Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 171 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A102023 - - Dato : 18520306
Forfatter:Bjerrum, J L, sognepræst Bjerrum, Jens Hansen, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Sognepræst J.L. Bjerrum, Nørre Omme søger om at få sin sindssyge broder Jens Hansen Bjerrum optaget

Mpr nr. A102044 - - Dato : 18520324
Forfatter:Offersen, Troels Troelsen, Knud, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Troels Offersen ønsker sin søn Knud Troelsen indlagt som farlig for sin familie og har dom fra overretten i Viborg for hans utilregnelighed. Sønnen får periodiske anfald af raseri forbundet med "Ligfald", hvilket i, papirerne udlægges som epilepsi, men også kan være almindelige besvimmelser i almuens sprogbrug. Af senere forklaringer fremgår det dog, at pt. lider af epileptiske anfald. Han bliver på hospitalet for det offentliges regning, da faderen skal sørge for endnu en værkbruden søn og andre børn. Moderen er død

Mpr nr. A117038 - - Dato : 18520326
Forfatter:Pind, Thomas, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Begæring fra Randers Fattigvæsenskommission om optagelse af Thomas Pind på sindssygehospitalet ved Århus. Han har hidtil været indlagt på Randers Dårenastalt, men da denne fortrinsvis er beregnet til åndssvage, ønsker man at få ham optaget på en rigtig sindssygeanstalt for om muligt at afstedkomme hans helbredelse

Mpr nr. A102006 - - Dato : 18520426
Forfatter:Madam Tolstrup, præsteenke
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Præsteenke, Madam Tolstrup, Brørup, ønskes optaget. Hun har kaution til optagelse på 2. klasse. Hun har to umyndige børn. Hun bliver tilsyneladende optaget

Mpr nr. A102022 - - Dato : 18520601
Forfatter:Thordal, Jens, gårdejer Jensen, Jens Jensen, Johanne Christine, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Gårdejer Jens Thordal ansøger gennem præsten i Odense om, at hans to sindssyge børn, Jens Jensen og Johanne Christine Jensen bliver optagne i Helbredelsanstalten. De har begge i flere år trængt til pleje. Præsten anråder Selmer om at optage børnene. Igen yderligere oplysninger

Mpr nr. A102024 - - Dato : 18520607
Forfatter:Laursen, Christen Skytte
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Tjenstekarl Christen Skytte Laursen har fået et anfald, hvor han uafladelig syger og snakker og ikke er til at komme i kontakt med. Efter en 10 dages forløb forsvandt dette symptom of han blev rolig. Da han blev taget med i kirke følte han at alle uafladeligt så efter ham, og man ansøger nu fra Tvis-Nørrefelding sogn om at få ham optaget i helbredelsesanstalten

Mpr nr. A102025 - - Dato : 18520610
Forfatter:Thomsen, Mogens, husfæster Hansdatter, Ane Kirstine, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Husfæster i Tendrup, Hornslet sogn, Mogens Thomsens kone Ane Kirstine Hansdatter er sindssyg. Familien underholdes for tiden af fattigvæsnet, bl.a. 2 børn på 9 og 5 år. Hun begæres optaget i asylet

Mpr nr. A102026 - - Dato : 18520623
Forfatter:Mynster, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Forhenvrende amtsforvalter Mynster er indlagt i Slesvig, men det er både hans eget og familiens ønske, at han bliver overført til en anden anstalt, hvilket man herved ansøger om. Selmers Svar er beskadiget

Mpr nr. A102028 - - Dato : 18520626
Forfatter:Huusbye, Jørgen Madsen, tjenstekarl
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Den sindssyge tjenstekarl Jørgen Madsen Huusbye ønskes optaget på forandledning af Huusbye sogn

Mpr nr. A102043 - - Dato : 18520703
Forfatter:Mønsted, C, distikstlæge Ludwig, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Distrikslæge C. Mønsted, Samsø, ønsker sin søn Ludwig optaget på 2. forplejningsklasse. Der sker dog igen forandring i sønnes tilstand derved, hvorfor han i august 1853 atter udtages af anstalten og anbringes hos sin broder, som han i sygedommens tidlige fase har adlydt

Mpr nr. A102027 - - Dato : 18520706
Forfatter:Chrestensen, Chresten, tjenestekarl
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. I Tvede sogn er man blevet besværet med en sindssyg tjenestekarl, Chresten Chrestensen Raabye, som idelig skal holdes i bevogtning, derfor ønsker man ham indlagt her

Mpr nr. A102029 - - Dato : 18520707
Forfatter:Laursen, Jacob, gårdmand Jacobsen, Mads, patient Gleerup, distrikdlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Gårdmand Jacob Laursens søn Mads Jacobsen, ønskes optaget underskrevet af distrikslæge Gleerup

Mpr nr. A102046 - - Dato : 18520710
Forfatter:Melciorsen, Boline Nielsine Elisabeth, patient M, Boelsmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Boline Nielsine Elisabeth Melchiorsen, datter af boelsmand M. i Thofterup, der er 15 år gammel. ønskes optaget. Der foreligger en attest fra 1854, hvor hun beskrive som normalt rolig og stille, men med periodeske rasriparoxysmer, hvorunder hun slår, så hun skal skal til stadighed være under opsyn

Mpr nr. A102031 - - Dato : 18520718
Forfatter:Jensdatter, Mette Cathrine
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. En kvinde Mette Cathrine Jensdatter, i Ringkloster sogn, er periodisk manisk. Det ytrer sig ved, at hun bliver vild i øjnene og meget snakkende. Hun har engang været ustyrlig, så hun måtte indespærres. På det sidste lider hun af svimmelhed og har forsøgt at antænde ild. På helligdage indfinder hun sig i kirken og græder eller smelder alt efter, hvorledes prædiken gør intryk på hende. Hun har været sat i pleje hos noget familie, men er flygtet herfra

Mpr nr. A102030 - - Dato : 18520723
Forfatter:Olensen Hans, gårdmand Jensdatter, Johanne Marie,patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Gårdmand Hans Olesen ønsker sin kone Johanne Marie Jensdatter indlagt her, idet er ikke mulighed for hendes helbredelse i dåreanstalten i Ribe, hvor hun nu er indsat. Hun har dog været syg i nogle år, men sygdommen er tiltaget på det seneste, så der er blevet nøvendigt, at hun tager ophold udenfor hjemmet

Mpr nr. A102033 - - Dato : 18520803
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. En gårdmandssøn fra Ikast sogn ved Silkeborg har for 14 dage siden mistet forstandens brug, hvorfor man stiller foreskellige spørgsmål til Selmer om optagelse på asylet her

Mpr nr. A102035 - - Dato : 18520811
Forfatter:Lilienskjold, Laurs
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
En Laurs Lilenskjold begæres indlagt. Vanskeligt læsbar

Mpr nr. A102036 - - Dato : 18520823
Forfatter:Fløjstrup, snedkermester
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Andragende far snedkermester Fløjstrup, Århus, om at få sin kone Ane optaget. Brev fra 1856, hvori hendes broder indvilliger i, at hente hende hjem igen. Uhelbredet?

Mpr nr. A102037 - - Dato : 18520823
Forfatter:Nielsen, Niels Offer, Gårdmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Gårdmand Niels Offer Nielsen kone er 49 år og lider af tiltagende sindsforvirring, hvorfor hun ønskes optaget på 3. klasse for nedsat betaling, da manden er uformuende

Mpr nr. A102038 - - Dato : 18520824
Forfatter:Bruun, N, bager Bruun, Nielssine Marie, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Forhenværende bager N Bruuns datter, Nielssine Marie Bruun, 19 år, har i 3 uger været under lægebehandling i Viborg, nu ønskes hun optaget for nedsat betaling og med 3 måneders frit ophold, hvilket hun bliver. I maj 53 udskrives hun som helbredt, men faderen ønsker hun skal blive endnu en måned, da man endnu ikke har fundet en bestilling til hende, dette vil Selmer dog ikke, da han siger at raske ptt skal udskrives prompte, og det vil være bedst for hende, hvis hun søger plads fra Viborg og ikke fra asylet

Mpr nr. A102039 - - Dato : 18520824
Forfatter:Hans, Jepsen.
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Hans Jepsen ønskes optaget, idet han i krigsåret 1849 blev mishandlet af en fjentlig patrujle, der ville have ham til røbe de danske styrkers position. Efter dette kom han grædende hjem, men flygtede igen i 8 dage fra hjemmet, hvor man intet hørte til ham. Han har ikke kunnet optages på andre daareanstalter på grund af pladsmangel. Han afvises herfra på grund af sygdommens varighed, og man anbefaler, at han indlægges på Ribe Dåreanstalt

Mpr nr. A102041 - - Dato : 18520825
Forfatter:Sophie, Marie, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Marie Sophie, enke efter H.H. Amnitzbøll, procurater i Randers er sindssyg, ønskes hun optaget

Mpr nr. A102040 - - Dato : 18520827
Forfatter:Petersen, Christen, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Christen Petersen, Stouby ved Horsens ønskes optaget, men det afslåes, da sygedommen har varet i 3 år

Mpr nr. A102042 - - Dato : 18520827
Forfatter:Rasumussen, Jørgen, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Falling sogneråd ønsker Jørgen Rasmussen optaget som farlig for den offentlige sikkerhed. Han anbringes på 3. klasse for fuld betaling indtil 1860, hvor betalingen nedsættes efter ny lov. Han bliver tiltagende mere sløv, men arbejder undertiden. I 1853 unviger han og bliver angivet til Horsens byfoged af en præst. Han føres på Selmers begæring tilbage til hospitalet af politiet, hvilket Selmer håber vil afholde ham fra at flygte igen. Han forbliver på hospitalet til sin død i 1904. Patient nummer 5

Mpr nr. A102045 - - Dato : 18520830
Forfatter:Rasmusdatter, Maren
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Maren Rasmusdatter har mistet begge forældre, og som forældreløs overtager kommunen hendes forhold. Hun indlægges, men hjemtages igen af kommunen i 1854, da kommunen ikke mener sig i stand til at betale udgifterne for hendes ophold på anstalten

Mpr nr. A102009 - - Dato : 18520831
Forfatter:Bjerre, Else Pedersdatter
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Else Pedersdatter Bjerre ønskes optaget, men man får afslag, da sygedommen allerede var fuldt udviklet i 1849

Mpr nr. A102047 - - Dato : 18520902
Forfatter:Mller, Henritte, enkebispinde Mller, Kapellan Christian Frederik, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Enkebispinde Henriette Mller, Ribe ønsker sin søn Kapellan Christian Frederik Mller optaget i den 2. forplejningsklasse, hvilket han bliver. Han bliver udskrevet formentlig som uheldbredelig i 1855

Mpr nr. A102048 - - Dato : 18520902
Forfatter:Jeppesdatter, Maren, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Fattiglem Maren Jeppesdatter lider af sindssygedom, hvorfor sogneforstanderskabert ønsker hende indlagt på 3. forplejningsklasse. Hun udskrives som helbredet i 1853, men med bemærkning om muligheden for recidiv: Det understreges at hun den sidste tid har gået opsynet til hånde ved almindelig pigearbejde, men at hun er glemsom. Det er vanskeligt at finde arbejde til hende, da folk på egnen er bange for tilbagevenden af sygedommen

Mpr nr. A102049 - - Dato : 18520905
Forfatter:Nielsen, Laus, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Laus Nieksen, søn af smeden i Farre, bliver optaget. Senere ønsker man en farlighedsattest, men Selmer skriver, at vel er pt. stridbar og urenlig og til stor ulempe i anstalten, men ved fornuftig omgang kan han holdes i arbejde. Han bliver udskrevet i 1855 med samme beskivelse

Mpr nr. A102056 - - Dato : 18520910
Forfatter:Jørgensdatter, Kirsten Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Husmandskonen Kirsten Jørgensdatter ønskes optaget. Hun er iflg. attest fra Selmer til fare for den offentlige sikkerhed, da hun undertiden overfalder folk. Endvidere er hun på grund af sin forvirring ikke i stand til at erkende ejendomsforhold. Hun forbliver på anstalten til sin død i 1874

Mpr nr. A102069 - - Dato : 18520910
Forfatter:Nellemann, Proprietær Hybhoff, Jacob, student Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Proprietær Nellemann, Allingskovgaard pr. Viborg ønsker sin svoger, student Jacob Hybhoff indlagt på 3. klasse, men Selmer anbefaler, at han indlægges på 2. klasse. Udtages igen som uhelbredt, men er efter Selmers erklæring rolig og omgængelig

Mpr nr. A102052 - - Dato : 18520910
Forfatter:Seidlin, Carl Emil, urmagersvend
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Randers fattigdomskommission ønsker urmagersvend Carl Emil Seidlin indlagt. Han udskrives igen i 1853 som helbredt, og får arbejde hos en urmager i Randers, hvor han kommer fra

Mpr nr. A102053 - - Dato : 18520910
Forfatter:Jensen, Bertel Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Bertel Jensen indlægges for Skive kommunekasses regning på 3. klasse og udskrives efter kommunes ønske i 1853. Han skal køre med postvogn til Ålborg, hvorfra sognemændene må foranledige ham hentet. han har genvundet sit helbred så vidt, at Selmer mener, at han kan forlade anstalten

Mpr nr. A102054 - - Dato : 18520913
Forfatter:Hevning, Jens Sørensen
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Jens Sørensen Hevning bliver indlagt for fattigvæsnet i rsteds regning. Han udskrives i 1853 og afhentes af en gårdmand fra hans Hjemby.

Mpr nr. A102058 - - Dato : 18520913
Forfatter:Jensdatter, Nelle Marie, patient Hellesen, Rudolph
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Nelle Marie Jensdatter af Ginnerup, gift med Rudolph Hellesen, bliver indlagt efter selvmordsforsøg. Hun udskrives i 1854 efter 2 års indlæggelse, hvor hun intet forsøg har gjort på at gentage selvmordsforsøget. Hun er egensindig og vanskelig at omgåes, men kan dog hjælpe til, da hun er arbejdsom og flittig

Mpr nr. A102055 - - Dato : 18520913
Forfatter:Sundby, Poul Poulsen, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Tømmerby sogn, Thisted amt ønsker Poul Poulsen Sundby, kaldet Dybdal, optaget. Han har deltaget i treårskrigen 1849-50 og er stedse mere blevet sær, hvilket dog ikke har haft indflydelse på hans tjenste som soldat. Han bliver indlagt og udskrives igen i 1856, han er uheldbredet, men der ikke plads til friske tilfælde på hospitalet

Mpr nr. A102059 - - Dato : 18520914
Forfatter:Olesen, Ane, patient Thusen, Ole
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Ane Olesen, 16 år, datter af Ole Thusen, Rude pr Saxild, bedes indlagt for nedsat betaling, da han har en ældre søn der også er lettere sindssyg, en stor familie med en svagelig kone og en gammel svirinde at forsøge

Mpr nr. A102061 - - Dato : 18520915
Forfatter:Bank, Maren Jensdatter
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Thyrsted-Uth sogneformandsskab ønsker Maren Jensdatter Bank indlagt, hvilket dog bliver afslået

Mpr nr. A102032 - - Dato : 18520916
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. En 30 årig ung mand er bleven manisk. Han har for 6 år siden været indlagt i dårehospitalet i Odense og blev helbredet her. Et længere ophold i hjemmet vil sandsyneligvis gøre ham uhelbredelig, og da ser ikke er plads i Odense anmoder den praktiserende læge, at han må blive optaget her

Mpr nr. A102060 - - Dato : 18520916
Forfatter:Madam Nielsen, hustru Nielsen, Thorkild, købmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Madam Nielsen gift med købmand Thorkild Nielsen, Agger pr. Thisted har siden 1850 været indlagt på Bidstrupgaard, men ønskes nu overflyttet til Jyske Asyl. Hun er i begyndelsen indlagt på 1. klasse, men efter mandens død, går hun ned i 2. klasse og derefter i 3. klasse på sognets regning, idet det ved mandens død visre sig , at hans udestående står hos uvederhæftige skylderne, hvorfor der ikke som først antaget bliver en arv til hendes fordel. I sagen foreligger et af de tildligste forykte kautionsbeviser, samt mange rykkerskrivelser, bl.a. til kautionister. I disse trues endog med patientens udskrivning

Mpr nr. A102062 - - Dato : 18520921
Forfatter:Møller, Carl Frederik Joachim Olaus, cand.theol
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientforhold. cand.theol. Carl Frederik Joachim Olaus Møller indlægges, Men udtages atter af familien i 1853 som uhelbredet. I 1854 udstedes en lægeerklæring om hans sindstilstand ved udskrivelsen, lydende at han er forvirret og ude af stand til at varetage sine egne forretninger fornuftigt. Han inlogeres privat efter udskrivning

Mpr nr. A102066 - - Dato : 18520925
Forfatter:Bach, Vissing, skolelærer og kirkesanger Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Skolelærer og kirkesanger Bach, Vissing, hvis kone er deprimeret og sær og vanskelig at omgåes, ønsker hende optaget på Helbredelsesanstalten, hvilket hun også bliver. Først på 3 måneders prøve for fuld betaling på 3. klasse, derefter for en periode af 2 år på nedsat betaling på grund af mandens ringe formueomstændigheder. Hun udskrives til hjemmet som helbredt i 1854, dog først efter at der i justitsministeriet er søgt om forlænget ophold. Selmer skriver i anledning af udskrivelsen, at hun er mindre svær at omgåes og nok kan haves i privat hjem, når hun omgåes med omtanke

Mpr nr. A102064 - - Dato : 18520930
Forfatter:Poulsen, Skrædder
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Skrædder Poulsen, Horsens ønskes optaget. Der skal indhentes oplysninger fra Slesvig. Han er inden optagelsen behandlet med åreladning

Mpr nr. A102065 - - Dato : 18521001
Forfatter:Lange, Johan, Vinhandler Lange, Jacob Carl Wilhelm, premierløjnant af reserven
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Vinhandler Johan Lange, Hjørring, ønsker sin broder, premierløjnant af reserven Jacob Carl Wilhelm Lange indlagt, da han ikke længere kan styre ham i sit hus, hvor han har haft ophold i trekvart år. Patienten ønskes optaget på 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A102071 - - Dato : 18521003
Forfatter:Søndergaard, Peder Jensen Christensdatter, Ane, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Peder Jensen Søndergaards hustru, Ane Christensdatter, af Kaattrup By pr. Asferg ønskes indlagt, men hun afvises, da sygedommen har varet en 4 - 5 år

Mpr nr. A102067 - - Dato : 18521006
Forfatter:Boesen, C V, sognepræst Boesen, Sofie, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Sognepræst C V Boesen, Mariager, ønsker sin kone, Sofie Boesen, indlagt på 2. forplejningklasse. Ifølge lægeerklæringen er hun meget støjende og iturivende, med enkelte rolige perioder

Mpr nr. A102063 - - Dato : 18521006
Forfatter:Pind, kasketmager Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Kasketmager Pind, Randers bliver indlagt på fattigkommissionens regning. men bliver atter udtaget af kommissionen i 1854. Imidlertid har hans kone efter forespørgsel hos Selmer indhentet støttet til et grundsalg

Mpr nr. A102068 - - Dato : 18521007
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Sinding, Ebeltoft, hvis datter har været indlagt på Sct. Hans ønsker hende indlagt her, da hun er udskreven derfra. Man afslår, fordi hun har været syg i 19 år, altså ikke under 2 år som anført i regulativet

Mpr nr. A102070 - - Dato : 18521008
Forfatter:Mathiasdatter, Mariane Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Mariane Mathiasdatter fra Vestertørslev ved Mariager bliver indlagt på forældrenes anledning. De er uformuende aftægtsfolk, der just har afhændet fæstegården, fordi ikke kunne få det til at løbe rundt. Pigen bliver indlagt for nedsat betaling, 50 Rbd. årligt. I anledning af hendes evt. udskrivelse i 1854, skriver Selmer, at hun er rolig, meget urenlig, og hun beviliges ophold til 1856, da hun hentes hjem af faderen

Mpr nr. A102050 - - Dato : 18521010
Forfatter:Christensdatter, Karen, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Karen Christensdatter, hvis forsørgelse påhviler N og S Borre kommune i Ringkøbing amt, er blevet sindssyg og har været anmeldt til daareanstalten i Ribe, hvor der dog ikke var plads. Man henvender sig derfor til Århus og ønsker hende anbragt i 3. klasse. Hendes formue vil gå til forberedelser og transport til anstalten, hvorfor kommunen garantere for opholdet. Hun udskrives som helbredet i 1853, men er dog ikke fuldt arbejdsdygtig, hvorfor det foreslåes, at man i sognet finder et syarbejde eller lignende. Hendes hjemmetransport bliver udsat på grund af den kolde vinter

Mpr nr. A102072 - - Dato : 18521013
Forfatter:Refsgaard, Ingvar Henrik Severin, patient Refsgaard, Søren, fader Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Ingvar Henrik Severin Refsgaard, der er 15 år gammel, bliver på sin fars anledning, Søren Refsgaard, indlagt på 2. forpjelningsklasse. Drengen har frekventeret på latinskolen i Viborg, men er bleven stedse mere nedtrykt. I anledning af hans udskrivelse skriver Selmer i 1856, at vedkommende er rolig for det meste, man har udbrud, hvor han søger at tilføje andre skade. Han anbefaldes sat i kost hos fremmede

Mpr nr. A102001 - - Dato : 18521022
Forfatter:Nielsen, Mikkel Jensdatter, Mariane, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Mikkel Nielsen, Badestuegade 243, Århus, ansøger om at få sin hustru, Mariane Jensdatter optaget på helbredelsesanstalten

Mpr nr. A102002 - - Dato : 18521022
Forfatter:Nielsen, Adam Frederiksen, Niels
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Adam Nielsen, søn af Niels Frederiksen i Jellinge, ønskes optaget. Han er indlagt i Ribe daareanstalt

Mpr nr. A102003 - - Dato : 18521025
Forfatter:Mortensen, Niels, husmand Regensburg, distiktslæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Husmand Niels Mortensen, Voerladegård, ønskes indlagt af sognepræsten, distiktslæge Regensburg, Skanderborg, mener ikke, der er udsigt til helbredelse

Mpr nr. A102004 - - Dato : 18521028
Forfatter:Laridsdatter, Maren Cathrine, tjenstepige
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Tjenestepigen Maren Cathrine Lauridsdatter, Sædding, ønskes optaget, hun udskrives igen i 1854 uden at være helbredet

Mpr nr. A102005 - - Dato : 18521105
Forfatter:Koefoed, fhv møller
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Fhv. møller Koefoed, Tørslev sogn, Hjørring amt, er domsanbragt for overfald på sognefogeden og indsat i Sæby arrest. Han er farlig for den offentlige sikkerhed og skal være under stadigt tilsyn. han ønskes indlagt her. Han kan dog ikke optages på grund af sygedommens varighed, over 2 år

Mpr nr. A102007 - - Dato : 18521116
Forfatter:Sevel, Pastor Nielsdatter, Ane Cathrine, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Pastor Sevel, Skovby pr. Frijsenborg, anmoder om, at Ane Cathrine Nielsdatter kan blive optaget, hvilket sker hun udskrives som helbredt året efter, udskrivningsbrev foreligger, til en simpel condition på landet, hun har igen omløb i hovedet, men er trofast og villig. Hun afhentes efter anmodning fra Selmer mod kuskens kvittering for tøj og overskydende penge for behandlingen, der for de første 3 måneder har vret gratis

Mpr nr. A102008 - - Dato : 18521116
Forfatter:Spreckelsen, Th v Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Th. v. Spreckelsen får sin søn optaget. I 1855 bliver han udskrevet til plejefamilie i Nr. Sundby, men efter han har været i pleje hos 2 familier, viser det sig, at han ikke egner sig til dette, og man ansøger igen for at få ham optaget her eller efter Selmers anbefaling i Slesvig. Han er indlagt på 1. klasse

Mpr nr. A102010 - - Dato : 18521118
Forfatter:Jacobsen, Peter, skomagersvend Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Skomagersvend Peter Jacobsen, Horsens, bliver indlagt med 3 månders fri behandling og forplejning på Horsens Fattigdomskommissions foranledning og regning. Han bliver fulgt til hospitalet af en politibetjent, der ved porten afkræves 2 skilling af portneren. Kommissionen skriver til Selmer, om portneren er berettiget til at opkræve sådan en afgift, Pt bliver udskrevet i 1853, men bliver ikke hentet, hvorefter man retter ny henvendelse til Horsens. Han er rask og deltager i arbejdet på hospitalet og har lyst til at arbejde i sit fag

Mpr nr. A102012 - - Dato : 18521123
Forfatter:Worsaae, Amtsforvalter Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Amtsforvalter Worsaae, Åbenrå, ansøger om Hans deprimerede kone kan optages i hospitalet. Kautionsbevis er vedlagt, men intet udskrivningsbrev. Tilsyneladende har efter eget skøn afleveret konen uden at afvente direktionens svar. Han er en gammel ungdomsven af Selmer

Mpr nr. A102011 - - Dato : 18521128
Forfatter:Thyregod, Ellen Marie Jørgensen, skolelærer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Ellen Marie Thyregod gift med skolelærer Jørgensen, Virklund, bliver syg efter nedkomst. Efter råd anbringes hun i afsylet, hvor hun er indlagt for fuld betaling på 3. klasse. Senere søger Jørgensen om nedsættelse af betalingen, for han har anvendt sin formue til indretning af skolelærerboligen. Konen bliver efter hans eget valg udskrevet i 1853, men Selmer advarer imod denne tidlige udskrivning, da dette kunne føre til tilbagefald. Jørgensen henter hende dog med den begrundelse at der er kolera på egnen, og han vil gerne have hende hjem før smitten rammer asylet

Mpr nr. A102015 - - Dato : 18521203
Forfatter:Nielsen, Søren Christensen, ungkarl
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Ungkarl Søren Christensen Nielsen indlægges mod nedsat betaling. I 1854 erklæres han for uhelbredlig, og direktionen ønsker ham afhentet på grund af pladsmangel. Han er oftest rolig, men kan slå og lejlighedsvis ustyrlig, men han kan formodentlig sættes i pleje et sted, hvor man er klar over hans egenskaber. Han bliver ikke afhentet af fattigdomskommissionen til tiden, hvorefter der sendes flere rykkerbreve

Mpr nr. A102013 - - Dato : 18521206
Forfatter:Krøger, Chrstian Edvard, apotekerlærling Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Krøger i Mariager får sin søn, apotekerlærling Christian Edvard Krøger, indlagt. I 1853 udskrives han idet han ikke har haft mindelser om sine krampeanfald eller sin sindsforvirring. Dog stoler Selmer ikke på, at han er rask, men han anbefaler alligevel at tage ham hjem, da der formodneligt ikke kan gøres mere

Mpr nr. A102014 - - Dato : 18521207
Forfatter:Graversen, Jacob, Boelsmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Boelsmand Jacob Graversen, Hammerum ønskes optaget i en helbredelsesanstalt til kur. Han udskrives som helbredet i 1855 og transpoteres med posten til Herning på Fattighusets regning

Mpr nr. A102016 - - Dato : 18521211
Forfatter:Nielsen, Inger Marie, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Inger Marie Nielsen skulle efter stiftamtets beslutning insættes i Randers daareanstalt, men der har endnu ikke været plads, hvorfor hun har haft frihed til at løbe rundt. Hun lider af hovmod og giftsyge, og man vil gerne have hende mildertidigt anbragt i asylet. Hun bliver optagen, og i 1866 foreligger en læeerklæring i forbindelse med hendes umyndiggørelse, hvorefter hun er udskrevet i 1853 som uhelbredet

Mpr nr. A102017 - - Dato : 18521214
Forfatter:Rasmussen, Knud
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Knud Rasmussen af Flensted, Skanderborg amt ønskes optaget. Han er blevet tiltagende deprimeret efter kærlighedssorger for 10 år siden, undertiden vrissen, men ikke voldelig. Han er ligeglad med klæder og penge

Mpr nr. A102018 - - Dato : 18521218
Forfatter:Alsing, Mathias Augustinus, stud.med og theologiæ
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. stud.med og theologiæ Mathias Augustinus Alsing bliver indlagt på grund af såvel somatiske som psykiske symptomer, han har været under behandling i længere tid og bliver slettet af lægerullen på grund af sindssygedom. Han bliver udskrevet til hjemmet som uhelbredet i 1855. Han er selvbebrejdende og depressiv, iflg. faderens oplysninger. I papirerne foreslåes det at han han vælger et mindre stillesiddende arbejde

Mpr nr. A102019 - - Dato : 18521221
Forfatter:Sørensen, S, gårdejer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Gårdejer S. Sørensen, Gylling, ønsker sin broder optaget i helbredelsesanstalten, men får afslag og gentager sin ansøgning 2 år senere

Mpr nr. A102020 - - Dato : 18521222
Forfatter:Jørgensdatter, Marethe Selmer, overlæge Stilling, pastor
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Marethe Jørgensdatter skal indlægges, idet sognerådsformanden skriver, at man er blevet besæret med hende. Hun er tilsyneladende deprimeret (grublende). Den 4. august 1853 skriver Selmer til pastor Stilling i Strelluf, at hun er rask, hvilket gør præsten glad, da han mener tilfældet kan give almuen på stedet et andet syn på helbredesanstalten. Hun skal hjemtages og hendes penge er stadig i behold. Hun skal sikkert arbejde som væver igen, hvilket hun også har gjort på asylet de seneste 6 uger. Hun skal dog ikke have stillesiddende arbejde, da hun kan falde tilbage i grublerier

Mpr nr. A102021 - - Dato : 18521227
Forfatter:Hansdatter, Maren Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Maren Hansdatter, Balle bedes optaget. Hun hjemsendes formentlig i 1860 som uhelbredet, men nogenlunde fredelig. Tidligere er begæret udskrevet af sine børn, men Selmer mener hun er urolig og plaget og hun kan være vrissen og trænger til fast pleje. Hun udskrives til sin broders hjem

Mpr nr. A102057 - - Dato : 18529999
Forfatter:Christensdatter, Ane, patient Gielun, Poul Vidføre, husmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Ane Christensdatter, gift med husmand, Poul Vidføre Gielun i Højby sogn, bliver indlagt 52 år gammel for nedsat betaling

Mpr nr. A115278 - - Dato : 18531104
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Efter at have gratuleret Dahl med den nye datter, er der svar fra denne verørende indlæggelse af manden fra Odense, der vil indlægges på egen begæring (se 115-276)

Mpr nr. A115274 - - Dato : 18531105
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. En patient ønsker sig indlagt på egne begæring - hverken kone eller brødre ønsker det. Han anses ikke i almindeligt omdømme for gal, og han ejer et tobaksudsalg fra en fabrik i Odense. Selmer spørger direktionen om man skal indlægge ham og lade hans læge erklære ham for sindssyg, og kan han ikke lide opholdet, skal man da regne ham for tilregnelig og lade ham udkskrive efter eget ønske? En anden patient er optaget og hans præst har indsendt erklæring om, at han er i stand til at betale et kvartals ophold. Da han har væet på hospitalet i 5 uger, skal man indhente ny erklæring fra præsten?

Mpr nr. A115277 - - Dato : 18531110
Forfatter:Hien Jespersen
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Når kautionen fra tobaksspinderen fra Odense var tilstrækkelig (se 115-274), syntes mig at brevet fra Hien måtte være tilstrækkelig anledning til at optage manden, hvis indlæggelse således ikke vil være begrundet i andragende fra ham selv, men fra hans læge, som man må antage har konfereret med familien. Jeg tror at vi ... må fastholde, at hvem der i bondestanden hører til gårdmandsklassen ikke indlægges for nedsat betaling. Jespersen

Mpr nr. A116145 - - Dato : 18541016
Forfatter:Wiborg, pastor
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Et andragende om en patients optagelse fra pastor Wiborg i Qvong. Pt ankom forleden uden at være anmeldt, men havde sine papirer i orden, så jeg optog hende mod nedsat betaling. Men der spørges nu om hun også kan få fribehandling på grund af sygdommens korte varighed. Som skemaet B udviser har hun nemlig i flere år i rad fået anfald* og i sådant tegnende tilfælde blev vi i fjor enige om ikke at indrømme dette

Mpr nr. A120007 - - Dato : 18550120
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Sygdom. Skrivelse fra overlæge Selmer til Psykiatet for Århus Stift angående sundhedstilstanden på sindssygehospitalet ved Århus i 1854.

Mpr nr. A120031 - - Dato : 18550501
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Regnskab over de beløb, som er udbetalt til patienter for udført arbejde på sindssygehospitalet ved Århus i tidsrummet fra 1. september 1852 til 31. marts 1855

Mpr nr. A120012 - - Dato : 18550501
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Beklædning. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående spørsmålet vedrøende reparationerne af patienters tøj

Mpr nr. A120013 - - Dato : 18550515
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Beklædning. Justitsministeriet godkender herved den fremgangsmåde, som direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har tænkt sig at anvende ved løsningen af spørgsmålet om reparation af tøjet tilhørende patienterne på 1. og 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A120014 - - Dato : 18550604
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Beklædning. Skrivelse fra dirktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild angående ordningen af forholdene vedrørende reparation af tøjet tilhørende patienterne på 1. og 2. forpjelningsklasse

Mpr nr. A116224 - - Dato : 18550615
Forfatter:Abraham, jødisk religionslærer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En jødisk religionslærer, Abraham, er blevet indlagt på foranledning af det mosaiske trossamfunds repræsentantskab i Randers. Men nu ønsker dette ikke mere at holde ham på 2. klasse, hvorfor man ønsker ham overtaget af fattigkommissionen, men hospitalet er i vildrede med om denne vil betale for hans ophold på 2. klasse. Man truer i et vedlagt brev, med at sende ham tilbage til Randers

Mpr nr. A116015 - - Dato : 18550622
Forfatter:Abraham, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En skivelse vedrørende en patient ved navn Abraham, der indlægges på 3. klasse med nedslag i betalingen på opfordring fra fattigkommissionen i Randers

Mpr nr. A120075 - - Dato : 18550918
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Fattigvæsenskommissionen i Horsens udbeder sig tilsendt nogle eksemplarer af skemaerne til oplysning om mulige patienters sundhedstilstand, som eventuelt kan optages på sindssygehospitalet ved Århus. Brevet er stillet til direktionen

Mpr nr. A120073 - - Dato : 18550923
Forfatter:Selmer, overlæge Hubert, dr med
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Skrivelse fra Det kongelige Sundhedskollegium til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus i anledning af dr. med. Huberts betækning vedrørende ordningen af behandlingen af sindssyge, herunder specielt forpjelningen samt behandlingen. Denne følger brevet vedlagt, og overlæge Selmers bemærkninger til betænkningen ønskes, inden lovforslag tilstilles justitsministeriet

Mpr nr. A102034 - - Dato : 18551013
Forfatter:Therkelsen, Søren, købmand Jessen
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Købmand Søren Therkelsen, Horsens, broder er indlagt og der foreligger 2 breve om hans afhentning herfra, som bedes udsat med dage eller en uge. Brev til Jessen i Hornheim om patientens optagelse

Mpr nr. A120074 - - Dato : 18551019
Forfatter:Selmer, overlæge Huberts, dr med
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Betænkning fra overlæge Selmer skrevet til Det konglige Sundhedskollegium som kommentar til dr. med. Huberts overvejelser vedrørende udformingen af sindssygebehandlingen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A009002 - - Dato : 18590625
Forfatter:Ellesøe, Christian Olesen forbedringshusfange eller Fønss Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Mentalerklæring. Forbedringshusfangen Christian Olesen Ellesøe eller Fønss har i forbindelse med et tyveri yderligere tilstået et mord, ildspåsættelse og tyveri i Kirkesøby, i den anledning fremsender ministeriet hele sagens akter til Selmer med anmodning om erklæring af ham. Selmer mener, at muligt er selvbebrejdende, som mange sindssyge er, men at det ikke er muligt at afgive en fast erklæring uden at kende manden personligt.

Mpr nr. A116035 - - Dato : 18601130
Forfatter:Madsen, Rasmus
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Skrivelse fra fattigvæsnet vedrørende en patient Rasmus Madsen, som er sindsforvirret og til fare for den offentlige sikkerhed. Kommissionen meddeler, at i sådanne tilfælde er det ikke fattigvæsnet, men øvrigheden i dette tilfælde Århus kommunekasse, der skal sørge for vedkommende

Mpr nr. A015003 - - Dato : 18651102
Forfatter:Petersen, leutnant
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Om leutnant Petersens mentale tilstand.

Mpr nr. A102073 - - Dato : 18660112
Forfatter:Kristensen, Hedevig, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Hedevig Kristensen, præstedatter indlægges på sin faders anledning i 1852. Hun er forsat på anstalten til 1884. Hun er indlagt på 2. forplejningsklasse. Ifølge lægeerklæring fra 1878 er hun i høj grad sindsforvirret og sløv. Hun bliver formentlig begravet på asylets kirkegård, da der foreligger et telegram fra søsteren, om at hun gerne ville have begravelsen udsat nogle dage, for at hun kan deltage

Mpr nr. A116117 - - Dato : 18660219
Forfatter:Petersen, Løjtnant Trolle, Fru Friis, Hr
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En ældre sag fra 1857. Løjnant Petersen bliver opatget på begæring far sin kone og dennes moder fru Trolle. Fru Trolle betaler opholdet af egen lomme. Det lykkes en hr Friis, at trøste konen og efter anstrengelser får hun lov til at gifte sig med ham. Efter giftermålet anmoder fru Trolle om, at regningerne bliver sendt til hans eftermand i ægteskabet! Juridisk må det være den forhenværende kone, der skal afgøre opholdet i anstalten for Petersen

Mpr nr. A016027 - - Dato : 18660407
Forfatter:Hansen, Maren Christen Hansen Hansen, Hans Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Forespørgsel vedr. patient. Henvendelse fra Maren Christen Hansen om en person ved navn Hans Hansen fra Odense befinder sig på hospitalet. Overlæge Selmer svarer, at der ikke befinder sig eller har befundet sig en person af det navn på hospitalet.

Mpr nr. A017008 - - Dato : 18670628
Forfatter:Skou, Andersen Poul Nielsen, Poul Skou Skou, Jacob
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Vedr. forespørgsel efter patient. Angående en... anholdt forvirret person, der under forhør har navngivet sig Poul Andersen... Skou. Den ... person er ikke her fra stedet. Der har i anstalten kun været 2 mandlige af navnet Skou, nemlig Poul Skou Nielsen .... af Læsø 24 år, udgik helbredet i 1859 og Jacob Skou, af Frederikshavn, 27 år, der ligeledes ... helbredet i 1862.

Mpr nr. A116207 - - Dato : 18690319
Forfatter:Prior
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Kandidat. Der optages 4 ptt. blandt andre fru Prior, der har vret her indtil 1868. Man antager det samme gældsbevis som dengang, da det er formuende folk. Der er vrøvl med leveringen af kandidater fra Kgl. Frederiks Hospital, hvorfor man sender en skivelse hertil

Mpr nr. A116218 - - Dato : 18700920
Forfatter:frk Stabell, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En frk Stabell skal modtages fra Randers. Der foreligger en skrivelse, hvorfra det ikke fremgår klart, om hun skal behandles som fattiglem eller som almindelig betalende patient. Man vælger ikke at behandle sagen som fattiglem

Mpr nr. A116217 - - Dato : 18701031
Forfatter:Fischer, patient Lunn, Justitsråd
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter. Papirer på styrmand Fischer. Mine herrer vil se, at vi mangler den regulativmæssige sikkerhed for denne patient, som forøvrigt har betalt indtil nytaar. Jeg ville gerne udbede mig Deres yttringer, om der bør foretages yderligere i denne anledning. Justitsråd Lunn vil rimeligvis kunne oplyse det fornødne. Fischer kommer sig næppe nogensinde rigtigt

Mpr nr. A021017 - - Dato : 18710304
Forfatter:Tidemand, Johan Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Ifølge meddelelse fra udenrigsministeriet for den kongelige generalkonsul i Valpariso er der indberettet at 6 kister og en sæk tilhørende arkitekt arkitekt Johan Tidemand, der er vendt hjem til Danmark og her skulle været sindssvag. Selmer svarer, at der ikke er eller har været en patient af det navn på hospitalet.

Mpr nr. A021013 - - Dato : 18710508
Forfatter:Olesen, Lomholt Peder
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
En arresteret person ved navn Peder Lomholt Olesen angives, at have været indlagt, men direktionen svarer benægtende. Brev fra Hammerum Herredskontor.

Mpr nr. A021006 - - Dato : 18710819
Forfatter:Hummer, Carl Thorvald Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Den værnepligtige Carl Thorvald Hummer har overfor 1. udskrivningskreds hævdet at have været indlagt på sindssygehospitalet til ca. 1863. Selmer svarer at ingen af det navn har været indlagt.

Mpr nr. A022008 - - Dato : 18720326
Forfatter:Petersen, Hans Peter
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Fra Skanderborg Købstad og Hjelmslev-Gern Herreder forespørges om en vis Hans Peter Petersen har været indlagt på anstalten. Man svarer benægtende.

Mpr nr. A115092 - - Dato : 18780507
Forfatter:Vesterboe, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Skrivelse til patienten Vesterboes værge. Hvad den indeholder fremgår ikke

Mpr nr. A029013 - - Dato : 18790428
Forfatter:Arnkiel, Jørgen Lorentsen
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter personligt. Der er efter et dødsfald en plads ledig i Viborg på mandsafd, man spørger om Århus vil belægge denne. Anstalten svarer, at man vil sende Jørgen Lorentsen Arenkiel fra Taps, for hvem Viborganstalten fra Taps allerede har modtaget lægeoplysninger fra Taps sogneråd. Viborg gensvarer, at vedkommende kan overføres så snart det er Århus belejligt. Man bedes medsende en beklædningsliste in duplo.

Mpr nr. A116219 - - Dato : 18790802
Forfatter:Fischer, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Angående patienten Fischer, se 116-217. De er vel enige med mig om, at den at ministeriet indrømmede begunstigelse gældende fra indlæggelsdagen? Jeg mener, at vi for øjeblikket ikke kan give den gamle Fischer en officiel meddelelse, som kunne henlede de preussike autoriteter på, at han har forbindelser heroppe. Der er ingen sikkerhed stillet for ham. Sag vedr. en patient, der var indlagt i 1867 for fuld betaling, men som nu på fattigkassens regning selv om vedkommende har en formue på 700 rdl.

Mpr nr. A030006 - - Dato : 18801026
Forfatter:Nielsen, Elisabeth Kathrine Christensen, Kirstine Marie Bergenhagen, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Personlige pt. forhold. Der er blevet to pladser ledige for kvindelige pat. i Viborg, så man oversender Elisabeth Katrine Nielsen (nr. 2800) og Kirstine Marie Christensen af Kleistrup (nr. 2897) ledsaget af overopsynsdame frk. Bergenhagen.

Mpr nr. A030004 - - Dato : 18801109
Forfatter:Andersdatter, Maren
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Viborganstalten forespørger om, der er en kvindelig pt der ønskes optaget. Man sender Maren Andersdatter af Grundfør. Patienter personligt.

Mpr nr. A031019 - - Dato : 18810121
Forfatter:Sørensen, Johanne Marie af Understed patient Sørensen, Kirsten af Ejstrup patient Pedersen, Karen Kirstine af Solbjerg patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. personligt. Der er pladser ledige i Viborg til fordeling mellem Vordingborg og Århus. Anstalterne må selv forhandle indbyrdes om, hvor mange pladser for hvert køn, der kan disponeres over. Århus sender tre kvinder Johanne Marie Sørensen af Understed, Kirsten Sørensen af Ejstrup og Kirstine Pedersen af Solbjerg.

Mpr nr. A031004 - - Dato : 18811010
Forfatter:Fausing, Marie enkefru patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter personligt. Der er blevet en plads ledig i Viborganstalten, som bliver belagt med enkefru Marie Fausing, der har været i familiepleje på Viborgegnen, men nu opgivet af plejefamilien .

Mpr nr. A031001 - - Dato : 18811104
Forfatter:Colding, Maren Kathrine af Ålborg Velinder, Sofie Ludovika Barfod, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter personligt. To pladser for kvindelige patienter er bleven ledige i Viborg, de belægges med Maren Kathrine Colding af Ålborg og Sofie Lovika Velinder og overføres under ledsagelse af overopsynsdame frk. Barfod.

Mpr nr. A032011 - - Dato : 18820501
Forfatter:Christensen, Dorthea Amalie patient Jensen, Jacobine Medime patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. personligt. Der er blevet to pladser ledige i Viborg. Man sender de to kvindelige pt. Dorthea Amalie Christensen og Jacobine Medime Jensen. Der er indhentet samtykke fra de berørte sogneråd.

Mpr nr. A032009 - - Dato : 18820704
Forfatter:Mortensen, Marie af Kristrup patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. personligt. En plads er blevet fri i Viborg for en kvindelig pt. Man sender Marie Mortensen af Kristrup.

Mpr nr. A031018 - - Dato : 18821020
Forfatter:Meyer, Johan Sigvard skomagermester patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. personligt. Skomagermester Johan Sigvard Meyer er udskreven fra hospitalet og vil genoptage sit arbejde. Derfor bedes anstalten om at skrive en helbredsattest for ham: "At skomagermester...af Ålborg den 5. sept. d.å. er udskrevet af sindssygeanstalten som helbredet, bevidnes hermed.

Mpr nr. A116161 - - Dato : 18831017
Forfatter:Birch, Anna Caroline, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienters skattepligt. Vejlby sogneråd fremsætter en sag mellem Vordingborg landsogn og Rønne Købstads skifteret vedr en Anna Caroline Birch, som de holder bevis på, at ptt har skattepligt i opholdskommunen. Direktionen svarer, at skattepligten er usikker, men man kan heller ikke hjælpe, da hospitalet igen oplysninger har om ptt formueforhold

Mpr nr. A036008 - - Dato : 18871231
Forfatter:Nellemann, J
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Observation. På given anledning skal man herved henlede de herrers opmærksomhed på, at delinkventer ikke ville blive admitterede i sindssygeanstalterne til observation, før der foreligger en udtalelse fra det kgl sundhedskollegium om, at indlæggelsen i en sindssygeanstalt er fornøden, og sagen bør derfor i de tilfælde, hvor afgørelse af den pågældendes sindstilstand ikke formenes at kunne ske i arresten, indsendes til bemeldte kollegium, som derefter med sin erklæring over samme fremsender den til ministeriet til videre foranstaltning. J. Nellemann

Mpr nr. A037018 - - Dato : 18880102
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Retsobservanter. Hoslagt skal man tjenesteligt fremsende nogle eksemplarer af det af justitsministret udfærdiget cirkulære til retsbetjente angående dilinkventers indlæggelse til observation på sindssygehospitalet. På given anledning skal man herved henlede de herrers opmærksomhed på, at dilinkventer ikke ville blive admitterede i sindssygeanstalterne til observation, før der foreligger en udtalelse fra det kongelige sundhedskollegium om, at indlæggelsen i en sindssygeanstalt er fornøden, og sagen bør derfor i de tilfælde, hvor afgørelse af den pågældendes sindstilstand ikke formenes at kunne ske ved undersøgelse i arresten, indsendes til bemeldte kollegium, som derefter med sin erklæring over samme fremsender den til ministeriet til videre foranstaltning.

Mpr nr. A037010 - - Dato : 18880723
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. almindeligt. 2 obligationer købt for pts arbejdsfortjeneste bliver udtrukket og indløst af justitsministeriet.

Mpr nr. A042002 - - Dato : 18920410
Forfatter:Jensen, Perder husfæster Nellemann
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Personlige patientforhold. I anledning af det med den ærede direktions behgl. skrivelse af 4. d.m. hertil tilbagesendte andragende fra birkedommeren i Muckadell m. fl. birker, betræffende den af overlægen fremsatte begæring om afhentning fra anstalten* af den på samme indlagte patient, husfæster Perder Jensen af Vantinge, skal man til behagelig efterretning tjenesteligt melde, at* justitsministeriet, uanset den pågældende ikke i henhold til paragraf 33 i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 3. november 1888 af direktionen kan fordres udskreven af anstalten efter omstændighederne internt finder at erindre imod hans udskrivning, hvilket man ved skr. af d.d. har tilkendegivet amtmanden over Svendborg amt. Nellemann.

Mpr nr. A042006 - - Dato : 18921001
Forfatter:Jensen, løjtnant, assistent
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Personlige patientforhold. Da den herværende patient løjtnant Jensen ikke står i gældsforhold til Hotel Skandinavien tilbagesendes den anstalten tilstillede regning af 27. f.m.

Mpr nr. A043003 - - Dato : 18931120
Forfatter:Pedersen, Jens Christian patient Krabbe, herredsfoged Johansen, Lauritz
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter personligt. Herredsfoged Krabbe anmoder om regulativet af 1861 og senere tilkomne regulativer. Anstalten skriver at der ikke medfulgte attester fra øvrighed eller præst om ptt. Jens Christian Pedersen og Lauritz Johansen om vedkommendes formueforhold, idet dette heller var nødvendigt, da de to ptt er begæret indlagte af det offentlige.

Mpr nr. A046015 - - Dato : 18960801
Forfatter:Geill
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienters arbejdsfortjeneste. Vedlagte kreditforenings-obligation... stor 1000 kr. udbedes noteret i foreningers bøger som tilhørende den af renter af anstaltens patienters arbejdsfortjeneste opsparrede fond og derefter remitteret. Geill

Mpr nr. A048037 - - Dato : 18981004
Forfatter:Christrensen, Mette, vaskeripige, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. En vaskeripige, der tjener på anstalten er blevet sindssyg og indlagt. Hun er 78 år og har tjent her siden 1862. Man anmoder justitsministeriet om, at hun kan få frit ophold, da hun ellers skal indlægges på kommunens regning og dette mener man er skadeligt for hendes tilstand. Hun døde i 1899. Hendes navn er Mette Christensen, indlæggelse nr. 5985

Mpr nr. A050003 - - Dato : 19001203
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter. På dertil given foranledning skal man anmode den ærede direktion om fremtidig i sådanne tilfælde, hvor fanger fra en straffeanstalt er indlagte som patienter på sindssygeanstalten, matte være undvegne fra denne, at ville iagttage, at der mellem direktionen for sindssygeanstalten og den pågældende straffeanstalt træffes aftale om, at fangen efter en passende tids forløb betragtes som udskreven, således at han efter en evt. pågribelse bliver at aflevere til straffeanstalten. Såfremt den pågældende fange på ny ønskes indlagt på sindssygeanstalten, vil en henvisning til hans tidligere indlæggelse fremkomne oplysninger tilligemed en erklæring fra fængselslægen om, at fangen vedblivende trænger til behandling på en sindssygeanstalt, være tilstrækkelige til at hjelme hans modtagelse på sindssygeanstalten, og han bør da så snart som muligt modtages på denne. Ricard

Mpr nr. A052041 - - Dato : 19020420
Forfatter:Schader, overlæge Hallager, Fr, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Inlæggelspapirer. Brevveksling mellem overlæge Schrader, Ålborg Amts og Bys Sygehus og Fr. Hallager vedrørende skemaer A og B, der udfyldes af den inlæggende læge. Det fastslåes, at vurderingen af patienten er helt op til den inlæggende læge, han skal kun rette sig efter patientens pårørende, hvis han finder det rimeligt. Endvidere skal indlæggelsespapirerne med oplysninger tilbageholdes på hospitalet eller tilbagesendes til den indlæggende læge, ikke som under Pontoppidan undertiden tilbagesendes til sognerådet. Heri erklærer Hallager sig enig

Mpr nr. A054002 - - Dato : 19040114
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Dokumenter vedr. obligationer købte for beløb der er indtjente af patienter ved arbejde for anstalten

Mpr nr. A055022 - - Dato : 19040418
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Skat. 3 patienter er pålignet skat i Vejlby kommune, men de er stadig tilknyttet hjemmekommunen, derfor ønsker anstalten dem ikke beskattiget i Vejlby - de anses ikke for at være fastboende i Vejlby. Fra Anstalten til Vejlby sogneråd

Mpr nr. A056004 - - Dato : 19041013
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Drikfærdighed og sindssyge. Skemaer vedrørende forekomsten af drikfærdighed blandt sindssyge. Der foreligger et skema, der udelukkende indeholder mænd. Desuden deres behandlingsresultatet og den psykiatriske diagnose

Mpr nr. A058013 - - Dato : 19060318
Forfatter:Hallager, Fr
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Uterlighed. En fodermester, der to gange tidligere har været i forbedringshuset for pervers omgang med dyr og forledelse af drenge til uterlighed står atter anklaget for denne forbrydelse. Man spørger om der kan foretages andet end fængsling, da dette ikke har en synderlig effekt. Hallager svarer, at hvis ikke der er en ledsagende sindssygdom kan man kun erklære manden ad juridisk vej. Spørgsmålet er desuden om manden er tilgængelig for forbedring

Mpr nr. A060052 - - Dato : 19070204
Forfatter:Pedersen, Abelone Marie Jacobsen, Ane Marie Andersen, f. Møller, Johanne Martine Jensen
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoverflytning. 3 kvindepladser for rolige ikke udbrydende pt. kan belægges. 2631 176/75 Abelone Marie Pedersen 7133 135/05 Ane Marie Andersen, f.Jacobsen 7382 195/06 Johanne Matine Jensen Møller

Mpr nr. A062036 - - Dato : 19080206
Forfatter:Frk Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Overførsel til Viborg. Man har modtaget lægeoplysninger for tre kvinder, der kan oversendes under ledsagelse af overopsynsdame frk. Kohl den 8 februar 1908. Tøj fortegnelse og kvittering herfor modtages af overopsynsdamen

Mpr nr. A062029 - - Dato : 19080324
Forfatter:Mauritzen, Mouritz Jensen og dennes hustru
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Udvalget for fattigvæsnet i Århus skriver til anstalten og anmoder om, at Mourizt Jensen Mauritzens hustru kan blive optaget på anstalten. Udvalget vil betale, da pågældende er syg og intet ejer. Man svarer far hospitalet, at der for tiden er ugunstigt at optage flere, men henviser i øvrigt til Vordingborg eller ventelisten. På sagen er noteret at læge oplysninger er tilbageleveret i lukket kuvert. Vedligger en fuldmagt til indlæggelse af kvinden

Mpr nr. A062017 - - Dato : 19080627
Forfatter:Rosekranz, Baronesse Marie Nielsen, Fru Louise Hallager
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Arv. Disse liner fremkommer for at udbede mig et sølvuhr som Baronesse Marie Rosenkranz havde betænkt mig efter sin død. Beder jeg mig omgående tilsendt. Med agtelse. Fru Louise Nielsen, Helgesvej 4, 4.sal, København F. I en i går modtaget udateret skrivelse udbeder de dem omgående til sendt et sølvuhr...Baronesse Marie Rosenkranz havde tiltænkt mig efter sin død. Jeg .. i den anledning meddele Dem, at det et sølvur som Baronesse R efterlod sig, blev solgt ved offentlig auktion...på anstalten vides noget om, at hun havde betænkt nogen dette ur. Hallager

Mpr nr. A065039 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienters fornøjelse. Beløbet ønskes sat op med 100 kr da man tager af renterne fra arbejdfortjensten. Beløbet vil da i alt være på 500 kr

Mpr nr. A067037 - - Dato : 19110315
Forfatter:Jakobsen, Rsamine Martine Ravnkilde, Betjent
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter, En patient far sognet 7946 Rasmine Matine Jakobsen far Vejlby er udskrevet og bliver tilsyneladende indleveret igen kort tid efter. Hun indlægges af politiet, betjent Ravnkilde, der beregner sig 4 kr. i dæter. hvilket man spøger herredsfogden om det kan være rimeligt. Han svarer kender vi ikke forhandlingerne er foregået mundtligt

Mpr nr. A066021 - - Dato : 19119817
Forfatter:Larsen, Ane Kirstine Brgendahl, Jan Vilhelm Sørensen Nielsen, Johanne T.
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter personligt. Præsten ved døvstummes menighed ønsker oplyst om der er døvstumme på hospitalet, hvor længe de har været det om de har fået undervisning eller talemetoden eller fingersprogsmetoden. Der er tre ptt Ane Kirstine Larsen, indl 23.nov 1896, i familiepleje aug. 1911. Hun forstår fingersprog. Jan Vilhelm Sørensen Brgendahl, født 25. juli 1875 indl. 2den gang 8.dec 1908(ikke fuldstændig døvstum) undervist efter talemåden. Johanne T, Nielsen født d. 8, dec. 1871, indl 21 april 1909, kan aflæse mund og fingersprog. 5711, 7775, 7817 (inlæggelsesnumre

Mpr nr. A069003 - - Dato : 19120912
Forfatter:Hallager, Frederik
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Forespørgsel vedr. pt. En trælastejer. En ung pige får anfald, hvor blodet stiger hende til hovedet, hun kan få stærke smerter med latterudbrud, desuden taler hun i vildelse om natten. Man anmoder Hallager om en recept. Denne svarer, at han aldrig skriver recepter til ptt som han ikke har undersøgt, og råder til at få hende til læge

Mpr nr. A068009 - - Dato : 19130110
Forfatter:Bregendahl, Jens Vilhelm Sørensen Nielsen, Johanne Thomine Larsen, Ane Kirstine
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Døvstummeafdeling. Sundhedsstyrelsen foreslår, at man samler sindssyge døvstumme på en enkelt institution og ansætter kyndigt personale, der kan kommunikere med dem. Ovl. er enig heri, idet han mener at det vil gøre dem mindre ensomme og hindre dem i at synke dybere ned i sløvsind, hvis de har nogen at tale med. Der er tre sådanne ptt i Århus: Jens Vilhelm Sørensen Bregendahl, Johanne Thomine Nielsen og Ane Kirstine Larsen

Mpr nr. A075006 - - Dato : 19140411
Forfatter:Ingstrup, Jens, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse, Papirer vedrørende Jens Ingstrup patient nr 8710 indlagt den 16.11.1914. Vedlagt kautionserklæringer fra kommune og sygekasse, samt lægeerklæring

Mpr nr. A073010 - - Dato : 19140412
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Mange patienter strikker guldklude af blågarn, som man køber i England. På grund af krigen har England udførselsforbud, hvorfor en bestilt levering ikke kan komme frem. Man anmoder udenrigsministeriet om hjælp den anledning. Disse ptt kan nemlig vanskeligt udføre andet arbejde

Mpr nr. A074035 - - Dato : 19140416
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienters arbejdsfortjeneste. Takst for patientarbejde gældende fra 1. april 1914 til patienter af 3. forplejningsklasse Mappe 848

Mpr nr. A077019 - - Dato : 19160106
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Sindssyg straffefange. Justitsministeriet har skrevet til direktionen for Sindssygehospitalet i Middelfart. Det meddeles, at sindssyge forbedringsfanger skal anbringes på det hospital, hvorunder de oprindeligt er hjemmehørende og ikke på det hospital, hvorunder Horsens Tugthus hører, nemlig Århus.

Mpr nr. A075005 - - Dato : 19160127
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Beklædning. Der antages en yderlige sypige, idet man ifølge det nye fællesregulativ har pligt til at reparere undertøj for ptt af I og II klasse. Hertil opkræves 1kr mdl. udover den hidtidig fastsatte betaling

Mpr nr. A078023 - - Dato : 19160203
Forfatter:Svenningsen, Hans Ludvig Christian, maskinarbejder Poulsen, Peter Raabjerg, skomager Nielsen, Peter, fhv landmand Nielsen, Frederik Peter, patient Laursen, Mette Kirstine, patient Riis, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Behandlingsdømte fra Århus. I skrivelse af 22. f.m. har hr. byfogden udbedt sig oplysninger om, hvilke patienter der fra Århus købstads jurisdiktion henligger på sindssygehospital ved Århus i henhold til dom eller administrativ resolution. Jeg skal i den anledning meddele at maskinarbejder Hans Ludvig Christian Svenningsen i henhold til Århus Amts resolution af 25. febr. 1910 blev indlagt på hospitalet den 26. marts 1910. Den 14. febr. 1916 forlod han hospitalet og er ikke senere vendt tilbage.Han er ikke udskrevet. At skomagermester Peter Raabjerg Poulsen blev indlagt i hospitalet den 12. nov. 1913. Patienten, om hvis forbliven i Århus Stiftsamt har udstedt dekret, er med justitsministeriets tilladelse af 9. jan 1917 udskrevet på 6 måneders prøve fra den 28. f.m. at regne. At fhv landmand Peter Nielsen den 19. januar 1915 blev indlagt i hospitalet i henhold til Århus Stiftsamts resolution af 29. dec. 1914, at Frederik Peter Nielsen blev indlagt i hospital den 3. aug. 1915. Århus Stiftsamt har under 19. oktober 1915 resolveret, at patienten som sindssyg og farlig for sine omgivelser vil være at anbringe på et sindssygehospital, at Mette Kirstine Laursen, som den 28. juli 1916 ved politiets foranstaltning blev indlagt i hospitalet, af overlæge Riis erklæret farlig for sig selv og sine omgivelser

Mpr nr. A075007 - - Dato : 19160226
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoverførsel. Hospitalet i Nykøbing Sj. modtager patienter, der er optagne her med fra de områder, der nu hører under dette hospital: Liste over patienter, der er optagne samt deres numre

Mpr nr. A077006 - - Dato : 19160311
Forfatter:Basballe, Thomas, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Inlæggelspapirer. Indlæggelsparirerne for Thomas Basballe, jn. nr. 8929, indlagt på 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A076076 - - Dato : 19160315
Forfatter:Gjessing, Fru Kamma Frk Nielsen, Oversygeplejerske
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Fund af 2 ure uden ejermænd Overlægen skriver til fru Kamma Gjessing, Jagtvej 2289, København, angående oversygeplejerske frk. Nielsens fund af 2 ure uden ejermænd. Fru Gjessings svar er vedlagt urene

Mpr nr. A076029 - - Dato : 19160408
Forfatter:Møller, Ane Marie, patient Mikkelsen, Søren Møller, vognmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Personlige patientforhold. Den 16 og 17 juni 1916 erklæres Ane Marie Møller for at være sindssyg og velegnet til behandling af læge i Horsens. Hun bliver optaget på 3. klasse og betalingen er 1 kr. 25 øre daglig eller 456 kr. 35 øre årlig. Hendes mand, vognmand Søren Møller Mikkelsen Horsens, varetager betalingen. Attesteret 8. august 1916 af Horsens Byfogedkontor. 9. november 1920 er betalingen fastsat til 3 kr. 50 daglig og 1277 kr. 5o øre årlig. Den 5. september 1922 overgår patienten til at blive uformuende patient og forsørgelsen varetages af hospitalet til den gældende takstmæssige betaling af 2 kr. pr dag

Mpr nr. A076032 - - Dato : 19160718
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Sindssyge overflyttet far fængsler. Personer, overflyttede fra fængsler, som er sindssyge, kan beholdes på sindssygehospitalet. Der er 8 personer, som menes kvalificerede til at komme på sikringsanstalt. (Meget svært at læse)

Mpr nr. A078034 - - Dato : 19170517
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Lægebehandling. I anledning af at N N fattigkommission, hvem betalingen for en patients ophold på sindssygehospital påhviler, har vægret sig ved at refundere et beløb af 30 kr. der af hospitalet er udbetalt til byens sygehuslæge som honorar for på hospitalet at fortage en udenfor hospitalets egen læges kompetence liggende kirurgisk behandling, har justitsministeriet, da spørgsmålet har været forelagt dette, resolveret, at det må anses for rettest, at udgifter som de nævnte forrettes af sindssygehospitalet

Mpr nr. A081010 - - Dato : 19180711
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Arbejdsfortjeneste. Man indsender obligationer til prohibitivpåtegning i ministeriet

Mpr nr. A081018 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Arbejdsløn for ptt. Medens andre udgiftskonti simpelthen overskrides, fordi de indkøbte varer ikke kan fås til de budgetterede priser, er forbeholdt ganske anderledes med hensyn til det under nærværende konto bevilligede beløb, idet patienterne tildelte arbejdsfortjeneste er afpasset efter den bevilligede sum. Men da også de småindkøb, som arbejdsfortjenesten anvendes til, er fordyrede i høj grad, ikke mindst for tobakkens vedkommende, er det en ganske åbenbar følge, at indkøbende må indskrænkes i følelig grad, hyppig til skade for patienternes øvrige tilstand. Da arbejdsfortjeneste selv under normale forhold er yderst beskeden, skal man henstille, at der under konto c 12 hidtil er bevilligede beløb 5700 kr. forhøjes til 8000 kr. Ingen datering eller underskrift

Mpr nr. A082040 - - Dato : 19190818
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienters arbejdsfortjeneste. Man foreslår rådighedsbeløbet anvendt således: Mds. I...........100,00 pr. md Mds.II...........253,33 do Kv.I.............63,33 do KvII.............140,00 do For mandsafdelingernes vedkommende skal man også medregne have- og markarbejde. Opgørelser skal indsendes til kontoret hver måned den 1.

Mpr nr. A082009 - - Dato : 19200211
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. De til arbejdsfortjenstfonden hørende obligationer har været til prohibitivpåtegning i ministeriet

Mpr nr. A088034 - - Dato : 19220007
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Rekonvalescens. Folkekuranstalten på Hald modtager patienter med alle sygdomme undtagen epidemiske eller stærk smitsomme. Der er tilmeldingsblanketter på for medlemmer og ikke medlemmer af sygekasser

Mpr nr. A087018 - - Dato : 19220112
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Medhjælp, patientarbejde. Medhjælp ved hospitalet er i stor grad nødvendig bl.a. som følge af anbringelse i familiepleje af patienter, hvis arbejdsydelse ville være kommet hospitalet til gode, hvis de var forblevne i hospitalet

Mpr nr. A087024 - - Dato : 19220310
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienters arbejdsfortjeneste. Direktionen har indstillet at der bevilliges større beløb til arbejdsfortjeneste for patienter, idet der bliver mindre beløb til hver enkelt jo flere, der arbejder. Direktionen mener det forkert, at der ikke kan ydes mere for ekstra indsats, fordi dette arbejde skal forbedre patienterne til det liv de skal føre når de bliver udskrevne

Mpr nr. A088040 - - Dato : 19220718
Forfatter:Meinecke, Hr taskefabrikant Poulsen, grosserer Raabjerg Jacobsen, grosserer Busch, direktør Århus Kulkompagni Zwiebler, fillialbestyrer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientudflugt. På hospitalet vegne beder jeg Dem modtage en varm tak, fordi De så beredvilligt stillede Deres automobil til rådighed den 14. ds. ved skovturen for hospitalets patienter. Særlig tak for patienterne, som De befordrede, har skovturen været en begivenhed, som de ofte vil fremkalde i erindringen. Hr. taskefabrikant, Meincke, Meilgade 78, Århus grosserer Raabjerg Poulsen, Jægergårdsgade 15, Århus grosserer Jacobsen, Jægergårdsgade 83, Århus direktør Busch, Århus Kulkompagni filialbestyrer Zweibler, Strandvejen 12, Århus

Mpr nr. A091092 - - Dato : 19220811
Forfatter:Grytzmeier, Fru Isidora
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientbreve. I anledning af direktionens skrivelse af 28. august d.å. angående et af daværende patient i hospitalet, fru Isidora Grytzmeier, hertil indgivet klageskrift skal direktoratet under henvisning til den af sundhedsstyrelsen i sagen afgivne erklæring, og efter sagen har været behandlet i tilsynsrådet, tjenstelig meddele, at breve til patienterne, der åbnes af lægerne ved hospitalet, atter lukkes med en oblat eller på ligende måde og afleveres lukkede til patienten, så denne ikke får indtryk af, at andre end lægerne har læst dem, samt breve, der ikke afleveres til patienten, sendes tilbage til afsenderen, eller at denne modtager underretning om, at brevene ikke har kunnet udleveres. Brev fra direktoratet vedr. sag i Nykøbing Sj.

Mpr nr. A088004 - - Dato : 19220920
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Undvigelse. Ved undvigelse af ptt. der er indlagte som farlige for den offentliges sikkerhed eller må betragtes som farlige for den offentlige sikkerhed, skal der gives fuld melding til det stedlige politi, der skal anmodes om at eftersøge vedkommende. Findes ptt. igen skal aflysning til politiet finde sted. Hospitalerne skal for disse ptts vedkommende fremskaffe fotografi en face og i profil. Det gælder også for ptt. hvis tilstand giver anledning til at man ønsker vedkommende efterlyst.

Mpr nr. A091058 - - Dato : 19230113
Forfatter:Larsen, Otto, lektor Erlov, statspolitibjetjent
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Forespørgsel. en lektor Otto Larsen spørger om man har kendskab til fhv. statspolitibetjent Erlovs opholdssted. Man svarer, at en person af dette navn ikke er hospitalet bekendt

Mpr nr. A193122 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter. Patienter udskrevne på prøve måned for måned i finansåret 1923-24

Mpr nr. A092026 - - Dato : 19240103
Forfatter:Petersen, Peter Valdemar, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Undvigelse. I anledning af diektionens skrivelse af 22. fm af hvilken fremgår, at patient Nr. 10269 Peter Valdemar Petersen den 19 sm er undveget fra hospitalet, skal direktoratet, da det af indbertningen fremgår, at flugten er muliggjort ved, at en plejer har glemt at lukke en dør, der fra adelingen fører ud til gården, udtale, at man går ud fra at der i den pågældende plejers papirer er sket notat om den ham af direktionen meddelte påmindelse

Mpr nr. A094098 - - Dato : 19241008
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Straffefange: Direktoratet skriver: Foranlediget ved et for nylig indtruffet tilfælde, hvor det viste sig, at en på livstid dømt tugthusfange, der i 1916 indlagdes til kur på et sindssygehospital, skønt helbredet var forblevet på det pågældende hospital i flere år, anbragt på en åben afdeling, uden at der fra hospitalets side var givet nogen meddelelse om den indtrufne forandring i fangens psykiske tilstand, skulle justitsministeriet herved anmode det ærede socialministerium om at ville foranledige, at der i alle tilfælde, hvor fangerne fra straffeanstalterne under straffetiden indlægges på et af statens sindssygehospitaler, i det mindste hvert halve år tilgår direktoratet for fængselsvæsnet en indberetning fra pågældende hospitals overlæge om den indlagte fanges sundhedstilstand

Mpr nr. A094061 - - Dato : 19241218
Forfatter:Jarding, sagfører, Århus Jarling, kæmner
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Observation. Direktoratet har under dd tilskrevet sagfører Jarding, Århus, således: I anledning af Deres andragende s md angående den af dommeren i Esbjerg Købstad den 8 dm afsagte kendelse om indlæggelse til observation på et af statens sindssygehospitaler af kæmner Jarling, skal man efter stedfunden brevveksling med direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddele, at direktoratet efter omstændighederne ikke har noget at erindre imod, at indlæggelse finder sted på det nævnte hospital

Mpr nr. A193119 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter. Patienter udskrevet på prøve den 31. marts 1924

Mpr nr. A193117 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En patient, der ligeså godt kunne overføres til en forsørgelsanstalt, nævnes. I forbindelse med plejeanstalten Dalstrups udvidelse, kan der muligvis skaffes plads til ham der

Mpr nr. A094051 - - Dato : 19250102
Forfatter:Urup, Søren dr. Gulstad
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Sagen handler om en gårdejer Søren Urup af Sundholm om, hvem der har været ført optagelsesforhanlinger uden at optagelse er sket. Han ankommer alligevel til hospitalet og får lejlighed til at overnatte her indtil han overføres til dr. Gulstads klinik. Man skal opkræve 5,50 for opholdet

Mpr nr. A094085 - - Dato : 19250122
Forfatter:Larsen, Fru Ane Johanne
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Observation. Fru Ane Johanne Larsen, født Eskildsen, bliver af sin mand stævnet til ægteskabets omstødelse, på grund af sindssygedom. Man ønsker den pågldende indlagt til observation, men da der ikke er tale om kriminelle forhold, ønsker hospitalet ikke at modtage pågældende, hvilket sendes til afgørelse i direktoratet. Her afgøres det, at hun ikke skal indlægges, idet der intet anføres i retsplejeloven om, at en således sagsøgt skal indlægges til observation

Mpr nr. A094022 - - Dato : 19250226
Forfatter:Kohl, Frk Knoph, Frk
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientfødsel. Fra direktoratet har man fået en henvendelse angående en kvindelig patient, der var blevet gjort gradvid af en mandlig patient på Sct. Hans, og derefter er hun overført hertil, hvor hun har født. Man søger det omtalte tilfælde, er dog ikke i stand til at finde den rigtige, da man ikke husker tilfældet. Frk Kohl der er pensioneret, mener at have hørt fra afdøde frk. Knoph om sådant tilfælde, men da man får journalen frem, viser det sig, at den pågældende har født 2 måneder forinden indlæggelsen her

Mpr nr. A193123 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter. Patienter udskrevet på prøve m.v. pr 31. december 1924

Mpr nr. A091008 - - Dato : 19320125
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
I anledning af hospitalets indstilling i skrivelse af 8. fm. skal man meddele, at man intet har erindre imod, at der skaffes 3 billeder af straffefanger, hvor det er nøvendigt mod at det ekstra billede betales med 60 øre

Mpr nr. A193111 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Diektionen skriver til et sogneråd angående restance med hensyn til betalingen for en patients ophold og forplejning. Der er et års restance, og betalingen skal ske kvartalvist foruud

Mpr nr. A116002 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer, overlæge Albertsen, religionslærer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Behandling. En kladde fra Selmers hånd vedrørende en religionslærer Albertsen? der er indlagt for repræsentantsskabs regning (Fattighuset?) fra Randers. Med mindre, der bliver afgivet løfte om at betale patientens behandling, vil han blive ført til Randers for repræsentantskabets regning