Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 7 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A018003 - - Dato : 18681207
Forfatter:Jansen, Johan Kristian
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Klage om mishandling på Østifternes og Nørrejyllands Sindssygeanstalter. Der klages over, at der bruges almindelige bønderkarle- og piger til opsyn, da disse hverken har dannelse eller erfaring til at omgås sindssyge. Johan Kristian Jansen der klager, har selv været på begge anstalter.

Mpr nr. A022010 - - Dato : 18720528
Forfatter:Lausten, Jens Peter, funktionær Selmer
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
På dertil given anledning fra det andet artilleriregiment, ved hvilket der i anledning af et pengetyveri er indledet undersøgelse mod Jens Peter Lausten, der fra 1. juni 1868 til 2, april 1869 har tjent som opsynskarl ved sindssygeanstalten ved Århus, skulle jeg tjenstlig bede mig meddelt oplysning om nævnte J P Laustens forhold under denne hans tjeneste og navnlig om, hvorvidt mindre heldige forhold har foranlediget, at han forlod anstaltens tjeneste. Selmer svarer at han er blevet afskediget fordi han har slået en patient.

Mpr nr. A067045 - - Dato : 19110110
Forfatter:Ravnkilde, politibejent Hinge Hallager
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Patientmishandling. Vedlagte rapport blev i går overbragt mig af politibetjent Ravnkilde, som anmodede mig om at gøre mig bekendt med den og derefter sende den til herredskontoret med mine eventuelle bemærkninger. Jeg har ikke andet væsentligt at bemærke end, at de 4 opsyn, der forlod anstalten kort efter at Hinge var blevet bortvist, ikke angav denne bortvisning som grund til, at de ønskede at forlade deres tjeneste. De udtalte netop overfor mig, at de fandt det rigtigt, at Hinge var bleven bortvist, da havde slået en patienterne. Hallager til herredskontoret. Mærket P J 112/1910 (politiets journal ?)

Mpr nr. A089149 - - Dato : 19220518
Forfatter:Pedersen, Anders Winther
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Patientmishandling. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus angående en klagesag, som Anders Pedersen Winther har indsendt vedrørende påstået vold fra en plejer mod hans søn, der indlagt på hospitalet. Direktoratet har foretaget en undersøgelse af sagen og er kommet til den konklusion, at klagen er grundløs. Der er 7 bilag til sagen.

Mpr nr. A088044 - - Dato : 19220711
Forfatter:
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Patientmishandling. På given foranledning skal direktoratet anmode om, at akterne i undersøgelser, der ved direktionens foranstaltning måtte blive indledede mod nogen af personalet i anledning af klager fra patienternes side, fremtidig i alle tilfælde, i hvilke det af undersøgelsen fremgår, at der kan lægges personalet til last, forinden afgørelse træffes om, hvad der i den anledning vil være at foretage, indsendes hertil ledsaget af oplysninger om de pågældende tjenestemænds hidtidige tjenestelige forhold samt direktionens indstilling om, hvad der i anledning af det senest oplyste skønnes nødvendigt at foretage

Mpr nr. A091004 - - Dato : 19220817
Forfatter:
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Langbad, drukning. Der anmeldes to dødsfald, hvoraf det ene er foregået ved drukning, det andet i et langbad. I anledning af det i hr. overlægens redegørelse i skrivelse af 18 maj omhandlende dødsfald under langbad skal sundhedsstyrelsen herved bemærke, at badet burde have været tilberedt med mere omhu, og den går ud fra, at temperaturen af det permanente bade anvendte vand fremtidig måles nøjagtig før patienten anbringes i badet, og under badet overvåges omhyggeligt, ligesåvel som patientens tilstand, sålænge badet varer. Sundhedsstyrelsen skal tilføje, at selv om der sker særlig indberetning til den om slige hændelser, hvad den sætter pris på, ville den finde det rigtigt, at de også nærmere omtales i den til offentliggørelse bestemte årsberetning.

Mpr nr. A094077 - - Dato : 19241026
Forfatter:Wiggers-Hansen Nørgård, D, sygeplejerske
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Sygeplejerske. Under stuegang har en patient, der var irriteret på en anden patient lået denne. Wiggrs-Hansen og en sygeplejerske D. Nørgård Sørensen bebrejdede den på gældende patient hans gerning, hvorefter han forsøgte at slå efter Wiggers-Hansen der dog unveg. I stedet angreb han sygeplejersken, der fik et kæbestød så hun faldt om, og derefter blev hun slået mens hun var bevidstløs, indtil hjælp blev tilkaldt og nåede frem. Sygeplejereske fik en fraktur på underkæben og tre fortænder slået løse.