Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til ">Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 326 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A118024 - - Dato : 18520215
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, dr med
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Overlæge Selmer skriver til dr. med. espersen psykikatet vedrørende sundhedstilstanden blandt patienterne siden hospitalets start. Der har ikke været problemer af betydning. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A122182 - - Dato : 18520816
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
opr jn ad 19/1852 Vedrørende optagelse af Patienter i henhold til § 23 i regulativet

Mpr nr. A118008 - - Dato : 18530728
Forfatter:Van Deurs, M Deurs, Serafine Catharine
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. Begæring fra hr. van Deurs om at måtte få sin hustru Serafine Catharine optaget på sindssygehospitalet ved Århus som patient på 1. forplejningsklasse. I alt 15 aktstykker fordelt over tiden til hustruens død på hospitalet den 13. oktober 1905.

Mpr nr. A118098 - - Dato : 18540306
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Spil. Beregning over udgifterne til konstruktion af en 45 alen keglebane samt til det nødvendige tilbehør hertil. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118009B - - Dato : 18540310
Forfatter:Christ, Anna Emilie
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. Ringkøbing herredskontor henvender sig herved til sindssygehospitalet vedrørende en kvinde, som er blevet antastet på egnen og indbragt til herredskontoret. Hun simulerede først døvstum, men senere nævnte hun sit navn som Anna Emilie Christ fra Neustadt. Imidlertid har en henvendelse til myndighederne i Neudtad ikke bragt spor i sagen. Nu spørges hospitalet hvorvidt kvinden evt. stammer fra et sindssygehospital eller en straffeanstalt.

Mpr nr. A116014 - - Dato : 18550525
Forfatter:Sørensen, Chr.
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patinter. En indstillet af fattigkommissionen i Århus afvises. En Chr. Sørensen.

Mpr nr. A120048 - - Dato : 18550607
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse til justitsministeriet, hvori direktionen for sindssygehospitalet ved Århus behandler spørgsmålet vedrørende den måde, hvorpå der stilles sikkerhed for patientbetalingen. En del af teksten er overstreget.

Mpr nr. A120040 - - Dato : 18550615
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori der ansøges om at slippe for at skulle have myndighedernes stempel på de kautionserklæringer, som skal udstedes ved patientindlæggelser.

Mpr nr. A116016 - - Dato : 18550625
Forfatter:Krøger
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Angående en patient ved navn Krøger men direktionen mener, at denne sag må være kasserens og ikke direktionens.

Mpr nr. A116013 - - Dato : 18550709
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udskrivning. På grund af at der er mange patienter på ventelisten ønsker Selmer, at direktionen skal samtykke i, at der udskrives 12 mandlige patienter, der har været her længe og Selmer har vedlagt en liste, hvor man gennemgår hver enkelt pasients forhold. En sådan udskrivning vil også i offentligheden vise, at det er nødvendigt med en udvidelse af anstalten.

Mpr nr. A120046 - - Dato : 18550717
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra Århus Stiftsamt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende de dokumenter, hospitalet vil have friholdt for stempelafgift. Oplysninger herom udbedes.

Mpr nr. A120047 - - Dato : 18550730
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til Århus Stiftsamt, hvori det meddeles hvilke dokumenter, der ønskes friholdt for stempelafgift. Det drejer sig hovedsageligt om de kautionsbeviser, som udfærdiges ved patientindskrivninger.

Mpr nr. A120088 - - Dato : 18551030
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Indstilling angående betalingsnormernes omregulering vedrørende patienters optagelse på sindssygehospitalet ved Århus sendt til justitsministeriet fra direktionen.

Mpr nr. A120043 - - Dato : 18551109
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra Århus Stiftsamt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori det meddeles, at stempelpligten for de ved indskrivning af patienter afgivne kautionserklæringer bordtfalder.

Mpr nr. A120044 - - Dato : 18551114
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra justitsministeriet, hvori det meddeles direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at den pågældende institution må udfærdige kautionserklæringer ved patientindskrivning på ustemplet papir.

Mpr nr. A120087 - - Dato : 18551204
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori de nye betalingssatser for patientoptagelse gældende fra 1. januar 1856 meddeles.

Mpr nr. A118025 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Udgifter til patienternes beskæftigelse adspredelse og opmuntring i regnskabsåret 1854-55. Specifikation heraf. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120032 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse underskrevet af direktionen som giver en patient fortsat nedsættelse i betalingen for opholdet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A006034 - - Dato : 18560613
Forfatter:Neukirck, distriktslæge
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Distriktslæge Neukirck i Horsens beder sig tilsendt nogle eksemplarer af skema B der skal medsendes ved indlæggelse af patienter.

Mpr nr. A006001 - - Dato : 18561217
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient fra St Croix. Ministeriet forespørger om der er mulighed for, at en patient, der i 2 år har hensiddet i Frederikssteds kommunehospital, kan blive optaget på anstalten. Man svarer at der er adgang for undersåtter i det danske monarki, men at patienten muligvis har været for længe syg til at kunne optages, endvidere ønsker Selmer skema B udfyldt for at kunne vurdere patienten helbredelighed. Såfremt vedkommende er udlænding kan han kun optages på 1ste eller 2den klasse

Mpr nr. A121009 - - Dato : 18570523
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Regnskab over beløb, der i henhold til regulativets s 26 er udbetalt i arbejdsgodtgørelse til patienter på 3. forplejningsklasse i 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121010 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Oversigt over patienterne i finansåret 1856-57 mht. antal dage med indlæggelse fordelt på forplejningsklasse og geografisk herkomst. Desuden oversigt over patienterne mht. betalingsmåde for opholdet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A009062 - - Dato : 18580311
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Randers fattigkommission anmoder om, at få tilsendt skemaer til lægeerklæringer for personer, der ønskes optaget i anstalten.

Mpr nr. A009003 - - Dato : 18591231
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientantal. På foranledning af finansudvalget forespørger ministeriet om, hvor mange indlagte, der er på anstalten for tiden. Man svarer: 1. klasse, fra Jylland og Østifterne 11 København og hertugdømmerne 9 Udlandet 4 24 2. klasse fra Jylland og Østifterne 12 København og hertugdømmerne 2 12 3. klasse fuldt betalende jyder og folk fra østifterne 37 Jyder på nedsat betaling 56 Frit behandlede i 3 måneder fra København og hertugdømmerne 1 94 --- 132

Mpr nr. A009011 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Budget 1860-61. Beregning over direkte udgifter til patienternes beskæftigelse og opmuntring for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A011010 - - Dato : 18610507
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Forholdsmåde ved Belgiske statsborgeres sygdom i Danmark. Justitsministeriet i Lemming. Udenlandske statsborgere.

Mpr nr. A010014 - - Dato : 18610619
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Angående regulativet af 19. juni 1861 15 bilag m.m. Vedr. sindssyge fattiglemmer begravelsesomkostninger.

Mpr nr. A116183 - - Dato : 18610701
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Almindelige bestemmelser for indlæggelse og ophold på anstalten skrevet af Selmer og dateret af Borch. Regler for optagelse, kaution, fripladser og nedsat betaling. Medbringelse af tøj, der repareres af anstalten og der udleveres et nyt sæt ved udskrivning. Ingen må modtage penge eller forseglede breve.

Mpr nr. A011096 - - Dato : 18611207
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Overførsel af 10 fritliggende afsindige fra Randers hospital til anstalten.

Mpr nr. A115257 - - Dato : 18620329
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Vaskeri. En ung pige fra København eller Århus er optaget på halv betaling. Selmer har efter diskussion i direktionen kontrolleret vaskeriet og en del tøj er sendt til omvask.

Mpr nr. A012031 - - Dato : 18620410
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Overførsel af patienter fra Ålborg til Århus.

Mpr nr. A104340 - - Dato : 18620519
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Overlægen har hidtil ført regnskab over de penge, der ifølge s 27 i regulativet tilfalder patienter for arbejde, men ønsker herefter at ovrgive dette regnskab til kontoret, hvilket direktionen meddeler dette.

Mpr nr. A012014 - - Dato : 18620626
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Vedr. nedlæggelse af dåreindretningen ved Gråbrødre hospital i Odense og overførsel af patienter til Århus.

Mpr nr. A012007 - - Dato : 18621011
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Århus Fattighuskommission om sindssyge fattiges underhold.

Mpr nr. A115237 - - Dato : 18621211
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. En regning til en svensk adelsmand, der har sin søn på hospitalet er uspecificeret, hvilket Selmer finder dårligt. Han ønsker at direktionen skal ændre på forretningsordenen.

Mpr nr. A115241 - - Dato : 18629999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Klosetregler. Udtaget af arkivet. Findes på musæet i møbelafdelingen.

Mpr nr. A013017 - - Dato : 18630319
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Brev til Århus fattigkommission om betaling.

Mpr nr. A115232 - - Dato : 18630521
Forfatter:Gottrup
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Byggefinciering. Hr. Gottrup har udbedt sig pr. brev i fri behandling, der sendes et svar. Der er penge til overs fra byggeriet, hvilken man ønsker ministeriets approbation på at anvende til andet formål. Man vedlægger en skrivelse fra 1855, hvor man tidligere har forespurgt ministeriet om det samme.

Mpr nr. A115229 - - Dato : 18630620
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Fra Sct. Hans får man en afskrift af taksten for patientarbejde.

Mpr nr. A013011 - - Dato : 18630730
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Kautionserklæringer fra folk der hæfter for en persons behandling indlag en kautionsblanket.

Mpr nr. A013002 - - Dato : 18630805
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Dødsattester for franske undersåtter der dør på danske anstalter.

Mpr nr. A115219 - - Dato : 18631026
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Beklædning. Efter beklædnings- og sengeleje reglmentet af 23. august 1861 skal klæder tilhørende patienter på 3. forplejningsklasse, når de findes uegnede, sendes tilbage, og der skal anskaffes ny ved overopsynets foranstaltning. Hidtil er det sket ved indkøb i Århus, men det er for dyrt og det har vist sig af klædningerne skal fremstilles af anstaltens beholdninger efter en vedføjet takst.

Mpr nr. A014008 - - Dato : 18640722
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Fripladser til fattige fra Fredericia fra 1. apr. til den 31. dec. 1864.

Mpr nr. A014001 - - Dato : 18641227
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Oprettelse af fond til behandling af ubemidlede patienter.

Mpr nr. A104332 - - Dato : 18650612
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patinter. Justitsministeriet meddeler, at hans majestæt kongen har bifaldet, at beboerne på ørre Tyrstrup kan indlægge deres sindssyge på sindssygehospitalet ved Århus i stedet som hidtil på sindssygehospitalet i Slesvig. Betalingen bliver årligt henholdsvis 512 rdl, 256 rdl og 160 rdl for forplejningsklasserne 1. 2. og 3. Fra direktionen for Sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A116116 - - Dato : 18660228
Forfatter:Rasmussen, søn Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. En begæring om nedsættelse for fru Rasmussns søn fra Hem. Hans forhold etatsråden kender noget til. Nedsættelse blev afslået i fjor ved nytårstid. Men da han næppe kan ventes helbredt og opholdet altså bliver langvarigt, med mindre han skulle dø, som vel ikke var urimeligt, men dog ikke kan stoles på, henstilles det om ikke begæringen nu kan indrømmes, og i bekræftende fald fra nytår af, da mine herrer vil se at sagen er blevet forsinket ved en glemsomhed fra min side. Patienterne fodrer noboernes hunde, der så holder til i haven. Det er en plage, og Selmer ville helst have nogle skudt som advarsel til ejerne, men det erder vist ikke lovhjemmel for.

Mpr nr. A116111 - - Dato : 18660602
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Slesvig. Til behagelig underskrift, hvis intet haves at erindre, seks skrivelser vedrørende 7 slesvigske patienter, som skulle udskrives (den ottende udskrev Vorherre i morges). Da fristen, der er givet, kan være kort nok til at få forhandlingerne med Slesviganstalten tilendebragt, ville jeg gerne snart have brevene tilbage.

Mpr nr. A116107 - - Dato : 18670202
Forfatter:Selmer Andersen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Der er sendt en skrivelse til ministeriert angående overfyldningen. Selmer skriver, at han gerne vil vide hvad der er talt om med Andersen den aften han og de to direktionsmedlemmer tog fra anstalten. Jeg kan ikke rigtig læse, hvad det drejer sig om.

Mpr nr. A104364 - - Dato : 18670216
Forfatter:Jørgensen, Kirsten, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Forplejningsklasse. Kontoret underrettes herved om, at patient nr. 1606, Mad. Kirsten Jørgensen gaar over fra 3die forplejningsklasse til anden fra i dag inclusive.

Mpr nr. A115192 - - Dato : 18670424
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Nye takster til beregning af arbejdsfortjeneste ved følgende arbejder, strikning, spinding, vævning og syning, specificeret i enkelte artikler.

Mpr nr. A115187 - - Dato : 18670706
Forfatter:Købke, kaptajn Jacoby Sinding
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Kaptajn Købke. Fru Jacoby af Randers. En kuvert med messingkrone fra captain Købke, en kuvert hvis indhold viser reverssen af den købkeske medaille. En fru Jacoby af Randers har besøgt vedkommende for nogen tid siden og udtrykte ingen misfornøjelse, men fandt det bagefter passende at skrive fru Sinding det medfølgende brev. Det er tilsyneladende en klage over forholdende.

Mpr nr. A017004 - - Dato : 18670815
Forfatter:Selmer, H
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Af hensyn til pladsen på anstalten finder jeg mig foranlediget til at bekendtgøre, at sindssyge som hertil indsendes forinden samtykke til indlæggelse er ...., ikke kunne modtagne. H. Selmer. Bekendtgøres i (2 gange) Aalborg avis, Randers avis, Århus ... Veile, Kolding, Ribe...Viborg..Hjørring. Annoncering vedr. patienter.

Mpr nr. A116136 - - Dato : 18671004
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. En patient anmodes optaget til fri behandling, men det ser ud som om tiden herfor er ovrskredet, bl.a. fordi præsten har smølet, og fordi tiden for sygdommens udbrud er galt opgjort.

Mpr nr. A017003 - - Dato : 18671028
Forfatter:Bejer, H M, ovl
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Jeg beder mig tilsendt nogle blanketter. Ovl. H. M: Bejer.

Mpr nr. A018023 - - Dato : 18680130
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Amtet udbeder sig behageligen tilstillet nogle blanketter til udfyldning ved sindssyges optagelse på anstalten ved Århus Ribe Stiftsamt.

Mpr nr. A115183 - - Dato : 18680301
Forfatter:Chirstensen, overopsynsmand
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienters død. Overopsynsmand Christensen har lavet en liste over klæder der har tilhørt afdøde patienter. Patienternes numre og navne er vedføjet på listen.

Mpr nr. A116127 - - Dato : 18680426
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. En sag vedrørende en slesvigsk patient.

Mpr nr. A018017 - - Dato : 18680427
Forfatter:Jensen, professor
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Brev fra Sundheds-kollegiet vedrørende kolonisationstanken. Professor Jensen Østifternes Sindssygeanstalt foreslår, at der indrettes 17 husmandssteder på hospitalernes grund. De familier, der forpagter gårdene skal forpligte sig til at huse sindssyge, der findes egnede til et sådant familieliv. Se bibliotek for læger 8nde bind 2 hefter, pag 425.

Mpr nr. A116124 - - Dato : 18680822
Forfatter:Ris, kandidat Phillipsen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Besvangringssag. Kandidat. Ris. Skrivelse fra amtet med overretsdommen i besvangringssagen. Det forekommer mig at udfaldet blotter en mangel i den nye straffelov, der jo åbenbart ikke formår at ramme en handling som det dog uomtvistelig må være det offentlige magtpåliggende at kunne værge sig imod. Ansøgning til kandidatstilling. Svarbrev til Phillipsen. Klagebrev fra jomfru Jensen i underbalancesagen med Ris. Forvalteren skyder skylden fra sig, men Selmer mener nu, at det er forvalterens pligt, at følge med i regnskaberne.

Mpr nr. A020025 - - Dato : 18691231
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Spørgsmål vedr. en patients overførsel fra en anstalt til en anden fra Frederiksberg Fattigvæsen.

Mpr nr. A020016 - - Dato : 18700316
Forfatter:Tryde, dr med Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Materialeindsamling til en videnskabelig undersøgelse af straffearbejdets indflydelse på fangernes mentale tilstand foretaget af dr. med. Tryde. Fra justitsministeriet. Selmer svarer at der er ni straffefanger i hospitalets arkiver 799 1007 1147 1164 1209 1234 1352 1504

Mpr nr. A020006 - - Dato : 18700905
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Forespørgsel fra fattigvæsnet i Horsens om navne og alder på patienter, der er indlagt på fattighusets regning. Svar med navne og alder på 6 patienter.

Mpr nr. A021021 - - Dato : 18710123
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Meddelelse fra justitsministeriet om, at finansudvalget har indstillet at betalingen for patienter af 1. klasse sættes op fra 1 Rdl til 1 Rdl 32 sk. daglig. Betalingen for 3. klasse sættes ned fra 26 sk til 20 sk daglig. Betalingen skal herefter være ens på Østifternes sindssygeanstalt og den Nørrejydske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A021020 - - Dato : 18710125
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Justitsministeriet ønsker oplyst hvor mange patienter på 3. forplejningsklasse, der er indlagt med modereret betaling på kommunal regning: 1865/66 ..............................299 1866/67 ..............................309 1867/68 ..............................329 1868/69 ..............................331 1869/70 ..............................323 1. april 1870- 31 januar 1871 .........323 Det årlige middeltal er .............318 Blandt de patienter, der har fået betaling fra kommunen er nogle hvor kommunen senere har indleveret betaling af private. Endvidere kan der være patienter der har fået hjælp uden anstaltens vidende.

Mpr nr. A115244 - - Dato : 18710217
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Værge. En i disse dage indkommen skrivelse fra Morsø, som viser at der også i anden anledning end ved arv kan blive spørgsmål om umyndiggørelse, hvilket det forekom mig at etatsråden forleden benægtede. Måske var der dog anledning til en forespørgsel om formuetilstanden det forekommer mig noget underligt at en mand hans børn i flere år underholdes af fattigvæsenet, ja præstens brev af 5/8 62 vedbliver at være husfæster, og at dette forhold efter hans død går over på enken.

Mpr nr. A021001 - - Dato : 18719999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sammenbundet bundt af papirer med overskriften Attester om uformuenhed.

Mpr nr. A104358 - - Dato : 18720220
Forfatter:Christensen Hvidberg, Niels, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Betalingsklasse. At patienten nr. 2222, Niels Christensen Hvidberg, fra i morgen den 21. februar bliver at overføre fra 2den til 3die forplejningsklasse, meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A116066 - - Dato : 18721123
Forfatter:Pedersen, Niels
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udskrivelse. Indbydelse. Medfølger en skrivelse hvori Niels Pedersen af Hørret ikke har havt meget lang glæde af sin kone. Jeg ville gerne udbede mig indbydelser til understøttelse for de vandlidte? som omdeles i Århus, -til at sætte i cirkulation her på stedet, da vi af forskellige grunde foretrækker dette, frem for at gå i spand med Veilbyerne.

Mpr nr. A116053 - - Dato : 18731123
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Dødsanmeldelse. Der er tilsyneladende problemer med dødsanmeldelsen. Når der er tale om fattiglemmer går den opsparrede arbejdsfortjeneste i sognekassen, men det må ikke blive tilfældet med folk, der ikke har været fast på fattighjælp, efter Lunns mening.

Mpr nr. A116051 - - Dato : 18731210
Forfatter:Kloppenborg, løjtnant pensioneret Lunn
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. En pensioneret løjtnant Kloppenborg ønsker sin kone indlagt her, selv om han er bosiddende i Flensborg. Han er pensioneret fra den danske hær. Han er 73 år gammel og vil have konen ind på 3. klasse men der er problemer med kautionen. Lunn anerkender ham som dansk undersot og vil forsøge af anden ved at skaffe kaution, så konen evt. kan blive også efter mandens død.

Mpr nr. A023009 - - Dato : 18740121
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Selmer skriver til ministeriet, at der er overbelægning på anstalten og anmoder om, at man får lov til at hæve taksten på 3. klasse for at kommunerne ikke skal have det billigere ved at sende patienterne til anstalten end ved at have den i hjemmet. Ministeriet svarer, at man ikke vil indlade sig på en forhøjelse på nuværende tidspunkt, da man overvejer, hvordan der kan skaffes mere plads til uhelbredelige sindssyge.

Mpr nr. A024015 - - Dato : 18740620
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienters almene forhold. Bilag vedrørende omregning af patienttaksterne fra rigs- til kronemønt. 1. klasse .................. 2 kr. dagl 2. klasse .................. 1 kr. 50 ø dagl 3. klasse .................. 1 kr. 08 ø dagl

Mpr nr. A104326 - - Dato : 18741228
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Takst for den arbejdsfortjeneste, der bliver at beregne doe patienter af 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A104325 - - Dato : 18741228
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Nye takster. I forbindelse med møntforandringen bliver der at beregne nye satser for patientarbejdet for patienterne på 3. forplejningsklasse, samt for de beklædningsgenstande, som på forlangende udleveres til aptienter på 3. forplejningsklasse. Endvidere er at bemærke, at den kaffe som på forlangende udleveres uden for reglementet til patienter af 2. forplejningsklasse skal takseres til 10 øre pr kop. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. til kontoret.

Mpr nr. A025024 - - Dato : 18750218
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Justitsministeriet skriver, at folketinget har nedsat et udvalg, der skal undersøge oprettelsen af endnu en anstalt i Viborg, som skal tjent til aflastning for Århus. Dertil ønskes oplyst de for hver klasse gældende hjemsted* henholdsvis København, købstæderne og landet, dels hvor mange personer, der er begæret optagne i 1874 og endelig hvor mange der er blevet afvist på grund af pladsmangel. 1. klasse fra København og udlandet ................3 mænd 2 kv. fra købstæderne ..........................6 - 4 - fra landet ...............................2 - 5 - 2. klasse fra udlandet ..............................2 fra købstæderne...........................10 - 12 - fra landet ...............................11 - 9 - 3. klasse fra købstæderne ..........................42 - 51 - fra landet ..............................129 - 124 -

Mpr nr. A025018 - - Dato : 18750424
Forfatter:Elbo Selmer Henriksen, Oline
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Mentalundersøgelse. Fra Elbo m.fl. herreders kontor indløber der en forespørgsel om Oline Henriksen. Hun er dømt ved overrenten i Viborg. Der forespørges om, der kan skrives en mentalerklæring på grundlag af sagens akter, eller om det er nødvendigt, at sende hende til observation på anstalten. Selmer svarer ved at citere flere gode mænds indtryk af hende: de siger hun ikke er rigtig klog, men han kan ikke optage hende på anstalten da der ikke er plads.

Mpr nr. A025017 - - Dato : 18750604
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Fra justitsministeriet rettes henvendelse til anstalten om, hvorvidt man kan optage en islandsk patient, der er vanvittig. Man har ingen anstalt på Island, og man har ikke kunnet optage patienten på St Hans hospital på grund af pladsmangel, idet det kan påregnes at opholdet vil være af længere varighed, fordi sygdommen er kronisk. Så vidt jeg kan se svarer Selmer, at der ikke er plads for tiden.

Mpr nr. A115121 - - Dato : 18760318
Forfatter:Lunnþ
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sleviske patienter. Papirer vedrørende 2 slesviske patienters optagelse. Den ene har tilsyneladende været oppe før og direktionen har haft delte meninger om optagelsen. Den anden er fra gårdejer Frei, han vil gerne have sin søster ind, men har ingern øvrighedsattest produceret. Synes mine herrer ikke, at for de gode slesvigers vedkommende gerne kunne ignorere den for udlændinge vedtagne bestemmelse om øvrighedsnødløsning?, der er dog for ikke at få noget med de tyske institutioner og autoriteter at gøre at de søger hertil. Lunn anbefaler andragendet og anfører at øvrighedsattesten kun er en direktionsvedtagelse, og den er lavet på en helt anden baggrund.

Mpr nr. A116075 - - Dato : 18760529
Forfatter:Jensen, Niels Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Spildevand. Skrivelse til Hasle Herred om spilde vandsproblemerne. En københavnsk professor i kemi bliver indlagt uden øvrighedsattest, fordi der kau- tioneres fra universitet, Niels Jensen fra Hørret blev indlagt under bevogtning af 4 mand. De kunne ikke melde om voldsomheder, men kun om skældsord og trusler. Selmer mener, det er et spinkelt grundlag at indlægge manden på livstid på, hviket tilsyneladende er meningen.

Mpr nr. A116076 - - Dato : 18760606
Forfatter:Holm, vognmand Lunn Dyhr, vognmand
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Vognmand Holm har andraget om nedsættelse af betaling for sin syge kone. Lunn mener sig i så god viden om hans personlige forhold, at han kan sige, at han sidder lige så godt i det som vognmand Dyhr, der også har en kone indlagt. Han har ikke fået afslag i betalingen.

Mpr nr. A104351 - - Dato : 18760907
Forfatter:Kofoed, V S
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Forplejningsklasse. At patienten nr 2742 fru V. S. Kofoed fra i morgen den 8. dennes, gaar over til 1. Forplejningsklasse, meddeles herved kontoret til fornøden efterretning.

Mpr nr. A027018 - - Dato : 18770227
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pt. alm. forhold. Viborg anstalten bliver færdig i etaper og overførslen af kroniske patienter sættes i værk. Der findes navnelister over de pågældende pt.

Mpr nr. A104346 - - Dato : 18771124
Forfatter:Muller, R J E Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Nedklassering af patient. At patienten skuespiller R. J. E. Muller (no2898) fra i morgen den 25. november at regne overføres til 3die forplejningsklasse mod halv betaling, meddeles herved kontoret til fornøden underretning. Selmer.

Mpr nr. A116080 - - Dato : 18771217
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. Patientflytning. Ribe amt har indsendt en patient til observation, men Selmer har nægtet at modtage ham, fordi det var ingen problem at erklære ham for sindssyg. Han har påsat flere brande. Ministeriet ønsker direktionens udtalelse over sagen. Selmer vil medsende en personlig forklaring. Randers amt vil os tillivs skriver Selmer dramatisk idet amtet har forespurgt om der er plejepatienter herfra, der egner sig til overførsel til plejehjemmet i Mariager. Så vidt jeg kan se ønsker man patienter af såvel helbredelige som uhelbredelige, mens Selmer kun kan acceptere de uhelbredelige.

Mpr nr. A115095 - - Dato : 18780424
Forfatter:Vesterbo, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. Skrivelse ti skifteretten i Helsingør angående værgemålet for vatienten Verterbo.

Mpr nr. A115094 - - Dato : 18780502
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Rundskrivelse med meddelelse om 16 patienters optagelse.

Mpr nr. A029014 - - Dato : 18790206
Forfatter:Gædeken
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter alm. Da der foreligger flere andragender om mandlige, i Nørrejylland hjemmehørende, sindssyges optagelse i den herværende anstalt, skulde direktionen, efter at der ved en jysk pt.'s død er bleven en plads ledig, herved i henhold til regulativets s 21 tjenstlig forespørge, om sindssygeanstalten ved Århus i den nærmeste fremtid måtte ønske at belægge den ledig blevne plads. Gædeken. Man svarer, at der ingen kandidater er til den ledige plads.

Mpr nr. A104318 - - Dato : 18790908
Forfatter:for Århus og omegn, Sparrekassen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Arbejdsløn til patienter. Det beløb, som patienterne ikke har forbrugt af deres arbejdsfortjeneste, henstår på en konto i Sparrekassen for Århus og omegn. Det ønskes nu af direktionen, at der løbende disponeres over de tilskrevne renter til patienternes bedste. Ministeriet godkende denne fremgangsmåde, samt foreslår, at kapitalen placeres i obligationer. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A030003 - - Dato : 18801210
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter alm. Direktionen for sindssygeanstalten i Viborg meddeler, at der er en plads ledig for en kvindelig pt.

Mpr nr. A096039 - - Dato : 18810126
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Det kongelige sundhedskollegium skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående spørgsmålet om, hvorvidt der skal lovgives vedrørende patienters indlæggelse og udskrivning fra sindssygehospitalet og angående styring af patienternes økonomi. Endvidere ansående evt. tilsyn med private plejeanstalter. Overlægens svar følger.

Mpr nr. A104327 - - Dato : 18830211
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Tillæg til taksten for patientarbejde af 28. december 1874 gældende for arbejde udført af kvindlige patienter. Det drejer sig om uldkartning, garnvinding og reparation af klædningsstykker og linned. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A116164 - - Dato : 18840307
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pleje - og arbejdsanstalt. I Mariager pleje og arbejdsanstalt kan man kun modtage sindssyge midlertidigt indtil der er plads i Århus, hvilket man meddeler fra Randers amt er optaget i Marriager pleje- og arbejdsanstalts vedtægter fra 1861. Vedlagt et eksemplar af vedtægterne.

Mpr nr. A115045 - - Dato : 18870413
Forfatter:Holm
Emnegruppe: patientforhold

Tekst:
Patientforhold. det jeg finder mig foranlediget til at bringe i erindring, at der er os forbudt at give pange til patienterne i anstalten ligesom også betaling i penge at afkøbe dem genstande de er i besiddelse af, skal jeg hermed anmode Dem om at meddele til hver enkelt af det undergivne personale og i det hele taget være mig behjælpelig med at bringe det til kundskab for alle, der står i forbindelse med anstalten eller efterhånden kommer til det. Holm.

Mpr nr. A104306 - - Dato : 18901227
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patintoptagelse. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at der i et vist omfang gives patienter fra Færørene fortrins-ret til optagelse på et af sindssygehospitalerne, fortrinsvis det i Vordingborg.

Mpr nr. A041006 - - Dato : 18911022
Forfatter:Nellemann
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Brevveksling mellem ministeriet og anstalten vedrørende nye optagelsesbetingelser. Det foreslås, at der skal højst være 4 uger mellem en lægeerklærings udfærdigelse til den gyldigheds udløb. Følger indlæggelsen ikke efter højst 4 uger skal der udfærdiges nye lægeerklæringer fra en læge, der ikke er medarbejder ved en af anstalterne. Dette nedfældes i en bekendtgørelse, der er vedlagt sagen og underskrevet af Nellemann.

Mpr nr. A042011 - - Dato : 18920705
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. I den trykte underretning for dem der ønsker patienter optagne på sindssygeanstalten ved Århus, tillige med de dertil hørende blanketter til lægeerklæringer, der i henhold til anstalternes regulativ s 24 skulle være at erholde hos alle distriktslæger, præster og øvrigheder, skal jeg tillade mig tjenstligst at udbede mig tilstillet et antal eksemplarer eller, for så vidt disse ikke måtte være at erholde hos den ærede direktion, underretning om, hvor de måtte være at få.

Mpr nr. A043002 - - Dato : 18931122
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Forespørgsel vedr. reglementer. Sygekasseinspektoratet skriver. Da det under hensyn til bestemmelserne i s 12 i lov om anerkendte sygekasser af 12. april 1892 i mange tilfælde er af betydning for sygekasse inspektoratet at være bekendt med reglementerne bl.a. for de offentlige sindssygeanstalter, tillader jeg mig herved at anmode den ærede direktion om velvilligt at tilstille mig et eksemplar af reglementet for den under Dem sorterende anstalt. Ved i anledning af sygekasseinspektoratets skrivelse af 22 ds. at fremsende vedlagte trykte under retning for dem der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten i Århus, der indeholder udtog af fællesregulativ for statens sindssygeanstalter af 3. nov. 1888 og dels bestemmelser, vedtagne af direktionen, bemærkes at anstalten ikke er i besiddelse af eksemplarer af det hele regulativ, der tillige med bekendtgørelsen er indrykket i Lovtidende af 24. dec. 1892.

Mpr nr. A044015 - - Dato : 18940714
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientfond. En obligation stor 1000 kr. forfalder til udbetaling. Det er penge opsparet ved patienters arbejde. Man køber en ny obligation for pengene.

Mpr nr. A046022 - - Dato : 18960226
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. Man spørger fra sundhedskollegiet om anstalten er indstillet på, at omstøde et cirkulære fra 1887 om, at delinkventer ikke kan indlægges til observation uden at sagen først har været forelagt sundhedskollegiet. Det er justitsministeriet, der ønsker sagen taget op, idet man anser pladsforholdene på statens sindssygehospitaler forbedrede men Holm svarer, at han ikke ser nogen grund til ændring endnu, selv om pladsforholdene er bedrede. Han har selv foreslået det omtalte cirkulære indført.

Mpr nr. A047047 - - Dato : 18970209
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning, afvisninger. Folketingets finansudvalg ønsker oplyst hvor mange patienter, der har fået afslag på optagelse i 1896. Man svarer fra anstalten, at 4 mænd og 11 kvinder er nægtet optagelse.

Mpr nr. A048050 - - Dato : 18981209
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
1. pleje. Folketingets finansudvalg forespørger, hvilken behandling, der gives på 1. pleje. Hospitalet svarer, at man behandles for hospitalets regning, dog ikke tøj eller tobak eller tilsvarende fornødenheder. Desuden sørger man for bolig, som regel et eneværelse. Medikamenter og bad. Der er adgang til gudstjenesten og adgang til adspredelser, der arrangeres for hele hospitalet, desuden er der mulighed for at læse bøger fra hospitalets bibliotek. Der er fortepiano i dagligstuerne. der er betjening ved det til afdelingen knyttede plejepersonale, patienterne tilses af læge og overopsyn. Såfremt familien betaler, er der mulighed for privat opsyn.

Mpr nr. A049066 - - Dato : 18990210
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Da det af Hjørring amt indførte skema for erklæringer om sindssyge på Statens Sindssygeanstalter, til hvis underhold der søges bidrag af amtsreparationsfonden, yder anstalten en lettelse ved de pågældende erklæringer udfærdigelse, som den kunne ønske tilvejebragt ved udfærdigelsen af erklæringer om patienter fra andre til dens distrikt hørende amter, er den betænkt på at henstille til disse, at trykte skemaer indføres for deres sindssyges vedkommende. Til brug i dette øjemed tillader jeg mig at anmode om, at 8 eksemplarer at amtets ovennævnte skemaer velvilligt måtte blive overladte den herværende anstalt. Pontoppidan. Vedlagt svar fra de andre amter. Brevet er til Hjørring amt.

Mpr nr. A104288 - - Dato : 18990308
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbdjede. Patienter på 3. forplejningsklasse beskæftiget med husgerning skal fra 1. april lønnes med 6 øre daglig. Fra dirrektionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A049061 - - Dato : 18990308
Forfatter:Eriksen, overopsynsmand Johansen, overopsynsmand Knoph, overopsynsdame Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientløn. Det meddeles Dem herved, at efter direktionens bestemmelse vil der fra 1. april d.å. at regne være at beregne de patienter på 3die klasse, der beskæftiges ved husgerning, en betaling for dette arbejde af 6 ø daglig. Men da denne arbejdsfortjeneste på grund af omstændighederne indtil videre kun kan gives i et meget begrænset omfang og i alt fald kun til sådanne, som arbejde flittigt, vil der være at træffe i betragtning Fra overlægen til overopsynsmændene Eriksen og Johansen, Overopsynsdamerne Frk. Knoph og Kohl.

Mpr nr. A049051 - - Dato : 18990501
Forfatter:Helsing, premierløjnant
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sangaftner. Det bringes herved til funktionærernes kendskab, at der for at ophjælpe sansen for sang er engageret en lærer (Hr premierløjtnant Helsing) til at komme til stede og synge med patienterne på salen foreløbig hver lørdag aften fra kl 5 1/2 til 6 1/2 Der benyttes ved disse sammenkomster tekster til sangene af Danmarks Melodier, som vil være fremlagt i det fornødne antal eksemplarer. Jeg ville sætte pris på om funktionærerne (med familier) ville deltage i disse sangaftner så ofte de har lyst og lejlighed, dels for at hjælpe på præstationerne dels og væsentligt for at give patienterne indtrykket af interesse for sagen. P. til anstaltens funktionærer.

Mpr nr. A049054 - - Dato : 18990529
Forfatter:Holm, resl Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Dødsattester. I gensvar på Deres forespørgsel af 27 f.m. meddeles at der fra direktionens side intet er til hinder for at De - efter at der fra 1ste f.m. at regne ikke gives betaling for den til begravelse nødvendige dødsattest - kræver honorar for udstedelsen af duplikatdødsattester, mediolegale dødsattester samt af erklæring til benyttelse ved transport af lig angående smittefaren ved den sygdom, hvoraf pt er død,* eller om forsvarligheden af ligkistens tillodning i tilfælde hvor sygdommen kræver særlige foranstaltninger ved behandlingen af ligene - dog således at disse attester må fremtræde som værende udstedt af Dem i egenskab af privatpraktiserende læge og ikke udgående fra anstalten. Det tilføjes at opkrævningen af betalingen er anstalten uvedkommende. Pontoppidan til resl. Holm.

Mpr nr. A049026 - - Dato : 18990902
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pladsforhold. Anstalten har erfaret at man på Sjælland har truffet en overenskomst mellem Vordingborg anstalten og de amtskommunale sindssygeanstalter i Saxkøbing, Sorø, Stege og Holbæk, hvorefter man yder statstilskud til disse anstalter mod, at Vordingborgsanstalten kan indlægge uhelbredelige pt fra disse amter her. En tilsvarende ordning ønsker asylet gennemført på plejeanstalten i Mariager. Det meddeles, at der ikke kan ændres på belægningen i sindssygeafdelingen, men at man muligvis kan nedlægge tvangsarbejdsafdelingen i Mariager.

Mpr nr. A049024 - - Dato : 18990909
Forfatter:Kjeldsen, Georg, lysbilledforeviser
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Optræden. Korrespondance med tryllekunstneren og lysbilledforeviseren Georg Kjeldsen om den forestilling på anstalten den 30. 10. 1899 kl 19,00. Lysbillederne forestiller Dreyfuss-affæren.

Mpr nr. A049223 - - Dato : 18990915
Forfatter:Mikkelsen, M Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sygegynmastik. M. Mikkelsen, Søndergade 16, Århus meddeler at han har ordnet sin tid således at han vil være i stand til at give bademesteren et kursus i sygegynmastik for et beløb af 50 kr. Pontoppidan vedføjer, at dette er bevilliget.

Mpr nr. A096044 - - Dato : 18991205
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Trykkeri. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus anmoder justitsministeriet om tilladelse til at benytte et beløb af den af patienternes arbejdsfortjeneste opsparede fond til indkøb af trykkeriudstyr til benyttelse af patienterne. Justitsministeriet giver denne tilladelse.

Mpr nr. A050045 - - Dato : 19000406
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Videnskabelig undersøgelse. Der foreligger et trykt spørgeskema fra en norsk læge vedrørende data om indlagte. afgående og tilbageværende. Helbredede var 26 m 30 kv, bedrede 24 m og 37 kv uhelbredede 10m 9kv, døde 17 m 22 kv. Der er ikke foregnet selvmord ildsvåde eller anden ulykkestilfælde. Tallene er for 1899.

Mpr nr. A051072 - - Dato : 19001221
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Til brug ved de for tiden stedfindene overvejelser med hensyn til tilvejebringelse af yderligere plads til anbringelse af sindssyge, skal man anmode direktionen om at oplyse hvorvidt der ved årets slutning findes sindssyge, der som følge af pladsmangel på anstalten har måttet opføres som ekspektanter til anbringelse ved indtræden ledighed, samt i bekræftende fald med hvor mange personer dette er tilfældet. Ricard.

Mpr nr. A110089 - - Dato : 19009999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Notater vedrørende ventelister og antal afviste patienter i årene 1897-99 for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A052003 - - Dato : 19021206
Forfatter:Alberti Friis
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udskrivelse. ..Udskrivning af patienter, der ikke er helbredede, kan endvidere finde sted, når vedkommende forsørger nægter sit samtykke til patientens overførelse til en af de sindssygeanstalter, der af justitsministeriet ere godkendte til sådanne patienters overflytning ....cirkulære sign. Alberti/Friis.

Mpr nr. A097024 - - Dato : 19030227
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for teaterforestillingen på hospitalets teater på ovennævnte datoer. Der spilles "Når man har fanden til morbroder", en fransk farce i 1 akt.

Mpr nr. A054029 - - Dato : 19030528
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Sundhedskollegiet har fået oplysninger fra Vordingborg om, hvor mange der er blevet afvist, og hvilken grad af sygdommen disse led, nu ønsker man de samme oplysninger fra Århus, men man beklager, at der ikke kan fremskaffes oplysninger herom, idet alle lægeoplysninger sendes tilbage til den indlæggende læge. Dog mener man ikke at have afvist så mange, da patientantallet for 1901 er 473 og derefter 517. Der er meget lidt konkret i anstaltens svarbrev.

Mpr nr. A054019 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Skema A og B vedrørende oplysninger til lægerne om indlæggelse af patienter. Desuden underretning for dem, der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten ved Århus. I regulativet er der forskel på behandlingen af pt på 3. klasse og 1. klasse. På 3. klasse må man hverken medbringe tøj eller penge, gangtøjet man bliver indlagt i bliver sendt tilbage og skal medbringes ved evt. udskrivelse, men ved 1. og 2. klasse skal man have sit sædvanlige tøj, samt sko og støvler med.

Mpr nr. A055033 - - Dato : 19040107
Forfatter:Larsen, Niels Sørensen, I C, gynmastiklærer Salmonsen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Volteringshest. En volteringshest med sadelpude kan købes hos "Hr Niels Larsen Rømersgade 9, København K. " Det er rigtigst at forlange prisliste. Hesten skal ikke bruges de første gange. Kan asylet selv hente madsatserne/modsatserne? der skal blive telefoneret når de er færdige. ærbødigst I. C. Sørensen, gymnastiklærereren. voltiger-spring over hest (Salmonsen).

Mpr nr. A055034 - - Dato : 19040109
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Retsobservanter. Ministeriet beder oplyst hvor længe der går mellem bevilling af observation og optagelse på anstalten, desuden hvorledes man behandler retsobservanter i forhold til andre ekspektanter. Dertil en liste med navne på observander fra 1901 til 1904.

Mpr nr. A104275 - - Dato : 19040610
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientudskrivning. Ved afhenterens ankomst skal dette meddeles kontoret, og evt. betaling af løn for patientarbejde skal ske herfra. Fra overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A055018 - - Dato : 19040610
Forfatter:Nielsen, E, plejemoder Kjær, overopsynsmand Knoph, overopsynsdame Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udskrivning. Ved udskrivning af patienter af 3die klasse vil fremtidig være følgende at iagttage. Straks ved afhenternes ankomst vil der være at gøre anmeldelse til kontoret om den forestående udskrivning og samtidig at gøre kontoret meddelelse om, hvorvidt patienten har arbejdet i den forløbne del af indeværende kvartal. Budet vil fra kontoret bringe besked med tilbage, om patienten har arbejdsfortjeneste til gode. Er dette tilfældet, vil patienten og hans/hendes afhenter være at henvise til kontoret om arbejdsfortjenestes udbetaling, når de er færdige til at rejse og forlade afdelingen. Til plejemoder frk. E. Nielsen Overopsynsmand Kjær Overopsynsdamerne frk. Knoph og kohl.

Mpr nr. A097005 - - Dato : 19049999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Titelblad til Dansk Læsebog for mellemklasserne og de højere klasser. Trykt på hospitalets trykkeri.

Mpr nr. A056002 - - Dato : 19050103
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Overførsel af patienter til Viborg. Man vil ikke modtage udbrydende og voldsomme patienter, idet man angiver, at anstalten ikke er indrettet til sådanne. Navneliste over patienter der er overført. Brevveksling vedr. begrebet "voldsomme".

Mpr nr. A097029 - - Dato : 19050608
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A068025 - - Dato : 19050899
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Underretning for dem der vil have patt. optagne i hospitalet i Viborg. mappe 844.

Mpr nr. A097045 - - Dato : 19051007
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Høstfest. Lejlighedssang og digt i anledning af høstfesten på ovennævnte dato.

Mpr nr. A058015 - - Dato : 19051231
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Liste over hvor mange dage patienter har været beskæftige, samt dage hvor de har været ubeskæftigede på grund af legemlig eller sindssygdom.

Mpr nr. A057026 - - Dato : 19060312
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Sager vedrørende overførsel til Viborg af 12 kvindelige patienter.

Mpr nr. A097019 - - Dato : 19060824
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have på ovennævnte dato.

Mpr nr. A097017 - - Dato : 19060910
Forfatter:Sandby, Herman De Luce, Alfhild
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Kocert. Koncert på hospitalet med Herman Sandby på ovennævnte dato. Programmet er nævnt. Ved flyglet fru Alfhild De Luce.

Mpr nr. A059012 - - Dato : 19061030
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Alkohol. Ministeriet forespørger om der er gjort særlige bestræbelser for at fremme ædrueligheden fra hospitalet side. Man svarer at det er der ikke i et lakonisk brev.

Mpr nr. A060058 - - Dato : 19070321
Forfatter:Hallager Friedenreich, S, lægekandidat
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. Kære Hallager. Ville De i anledning af en difference jeg har med kriminalretten, vise mig den tjeneste* at sige mig - helst på dette stykke papir -, om De i de erklæringer De afgiver om observationspatienter til retterne, kun støtter Dem på, hvad der er oplyst ved forhør, eller om De også støtter Dem på oplysninger, De selv har indhentet hos slægtninge af observanden. Friedenreich. Kære Friedenreich. Når jeg til brug ved min erklæring om en observationspatient ønsker yderligere oplysninger foruden dem, der findes i akterne (hvad meget hyppigt er tilfældet ) plejer jeg at skrive til den ret, der har foranlediget indlæggelsen til observation og bede den forskaffe mig oplysningerne. Når jeg ad anden vej, f.eks. gennem observandens slægtninge, får oplysninger, der forekommer mig at have betydning for bedømmelsen af tilfældet, anfører jeg i min erklæring hvorfra jeg har mine oplysninger, samt hvorvidt og hvorfor jeg anser dem for pålidelige. Så kan retten jo selv bedømme hvor megen vægt den vil lægge på disse oplysninger og de på dem hvilende slutninger. Hallager Mappe 849

Mpr nr. A059006 - - Dato : 19070404
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udenlandske patienter. Direktionen skal fremtidig meddele udenlandske patienters pårørende eller konsulater om indlæggelse på hospitalet. Dog skal den indlagte samtykke indhentes først.

Mpr nr. A097015 - - Dato : 19070406
Forfatter:Bøgh, Erik
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teaterstykke. Forestilling på ovennævnte dato på hospitalets teater af skuespilles "et enfoldigt pigebarn", vaudeville i to akter. bearbejdet af Erik Bøgh. Skuespillerne er nævnt samt akkopagnatør.

Mpr nr. A060024 - - Dato : 19070730
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Ved at tilbagesende vedlagte 8 aktstykker i anledning af hvilke J M udbeder sig direktionens ytringer skal man meddele at anstalten ikke råder over ledige pladser på kvindesiden og altså ikke kan modtage nogle af de i Sakskøbing anstalten forplejede chronisk sindssyge kvinder fra Jylland. På mandesiden er der ganske vist plads på den for rolige arbejdende pt bestemte afdeling. et mindre antal pt, der passer på disse afd. vil derfor kunne modtages. Man spørger om hvorvidt pt på mandssiden er skikkede til overførsel på Plejehjemmet Dalstrup, hvor der kan indrettes 10 pladser.

Mpr nr. A060016 - - Dato : 19070810
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Undvigelse. Da der ikke her til kontoret men kun til politistationen i Ørum er sket anmeldelse om at der for nylig er undvegen en sindssyg person fra Dalstrup Plejehjem, skal man tjenstligt bede overlægen foranledige, at der i lignende tilfælde for fremtiden sker anmeldelse direkte her til kontoret. By-og herredskontoret i Grenaa.

Mpr nr. A097050 - - Dato : 19070823
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A097058 - - Dato : 19070823
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A060009 - - Dato : 19071005
Forfatter:Nielsen, Lars Hallager Knudsen, sagfører Westesen, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Værge. I anledning af deres bemærkninger af 18. september d.å. til papirerne for de indlagte patienter nr. 7548-7600 skal jeg gøre opmærksom på, at det ved begæring om patienters optagelse ikke tidligere har været forlangt, at vedkommende værge skulle godtgøre sit værgemål, vide papirne for de indlagte patienter 7546, fru Westesen af Århus nr. 7463, Lars Nielsen af Overhornbæk, m.fl. tilfælde. For så vidt De formener, at vi fremtidig bør sikre os i slige tilfælde udbeder jeg mig Deres meddelelse herom. Til sagfører Knudsen fra Hallager.

Mpr nr. A097049 - - Dato : 19071012
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Lejlighedssang og digt i anledning af høstfesten på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A097042 - - Dato : 19071012
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Høstfest. Lejlighedssang og digt i anledning af høstfesten på hospitalet på ovennævnte dato.

Mpr nr. A060005 - - Dato : 19071202
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sygekassebetaling. Centralforeningen af sygekasser i Odense fremkommer med besværing over, at sygekasserne i Middelfart afkræves betaling for samtlige udgifter i forbindelse med deres medlemmer indlæggelse på sindssygeanstalten i Middelfart.

Mpr nr. A062034 - - Dato : 19080219
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør arkitekt Jørgensen, stadsingeniør Quistgaard, hofjægermester Nielsen, P. landstingsmand Jensen, ingeniør Knudsen, sagfører
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Dilletantkommedie. Til dilletantkommedie på salen søndagen den 23 ds. kl. 7 og til påfølgende spisning og bal har jeg på anstaltens vegne den fornøjelse at indbyde: Herr bygningsinspektør arkitekt Kampmann med frue, herr stadsingeniør Jørgensen med datter, herr hofjægermester Quistgaard med frue og datter, herr landstingsmand P. Nielsen med frue, herr ingeniør Jensen, herr sagfører Knudsen med frue.

Mpr nr. A097016 - - Dato : 19080219
Forfatter:Sandby, Herman
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert på hospitalet med Herman Sandby. Programmet er nævnt

Mpr nr. A062035 - - Dato : 19080311
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pladsforhold. En udtalelse fra fire anstalter vedr. pladsforholdene. Man har måttet lave ventelister for patienter der har ret til hurtig optagelse. NB Hallager understreger, at det ikke alene er sygdommens varighed, der er afgørende for om der er helbredelseschancer, der skal være plads til optagelse af alle patienter, hvor udsigten til helbredelse er god. De urolige afdelinger i Århus er overbelagte, fordi anstalten i Viborg ikke ønsker at modtage voldsomme ptt, mens de rolige afdelinger har plads, fordi sådanne ptt dels kan overføres til Viborg, dels kan overføres til Dalstrup.

Mpr nr. A097025 - - Dato : 19080405
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i Vejlby kirke på ovennævnte dato.

Mpr nr. A097034 - - Dato : 19080724
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have på ovennævnte dato.

Mpr nr. A097061 - - Dato : 19081010
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Høstfest. Sang og digt i anledning af høstfesten, som afholdtes på hospitalet ovennævnte dato.

Mpr nr. A061006 - - Dato : 19081118
Forfatter:Jensen, Anders Peter fisker Poulsen, Bernhard patient Hallager
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Erstatning. Fisker Anders Peter Jensen, Egå Bro, ønsker erstatning på 70 kr. for istandsættelse af en motorbåd, som patienten Bernhard Poulsen anrettede under flugt. Tillige ønskes 45 kr. i erstatning for en pram med anker, der blev ødelagt samtidig . Ødelæggelsen skal være sket for 1 1/2 år siden. Hallager svarer, at man ikke ser sig i stand til at udbetale nogen erstatning.

Mpr nr. A061012 - - Dato : 19081125
Forfatter:Richter, Søren
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Erstatning, flugt. Fra Søren Richter indgår krav om erstatning for skade sket på hans båd ved en patients flugt. Han mener skaden beløber sig til 100 kr., men et syn fastslår, at båden allerede inden har været i dårlig stand. Erstatningssummen er større end bådens værdi, hvorfor man afslår at betale. Endvidere gøres den skadelidte opmærksom på, at anstalten ikke er ansvarlig for flygtede patienters handlinger.

Mpr nr. A104234 - - Dato : 19090209
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Ved overflytning til plejeanstalten Råmosegård og Dalstrup af patienter, der indlagt i sindssygehospitalet for det offentliges regning, behøves der kun tilkendegivelse af, ar vedkommende kommune fremdeles vedkender sig betalingspligten. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A063032 - - Dato : 19090210
Forfatter:Quistgård, hofjægermester Knudsen, sagfører Nielsen, P, landstingsmand Kampmann, bygningsinspektør professor Jørgenden, stadsingeniør'Jensen ingeniør Zachariassen, arkitekt Møller, afg. husholderske Bernth, afg assistent afg oldfrue, Møller Ingwersen, enke overopsynsmands
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Dilettant. Til dilettetantkomedie på salen søndagen den 14de dennes aften kl 7 og til påfølgende spisning og bal har jeg på anstaltens vegne den fornøjelse at indbyde: Hofjægermester Quistgård med frue og datter, sagfører Knudsen, Landstingsmand P. Nielsen med frue, bygningsinspektør, professor Kampmann med frue, stadsingeniør Jørgensen med datter, ingeniør Jensen, arkitekt Zachariassen med frue, afg husholderske frk. Møller, afg. assistent Bernth, afg. oldfrue frk. Møller, overopsynsmand Ingwersens enke.

Mpr nr. A097018 - - Dato : 19090213
Forfatter:Bøgh, Erik
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Forestilling på hospitalets teater. Der spilles "Om forladelse", farce med sang i 1 akt af Erik Bøgh og "Jomfruen", vaudeville i 1 akt af Erik Bøgh.

Mpr nr. A063031 - - Dato : 19090302
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. På given foranledning skal man herved anmode direktionen om at oplyse om der er anmeldt ptt. til observation. Hvis dette er tilfældet ønsker man oplyst disses navne, hvornår de er tilmeldt og hvornår de ventes optaget. Man meddeler at der ingen er anmeldt og at der aldrig har været ventetid for observationspatienter.

Mpr nr. A097098 - - Dato : 19090524
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientoverflytning. Blanket beregnet til afgivelse af erklæring fra de på pårørende til en patient om at ville tillade overførsel af vedkommende til plejeanstalten Dalstrup.

Mpr nr. A063022 - - Dato : 19090524
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. brev vedr. retsobservanders stilling ved flugt. se jorn 315/1900. 050-003.

Mpr nr. A097028 - - Dato : 19091023
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Høstfest. Sang forfattet til høstfesten på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A064009 - - Dato : 19091030
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sikringsafdeling. Sundhedsstyrelse anmoder om oplysninger vedr. ptt. der er indlagt af domstolene eller henviste til at tage i forvaring på grund af deres farlighed for den offentlige sikkerhed. Oplysningerne skal bruges ved planlægning af et kriminalasyl eller lign. institution. Sagen er vedlagt en liste over de personer, der findes i Århus med vedføjelse om, hvor ofte de er flygtet.

Mpr nr. A064024 - - Dato : 19099999
Forfatter:Strand
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Retsobservander. Fortegnelse over retsobservander, der er henvist enten af domstole eller myndigheder på grund af farlighed for den offentlige orden. mappe 849. NB maleren Strand, hvis billeder hænger på museet er nævnt i denne liste.

Mpr nr. A065067 - - Dato : 19100123
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Komedie. afbud til komedien.

Mpr nr. A097026 - - Dato : 19100129
Forfatter:Wied, Gustav
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for teaterforestillingen på hospitalets teater på ovennævnte datoer. Der spilles "Skærmydsler" af Gustav Wied og "På kastevolden", sangspil i et akt.

Mpr nr. A065040 - - Dato : 19100608
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Plejeforbedring. Forslag til omorganisering af plejen. Interessant, men vanskelig af skildre i korthed. Forslaget er en fællesindstilling fra alle anstalterne, sundhedsstyrelsen fraråder at indsende det til ministeriet, da man mener at den nuværende minister ikke vil godkende forslaget.

Mpr nr. A065038 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Arbejdsfortjenesten er faldet i værdi, idet udgifter til tobak, der forlods trækkes fra summen, der bliver til uddeling er stegen på grund af større toldafgifter. Beløbet ønskes sat op med 200 kr. Man ønsker også at gøre beløbet mere i overensstemmelse med s 26 af regulativ for statens sindssygeanstalter af 1888, hvorefter ptt. arbejde skal beregning efter omkostninger ved at få det samme lavet af håndværkere udenfor anstalten.

Mpr nr. A097062 - - Dato : 19100722
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A065074 - - Dato : 19100799
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Underretning for dem der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten ved Middelfart. Mappe 844.

Mpr nr. A097032 - - Dato : 19100806
Forfatter:Brun, Johanne, kgl operasangerinde
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sangaften på sindssygehospitalet med kgl. operasangerinde fru Johanne Brun på ovennævnte dato. Programmet er nævnt.

Mpr nr. A065010 - - Dato : 19101006
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: patientforhold

Tekst:
Alkohol. Sundhedsstyrelsen forespørger efter opfordring fra justitsministeriet, hvor mange der er indlagt på grund af alkoholmisbrug. Man svarer 82 af 532. hvis man medtager ptt. hvor misbruget indirekte har medvirket til indlæggelsen er antallet 106. Th. Holm.

Mpr nr. A097056 - - Dato : 19101015
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Høstfest. Lejlighedssange i anledning af høstfesten på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A065005 - - Dato : 19101126
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. I anledning af en forespørgsel fra finansudvalget indsender anstalten en liste til justitsministeriet over afviste patienter i perioden 1. december 1909- til 31. december 1910.

Mpr nr. A065033 - - Dato : 19110103
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Tandpleje. Man søger et beløb på 300 kr til tandlægehjælp idet mange ptt. tænder er i en dårlig forfatning. Bl.a. som følge af indtagelsen af medikamenter. Man ønsker at arrangere sig med en tandlæge i Århus. Liste over løn til funktionærer, der ikke har tjenestebolig.

Mpr nr. A097020 - - Dato : 19110121
Forfatter:C., Hostrup
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for forestillingen "Genboerne", sangspil i 3 akter af C. Hostup opført på hospitalet på ovennævnte datoer.

Mpr nr. A104146 - - Dato : 19110325
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Antal ledige pladser på afdelingerne.

Mpr nr. A067012 - - Dato : 19110607
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Beklædning. Begrundelse til budgettet, indeholder bl.a. en oversigt over, hvad der udleveres af tøj til ptt. på 3. klasse. ptt. på 1. og 2. klasse er selvbeklædere.

Mpr nr. A066030 - - Dato : 19110714
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienters antal. an er gentagne gange blevet anmodet om at modtage en urolig og voldsom pt. fra Grenå, men har været nødt til at nægte indlæggelse. Den pågældende har gjort sig umulig på sygehuset og i arresten. Begrundelsen for afslaget er at hospitalet er fyldt med urolige ptt. rolige ptt. er anbragt på Råmosegård, Dalstrup eller i familiepleje.

Mpr nr. A097057 - - Dato : 19110724
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program i anledning af koncerten i hospitalets have, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A097040 - - Dato : 19110724
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A066027 - - Dato : 19110928
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientantal. Sundhedsstyrelsen forespørger, om der kan overføres ptt. fra Maribo Sindssygeanstalt til Statens Sindssygehospitaler. Oringe har erklæret sig villig til at modtage rolige ptt., men Århus ser sig ikke i stand til at modtage de urolige.

Mpr nr. A097041 - - Dato : 19111007
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Høstfest. Lejlighedssang og digt i anledning af høstfesten på hospitalet på ovennævnte dato.

Mpr nr. A097043 - - Dato : 19111026
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Underholdning. Program for aftenunderholdningen på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A066010 - - Dato : 19111031
Forfatter:Kjeldsen. Georg, artist
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Artist. Georg Kjeldsen tilbyder en forestilling på hospitalet og man siger tak. Hvad forestillingen går ud på fremgår ikke af brevet.

Mpr nr. A068017 - - Dato : 19111205
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Fest. der er indbudt til fest. Takkebreve og høflige afslag.

Mpr nr. A069009 - - Dato : 19120117
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Aftenskole. Personalet ønsker en aftenskole med undervisning i dansk stil, analyse og litteratur samt regning og fysik, hvilket ministeriet bevilliger 150 kr. til.

Mpr nr. A097021 - - Dato : 19120210
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for teaterstykker opført på hospitalets teater på på ovennævnte datoer. "Vækkeuret", farce et akt. "Store bededags aften", farce med sang i et akt og "Sagt op", dramatisk situation med sang.

Mpr nr. A069047 - - Dato : 19120228
Forfatter:Piesker, Helene, organist Hallager
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Organisten Helene Piesker tilbyder en koncert, men dette afslås af Hallager.

Mpr nr. A068008 - - Dato : 19120807
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
obligation. Tilhørerende fonden for patienters arbejdsfortjeneste er indsendt til prohibitivpåtegning.

Mpr nr. A068005 - - Dato : 19120923
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udenlandske statsborgere. i Middelfart blev indlagt en tysker der arbejdede i Østerhæsinge på en hovedgård. Denne blev tildelt 3 måneders fripleje samt nedsat betaling 55 øre pr. dag. Både han og 2 polakker forlangte indlagt på 2den forplejningsklasse, men i begge tilfælde afgjorde justitsministeriet, at de skulle behandels på 3die klasse, ikke efter fællesregulativets s 23.

Mpr nr. A069013 - - Dato : 19121003
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Barbering. Sundhedsstyrelsen forespørger om der kan spares ved at lade ptt betale barberinger ud over 1 ugtl. med 10 øre. Hospitalet svarer, at der ikke vil være grund til at nedsætte barberens løn, da gevinsten bliver meget lille.

Mpr nr. A097048 - - Dato : 19121012
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Lejlighedssang. Sang digtet i anledning af høstfesten på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A070026 - - Dato : 19130199
Forfatter:Bagger, kaptajn Wimmer, Aug
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Foredrag. Kaptajn Bagger tilbyder et foredrag om balkankrigen og balkanlandene, han bliver bl.a. anbefalet af Aug. Wimmer, St. Hans hospital.

Mpr nr. A097031 - - Dato : 19130222
Forfatter:Moinaux, Jules
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for teaterforestillingen på hospitalet på ovennævnte datoer. Der blev spillet "De to døve", systspil i 1 akt af Jules Moinaux og "101 er ude", farce med sang i 1 akt.

Mpr nr. A067007 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Aftenskole. Vedrørende overskridelser af budgettet, er der udbetalt 150 kr. til ledelsen af en aftenskole for en del af personalet. Dennes indhold fremgår ikke af skrivelsen.

Mpr nr. A097035 - - Dato : 19130904
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have på ovennævnte dato.

Mpr nr. A097012 - - Dato : 19131011
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Lejlighedssang. Sang digtet til høstfesten på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A097046 - - Dato : 19140221
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Lejlighedssang. Nogle måske til dels personlige indtryk fra komedien på hospitalet, som blev spillet på ovennævnte datoer.

Mpr nr. A097023 - - Dato : 19140221
Forfatter:Lumbye, Knud skuespilforfatter Bøgh, Erik skuspilforfatter
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for forestillingerne på hospitalets teater på ovennævnte datoer. Der spilles "Papilotterne", Farce i et akt af Knud Lumbye og "En lille datter", farce med sang i et akt af Erik Bøgh.

Mpr nr. A097033 - - Dato : 19140529
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten på hospitalet på ovennævnte dato.

Mpr nr. A104040 - - Dato : 19140725
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Antal patienter indlagte i sindssygehospitalet ved Århus i tiåret 1903-4 - 1912-13. I alt indlagt, deraf på 3. klasse og 1 samt 2 klasse, fordeling af patienter dels på Middelfart og Vordingborg område, dels på Århus og Viborgs område.

Mpr nr. A097038 - - Dato : 19140827
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A104161 - - Dato : 19150611
Forfatter:Krarup, overlæge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
’ndring til lovudkast. Overlæge Hallagers ændringer til det lovudkast til lov om ordning af plejeforholdend på statens sindssygehospitaler, som overlæge Krarup har udarbejdet.

Mpr nr. A104135 - - Dato : 19150618
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Følgeskrivelse angående en række sager: lov om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler (forslag), forslag vedrørende lønninger til forskellige funktionærer på hospitalerne, forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende det førstnævnte forslag, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende forslag til emolumentreglement.

Mpr nr. A097027 - - Dato : 19150827
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have på ovennævnte dato.

Mpr nr. A097008 - - Dato : 19151003
Forfatter:Holm, Per, konfirmand
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Konfirmation. Lejlighedssang til Per Holms konfirmation på ovennævnte dato.

Mpr nr. A104162 - - Dato : 19159999
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Lovforslag. Forslag til lov om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler udarbejdet af plejer Anton C. Andersen.

Mpr nr. A097044 - - Dato : 19160712
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udflugt. Lejlighedssange i anledning af hospitalets udflugt til Kalø på ovennævnte dato.

Mpr nr. A076031 - - Dato : 19160720
Forfatter:Jensen, Laurine Kristine Margrethe
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Anbringelse på andet hospital end hvor hjemmehørende. Justitsministeriet har skrevet til amtmanden for Holbæk Amt. Spørgsmålet er hvorvidt Laurine Kristine Margrethe Jensen kan blive anbragt på sindssygehospitalet i Nykøbing på Sjælland eller skal forblive på Sct. Hans hospital. Hun skal blive, da hun er hjemmehørende i København. For at kunne komme ind på andet hospital skal dette ske på 1. eller 2. klasse. Hospitalet i Nykøbing har kun en forplejningsklasse svarende til de andre hospitalers 3. klasse.

Mpr nr. A076004 - - Dato : 19161206
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pladsforhold. Brev fra direktionen til justitsministeriet vedrørende pladsforholdene. Hospitalet er indrettet til at tage 468 patienter. Justitsministeriet har givet tilladelse til der forekommer en overbelægning på 15% indtil sindssygehospitalet ved Middelfart var opført. Siden slutningen af 80erne anses hospitalet at have plads til 540 patienter. For nærværende er der 271 mænd og 248 kvinder, i alt 519 patienter. Årsagen er at det ikke har været mulig at få plejepersonalet fuldtalligt.

Mpr nr. A077029 - - Dato : 19161208
Forfatter:Jespersen, O P , og sønner
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Måtter, lavet på hospitalet. O. P. Jespersen og sønner, København forhører sig om de eventuelt kunne blive forhandlere af de måtter der bliver lavet på hospitalet. Hospitalet ser sig ikke stand til at entrere med det pågældende firma, da patienternes arbejde er baseret på nyttegørelsen for hospitalet.

Mpr nr. A078021 - - Dato : 19170123
Forfatter:Florents, Edmund
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Edmund Florents sanger tilbyder en koncert, men man frabeder sig.

Mpr nr. A078056 - - Dato : 19170220
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Støtteforening. Man har dannet en forening, der skal støtte udskrevne patienter og vil i den anledning gerne have en oversigt over hvor mange, der er udskrevne og deres erhverv. Man ønsker at støtte økonomisk efter udskrivelsen. Mappe 850.

Mpr nr. A078004 - - Dato : 19170412
Forfatter:Neve, G, dr med
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Ædruelighedskommission. I anledning af indenrigsministeriet hertil oversendt andragende fra 2'ædrulighedskommission, skal man herved til efterretning meddele, at det tillades dr. med. g. Neve efter nærmere aftale med hospitalets overlæge og til de tider, som af denne skønnes passende, at undersøge sygdomsforholdene hos hospitalets patienter med hensyn til de spørgsmål der er af betydning for den nævnte kommissions arbejde.

Mpr nr. A079006 - - Dato : 19171027
Forfatter:Kjeldsen, Georg, tryllekunstner
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Tryllekunstner. Jeg tillader mig at forespørge, om det mulig kunne passe overlægen at jeg i lighed med for nogle år siden gav en forestilling på sindssygehospitalet. eg kommer til Jylland i november måned, skal optræde den 1.2. 3. 4. novbr.i Hjørring 6te i Kolding, så jeg står selvfølgelig gerne til overlægens dispotion en anden dag. Jeg har i år jubilæums (25 år) og tillader mig at indlægge nogle presseudtalelser af de københavnske blade i anledning af jubilæet. Georg Kjeldsen.

Mpr nr. A078050 - - Dato : 19171126
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Finansudvalget ønsker oplysning om belægning. Af ministeriets skrivelse af 3. november 1884 fremgår det, at der skal være 15 % overbelægning på hospitalet indtil sygehuset i Middelfart er færdigt. Det er det nu, men det har ikke været muligt at nedskære patienttallet. I plejecentralerne Dalstrup og Raamosegaard er der plads til hhv. 70 kvinder og 98 mænd, desuden er der patienter i familiepleje. Den øjeblikkelige belægning er: i hospitalet 252 mænd 257 kvinder i alt 509 Raamosegaard 62 do i alt 62 Dalstrup 97 do i alt 97 Familiepleje 44 do 84 do i alt 128 393 mænd 403 kvinder 1alt 796 Grunden til hospitalet ikke er fuldt belagt er, at der i den senere tid har været mange dødsfald, endvidere har der ikke været nogen synderlig overflytning fra modtagelsesafdelingerne. Plejecentralerne kan ikke altid være fuldt belagte, da de til enhver tid skal modtage familieplejepatienter.

Mpr nr. A097039 - - Dato : 19180516
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A104211 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Udført arbejde af patienterne i august måned 1918 med dertil erlagt betaling. Pa den anden side af bladene notater vedrørende hesteholdet.

Mpr nr. A082030 - - Dato : 19190110
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sindssyge børn. Man har over ministeriet foreslået følgende med hensyn til sindssyge og åndssvage børn: Når et barn bliver fjernet fra hjemmet af værgerådsinstitutionen og indlagt til behandling på en anstalt, da ophører værgerådets kompetence og forældrene kan kræve barnet udskrevet og uden hensyn til at det vanskeliggør behandlingen. Dette vil man have lavet om, så forældremyndigheden kan fratages forældrene og overgå enten til anstalten eller værgerådet. Man forespørger overlægen, hvorledes han ønsker det ordnet med sindssyge børn. Han skriver at dette kun vil være aktuelt i sjældne tilfælde, og når det er tilfældet vil han foretrække at en uvillig institution har forældremyndigheden for derved at sikre, at kun egentlig behandlingskrævende børn bliver indlagt. Overlægen skal således ikke have den fulde myndighed over børnene.

Mpr nr. A083011 - - Dato : 19190303
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Den alm. Danske Massageforening. Man sender en forespørgsel om der er sygegynmastik- og massører ansat ved hospitalet eller om man har planer om at ansætte sådanne. Begge spørgsmål besvares benægtende.

Mpr nr. A097036 - - Dato : 19190324
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A083010 - - Dato : 19190414
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Sundhedsstyrelsen forespørger, hvor mange ledige pladser der er. Man svarer, at der siden 1880 har været 15% overbelægning, der var beregnet til at vare til Middelfart hospital blev bygget, men denne tilstand er blevet permanent. Siden har der været vanskeligheder med optagelsen, fordi der har været influenzaepidemi. For tiden er der 32 ledige pladser for mænd og 13 for kvinder. Årsagen til dette problem er, at man ikke kan få patienterne overført fra modtagelsesafdelingerne til permanente afdelinger. Der foreligger til taget fra årsberetningerne fra 1916-18, disse viser, at der har været flere ledige pladser for kvinder end for mænd, efter min mening skulle disse procentuelle forskelle ikke findes, idet der teoretisk må være lige mange af hvert køn som bliver indlagt.

Mpr nr. A096004 - - Dato : 19190523
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Belægningsforhold den 23. maj 1919. Specifikation af antal pladser, antal patienter og antal ledige pladser på de forskellige afdelinger på mands og kvindesiden.

Mpr nr. A082064 - - Dato : 19190524
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienttal. Sundhedsstyrelsen skriver til hospitalet, at man gerne vil have løbende underretning om belægningen på afdelingerne, hvor man anmodes om at fremkomme med et forslag til skema over belægningen. Vedlagt er et udkast til et sådant skema.

Mpr nr. A097051 - - Dato : 19190722
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A082065 - - Dato : 19190801
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Tandlæge. Man overvejer en fast tandlæge til hospitalet og undersøger dels hvor meget behandling hos tandlæge har kostet, dels hvor meget det vil koste at have en fast tandlæge på hospitalet. I 1917-18 er anvendt 27,50 kr. på tandlæge til 3. klasses ptt. der er de eneste, som får tandlægebehandling på hospitalets bekostning. En fast tandlæge skal for 2 timer daglig have 1000 kr. og 8 kr. for hver ekstratime, desuden skal han have befordringsgodtgørelse og godtgørelse for den tid, der medgår til transport til hospitalet.

Mpr nr. A084019B - - Dato : 19191211
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indbyggertal og sengepladser på sindssygehospitalerne. Sundhedsstyrelsen skriver til justitsministeriet om indbyggertal og sengepladser under de forskellige hospitaler. Der er i alt 2254 sengepladser, hvoraf Århus har 708, Middelfart 766 og Viborg 780. Opgørelsen foretages i forbindelse med indlemmelsen af Sønderjylland.

Mpr nr. A082010 - - Dato : 19191211
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Personaleantal. Patientantal. Fra folketingets finansudvalg kommer der spørgsmål om, hvor mange ptt. og hvor meget personale der er ved hospitalet. Patienter: i hospitalet...............261 mænd.......262 kvinder..523 i familiepleje..............37 ....... 76 Raamosegaard.................0 ....... 0 Dalstrup....................84 ....... 0 ialt.......................382 .......404 Personale: Ved hospitalet............ 31 plejere, 36 plejersker 7 mandlige og 13 kvindelige elever Det budgetterede antal er 95, der mangler således 8 ved Raamosegaard er der 7 plejersker, som budgetteret.

Mpr nr. A097037 - - Dato : 19200320
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program fro koncerten på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato.

Mpr nr. A085031 - - Dato : 19200806
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Betaling. Forespørgsel til justitsministeriet om fra hvilken dato sønderjyske patienter skal betale for behandling.

Mpr nr. A097022 - - Dato : 19200916
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten i hospitalets have på ovennævnte dato.

Mpr nr. A082057 - - Dato : 19201015
Forfatter:Kjær, overplejer Nielsen, H, overplejerske
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientgymnastik. Overplejer Kjær og overplejerske frk. H. Nielsen ønsker 2 kr. pr gymnastiktime i stedet for 1,50 kr. som hidtil, men ministeriet afslår.

Mpr nr. A084014 - - Dato : 19201116
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning på hospitalerne. Sundhedsstyrelsen indkalder overlægerne til møde om et nyt hospital. I brev af 19. april 1920 bemyndiger justitsministeriet hospitalet til at foretage overbelægning i det omfang der er nødvendigt, det er indlemmelsen af de sønderjydske landsdele, der er tale om. Brev af 16. januar til overlægerne på Middelfart, Vordingborg, Nykøbing F og Viborg. Brevet omtaler en vedlagt skrivelse, den er der ikke.

Mpr nr. A085010 - - Dato : 19201119
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pladsforholdende på hospitalet. Overlægen skriver til sundhedsstyrelsen at det er muligt at forøge pladsforholdende på kvindesiden ved at flytte de på afdeling c værende 9 kvinder. Dette betyder at man vil blive i stand til at optage 18 nye patienter. Dette betyder at 2 nye plejersker skal ansættes. Der er en tilgang af velanbefalede ansøgere i modsætning til tidligere. Justitsministeriet meddeler at der er givet bemyndigelse til at ansætte 2 plejersker og 1 afdelingspige på afdeling c.

Mpr nr. A085061 - - Dato : 19201204
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Straffefanger. Når straffefanger indlægges beholdes deres effekter på straffeanstalten, men skal udleveres herfra til hospitalet når straffetiden udløber og fangen evt. fortsat er indlagt på hospitalet i dette tilfælde skal effekterne overdrages til hospitalet og ved udskrivning tilbageleveres herfra.

Mpr nr. A086029 - - Dato : 19210301
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientoverførsel, Slesvig. Der er sendt krav fra sindssygeanstalten i Slesvig om overtagelse af ptt. fra de genforenede sønderjyske landsdele. Man forespørger i ministeriet og påpeger, at optagelse af disse ptt. vil hindre optagelse af friske tilfælde og skabe overbelægning. Ministeriet kræver dem optaget.

Mpr nr. A085002 - - Dato : 19210329
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sønderjydske sygekasser. Overalt i Danmark tillægges der medlemmerne af de sønderjydske tvangssygekasser de samme rettigheder som er tillagt medlemmer af de anerkendte sygekasser. Bekendtgørelsen vedrørende den midlertidige ordning af sygeforsikringen i de sønderjydske landsdele er vedlagt. Fra Statens Sygekasseinspektorat findes en liste over de sønderjydske sygekasser, samt der formand og forretningsfører.

Mpr nr. A087005 - - Dato : 19211022
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Retspsykiatri. Man har i Nykøbing Sj. problemer med mange indlagte forbrydere, der til tider kan være voldsomme, derfor ønsker man en videre anvendelse af sikringsafdelingen, der er udrustet til den slags opgave. Henvendelsen til ministeriet resulterer i et cirkulære til retsbetjente om, at udtrykkelig nævne voldsomme og udbrydende patienters tilbøjeligheder, når disse begæres indlagt.

Mpr nr. A089265 - - Dato : 19220102
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Regler for besøgende. Overlægen giver nogle regler for hvad besøgende ikke må, når de er i besøg hos patienter. De har karakter af ordensregler.

Mpr nr. A089262 - - Dato : 19220104
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus om indkøbet af råvarer til patientarbejdet. Det forslås, at hospitalet knytter kontakt til kontoret for fængselsvæsenets arbejdsdrift for om muligt i samarbejde hermed at opnå besparelser på stor samlede indkøb.

Mpr nr. A089267 - - Dato : 19220107
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Nattero. Af hensyn til de sovende nattevagter, mindes husets øvrige beboere om at færdes stille på trapper og korridorer, ikke træde hårdt i gulvet, ikke hamre på vægge eller foretage sig anden støjende virksomhed indtil kl. 5 fra overlægen.

Mpr nr. A089268 - - Dato : 19220107
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Besøg. Overlægen indskærper, at patienternes besøg hos personer fra personalet privat ikke må finde sted uden hans tilladelse.

Mpr nr. A089213 - - Dato : 19220114
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Porto. Direktoratet ønsker at få oplyst, hvilken praksis hospitalet følger ved betaling af porto for patienternes korrespondance. Endvidere ønskes oplyst, hvor stort et beløb det drejer sig om.

Mpr nr. A089189 - - Dato : 19220118
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Brev fra direktoratet, hvor det forklares, hvordan hospitalets venteliste på patienter skal føres under henvisning til vedlagte blanketter. Der er kartotekskort over mandlige og kvindlige personer på venteliste, blanketter til meddelelse af optagelse på venteliste samt forespørgseler om, hvorvidt man fotsat ønsker at være opført på ventelisten. Endvidere er der et indberetningsskema for hospitalet som helhed vedrørende pladsforholdene, begæringer om optagelse, samt ventetiden for di i månedens løb optagne.

Mpr nr. A089211 - - Dato : 19220118
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Direktoratet udbeder sig tjenstligt en fortegnelse over, hvilke forskellige arter af arbejdsvirksomhed, der drives af hospitalets patienter, hospitalet svarer herpå med en liste over mandearbejde og kvindearbejde.

Mpr nr. A089203 - - Dato : 19220126
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet meddeleer, at hvis der i forbindelse med optagelsen af en person på venteliste er sket en fejltagelse mht. det landområde, som hører ind under det pågældende sindssygehospital, skal denne fejl meddeles personen, inden denne optages på venteliste.

Mpr nr. A089214 - - Dato : 19220299
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Porto. Direktionen for sindssygehospitalet svarer på en forespørgsel fra direktoratet vedrørende udlæg til porto fro 3. klasses patienter på hospitalet. Hospitalet anslår, hvor stort et beløb, det ville dreje sig om, hvis alle portoudgifter skulle bestales herfra.

Mpr nr. A089215 - - Dato : 19220310
Forfatter:
Emnegruppe: patientforhold

Tekst:
Porto. Direktoratet meddeler, at udlæg til porto for breve fra patienterne skal betales af de personer eller institutioner, for hvis regning den enkelte patient er indlagt. Det samme gælder tjenstlige skrivelser, medmindre patienten er indlagt for det offentliges regning.

Mpr nr. A089050 - - Dato : 19220320
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Direktoratet for statens sindssygehospitaler spørger om, hvorvidt der findes ansatte, som oppebærer understøttelse i henhold til lov om midlertidig understøttelse til militære invalider og sådannes efterladte i de sønderjyske landsdele. Hospitalet svarer, at ingen af de ansatte oppebærer en sådan understøttelse.

Mpr nr. A089216 - - Dato : 19220415
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til Råmosegård angående porto for patienternes korrespondance. For fremtiden skal der føres særskilt regnskab for den enkelte patient, således at rette vedkommende kan betale sin andel af portoen.

Mpr nr. A089202 - - Dato : 19220511
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet meddeler, at personer, som er bevilget optagelse, men endnu ikke er indlagt, skal forblive på ventelisten, indtil de er indlagt.

Mpr nr. A089201 - - Dato : 19220517
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Direktoratet ønsker oplyst, hvor de på venteliste værende personer befandt sig ved udgangen af april måned. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089196 - - Dato : 19220707
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus angående den indsendte indberetning om pladsforholdene for juni. Det fremgår, at to personer er henvist til et andet sindssygehospital, og direktoratet ønsker at vide, om det skyldtes, at de hører under et andet hospitals landområde. Dette bekræftes af hospitalet, som tillige sender en revideret venteliste.

Mpr nr. A089197 - - Dato : 19220729
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange af de på venteliste opførte personer, som har stået på denne i længere tid end 2 måneder. Hvis sådanne findes, henstilles det, at imødekomme disse, fremfor at tage nogle ind, som har ventet i kortere tid. Hospitalet svarer, at der ikke i øjeblikket er personer på venteliste, som har ventet i mere end 2 måneder.

Mpr nr. A093057 - - Dato : 19220829
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Festligheder. Direktoratet forespørger, hvor mange festligheder, der holdes for personalet om året og om personalet deltager i festligheder for patienterne, således at der ydes dem gratis traktement. Man svarer fra hospitalet, at der nu kun holdes en fest om året for personalet, nytåraften, hvor der er bal. Der udleveres kaffe, brød og punch på hospitalets regning samt en cigar. Musikken betales også af budgettet. Der har i mange år været tradition for en høstfest, men denne tradition blev brudt i 1913, på grund af de ugunstige tider. Man understreger, at det er nødvendigt med festligheder, fordi det knytter personalet mere til stedet. Personalet deltager endvidere i de udflugter, der arrangeres for patienterne, men det er jo i embeds medfør. Dog er der familier med!

Mpr nr. A097052 - - Dato : 19221129
Forfatter:Heiberg, Johanne Louise
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for teaterforestillingen på hospitalets teater, som fandt sted på ovennævnte dato. Der spilledes "Abekatten", vaudeville i 1. akt af Johanne Louise Heiberg.

Mpr nr. A091078 - - Dato : 19221204
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sønderjyske patienter. Det statisstiske departement spørger hvor mange sønderjyske ptt. der er i hospitalet fra før den 1. februar 1921. På bagsiden af indberetningsbrevet er en liste med patientnumre og navne. Nogle af ptt. er døde andre er udskrevne.

Mpr nr. A089195 - - Dato : 19221207
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Direktoratet har fundet en uoverensstemmelse i indberetningen om antal ledige pladser på kvindesiden og ønsker fejlen rettet.

Mpr nr. A091084 - - Dato : 19221227
Forfatter:Gulstad, de Møller, reservelæge Wiggers-Hansen, reservelæge
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse ved legemlig sygdom. På given foranledning skal direktionen tillade sig at anmode om, at det i fremtiden må blive iagttaget, at patienter, der er hjemmehørende i Århus og som på grund af legemnlig sygdom trænger til behandling på et sygehus, søges optaget i det af Århus Købstads hospitaler, hvor de efter deres sygdoms natur hører hjemme, altså kommunehospitalet eller Marselisborg hospital, således at kun de til syehusbehandling trængende patienter, der er hjemmehørende i landområderne udenfor Århus Købstad, søges optagne i Århus Amtssygehus. Til dr. Gulstad, reservelæge Møller og reservelæge frk Wiggers-Hansen.

Mpr nr. A089191 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Skema over en række patienter optaget fra venteliste med specifikation over opholdssted inden indlæggelsen. fødselsdato og tidspunkter for indkaldelse og indlæggelse.

Mpr nr. A089199 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Skemaer udfyldt med oplysninger om antallet af patienter på de forskellige afdelinger specificeret måned for måned med oplysning om til - og afgange i månedens løb samt prøveudskrevne og ledige pladser. Oplysningerne omfatter månederne fra april 1922 til og med marts 1923.

Mpr nr. A089200 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Fortegnelse over prøveudskrevne patienter måned for måned i tidsrummet juni 1922 - marts 1923.

Mpr nr. A089194 - - Dato : 19230109
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Overlægen bestemmer, at belægning plus ledige pladser ikke må overstige 308 på mandssiden og 306 på kvindesiden. Hvis belægningen er større, betegnes disse pladser som ekstra senge.

Mpr nr. A089193 - - Dato : 19230110
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet anmoder om at få tilsendt indberetning om pladsforholdene inden de andre månedsberetninger.

Mpr nr. A091054 - - Dato : 19230131
Forfatter:Johansen, V, cand jur, inspektør Sct Hans
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Besøg. Cand. jur. V. Johansen, der er inspektør på Sct. Hans hospital bliver intortuceret af direktoratet og han får stillet er værelse til rådighed samt tilladelse til at gøre sig bekendt med alle forhold som han måtte ønske indsigt i.

Mpr nr. A091039 - - Dato : 19230222
Forfatter:Lauersen, Holger, mælkedreng Gulstad, dr
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Ulykke. Ved tilbagesendelsen af sognerådsforeningens ulykkesforsikrings skrivelse af 20 ds og de dermed fulgte bilag angående det mælkedreng Holger Lauersen overgåede ulykkestilfælde tillader jeg mig med hensyn til den påtænkte undrsøgelse af ham, at henvise ulykkesforsikringen til afdelingslæge, dr. Gulstad, her ved hospitalet. Dr. Gulstad har konsulation i Århus ti, to og lø Lille Torv 7 fra kl. 4-5.

Mpr nr. A091064 - - Dato : 19230301
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelsesområde. Der sker ændring af s1 og 2 i fællesregulativ for Statens sindssygehospitalet af 1915. s indeholder regler for, hvilke landområder, der hører under de respektive hospitaler.

Mpr nr. A089192 - - Dato : 19230306
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet udbeder sig en fortegnelse over de personer, der var opført på venteliste ved udgangen af marts. Disse opdeles i mænd og kvinder samt forsynes med navn og fødselsdato.

Mpr nr. A092007 - - Dato : 19230407
Forfatter:Rytter, Svenning
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Tvangsindlæggelse. Medens det i s 36 stk 2 i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 1. oktober 1915 er bestemt, at en patient, som tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt på et af statens sindssygehospitaler som farlig for den almindelige sikkerhed, kun kan udskrives med politimyndighedens samtykke, er der ikke med hensyn til patienter, der ved politiet foranstaltning er tvangsindlagte som farlige for sig selv og andre, givet tilsvarende bestemmelse. Da justitsministeriet imidlertid finder det uheldigt, at det kan forekomme, at patienter af den sidstnævnte art udskrives uden at indlæggende politimyndighed får kundskab derom, skal man derfor anmode herr overlægen fremtidig at iagttage at der i tilfælde af udskrivning - herunder udskrivning på prøve - af patienter, som ved politimyndighedernes foranstaltning er indlagte på sindssygehospitalet som farlige for sig selv eller andre, så vel som når det tillades sådanne patienter at aflægge besøg i deres hjem, en passende tid forinden gives den indlæggende politimyndighed underretning om udskrivningen eller det tilladte besøg. Svenning Rytter.

Mpr nr. A193189 - - Dato : 19230421
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. På grund af pladsforholdende afvises en patient først fra Middelfart sindssygehospital, siden fra sindssygehospitalet ved Århus, hvorpå patienten henvises til Viborg sindssygehospital

Mpr nr. A193103 - - Dato : 19230503
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold.

Tekst:
Arbejdsvæsen. Direktoratet sender hoslagt et særtryk af tabel 10 om arbejdsvæsenet fra beretningen om straffeanstalterne i Danmark i finansåret 1920-21. Heraf fremgår, hvilke arbejdsfag, der er taget op af fængselsvæsenet.

Mpr nr. A089190 - - Dato : 19230702
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indberetning. Direktoratet anmoder hospitalet om at indsende oplysninger om, hvilke af de på venteliste opførte personer, der måtte være udgåede af listen eller indkaldt til optagelse på hospitalet. Disse oplysninger tilbagesendes den 3. juli 1923.

Mpr nr. A097055 - - Dato : 19230728
Forfatter:Bruun, Dorthea, Akkompagnatør Lindahl, Jørgen, operasanger
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Koncert. Program for koncerten på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato. Operasanger Jørgen Lindahl sang akkompagneret af frk. Dorthea Bruun.

Mpr nr. A093049 - - Dato : 19230910
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Vattæpper. I henhold til det indsendte regnskab bestemmer direktoratet at der ikke mere må udleveres vattæpper til personale og til patienter kun efter ordination.

Mpr nr. A092074 - - Dato : 19231211
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Julelotteri. Plejerne har afholdt julelotteri, hvortil der er skænket varer fra forskellige forretninger, hvorfor der udsendes takkeskrivelser. Overskuddet går til patienternes juletræ.

Mpr nr. A089198 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Indberetninger månedsvis over belægningsforholdene på sindssygehospitalet ved Århus samt Dalstrup og Råmosegård for året 1/4 1922 - 31/3 1923.

Mpr nr. A193121 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patinter. Indberetning fra sindssygehospitalet ved Århus for månederne fra april 1923 til og med marts 1924 angående pladsforholdende, begæringer om optagelse og ventetiden for de i månedens løb optagne. Belægningen er specifiseret på mænd og kvinder samt på afdelingstyper. På bagsiden af skemaerne er anført belægningen på Dalstrup og Råmosegård samt til- og afgange af patienter herfra.

Mpr nr. A193120 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Patientbelægning. Til og afgang af patienter på de forskellige afdelinger på sindssygehospitalet ved Århus på de forskellige afdelinger på sindssygehospitalet ved Århus månedsvist for finansåret 1. april 1923 - 31. marts 1924.

Mpr nr. A089269 - - Dato : 19240205
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udgangstilladelse. Overlægen indskærper, at patienter, der har tilladelse til at gå udenfor hospitalet uden ledsagelse, skal være forsynede med et af overlægen underskrevet kort, der på forlangende må vises ved udgangen igennem porten.

Mpr nr. A089271 - - Dato : 19240208
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Overflytning. Overlægen meddeler, at der ved overflytning af patienter til kommunehospitalet og amtssygehuset skal medtages skriftlig oplysning om patientens fulde navn og hjemsted, og om hvem der kautionerer for betalingen. Endvidere skal ledsageren på sygehusets kontor give melding om patientens ankomst.

Mpr nr. A092045 - - Dato : 19240208
Forfatter:Munck, Laurits Peter Nielsen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sikringspatient. Pt. nr 9485 Laurits Peter Nielsen Munck skal overføres til sikringsanstalten ved Nykøbing Sj. Man forespørger i direktoratet om omkostningerne skal udredes af hospitalet, så som det er sket i andre tilfælde, hvor overførslen sker ved justitsministeriets bestemmelse, eller om udgifterne skal pålægges kautionisten? Direktøren mener at udgifterne skal udredes af kautionisten.

Mpr nr. A092039 - - Dato : 19240221
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Bortgang. Når en patient, der uden at være helbredet dog ikke nødvendigvis behøver at opholde sig i hospitalet, forlader dette og bringes tilbage hertil af familien eller forsørgeren eller ved disses foranstaltning, så refunderer hospitalet ikke de dermed forbundne udgifter. Når derimod en patient, der ikke er skikket til at leve udenfor hospitalet, efter at være gået bort derfra bringes tilbage af politiet eller af private, der har set at hans optræden er sindssyg, så betaler hospitalet de med tilbagebringelsen forbundne udgifter, eventuelt en dusør til vedkommende.

Mpr nr. A193118 - - Dato : 19240308
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Med indberetningen og pladsforholdene for marts bedes to fortegnelser, en for mænd og en for kvinder, affattet i overensstemmelse med vedlagte skema over de ved udgangen af marts på venteliste opførte.

Mpr nr. A097047 - - Dato : 19240328
Forfatter:Hostrup, C
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for teaterforestillingen på hospitalet, som fandt sted på ovennævnte dato. Der spilledes "Intrigerne" sangspil i 1 akt af C. Hostrup og "I pensionatet", sangspil i 1 akt.

Mpr nr. A193105 - - Dato : 19240506
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet har tilbagesendt en venteliste på patienter og ønsker den ajourført m.h.t. anmærkninger om optagelse. Direktionen for sindssygehospitalet svarer i tilknytning hertil de specielle forhold, som gør sig gældende for nogle patienters optagelse.

Mpr nr. A095008 - - Dato : 19240631
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientfoverførsel. En tvangsindlagt patint, der er farlig for sig selv og som erklærer, at han vil undvige ved førstkommende lejlighed fra Vedsted søges enten placeret på et andet hospital eller der skal indrettes et højere hegn ved Mds, E i Vedsted. Århus svarer, at man kun kan modtage en urolig patient, hvis der samtidig flyttes en patient fra herværende vagtafdeling. Sundhedsstyrelsen anbefaler en forhøjelse af hegnet og en overflytning snarest mulig til et andet hospital.

Mpr nr. A095001 - - Dato : 19240707
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Skovtur. I tirsdags havde Jysk Asyl sin store skovtur til rnereden hvor 200 patienter deltog. Turen gik endnu engang væsentlig i automobiler, hvoraf nogle var stillet til rådighed af private automobilejere. Disse fortjener en særlig tak for elkværdigheder de viste overfor patienterne. En tak skylder hospitalet også værten og personalet på rnereden for imødekommenhed og hjælpsomhed. Hoslagte meddelelse beder jeg redaktionen optage i Århus Stiftstidende (amtstidende) på samme måde som anmodningen før skovturen. Med forbindtligst tak for redaktionens hjælpsomhed i denne sag.

Mpr nr. A094130 - - Dato : 19240728
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Celler i lokalsygehuse. Overlægen i Vedsted har sendt en erklæring til direktoratet om, at det er umuligt at få patienter optagne i Tønder og at Ribe sygehus nedlægger sine 4 celler til sindssyge. Direktoratet skriver til syndhedsstyrelsen, at statens sindssygehospitaler ikke er i stand til at modtage alle patienter, der henvises fra praktiserende læger, idet overlægen her afviser personer, der ikke hører hjemme her. Dels er nogle patineter ved pludseligt opstående sindssygdom henvist til lokalsygehusene og personer, der kun er lettere tilfælde må også modtages til midlertidig behandling.

Mpr nr. A094101 - - Dato : 19240926
Forfatter:Kjeldsen, georg, tryllekunstner
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Tryllekunstner. Et Københavnsk engageringsbureau tilbyder og får antaget tryllekunstneren Georg Kjeldsen. Vedlage breve og liste over, hvilke kunstnere bureauet råder over.

Mpr nr. A095024 - - Dato : 19241023
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. Man skal ikke længere have ministeriets tilladelse til at indlægge ptt. til observation, men dette kan ske ved dom eller ved anklagemyndighedens eller egen anmodning. Observationen skal ske ved det hospital, det pågældende landområde hører under, dog hvis en ptt er særlig farlig eller vel undvige skal det ske på den særlige observationsafdeling i Viborg.

Mpr nr. A094008 - - Dato : 19241023
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. Der skal ikke indhentes ministeriets samtykke til indlæggelse til observation, idet det overlades til politimesteren dels efter kendelse dels efter begæring fra pågældende patient. Særligt belastede skal indlægges på særlige observations afdeling i Viborg.

Mpr nr. A094057 - - Dato : 19241217
Forfatter:
Emnegruppe: patientforhold

Tekst:
Optagelsesområde. Politimesteren i Hobro forespørger på hvilket hospital tvangsindlagte patienter fra ls-Hørby-Døstrup kommuner skal indleveres, da disse i verdslig og kirkelig henseene hører under forskellige herreder. Man svarer fra direktoratet, at de skal indlægges i Århus.

Mpr nr. A193107 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Fortegnelse over mænd, der ved udgangen af marts 1924 hanstod på ventelisten for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193106 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Fortegnelse over kvinder, der ved udgangen af marts 1924 henstod på ventelisten for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089273 - - Dato : 19250120
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Penge. Overlægen bringer i erindring, at patienterne ikke må modtage penge for tjenester, de yder funktionærerne, af disse. Hvis funktionærene ønsker at give patienterne noget, skal det passere via overordnede plejepersonale.

Mpr nr. A193104 - - Dato : 19250120
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler direktoratet, at den sidste mandlige patient på venteliste ved udgangen af marts 1924 nu er indlagt.

Mpr nr. A097053 - - Dato : 19250130
Forfatter:Willian
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for teaterforestillingen på hospitalets teater, som fandt sted på ovennævnte datoer. Der spilledes "På krigsstien", farce i et akt af Willian.

Mpr nr. A094038 - - Dato : 19250130
Forfatter:Willian
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Vaudeville. Fredag den 30. januar kl. 7 og lørdag den 31. januar kl. 7 opføres i hospitalets festsal af vejlby Sangforeninng På Krigsstien, Vaudeville i 1 akt af Willian. Til forestillingen om fredagen indbydes alle de funktionærer med familie, der ikke kan komme om lørdagen. Om lørdagen er der forestilling for patienter.

Mpr nr. A094014 - - Dato : 19250312
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Direktionen fra Middelfart har fået meddelelse fra direktoratet om, at man helst ser ventelisten afskaffet inden det nye finansår, skriver mat til hospitalet her, og anmoder om, at nogle af de ventende patienter optages her. Man svarer herfra, at dette desværre ikke lader sig gøre, da man selv har en venteliste ppå 20 mænd og 23 kvinder - dette til trods for, at der er skaffet 20 nye mandspladser i Dalstrup.

Mpr nr. A094015 - - Dato : 19250320
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Opbevaring af værdigenstande. Direktoratet henvender sig til hospitalet i anledning af en sag fra et sindssygehospital, hvor en afdelingssygeplejerske har frataget en patient et tilsendt ur med kæde til opbevaring, men hvor der hverken er ført bog over opbevaringen eller sygeplejersken kan huske tildragelsen. I den anledning spørger man, hvorledes opbevaringen er ordnet her ved hospitalet. Man svarer, at værdigensteande, der bliver opbevaret på kontoret opføres i løsbladsbogen. Når sådanne genstande bevares i afdelingerne sker det ender overplejerens tilsyn og sagerne henligger i et aflåst skab eller skuffe. De udleveres ved afgang til patienten eller pårørende efter kvittering.

Mpr nr. A094036 - - Dato : 19259999
Forfatter:Bellachini, tryllekunstner Wisney, komisk jonglør
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Underholdning. Bellachini, tryllekunstner fra Kolding, ønsker at give en forestilling og Wisney, komisk jonglør, ønsker det samme men begge får høfligt afslag.

Mpr nr. A097054 - - Dato : 19331124
Forfatter:Reumert, Ellen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Teater. Program for teaterforestillingen på hospitalets teater, som fandt sted på ovennævnte dato. Der spilledes "Marens kyllinger", lystspil i 1 akt af Ellen Reumert.

Mpr nr. A097014 - - Dato : 19420325
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indvielse. Lejlighedssang ved indvielsen af det nye sløjdværksted.

Mpr nr. A097030 - - Dato : 19460402
Forfatter:Reenberg Dich, Ellen Brieg, Karen, organist
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Underholdning ved Ellen Reenberg Dich medvirken af organist fru karen Brieg på ovennævnte dato.

Mpr nr. A089151 - - Dato : 99990207
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Røntgenundersøgelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger Århus Amtssygehus om at måtte få røntgenundersøgt et antal patienter til samme betaling som andre patienter fra amtet. Bestyrelsen for amtssygehuset svarer, at de vil imødekomme ansøgningen. Overlægen skriver så til amtssygehuset for af forberede dette på modtagelsen af de sindssyge patienter.

Mpr nr. A097007 - - Dato : 99990222
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indbydelse. Indbydelse til dilletantkomedie i hospitalets festsal med på følgende spisning og bal. Indbydelseskort.

Mpr nr. A104004 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Bemærkninge til fordelingen af patienter mellem sindssygehospitalerne Åndsvages stilling, stillingen som bestyrelsesmedlem, overlægens arbejdsområde, præsten, mv, Kompetencen mellem overlæge og forvalter i patientspørgsmål, oldfruens ansættelsesmæssige stilling, husholderskens benævnelse, betaling for patienter fra Slesvig og Holsten, forskellige patientspørgsmål fristen for indlæggelse, udlændinges stilling, sikkerhed for betalingen, patientarbejdet, Medicin, frivilligt indlagte patienters stilling.

Mpr nr. A085064 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Straffefanger. "Samtidig med fangens indlæggelse gives der vedkommende sindssygehospital meddelelse om, til hvilket tidspunkt fangens straffetid udløber, og om hvilken kommune der formenes eventuelt at skulle overtage pligten til at betale fangens kur og pleje udover det givne tidspunkt. middelbart forinden udløber af fangens straffetid tilstiller straffeanstalten, under henvisning til den nævnte, tidligere givne meddelelse, hospitalet fangens løsladelsespas og de ham tilhørende effekter samt hans mulige tilgodehavende. Samtidig skriver straffeanstalten, doms- fødejurisdiktionen, udskrivningskredsen og politiefterretninger underretning om, at fangen under afsoning er blevet indlagt på vedkommende sindssygehospital og om datoen for den pågældende straffeanstalt meddelelse om datoen for vedkommende fangens udskrivning, hvad enten den finder sted i straffetidens udløb eller senere."

Mpr nr. A097066 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
En barndomserindring. En beskrivelse af en episode i skribentens liv vedrørende en kærlighedshistorie.

Mpr nr. A097064 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sang. Digtning i anledning af Søndag på melodien "Je kommer li fra Svendborg a".

Mpr nr. A097063 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sange. Digtninger i anledning af en række fødselsdage.

Mpr nr. A097059 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Julesang. Julesang digtet på melodien " Højt fra træets grønne top".

Mpr nr. A097083 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Spil. Regler for et spil.

Mpr nr. A097076 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Blanket til kvittering for modtagelse af patientbetaling med videre.

Mpr nr. A097068 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Kvitteringsblanket. Blanket fra forvalteren og kasseren til kvittering for modtagelse af betaling af behandling og forplejning af en patient.

Mpr nr. A097067 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Høstgilde. To skildringer af forløbet af en høstfest, hvoraf den ene fandt sted på hospitalet øjensynligt med det formål at blive optaget i hospitalets blad.

Mpr nr. A097094 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbjde. Blanket til oplysning om det i løbet af en måned udførte patientarbejde på kvindesiden og lønnen herfor, samt en specifikation af det udførte arbejde.

Mpr nr. A097085 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Blanket til identifikation af en patient. På blanketten er opført patientnr. navn, stilling, hjemstavn, dato og stedet hvorfra indlæggelsen har fundet sted.

Mpr nr. A097003 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Spil. Spilleregler for "bob".

Mpr nr. A097102 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Badetider. Blanket til opnotering af badetider ved hospitalet. De forskellige personale- og patientgrupper tildeles et bestemt tidsrum enten i det store eller det lille badehus.

Mpr nr. A104158 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Lovforslag. Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. Ansættelseskategorier, fridage og ferier, lønninger, regler for overgang fra en stilling til en anden, emolumenter og pensionsforhold.

Mpr nr. A097095 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Spil. Spilleregler for spillet "bob".

Mpr nr. A012029 - - Dato : 99999999
Forfatter:Mortensen, Niels, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Om patienten Niels Mortensen Skanderborg amt.

Mpr nr. A097093 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientflytning. Blanket til brug ved anmodning til en patients pårørende om at give tilladelse til overflytning af vedkommende til Dalstrup.

Mpr nr. A103028 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Notater vedrørende patientforhold.

Mpr nr. A096037 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patinter. Beregning over betaling for samtlige de patienter, der har været indlagte i sindssygehospitalet ved Århus i året fra 1. april 1878 til m 31. marts 1879.

Mpr nr. A017011 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Fortegnelse over betaling for sindssyges underholdning og behandling i anstalten ved Århus, der stod til betaling ved afslutningen af regnskabet 1866-67.

Mpr nr. A120041 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Trykt kautions-bevisformular til anvendelse ved indskrivning af patienter. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A097011 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Lejlighedssang.Den handler om en oldemor. Navn og dato er ikke nævnt. Det er tilsyneladende en fødselsdagssang.

Mpr nr. A097072 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Vægtliste. Blanket til opnotering af en patients vægt og den kost vedkommende får med angivelse af dato for målingen. Blanketten bærer patientens nummer og navn samt legemshøjde.