, Jysk
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Fra 1/10 1918 ophører maksimalpriserne på telefon, hvorfor Jysk Telefon meddeler, at der kan ske takstforhøjelser, hvis man fortsat ønsker telefon, skal man intet foretage sig.

Mpr nr. A082011 - - Dato : 19200311
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Plejerforeningen andrager om, at der må blive opstillet en telefon i portnerboligen til brug for personalet og betalt af dette. Endvidere ønsker man telefonomstillingen flyttet ind i vagtstuen i portnerboligen, og desuden opsat telefoner på de fire afdelinger. Ministeriet billiger dette men understreger, at opsætning af personaletelefon skal ske uden udgift for staten.

Mpr nr. A085039 - - Dato : 19201203
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Kedel. Der er fundet en revne i dampkellen, der øjeblikkelig skal repareres, hvilket man indstiller til justitsministeriet, der bevilliger reparationen.

Mpr nr. A087047 - - Dato : 19210929
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur, glødelamper. Et firma anbefaler glødelampen Helios, der er dansk fremstillet, men desværre ikke helt konkurencedyktig, da toldsatserne for import er små. Den anbefales anvendt i det omfang der er økonomisk muligt og forsvarligt.

Mpr nr. A089218 - - Dato : 19211214
Forfatter:Telefon, Jysk
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Jysk Telefon meddeler sindssygehospitalet, at dettes telefoner er benyttet med mere end forudsat ved fastlæggelsen af abonnmentstaksterne. Følgelig sættes taksterne op fra og med 1. januar 1922.

Mpr nr. A089219 - - Dato : 19220113
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange fritelefoner, der er tilstået tjenestemænd ved hospitalet, og bekostningerne ved disse fritelefoner.

Mpr nr. A089220 - - Dato : 19220123
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Jysk Telefon meddeler hospitalet en specificeret oversigt over betalingerne for telefonanlægget ved hospitalet. Endvidere gives tilbud på udvidelse af abonnementet.

Mpr nr. A089221 - - Dato : 19220126
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Hospitalet svarer på en forespørgsel fra direktoratet angående antallet af fritelefoner, samt omkostningerne ved disse. Hidtil har kun overlægen haft fritelefon, hvoraf han dog på eget initiativ har refunderet hospitalet halvdelen af omkostningerne. Det anbefales, at reservelægerne får refunderet halvdelen af deres telefonudgifter, hvilke de hidtil har betalt alene.

Mpr nr. A089222 - - Dato : 19220208
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Direktoratet og justitsministeriet er enige om, at der ikke skal ydes reservelægerne nogen form for refusion for disses telefonudgifter. Dette meddeles hospitalet.

Mpr nr. A088065 - - Dato : 19220531
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Kartoffelskrællemaskine. Maskinen er gået i stykker og man anmoder om, at måtte anskaffe en ny, hvilket tillades, idet man må overskride kontoen for denne sags skyld.

Mpr nr. A088006 - - Dato : 19220922
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Direktoratet forespørger hvilken olie der anvendes til smøring af hospitalets maskiner og hvor meget der bruges.

Mpr nr. A091090 - - Dato : 19221202
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Skrivemaskine. Man ansøger direktoratet om at måtte indkøbe en ny skrivemaskine, idet den gamle er slidt og umoderne. Man har ikke penge på inventarkontoen, hvorfor man søger ekstra bevilling, men henvises til at søge i budgettet i næste finansår.

Mpr nr. A093065 - - Dato : 19230801
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Tandlæge. Blandt det til Lazaretlejren ved Horserød hørende Inventar findes følgende Tandlægeinstrumenter, der for tiden beror i Sundhedsstyrelsen: række Instrumentbetegnelser. De nævnte Instrumenter, som efter hvad sundhedsstyrelsen har oplyst er i mindre god stand, vil formentlig kunne anvendes af en tandlæge i et sindssygehospital.

Mpr nr. A092005 - - Dato : 19240503
Forfatter:Gulsstad, O Hansen, Wiggers
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Der skal lægges 6 ledninger. 2 hos overlægen, 1 hos portneren, 1 hos Gulstad, 1 hos Wiggers Hansen og 1 hos forvalteren.