Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    

Der er 508 poster registreret under dette emne

Mpr nr. A122199 - - Dato : 18520806
Forfatter:Grosserer Sass
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 I anledning af hr J Bøgilds Ansættelse som Forvalter ….. Skal jeg meddele … at jeg er villig til at Cautionered for det Beløb af 3000 rbd. Som er gjort til Betingelse for hans Embedsførelse….

Mpr nr. A122200 - - Dato : 18520810
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 Udkast til breve til Grosserer Sass og til Justitsministeriet

Mpr nr. A122201 - - Dato : 18520827
Forfatter:Grosserer Sass
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 til Direktionen Udbeder sig påtegning på obligationerne før deponering i Justitsministeriet.

Mpr nr. A122202 - - Dato : 18520828
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 til Procurator Dahl Søger råd i sagen er tilføjet Dahls svar og en påtegning fra Jespersen, begge dateret 29/8 <<

Mpr nr. A122203 - - Dato : 18520829
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 til grosserer Sass diskuterer vilkårene for cautionen.

Mpr nr. A122204 - - Dato : 18520914
Forfatter:Grosserer Sass
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 til Direktionen Erklærer at have indsendt de ønsked erklæringer og stillet den forlangte sikkerhed for Bøgild

Mpr nr. A122205 - - Dato : 18520999
Forfatter:Grosserer Sass
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 Kautions-erklæringen.

Mpr nr. A122207 - - Dato : 18521020
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 til Direktionen ved deponeringen af Depositum for Bøgild. Henviser til § 47 i Forordningen af 8 Jujli 1840

Mpr nr. A116171 - - Dato : 18521109
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, ptt
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afvisning af ptt. Jespersen skriver til Selmer, at man ikke skal underskrive afvisninger kollektivt, da det ene er overlægens skøn, der står bag. Endvidere ønsker Jespersen en bedre aflønning af personalet, bl.a. bedre emolumenter og arbejdsdragt, idet man jo er forpligtet til at yde ptt. af 3. klasse dette - det ønsker han overført til tyendet

Mpr nr. A116170 - - Dato : 18521109
Forfatter:Jøns Simoni Dahl Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Jøns. Bervet fra fra Dahl til Selmer. Det handler dels om regnskabet dels om Simoni og sidst om Jøns: Det er kedsommeligt at Jøns ikke er den mand, som man havde ventet, med det kan jo måske blive bedre

Mpr nr. A116011 - - Dato : 18521118
Forfatter:Dahl Corvinius, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. Frk. Corvinius har ønsket et løntillæg, men Dahl mener, at det ville være hende større skade end gavn. Resten af brevet handler om Folketinget

Mpr nr. A122208 - - Dato : 18521223
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 Til Direktionen Kvittering for Modtagelsen af Obligationer.

Mpr nr. A119008B - - Dato : 18540319
Forfatter:Linnemann, Andrea, Kogejomfru Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Løn. Kogejomfru Andrea Linnemann andrager i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om at måtte oppebære indtægten ved salg af afskummet fedt fra husholdningen på hospitalet. Endvidere gør hun krav på et i vedlagte ansættelsesbrev fra forvalter Bøggild dateret 9. september 1853 nævnt løntillæg på 20 rdl årligt, som således stilles hende i udsigt. Et brev fra forvalter Bøggild dateret den 25. marts støtter frk. Linnemann i hendes andragender

Mpr nr. A120016 - - Dato : 18550221
Forfatter:Dahl, justitsråd Sabroe, P
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Løn. P. Sabroe beder om støtte hos justitsråd Dahl til en anmodning om lønforhøjelse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104368 - - Dato : 18550320
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sypige. Anstalten har ansøgt ministeriet om tilladelse til at ansætte en sypige, der skal reparere 1. og 2den klasses patinters tøj, dog således, at hendes løn udredes gennem patintbetaling, således at kun hendes kost føres til udgift for staten. Man spørger samtidig, om det er medregnet vask og belysning i udgifterne til pigen. Der bevilges 120 rdl. årlig til formålet

Mpr nr. A120058 - - Dato : 18550602
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Skrivelse til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus, hvori en potentiel ansøger til den opslåede reservelægestilling beder om yderligere oplysninger herom.

Mpr nr. A120057 - - Dato : 18550606
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Stillingsannonce vedrørende besættelsen af en reservelægestilling på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120062 - - Dato : 18550627
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Skrivelse til reservelæge Blichert, hvroi direktionen meddeler ham ansættelse i 3 år regnet fra den 1/8. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120063 - - Dato : 18550631
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler herved justitsministeriet, at den ledige reservelægestilling er blevet besat ved en forlængelse af reservelæge Blicherts tjenestetid med yderligere tre år.

Mpr nr. A120059 - - Dato : 18550727
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Ansøgning til den ledige reservelægestilling på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120056 - - Dato : 18550731
Forfatter:Selmer, overlæge sundhedskollegium, Kgl.
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Overlæge Selmer skriver til det Kgl.Sundhedskollegium angående besættelsen af en ledigblivende reservelægestilling ved hospitalet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A116018 - - Dato : 18551218
Forfatter:Bøggild, Top, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter, løn. Top Bøggild er ansat den 25. juni 1852 og med den løn han fik dengang kunne han regne med et tarveligt udkomme for kone og 4 børn, nu ønsker han p.g.a. prisudviklingen en lønforhøjelse. Han anfører, at han ikke kan have erhverv udenfor anstalten, da han er optaget fra tidlig morgen til sen aften

Mpr nr. A120100 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Skrivelse ti justitsministeriet i en sag vedrørende ansættelsen af vederlag som erstatning for naturlige ydelser. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121071 - - Dato : 18571012
Forfatter:Aggebo, Christian Nielsen, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Korrespondance mellem sindssygehospitalet ved Århus og Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalidforsørgelsen vedrørende den tidligere invalidepensionist Christian Nielsen Aggebo, som er opsynsmand på hospitalet

Mpr nr. A121066 - - Dato : 18571219
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Skrivelse fra overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg til overlæge Selmer angågende nogle administrative spørgsmål dels spørgsmålet om personalets adgang til at få formiddagskaffe dels hvorvidt det er tilladt personalet til at vidresælge det tildelte brændsel til personer udenfor hospitalet

Mpr nr. A121067 - - Dato : 18571223
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Administration. Skrivelse fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus til overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg i anledning af dennes forespørgsel. Forespørgslen angår dels personalets eventuelle adgang til at vidersælge det dem tildelte brændsel til personer uden for hospitalet

Mpr nr. A121070 - - Dato : 18590219
Forfatter:Dolllerup, Jacob Christensen, afdød opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Skrivelse ti direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af boopgørelsen efter afdøde opsynsmand Jacob Christensen Dollerup. Brevet er vedføjet en kommentar underskrevet af dels forvalteren og direktions- medlemmer

Mpr nr. A116029 - - Dato : 18590825
Forfatter:Bøggild, Top Jørgensen, konduktør Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Byggearbejdere. Brevveksling mellem Selmer, konduktør Jørgensen og Top Bøggild, om at arbejderne gentagne gange har ødelagt et brønddæksel på byggepladsen for at få vand

Mpr nr. A011019 - - Dato : 18601101
Forfatter:Møller, L F opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefaling for l: F. Møller, opsynsmand.

Mpr nr. A011017 - - Dato : 18610501
Forfatter:Møller, L opsunsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefaling til L. Møller - opsynsmand.

Mpr nr. A011022 - - Dato : 18610503
Forfatter:Hendrichen, H overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning om posten som overopsynsmand fra H. Hendrichen.

Mpr nr. A011011 - - Dato : 18610520
Forfatter:Jøns, M overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsmand, M. Jøns søger for egen forplejning og vask hævet fra 100 til 200 dalere. Lønforhøjelse.

Mpr nr. A011020 - - Dato : 18610523
Forfatter:Kruge, E Th overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning til stilling som overopsynsmand fra E. Th. Kruger.

Mpr nr. A011018 - - Dato : 18610526
Forfatter:Møller, L F overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning om stilling som overopsynsmand ved de mandlige patienter fra l. F. Møller.

Mpr nr. A011001 - - Dato : 18610626
Forfatter:Brems, Kristine Jensine, overopsynskone
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af overopsynskone ved de kvindelige patienter. Ansøgninger og anbefalinger. Ansættelse af Kristine Jensine Brems

Mpr nr. A011014 - - Dato : 18610630
Forfatter:Jensen, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af husholderske. Til Jomfru Jensen.

Mpr nr. A011015 - - Dato : 18610699
Forfatter:Richter, Lauritz overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af overopsynsmand. Ansættelsesbrev til Lauritz Richter.

Mpr nr. A011085 - - Dato : 18610716
Forfatter:Christensen, Elisabeth opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning om plads fra Elisabeth Christensen. Opsyn.

Mpr nr. A116032 - - Dato : 18610725
Forfatter:Borch, bogholder Poulsen, Niels, postbud
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Postbud. Bogholder Borch skriver til direktionen, at der i forbindelse med byggearbejderne har været mange betydlige ekstraopgaver for postbudet Niels Poulsen, og at denne til stadighed har udført disse forretniger med punktlighed. Der indstiller man ham et ekstra honorar for sin indsats under byggeriet

Mpr nr. A011027 - - Dato : 18611206
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Til justitsministeriet vedr. appobaton af ansættelse af maskinmester og vaskerikarl.

Mpr nr. A011023 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgninger om stillingen som overopsynsmand.

Mpr nr. A115259 - - Dato : 18620320
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinmester. Reservelæge. Maskinmesteren døde i går nat. Reservelægen har fået lov til at rejse til København

Mpr nr. A012017 - - Dato : 18620411
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af maskinmester.

Mpr nr. A115253 - - Dato : 18620513
Forfatter:Selmer Brems Sinding
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsfortjeneste. Kaffe. Selmer har ført regnskab med arbejdsfortjensten, dette ønsker han i fremtiden kontoret skal gøre. Brems og Sinding er ikke enige om udlevering af kaffe. Man indfører at kaffe og fløde skal bestilles som andre varer, og at der skal føres regnskab over udleveringen

Mpr nr. A012019 - - Dato : 18620618
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Antagelse af maskinmester og fyrbøder.

Mpr nr. A012020 - - Dato : 18620620
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Følgebrev fra Selmer til direktionen. Maskinmester Fyrbøder.

Mpr nr. A012021 - - Dato : 18620701
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Om maskinmester og fyrbøder.

Mpr nr. A012024 - - Dato : 18620705
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fremskaffelse af maskinmester fra Bøggild.

Mpr nr. A012023 - - Dato : 18620705
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fremskaffelse af en maskinmester. Fra Bøggild.

Mpr nr. A012027 - - Dato : 18620710
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ministeriel approbation af antagelse af maskinmester.

Mpr nr. A013023 - - Dato : 18630999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Mulkt. Bog, der indeholder regnskaber for mulktbetaling 1863-1900. Mappe 827.

Mpr nr. A116197 - - Dato : 18631220
Forfatter:Selmer Brems Jøns Sinding Ruberg
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Udgangstilladelse. Overopsynene ansøger Selmer om tilladelse til at være borte fra anstalten 1 dag hver måned i lighed med det underordnede personale. Man argumenterer med at opgaven er anstrengende og at det er et ensomt job. Undertegnet: Jøns, Brems, Sinding og Ruberg

Mpr nr. A015002 - - Dato : 18651016
Forfatter:Christensen, M, overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af overopsynsmand M. Christensen

Mpr nr. A016029 - - Dato : 18660303
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgere til stilling overopsynsmand ved de mandlige patienter. Stillingen er ledig fra førstkommende maj, lønnen er 240 Rdl. og fri station kan søges af ugiftmand. 7. april er pladsen besat, men jeg har ikke kunnet se hvem

Mpr nr. A122193 - - Dato : 18670323
Forfatter:Emma Sass
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Gjenpart af stemplet Generalfuldmagt

Mpr nr. A122192 - - Dato : 18670829
Forfatter:Justitsministeriet - Advokat Liebe
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 Liebe fremsender kvittering som er påtegnet Justitsministeriets meddelelse om cautionen. Med optælling af rentecuponner. <<

Mpr nr. A104373 - - Dato : 18670919
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansattes gæster. Der har indtil videre ikke væet regler for bespisning af ansattes gæter, hvorfor man nu indfører, at hvis ansatte har gæter ud over 2 døgn skal der indhentes sælig tilladerlse fra overlægen, samt at der skal erlæges en betaling af 4 mark og 8 skilling

Mpr nr. A116135 - - Dato : 18671019
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Forvalteren har været i København hvor han har sluttet aftale med læderleverandøren. Regningen er dog sådan, at det for Selmer ser ud til at han har financieret et familiebesøg med anstaltens penge

Mpr nr. A017002 - - Dato : 18679999
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ved Sindssygeanstalten ve Aarhus bliver fra næstkommende 1. marts en stilling som overopsynskone for de kvindelige patienter... Lønnen er er 192 Rdl. Årlig. Fri... Brændsel, Lys... Ansøgning om denne post til Anstaltens Overlæge, Professor Selmer inden den 11.febr. 1868. 3 gange indrykket med 8 dages mellemrum i Berlingske og Århus Avis

Mpr nr. A115182 - - Dato : 18680215
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. 3 skrivelser fra ovrlægen til forvalteren. De to har ikke kunnet læses, men det tredie handler om, at man blandt anstaltens læger har besluttet skiftevis at deltage i begravelser, hvorfor man ønsker besked om, hvornår de finder sted mindst 24 timer før

Mpr nr. A018010 - - Dato : 18680715
Forfatter:Schønberg, V
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
En plads som overopsynsmand ved den nørrejyske sindssygeanstalt mandlige patienter bliver ledig for en ugift mand næstkommende 1. september. Lønnen er 240 Rdl. og fri station. Berlingske Tidende og Århus Avis 3 gange med otte dages mellemrum. Antaget bliver V Schønberg, Dynkarken 14, Århus

Mpr nr. A018007 - - Dato : 18680730
Forfatter:Ramussen, Karen Sohie, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sognerådet fra Voldum-Rud anmoder Karen Sohie Rasnussens skudmålsbog. Hun er opsynspige. Hun har et barn, der skal i pleje i sognet, og som sognerådet skal betale til, derfor skal det undersøges, om hun er i stand til at refundere det udlagte beløb

Mpr nr. A116026 - - Dato : 18690629
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Bogholder. Bogholder Borch fremsætter nogle punkter, som han er overbevist om, at direktionen ikke har noget imod, men som han alligevel gerne vil have skriftligt: 1) at den i regulativet nævnte halvårs opsigelsesfrist ikke alene regnes fra den 1. maj eller den 1. november, men fra den 1. i hver måned. 2) at bogholderen såfremt har erholder anden ansættelse, eller han på grund af ændert livsstilling, ønsker at fratræde tjenesten kan, overensstemmende med hvad der i andre lignende forfald gælder og overensstemmende med almindelige humanitetprincipper, på særlig andragende, meddeles afsked efter forløbet af 6 uger. 3) at der, såfremt bogholderen ønsker det, ikke lægges ham hindring i vejen for at føre egen husholdning, men passende godtgørelse for naturalier, og at intet af den for bogholderen bestemte bolig fratages ham. 4) At assistenten antages af direktionen og at hans virksomhed bestemmes ganske i overensstemmelse med regulativet

Mpr nr. A018009 - - Dato : 18690717
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
En plads som overopsynsdame ved den nørrejyske sindssygeanstalts kvindelige patienter bliver ledig næstkommende 1. oktober. Lønnen er 192 Rdl. og fri station. Ansøgninger modtages af undertegnede overlæge indtil 15. august. Berlinske Tidende og Århus Avis 3 gange med otte dages mellemrum. jeg kan ikke af bilagene se, hvem der bliver antaget

Mpr nr. A019010 - - Dato : 18690816
Forfatter:Petersminde, Jomfru Marie Jørgensen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning om plads som opsyn fra jomfru Marie Jørgensen Petersminde, Trige sogn, pr Århus

Mpr nr. A019023 - - Dato : 18699999
Forfatter:Stabell, H, maskinmester
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af ny maskinmester. Ansat bliver H Stabell. Vedlagt findes S's afskedsansøgning af 4. december 1893, hvor han anfører, at maskineriet efterhånden er så gammelt, at det kræver mere pasning end han er i stand til at yde med sine 67 år

Mpr nr. A020022 - - Dato : 18700218
Forfatter:Schønberg, Vilhelm, overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhenværende skriver i generalpostdirektoratet Vilhelm Schønberg nu overopsynsmand ved anstalten skylder finansministeriet 8 Rdl 32 sk af et gageforskud som bedes indeholdt i vedkommendes løn

Mpr nr. A115245 - - Dato : 18710821
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Desinfektionsovn. Selmer skriver i et cirkulære til direktionen at for nogen tid siden blev det opdaget at en opsynskarl havde fnat. han blev behandlet herfor, men kort tid efter opstod sygdommen igen formentlig fordi man ikke havde desinficeret hans tøj. Dette gjorde man nu, man desværre blev 2 frakker og 3 par benklæder svedet. Formentlig er dette sket, fordi der har været brændbare materialer i lommerne, derfor har anstalten formentlig ikke erstatningsansvar. Man indstiller dog til at karlen får sine klæder erstattet

Mpr nr. A022009 - - Dato : 18720428
Forfatter:Christensen A P, vægter og postbud
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
A P Christensen, der er anstaltens vægter og postbud klager over, at han ikke har tilstrækkelig hviletid og ser sig derfor nødsaget til at opsige sin stilling. Men han vil gerne beholde stillingen som postbud for en betaling af 12 Rdl pr måned

Mpr nr. A022089 - - Dato : 18721229
Forfatter:Rasmussen, H, Gartner
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning om ansættelse: I henhold til avertissementet i Aarhus Stiftstidende af 28 ds, angående som opsyn ved sindssygeanstalten tillader undertegnede sig at ansøge den ærede direktion om den ledige post. H Rasmussen, Gartner i Herning

Mpr nr. A023021 - - Dato : 18730519
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fæste af opsyn. Breve fra forskellige, der forsøger at finde egnede opsyn til anstalten, men det er vanskeligt

Mpr nr. A023020 - - Dato : 18730524
Forfatter:Selmer, overlæge Ramsing, fæstemand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fæste af opsyn. Ifølge Deres brev til professor Selmer af 19. ds fremsendes hermed...Deres tilgodehavende for anstalten for at fæste 3 opsynsbetjente og de 2 kvindelige betjente. Til fæstemand Ramsing, Randers

Mpr nr. A023018 - - Dato : 18730614
Forfatter:Nielsen, Peder Christian, gartner Pontoppidan Quistgård Vestergård
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartner. Ansøgninger til gartnerstilling, der besættes med Peder Christian Nielsen, Horsens, fra 1. nov 1873. Vedlagt en skrivelse fra 1 nov 1928 med lykønskninger på 5o års jubilæumsdagen underskrevet Pontoppidan, Quistgård og Vestergård. Erholder sin afsked 1 nov 1921 og bliver indstillet til dannebrogsmændenes hæderstegn

Mpr nr. A116044 - - Dato : 18740708
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oldfruen. Oldfruen har bedt om rejsetilladelse hvilket man indstiller hende til overfor direktionen

Mpr nr. A116042 - - Dato : 18740812
Forfatter:Selmer Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Forvalteren har sendt en skrivelse af 12. august 1874, hvori han opsiger sin stilling på grund af alder. Selmer sender en besræftigelse på modtagelsen af denne skrivelse, samt forbereder en skrivelse til ministeriet om Bøggilds pensionering

Mpr nr. A025026 - - Dato : 18750205
Forfatter:Jacobsen, Søren Hagen, forvalter og kasserer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Stilling som forvalter og kasserer. 52 ansøgninger, ansat bliver Søren Hagen Jacobsen, der har arbejdet i Vridsløselille Forbedringshus som bogholder. Han erlægger 6000 kr. i kaution ved ansættelsen, og disse penge bliver tilbagegivet ved hans fratrædelse i 1902, som det fremgår af en brevveksling med justitsministeriet og revisionsdepartementet

Mpr nr. A025021 - - Dato : 18750407
Forfatter:Løjke, N C, snedker
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Snedkeransættelse. Snedker N C Løjke, Sørup pr Maribo Lolland ansøger om den ledigblevne plads som snedker på anstalten, han er gift og har 2 børn et på 13 og et på 4 år. Han er 42 år gammel. Han får stillingen og ansøger i 1898 om nedsættelse af arbejdstiden fra 7 aften til 6 aften, men får afslag. vedlagt en ansøgning om pension dateret den 23. november 1899

Mpr nr. A115127 - - Dato : 18750515
Forfatter:Bøggild, E Top
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Takkebrev. Jeg tillader mig herved hjerteligen at takke den højtærede direktion for den mig under 5. dennes godhedsfuldt tilstillede anbefaling og ikke mindre oprigtigen at takke højtsamme for al den humanitet og velvilje den stedse har imødekommet mig med i de mange år jeg har virket under samme. Helsingør, Fiolgade nr 522 E. Top Bøggild

Mpr nr. A115123 - - Dato : 18750799
Forfatter:Stabell, H, maskinmester Ovesen, N, murer Løycke, N C, snedker Carlsen, R I, tømrer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Håndværkerne andrager direktionen om lønforhøjelse idet leveomkostningerne er stigende og lønningerne for ligestillede arbejdere er større andetsteds. Underskrifter fra H. Stabell, maskinmester, N. Ovesen, murer, N. C. Løyke, snedker og I. R. Carlsen, tømrer

Mpr nr. A025003 - - Dato : 18759999
Forfatter:Jensen, Marie, ansøger Bergenhagen, Jensine, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af overopsynsdame ved de kvindelige patienter. Der er to st ansøgninger nummeret fra 1 og opefter, grunden til at der er dobbelt nummering kan jeg umidlbart ikke se. Der er to fotografier vedlagt ansøgningerne, et er Marie Jensen, der ikke fik stillingen og et af Jensine Bergenhagen, der fik stillingen. Stillingen er opslået til den 1. maj 1876 og annonceres 3 gange med passende mellemrum i Berlinske Tidende og Aarhus Stiftstidende

Mpr nr. A115116 - - Dato : 18760209
Forfatter:Eriksen, Morten, post og vægter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Post, vægter. Morten Eriksen, der er post og vægter beder om lønforhøjelse, idet leveomkostningerne er steget. Arbejdet er desuden blevet strengere, idet han er blevet pålagt at gå rundt om hospitalet i haverne om natten

Mpr nr. A122197 - - Dato : 18760306
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Til Justitsministeriet. Kvittering for modtagelsen af obligationer.

Mpr nr. A122195 - - Dato : 18760309
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Til Enkefru Bøgild - Helsingør Meddeler at man har modtaget obligationer fra Justitsministeriet.

Mpr nr. A122191 - - Dato : 18760325
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 Fremsendelse af Depositummet til Advokat Liebe vedhæftet postkvitering.

Mpr nr. A116077 - - Dato : 18760612
Forfatter:Holm, vognmand Lunn Selmer Dyhr, vognmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Snedker. Opsynspige. Snedkeren ansøger om lønforskud, idet en datter skal konfirmeres. Med sine mange børn har han vanskeligt ved at klare dagen og vejen. Konen venter endnu en lille. En opsynspige der er fæstet halvårligt, og som Selmer ikke gerne vil af med, frygtes at ville sige op til 1. maj. Patintbetaling Vognmand Holm får betalingen nedsat til det halve, ligesom vognmand Dyhr, der efter sin kones 4 års indlæggelse fik denne indrømmelse. Lunn mener, det samme må gælde Holm

Mpr nr. A122194 - - Dato : 18760823
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Brev til Direktionen <<<<<<< Påtegning af (?) H Luun

Mpr nr. A122198 - - Dato : 18760831
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 til Justitsministeriet anmoder om fremsendelse af 3 obligationer á 1000 rbd.

Mpr nr. A122196 - - Dato : 18760930
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Brev om tilbagebetaling af Obligationerne som har været deponeret i Justitsministeriet.

Mpr nr. A122190 - - Dato : 18761115
Forfatter:C. Liebe
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Læg indeholdende akterne A122190 - a122208 - vedr.Depositum for Forvalter Bøgild, og tilbagebetaling af det efter hans død. Opr: Ad 12/1852 Følgebrev til fremsendelse af Kvittering på modtagelse af Obligationerne

Mpr nr. A104349 - - Dato : 18761201
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Bøder. Brev til forvalteren fra Selmer med liste over opsynsmænd og piger, der er idømt bøder og anvisning om, at bøderne skal indeholdes i lønnen, såfremt pågældende ikke fortrækker strakt at indbetale beløbet

Mpr nr. A115103 - - Dato : 18770224
Forfatter:Rasmussen, Ane Kirstine, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Der er forsvundet forskellige klædningsstykker på kvd. En opsynspige Ane Kirstine Rasmussen bliver sammen med flere andre afhørt om sagen. Pågældende mener, at de er forsvundet ved badning i havet, men ingen af kollegerne mener, at dette kan være tilfældet

Mpr nr. A104348 - - Dato : 18770501
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Mulkter. Liste over opsynsmænd, der er idømt bøder, underskrevet af Holm

Mpr nr. A027011 - - Dato : 18770507
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personales forhold. Selmer lider af et onde, som han gerne vil tage med kolleger på kommunehospitalet i København om, han beder derfor i første omgang om 14 dages orlov, men får den forlænget to gange

Mpr nr. A115088 - - Dato : 18780603
Forfatter:Willemoes, etatsråd
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktionen. Etatsråd Willemoes afskedsansøgning, hvilken jeg beklager allerede at skulle se så snart, skønt jeg vel var forberedt på, at de ville komme. Med hensyn til forslaget om eftermand til direktionsposten er det vel rigtigst at konferere mundtligt

Mpr nr. A115087 - - Dato : 18780612
Forfatter:Qustgaad, jægermester Holm Lunn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktion. Jægermester Quistgaard er villig til at lade sig foreslå til direktionsmedlem. Holm til Lunn

Mpr nr. A104320 - - Dato : 18790106
Forfatter:og forsørgelsesanstalten af 1871, Livsforsikrings- Holm, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Justitsministeriet meddeler herved at der skal tilbageholdes et beløb i overlæge Holms løn til betaling af den pligtige enkeforsørgelse i Livsforsikrings og forsørgelsesanstalten af 1871. Præmien forfalder hvert år den 28. marts første gang 1870. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A115062 - - Dato : 18790221
Forfatter:Holm Sivardtsen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. Til jfr. Sivardtsen har jeg skrevet og forlangt oplysninger om hendes syn, men jeg er bange for, at de ikke falder tilfredsstillinde ud. Enden på det bliver vel, at vi kommer til endnu engang at bekendtgøre pladsen ledig. Holm

Mpr nr. A116009 - - Dato : 18790704
Forfatter:Holm Jcobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Hagen Jacobsen ansøger om lønforhøjelse, da han er bnekendt med at andre hospitaler funktionærer aår det. Holm mener dog ikke det er tiden da alle funktionærernes lønninger snart skal tages op samlet

Mpr nr. A037019 - - Dato : 18790908
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Pt.s optjente penge. Bilag vedr. obligationer købte for pt optjente penge samt mulkter pådømt de ansatte for tjenesteforseelser

Mpr nr. A116167 - - Dato : 18791029
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Borch, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter, bogholder. Forvalter Hagen Jacobsen og bogholder Borch er kommet i urede over, om forvalteren er bogholderens overordnede. Bogholderen mener, at stillingen er sidestillede den anden at forvalteren er overordnet

Mpr nr. A115054 - - Dato : 18800115
Forfatter:Møller Slemer Carl Bloch, maler Selmer, Henrik, dr
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. Litografi af Selmer. Frk. Møller har fra 1. jannuar igen overtaget køkkenet efter sin sygdom. Under denne er hun blevet forlovet og der har været giftermålstanker, men hun vil blive foreløbig til 1. novemberber. Dr. Henrik Selmer anmoder om, at få sin faders protræt tilsendt, idet han vil lade gøre et litografi derefter. Direktionen indvilger heri. Billedet hænger på Reisbys kontor og har altid hængt på overlægens kontor. Malet af Carl Bloch samtidig med at dennes bror var kandidat på hospitalet

Mpr nr. A030021B - - Dato : 18800302
Forfatter:Møller, Christine, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af husholder. Christine Møller, der er 44 år søger pladsen som husholderske på anstalten, hun har styret større husholdninger i 22 år. Hun siger op den 1. nov 1895, da hun er slet til bens og ikke kan klarer sine opgaver i køkkenet tilfredsstillende. Direktionen indstiller hende til en årlig understøttelse på 390 kr.

Mpr nr. A116008 - - Dato : 18800304
Forfatter:Holm Møller
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. Organist. Der er kommet en frk. Møller, der ansøger om pladsen som husholderske, der er ikke andre ansøgere og Holm anbefaler, at man ansætter hende uden yderligere at opslå pladsen ledig. Desuden er der at andragende fra organisten om forhøjelse af lønnen, hviklt Holm støtter, da han mener det vil være svært at få en organist til samme pris igen

Mpr nr. A116001 - - Dato : 18800312
Forfatter:Sørensen, Rasmus, portner
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Portner, løn. Undertegnede, der har tjent som portner siden 1. maj 1876 tillader sig herved at ansøge den høje direktion og et tillæg til min løn, som er 200 kr. årligt samt fri bolig, bespisning, lys og brænde har i de forløbne år ikke været tilstrækkelig til mit og konens underhold, hvorfor jeg er så fri at fremkomme med andragende. Rasmus Sørensen

Mpr nr. A115050 - - Dato : 18800322
Forfatter:Lunn, justitsråd Brems, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsdame. Pension. Indsendt af fhv. overopsynsdame frk. Brems og tilsendt direktionen til erklæring. Justitsråd Lunn skriver i sin kommentar til ansøgningen. Hovedgrunden til at man ved frøken Brems' fratrædelse ikke fandt anledning til at indstille hende til pension var utvivlsomt den, at hun blev afskediget ikke formedelst alder eller svagelighed jfr. pensionsloven s 31, men efter eget ønske for at kunne begynde en anden virksomhed, som hun anså for fordelagtigere. Jeg erindrer nok, at der just ved fratrædelsen var et og andet i hendes forhold, som ikke fantes tiltalende eller så hensynfuldt som ønskeligt, men jeg tror ikke dette havde nogen indflydelse på sagens beslutnming, og jeg ved derfor ikke noget at tilføje den foreslåede betænkning

Mpr nr. A030002 - - Dato : 18800424
Forfatter:Jørgensen, barber og badebetjent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Da barber og badebetjent Jørgensen på grund af giftermål udgår af bespisningen på anstalten den 30. ds. har direktionen indrømmet at der fra 1. maj udbetales ham det beløb, som en 3. kl. kostration ved anstaltens budgetoverslag ansættes til. Dette meddeles herved kontoret til efterretning

Mpr nr. A030016 - - Dato : 18800610
Forfatter:Sørensen, Rasmus, portner Johansen, Søren, tømrer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Portner. Rasmus Sørensen fratræder sin stilling som portner og har købt sig en lille landejendom, i stedet ansætter man tømrer Søren Johansen fra Århus. I 1894 har han svær gigt og anmoder om, at anstalten betaler en badekur for ham i Århus, men dette afslås. I 1906 får han sin afsked med pension, 573.00 kr. årlig, i 1916 tildeles hans enke en pension på 155.04 årlig

Mpr nr. A104317 - - Dato : 18800611
Forfatter:Johansen, Søren, tømrer dJacobsen, Hagen, forvalter Sørenen, kRasmus, portner
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Det meddeles herved forvalter Hagen Jacobsen, at direktionen har godkendt den nuværende portner ved hospitalet Rasmus Sørensens fratrædelse fra sin stilling til 1. juli, samt antagelse af tømrer Søren Johansen som hans efterfølger fra samme tidspunkt. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A031012 - - Dato : 18810427
Forfatter:Ingwersen, Marius Elias, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsmand. Marius Elias Ingwersen bliver antaget som yngste opsynsmand. Han er 38 år født på Lerbæk i 1842, lærte efter konfirmationen landvæsen og var derefter ansat flere steder som forvalter. Tog til New Zealand og blev gendarm, derefter ansat på en sindssygeanstalt som forvalter, hvorefter han rejste hjem igen

Mpr nr. A104223 - - Dato : 18811206
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Betalingstakster for mad til gæster hos ansatte på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A033016 - - Dato : 18830113
Forfatter:Schmidth, Tage C, overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsmand. En stilling som overopsynsmand besættes med Tage C Schmidt, Fredericia. Han er tidligere landmand, men gået fra gården på grund af en kautionssag

Mpr nr. A115020 - - Dato : 18830731
Forfatter:Quistgaard
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Præst. Ishus. Befordringsgodtgørelse til præsten efter at der er opført en embedsbolig til ham. Kommentarer af Quistgaard til det projekterede ishus

Mpr nr. A115021 - - Dato : 18830816
Forfatter:Jensen, liutenant
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistentplads. Licitation af brød. Justitsråden takker for de tilsendte ansøgningsbilag. Det vrimler ind med ansøgninger til assistentpladsen: Liutenant Jensen er efter opsigelsen muligt endnu mere forsømmelig

Mpr nr. A115027 - - Dato : 18840814
Forfatter:Walter, professor
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Præst. Ishus: Vedr. en ikke medfølgende skrivelse om præstens befordringsgodtgørelse. Brev fra professor Walter om planen til et nyt ishus

Mpr nr. A035011 - - Dato : 18851218
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Hospitalet faste kandidat har besørget anden kandidatens arbejde sideløbende med sit eget, nu anmoder man ministeriet om, at udbetale andenkandidatens løn* ministeriet mener at han har været konstitueret som afløser og vil kun udbetale 100 kr.

Mpr nr. A038006 - - Dato : 18861013
Forfatter:Jensen, Anders Chr, røgter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Røgter ved anstalten Anders Chr Jensen ansøger om at få sin bespisning udbetalt som løn, da han næppe kan forsørge sin familie, hvilket tillades, desuden er der pensionsbegæring fra 1910, hvor der udbetales 614,76 kr. om året. Jensen bliver pensioneret, fordi han ikke kan tåle malkningen i armene, for hvilket der foreligger lægeerklæring

Mpr nr. A036001 - - Dato : 18880101
Forfatter:Bjørn, Andreas M, avlsforvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsmand. Blandt 49 ansøgere vælges Andreas M Bjørn. Han har i 10,5 år været avlsforvalter og deltagende i kontorforretninger. Han er 36 år, ugift og ved godt helbred

Mpr nr. A037016 - - Dato : 18880120
Forfatter:Clemensen, Amalia, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsdame. Blandt 20 ansøgere ansættes den 42 årige Amalia Clemensen

Mpr nr. A037013 - - Dato : 18880123
Forfatter:Jacobsen, Haggen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Hagen Jacobsen udbeder sig tilladelse til at udbetale bogholderen 100 kr. til stempelmærke samt 1. kontorassistenten 170 kr. til frimærker

Mpr nr. A116153 - - Dato : 18889999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestedragt. Vi undertegnede tager os den frihed at anmode hr. ovrlægen om tilladelse til i vor fritid af gå i hele leveriet udenfor asylet. Undertegnet en række plejere.

Mpr nr. A041020 - - Dato : 18910128
Forfatter:Johnsen, Inspektør
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsmand. En plads som overopsynsmand bliver ledig ved sindssygeanstalten ved Århus til den første marts. Pladsen som er for en ugift lønnes med 600 kr. og fri station. Den besættes af undertegnede overlæge til hvem ansøgninger indsendes indtil den 15 februar og til hvem personlig henvendelse sker. Jeg underretter Dem herved om, at De fra den 1. marts førstkommende er udnævnt til over opsynsmand ved sindssygeanstalten ved Århus. Til inspektør Johnsen, Sindssygeanst v Vordingborg. Vedlagt tillæg til instruksen fra 1898 og 1900. Desuden en petition og lønregulering af 9. april 1899

Mpr nr. A044024 - - Dato : 18940201
Forfatter:Christensen, F G, maskinmester
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinmester. Stillingen som maskinmester går til F.G Christensen, der bliver ansat pr 1. maj 1894. Vedlagt en instruks for maskinmesteren

Mpr nr. A044019 - - Dato : 18940528
Forfatter:Eriksen, Otto, Sergent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsmand. I henhold til Deres ansøgning af 22. ds. gives der Dem herved ansættelse som overopsyn ved anstalten fra 1. juli d.å. at regne med en gensidig opsigelsesfrist til enhver* tid af måned og med en årlig løn af 600 kr. stigende med 50 kr. hvert 3. år indtil 900 kr. og fri station for en ugift, bestående af bolig, bespisning, brændsel, belysning, vask og opvartning, samt med forpligtelse til at følge den instruks m.v. for varetagelsen af Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Til Hr. Sergent Otto Eriksen, Kontoret for gendarmerikorpsets afvikling

Mpr nr. A045009 - - Dato : 18950327
Forfatter:Jensen, Emma
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning. Jeg sender Dem hermed min skudsmålsbog til påtegning, dog kun for et halvt år. De betaler vel nok rejsen. Emma Jensen. Med utydelig håndskrift påtegnet fæstet

Mpr nr. A045010 - - Dato : 18950327
Forfatter:Rasmussen, Mads Madsen. Rasmus, vejmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning. Undertegnede ansøger herved ærbødigst om ansættelse som opsynsbetjent ved jyske asyl i tilfælde af, at der måtte være eller i den nærmeste fremtid blive plads ledig på anstalten for en sådan. Til oplysning om mine forhold tillader jeg mig ærbødigst at anføre, at jeg er 20 år gammel og søn af vejmand Rasmus Madsen i Bendstrup. I denne vinter har jeg gennemgået et kursus på Mørke Højskole fra hvis forstander attest følger vedlagt foruden et par andre attester i afskrift. Mads Rasmussen. Påtegnet: alle pladser er besat

Mpr nr. A104300 - - Dato : 18950927
Forfatter:Holm, overlæge for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kasseren, at der skal trilbageholdes et beløb i overlæge Holms løn til betaling af præmie for den i statsanstalten for livsforsikring oprettede enkepension, der er pligtig. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A046017 - - Dato : 18960410
Forfatter:Jensen C, opsynskarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning. C. Jensen søger om stilling som opsynskarl. Han har været ansat på Viborg-anstalten og på flere andre sygehuse, men der er ingen stilling ledig

Mpr nr. A046026 - - Dato : 18960514
Forfatter:Johansen, Morten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse. Morten Johansen indsender ansøgning om ansættelse som opsynskarl, men får at vide at der ingen pladser er ledige

Mpr nr. A115001 - - Dato : 18970324
Forfatter:Lund, assistent overlæge, Holm
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kauktionserklæring ved ansættelse. Vedlagt kautionsbevis for assistent Lund betroede oppebørsler, der er fundet imellem en del af overlæge Holm modtagne korrespondancesager m.v. tilstilles tjenestligt direktionen.

Mpr nr. A047048 - - Dato : 18970401
Forfatter:Fritz, Carl, kontoassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontoassistent. Carl Fritz bliver ansat som kontorassistent ved bogholderen

Mpr nr. A047033 - - Dato : 18971002
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsyn. En tidligere grænsegendarm forespørger om, der er en plads ledig som opsynsmand. Ingen plads er ledig

Mpr nr. A047032 - - Dato : 18971012
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsyn. En ung mand, der har taget ophold i København, ansøger om en plads som opsyn. Han har tidligere erfaringer fra sindssygehospitaler

Mpr nr. A047004 - - Dato : 18971122
Forfatter:Obel, Frederik Chr. patient
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsynskarl. Det meddeles herved kontoret, at familien har stillet en privat opsynskarl til udelukkende tjeneste hos den herværende sindssyge fabrikant Frederik Chr. Obel, der vil være at bespise i anstaltens 3. forplejningsklasse fra d.d. at regne mod betaling, beregnet i forhold til den betaling af 240 kr. årlig som erlægges af pt. på 1. og 2. klasse for deres sypige, kr. bilag ved anstaltens kasseregnskab for finansåret 1855-56. Det tilføjes at lønnen erlægges af familien

Mpr nr. A047013 - - Dato : 18971211
Forfatter:Christensen, F, maskinmester Christensen, P, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hæderstegn. I anledning af den med bilag hos følgende skrivelse, hvor i herredsfogden i Hasle m. fl. Herreder har heninstillet at der søges udvirket en allerhøjeste nådesbevisning for maskinmester F. Christensen og fyrbøder P Christensen for det af dem under ildebranden i den til sindssygeanstalten ved Århus hørende økonomibygning natten mellem den 24. og 25. f.m. udviste mod skal jeg bede mig direktionen ytringer ved det indesluttedes tilbagesendelse behagelig meddelte

Mpr nr. A047012 - - Dato : 18971214
Forfatter:Christensen, maskinmester Christensen, G, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hæderstegn. Ved at tilbagesende de med stiftsamtets skrivelse af 11. dennes fulgte 2 bilag meddeles herved, at direktionen har været betænkt på ar indstille maskinmester Christensen til en nådesbevisning som påskønnelse af hans indsats under branden her på anstalten natten mellem den 24 og 25 f.m. udviste betydningsfulde færd, og at den derfor har anmodet justitsministeriet om at indstille til hos majestæt kongen, at han dekoreres med dannebrogsordenens hæderstegn. Derimod har direktionen ikke fundet anledning til at indstille fyrbøder G Christensen til mere end en dusør, fordi han efter sine personlige forhold ikke anses for egnet til at modtage et offentligt hæderstegn.....

Mpr nr. A047014 - - Dato : 18971214
Forfatter:Christiansen, Poul Mortensen, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hæderstegn. Under henvisning til hoslagte indstilling af d.d. skal direktionen tillade sig at anmode om justitsministeriet samtykke til, at der udbetales anstaltens fyrbøder, Poul Mortensen Christiansen, en dusør af 100 kr. for hans assistance hos maskinmesteren under branden natten imellem den 24. og 25. f.m., idet han passede sin tjeneste ved maskinen under de samme forhold som maskinmesteren. Det skal tilføjes, at når direktionen ikke har indstillet ham til tildelelse af et udmærkelsestegn fra statens side, ligger det i, at han ikke anses for egnet til at modtage et sådant

Mpr nr. A047015 - - Dato : 18971214
Forfatter:Christensen, F, maskinmester
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hæderstegn. Brev hvori direktionen indstiller maskinmester F Christensen til dannebrogsmændenes hæderstegn og en beskrivelse af, hvorledes maskinmesteren har gjort sig fortjent til dette. Han opholdt sig i maskinrummer der var beliggende i kælderen under den brændende bygning og holdt maskinerne i gang, så brandsprøjterne kunne virke

Mpr nr. A047007 - - Dato : 18971228
Forfatter:Christensen, Frederik Gottlieb, maskinmester Ricard
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hæderstegn. At det på justitsministeriet derom Aller underdanigste indlagte forestilling har behaget hos. maj. kongen under den 7. d.m. at benåde maskinmester Frederik Gottlieb Christensen med dannebrogsmændenes hæderstegn, det undlader man ikke at meddele direktionen under henvisning til dens skrivelse af 14. d.m til behagelig efterretning og videre bekendtgørelse med tilføjendes et hæderstegnet vil blive indstillet amtmanden over Århus amt til videre foranstaltning. Ricard

Mpr nr. A048051 - - Dato : 18980301
Forfatter:Nielsen, Niels Peter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning om plads som opsyn. Da jeg gerne ville tilbyde hr. overlæge min tjeneste som opsyn, og håber at jeg får plads da jeg har tjent på anstalten et år, på afdeling A ønsker jeg helst at komme til hr. Eriksen igen, og hvis det kunne lade sig gøre ville jeg gerne have andet års løn. Niels Peter Nielsen, tidligere ansat fra 1.1.96 til 1.11 97

Mpr nr. A048021 - - Dato : 18980330
Forfatter:Jakobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Natvægter. Forvalter Hagen-Jakobsen anser det for nødvendigt at der ansættes en ekstra nattevagt til hovedgården så længe byggeriet efter ildebranden pågår. Han søger derfor direktionen herom. Direktionen meddeler ønsket til ministeriet, som godkender forslaget

Mpr nr. A048052 - - Dato : 18980627
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsynspiger. Til den herværende mandlige sygeafdeling søges to opsynspiger, af hvilke den ene skal deltage i plejen af patienter, den anden besørge husgerning. Pladserne lønnes med henholdsvis 180 og 125 kr. årlig. Man henvender sig til undertegnede overlæge. Pontoppidan

Mpr nr. A048017 - - Dato : 18980801
Forfatter:Andresen, Caroline, ansøger
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning. En Caroline Andresen søger en opslået stilling som opsynspige

Mpr nr. A048033 - - Dato : 18980903
Forfatter:Larsen. Søren Peter, opsynskarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Politiundersøgelse. Opsynskarl Søren Peter Larsen, får sine forhold undersøgt og man tilskriver anstalten om han har modtaget skriftlige og mundtlige instrukser fra overopsynsmanden

Mpr nr. A051017 - - Dato : 18990318
Forfatter:Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsynspige. For nogle flinke piger bliver plads ledig til 1. maj som opsyn på sindssygeanstalten ved Århus. Man henvender sig til overopsynsdame Kohl på anstalten

Mpr nr. A049022 - - Dato : 18990501
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsyn. Det meddeles herved kontoret, at der fra dags dato at regne er antaget et privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge fru van Deurs, hvis løn vil være et udrede forskudsvis af anstalten, og for hvis forplejning i tredie klasse der vil være at refundere anstalten betaling med 20 kr. månedlig eller 240 årlig i lighed med betaling, som erlægges af patienter af 1ste eller 2den klasse for deres spigers forplejning kr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansåret 1855-56. Ponttoppidan Quistgård Vestergård

Mpr nr. A049020 - - Dato : 18990830
Forfatter:Damgård, P, Murer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Murer. Murer P. Damgård ansættes ved hospitalet, desuden enkepensionspapir fra 1919 ved hans død. Skrivelser fra andre ansøgere

Mpr nr. A049021 - - Dato : 18990919
Forfatter:Dalgas, Caroline, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Økonomaelev. Da arbejdet i den tid jeg har været her har tiltaget ikke så lidt, ser jeg mig nødsaget til at bede om mere hjælp til gerningen i køkkenet. Da min kollega ved Middelfart Sindssygeanstalt har fået tilladelse til som hjælp i stedet for en pige at have en elev i 2den forplejning og selv oppebære det af denne elev givne honorar, så tillader jeg mig herved at andrage om, at direktionen vil yde mig samme hjælp som overnævnte kollega får. Caroline Dalgas. Direktionen meddeler husholdersken sin tilladelse

Mpr nr. A050059 - - Dato : 19000105
Forfatter:Nielsen, N, grosserer
Emnegruppe: personaleforhold

Tekst:
Opsyn. Det meddeles herved kontoret, at der fra d.d. ar regne for familiens regning er antaget et privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge grosserer N. Nielsen. Lønnen til dette opsyn vil være at udrede forskudsvis af anstalten, og for dets forplejning i 3die klasse vil der være at refundere anstalten en betaling af 20 kr. månedlig eller 240 kr. årlig i lighed med den betaling, som erlægges af patienter af 1. og 2. klasse for deres spigers forplejning, kr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansåret 1855-56. Fra direktionen til kontoret

Mpr nr. A049006 - - Dato : 19000108
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinarbejder. I skrivelse af 11. f.m. har direktionen anholdt om, at der fra den 1. d.m. til yderligere medhjælp for anstaltens maskinmester med en årlig løn af 720 kr. og fri station i 3. forplejningklasse, idet direktionen til begrundelse heraf har henvist til uoverkommenligheden af arbejdet for den nuværende maskinmester og fyrbøder, særlig efter gennemførelsen af en række ny arbejder og foranstaltninger ved anstalten, der stiller yderligere krav til de pågældende. Foranlediget heraf skal man efter over sagen at have brevvekslet med finansministeriet til behagelig efterretning melde, at justitsministeriet herved bemyndiger direktionen til på overnævnte vilkår fra det nævnte tidspunkt at regne at antage en udlært maskinarbejder til medhjælp for anstaltens maskinmester, idet tilføjes at den så henseende fornødne efterbevilling vil blive søgt ved ændringsforslag under behandling af tillægs bevilling

Mpr nr. A050052 - - Dato : 19000203
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejemoder. I skrivelse af 22. f.m har overlægen forespurgt, hvorvidt der vil være noget til hinder for, at en af overopsynsmandspladserne ved sindssygeanstalten ved Århus ved evt. vakance besættes med en kvinde under navn af plejemoder, idet de i så henseende nærmere har anført, at de med hensyn til kvindeligt personale forsynede sygeafdelinger vil være naturligt og bedst sammensteds at have kvindelig overledelse, ligesom i det hele kvindeligt overtilsyn formentlig vil være en vinding for anstalten. Foranlediget heraf skal man til behagelig efterretning meddele, at der ikke haves noget at erindre mod at ved indtrædende ledighed den ene af de for anstalten normerede overopsynsmandspladser besættes med en kvinde, således at der tillægges denne benævnelsen plejemoder

Mpr nr. A050050 - - Dato : 19000608
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejemoder. Ved den herværende anstalt bliver en plads som plejemoder på mandesiden at besætte den 1. september. Pladsen lønnes med 600 kr. årlig stigende med 5o kr. for hvert tredie års tjeneste indtil 900 kr., samt fri station i anstaltens anden klasse

Mpr nr. A050049 - - Dato : 19000702
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejemoder. Til plejemoder: Sygeplejerskernes fritid er indtil videre fastsat således, 2 timers middagsfrihed dagligt, 1 gang om måneden en hel dags frihed, 1 gang om måneden en halv dags frihed. Den daglige tjeneste for sygeplejerskerne varer fra patienterne står op til de går i seng. Tillæg til den trykte instruks for opsynsfolkene skulle altid, når de forlade anstalten, hænge hovednøglen hos portneren, hvor den atter må hentes ved hjemkomsten. Opsynsfolkene skulle være i deres kvarter kl. 10« aften. Når de være forsynede med en af overopsynet udstedt udgangstilladelse der afleveres i porten ved hjemkomsten. Fra overlægen

Mpr nr. A050053 - - Dato : 19000716
Forfatter:Kolbe, Olga, Sygeplejerske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejemoder. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning er antaget som plejemoder på mandsafdelingen fra 1. september d.å. med en årlig løn på 600 kr., der stiger med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste indtil 900 kr., samt fri station i anstaltens 2den forplejningklasse. Der er fastsat en gensidig opsigelsesfrist til hver en tid af 2 måneder og Deres tiltrædelse vil der blive leveret Dem instruks for tjenesten. Sygeplejerske Olga Kolbe, Brovst Sygehus Halvrimmen. På ansøgningen er noteret: datter af sergent, der faldt i 64, født den 26 jan 61

Mpr nr. A050051 - - Dato : 19001222
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejemoder. Plejemoderen ved den ene mandsafdeling har søgt og fået en anden plads, men desværre kan opsigelses fristen ikke overholdes, hvilket medfører at man ikke kan ansætte en efterfølger ved vakancen. Man spørger derfor om, hvorvidt overopsynsmanden ved en anden mandsafdeling kan tage opsynet indtil en ny plejemoder er ansat

Mpr nr. A050035 - - Dato : 19009999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Funktionærer. Efter at betjening om patienterne på den ene mandsafdeling i hovedsagen nu udføres af sygeplejersker og kvindelige opsyn, er det hensigtsmæssigt at lade overopsynet udføre af en plejemoder. Den yngste overopsynsmands plads vil derfor fra 1. september 1900 blive beklædt af en sådan med den for han fastsatte løn....Anstaltens haveanlæg er i årenes løb stadig blevne udvidede og findes spredte over et så stort terrain at gartneren ikke vedblivende formår alene at udføre det nødvendige tilsyn med dem, bl.a. også fordi der forfalder en del arbejder, så som beskæring af frugttræer, pasning af driv og blomsterbænke, som kun kunne udføres af ham og derfor lægge beslag på en stor del af hans tid til skade for de hold af patienter, der er beskæftigede ved havearbejde. Direktionen anbefaler derfor, at der til medhjælp for gartneren ansættes en assistent med lønning 300 kr. årlig

Mpr nr. A050034 - - Dato : 19009999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af en gift mandlig værkstedsopsyn. Ved den for indeværende år ...ekstrabevilling er anstalten evt. i stand til at udvide sine værksteder, nemlig er der i den tidligere maskinmesters lejlighed tilvejebragt helt nye lokaler til beskæftigelse af patienter med forskellige håndværk...for patienterne kur og velvære kan ikke skattes nok. Håndskriften er noget utydelig

Mpr nr. A050047 - - Dato : 19010103
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejemoder. Der skal ansættes en plejemoder i stedet for en yngre overopsynsmand, men da man vil vente tre måneder med at ansætte en sådan fungerer overopsynsmanden for begge afdelinger med et vederlag ud over sin normale løn på 50 kr.

Mpr nr. A051068 - - Dato : 19010123
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejemoder. Ved den herværende anstalt bliver pladsen som plejemoder på mandssiden ledig og til at tiltræde den 1. april d å. Pladsen lønnes med 600 kr. årlig, stigende med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste indtil 900 kr. samt fri station i anstalten 2den forplejningsklasse. Ansøgninger modtages af undertegnede overlæge indtil 17. februar

Mpr nr. A051073 - - Dato : 19010205
Forfatter:
Emnegruppe: personaleforhold

Tekst:
Mulkter. Direktionen har vedtaget at mulkter, der idømmes anstaltens tyvende, bliver at fradrage i vedkommendes løn, der med sit fulde beløb bliver at føre til udgift for anstalterne. Vedkommende kvitterer altså for den fulde løn og får samtidig kassererens kvittering for mulktbeløbet, der bliver at føre til indtægt for patienternes arbejdsfortjenstfond. Fra direktionen til kontoret

Mpr nr. A051069 - - Dato : 19010221
Forfatter:Nielsen, E, sygeplejerske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejemoder. Det meddeles herved at De i henhold til Deres ansøgning af 15. februar er antaget som plejemoder på den herværende anstalts mandsafdeling fra 1. april d å... Der er fastsat en gensidig opsigelsesfrist af 2 måneder og de er pligtig til at følge den for tjenesten gældende instruks. Sygeplejerske frøken E Nielsen, Sygehuset, Rudkøbing

Mpr nr. A051027 - - Dato : 19010813
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kusk. Kusken har i sinde at gifte sig til efteråret og ansøger derfor direktionen om tilladelse til at flytte ind i det nu opførte hus ved vandbeholderen, der er beregnet til kusk og overkarl. Samtidig ønskes kosten udbetalt i rede penge. Vedlagt brev til kontoret fra direktionen om at man tiltræder forslaget

Mpr nr. A051056 - - Dato : 19010821
Forfatter:Christensen, N, sløjdlærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Håndværksmester. En stilling som sløjdlærer ved anstaltens vinterværksted er opslået den tildeles N Christensen. I et andet aktstykke er der nævnt at der er indrettet et værksted til beskæftigelse af patienterne i den tid, hvor der kun er lidt at lave i landbrug og gartneri

Mpr nr. A051023 - - Dato : 19010822
Forfatter:Kjær, J C Jensen, assistent og sløjdlærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsyn. Pladsen som overopsynsmand her ved anstalten bliver ledig og at tiltræde den 1. oktober d å. Lønnen er 600 kr. årlig stigende med 50 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 900 kr., samt familiebolig og fri station for en ugift eller pengegodtgørelse derfor. Ansøgninger om pladsen indsendes til anstaltens overlæge senest den 5. september d å. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 1. d m er ansat...De er pligtig til at følge den for tjenesten gældende instruks... Holm, fung. Hr assistent sløjdlærer J C Jensen Kjær, opdragelsesanstalten Odense

Mpr nr. A051014 - - Dato : 19011109
Forfatter:Andersen, Mads, ansøger
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingsformand. I følge finanslovsdebatten i folketinget ses af rigsdagstidende side 891-892 at der foreslås oprettet to pladser som gifte opsynsbetjente, nattevagt og afdelingsformand, ved sindssygeanstalten ved Århus. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om pladsen som afdelingsformand... Mads Andersen, Skovvej nr. 2 C 1.sal Århus Anstalten meddeler ansøgeren at stillingen vil blive besat med en af anstaltens egne opsynsbetjente

Mpr nr. A052046 - - Dato : 19020320
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vask. Indtil 1899 var der 16 vaskeripiger, derefter nedsat til 14, men patienttilgangen har været 30-40 flere patienter end i forløbne år, selv med de nye vaskemaskiner, der ellers har lettet arbejdet er der sket en stigning i arbejdspresset ud over, hvad man kan forlange pigerne skal yde, derfor ønsker man en yderligere vaskeripige bevilliget, hvilket man også får. Man mener at denne pige ikke vil belaste bevillingerne yderligere. Vedlagt en oversigt over produktiviteten i vaskeriet

Mpr nr. A051042 - - Dato : 19020415
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vaskeripige. Justitsministeriet samtykker 15 april 1902 i, at der udover de for 1902-03 budgetterede antal vaskeripiger antages 1 pige

Mpr nr. A052040 - - Dato : 19020430
Forfatter:Thuge, Louise, assistent Spittorff, overkokkepige Møller, Marie
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistenter for husholderske og oldfrue, avlskarl og kusk. Man ansætter Louise Thuge som assistent hos oldfruen. Hun har arbejdet som volontør kun med kost. Frk. Spittorff har været ansat og lønnet som overkokkepige. Ved finansloven er der bevilliget løn af 700 kr. til avlskarlen med bolig, men uden kost. Han skal bo i et nyopført hus på en paracel købt af Marie Møller (opført 1901). Her er lejligheder for en gift kusk og en gift avlskarl. Karlen søger om kosten indtil han bliver gift i efteråret og det meddeles at han skal betale 240 kr. årlig for kosten på 3. klasse. Det er den samme som sypiger og private ejere får fra betalende patienter

Mpr nr. A052015 - - Dato : 19020904
Forfatter:Dalgs, husbestyrerinde Sørensen, Caroline, assistent Thomsen, Bankdirektør
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos husbestyrerinden. Pladsen som assistent hos husbestyrerinden her på anstalten bliver ledig den 1. november og ønskes besat med en praktisk, ugift dame, der har lært såvel den finere madlavning som den grovere, og har medtaget i ledelsen af arbejdet i et større køkken. Lønnen er 300 kr. årlig og fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger om pladsen stiles til direktionen og sendes til husbestyrerinde frøken Dalgs her på anstalten i løber af 14 dage fra dato. Ansat bliver frøken Caroline Sørensen, adr. Hr Bankdirektør Thomsen Viborg. Hun pålægges at følge den instruktion som hendes nærmeste foresatte, husbestyrerinden giver

Mpr nr. A104248 - - Dato : 19021024
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ny forvalter. Den nye forvalter A. Lund overtager de pengemæssige beføjelser, som var tillagt den tidligere forvalter. Dettte meddeles hermed kontoret på sindssyge- hospitalet ved Århus

Mpr nr. A052009 - - Dato : 19021025
Forfatter:Chistensen, Kirstine, opsynspige Svendsen, urmager
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Børnepenge. En sagfører fra Ålborg anmoder om at der må blive indeholdt 40 kr. i lønnen for en opsynspige, Kirstine Chistensen, da en vis urmager Svendsen, kræver disse penge for pleje af hendes barn. Anstalten meddeler, at man ikke har beføjelse til at indeholde de ønskede beløb

Mpr nr. A052005 - - Dato : 19021201
Forfatter:Hansen, Marie, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent for husholdersken. Meddelelse til frk. Marie Hansen om at hun er ansat som assistent for husholdersken. Årlig løn 300 kr., bespisning på 2den klasse, opsigelsesfrist 3 måneder gensidigt. Pigen passer ikke til pladsen, hvorfor hun atter afskediges, til den ledige plads indstilles Marie Hansen

Mpr nr. A052002 - - Dato : 19021227
Forfatter:Poulsen, Astrid, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent for husholdersken. Det meddeles herved at De i henhold til Deres ansøgning er ansat som assistent hos anstaltens husholderske fra 1ste januar 1903 at regne med en årlig løn af 300 kr. og fri station i 2den forplejningsklasse samt gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 3 måneder. De er forpligtet til i Deres tjenesteforhold at følge instruktion, der gives Dem af husholdersken som Deres nærmeste foresatte. Til frk. Asrid Poulsen. Januar 1906 opsiger hun tjeneste forholdet

Mpr nr. A054032 - - Dato : 19030427
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartnerassistent. Det meddeles herved under henvisning til Deres ansøgning af 16. juni f.å., at der ved finansloven for indeværende finansår fra 1. april d å at regne er bevilliget Dem en årlig løn af 450 kr., der stiger med 50 kr. for hver 3. års tjeneste indtil 600 kr., og der fra 1. maj vil blive givet dem forplejning på 2den klasse. Fra direktionen

Mpr nr. A054031 - - Dato : 19030428
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Befordring. Vejlefjord sanatorium forespørger, hvorledes anstaltens funktionærer har ret til befordring. Anstalten svarer, at man normalt selv råder over vognen, men den bliver også så vidt muligt stillet til rådighed især for gifte funktionærer. Man transporterer altid personale til og fra banegården ved ansættelse og afsked

Mpr nr. A054028 - - Dato : 19030601
Forfatter:Møller, Ellen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Badehus. Underskrevne fru Ellen Møller tager sig herved den frihed at ansøge direktionen for sindssygeanstalten om tilladelse til at lægge badebro med tilhørende badehus på den søndre grænse af sindssygeanstaltens grund ved Århus Bugten og have adgang til samme for sig selv og sin husstand. Direktionen giver tilladelsen med at man forbeholder sig ret til, at til enhver tid at kræve anlægget fjernet. Endvidere kan fru Møller ikke vinde hævd på denne adgang

Mpr nr. A054026 - - Dato : 19030712
Forfatter:Andersen, E Olivia, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. I morges fødte opsynspige frk. E Olivia Andersen et levende pigebarn. A Knoph i frk. Kohls fraværelse. Anmeldt til præsten i Vejlby samme dag

Mpr nr. A054006 - - Dato : 19031024
Forfatter:Jensen, Jensine Marie Holm, Reservelæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tyvende. En kvindelig plejer ved navn Jensine Marie Jensen er blevet smittet med syfilis og har fået påbud på af reservelæge Holm til at lade sig underkaste behandling på amtssygehuset, da hun ellers vil blive meldt til politiet.I stedet lader hun sig indlægge i Skive, hvortil hun uden anmeldelse flytte striden mellem Århus Amt og Viborg Amt består i, hvem der skal betale for hendes indlæggelse

Mpr nr. A055031 - - Dato : 19040120
Forfatter:Jacobsen, L, Tømrer Lund, A
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Snedker og tømrer. I henhold til Deres ansøgning meddeles Dem herved udnævnelse som snedker og tømrer herved anstalten fra 1. april d å at regne mod en årlig løn af 1000 kr., der stiger med 100 kr. hvert tredie år indtil 1300 kr. Ved tiltrædelsen af pladsen vil der blive dem udleveret en instruks for , som De har at følge. Hr Tømrer L Jacobsen, Vejlby fra A Lund

Mpr nr. A055028 - - Dato : 19040128
Forfatter:Ebbesen, Ebbe, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartnerassistent. Indstillet til pladsen bliver Ebbe Ebbesen, Brgentved Have pr Haslev. Denne indstilling anbefales af Lund. Han antages fra 1. marts med en løn af 450 kr. årligt stigende med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste, fri station og kost på anden klasse. Opsigelsfrist 3 måneder

Mpr nr. A056006 - - Dato : 19050314
Forfatter:Larsen, Hans Peter, tjener
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oppasser. Forespørgsel fra skifteretten i Hornslet vedrørende Hans Peter Larsen, der skal være ansat som tjener på anstalten. Man svarer, at der ikke for nuværende er en person ansat med dette navn, men der har været en i perioden 1. april 1876 til 1. maj 1877

Mpr nr. A056011 - - Dato : 19050428
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsynspige, sygdom. En opsynspige er blevet indlagt på amtssygehuset. Man spørger hospitalet, hvor længe det vil kautionere for hendes indlæggelse. Svaret er, at man vil kautionere indtil hendes ansættelse ophører, derefter må hendes kommune overtage forpligtelserne

Mpr nr. A056015 - - Dato : 19050509
Forfatter:Andersen, Anders, vægter, vaskerikarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vægter. Ansat som vægter bliver vaskerikarl Anders Andersen

Mpr nr. A056012 - - Dato : 19050709
Forfatter:Hansen, Axel Marius, Maskinassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinassistent. Andragende om forplejning på 2den klasse, hvilket tiltrædes. Ansættelsesskrivelse fra 1904 for Axel Marius Hansen, som maskinassistent

Mpr nr. A057024 - - Dato : 19050710
Forfatter:Jensen, Peter, kontorassistent Beyer, A, kontorassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Giftermål. Kontorassistenterne Hans Jensen og A Beyer ansøger om at måtte blive i deres stilling som gifte samt at få anvist en fire værelsers lejlighed. Desuden ønskes der udbetalt pengeydelser i stedet for kost og naturalier

Mpr nr. A057011 - - Dato : 19050805
Forfatter:Nielsen, Cathrine Johanne Margrethe Petersen, Opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsynspige, død. Cathrine Johanne Margrethe Petersen Nielsen er afgået ved døden og begravet på anstaltens kirkegård. Boet anmeldes til skifteretten. Der er en liste over hendes efterladenskaber. Bl.a. et amerikansk borgerbrev. Sagen viser hvorledes en opsynspige har været ekviperet, samt hvilke papirer, der har været i hendes besiddelse

Mpr nr. A057001 - - Dato : 19051031
Forfatter:Herrestrøm, G, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgninger til stillingen som bogholder. Ansat bliver G Herrestrøm, der har været assistent i Viborg. I øvrigt ansøger bogholderen fra Viborg også, men han bliver ikke ansat grundet hans lønkrav. Brev fra 1920 med genansættelse af Herrestrøm

Mpr nr. A058018 - - Dato : 19060212
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Embedsed. I følge hans Majestæts allerhøjeste resolution vil enhver embeds- eller bestillingsmand, som har aflagt den almindelige embedsed, have at aflægge den ved tronskifte brugelige embedsed til den nye konge. Ved at meddele foranstående skal man, idet man vedlægger et eksemplar af sådanne edsformularer, anmode hr. overlægen om at forsyne dette med Deres egenhændige underskrift og derefter inden udløbet af 14 dage tilbagesende det til ministeriet

Mpr nr. A058027 - - Dato : 19060213
Forfatter:Lindhadrt, Henriette, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som husholderske ved sindssygeanstalten fra 1ste maj d å at regne med en årlig løn af 600 kr., stigende efter 3 års tjeneste med 100 kr. til 900 kr., samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. De er ansat med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder og er pligtig til at følge den instruks for Deres virksomhed, der til sin tid vil blive givet Dem. Frøken Henriette Lindhadrt, Den kellerske Åndssvageanstalt, Brenning, Børkop. Afskediget p g a svagelighed og med pension 1860,00 kr. årlig i 1921

Mpr nr. A058025 - - Dato : 19060220
Forfatter:Svendstrup, Petrea, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent for husholdersken. I henhold til Deres indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent hos anstaltens husholderske fra den 1. maj 1906 at regne med en årlig løn af 300 kr., stigende efter hvert 3. års tjeneste med 50 kr. indtil 400 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. De er antaget med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid på 3 måneder og er pligtig til at følge den instruks for Deres virksomhed, der til sin tid vil blive givet Dem. Frøken Petrea Svendstrup, Sindssygeanstalten

Mpr nr. A058012 - - Dato : 19060403
Forfatter:Jensen, J S, ing.
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Teknisk konsulent. Som teknisk konsulent på ingeniørvæsnets område ansættes ing. J S Jensen, Lille Torv 6, Aarhus med en løn af 100 kr. pr år. Hans uddannelsesforløb der er beskrevet i ansøgningen

Mpr nr. A058007 - - Dato : 19060606
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsyn. Foreningen "Fængselshjælpen" spørger om der er en ledig opsynsstilling for en mand, der har siddet i fængsel. Man beklager, at der ikke er nogen stilling fri

Mpr nr. A059023 - - Dato : 19060912
Forfatter:Andersen, Anders, vægter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Portner. Det meddeles herved kontoret, at direktionen d.d. har ansat vægter Anders Andersen som portner ved sindssygeanstalten fra den 1. november 1906 at regne mod at oppebære den derfor fastsatte løn af 800 kr. årlig, stigende efter tre års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. samt bolig, brændsel, lys og uniform

Mpr nr. A060048 - - Dato : 19070415
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsulykker. På foranledning af en ulykke sket under opførelsen af et vandtårn i Oringe, indskærpes at der i entrepriserne skal være sikkerhed for, at arbejdere er ulykkesforsikret i forbindelse med byggerier ved sindssygevæsnet

Mpr nr. A060041 - - Dato : 19070424
Forfatter:Mortensen, Jens Christian, pt Grønfeldt, Maren Jensen, opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Faderskabssag. Jens Christian Mortensen har udsagt, at han kun kender barnemoderen Maren Jensen Grønfeldt, fra sindssygeanstalten. Overlægen svarer, at begge har været på anstalten i avlingstiden. Han var indlagt som pt hun var opsyn

Mpr nr. A060040 - - Dato : 19070424
Forfatter:Jensen, Agnus, madl opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsyn død. Agnus Jensen, madl opsyn er død. Hans klædeskab og kuffert med tøj, såvel som den resterende løn afleveres til hans far, Johannes Fisker, Salten pr Brædstrup. Hasle herreds kontor underrettes om dødsfaldet

Mpr nr. A060029 - - Dato : 19070619
Forfatter:Rasmussen, Hans, tidl opsyn Hauerbech, grosserer Christensen, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anklaget tidl opsyn. Den her for uterlighed sigtede Hans Rasmussen født den 27. august 1873 i København har forklaret, at han har været ansat som opsynsmand på Århus Sindssygehospital fra 1. maj 1901 til 1. november 1903 eller 04. Jeg skal tjenestilig bede mig meddelt af hvilken grund den pågældende fik sin afsked fra ærede anstalt, samt om man har mærket noget til at sigtede har udvist uterlighed eller usædelig adfærd. Hans Rasmussen har været ansat ved herværende anstalt fra 1. september 1899 til 1. april 1901 og har i den tid efter, hvad der oplyst ikke begået noget ulovligt. Han var fæstet til 1. maj 1901, men fik lov til at rejse en måned før, for at tiltræde en plads som lagerkarl hos en grosserer Hauerbech i København. Året efter besøgte han en opsynsmand ved navn Christensen, som endnu tjener her og fortalte ham at han havde købt Nej Mølle ved Århus og havde haft store udbetalinger, om ikke Christensen kunne låne ham 500 kr., hvilke han nogle dage efter fik, men siden betalt tilbage

Mpr nr. A104267 - - Dato : 19070831
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Herrstrøm, G R, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i bogholder G. R. Herrstrøms løn til betaling af den pligtige præmie for enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104265 - - Dato : 19070916
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Sørensen, S, badebetjent og barber Holm, 1. reservelæge Eriksen, M, postbud
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der i følgende funktionærers løn tilbageholdes et beløb til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstaltenfor livsforsikring. Badebetjent og barber S. Sørensen, 1. reservelæge Holm, postbud M. Eriksen. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104263 - - Dato : 19070916
Forfatter:Lund, A, forvalter for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i forvalter A. Lunds løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104264 - - Dato : 19070916
Forfatter:Kjær, J C J, overopsynsmand Nielsen, N Chr, snedker Andersen, A, portner Rasmussen, Chr, avlskarl Christensen, F G, maskinmester for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der i følgende funktionæreres løn tilbageholdes et beløb til betaling af den pligtige præmie for enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Overopsynsmand J. C. J. Kjær, snedker N. Chr. Nielsen, portner A. Andersen, avlskarl Chr. Rasmussen, maskinmester F. G. Christensen. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104262 - - Dato : 19070930
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Nielsen, P C, gartner
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i gartner P. C. Nielsens løn til betaling af prlæmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104261 - - Dato : 19070930
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Olsen, T H, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at dr skal tilbageholdes et beløb i opsynmand T. H. Olsens løn til betaling af den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104260 - - Dato : 19071003
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i husflidslærer N. Christensens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104259 - - Dato : 19071007
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Larsen, R, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i opsynsmands R. Larsens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104258 - - Dato : 19071014
Forfatter:for livsforsikring, Sstatsanstalten Poulsen, P, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbagebetales et beløb i fyrbøder P. Poulsens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i stsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104257 - - Dato : 19071022
Forfatter:Sørensen, S C, opsynsmand for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i opsynsmand S C. Sørensens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104256 - - Dato : 19071115
Forfatter:Mikkelsen, J C, nattevagt for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i nattevagt J. C. Mikkelsens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring, Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104255 - - Dato : 19071115
Forfatter:Damgårds, J P P ,murer for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i murer J. P. P. Damgårds løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104253 - - Dato : 19071228
Forfatter:Andersen, S C, kælderkarl for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i kælderkarl S. C. Andersens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104254 - - Dato : 19071228
Forfatter:Møller, F H, vægter for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i vægter F. H. Møllers løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A060051 - - Dato : 19079999
Forfatter:Hastrup, O, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartnerassistent. O Hastrup ansættes som gartnerass. Han får 450 kr. årlig, fra 1. april 1907. Lønnen stiger med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste til 600 kr. samt fri station på 2den klasse. Gensidig opsigelse på 3 måneder. Giftermålsandragende 1914, familiebolig 1918 opsigelse 1908

Mpr nr. A104252 - - Dato : 19080118
Forfatter:Kjær, J C J, oceropsynsmand for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et forhøjet beløb i overopsynsmand J. C. J. Kjærs løn til betaling af præmie for den pligtige nu forhøjede enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A061005 - - Dato : 19080212
Forfatter:Asbjerg, F, diakon
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejehjem. En diakon ved navn F.Asbjerg ønsker at oprette et plejehjem for kvindelige sindssyge og anmoder om at henvise patienter. Overlægen ønsker ikke dette, da han ikke kender vedkommende eller dennes plejehjem

Mpr nr. A104251 - - Dato : 19080213
Forfatter:Kristensen, K, vaskerikarl for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i vaskerikarl K. Kristensens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A062032 - - Dato : 19080319
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ed. I forbindelse med et lovforslag om at edsaflæggelse ved tiltrædelse af offentlige stillinger skal afløses af højtidelige forsikringer, udbeder justitsministeriet sig meddelt, hvem der aflægger en sådan ed på anstalten. Anstalten svarer, at det kun er overlægen, de andre direktører eller ansatte aflægger intet løfte

Mpr nr. A062018 - - Dato : 19080622
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Man tillader sig herved at anmode Dem om godhedsfuldt at ville meddele, hvor lang tids ferie årlig, der er fastslået for overlægen ved sindssygeanstalten, og hvor lang ferie de ved anstalten ansatte funktionærer har krav på. Hvis der eksisterer et regulativ for anstalten, hvori gældende bestemmelser måtte forefindes, vil man være Dem særdeles forbunden for tilsendelsen af et eksemplar heraf. Statsanstaltens overlæge får årlig 600 kr... forpligtelse til at være borte 4 af 6 uger fra .. embede. De fast ansatte læger, overopsyn og sygeplejersker kan, når de ønsker det (hvad de næsten altid gør) få 4 ugers ferie om året. Denne ferie er ikke fastsat ved noget regulativ. For de øvrige funktionærers vedkommende er ferielængden fastsat ved regulativ eller sædvane. Hallager

Mpr nr. A038005 - - Dato : 19080625
Forfatter:Jensen, A C, røgter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Røgter ved Århus *Sindssygeanstalt A C Jensens kones livsforsikring vil blive forøget fra 57 til 81 kr.

Mpr nr. A062014 - - Dato : 19080723
Forfatter:Hallager, F, overlæge Hansen, F
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forespørgsel. Hr., F. Hansen. Der findes ikke her på anstalten nogen ung pige ved navn, Frederikke, der søger en mand ved navn Roesdahl. Idet jeg sender Dem vedlagte kort tilbage skal jeg tillade mig at gøre Dem opmærksom på, at det ikke alene er mindre heldigt, men vist nok ikke engang tilladeligt at skrive sådanne ting, som De omtaler, på et åbent brevkort. F. Hallager. Hvad brevet handler om vides ikke, men det er sjældent Hallager løfter den moralske pegefinger så højt som her

Mpr nr. A104245 - - Dato : 19080801
Forfatter:Sørensen, S C, nattevagt
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Kasseren skal tilbageholde betaling af præmie i en S. C. Sørensen nattevagt tillagte løn vedrørende den pligtige forsikring for hans hustrus enkeforsørgelse. Det meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A062044 - - Dato : 19081119
Forfatter:Rasmussen, Johanne Kristine, opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tyendeforligsmægling. Johanne Kristine Rasmussen er bortgået fra sin plads som opsyn, man ønsker et eksempel, hvorfor hun ønskes straffet. Mappe 827

Mpr nr. A062043 - - Dato : 19081121
Forfatter:Rasmussen, Johanne Kirstine, opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tyendeforligsmægler. Johanne Kirstine Rasmussen er fæstet fra 1. nov. 1908 til 1. nov. 1909 som opsyn, men er gået fra pladsen. Hun og hendes værge indkaldes til forligsmøde. Mappe 827

Mpr nr. A062045 - - Dato : 19081121
Forfatter:Rasmussen, Johanne Kirstine, opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forligsmægling. Johanne Kirstine Rasmussen er bortgået fra pladsen, man ønsker hende dømt til at tilbagebetale halvdelen af lønnen 112,50 kr. samt en bøde efter tyendeloven samt sagens omkostninger. Mappe 827

Mpr nr. A062046 - - Dato : 19081124
Forfatter:Rasmussen, Johanne Kirstine, tjenestepige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tyendeforligsmægling. Vedr. klage over tjeneste pige Johanne Kirstine Rasmussen. Mappe 827

Mpr nr. A104212 - - Dato : 19081202
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personaleforhold. Beskrivelse af personaleforholdene på Den kellerske Åndssvageanstalt. Sendt til Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104242 - - Dato : 19090105
Forfatter:Christensen, C C T, kontorassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Tilbageholdelse af løn hos kontorassistent C. C. T. Christensen til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgele. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A063034 - - Dato : 19090106
Forfatter:Jørgensen, Anine, sypige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Forespørgsel fra ministeriet om Anine Jørgensen, der var sypige på anstalten fra den 1. maj 1908 til den 20. september, da tyendeforholdet opløstes i mindelighed. Så vidt jeg kan læse kom hun ikke godt ud af det med sine arbejdskammerater, men var god til sit arbejde

Mpr nr. A104240 - - Dato : 19090213
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Tilbageholdelse af løn hos forvalter A. Lund til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104241 - - Dato : 19090213
Forfatter:Hansen, A M, maskinmedhjælper
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Tilbageholdelse af løn hos maskinmedhjælper A. M. Hansen til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Årus til kontoret.

Mpr nr. A063024 - - Dato : 19090331
Forfatter:Jensen, Anton Karl, køkkenkarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Giftermål. Køkkenkarl Anton Karl Jensen søger tilladelse til giftermål. Samme fratræder sin stilling i 1924. kfr. 179/1922

Mpr nr. A061011 - - Dato : 19090608
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Håndskrevet indlæg til møde for overlægerne ved statens sindssygehospitaler, hvor Hallager gør rede for personaleproblemer. Han siger, at det ikke er muligt at skaffe kvalificeret personale - især det kvindelige personale er dårligt - dette har indflydelse på behandlingen. Man må søge at lønne bedre. Endvidere bør der ansættes assistent for overopsynene. Desuden tales der om udflytning af avlsgården. Det vil koste 100.000 kr.

Mpr nr. A063011 - - Dato : 19090630
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent på linnedstuen. Der har i årevis været problemer med at få vasken færdig, endskønt pigerne arbejder en time længere end i Middelfart og Vordingborg. Man foreslår derfor en pige af bedre stand ansat som assistent, idet man understreger at en overvaskerpige ikke kan styre tyendet, da hun er af samme klasse

Mpr nr. A063014 - - Dato : 19090709
Forfatter:Beyer, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Giftermål. Assistent Beyer agter at gifte sig og ansøger derfor om familiebolig. Man skriver til justitsministeriet og indberetter, at der for tiden ingen familiebolig er ledig, men at der vil kunne skaffes en sådan, hvis avlsbygningen laves om, men det kan ministeriet ikke tilstå, hvorfor Beyers andragende må afslås

Mpr nr. A063008 - - Dato : 19090712
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Med hensyn til budgettet for 1910-11 * Det bliver vanskeligt at forøge opsynsantallet, men Vordingborg stiller forslag om at forøge det så meget, at man kan give opsynene en halv fridag om ugen, og 14 dages (årsferie?). "Den reservelægen skal fastsættes med ret til pension og have familiebolig med brændsel. Forøgelse af 1. resl. løn til 3400 kr.

Mpr nr. A064013 - - Dato : 19090908
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Liste over anstaltens samlede personale. Stillinger ikke navne

Mpr nr. A064015 - - Dato : 19090910
Forfatter:Nielsen, E, plejemoder Kjær, overopsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsmand, plejemoder. Plejemoder frk. E. Nielsen er død efter lang tids sygdom den 1. juni. Under hendes sygdom og indtil anden plejemoder er ansat har overopsyn Kjær varetaget hendes gerning, hvorfor man indstiller, at han får udbetalt halvdelen af en begyndelsesløn for en plejemoder. Hvilke 165 kr justitsministeriet tillader at udbetale

Mpr nr. A064011 - - Dato : 19090915
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. I tilslutning til de for opsynspersonale gældende bestemmelser meddeles herved, at opsynene fremtidig må være ude om aftenen til kl. 12 nat uden nattegn. Ønsker opsynene at være ude efter denne tid, må de ligesom tidligere have overopsynets tilladelse hertil. Hallager

Mpr nr. A104233 - - Dato : 19090915
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Opsynene må fremtidig være ude af aftenen til kl 24 uden særlig tilladelse

Mpr nr. A065065 - - Dato : 19100129
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for ansatte. Justitsministeriet adspørger om, der er nogen fast procedure, når ansatte får bierhverv eller offentlige hverv. Man svarer, at de først indhenter direktionens samtykke

Mpr nr. A065058 - - Dato : 19100305
Forfatter:Andersen, Jenny, oldfrue
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Århus Stats Sindssygeanstalts Organisation. ... fagforening under navnet Århus Stats Sindssygeanstalts Organisation og denne sammenslutning havde mødt megen modstand hos anstaltens ledelse. Oldfrue Jenny Andersen havde afskediget en pige, fordi hun var medlem af denne organisation ... I denne anledning skal man have direktionen anmodet om overfor oldfrue frøken Andersen, at udtale ministeriets misbilligelse af denne adfærd. Zahle

Mpr nr. A065048 - - Dato : 19100307
Forfatter:Engholm, Anna, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent på linnedstuen. Anna Engholm ansættes. Hun fratræder igen i 1911, da hun får en stilling i Viborg

Mpr nr. A104228 - - Dato : 19100315
Forfatter:Beyer, kontorassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Familiebolig. Direktionen på sindssygehospitalet ved Århus har vedtaget at indrette familiebolig på hospitalet til kontorassistent Beyer

Mpr nr. A065049 - - Dato : 19100503
Forfatter:Petersen, Marie, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos husholdersken. Frk. Marie Petersen, Alsted Mølle pr. Tørring ansættes som ass hos husholdersken med en løn af 400 kr årlig stigende for hver 3die års tjeneste med 50 kr indtil 550 kr og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse

Mpr nr. A065047 - - Dato : 19100517
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Mobilisering. En skrivelse, der er underskrevet af alle. Anstalten anmoder om, at mandlige opsyn fritages for at møde ved mobilisering. Dette afslås af krigsministeriet. Det nævnes i skrivelsen, at man tilstræber at lade kvindelige opsyn overtage mandspladserne, hvorfor behovet for en sådan fritagelse er faldende

Mpr nr. A065043 - - Dato : 19100624
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejerorganisation. Dette er den første sag jeg er stødt på, som nævner organisationskrav fra plejerforeningen. Det drejer sig om boligforhold, fritid og ferie. Et ikke afsendt brev fortæller noget om ledelsen forhold til den nye organisation. Bl.a. nævnes, at den ledes af ungdommelige kræfter, der endnu ikke kender begrænsningen af dens magt. De breve, der er afsendt nævner ikke noget om holdningen til plejerforeningen

Mpr nr. A065057 - - Dato : 19100810
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Århus Stats Sindssygeanstalts Organisation. Klage over maden.ændring i pensionsloven. Mere frihed. Nattevagter ønsker 2 frinætter om måneden

Mpr nr. A065001 - - Dato : 19101231
Forfatter:Petersen, J P, tidl opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Besøg. En tidligere opsyn J P Petersen forespørger hos ovl. om han kan få tilladelse til at besøge sin forlovede på anstalten og en af hans bekendte. Grunden til at han forespørger er, at et andet tidligere opsyn blev udvist af forvalteren, da han besøgte anstalten. Petersen mener, at han rejste i mindelighed. Ovl. svarer, at han naturligvis må besøge anstalten

Mpr nr. A096001 - - Dato : 19110110
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Overlægen skriver til herredskontoret angående en rapport, som han har modtaget af politiet til gennemlæsning. Han har intet væsentligt at bemærke til rapporten. Fire opsyn som forlod hospitalet kort tid efter bortvisning, angav ikke denne som grund hertil.

Mpr nr. A065031 - - Dato : 19110224
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Man tillader fra justitsministeriet side, at der antages 2 plejere og 4 plejersker mere end der budgetteret. I brevet til ministeriet har Hallager streget ordet anstalten over og tilføjet hospitalet

Mpr nr. A067031 - - Dato : 19110411
Forfatter:Laursen, Marie
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Til brug under fattigkassesag anmodes man op opl. om Marie Laursen, der skulle have tjent på anstalten og født en søn. Man kan ikke identificere vedkommende

Mpr nr. A104227 - - Dato : 19110429
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Nedsættelse af præmien for nogle livs- forsikringspolicer tilhørende overlæge Hallager.

Mpr nr. A104061 - - Dato : 19110915
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Forvalterens anmodning om at blive medlemmer af de respektive direktioner. Indstillingsret ønskes ved ansættelse af overordnede stillinger i økonomien, mens de underordnede stillinger besættes af forvalteren alene. Årligt møde mellem forvaltningerne på de forskellige hospitaler. nske om et løntillæg i denne forbindelse. Titelforandring fra forvalter til inspektør.

Mpr nr. A069044 - - Dato : 19120321
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Befordringsgodtgørelse. Ministeriet forespørger om der kræves dokumentation for rejser. Man svarer, at overlægen rejser 1. kl, forvalteren 2. kl jernbane og 1. kl dampskib, maskinmesteren 2 kl, plejere 3. kl, der kræves ingen dokumentation

Mpr nr. A069004 - - Dato : 19121210
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale sygdom. Ministeriet forespørger om der ydes lægehjælp medicin og pleje til syge medarbejdere, hvortil anstalten svarer det gør der til funktionærerne. Der er ikke dannet særlige sygekasser ved hospitalet

Mpr nr. A070017 - - Dato : 19130226
Forfatter:Riber, Cathrine, køkkenassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenassistent. Cathrine Riber bliver ansat som assistent i køkkenet. I 1914 bliver hun tilbudt pladsen som økonoma og oldfrue på hospitalet i Holbæk, hvorfor hun søger sin afsked bevilliget

Mpr nr. A070011 - - Dato : 19130312
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sct. Hans. De tidligere opsyn skal erstattes med plejere og plejersker. "Man er nu beskæftiget med at udarbejde en instruks for disse plejere og plejersker og til brug ved dette arbejde tillader magistraten sig herved at anmode om oplysning om, hvorledes forholdene for Deres hospitals vedkommende måtte være ordnede, idet man samtidig turde udbede sig tilstillet 1 eksemplar af de instrukser, reglementer kontraktsblankketer eller lign, der anvendes overfor de af hospitalets funktionærer, der nærmest måtte stilles i klasse med de nævnte plejere og plejersker. Man ville sætte pris på hvert år at modtage 1 eksemplar af hospitalet sædvanlige årsberetning, idet man samtidig beder sig tilstillet den for året 1911/12 udkomne beretning

Mpr nr. A071073 - - Dato : 19130523
Forfatter:Lindhart. H, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenelev. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har givet tilladelse at hospitalets husholderske frk. H Lindhart antager en elev som medhjælp for sig i hospitalets køkken, således at hospitalet yder eleven fri station i II forplejningsklasse, og frk. Lindhart oppebære det honorar, eleven betaler. Eleven vil ikke være at opføre på hospitalets budget

Mpr nr. A070012 - - Dato : 19139999
Forfatter:Petersen, Kirstine, sypige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Rekreation, sypige. Sypige Kirstine Petersen på hospitalets Systue anmoder om et rekreationsophold på Arresødal, der bestyres af det classenske fideikommis. Man indsender ansøgningen, men får ikke svar på den, hvilket fremgår af et svar til vedkommende fra 1914

Mpr nr. A104098 - - Dato : 19140107
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer Zahle, justitsminister
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Formanden for hovedbestyrelsen for plejepersonalet på statens sindssygehospitaler plejer Anton C. Andersen sender en anmodning til justitsminister Zahle angående opnåelse af forhandlingsret med ministeriet vedrørende samtlige tjenstlige anliggender.

Mpr nr. A104071 - - Dato : 19140107
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer Zahle, justitsminister
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Hovedbestyrelsen for statens 4 sindssygehospitalers plejerforeninger fremsætter ønske om at få tildelt forhandlingsret med justitsministeriet angående samtlige plejerpersonalets tjenstlige anliggender. Sendt af plejer Anton C. Andersen, formand dor plejerforeningen, til justitsminister Zahle.

Mpr nr. A072030 - - Dato : 19140201
Forfatter:Madsen, Sigrid Bering, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent i linnedstuen. Sigrid Bering Madsen bliver ansat med en årlig løn af 200 kr. stigende efter hvert tredje år med 50 kr. til 300 kr. samt fri station i II klasse. Gensidig opsigelse til enhver tid af 3 måneder. Afsked fra 1. marts 1915

Mpr nr. A072015 - - Dato : 19140331
Forfatter:Vedel, Louise, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenassistent. Louise Vedel, Dronning Luoises Børnehospital ansættes som assistent fra 1. april 1914 med en årlig løn på 400 kr. stigende efter hvert tredje års tjeneste med 50 kr. til 550 kr. og fri station i II forplejningsklasse. Gensidig opsigelsesfrist til enhver tid på 3 måneder. Der udleveres instruks ved tiltrædelsen

Mpr nr. A072014 - - Dato : 19140331
Forfatter:Nielsen, Jens Kaalby, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fyrbøder. Jens Kaalby Nielsen ansættes som fyrbøder fra 1. april 1914 med en årlig løn på 900 kr. stigende efter hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 1100 kr. samt godtgørelse for bolig 200 kr. og brændsel 100 kr. Gensidig opsigelse på 3 måneder

Mpr nr. A071074 - - Dato : 19140418
Forfatter:Hansen, Anders, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fyrbøder. Anders Hansen bliver ansat som fyrbøder i 1913, men tager sin afsked i 1914

Mpr nr. A073044 - - Dato : 19140514
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinist. Man ansøger om at kunne ansætte yderligere en maskinist, da arbejdet er blevet større. Der er kommet flere maskiner og de er spredt over hospitalet, så det kniber med at nå rundt og passe dem. Der er det nye elektricitetsværk, dampmaskiner, maskiner i køkken, varmeanlæg, kloakker, opfyring. Arbejdet overskrider ofte den arbejdstid, der er fastsat i overenskomsten. Som løn foreslås 1200 kr. årlig stigende hvert tredie år med 100 kr. til 1500 kr. samt tjenestebolig eller godtgørelse herfor 200 kr. og brændsel 100 kr.

Mpr nr. A073048B - - Dato : 19140612
Forfatter:Nielsen, Sara, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos oldfruen. I henhold til derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent hos oldfruen fra den 1. juli 1914 at regne med en årlig løn af 400 kr., stigende efter hvert tredie års tjeneste med 50 kr. til 550 kr. og fri station i II klasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet. Frøken Sara Nielsen, Hovedbanegården Århus. Skadedag fra 1916, hvor ministeriet bevilliger 100 kr. til kirurgisk behandling som følge af en arbejdsulykke

Mpr nr. A073047 - - Dato : 19140620
Forfatter:Bach, Thomasine, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos husholdersken. I henhold til derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent hos hospitalets husholderske fra 1. juli d.å. at regne med en årlig løn af 400 kr. stigende med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste til 550 kr. og fri station på II klasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder til enhver tid og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Thomasine Bach, Ejerslev, Nykøbing Mors

Mpr nr. A073019 - - Dato : 19140804
Forfatter:Rasmussen, Margrethe, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos husholdersken. Margrethe Rasmussen bliver ansat. 400 kr. årligt stigende hvert tredje år med 50 kr. til 550 kr. fri station i II klasse

Mpr nr. A073014 - - Dato : 19141114
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Militærtjeneste. Ministeriet forespørger, hvor mange tjenestemænd ved hospitalet, der for tiden gør tjeneste som officerer eller underofficerer, og hvor meget de bliver trukket i løn

Mpr nr. A077020 - - Dato : 19150103
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler. Sundhedsstyrelsen skriver til direktionen i anledning af at landstingets udvalg angående forslag til lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler har udbedt sig en hel del oplysninger fra sundhedsstyrelsen, nemlig: lønsatser for elever, fridage og feriedage for personalet samt om det er muligt at frasælge jord. Udover ekstraudskriften fra landstingets udvalg findes et forslag til den pågældende lov. Mht. spørgsmål om at frasælge en del af arealet, gør man opmærksom på at man vil få en hel del gamle villaer og grunde helt ind på livet

Mpr nr. A072003 - - Dato : 19150106
Forfatter:Lund, forvalter Andersen, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kommunale tillidshverv. Direktionen har intet imod at forvalter Lund og plejer Andersen har kommunale tillidshverv. Der har ingen problemer været med plejer Andersens fravær fra tjenesten. Fra Direktionen til ministeriet

Mpr nr. A074003 - - Dato : 19150218
Forfatter:Larsen, Kirsten Marie, elev
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Elev. Elev Kirsten Marie Larsen indlægges på amtssygehuset den 18. februar 1915

Mpr nr. A104132 - - Dato : 19150305
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev til forvalter Lund fra sindssygehospitalet i Viborg angående nogle tilsendte notater, der omhandler forvalter overlægeforholdet, spørgsmålet om fri lægehjælp til de ansatte afskaffelsen af 1. forplejningsklasse i Middelfart.

Mpr nr. A074002A - - Dato : 19150306
Forfatter:Jensen, K, assistent Larsen, Anna, elev
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygemelding, elev. Elev Anna Larsen kommer tilbage fra amtssygehuset den 6. marts 1915. K. Jensen, assistent

Mpr nr. A075065 - - Dato : 19150310
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Valgret. I en hertil indkommen klage fra opsynskarlen på den herværende forsørgelsesanstalt over, at han ikke er optaget på rigsdagsvalglisten for året 1915-16, anfører han, at indenrigsministeriets skrivelse no. 340 af 1. november 1911 med hensyn til opsynsmændene ved sindssygehospitalet ved Århus har resoneret, at disse efter ministeriets mening er berettigede til optagelse på de pågældende valglister, da de ikke kan anses for at stå i privat tjenesteforhold. Til brug ved afgørelsen af, hvorvidt klageren kan sidestilles med de fornævnte opsynsmand, tillader jeg mig på udvalgets vegne at bede den ærede direktion velvilligt oplyse mig om, hvorvidt hospitalets opsynsmænd i 1911 erholdt fuldt ophold på hospitalet (fri station med husly). Da udvalget skal træffe sin afgørelse på ganske kort tid, ville man være den ærede direktion forbunden, om de ønskede oplysninger måtte blive fremsendt i løbet af et par dage. Man svarer at opsynsmænd fik frit ophold på hospitalet (husly og fri station)

Mpr nr. A073036 - - Dato : 19150407
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Værkfører, bolig. Værkføreren på Raamosegaard har fået 300 kr. i årlig ydelse for bolig og brændsel, men nu har man bygget en bolig for ham, hvorfor ydelserne bortfalder

Mpr nr. A104159 - - Dato : 19150422
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdomme. I forbindelse med forslaget om sygeforsikring anmoder kommissionen af 1. marts 1915 om at få oplyst, hvor stort et beløb der anvendt til vikarer under funktionærers sygdom, endvidere ønskes oplyst, hvor stor en del af lægernes tid der går til behandling af funktionærernes sygdomme. Overlæge Hallagers svar. Bilagt to opgørelser af anvendt beløb til tjenestens for besørgelse under sygdom, samt en fortegnelse over antallet af funktionærer med familie og tyende ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104008 - - Dato : 19150610
Forfatter:ulykkesforsikring-aktieselskab af 1898, Nordisk Larsen, Anders, købmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forsikring. Brev fra Nordisk ulykkesforsikring-aktiselskab af 1898 til købmand Anders Larsen angående en ulykkesforsikring for hospitalets ansatte. (Nykøbing Sjælland)

Mpr nr. A104032 - - Dato : 19150610
Forfatter:ulykkesforsikring-aktieselskab, Nordisk Larsen, Anders, købmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ulykkesforsikring for det ansatte personale på sindssygehospitalerne. Brev fra Nordisk ulykkesforesikring-aktieselskab til kønmand Anders Larsen angående evt. tegning af en sådan forsikring

Mpr nr. A075052 - - Dato : 19150610
Forfatter:Taul, Alfred Hansen, maskinist
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinist. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som maskinist ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. d.s. at regne en årlig løn af 1200 kr. stigende efter hver 3. års tjeneste med 100 kr. til 1500 kr. samt godtgørelse for bolig og brændsel 300 kr. og med gensidig opsigelsfrist til enhver tid af 3 måneder. Hr. maskinist Alfred Hansen Taul, Absalonsgade 45, I Århus

Mpr nr. A104038 - - Dato : 19150699
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående et ønske fra hovedbestyrelen for plejepersonalet på statens sindssygehospitaler om at opnå forhandlingsret med ministeriet i tjenstlige anliggender, hvilket anbefales af kommisionen.

Mpr nr. A075036 - - Dato : 19150709
Forfatter:Nielsen, Martha, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent for husholdersken. Den med Deres ansøgning indsendte afskrift af Deres anbefalinger er ikke i overensstemmelse med de modtagne orgainal-anbefalinger, idet De i afskriften både har forandret ordsamstillingen og flere steder udeladt forskellige bemærkninger. Men da uoverstemmelserne ikke er af så væsentlig art, at den vedrører de personlige vidnesbyrd, ansætter direktionen Dem herved som assistent hos hospitalets husholderske fra den 1. august d.å. at regne en løn 400 kr. årlig, stigende med 50 kr. årlig efter hver 3. års tjeneste til 550 kr. og fri station i II forplejningsklasse. De er antaget med en gensidig opsigelsfrist på 3 måneder og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste som vil blive givet Dem. Frk. Martha Nielsen, Øståboulevarden 14, Århus

Mpr nr. A075053 - - Dato : 19150729
Forfatter:Vindum, Niels, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fyrbøder. I anledning af at Niels Vindum er ansat som fyrbøder her ved hospitalet tillader direktionen sig hoslagt at fremsende et af nævnte bestillingsmand underskrevet enkeforsørgelsskema

Mpr nr. A075010 - - Dato : 19151021
Forfatter:Kragh, J.P Chr., hotelkarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefaling. J.P Chr. Kragh, hotelkarl i Roskilde, anmoder om, at få tilsendt en ny anbefaling, da den originale er bortkommet ved søgning af anden stilling. Der foreligger ingen svarskrivelse

Mpr nr. A075008 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse. En meddelelse om fra direktionen til lægerne ved Dalstrup og Raamosegaard om, at tyende i køkken og vaskeri for fremtiden skal undersøges for smitsom tuberkulose

Mpr nr. A074030 - - Dato : 19151124
Forfatter:Thorup, Kirstine, vaskeripige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Indlæggelse. Vaskeripige Kirstine Thorup indlægges på amtssygehuset

Mpr nr. A074015 - - Dato : 19159999
Forfatter:Neuhaus, Gerda, Assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent i linnedstuen. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som assistent i hospitalets linnedstue fra den 1. marts 1915 at regne en årlig løn af 200 kr. stigende efter tre års tjeneste med 50 kr. til 300 kr. samt fri station på hospitalets II forplejningsklasse. De er antaget med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder og deres tjeneste udføres i overensstemmelse med den instruks der vil blive dem overrakt ved Deres tiltrædelse. Frk. Gerda Neuhaus, Carl Bernhardsvej 15, ii, København V

Mpr nr. A104105 - - Dato : 19160228
Forfatter:Lundbye, kontorchef Lund, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev fra kontorchef Lundbye ti forvalter Lund. Da forvalter Lund ikke var tilstede ved det sidste udvalgsmøde sendes en skrivelse, som blev læst op på mødet.

Mpr nr. A077003 - - Dato : 19160306
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdomstilfælde hos hospitalets funktionærer. Sundhedsstyrelsen skriver til direktionen, som svarer, angående sygdomstilfælde hos hospitalets funktionærer på hospitalet. Sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland har taget sagen op. Fri lægehjælp og medicin har været ydet til alle ansatte med husstand når det kunne ydes af hospitalets læger jfr. reglerne fra 1. april 1916 udfærdiget af Justitsministeriet den 1. oktober 1915. Før ansættelse forlanges lægeattest. Viser det sig at han/hun kommer til at lide af tuberkulose kommer vedkommende ind under Loven om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse af 1. april 1912. Mht. specialistbehandling og behandling på andre sygehuse har hospitalet betalt i enkelte tilfælde, idet der i hvert enkelt tilfælde er taget hensyn til om sygdommen er opstået i hospitalets tjeneste og til helbredsmulighederne for den pågældende

Mpr nr. A076036 - - Dato : 19160307
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Funktionærers vasketøj. Justitsministeriet har tilskrevet direktionen ved sindssygeanstalten i Nykøbing Sjælland angående indkøb af maskinrulle til funktionærernes vasketøj på 1917/18 budgettet. Man har optaget 1100 kr. til indkøb af rullen. Justitsministeriet giver afslag og siger samtidig, at der ikke kan foretages ekstra kørsler med hospitalets vogne til transport af funktionærernes vasketøj

Mpr nr. A075060 - - Dato : 19160428
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartner. Hoslagt skal man i forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 9. april f.å. fremsende genpart af et af Foreningen af danske Havebrugskandidater modtaget andragende om, at der ved fremtidige besættelser af gartner og haveassistentstillinger ved staten sindssygehospitaler ansættes havebrugskandidater, for så vidt sådanne de nævnte stillinger

Mpr nr. A073006 - - Dato : 19160614
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sikringsstyrke. Under krigen er der indkaldt en sikringsstyrke af værnepligtige. Der indkaldes også værnepligtige i hospitalets tjeneste, men man anmoder om, at de vil blive fritaget for at møde, fordi der allerede er mangel på plejepersonale på grund af opsigelser, man kan derfor ikke undvære det resterende personale

Mpr nr. A076034 - - Dato : 19160708
Forfatter:Nielsen, Niels Carl Rasmus, maskinist
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinist ved hospitalet. Sagen vedrører maskinist Niels Carl Rasmus Nielsen, der er ansat ved hospitalet til februar 1920, hvor han blev ansat i Århus Kommunes tjeneste. Der er et brev fra justitsministeriet vedrørende pensioner (enke- og livsforsikring). Det drejer sig om tilbageholdelse i lønnen til bidrag til Statsanstalten for Livsforsikring. Desuden er der en sag om hans ansættelse som maskinassistent. Direktionen anbefaler dette, men justitsministeriet siger nej

Mpr nr. A103140 - - Dato : 19160724
Forfatter:Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Løn. Brev fra husflidslærer N. Christensen til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus med ønsket om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A103139 - - Dato : 19160801
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til justitsministeriet angående et andragende fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomi på statens sindssygehospitaler om at få tilstået de ansatte håndværkere overtrækstøj i lighed med maskinmestrene

Mpr nr. A104047 - - Dato : 19160801
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Andragende fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomien på Statens sindssygehospitaler om at få udleveret overtrækstøj til hospitalets fast ansatte håndværkere i lighed med maskinpersonalet. Dette anbefales af direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg. Sendt til justitsministeriet

Mpr nr. A077021 - - Dato : 19160805
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Værnepligtige, fritaget for tjeneste. Direktionen skriver til krigsministeriet om værnepligtige der pga. deres tjeneste er fritaget. Hospitalet skal give oplysning om sådanne personer har fratrådt deres tjeneste. Hospitalet meddeler at det ikke er tilfældet

Mpr nr. A103137 - - Dato : 19160807
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland til justitsministeriet angående et andragende fra hoved bestyrelsen for sindssygehospitalernes funktionærforening om at give hospitalets håndværkere overtrækstøj i lighed med maskinpersonalets

Mpr nr. A104048 - - Dato : 19160807
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Andragende fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomien på Statens sindssygehospitaler om at få udleveret overtrækstøj til hospitalets håndværkere i lighed med maskinpersonalet. Dettte anbefales af direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland. Sendt til justitsministeriet

Mpr nr. A103141 - - Dato : 19160810
Forfatter:Christensen, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Løn. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående husflidslærer Christensen ønske om erstatning for frit ophold på 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A076021 - - Dato : 19160814
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejeforholdene på sindssygehospitalerne. Direktionen skriver til justitsministeriet angående vanskelighederne med at få tilstrækkelig personale. Der har været vanskeligt i nogen tid og man ved at flere ønsker at slutte til 1. november eller også til foråret såfremt plejeforholdene ikke bliver bedre såvel angår løn som tilstrækkeligt personale. I en lov står der at elevernes løn som sættes af justitsministeriet. Man sammenligner den løn en tjenestekarl kan få på landet, nemlig 500 til 600 kr. for en 16-18 årig med plejepersonalets løn. Brevet afsluttes med at elevlønnen skal (bør) forhøjes fra 240 til 300 kr. for kvindelige elever og 325 til 400 for mandlige. De dårlige plejeforhold på hospitalet har medført at der stilles større krav til personalet - mere arbejde og mindre fritid. På enkelte andre hospitaler har man ikke haft kapacitet til at anvende samtlige afdelinger

Mpr nr. A076015 - - Dato : 19160926
Forfatter:Andersen, Emmy, elev
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Elev. Pga. sygdom indlægges Emmy Andersen på amtssygehuset. Der er to bilag. Brev fra overlægen til Vejlby Sogneråd, som meddeler at hun ikke er medlem af sygekasse og derfor næppe har råd til at betale udgiften ved opholdet på amtssygehuset

Mpr nr. A076013 - - Dato : 19160930
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid for natpersonale. Natpersonalet ansøger om, at den sidste times tjeneste bortfalder* således at deres tjeneste kommer til at ligne dagpersonalets. Den sidste time arbejder de sammen med dagpersonalet. Arbejdstiden ønskes at ophøre ved dagpersonalets komme. Overlægen svarer at det ikke er muligt, men nok ønskeligt

Mpr nr. A076012 - - Dato : 19161031
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdom og afskedigelsesregler for funktionærer. Justitsministeriet har tilskreven direktionerne for sindssygehospitalerne i Nykøbing Sjælland og i Århus om reglerne ved funktionærers sygdom. Hvis helbredelse er sandsynlig, er man berettiget til at lade en syg funktionærer forblive i tjenesten 1 år. Man kan afskedige den pågældende med sædvanligt opsigelsesvarsel mod at yde løn til opsigelsesdagen samt kostpenge iht. Tyendelov for Kongeriget Danmark af 10 maj 1854 og lov om det offentlige fattigvæsen af 9. april 1891. Er der tale om bestillingsmænd, som er berettiget til pension eller Lov om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse, skal indstillingen ske til justitsministeriet

Mpr nr. A103136 - - Dato : 19161109
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer undr økonomien ved statens sindssygehospitaler til justitsministeriet angående et andragende om, at funktionærerne ud over bolig får tilkendt brændsel og lys in natura, samt at de der får godtgørelse for brændsel, får lov til at købe brændsel til kostpris på hospitalet.

Mpr nr. A103132 - - Dato : 19161129
Forfatter:Lundbye, kontorchef formand kommmisionen ad 1. marts 1915 Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev fra kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående et andragende fra husflidslærer N. Christensen om at få frit ophold på 2. forplejningsklasse. Kommissionen anbefaler

Mpr nr. A103130 - - Dato : 19161206
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående overtrækstøj til håndværkerne på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland. Der anbefales samme ordning i Vordingborg

Mpr nr. A104043 - - Dato : 19161206
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland har anholdt om bemyndigelse til at udlevere overtrækstøj til de ved det nævnte hospitals faste ansatte håndværkere samt værkstedslederne. Kommissionen af 1. marts 1915 henstiller at andragendet behandles på samme måde som for sindssygehospitalet ved Vordingborgs vedkommende. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A103128 - - Dato : 19161207
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lundbye, kontorchef formand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående et andragende fra håndværkerne på sindssygehospitalet ved Vordingborg om at få stillet overtrækstøj til rådighed på linje med maskinmestre

Mpr nr. A103129 - - Dato : 19161222
Forfatter:Lundbye, kontorchef formand af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Berv til justitsministeriet fra kontorchef Lyndbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående funktionærer, som ønsker tildeling af brændsel og lys gratis. Andre funktionærers ønske om at kunne købe brændsel på hospitalet til kostpris anbefales afslået.

Mpr nr. A078030 - - Dato : 19170116
Forfatter:Nielsen, Niels O, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forespørgsel om personale. Plejer Niels O Nielsen er gået ud af hospitalets tjeneste og en ukendt spørger om hans tjeneste og moralske vandel. Overlægen svarer, at ingen utilfredshed har været med ham, men han havde vanskeligt ved at arbejde sammen med de andre plejere, fordi han var medlem af Frelsens Hær

Mpr nr. A048044 - - Dato : 19170223
Forfatter:Kohl, Agnes V, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsdame. Meddelelse til Agnes v Kohl, om at hun er ansat som overopsynsdame, desuden pensioneringsbilag fra 1917, hvor den årlige pension fastsættes til 1116,72 kr.

Mpr nr. A078026 - - Dato : 19170303
Forfatter:Jensen, Lønborg, køkkenassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenassistent. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent i sindssygehospitalets køkken fra den 1. april d.å. at regne med løn 400 kr. årlig, stigende med 50 kr. efter hver 3. års tjeneste til 550 kr. og fri station på II forplejningsklasse samt gensidig opsigelsfrist på 3 måneder. Med hensyn til Deres tjeneste er De pligtig at følge den instruks som vil blive givet Dem. Køkkenassistent frk. Lønborg Jensen, Sindssygehospitalet, Nykøbing Sj

Mpr nr. A078002 - - Dato : 19170317
Forfatter:Mølvad, Lisette
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Feriejob. 3 medicinstuderende ansøger om feriejob, men får besked på, at man ikke mangler kandidater i ferien. Den ene Lisette Mølvad, bliver dog senere på året ansat som kandidat

Mpr nr. A078008 - - Dato : 19170407
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Håndværkere. Hovedbestyrelsen for funktionærer under økonomien indsender et andragende om højere løn til håndværkerne, snedker, tømrer og murer, der for øjeblikket oppebærer 1200 kr. årligt, alderstillæg 300 kr. og godtgørelse for bolig, brændsel og belysning 330 kr., hvortil man ønsker lagt et midlertidigt tillæg

Mpr nr. A079011 - - Dato : 19170410
Forfatter:Petersson, Kristian, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forespørgsel om ansat. Tilbagesendes tjenesteligt Hasle m.fl. Herreds kontor med bemærkning, at Kristian Petersson, f. i Odder den 8. jan. 1880, har været opsynsmand her ved hospitalet fra den 1. juni 1901 til den 30 juni 1904. men at hans nuværende opholdssted er hospitalet ubekendt

Mpr nr. A079031 - - Dato : 19170716
Forfatter:Sørensen, S P, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
S P Sørensen har været ansat ved statsbanerne og skal på pension, man forespørger fra finansministeriet om han har haft fast arbejde ved hospitalet mellem 1890 og 1899, hvilket bekræftes, idet han har været opsynsmand, og har haft dette som hovederhverv. Forespørgsel vedr. ansatte

Mpr nr. A079022 - - Dato : 19170920
Forfatter:Ahlmann, Ellen, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vaskeriassistent. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent i sindssygehospitalets vaskeri fra den 1. november d.å. at regne med en årlig løn af 500 kr. stigende efter hvert fjerde års tjeneste med 100 kr. til 800 og fri station i II klasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste som vil blive givet Dem. Frk. Ellen Ahlmann, vaskeriet, sindssygehospitalet, Nykøbing Sj. Papirer vedr. godtgørelse af emolumenter i sygdomsperiode, hvor hun ikke har været på hospitalet. Udkast til en anbefaling

Mpr nr. A079010 - - Dato : 19171126
Forfatter:Christensen, Helvig, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent på linnedstuen. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent på hospitalets linnedstue fra den 1. januar 1918 at regne med en årlig løn af 500 kr., stigende efter hver 4 års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. samt fri station i hospitalets II forplejningsklasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 3 måneder og med forpligtigelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Helvig Christensen, Århus. Tager sin afsked den 1. oktober 1919

Mpr nr. A078049 - - Dato : 19171130
Forfatter:Andersen, A, portner Gulstad, læge Hansen, Tage, professor
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Betaling for sygdomsbehandling. Direktionen indsender er andragende til justitsministeriet om, at der må ydes A Andersen, der er portner tilskud til massagebehandling på kommunehospitalet, ordineret af læge Gilstad og professor Tage-Hansen. Man svarer dog negativt fra ministeriet

Mpr nr. A078038 - - Dato : 19171227
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Værnepligt. En lønningskommission arbejder med spørgsmålet om funktionærer og tjenestemænds forhold ved frivillig tjeneste som befalingsmænd i hæren og man stiller forskellige spørgsmål til hospitalet, der svarer: -Der findes ingen regler for tjenestemændenes lønningsforhold for den tid, gør frivillig tjeneste som militære befalingsmænd. -Ansøgning fra tjenestemænd om frivillig befalingsmandstjeneste har ikke foreligget. -Der foreligger ikke, under normale forhold, regler for lønninger til tjenestemænd, der udtages til befalingsmænd

Mpr nr. A078040 - - Dato : 19180131
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenesteforhold. Ministeriet stiller følgende spørgsmål: a. betingelser for første antagelse i statstjenesten, derunder alderen ved denne. b. uddannelsen i tjenesten, derunder om uddannelsen sker jævnsides med og igennem udførelse af tjeneste for vedkommende institution. c. fagprøver og deres virkning, derunder oplysning om forskellige kursus og hvilke fag, fagprøverne omfatter, men ikke detailreglerne for kravene i de enkelte fag. d. Avancement, særlig for hver enkelt advancementgruppe iden for personale, derunder betingelserne for avancement og de former, hvorunder udvælgelsen til avancement forgår (forfremmelsesråd eller lignende). e. konduitelister, vidnesbyrd og i det hele de former, gennem hvilke administrationen bliver bekendt med de enkelte tjenestemænds kvalifikationer. f. indeholdelser i gagen, bortset fra lovgivningens regler om lønnings tilskud. g. vikariat, konstitution og reglerne herfor

Mpr nr. A080023 - - Dato : 19180206
Forfatter:Gulstad, O, reservelæge Fehr, afdelingslæge dr. med.
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Indkaldelse. Til krigsministeriet. I anledning af krigsministeriets skrivelse af 26. f m, hvorefter reservelæge O Gulstad indtil videre er fritaget for indkaldelse til sikringsstyrken, undlader direktionen ikke at meddele, at afdelingslæge dr. med. Fehr har indsendt ansøgning om afsked fra den 1. maj d å at regne. Da justitsministeriet træffer afgørelse såvel om afdelingslægens afsked som om ansættelse af hans eftermand, er det direktionen ubekendt, når pladsen evt. vil blive besat. Idet direktionen anerkender den hospitalet viste imødekommenhed, gør man sig endvidere håb om, at reservelæge Gulstads indkaldelse må blive udsat så længe, at han ikke kommer til at gøre tjeneste ved sikringsstyrken i den nærmeste tid efter at der er kommet en ny afdelingslæge

Mpr nr. A080024 - - Dato : 19180213
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kvinders stilling. Til brug for en lønningskommission forhører man sig om kvinders løn- og ansættelsesforhold. Som stillinger der er naturlige for kvinder nævnes: sygeplejersker, overplejersker på kvindeafdelinger, plejersker og elever på kvindeafdelinger, køkken- og stuepiger. Ligesom stillinger, som oldfrue og køkkenbestyrinde og som assistenter for disse altid har været og vedblivende vil være besatte med kvinder. Man skriver endvidere, at der nu er kvindelige læger, plejersker på mandesiden og kontorpersonale. Det fremhæves at ansættelse af kvinder på mandsafdelinger i plejegruppen har været af stor betydning for patienterne

Mpr nr. A080014B - - Dato : 19180308
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ubekendt. Man tillader sig herved at anmode om, at medfølgende ved direktionens foranstaltning må blive bekendtgjort fra personalet på sindssygehospitalet ved Århus. Fra Nykøbing Sjælland

Mpr nr. A077017 - - Dato : 19180607
Forfatter:Pedersen, Erna Eleonora
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fortrolige oplysninger. Aansvageanstalternes funktionærforeningers Pladsanvisningsbureau udbeder sig fortrolige oplysninger om frk. Erna Eleonora Pedersens forhold. Hospitalet afslår

Mpr nr. A103114 - - Dato : 19180624
Forfatter:af funktionærer, Foreningen Christensen, N, formand for foreningen af funktionærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra N. Christensen, formand for Århusafdelingen af foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien på statens sindssygehospitaler. Det drejer sig om fereier, foreningen ønsker forskellige ferier længder for de forskellige personalekategorier

Mpr nr. A080017 - - Dato : 19180624
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Funktionærer. Fra foreningen kræves der ferie i 3 uger for alle faste mandlige og kvindelige funktionærer. Indtil 14 eller mindst 8 dages ferie for alle time- eller daglønnede funktionærer med bibeholdelse af løn. Mindst 1 uges ferie for alle i køkken og vaskeri ansatte piger samt ugifte karle. 30. nov: Det meddeles herved foreningen, at direktionen har vedtaget at tilstå ugifte karle og piger under køkken og vaskeri en årsferie på mindst 1 uge og alle øvrige ansatte tjenestemænd mindst 14 dages ferie, dog først efter vedkommende har forrettet 1 års tjeneste. Endvidere har direktionen vedtaget at tilstå timelønnede arbejdere, som har deres hovederhverv ved hospitalet 1 uges årsferie med bibeholdelse af lønning - ligeledes efter at vedkommende har forrettet et års tjeneste

Mpr nr. A081042 - - Dato : 19181011
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Aftenskole. Personalet anmoder direktionen om at søge ministeriet om tilskud til en aftenskole i almindelige skolefag. Læreren har betinget sig en løn af 300 kr., hvortil ministeriet yder halvt tilskud, 150 kr.

Mpr nr. A078036 - - Dato : 19181022
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien ved statens sindssygehospitaler har ansøgt og forhandlingsret i lighed med plejerforeningen. Justitsministeriet svarer, at man er sindet at konferere med foreningen i spørgsmål, der vedrører denne

Mpr nr. A081026 - - Dato : 19181028
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygekasse. Funktionærforeningen anmoder justitsministeriet om en udtalelse vedrørende oprettelse af en sygekasse for funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Opfordringen bliver sendt til høring hos direktionen, der henviser sagen til drøftelse i kommissionen af 15. marts

Mpr nr. A082050 - - Dato : 19190723
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejerboliger med statslån. En gruppe plejere, dels ugifte dels gifte nogle med tjenestebolig søger direktionen om lån til opførelse af boliger. Direktionen afslår, men anbefaler, at ansøge justitsministeriet om statslån. Ministeriet skriver til direktionen og udbeder sig dennes udtalelse. Man svarer, at andraget har direktionens støtte, da det i dyrtider er vanskeligt for mindrebemidlede, at skaffe sig egen bolig. ministeriets resolution foreligger ikke

Mpr nr. A082025 - - Dato : 19190927
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestemandslov. Under henvisning til justitsministeriets skrivelse af 7. marts 1912 skal man meddele, at ingen ved sindssygehospitalet ved Århus ansat i henhold til lov om statens tjenestemænd af 19. d m pensionsberettiget tjenestemand vil kunne afskediges, forinden resultatet af de mellem justitsministeriet førte forhandlinger foreligger

Mpr nr. A082016 - - Dato : 19191118
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sønderjyske krigsinvalider. Fra statsministeriet har justitsministeriet modtaget underretning om, at der til det midlertidige ministerium for sønderjyske anliggende jævnligt rettes henvendelse om at hjælpe krigsinvalider i Sønderjylland til ansættelse i staten eller kommunens tjeneste efter genforeningen af de sønderjyske landsdele med Danmark, samt om, at der, da krigsinvalidernes antal er betydeligt, må lægges vægt på, at så mange af dem anbringes ved et efter deres tilstand passende erhverv. Foranlediget heraf skal man henlede direktionen på det ønskelige i, at krigsinvalider fortrinsvis ansættes i sådanne ledige tjenestemandsstillinger, hvor de pågældende måtte kunne gøre fyldest, navnlig på kontorer, ved lettere kontrol- og opsynsgerning

Mpr nr. A082020 - - Dato : 19191124
Forfatter:Poulsen, Poul Peter, maskinpasser
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinpasser. Poul Peter Poulsen bliver ansat med 2100 kr. i løn stigende efter hver tredie år med 150 kr. til 2550 samt konjunktur og dyrtidstillæg

Mpr nr. A082012 - - Dato : 19191125
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Uniform. Plejerforeningen ansøger om at få kapper til natpersonalet. Endvidere anmoder man om 10 forklæder til plejerskerne, idet de har for lidt at skifte med. Direktionen bevilliger kappe og 10 forklæder

Mpr nr. A082017 - - Dato : 19191219
Forfatter:Rasmussen, Rasmus Gjessing, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsulykke. Den 14. oktober 1919 bliver plejer Rasmus Gjessing Rasumssen bidt i højre tommelfinger af en pt mens han er ved at udlevere tobak til en anden pt. Den voldsomme pt påstår at tobakken er hans. Han bliver erklæret 25% invalid og tilkendes en erstatning

Mpr nr. A082067 - - Dato : 19199999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. Skema over arbejdstid og fritid for alle ansatte, ligeledes ferie skema. Kommissionen vedrørende arbejdsforhold på Statens Sindssygehospitaler spørger om arbejdstiden og vil vide om plejere og plejersker kan erstattes med gangpiger for visse renholdelsesfunktioners vedkommende

Mpr nr. A084010 - - Dato : 19200127
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Antal af statstjenestemænd og andre fuldt beskæftigede personer. Justitsministeriet anmoder direktionen om at foretage en opgørelse over antal statstjenestemænd, andre i statens tjeneste fuldt beskæftigede personer, samt pensionister og understøttede. Der findes en liste over disse personer

Mpr nr. A082026 - - Dato : 19200216
Forfatter:Nordmand, Rasmus Peter, daglejer Jensen, Hans Christian, daglejer Richter, Carl, daglejer Offersen, Offer, daglejer Nielsen, Louis, daglejer Eriksen, D, daglejer Christensen, A, daglejer Nielsen, L, daglejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hospitalsarbejdere. 8 daglejere bliver indstillet til at blive tjenestemænd som hospitalsarbejdere. Der er Rasmus Peter Nordmand, Hans Christian Jensen, Carl Richter, Offer Offersen, Louis Nielsen, D Eriksen, A Christensen, L Nielsen. Nordmand er ansat i 1898, han er født den 9. april 1856 og har dermed erhvervet sig pensioneret efter loven. Aktstykket viser deres arbejds- og lønforhold

Mpr nr. A084005 - - Dato : 19200312
Forfatter:Jensen, Christian
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plads som murer. Der findes adskillige ansøgningsbreve. Desuden findes der en tro og love erklæring for Christian Jensen

Mpr nr. A085065 - - Dato : 19200428
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
1. maj. Man meddeler fra statsministeriet, at de der er tjenestefri, eller i den udstrækning tjenesten tillader frihed, skal have frihed om eftermiddagen den 1. maj

Mpr nr. A085077 - - Dato : 19200608
Forfatter:Kaalby, Kirstine Marie, køkkenpige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsulykke. Køkkenpige Kirstine Marie Kaalby har forløftet sig, men da skaden ikke er sket samtidig med at løftet foretoges og arbejdet først er afbrudt nogle timer efter uheldets indtræffende, godkendes den ikke som arbejdsulykke i lovens forstand

Mpr nr. A085029 - - Dato : 19200723
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personaleforhold. Direktionen forespørger justitsministeriet om, hvordan man skal forholde sig til ansatte plejere, der ønsker at gifte sig og dermed frasige sig kost og logi på hospitalet. Justitsministeriet svarer at personalet ikke kan frasige sig kost og logi på hospitalet. Overtrædes dette kan den pågældende afskediges

Mpr nr. A085023 - - Dato : 19200805
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Forbundet for gartnermedhjælpere ansøger justitsministeriet om en ugentlig fridag til en medhjælper

Mpr nr. A084020 - - Dato : 19201118
Forfatter:Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Brev fra justitsministeriet til Albert Lund, hvori man meddeler ham, at han er ansat som forvalter, at ansættelsesbrev vil følge, når løfterklæring er indsendt, samt at der skal indbetales 15000 kr. i kaution. mappe 915

Mpr nr. A086031 - - Dato : 19210127
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Borgerligt ombud. Statsministeriet har meddelt, at tjenestemænd eller arbejdere under staten, der ved valg, retssager eller lign. får borgerligt ombud til at deltage, skal have løn for den forsømte tid. Det gælder også medlemmer af kommunalbestyrelser

Mpr nr. A086024 - - Dato : 19210316
Forfatter:Lindhadt, Henriette
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personalesygdom. Frk. Henriette Lindhadt er blevet behandlet med røgtenstråler, hvilket har kostet 320 kr., som man søger justitsministeriet om at bevillige, hvilket man dog ikke finder hjemmel for

Mpr nr. A086022 - - Dato : 19210321
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
I skrivelse har justitsministeriet udbedt sig oplysning om hvilke statstjenestemænds eller statspensionisters hustruer, der før 1. oktober havde ansættelse i pensionsberettigede statsstillinger ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at meddele, at der en nævnte dato her ved hospitalet i pensionsberettigede statsstillinger ikke var ansat kvinder, gifte med statstjenestemænd eller statspensionister

Mpr nr. A086017 - - Dato : 19210406
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Reglement. Forbudet om, at plejepersonalet (elever, plejere og plejersker) ikke må benytte andre klædningsstykker, hospitalet tilhørende, end hvad der er reglementeret, indskærpes herved. Det indskærpes ligeledes, at der ikke må flyttes sengetøj fra afdelingerne til plejepersonalets boliger uden speciel tilladelse i hver enkelt tilfælde

Mpr nr. A086015 - - Dato : 19210415
Forfatter:Kristensen, Kristen, vaskerikarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hospitalsarbejder. Kristen Kristensen er vaskerikarl, men bliver tjenestemandsansat som hospitalsarbejder

Mpr nr. A087086 - - Dato : 19210624
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personalets forhold. Sygeplejerskernes spisetider. Måltidet indtages i sygeplejerskernes spisestue. Uden for måltiderne og de reglementerede to fritimer er det ikke sygeplejerskerne tilladt at forlade afdelingerne. Reglement vedrørende passage af afd A og B på mds og kv, når personale eller gæster skal i haven eller til tennis eller i bad

Mpr nr. A086026 - - Dato : 19210715
Forfatter:Lynge, Oda, køkkenbestyrerinde
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenbestyrerinde. I anledning af direktionens skrivelse af 10. juni 1921 bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til at antage assistent ved Øresundshospitalet frøken Oda Lynge på prøve som køkkenbestyrerinde ved sindssygehospitalet ved Århus, således at der tillægges den pågældende honorar, der svarer til den i # 724 i lov om statens tjenestemænd fastsatte grundløn plus de forskellige ved nævnte lov hjemlede tillæg, og således at udgifterne afholdes på den konto c.1.b til tjenestemænd på prøve, konstitutionshonorar m.v til stillingens endelige besættelse inden 1. juni 1922

Mpr nr. A087089 - - Dato : 19210811
Forfatter:Jacobsen, Thune Reiter, Paul, kliniskassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Klinisk assistent. Brev til justitsministeriet fra Thune Jacobsen vedrørende ansættelse af Paul Reiter til forskningsopgave vedr fordøjelsen. Mappe 851

Mpr nr. A087061 - - Dato : 19210817
Forfatter:Jensen, J Lønborg, køkkenbestyrinde
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenbestyrinde. Frk. J. Lønborg - Jensen har fungeret som køkkenbestyrinde og man om tilladelse til at udbetale hende konstitutionshonorar på 90 kr.

Mpr nr. A087059 - - Dato : 19210823
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personaleforhold. Ministeriet ønsker på vegne af sparekommissionen at få en oversigt over udleveret uniformstøj samt oversigt over udgifterne til medhjælp pga kontorhold. Der ligger lister over dette ved sagen

Mpr nr. A087060 - - Dato : 19210919
Forfatter:Reiter, Paul, kliniskassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Klinisk assistent. Man ansætter Paul Reiter, som klinisk assistent, han har under sit arbejde på Århus Kommunehospital begyndt en undersøgelse, hvor han sammenligner patienters fordøjelsesorganer på medicinsk afdeling og på sindssygehospitalet. Den undersøgelse vil man gerne fortsætte ved at ansætte ham i en 1 årig periode. Hans arbejde er indsendt til Københavns Universitet til konferering for doktorgraden

Mpr nr. A089266 - - Dato : 19220102
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Udlån. Overlægen meddeler, at hvis der er fra en afdeling ulånes noget til en anden, skal den lånenede lægge en seddel som kvittering til udlåneren. Seddelen leveres tilbage, når det udlånte retuneres til udlåneren

Mpr nr. A089264 - - Dato : 19220111
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Influenza. Overlægen giver regler for personalets optræden i tilfælde af, at de pådrager sig influenza

Mpr nr. A089207 - - Dato : 19220120
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Direktoratet ønsker oplyst, hvilke regler hospitalet benytter sig af ved tildeling af ferie til de ansatte herunder tyendet. Hospitalet svarer herpå

Mpr nr. A089155 - - Dato : 19220207
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående et andrangende fra overplejersker og sygeplejersker om at får ferien forlænget til 6 uger årligt. Direktionen anbefaler dette

Mpr nr. A089127 - - Dato : 19220301
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vikarer. Direktoratet for statens sindssygehospitaler udtaler sig om spørgsmålet, hvornår der skal betales vikar for funktionærer, der er midlertidigt borte fra tjenesten

Mpr nr. A091019 - - Dato : 19220320
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorassistent. På grund af omfangsrige arbejde bl.a. efter at plejehjemmenes administration er lagt ind under hospitalet ønsker man at ansætte en kontorist eller kontorassistent mere, men direktoratet afslår på grund af konsekvenserne

Mpr nr. A089036 - - Dato : 19220408
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktoratet udbeder sig oplysning om antallet af piger ansat på hospitalet og den enkeltes beskæftigelse og løn. Hospitalets svar den 10 april

Mpr nr. A087058 - - Dato : 19220412
Forfatter:Hastrup, Ole Faurschou, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartner. Gartner assistent Ole Faurschou Hastrup ansættes som konstitueret gartner i 1921, men får stillingen i 1922 efter direktionens indstilling. Der er nogle problemer med hans konstitutionshonoar i mellemtiden

Mpr nr. A089022 - - Dato : 19220412
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. Direktoratet udbeder sig et udkast til arbejdsplan for de forskellige klasser af tjenestemænd og for hospitalets forskellige afdelinger, i forbindelse med sparekommissionens indstilling m.h.t. tjenestetid og ferie for tjenestemænd

Mpr nr. A089025 - - Dato : 19220423
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. Hospitalsdirektionen kommentarer til sparekommissionens forslag til timetal og ferier. Oversigt over antal timer og ansat personale på de forskellige afdelinger. Direktionen udtaler sig om spørgsmålet, hvorvidt det nedsatte timetal vil kræve nyansættelser. Dette menes ikke at være tilfældet. Ferieordningen tiltrædes

Mpr nr. A089021 - - Dato : 19220427
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. Udkast til arbejdsplan i anledning af sparekommissionen forslag til generelle tjenestetidsregler. Der er tale om ændret arbejdstid og ferier

Mpr nr. A088074 - - Dato : 19220505
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Plejerforbundet søger forhandlingsret, men ministeriet afviser, da forbundet ikke alene giver ret til tjenestemænds optagelse, men også andre udenfor etaterne. Forbundet må evt. udvides så alle ved sindssygehospitalerne dog ikke kongeligt og ministerielt udnævnte tjenestemænd eller reservelæger er omfattede af forhandlingsretten, endvidere skal der være tilstrækkelig repræsentation af mindretal i forhandlingsudvalget

Mpr nr. A089138 - - Dato : 19220509
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse. Justitsministeriet spørger om, hvilke opsigelsesvilkår sygeplejeeleverne er ansat under. Hospitalet svarer

Mpr nr. A088072 - - Dato : 19220511
Forfatter:Madsen, L P, kælderkarl Willumsen, C J H, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestebolig. Kælderkarl L P Madsen afgår fra hospitalets tjeneste, hvorfor hans tjenestebolig, der er et hus beliggende øst for banen opført 1907, bliver ledig. Der er tre ansøgere dertil, men fyrbøder C.J.H Willumsen bliver tildelt den fordi han har familie. Han er blevet fyrbøder den 1. september 1916 efter at han i forvejen havde været plejer ved hospitalet fra den 4. sept. 1911 til den 28. februar 1915

Mpr nr. A087019 - - Dato : 19220512
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspiger. I skrivelse af 10. oktober då har direktionen indberettet, at den vil til hospitalet for indeværende finansår bevilgede medhjælpssum vil blive overskredet med ca. 28992 kr. samtidig med at der på kontoen for tjenestemandslønninger bespares et beløb af 16600 kr. i anledning af plejere og plejerskers erstatning med afdelingspiger

Mpr nr. A089134 - - Dato : 19220516
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale.Almindelige regler for antagelse af elever og for ansættelse i tjenestemandsstillinger undenfor lægepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Følgebrev vedlagt

Mpr nr. A088076 - - Dato : 19220519
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Daglejere. Efter overenskomsten skal lønnen sættes ned, hvilket direktoratet erindrer hospitalet om. Man ønsker endvidere oplyst, hvor meget de enkelte arbejdere bliver sat ned, hvorfor hospitalet indsender en oversigt over de kategorier, der er tale om og meddeler, at de alle er nedsat til en timeløn af 112 øre

Mpr nr. A088066 - - Dato : 19220523
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorpersonale. Kontorarbejdet er blevet mere omfattende, hvorfor det har været nødvendigt med meget overarbejde. Man ansøger derfor direktoratet om tilladelse til at antage en kontormedhjælp der skal bestride afskrifter mm

Mpr nr. A088089 - - Dato : 19220623
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Daglejere. Direktoratet ønsker en opgørelse over, hvor mange heltidsbeskæftigede, der aflønnes på medhjælpskontoen Der foreligger en liste med de respektives navne skrevet til med blyant

Mpr nr. A088091 - - Dato : 19220712
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Daglejere. Direktoratet ønsker oplyst om der er flere fuldtidsbeskæftigede, end dem, der lønnes på medhjælpskontoen. Man svarer, der er der ikke

Mpr nr. A091072 - - Dato : 19220714
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenesteboliger. Ministeriet beslutter, at der ikke længere må tildeles tjenesteboliger uden approbation fra direktoratet

Mpr nr. A088046 - - Dato : 19220714
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forplejning. Direktoratet meddeler, at dette skal underrettes inden der gives nogen ophold med kost eller kost alene. Man indsender en liste over undtagelser fra emolumentreglementet: Klinisk assistent, 1. reservelæge, maskinpasser, sadelmager, havearbejder, elev i køkkenet, værkfører på Raamosegaard

Mpr nr. A088047 - - Dato : 19220714
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Direktionen ønsker meddelt når forvalteren foretager rejser eller er borte fra hospitalet i kassetiden. Man meddeler, at forvalteren en gang om måneden er på Råmosegård, hvilket kræver en dags fravær, flere gange om måneden er han i Århus for at ordne pengesager, disse rejser sker ikke på bestemte dage. Man mener derfor at indberetning kun sker når forvalteren foretager rejser andre steder hen

Mpr nr. A088036 - - Dato : 19220719
Forfatter:Hastrup, O F, kst gartner Lund, A
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartnerelever. Jeg tillader mig herved, at anmode direktionen om at søge udvirket, at de stillinger, der nu benævnes gartnerkarle for fremtiden må benævnt gartnerelever, da jeg derved kan opnå at få en mere værdifuld hjælp i gartneriet for den samme løn. O.F.Hastrup, kst gartner. Anbefales A.Lund

Mpr nr. A088038 - - Dato : 19220720
Forfatter:Nielsen, Oscar magnus, kontorassistent Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Oscar Magnus Nielsen, der er kontorassistent ved forvalteren ansættes som kontorfuldmægtig. Han har været i hospitalets tjeneste siden 1915 kun afbrudt af tjeneste ved sikringsstyrken under krigen. Han har fungeret som forvalterens afløser under dennes fravær. Han anbefales meget af Thune Jacobsen.

Mpr nr. A088035 - - Dato : 19220724
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Myndighedslove. Hoslagt undlader direktoratet ikke at fremsende særtryk af lovene henholdsvis om ægteskabs indgåelse og opløsning og om umyndighed

Mpr nr. A089029 - - Dato : 19220728
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Behovet for personale efter tjenestetidsforandringen beskrives i et brev fra direktionen for sindssygehospitalet til direktoratet. Der er en skematisk oversigt over personalebehovet specifiseret på mands- og kvindesiden

Mpr nr. A089030 - - Dato : 19220819
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. Direktionen udtaler sig til direktoratet vedrørende afdelingspigernes årlige ferie, turnusordning og daglige tjenestetid

Mpr nr. A089033 - - Dato : 19220824
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktoratet spørger om, hvilken indflydelse det vil få for den indsendte plan for personaleforøgelse, hvis tv tjenesten for afdelingspiger bliver som på hospitalet ved Nykøbing Sjælland. Denne er specifiseret. Endvidere ønskes en vurdering af konsekvensen ved at nedsætte plejerskers og plejeres ferie fra to til en uge

Mpr nr. A089034 - - Dato : 19220829
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Opklaring af en fejl i en indsendt personaleliste. En plejer, der forretter tjeneste som badebetjent og barber er glemt i personalefortegnelsen. En ny liste indsendes

Mpr nr. A088017 - - Dato : 19220829
Forfatter:Jensen, Elna Olga Marie, køkkenpige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenpige, arbejdsulykke. Man meddeler til forsikringen, at køkkenpige Elna Olga Marie Jensen den 24. juli 1922 er overgået en ulykke

Mpr nr. A089035 - - Dato : 19220912
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale.ændringer i den daglige arbejdstid, forventes ikke at medføre personaleforøgelse blandt afdelingspigerne. Indskrænkningen af fridagene til en dag hver anden uge vil medføre en besparelse på en afdelingspige i 10 måneder om året. Indskrænkningen af ferierne til for afdelingspigerne en uge vil føre til en besparelse af en afdelingspige i to måneder om året. Indskrænkningen af plejepersonalets ferie vil på mandesiden frigøre en plejer i 350 dage om året. Der kan følgelig undværes en plejer. På kvindesiden regnes der ikke med personalebesparelser, da den pågældende kan tjene i ferier dels på mandesiden dels på kvindesiden

Mpr nr. A088005 - - Dato : 19220925
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tandbehandling, personale. Københavns magistrat har en sag verserende vedrørende nogle politibetjentes ret til tandbehandling, når disse er ansat med ret til fri lægeundersøgelse, fri medicin og fri hospitalsbehandling, hvorfor man ønsker at vide, hvorledes personalet på statens sindssygehospitaler er stillet m.h.t denne ret. Man svarer, at der i praksis ikke er ret til fri tandlægebehandling

Mpr nr. A089028 - - Dato : 19220926
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Overlægen meddeler direktoratet, at en ændring af dagtjenesten med en halv time vil kræve en personaleforøgelse på 1/3 person, men da der er mangel på arbejdskraft på grund af sygdom en gang imellem ønskes en opnormering på en person

Mpr nr. A091098 - - Dato : 19221023
Forfatter:Bech, Thyra, sygeplejeassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning. Thyra Bech ansøger om plads som sygeplejeassistent hun er uddannet ved sygehuset i Varde og har suppleret uddannelsen i sindssygepleje i Viborg. Man svarer, at der ingen stilling er ledig pr 1. december

Mpr nr. A089135 - - Dato : 19221116
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Elever. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver som svar på en forespøgsel angående punterne 1,2 og 11,3 i Almindelige regler for antagelse af elever og ansættelse i tjenestemandsstillinger udenfor lægepersonalet ved statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A088037 - - Dato : 19221129
Forfatter:Sørensen, Emil, kontorist
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorassistent. Emil Sørensen, der hidtil har været ansat som kontorist bliver kontorassistent og tjenestemand

Mpr nr. A091071 - - Dato : 19221209
Forfatter:Hjælm, Jenny
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Da mine søskende til foråret 1923 kommer hjem på et 4 måneders besøg fr Shanghai, ville jeg gerne udbede mig direktionen tilladelse til at forlægge 14 dage af dette års ferie til næste år. Da der er første gang i min tyveårige tjenestetid, jeg beder om en forandring med hensyn til ferie, håber jeg min ansøgning bliver bevilliget. Jenny Hjælm Det ønskede bevilliges

Mpr nr. A091096 - - Dato : 19221211
Forfatter:Jensen, Anna Emilie, køkkenassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenassistent. Frk Anna Emilie Jensen ansættes som konstitueret køkkenassistent hos køkkenbestyr inden ved sindssygehospitalet ved Århus. I 1923 søger hun pladsen som assistent ved sindssygehospitalet i Nykøbing Sj

Mpr nr. A091069 - - Dato : 19221216
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Bibeskæftigelse, tjenestemænd. Justitsministeriet beder sig indberettet, hvilke bibeskæftigelser de ved hospitalet og Råmosegård ansatte tjenestemænd har. Skemaeksempel er vedlagt

Mpr nr. A088093 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorfuldmægtig, kontorassistent. Under forudsætning af, at der på normeringsloven vil blive givet bevilling til ansættelse af en kontorfuldmægtig i stedet for en kontorassistent, er der på budgettet opført 2 kontorfuldmægtige i stedet for en. Den 1. december 1919 på prøve antagne kontorist, som blev fastansat den 1. december 1920, har den 1. december 1922 forrettet tjeneste ved hospitalet i 3 år. Da han gør et værdifuldt arbejde for hospitalet, skal man meget anbefale, at han, som er 25 år, ansættes som kontorassistent fra den 1. december 1922 at regne

Mpr nr. A088094 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Daglejerarbejde. Oversigt over de forskellige daglejerarbejdere med timetal og beløb i omkostninger

Mpr nr. A091068 - - Dato : 19230105
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Nattevagt. I tilslutning til direktionens skrivelse af 27. fm. om ansættelse af en fast nattevagt på afd. D, tillader man sig at indstille, at den person, der eventuelt ansættes, bliver afdelingspige, der da kan træde i stedet for den plejer, som vil blive anvendt til nattevagt

Mpr nr. A091057 - - Dato : 19230120
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Lønforskud. På dertil given foranledning skal direktoratet henlede opmærksomheden på, at der ikke kan tillades, at der som kassebeholdning i hospitalernes kasser henligger kvitteringer for lønningsforskud til funktionærer, idet sådanne forskud kun kan ydes med ministeriel tilladelse og overensstemmende med tjenestemandsloven $33

Mpr nr. A091041 - - Dato : 19230227
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Timeløn. Direktoratet meddeler, at timelønen efter overenskomst er nedsat med 6%, og spørger hvorledes lønnen for timelønnede arbejdere er ved hospitalet

Mpr nr. A091038 - - Dato : 19230228
Forfatter:Sode, Cathrine Petrea
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspige, sygdom. Cathrine Petrea Sode er syg af lungehindebetændelse og indlagt på amtssygehuset, hvorfra hun ikke forventes udskrevet med det første. Hvis hun ikke er helbredtet inden udgangen af marts måned, påtænker man at afskedige hende, men i mellemtiden søger man om tilladelse til at antage en afløser for hende

Mpr nr. A088032 - - Dato : 19230302
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenesteboliger. En kommission har arbejdet med tjenesteboliger og forbyder nu, at institutionerne giver de ansatte gratis lyspærer. Endvidere skal boligerne ikke længere indrettes med lamper på byggebudgettet regning, også disse skal betales af vedkommende tjenestemand

Mpr nr. A091023 - - Dato : 19230312
Forfatter:Nielsen, Magnus, fuldmægtig Sørensen, Emil, fuldmægtig
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forflytning. Stilling som kontorfuldmægtig ved det nye hospital i Vedsted er opslået ledig og besat med fuldmægtig Magnus Nielsen Århus. I hans sted indsættes Emil Sørensen som er fuldmægtig i Århus, og der opslåes en stilling som kontorassistent i Århus

Mpr nr. A091022 - - Dato : 19230313
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Flyttegodtgørelse til tjenestermænd, der bytter tjenestested. I skrivelse fra finansministeriet fastsættees det, at bytte af tjenestested skal ligestilles med forflytning efter ansøgning, hvorfor staten vil udrede 3/4 af udgiften ved indbos flytning.

Mpr nr. A089031 - - Dato : 19230321
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vinterferie. Oversigt over vinterferiens længde for en række ansatte på sindssygehospitalet

Mpr nr. A091025 - - Dato : 19230328
Forfatter:Svendsen, S.M, plejer Knudsen, S.M, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestebolig. Der tilkendes plejerne S M Svendsen og S M Knudsen tjeneste bolig i det ved Vestre Skovvej beliggende hus

Mpr nr. A091017 - - Dato : 19230406
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdom. En overplejerske samt en sygeplejerske er syge og man anmoder direktoratet om, at måtte antage vikarer, endvidere er der fler af personalet, der er langtvarig syge, samt tegn på, at det tilbageværende personale er overtrætte, hvorfor man anmoder om, at måtte ansætte mere personale, hvilket direktoratet bedre om indstilling til

Mpr nr. A193237 - - Dato : 19230409
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Peronsle. Direktoratet anmoder herved hospitalet om at ville henlede det gartnerpersonales opmærksomhed på bekendtgørelsen i Statstidende og Berlingske Tidende for den 11 april angående den ledigblivende stilling som gartner ved et af statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A091011 - - Dato : 19230412
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Pigeløn. Direktoratet forespørger, hvor stor pigelønnen er på egnen. Man svarer, at den er 40 kr for unge piger under 18 år og 50 kr for ældre piger. Særligt dygtige 55-60 kr

Mpr nr. A193194 - - Dato : 19230413
Forfatter:Sørensen, E, kontofuldmægtig
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestebolig. Konstitueret kontorfuldmægtig E. Sørensen anmoder om direktionens tilladelse til at flytte ind i den østlige lejelihed i huset tilhørende hospitalet på hjørnet af Asylvej og Tretommervej og samtidig udgå af hospitalet forplejning, da han agter af gifte sig, men vanskeligt kan finde bolig i nærheden af hospitalet. Direktionen svarer, at det ikke er afgjort, hvem der skal ansættes, når konstitutions tiden er udløbet, hvorfor man ikke vil træffe bindende beslutninger på nuværende tidspunkt.

Mpr nr. A193197 - - Dato : 19230414
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefaling. Kontorist A. Arnholm anbefales til arbejdet på hospitalets konto. Hans levnedsløb på hospitalet beskrives.

Mpr nr. A193198 - - Dato : 19230425
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Takkeskrivelse. Kontorist A. Arnholms forældre skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus, hvorunder de takker for sønnens konstitutions som kontorist ved kontoret på hospitalet. Angående kautionen for ansættelsen håber faderen, at hans underskrift er tilstrækkellig, men om nødvendigt vil beløbet 1000 blive tilvejebragt.

Mpr nr. A193065 - - Dato : 19230509
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus angående en ansøgning om at få hævet forstanderinde Råhauges befordringsgodtgørelse fra 400 til 1200 kr. det har ved budgetforslagets behandlding ikke været muligt at få dette gennemført. Det kan evt. tages op igen ved næste års budgetbehandling.

Mpr nr. A193066 - - Dato : 19230511
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Befordringsgødtgørellse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus foreslår, at forstanderinde Råhauge ydes et beløb på 5 eller 6 øre pr patient besøgt i familiepleje samdig med at befordringsgodtgørelsen på 400 kr bortfalder. Direktoratet svarer, at man ikke i øjeblikket kan imødekomme en sådan omforandring.

Mpr nr. A193032 - - Dato : 19230523
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forsørgerpligt. Finansministeriet har skrevet til justitsministeriet angående forståelsen af begrebet forsørgerpligt. Udtrykket dækker fraseparerede og fraskilte tjenestemænds forpligtigelse til at sørge for vedkommendes børn. Hvis ægtefælle har giftet sig igen, er der kun sudbsidiær forsørgerpligt.

Mpr nr. A089026 - - Dato : 19230523
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Lønningsrådet udtaler sig om sparekommissionens forslag til arbejdstid og ferier for personalet ved sindssygehospitalerne

Mpr nr. A193028 - - Dato : 19230531
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
I forbindelse med opslaget af stillingen som natoverplejer ske på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland anmoder direktoratet hospitalet om at gøre personalet opmærksom herpå. Dette sker ved opslag den 4. juni 1923, som cirkulerer blandt personalet.

Mpr nr. A088099 - - Dato : 19230619
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdom. Under tjenestemænds sygdom har direktoratet givet tilladelse til at afholde merudgifter ved ansættelse af vikar fra medhjælpskontoen, hvorfor denne er overskredet

Mpr nr. A193187 - - Dato : 19230623
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående personaleændringer i forbindelse med sydom. En plejer og en oversygeplejerske er er kommet i arbejde igen, mens en sygeplejerske og en plejerske er blevet sygemedt i stedet for. Følgelig ønsker hospitalet fortsat at beholde de to afdelingspiger, som blev ansat ved de to førstnævntes sygdom. Endvidere ønsker hospitalet ansat yderligere 8 personer til aflastning i forbindelse med afvikling af ferier og i øvrigt for at lette personalemanglen. Direktoratet ønsker i denne forbindelse nogle oplysninger angående nogle af de sygemeldte personer, på hvilket de modtager hospitalets svar.

Mpr nr. A089019 - - Dato : 19230626
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejde. Ferier. Efter at justitsministeriet har godkendt den af sparekommissionen foreslåede tjenestetid- og ferieordning for personalet ved statens sindssygehospitaler, anmoder direktoratet direktionen om, at gennemføre ordningen fra 1. oktober at regne

Mpr nr. A193167 - - Dato : 19230628
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Hospitalet meddeler direktoratet, hvordan personalet er sammensat for øjeblikket og hvordan, man har tænkt sig, at skulle være i anledning af de ændrede bestemmelser vedrørende tjenestetid og ferier.

Mpr nr. A193188 - - Dato : 19230718
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. I forbindelse med opnormering af patientantallet fra 549 til 614 beder direktoratet om, hvilken indflydelse de nye regler for tjenestetid og ferier samt patientforøgelsen har på et tidligere indsendt forslag til personaleforøgelsen Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A093075 - - Dato : 19230726
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Barber, Direktoratet forespørger om barbering og klipning for hvilket der ydes særligt honorar foregår indenfor den normerede tjenestetid. Man svarer, at dette er tilfældet og endvidere har barberen til opgave at bade patienter.

Mpr nr. A089027 - - Dato : 19230727
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktoratet udtaler sig om forskellige personalespørgsmål. Erstatning af sygdomsmeldte sygeplejersker med afdelingspiger, ansættelse af 3 supplerende sygeplejersker og 5 afdelingspiger ud over det normerede antal tillades. Feriespørgsmål. Til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A093083 - - Dato : 19230727
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sypige. Direktoratet forespørger hvorledes det vil arte sig hvis man holder 1. og 2. klasses patienters sypigeudgifter ude af hospitalets regnskab. Man svarer, at der vil ske nogen besparelse på løn samt på emolumenter, der dog vanskeligt at præciseres. Men direktionen anbefaler dog, at man beholder den gældende ordning. se journal 338/1915

Mpr nr. A093062 - - Dato : 19230803
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oldfrue. Under henvisning til de i Statstidende og Berlingske Tidende for dags dato offentliggjordte opslag om en ledig blivende stilling som oldfrue ved et af statens sindssygehospitaler skal direktoratet herved anmode direktionen om at ville henlede de ved hospitalet ansatte oldfrueassistenters opmærksomhed på opslagne.

Mpr nr. A093056 - - Dato : 19230823
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Befordring. Direktoratet forespørger, hvor mange gange hospitalets vogn frit mod vederlag har været stillet til rådighed for forskellige funktionærer. Man indsender en oversigt, der viser, hvor mange gange hver enkelt har lånt vogn med kusk. Foruden til kørsel for funktionærer har der været 7 skovture for patienterne. Undersøgelsen skal vise, hvornår det er belejligt, at kusken får sin frihed.

Mpr nr. A088100 - - Dato : 19230920
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspiger. Der træder en ny tjenestetid og ferieordning i kraft, og derfor bliver der ansat 10 nye afdelingspiger. I den anledning er der udarbejdet en liste over, hvilke anskaffelser, der er nødvendige, pigerne bliver ansat med frit ophold

Mpr nr. A088082 - - Dato : 19230922
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestetiden. Ved nedsættelsen af tjenestetiden til 8 timer daglig og indførsel af ferie bliver det ikke muligt, at undvære ekstra arbejdere, bl.a. 19 håndværkere. Endvidere skal der være faste afløsere til portner, kusk og fyrbøder

Mpr nr. A088101 - - Dato : 19230928
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspiger. De 10 piger vil formentlig være i tjeneste fra den 1. oktober 1923 og der vil være en lønsum i det resterende finansår på 3000 kr.

Mpr nr. A093026 - - Dato : 19231017
Forfatter:Hansen, A E Mikkelsen, M
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdom, personale. Direktoratet forespørger om to piger A. E. Hansen og M. Mikkelsen der hhv. har haft 38 og 42 dage sygeorlov. Hospitalet svarer at førstnævnte er i arbejde igen sidstnævnte er fratrådt.

Mpr nr. A089018 - - Dato : 19231023
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. I anledning af en skrivelse fra direktoratet vedrørende arbejdstid og ferie gældende fra 1. oktober spørger foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien m.fl. om, hvorvidt foreningen kan få lejlighed til at se tjenestelisterne

Mpr nr. A089020 - - Dato : 19231027
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus spørger overlægen på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland om, hvordan tjenestemandslovens $13 vedrørende tjenestemænds ferie praktiseres

Mpr nr. A092077 - - Dato : 19231105
Forfatter:Lynge, Oda, Køkkenberstyrinde
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Rengøring, køkkeknbestyrinde. Oda Lynge, der er køkkenbestyrinde frabeder sig opsynet med stuepigernes rengøring, idet der er tilstrækkeligt med arbejde i køkken for både hende og assistenten. Hun tilføjer, at der ved andre hospitaler er ansat en særlig assistent der fører tilsyn med stuepigerne.

Mpr nr. A092087 - - Dato : 19231109
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Havekarl. Man har ønsket at afskedige 3. havekarl. Men direktionen ønsker ikke dette, da man så mangler en arbejdsleder for et patienthold.

Mpr nr. A092081 - - Dato : 19231130
Forfatter:Villumsen, Carl Johannes Hilmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fyrbøder. I anledning af ar det er nødvendiogt at indlægge fyrbøder ved hospitalet Carl Johannes Hilmer Willumsen på amtssygehuset til opreation for brok udbeder direktionen sig lov til ansætte medhjælp i sygdomsperioden. I gunstigste tilfælde vil sygdommen vare 3 uger.

Mpr nr. A093006 - - Dato : 19231130
Forfatter:Jensen, Karen F
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ekstrahjælp. Karen F. Jensen har været ansat som hjælp i en sygdomsperiode, hvor hun er blevet indlagt på amtssygehuset. Faderen klager over, at hun har fået en månedsløn for lidt, hvilket man tilsyneladende accepterer.

Mpr nr. A092073 - - Dato : 19231212
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personaleantagelse. Hidtil har det været overplejer eller anden overordnet for hver personalekategori, der har ansat medhjælpspiger, denne funktion overgår nu til hospitalsforvalteren i samråd med vedkommende overordnede, for at gøre retsstilling for personalet helt klart.

Mpr nr. A092067 - - Dato : 19231228
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Uniformsknapper. Der findes intet til hinder for af benytte en for alle hospitaler fælles type knapper, og der foreslås at benytte enten de af herværende hospital anvendte knapper, der har vist sig holdbare eller en med fælles monogram forsynet knap.

Mpr nr. A088061 - - Dato : 19231229
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorister. Statsbanerne har afskediget en række ufaglærte kontorister og statsministeriet anbefaler andre etater at ansætte disse vedvarende eller kort, som det nu passer. Inden stillinger af denne art besættes, skal man rette

Mpr nr. A087017 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspiger. På en oversigt over omkostninger til medhjælp fremgår det, at der er ansat afdelingspiger. Det er første gang jeg støder på, at de erstatter plejere og plejersker, og at opstående besparelse anføres som besparelse på personalekontoen

Mpr nr. A092052 - - Dato : 19240130
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Stilling. Under henvisning til de i statstidende og Berlingske Tidende den 1. februar offentligjorte opslag om en ledigblivende stilling som økonomi bestyrerinde ved et af statens sindssygehospitaler skal direktoratet herved anmode direktionen om at ville henlede det ved hospitalet ansatte økonomipersonales opmærksomhed på sagen.

Mpr nr. A092043 - - Dato : 19240209
Forfatter:Ahlmann, Ellen, oldfrueassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oldfrueassistent. Frk. Ellen Ahlmann, der er oldfrueassistent har været oppereret for åreknuder på amtssygehuste og lægen tilråder at hun træder udenfor nummer i et halvt år, hvorefter hun skulle være i stand til fuldt ud at bestride sin stilling igen.

Mpr nr. A092035 - - Dato : 19240222
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
vægter. I anledning af at hospitalets vægter er sygemeldt og ude af stand til af forrette tjeneste udbeder direktionen sig tjenestlig approbation på, at der er antaget timelønnet medhjælp ti under hans sygdom at forrete vægtertjeneste. Forholdene stiller sig for tiden således, at gårdens øvrige personsale ikke kan deltage i afløsningen, idet kælderkarlen er sygemeldt og en gårdskarl forretter hans arbejde.

Mpr nr. A193133 - - Dato : 19240301
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus forespørger direktoratet, hvorvidt det vil være tilladeligt allerrede nu, at træffe dispositioner til at forøge personalet fra finansårets begyndelse, da dette ville være ønkeligt. Direktoratet svarer, at det ikke kan lade sig gøre at træffe bindende beslutninger, før finansloven med de øgede bevillinger.

Mpr nr. A092079 - - Dato : 19240303
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefalinger. I anledning af at direktoratet i en skrivelse af 28. fm. har anmodet direktionen om at indskærpe overfor hospitalets funktionærer, at ingen anbefalinger for tjenstlige forhold meddeles, som ikke enten er udfærdiget af direktionen eller overlægen på dennes vegne eller dog bærer påtegning fra de nævnte myndigheder om, at disse kan forespørge, om de nævnte regler foruden at være gældende for tjenestemæmd og er gældende for de ved hospitalet og Raamosegård ansatte karle og piger og det ved hospitalet fast ansatte timelønnede personale. Der foreligger ingen svar på denne skrivelse.

Mpr nr. A092023A - - Dato : 19240307
Forfatter:Muller, Johanne Bigitte Roed
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspige. Frk. Johanne Bigitte Roed Muller ansøger om at måtte træde udenfor nummer i 1 måned til ferie, da hun overflyttes som opsynspige til plejeanstalten Råmosegård. Direktionen ønsker at hendes aldertillæg skal begergnes efter hendes hidtidige ansættelsestidsdpunkt, hvilket direktoratet samtykker i.

Mpr nr. A092023B - - Dato : 19240317
Forfatter:Petersen, Emma Hee, vikar Ahlmann, Ellen, oldfrueassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oldfrueassistent. Frk Ellen Ahlmann bliver opereret i begge ben for årelidelser, og klager over besvær med platfod, hvorfor hun er udenfor nummer. Hun melder sig igen tjenstedygtig fra 1. november, men er indtil da erstattet med en vikar, Emma Hee Petersen, Vedbæk, det ser ud til hun ved tilbagemelding er blevet sygemeldt, således at pladsen fortsat besættes med en vikar

Mpr nr. A092012 - - Dato : 19240325
Forfatter:Jacobsen, Thune, overlæge Riisøj, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktør. På side 6 i plejerbladet nr 1 1924 kritiseres direktøren for en afgørelse om sygedage for personalet. Det viser sig at denne kritik er opnået ved en misforståelse mellem overlæge Thune Jacobsen og plejer Riishøj

Mpr nr. A092021 - - Dato : 19240326
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Dansk plejepersonales Forbund. Direktoratet ønsker en en udtalelse om, hvorvidt det er muligt at give fri til møder i hovedbestyrelsen eller forhandlinger med ministeriet. Efter brevveksling med forbundet, beslutter hospitalet at acceptere denne frihed, da den ikke menes at være til ulempe for hospitalet

Mpr nr. A093025 - - Dato : 19240401
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie for ikke-tjenestemænd. Der indhentes oplysninger om, hvor megen ferie og fritid den pågældende gruppe har på de forskellige hospitaler, hvorved det viser sig at goderne er ulige fordelt. Man udarbejder derfor et feriereglement.

Mpr nr. A095043 - - Dato : 19240426
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
1. maj. i et andragende til regeringen har tjenestemændendes funktionærgrupper anmodet om frihed den 1. maj i den udstrækning tjenesten tillader det. Dette bevilliges uden afkortning i lønnen, til dem der begærer denne frihed.

Mpr nr. A095017 - - Dato : 19240520
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Knapper. I sygeplejerskernes tjenestekjoler er der perlemorsknapper, og desse har en tendens til at gå i stykker, hvorfor man vil skifte dem ud med stennødeknapper.

Mpr nr. A095009 - - Dato : 19240607
Forfatter:Sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Lægeattest. Ved ansættelse af faste sygeplejersker eller sygeplejersker på prøve skal skal der afgives en lægeerklæring vedrørende tuberkulose, men man indskærper overfor Dansk Sygeplejeråd at denne også skal omhandle nervesygdomme og sindssyge. Vedlagt et skema der skal følges af den erklæende læge.

Mpr nr. A193134 - - Dato : 19240624
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktoratet forespørger, om hospitalet har noget imod, at der af de bevilgede plejere, plejersker og sygeplejersker udskilles et antal, der opføres som honorarlønnede i regnskabet. Det drejer sig om sygelplejersker under supplerende udannelse og plejeelever. Hvis ordningen accepterees ønsker direktoratet oplyst, hvor mange det drejer sig om for budgettet 1925-26. Hospitalet svarer, at man finder en sådan regnskabsmæssig ordning uheldig, da personalets sammensætning varierer meget afhængigt af de ansøgninger, som hospitalet modtager til de ledige stillinger. Det er således ikke muligt at fiksere antallet af de forskellige katagorier i budgettet. Direktoratet anerkender denne indstilling blandt hospitalerne, og går ud fra, at det tilstræbes at ansætte honorarlønnet personale frem for fastansatte.

Mpr nr. A094129 - - Dato : 19240705
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Barber. Fra Nykøbing Sj. spørger man, om vikar for barber afholdes af hospitalet eller den pågældende selv? Man svarer herfra, at det gør hospitalet.

Mpr nr. A094133 - - Dato : 19240712
Forfatter:Lund, A , hospitalforvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Hospitalsforvalter A. Lund anmoder direktionen om at måtte holde ferie i perioden 18. juli til den 26. juli, hvilket tilstedes ham med direktoratets samtykke.

Mpr nr. A094128 - - Dato : 19240731
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenelev. Direktoratet ønsker opyst hvor mange køkkenelever, der er antaget og på hvilke vilkår. Man meddeler, at der ingen er. Den sidste er afgået hun havde frit ophold og tjenestedragt.

Mpr nr. A093060 - - Dato : 19240806
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Timeløn. Arbejdsmændende i Århus skriver, at timelønnen i dette område er 114 øre, men arbejderne på hospitalet får kun 112 øre fastsat af direktoratet. Man forespørger direktoratet, om det er mugligt at hæve arbejderlønnen for uge og timebetalte arbejdere på hospitalet.

Mpr nr. A094119 - - Dato : 19240808
Forfatter:Petesen, S M k, vaskeripige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vaskeripige. S. M. K. Petersen har været syg i 43 dage, hvorfor direktoratet spørger, om hun er opsagt efter tyendeloven. Forvalteren svarer: I anledning af direktoratets skrivelse af 8. ds.. skal jeg meddele, at vaskeripige S. M. K. Petersen ikke er opsagt, hun har efter at have overstået en operation påny tiltrådt ejenesten den 1. august d.å. Da hun er en tidligere patient, der har været på hospitalet siden 1890 og nødig vil herfra, og da lønnen kun er 25 kr om måneden, for hvilken hun gør god nytte, har jeg ikke opsagt hende. Der foreligger ikke yderligere brevveksling vedrørende denne sag.

Mpr nr. A094115 - - Dato : 19240820
Forfatter:Christensen, Sofie Sørine, stuepige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Stuepige, Sygdom. Sofie Sørine Christensen, der er ansat som stuepige er blevet indlagt på Amtssygehuset med en mavelidelse. Man ansøger direktoratet om tilladelse til at ansætte en vikar, om dette meddeles fremgår ikke af brevet, men man henviser til at pigen opsiges efter tyendeloven s 16 efter en måneds sygdom.

Mpr nr. A091024 - - Dato : 19240826
Forfatter:Sørensen, Emil, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Emil Sørensen har været konstitueret som kontorfuldmægtig i et år, og man indstiller ham til fast at beklæde denne stilling ved hospitalet, hvilket socialministeriet indvilliger i

Mpr nr. A094108 - - Dato : 19240901
Forfatter:Hansen, Ellen Lenith, sygeplejerske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ellen Lenith Hansen, sygeplejerske, bliver ansat som tjenestemand. Ved skrivelse af 12. marts 1925 træder hun udenfor nummer uden løn for at passe sin søster, der skal barsle. Direktoratet understreger, at der her anførte begrundelse ikke vil kunne påregnes at være tilstrækkelig til at træde nummer for eftertiden

Mpr nr. A092032 - - Dato : 19240913
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Pensioner. I anledning af en skrivelse fra direktoratet fra februar svarer direktionen på hvor mange pensionister der er i henhold til love før 1919. Vedlagt findes en liste med pensionsbeløb påført.

Mpr nr. A094107 - - Dato : 19240919
Forfatter:Nielsen, N P, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Giftermål, plejer. Plejer N.P Nielsen anmoder om, at måtte udgå af hospitalets forplejning på grund af giftermål, hvilket han tillades, men under den udtrykkelige forudsætning, at han skal være villig til at gøre nattetjeneste efter tur samt at være til rådighed for hospitalet efter almindelig arbejdstid

Mpr nr. A094091 - - Dato : 19241021
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenelev. Man andrager direktoratet om tilladelse til at ansætte en køkkenelev, dog sådan at hun ikke modtager løn, men har frit ophold samt arbejdstøj gratis. En sådan elev er antaget på Raamosegård, men direktoratet understreger, at hospitalet her ikke må antage en elev uden direktoratets godkendelse, der dog ikke foreligger i materialet.

Mpr nr. A094076 - - Dato : 19241117
Forfatter:Petersen, Valborg Regnie, afdelingspige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspige. Valborg Regine Petersen har under arbejdet fået saltsyre i øjnene. Hun er i færd med at pudse en zinkplade i køkkenet på kv. f., da der ligger noget aske i en underkop, hvori hun hlder æsken op, da de prøver at få urenheden væk får hun væske i øjnene. Af sagen fremgår, at hun senere erklæres fuldt arbejdsdygtig.

Mpr nr. A094078 - - Dato : 19241124
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestekarle. Sag vedrørende alderstillæg.

Mpr nr. A089177 - - Dato : 19241125
Forfatter:Askgård, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefaling. Overlægen udtrykker sin anbefaling af gartnerassistent Askgård for hans arbejde på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A094006 - - Dato : 19241129
Forfatter:Diakonskole, Missions
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Diakoner. Indre Missions Diakonskole, anmoder om, at dens elever efter 2 måneder praktisk og teoretisk undervisning på indstille sig til plejereksamen. Direktoratet fastholder justitsministeriet brev af 16. juli 1921, hvori det fastsættes: at man skal 2-årig uddsnnelse heri hospitalskursus, og 1 års praktisk på et sygehus, derefter kan man efter et halvt års praktisk og teoretisk kursus på et sindssygehospital indstille sig til prøven. Man skal dog betale diakonerne sygeplerske løn i uddannelsestiden, for tiden 70 kr mdl.

Mpr nr. A094003 - - Dato : 19241204
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinpersonale. Der er aftalt en arbejdstid på 208 timer for maskinpersonalet, men fagforeningen klager over, at fyrbøderne visse dage arbejder 16 timer i døgnet, altså ikke overholder en arbejdsdag på 8 timer. dette sendes der en timeplan ind til direktoratet for.

Mpr nr. A094086 - - Dato : 19241227
Forfatter:Willumsen, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fyrbøder. Willumsen er sygemeldt på grund at et lettere anfald af influenza, men påregnes at være i tjeneste igen efter 1 uges sygeleje, hvorfor forvalteren ser sig nødsaget til at antage en afløser, hviket direktoratet billiger.

Mpr nr. A193112 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Fortegnelse over det i fianansåret 1923-24 ved sindssygehospitalet ved Århus ansatte personale.

Mpr nr. A094004 - - Dato : 19250103
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Emblemer. Sådanne tildeles plejere og plejersker ved hospitalet uden vederlag efter aftale med de andre direktioner siden 1917-18. Man skønner "at det har sin betydning" at plejepersonalet bærer emblemer, idet et ydre tegn ofte er en ansporelse til, at vedkommende, der bærer et sådant tegn, såvel indenfor som udenfor tjenesteten optræder på en sådan måde, der har højnelse af stillingen som plejer og plejersker ved hospitalet, vedblivende tildeles emblemer.

Mpr nr. A094042 - - Dato : 19250107
Forfatter:Poulsen, P, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fyrbøder. Ved at indberette, at fyrbøder ved hospitalet P. Poulsen fra den 24. ds. er sygemeldt som lidende af gulsot, tillader direktionen sig at udrede direktoratets approbation på at hospitalet under hans sygdom har antaget ekstra hjælp til udførelse af arbejdet i maskinhuset.

Mpr nr. A094122 - - Dato : 19250113
Forfatter:Riishøj, Marie, plejerske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale, bosætning. Plejerske Marie Riishøj har anmodet om at måtte udgå af hospitalets forplejning og bo hos sin moder. Dette har hospitalet afvist og sagen er derefter anket til Socialministeriet, der approberer hospitalets i fremtiden kun kan gives til mandligt personale, der indgår giftermål.

Mpr nr. A094037 - - Dato : 19250125
Forfatter:af sygeplejersker, Foreningen af overordnede tjenestemænd, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Man anerkender af foreningen af overordnede tjenestemænd ved statens sindssygehospitaler og Foreningen af sygeplejersker ved Statens sindssygehospitaler for forhandlingsret. Retningskinierne for denne forhandlingsret er nedfældet i fortsættelsen af dette brev.

Mpr nr. A091001 - - Dato : 19250128
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Foreningen af overordnede tjenestemænd ved statens sindssygeanstalter og foreningen af sygeplejersker ved statens sindssygehospitaler, håndskreven genpart af overenskomst mellem de nævnte foreninger og statens direktorat for sindssygehospitalerne

Mpr nr. A094019 - - Dato : 19250227
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestedragt. Fra Middelfart meddeler man, at plejerforbundet har klaget over, at plejerskerne selv skal reparere deres tjenestedragt og hertil får udleveret materialer fra depotet, forespørger man hvorledes forholdet er ordnet her ved hospitalet. Man svarer, at her skal plejerskerne selv reparere deres tøj og får materialet dertil fra depotet.

Mpr nr. A094109 - - Dato : 19250310
Forfatter:Jensen, Karl, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Giftermålstilladelse. Plejer Karl Jensen ansøger om tilladelse til at træde udenfor hospitalets kost og får dette svar: " i anledning af at de i den 19. f. m. modtagne skrivelse har søgt om tilladelse til fra den 1. juni d. å. at udgå af hospitalets forplejning skal direktionen meddele Dem, at man under hensyn til Deres tjenesteforhold ikke ser sig i stand til at fremme Deres ansøgning".

Mpr nr. A193135 - - Dato : 19250318
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktoratet meddeler, at det ikke har tilladt hospitalet at antage supplerende fyrbøder-tjeneste, hvilket er blevet det bekendt fra en tidligere skrivelse fra hospitalet. Sagens behandling er endnu ikke afsluttet.

Mpr nr. A092044 - - Dato : 19250323
Forfatter:Ahlmann, Ellen, Oldfrueassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oldfrueassistent Ellen Ahlmann er blevet opereret og har ikke trods det at hun har været udenfor nummer i et halvt år genvundet sin erhvervsdygtighed, hvor man pensionerer hende.

Mpr nr. A094013 - - Dato : 19250323
Forfatter:Johansen, Jens Johs, plejer husflidsselskab, Dandk
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Værkstedsassistent. Plejer Jens Johs. Johansen søger om ekstra ferie så han kan deltage i et kursus arangeret af Dansk Husflidsselskab i København. Han er uddannet i Middelfart og ansat her ved hospitalet i 1913. Siden 1921, da plejerassistent ordningen ophæves har han været assistent hos værkstedslederen, hvor har i perioder har vikarieret for denne. Direktoratet indrømmer ham 1 måneds ekstra ferie uden af der finder lønfradrag sted. Der ansættes ikke vikar, fordi de fleste patienter om sommeren er på havearbejde, så der er meget lidt for værkstedslederen at gøre.

Mpr nr. A095034 - - Dato : 19250331
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygelister. Sygelister for hele finansåret 1924-25.

Mpr nr. A094094 - - Dato : 19270207
Forfatter:Jensen, A M P
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygeplejerske, udtalelse. Sygeplejerske frk. A.M.P. Jensen søger til Vedsted, hvorfor man anmoder om en udtalelse. Det hedder heri: Sygeplejerske Agnes Jensen har i det væsentlige udført sit arbejde godt, men på grund af en noget sygelig sindstilstand, mener vi ikke at kunne beholde hende som sygeplejerske

Mpr nr. A097004 - - Dato : 19430601
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Luftværnstjeneste.ændring af tjenestetiden ved luftværnstjenesten fra og med den 7. juni.

Mpr nr. A103138 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Berv til direktionen for Oringe hospital fra hovedbestyrelsen for funktionærer under økonomien på statens sindssygehospitaler er angående ønsket om at få udleveret overtrækstøj til håndværkere i lighed med maskinpersonalet.

Mpr nr. A089014 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hallager, F.K, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Nekrolog over overlæge F.K. Hallager

Mpr nr. A089024 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsplan for den del af økonomipersonalet ved sindssygehospitalet ved Århus, for hvem den højeste tjenestetid skal fastsættes

Mpr nr. A104129 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Giftermål. Notater vedrørende spørgsmålet? hvorvidt en køkkenkarl, vaskerikarl eller andre karle bør have lov til at gifte sig, mens de er ansat på sindssygehospitalet

Mpr nr. A092049 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestemænd. På dertil given foranledning skal direktoratet meddele, at andragender om tilladelse til at træde udenfor nummer skal forelægges direktoratet.

Mpr nr. A103026 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Antal funktionærer og antal patienter på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A097065 - - Dato : 99999999
Forfatter:Krag-Møller, læge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Skriftlig omtale af læge Krag-Møller, som har fungeret som redaktør af hospitalets blad samt været skuespiller ved teaterforstillingerne. Endvidere to læsestykker for ungdommen.

Mpr nr. A104215 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Love for alderdomsfonden og understøttelsesfonden for funktionærer ved Den kellerske Åndsvageanstalt i Brejnuig.

Mpr nr. A116134 - - Dato : 99999999
Forfatter:Sinding, fru
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsigelse. Mine herrer bør dog ikke være uvidende om, at fru Sinding har bestemt sig for at rejse herfra den 1. marts, til hvilken tid hun har været her i 6 år. Ishuset som vi talte om i sidste møde blev rejst i sidste uge

Mpr nr. A193172 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Opgørelse over det underordnede personales ferier samt pengebeløb knyttet heril (feriepenge?).

Mpr nr. A089032 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Tidsplan for en dag på afdeling L specifiseret på sygegangen og vagtgangen samt køkkenet

Mpr nr. A104157 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygeforsikring. Notat vedrørende funktionærernes behandling for sygdomme. Det foreslås, at der oprettes en sygekasse for samtlige funktionærer på sindssygehospitalerne

Mpr nr. A104049 - - Dato : 99999999
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Andragende fra hovedbestyrelsen for funktionærer under økonomien på Statens sindssygehospitaler om at få udleveret overtrækstøj til de fast ansatte håndværkere i lighed med maskinpersonalet. Sendt til Oringe hospital

Mpr nr. A096003 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hospitalet. Fortegnelse over antallet af patienter og personer henhørende til plejepersonalet fordelt på afdelinger og køn for patinternes vedkommende og personalet fordelt på kategorier.

Mpr nr. A078046 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Uniform. Kontoret for Fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler, at man i Nyborg fængsel fremstiller kasketter og ligeledes gerne vil levere til sindssygehospitalerne, hvorfor man udbeder sig prøver af de anvendte kasketter. Der er to typer med sort og hvis puld og der bruges 20 kasketter om året. Desuden vil man have en kuskekasket med snoet bånd, som ender i en sløjfe i nakken

Mpr nr. A097078 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Verderlag for bolig. Blanket til opnotering og kvittering af afkortning i lønnen for bolig til personalet.

Mpr nr. A097084 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsfortjeneste. Blanket til brug ved udbetaling af opsparet arbejdsfortjeneste under opholdet på hospitalet

Mpr nr. A104057 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Samarbejde. Notater om forholdet mellem forvalter og bogholder samt mellem overlæge og forvalter. Forvalteren følger sig ugleset. Bogholderen er steget mere i løn end forvalteren, og de to stillinger er blevet sideordnet mens bogholderen tidligere var underordnet forvalteren. Overlægen træffer andre afgørelser end forvalteren.

Mpr nr. A103005 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Medhjælp. Antal karle på sindssygehospitalerne. Sadelmagerarbejde 1916-17. Oversigt over hvad der gennemsnitligt dagligt pr. patient er betalt til medhjælp på statens sindssygehospitaler i finansåret 1915-16

Mpr nr. A118051 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Peresonale.Betragtninger over tyendets og patienters arbejde på sindssygehospitalet, herunder de vanskeligheder det forøgede arbejde ved hospitalets start har medført mht. hyring af ekstra arbejdskraft. Vanskeligheder ved besættelse af jobbene som vaskepiger, da disse desuden er sat til rengørringsarbejde. Brændselskørsel og brændehugning. Renovation.

Mpr nr. A122206 - - Dato : 185210099
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opr: Ad 12/1852 til Justitsministeriet Vedr. deponeringen af 3 obligationer af 1000 rbd .