Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 178 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A116174 - - Dato : 18530514
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Opsyn. 4 mandlige opsyn ønsker at forlade deres tjeneste idet lønnen er for lille. To af dem ønsker Selmer at beholde, fordi de efter hans udsagn er kærnen i opsynsholdet. Derfor anmoder han direktionens øvrige medlemmer om, at bevillige en større løn til disse uundværlige opsyn

Mpr nr. A116166 - - Dato : 18849999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Opsyn. De mandlige opsyn dender en petition til Holm om at måtte få større løn, da de mener, at de har ansvarsfuldt arbejde. Især mener de, at ældre opsyn, der lader sig ansætte i et længere tidsrum bør have mere i løn, da se bliver uegnede til strenge arbejde. Endvidre må det være i hospitalets interesse, at der er skolede opsyn

Mpr nr. A116150 - - Dato : 18850731
Forfatter:Holm Barfod, overopsynsdame
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Overopsynsdame, anbefaling. Barfod ønsker at træde af i en alder af 53 år. Hun har fået beskadiget højre tommelfinger af en urolig pt. og hun er nervøs. Begge svageligheder, vil gøre det vanskeligt for hende at opnå andet arbejde, hvorfor direktionen med Holm i spidsen indstiller hende til pension. Hun har klaret sig selv fra 15års alderen

Mpr nr. A048026 - - Dato : 18980718
Forfatter:Drejbye, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Marie Drejbye ansøger om stilling som sygeplejerske, der er opslået i B. T. hun bliver antaget fra den 22. juli 1898

Mpr nr. A048027 - - Dato : 18980730
Forfatter:Bjelke-Møller, E, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Det meddeles frk. E. Bjelke-Møller, at hun er ansat som sygeplejerske på hospitalets mandlige afdeling fra 1. okt. med en løn af 300 kr., fri station i to værelser, der er delvist møbleret og kost på 2. forplejningsklasse. Lønnen udbetales månedsvis forud, der er tre måneders gensidig opsigelse

Mpr nr. A048028 - - Dato : 18980730
Forfatter:Christensen, Pauline, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Pauline Christensen, om hvis helbredstilstand der foreligger en lægeerklæring, bliver ansat som sygeplejerske i mandsafdelingen med en løn af 300 kr. årligt, fri station, 3 måneders gensidig opsigelse og kost på 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A048018 - - Dato : 18980806
Forfatter:Christensen, Pauline
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ansættelse. Idet jeg siger Dem hjertelig tak for, at De har antaget mig som sygeplejerske til 1. november d. å. ville jeg gerne bede prof. give mig svar på et par spørgsmål nemlig: Må sygeplejersker bruge egen arbejdsdragt, får hun eget værelse. Jeg er rigtig glad for at skulle til sindssygeanstalten. Pauline Christensen.

Mpr nr. A065036 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeruddannelse. Et direktionsforslag, der arbejder med en plejeruddannelse. Ansættelse af overnatplejerske, der får en assistent. Plejere skal arbejde sammen med ptt. dvs håndarbejde, værkstedsarbejde, havearbejde, husgerning mv. Der skal skaffes boliger til nattevagter m.v. så de får adgang til at gifte sig. Om plejernes boligforhold. Løn og pensionsforhold for læger og kandidater. vedr. nye avlsgård som man gerne vil have bygget

Mpr nr. A067032 - - Dato : 19110321
Forfatter:Hammer, Elisabeth
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ansøgning. Elisabeth Hammer ansøger om elevstilling

Mpr nr. A104102 - - Dato : 19110513
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A065034 - - Dato : 19110514
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere. Udkast til skrivelse til justitsministeriet vedr. plejeboliger. bla. står der noget om værelser mellem pt. lokalerne og midlertidige boliger, men håndskriften er meget sløset (Hallager)

Mpr nr. A067005 - - Dato : 19110516
Forfatter:Hammer, Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Elisabeth Hammer bliver ansat med en årlig løn af 500 kr. stigende for hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. og med fri station på 2den klasse. hun fratræder i 1913 den 1. oktober

Mpr nr. A066031 - - Dato : 19110627
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeelever. Breve fra ansøgere til posten som plejerelever. Begyndelseslønnen for en kvindelig elev er 115 kr. årlig i det første år. På anden år får man 125 kr.

Mpr nr. A066025 - - Dato : 19110902
Forfatter:Kyster, Ellen, sygeplererske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Ellen Kyster bliver ansat med 500 kr. i årlig løn stigende hvert tredje år 100 kr. til 800 kr. fri station på 2den klasse. Hun søger afsked i 1913

Mpr nr. A066019 - - Dato : 19110916
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever. Nogle pladser som plejeelever er ledige. Liste over mandlige og kvindelige plejeelever. Der er flest kvindelige. se 065047 om forholdet mellem mandlige og kvindelige plejere

Mpr nr. A066013 - - Dato : 19111004
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ansættelse, plejere. Ifølge s 5 næstsidste stykke i lov om ordning af plejeforholdene på Statens sindssygehospitaler ansættes plejepersonalet af hospitalets overlæger ved kontrakt som stemples hvis lønnen i kontrakttiden overstiger 1200 kr. uanset begyndelseslønnen. Allerede ansatte ved lovens gennemførelse skal ikke oprette kontrakt

Mpr nr. A067033 - - Dato : 19111011
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerudddannelse. Plejeruddannelse efter lov om plejeforholdene ved statens sindssygehospitaler af 13. maj 1911 består af en praktisk del, der absolveres på afdelingerne og en teoretisk, der foregår 2 timer om ugen for mandlige og kvindelige plejere, der også kan undervises sammen. Der undervises i sindssygdomsformer, almindelig sygepleje, almindelig anatomiske, fysiologiske og patologiske forhold. Der afholdes en prøve hvor der gives karakteren bestået eller ikke bestået. 1. reservelægen er lærer og eksaminator overlægen og en sagkyndig er censorer

Mpr nr. A066006 - - Dato : 19111121
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Anciennitet. Plejerforeningen forespørger, om opnået a. overføres, hvis man holder op med at arbejde på et sindssygehospital. f.eks. et halvt år. bejde Direktionen svarer, at man efter den nye pensionslov bevarer sin a. når man overflyttes fra et hospital til andet, men hvis man selv siger op bortfalder a.

Mpr nr. A066002 - - Dato : 19111216
Forfatter:Rasmussen, Inger Maarie, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Inger Marie Rasmussen. Ansat i Viborg, men rejste derfra p. g. a. utilfredshed med uddannelsen. Fuldførte denne i Århus. Flyttede herfra i 1917. Søger pension 1930 pg. a. sygdom fra Middelfart

Mpr nr. A104103 - - Dato : 19119999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Bestemmelser for antagelse af elever ved sindssygeplejen sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A068015 - - Dato : 19120116
Forfatter:Wilmmelsmann, Julie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Juli Wimmelsmann søger en plads og vedlægger anbefalinger

Mpr nr. A065030 - - Dato : 19120117
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerbolig. Der bevilliges 2065,55 kr til indretning af værelser til natoverplejerske og 4 plejeassistenter, desuden 5000 kr til indretning af 2 nye boliger for plejepersonalet. Justitsministeriet lægger vægt på at der anvendes praktiske og pæne moderne møbler og at der males med lyse farver

Mpr nr. A068018 - - Dato : 19120208
Forfatter:Villadsen Rasmussen, Jens Peter, plejeelev Jensen, Karl Marius, plejeelev Robdrup, Karna, plejeelev Kjeldsen, Louise, natplejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever: Jens Peter Villadsen Rasmussen er ansat som plejerelev fra 1. marts 1912. Karl Marius Jensen ligeledes Karna Robdrup ligeledes, Louise Kjeldsen som natplejerskeelev

Mpr nr. A068006 - - Dato : 19121102
Forfatter:Pedersen Skov, Jens Peter
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejereksamen. 2 lister med navne på plejere, der har bestået eksamen i maj og november 1912. Bl.a. Jens Peter Pedersen Skov, Md I, som vi har interview med i "Samtaler med personale"

Mpr nr. A068002 - - Dato : 19121127
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeelever. Ansøgninger og kontrakter - de sidste dog ikke signerede. Der foreligger ansættelsesbreve, men det fremgår ikke klart, om vedkommende er fremmødt. Flere steder er tydeligt, at de ikke er det

Mpr nr. A067017 - - Dato : 19130129
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Man ønsker ansat en mandlig plejer i stedet for en bevilliget kvindelig, hvilket man får ministeriets tilladelse til

Mpr nr. A070021 - - Dato : 19130206
Forfatter:Lindkvist, Nanny, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Nanny Lindkvist dr er sygeplejerske søger en stilling, hvis der er en ledig. Man svarer at der vil blive averteret, hvis der bliver en ledig

Mpr nr. A070025 - - Dato : 19130218
Forfatter:Johansen, Jens Johannes, plejeassistent
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Jens Johannes Johansen bliver ansat som plejeassistent ved mads. I fra 1. marts 1913. Løn 700 kr. stigende for hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. samt fri station i II forplejningsklasse

Mpr nr. A070020 - - Dato : 19130220
Forfatter:Tscherning, Henny, dansk sygeplejerråd
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Da jeg tilfældig har hørt at der bliver en stilling som oversygeplejerske ledig på anstalten, vil jeg tillade mig at anmode overlægen om pladsen må blive opslået i vort tidsskrift. De fleste af statens og kommunens hospitaler kan imødekomme vort ønske i så henseende. Henny Tscherning Dansk sygeplejerråd

Mpr nr. A069002 - - Dato : 19130304
Forfatter:Simosne, Andrea, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske sygdom. Andrea Simosne. Fratræder p.g.a. sygdom og får tilkendt kostpenge i 8 uger. Vedlagt bestemmelser for optagelse af elev på hospitalet.

Mpr nr. A069039 - - Dato : 19130430
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforening. Foreningen anmoder om, at lønnen bliver udbetalt den 1. i måneden. Direktionen svarer, at lønnen vil blive udbetalt den næstsidste i måneden, hvis denne er en søgnedag, ellers på førstkommende søgnedag. Endvidere er der anmodning om en ugentlig fridag i stedet for tre halve og en hel månedlig fridag. Dette afvises, da friheden er bestemt ved plejeloven. Anmodning om at få uniformsjakke i stedet for frakke. Forslag om, at de gifte plejere må beholde den udtjente uniform.

Mpr nr. A071041 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natoverplejerske. Middelfart vil ansætte en sådan og spørger hvilke regler, der gælder for denne funktion. I Århus går hun mindst 5 oftest 8-10 gange rundt om natten på ganske tilfældige tider. Hun skal have meddelse hvis der sker noget. Hun melder dagoverplejersken nattens begivenheder

Mpr nr. A071040 - - Dato : 19130728
Forfatter:Christiansen, Elna, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Elna Christiansen bliver ansat som sygeplejerske med løn af 500 kr. årligt med tillæg hver tredje år på 100 kr. indtil 800 kr. og fri station i II klasse. I 1914 bliver hun ansat som oversygeplejerske ved hospitalet i Viborg

Mpr nr. A071031 - - Dato : 19130821
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. En stilling som sygeplejerske er ledig til 1. oktober 1913. Den lønnes med 500 kr. årligt stigende for hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. Fri station på II klasse. Pensionsret

Mpr nr. A071034. - - Dato : 19130910
Forfatter:Sørensen, Andrea M, plejehjemsassistent
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plehjemsassistent. Andrea M. Sørensen, Løgstør Sygehus ansættes pr, 1. November med en løn af 500 kr. stigende efter hvert treidie års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. samt fri station på II klasse

Mpr nr. A070030 - - Dato : 19131010
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever. Ansøgning om optagelse som plejerelev desuden 2 lister med navne over personale, der går op til plejereksamen i 1913. En er mærket ikke bestået

Mpr nr. A071055 - - Dato : 19131205
Forfatter:Nielsen, Hans Theodor, plejer Møller, Martin, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere. To plejere Martin Møller og Hans Theodor Nielsen ansættes som gifte plejere med 300 kr. i erstatning for naturalier og 300 i godtgørelse for kost

Mpr nr. A071027 - - Dato : 19131229
Forfatter:Nielsen, Ejnar,plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Ejnar Nielsen ansættes som gift plejer. Justitsministeriets tilladelse bør i alle tilfælde indhentes, forinden en plejer ansættes som gift, idet man skal bemærke, at det på finanslovforslagne angivne antal gifte plejere er kalkulatorisk, da der ikke er fastslået et bestemt antal pladser for gifte plejere, samt at enhver af justitsministeriet given tilladelse til, at en plejer ansættes med løn som gift, er af ren personlig art, således at der, hver gang en plads, der bliver ledig ved en gifts plejers afgang, ønskes besat med en gift person, må indhentes ny særlig tilladelse hertil" Justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A072028 - - Dato : 19140221
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Overenskomst mellem statens og plejerne. Hovedbestyrelsen for landets 4 plejerforeninger har indsendt et andragende om 8 timers arbejdsdag 14 dages ferie en ugentlig fridag samt ret til at gifte sig uden samtykke. Overlægerne stiller sig mod dette

Mpr nr. A073023 - - Dato : 19140720
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere, militærtjeneste. ansatte funktionærer udgår af tjenesten, vår de indkaldes til rekruttjeneste. Under kortere indkaldelser udbetales der vedkommende pengeløn, medens der ikke gives godtgørelse for kost eller emolumenter. Hospitalet drager omsorg for afløsningen, ligesom evt. udgifter derved bliver betalt af hospitalet

Mpr nr. A072023 - - Dato : 19141001
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforeningen, forhandlingsret. Hovedbestyrelsen for de 4 hospitalers plejerforening ønsker at få forhandlingsret overfor ministeriet. Så vidt jeg kan se er direktionen ikke overbevist om, at dette vil have andet en opsættende effekt på sagsbehandlingen

Mpr nr. A073020 - - Dato : 19141110
Forfatter:Larsen, Rasmus, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. I anledning af det med direktionens skrivelse af 24de august tilbagesendte andragende skal man efter at have indhentet erklæring fra sundhedsstyrelsen og brevvekslet med finansministeriet til efterretning og idere bekendtgørelse meddele, at plejer ved sindssygehospitalet ved Århus Rasmus Larsen, uanset det efter hans ansættelse i den nævnte bestilling rejste indfødsretspørgsnmål, ved sin afsked med pension at statens tjeneste, vil blive behandlet i overensstemmende med de i pensionslov af 19 april 1907 givne regler

Mpr nr. A073016 - - Dato : 19141216
Forfatter:Willumsen, Carl J H , natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejer, giftermål. Carl J. H. Willumsen er blevet gift og søger betaling som gift plejer og erstatning for emolumenter da han bor i Risskov

Mpr nr. A071062 - - Dato : 19150203
Forfatter:Villumsen, natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejer. Natplejer Villumsen kan ikke holde sig vågen om natten, hvorfor han bliver overført til dagarbejde. I hans sted vil man ansætte en anden plejer med samme løn og man ansøger ministeriet, der svarer, at man kun kan bevillige dette til en navngivet, kvalificeret person

Mpr nr. A075073 - - Dato : 19150301
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Postbesørgelse. Kommission af 1. marts 1915 vedrørende postbesørgelse af postvæsen eller som hidtil ved vognmands og postkørsel fra hospitalet

Mpr nr. A104013 - - Dato : 19150611
Forfatter:Hallager, overlæge Krarup, overlæge
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeforhold. Kommentarer til det af overlæge Krarup udarbejdede forslag til lov om ordning af plejeforholdene på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104009 - - Dato : 19150699
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Indstilling om at give hovedbestyrelen for 1 plejerpersonalet på statens sindssygehospitaler forhandlingsret overfor justitsministeriet i tjenstlige anliggender. Afsendt af kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet

Mpr nr. A104011 - - Dato : 19150699
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeforhold. Følgeskrivelse til et forslag om en ny lov for ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104031 - - Dato : 19150699
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Følgebrev til et forslag fra kommissionen af 1. marts 1915 til en lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler.ændring af plejepersonalets sammensætning gifte og ugifte plejere tillægges samme løn, opnåelse af lige stilling mellem hospitalerne angående fri lægehjælp og medicin

Mpr nr. A104015 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeforhold. Kommissionen af 1. marts 1915 udtaler sig om spørgsmålet, hvorvidt der skal lovgives inden for det område, som er dækket af lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler af 15 og 13. maj 1911. Kommissionen foretrækker, at der udstedes et regulativ, der er fælles for hospitalerne I det følgende kommenteres den nuværende lovs bestemmelser, og der stilles ændringsforslag

Mpr nr. A104187 - - Dato : 19150703
Forfatter:marta 1915, Kommissionen 1.
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Der ønskes en revision af forskellige bestemmelser i lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. Kommissionen af 1. marts 1915

Mpr nr. A075021 - - Dato : 19150904
Forfatter:Gjessing, K Hansen, Allida, natplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejerske. Allida Hansen fra mds. I er d.d. indlagt på amtssygehuset. K. Gjessing

Mpr nr. A079001 - - Dato : 19151022
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeres forhold. Plejerforeningen har ansøgt om 3 timers nedsættelse af arbejdstiden samt en ugentlig fridag. Disse goder gennemføres i 1920, men først efter, at der er ansat yderligere 7 plejere. Der er imidlertid problemer med at huse nye plejere

Mpr nr. A075028 - - Dato : 19151110
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Slagsmål, plejere. Der har været slagsmål i pavillonen i Risskov, hvor der har været involveret 4 plejere. En bliver afskediget med 3 måneders varsel, de andre ophører selv med tjenesten, den fjerde har kun forsøgt at hindre slagsmålet, så ham sker der intet med

Mpr nr. A067030 - - Dato : 19151112
Forfatter:Friis, Auguste Louise Jonsson, Rasmus, kaldet Larsen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Indfødsret, plejere. ansatte plejere skal have dansk indfødsret, hvorfor foreligger to ansøgninger herom. En fra Auguste Louise Friis, født i Haderslev og Rasmus Jonsson født i Sverige. Kaldet "Larsen"

Mpr nr. A075003 - - Dato : 19151112
Forfatter:Kohl, Agnes Larsen, Petrea, natplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Natplejerske Petrea Larsen er indlagt og tilbagemeldt fra amtssygehuset. Sign Agnes Kohl.

Mpr nr. A074021 - - Dato : 19151222
Forfatter:Jensen, Hans Jørgen, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Indlæggelse på amtssygehuset. Hans Jørgen Jensen, vedlagt tilbagemelding af samme

Mpr nr. A104035 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104018 - - Dato : 19159999
Forfatter:Andersen, A C
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. A. C. Andersens forslag

Mpr nr. A104017 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104016 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statenssindssygehospi taler

Mpr nr. A074032 - - Dato : 19160104
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever. Man spørger om bogen "Vejledning i Sindssyge- pleje" skal udleveres gratis til elever eller mod betaling. Sundhedsstyrelsen meddeler, at bogen skal udleveres gratis, men afleveres igen ved endt undervisning, hvilket allerede skulle være direktionen bekendtgjort i 1911

Mpr nr. A076069 - - Dato : 19160507
Forfatter:Christiansen, C, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer (sct. Hans). Direktøren for Sct. Hans hospital anmoder om at en plejer C. Christiansen får lov til at indsætte sig i de indendørs arbejdende mandlige patienters beskæftigelse. Han får tilladelsen og får også en bolig stillet til rådighed

Mpr nr. A076071 - - Dato : 19160513
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Personalets ferie. Brev fra direktionen til justitsministeriet vedrørende personalets ferie. Det skal ikke være meningen at personalet skal forblive på hospitalet fordi de ikke har råd til at tage ferie andet steds

Mpr nr. A075020 - - Dato : 19160602
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeelever. I henhold til s 2 i lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler af 17.f.m. godkender justitsministeriet herved den prøve i sindssygepleje, der efter mindst 1 års forudgående praktisk og teoretisk uddannelse på sct. Hans hospital aflægges der af hospitalets elever således at personer, der har bestået denne prøve, efter mindst 1/2 års forudgående prøvetid på et af statens sindssygehospitaler kan ansættes som plejere og plejersker sammesteds uden at aflægge den almindelige i justitsministeriets skrivelse af 11. november 1911 fastsatte prøve... det bør tilkendegives de pågældende, at hospitalet ikke er bundet

Mpr nr. A076068 - - Dato : 19160607
Forfatter:Olsen, J H, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer (barns sygehusophold). Plejer J. H. Olsen andrager om at få et beløb af 32 kr. 50 øre refunderet. Det drejer sig om hans barns sygehusophold. Justitsministeriet afslår

Mpr nr. A096005 - - Dato : 19160831
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Personale. Generalkommandolæge ved 2. generalkommando skriver til direktionen for at blive underrettet om, hvor mange sygeplejersker hospitalet kan stille til rådighed for hæren i tilfælde af mobilisering

Mpr nr. A103148 - - Dato : 19161022
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Mangel på plejere og plejersker. Brev fra overlægerne ved statens sindssygehospitaler til justitsministeriet angående et forslag om at hæve lønnen for disse kategorier af ansatte, da det ellers vil være umuligt tilstrækkelige ansøgere

Mpr nr. A076006 - - Dato : 19161201
Forfatter:Poulsen, Pauli, fhv plejer Kjær, overplejera Hallager, overlæge
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Brev fra fhv. plejer Pauli Poulsen til plejerforeningen hvori han hævder, at der var truffet mundtlig aftale om at han skulle være reserve med en måneds gensidig opsigelse. Aftalen skulle være truffet med overplejer Kjær. Han var nu opsagt med øjeblikkelig virkning. Brevet i kopi sendt til overlæge Hallager, der svarer at sagen ikke vedkommer ham

Mpr nr. A078005 - - Dato : 19170331
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale: midlertidig ændring af forskrifter med hensyn til tjenesten i patientlokalerne. Indtil videre står patienterne op kl 7, det første måltid gives kl 8, derefter gives der middagsmad som serveres for III forplejnings- klasse kl 12 for I og II forplejningsklasse kl 12 1/2, om søn- og helligdage dog kl 11 3/4 og 12 1/2

Mpr nr. A079042 - - Dato : 19170829
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeruddannelse. I henhold til s 2 i lov om plejeforholdene på statens sindssygehospitaler af 17 maj f.å. tillader justitsministeriet herved, at personer, der har gennemgået den 3 årige uddannelse, som gives diakon-elever og søster-elever på kolonien "Philadelfia", aflægger den i ministeriets skrivelse af 11. oktober 1911 omhandlende, til ansættelse som plejer eller plejerske ved statens sindssygehospitaler fornødne prøve efter mindst 2 måneders praktisk og teoretisk uddannelse på et sindssygehospital. Hvilket man under henvisning til direktionens skrivelse af 18. maj d.å. herved skal meddele til efterretning, idet det tilføjes, at der i prøvetiden vil være at udbetale de pågældende løn som plejer - plejerskeelever i disses 2. prøvehalvår

Mpr nr. A079037 - - Dato : 19171219
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeruddannelse. Man henstiller fra justitsministeriet, at plejere og plejersker, der har bestået sygeplejereksamen fra De kellerske Åndsvageanstalter skal have mulighed for ansættelse ved statens sindssygehospitaler uden forudgående ekstra eksamen, når de absolverer 1/2 års prøvetid

Mpr nr. A080025 - - Dato : 19180109
Forfatter:Andersen, Dorthea, elev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforening. Bestyrelsen for plejerforeningen har talt med elev Dorthea Andersen, der er blevet afskediget på en forseelse i tjenesten. Man hævder at hun er blevet rost af sygeplejerske og overplejerske for sit arbejde. Bestyrelsen henstiller, at overlægen reviderer sagen. Overlægen svarer, at "jeg kan derfor ikke anerkende den ærede bestyrelses ret til at optræde som overinstans eller til at tildele mig irettesættelser"

Mpr nr. A081055 - - Dato : 19180723
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere, vægter. Fra Nykøbing Sj. forespørger man om vægtere og natplejere får mad om natten. Hospitalet svarer, at vægteren får the og brød og plejerne får varm mad, foruden det kolde måltid

Mpr nr. A081053 - - Dato : 19180730
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforening. Man andrager om at der må blive indrettet en fælles spisestue for plejepersonalet, idet man efter nuværende ordning spiser på afdelingerne efter at patienterne har spist. Direktionen er positiv indstillet, men mener ikke det kan lade sig gøre med det nuværende køkkenpersonale, hvorfor man ansøger ministeriet om at ansætte en køkkenpige mere. Dette afslås

Mpr nr. A081066 - - Dato : 19181029
Forfatter:Zahle af overplejere, Foreningen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forening af overplejere. I direktionens skrivelse af 8 juli d.å. omhandlende andragende har Foreningen af overplejere ved statens sindssygehospitaler anholdt om, at stillingerne som overplejere må blive besat af ministeriet, at overplejerne må blive benævnt inspektør eller evt. plejeinspektører, at der må blive tillagt dem indstilllingsret ved antagelse af plejepersonalet, samt at der evt. ved nedsættelse af kommissioner vedrørende omordninger af plejeforholdene på hospitalerne m.m. må blive givet den af overplejerne dannede forening ret til at blive repræsenteret ved et af denne valgt medlem. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse for den ved hospitalet ansatte overplejer meddele, at andragendet ikke kan imødekommes. Zahle

Mpr nr. A082066 - - Dato : 19190510
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejersker. Kommission vedrørende sygeplejerskers uddannelse i sindssygepleje. Man spørger, hvor mange sygeplejeelever, der vil være brug for under følgende forudsætninger: 1. Hvis plejeforholdene i det væsentlige bliver som de er. a. under forudsætning af samme arbejdstid som nu b. under forudsætning af 8 timers arbejdstid 2. Hvis samtlige plejersker og de fleste plejere erstattes med uddannede sygeplejersker og sygeplejeelever og gangpiger a. som ovf. b. som ovf. Hvis de fleste plejersker og plejere bliver erstattet af sygepl. bliver der brug for 18-20 elever

Mpr nr. A079041 - - Dato : 19191122
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Postbesørgelse, hestehold. "Angående postbesørgelsen til sindssygehospitalet ved Århus skal man, efter at sagen har været genstand for undersøgelse, herved meddele, at man har truffet foranstaltning til, at nævnte postbesørgelse fra 1. n.m. at regne vil finde sted over postekspeditionen i Risskov med direkte omdeling til anstaltens fastboende funktionærer ved landpostbudet fra Risskov postekspedition. Hvilket man herved skal meddele under henvisning til justitsministeriets skrivelse af 16. september d.å. Man skal derhos anmode direktionen om at gøre indstilling med hensyn til de foranstaltninger, der vil være at træffe, for at hospitalets hestebestand kan bringes i overensstemmelse med det i justitsministeriets skrivelse fastsatte, idet det tilføjes, at stillingen som postbud ved ledighed vil være at nedlægge

Mpr nr. A082015 - - Dato : 19191125
Forfatter:Gregersen, overplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Overplejerske, vævning. Overplejerske frk. Gregersen har været på vævekursus på Askov og får udgifterne betalt af direktionen 138 kr.

Mpr nr. A085060 - - Dato : 19200503
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at antage en supplerende sygeplejerske ekstra på kontoen for forskellig medhjælp

Mpr nr. A085062 - - Dato : 19200503
Forfatter:Nielsen, Edvard Søren Sejr, plejerelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ulykkestilfælde, plejerelev. Edvard Søren Sejr Nielsen kommer ud for et ulykkestilfælde og får finger læderet, som får kirurgisk behandling. Tilstanden er nærmere beskrevet på latin. Han bliver delvis arbejdsudygtig og går ud af tjenesten. Hospitalet kender ikke hans opholdssted efter hans tilbagetræden

Mpr nr. A086006 - - Dato : 19210510
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Tjenestemandslov. Der sendes ændringer til tjenestemandsloven, hvoraf der er vedlagt et trykt eksemplar

Mpr nr. A086005 - - Dato : 19210531
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeassistenter. Så vidt jeg kan se er det en særlig betegnelse for overplejernes assistenter, at disse ønsker man en ansat som værkstedsleder, mens man ønsker stilling i anden statslig virksomhed til den anden. Brevet omhandler endvidere afskedigelse af plejer laage, der er til godkendelse i justitsministeriet

Mpr nr. A086008 - - Dato : 19210627
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ferie. Ministeriet forespørger, hvorledes ferien er fastsat for de forskellige personalegrupper. Overordnede har 1 måned deres sygeplejersker 4 uger, assistenter 3 uger underordnet personale 14 dage. I praksis er disse ferieperioder ikke blevet overholdt idet flere tjenestemænd har givet afkald på en del af deres ferie. Man mener det er en fordel at ledelsen kan forlænge en ferie administrativt

Mpr nr. A085044 - - Dato : 19211007
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejere. På grund af den store belægning fordres der 2 plejere og plejersker mere, så der i stedet for 15 bliver 17 plejere og plejersker, der forretter nattjeneste

Mpr nr. A087040 - - Dato : 19211014
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejersker. I anledning af direktionens skrivelse angående de ansættelser og gagering af sygeplejersker og sygeplejerskeelever skal direktionen forudsikke den bemærkning, at det her ved hospitalet hidtil har været skik, at der for ansættelse som sygeplejerske fordres 3 års uddannelse, og at kun ansøgere, som har mindre end 3 års uddannelse, benævnes elever. Justitsministeriet har i skrivelse bemyndiget direktionen til "når det efter omstændighederne må anses for mere hensigtsmæssig at antage en sygeplejerske på prøve frem for straks at meddele hende fast ansættelse ved sindssygehospitalet ved Århus eller plejeanstalten Raamosagaard, at tillægge den pågældende et honorar, der svarer til det i s 733 i lov om statens tjenestemænd fastsatte grundløn incl. de forskellige ved den nævnte lov hjemlede tillæg, således at udgiften afholdes af de henholdsvis på konto.. forskellig medhjælp bevilligede summer" Direktionen har betragtet det som afgørende, om vedkommende ansøger havde 3 års uddannelse, i hvilket fald ansøgeren enten er fast ansat med ansættelsesbrev eller ansat på prøve - uden ansættelsesbrev, men med løn overensstemmende med ministeriets ovennævnte skrivelse. Ansat på prøve er sygeplejersker, som har søgt supplerende uddannelse og enkelte sygeplejersker som hospitalet ville have frie hænder overfor, specielt i retning af opsigelse. Sygeplejeelever med 2 års uddannelse er ansatte med løn overensstemmende med justitsministeriets skrivelse af 2. august 1920, 1200 kr. årligt og frit ophold

Mpr nr. A088107 - - Dato : 19211029
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforeningen: Plejerforeningen samlet til møde udtaler herved sin skarpeste protest imod den måde hvorpå afløsningstjenesten bliver dirigeret, samt fritimernes for feriens ordning. Endvidere finder vi det meningsløst at sygeplejerskeelever fortrænger plejepersonalet fra deres boliger, og særligt finder vi det lidet hensynsfuldt at nattevagtspersonalet uden videre bliver jaget ud fra deres spisestue, som de har benyttet i flere år uden at byde dette personale noget tilsvarende, og endelig er den tone, der gives an af overplejepersonalet, ofte ret uheldig mappe 821

Mpr nr. A087036 - - Dato : 19211111
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejersker. Sundhedsstyrelsen ønsker oplyst hvilke opgaver afdelingssygeplejersker har i forhold til sygeplejersker og oversygeplejersker. Man meddeler, at der ikke er ansat afdelingssygeplejersker på hospitalet

Mpr nr. A087035 - - Dato : 19211115
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd anmoder om, at det må være tilstrækkeligt at indsende ansøge om plads som sygeplejerske til supplerende uddannelse gennem rådet, således at dette fremskaffer og fremsender helbredsattester. Hospitalet indvilliger heri, men understreger, at man skal have tilsendt helbredsattest

Mpr nr. A087045 - - Dato : 19211119
Forfatter:Jacobsen, A Thune
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Vagtskema. Fra den 22. november 1921 vil der blive kaldt på patienterne klokken 7, Nattevagterne, der først må gå, når dagpersonalet kommer, skal til gengæld først møde kl 8 1/2 om aftenen. Patienternes sengetid er vedblivende kl 8. Overplejepersonalet må indrette de således, at dagpersonalet (både sygeplejersker, plejersker og plejere) skiftes til at have vagt på afdelingerne fra kl 8 til 8 1/2, når nattevagterne kommer A. Thune Jacobsen

Mpr nr. A089260 - - Dato : 19220104
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Linned. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et på flere hospitaler konstateret misbrug af lagner og håndklæder. Det indskærpes, at dette misbrug standses. Direktionen knyttet sine kommentarer hertil, og lader dette cirkulere blandt personalet

Mpr nr. A089261 - - Dato : 19220128
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Linned. Overlægen meddeler, at vaskeriet fra hospitalet har modtager 4 lagner, der er delvist ødelagte af forkert brug. Et viskestykke er anvendt til at tørre fernis op med. Det indskærpes personalet, at dette misbrug ikke må finde sted

Mpr nr. A089124 - - Dato : 19220313
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Direktionen skriver til justitsministeriet angående nogle ønskede omordninger af plejepersonalet. Hospitalet ønsker flere sygeplejersker, portører og gangpigger på bekostning af færre plejere og plejersker. Denne personaleændring skal gennemføres i forbindelse med naturlig afgang af plejere og plejersker. Der kan i denne forbindelse ske en personaleforøgelsen uden at overskride lønbudgettet, idet portører og gangpiger har lavere lønninger end plejere og plejersker. En sådan personaleudvidelse er ønskelig, da patientantallet er blevet forøget

Mpr nr. A089096 - - Dato : 19220314
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Dirktoratet udbeder sig oversigter over det normerede plejepersonale ved begyndelsen af finansåret 1922-23. Oversigterne skal specifiseres på kvinde- og mandaside og på afdelingsarter. Oversigterne medfølger

Mpr nr. A089125 - - Dato : 19220411
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Hospitalet har ansøgt direktoratet om, at måtte ansætte afdelingspiger og evt. portører ved tjenstelighed blandt plejepersonalet. Direktoratet svarer, at nedsættelse af antallet af plejere og plejersker ikke må føres så vidt, at indførelsse af en ny funktionærklasse portører bliver nødvendig. Endvidere kan besparelser på kontoen for tjenestemandslønninger ikke anvendes til aflønning af afdelingspiger

Mpr nr. A088108 - - Dato : 19220422
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Instruks for håndværkere. Udgivet af direktoratet for statens sindssygehospitaler i 1922 mappe 841

Mpr nr. A089123 - - Dato : 19220425
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Direktionen sender hermed en ansøgning til direktoratet for statens sindssygehospitaler om at måtte ansætte 11 ekstra plejeelever. Ansøgningen begrundes i øget patientantal. Forskellige ordninger af personalets lønninger beskrives, og den deraf følgende totale lønudgift for hospitalet

Mpr nr. A088056 - - Dato : 19220613
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever. Eleverne skal efter direktoratet trækkes 10 kr. i løn, så de herefter stilles lige med afdelingspigernes begyndelsesløn, dvs. 50 kr. mdl.

Mpr nr. A088021 - - Dato : 19220627
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere, vagttjeneste. Man forlanger af plejerne, at de skiftevis skal holde nattevagt i et vagtlokale. Kun enkelte er forpligtet til det iflg. kontrakt, hvilket betyder, at de øvrige kræver penge eller frihed for disse vagter. Direktoratet beslutter, at disse vagter er pligtige uanset de lovhjemlede højestetid

Mpr nr. A089119 - - Dato : 19220809
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Direktoratet for statens sindssygehospitaler giver sindssygehospitalet ved Århus tilladese til at ombytte plejere og plejersker med afdelingspiger ved tjenesteledighed blandt plejere ogplejersker

Mpr nr. A091006 - - Dato : 19220815
Forfatter:Forbund, Dansk Plejepersonales
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Dansk Plejefoersonales Forbund udtaler sig vedr. instruks for plejepersonale af 1. juni 1922 jfr. 901002 forelagt af direktoratet. Man værger sig bl.a. imod at alle sygeplejersker skal være plejernes foresatte, idet mange sygeplejersker er til supplerende uddannelse, og disse er ikke øvede nok, til at være gamle plejeres foresatte

Mpr nr. A091002 - - Dato : 19220817
Forfatter:Jacobsen, Thune Riishøj
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Dansk plejepersonales forbund. Hovedbestyrelsen anmoder om udtaleret vedrørende en instruks for plejepersonalet udgivet af direktoratet den 1. juni 1922, og ministeriet tillader dette hvilket pr. brev meddeles Thune Jacobsen. underskrevet Riishøj

Mpr nr. A088022 - - Dato : 19220819
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejere. Der udbetales bestillingstillæg til natplejere på 240 kr. årligt, men vedkommende skal binde sig som fast natplejer mens han er i hospitalets tjeneste. Vedlagt ansøgninger fra plejere om fast plads som natplejer

Mpr nr. A088105 - - Dato : 19220905
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere. Mange plejere har i de seneste år fået lov til at gifte sig og bo udenfor hospitalet, men man har betinget sig, at de på omgang skulle tage beredskabsvagt med overnatning på hospitalet, Da der ingen elever er er det muligt at få denne beredskabsvagt klaret. Hvis den falder ligeligt på alle ansatte plejere vil der være 11 vagtnætter om året pr. mand

Mpr nr. A088106 - - Dato : 19220905
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Nattevagt, plejere. I mange år har det været sådan, at et værelse i forbindelse med urolige, lukkede afdelinger blev beboet af 2 ugifte plejere med tilkaldepligt om natten. Der er nu ikke ret mange elever og ugifte plejere mere hvorfor man ønsker, at pligten til denne vagt går på omgang mellem alle plejere også gifte samt udenfor hospitalet boende, men plejerne forlanger tillæg for dette arbejde, hvilket hospitalet ikke mener, man skal betale for mappe 821

Mpr nr. A091003 - - Dato : 19220905
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Personale, arbejdstid. En fuldstændig oversigt over alle funktioner som personalet har på hele hospitalet. Det er den mest omfattende arbejdsbeskrivelse jeg har set

Mpr nr. A088003 - - Dato : 19220913
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejersker, afdelingspiger. Dansk sygeplejeråd har en del sygeplejersker, der ønsker supplerende uddannelse, men ikke kan komme ind på grund af pladsmangel. Thune Jacobsen skriver, at han gerne vil ansætte flere, men han har kun fået lov til af erstatte afgåede plejersker med afdelingspiger, idet plejerskeuddannelsen er hørt op. Derved er der blevet mere arbejde, som ikke er egentlig sygeplejerskearbejde, hvilket disse har besværet sig over - der for er der indhentet tilladelse til at ansætte afdelingspiger ved vakance efter en afgået plejerske. Oversigt over, hvor mange af hver gruppe, der vil blive brug for ved nedsættelse af arbejdstiden

Mpr nr. A088008 - - Dato : 19220926
Forfatter:Nielsen, Mariane, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Mariane Nielsen Hald bliver tjenestemandsansat sygeplejerske

Mpr nr. A088002 - - Dato : 19221011
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Personale, giftermål. Man forespørger vedrørende en verserende sag, hvor mange af hospitalets tjenestemænd der er gifte. Dertil er der udarbejdet en liste med navne, stilling og journ. nr. for giftemålstilladelse og ansættelse

Mpr nr. A088023 - - Dato : 19221108
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere, giftermål. Man spørger direktoratet, om plejere skal af udtrykkelig tilladelse af direktionen til at udgå af hospitalets forplejning ved giftermål. Direktoratet indskærper at det er direktionens ret at afgøre sådanne sager og overtrædelse kan medføre afskedigelse uden pension

Mpr nr. A091088 - - Dato : 19221111
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Klokkevagt, plejer. Der er indkommet en ansøgning fra en ugift plejer om tilladelse til at træde ud af hospitalets kost, derfor henvender overlægen sig til direktøren og spørger om det er tilstrækkeligt at man som hidtil forbeholder sig ret til at pålægge plejerne klokkevagt, hvilket vil sige at de overnatter på hospitalet og kan tilkaldes ved hjælp af en klokke. Direktøren svarer at han helst ser, at dette forbehold tages, dog mener han ikke at klokkevagten skal skifte månedsvis, men gå på omgang 1 nat ad gangen. Der må ikke udbetales ekstra vederlag for denne vagt

Mpr nr. A091087 - - Dato : 19221121
Forfatter:Jacobsen, Thune Drechsel
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Direktion. Direktionen skal herved meddele, at man tiltræder forslager fra direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing om, at direktionerne i fællesskab henvender sig til direktøren for statens sindssygehospitaler for ved en mundtlig konference, at søge kompetenceforholdet mellem direktøren og direktionenerne nærmere klargjort Thune Jacobsen Drechsel

Mpr nr. A091080 - - Dato : 19221127
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeruddannelse. Personalet ved åndssvageanstalterne får 3-årig uddannelse og ønsker denne ligestillet med uddannelse i sindssygepleje. Dette er hospitalet dog betænkelig ved selv om det modsatte er gældende, at en plejer uddannet i sindssygepleje kan blive ansat under åndssvageforsorgen. Hospitalet ønsker en 1/2 årig tillægsuddannelse til sådanne ansøgere. Vedlagt ligger en trykt BESTEMMERLSE FOR ANTAGELSE AF ELEVER VED SINDSSYGEPLEJEN I SINDSSYGEHOSPITALET VED ÅRHUS

Mpr nr. A091085 - - Dato : 19221130
Forfatter:Estrup, S B, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer, løn. Plejer S. B. Estrup får tilladelse til at gå ud af hospitalets forplejning, hvorefter han oppebærer lønning uden fradrag for naturalier. Bevilling sker med tilbagevirkende kraft

Mpr nr. A089122 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Oversigt over personalet på de forskellige afdelinger og arbejdstider

Mpr nr. A091062 - - Dato : 19230113
Forfatter:Jacobsen, Thune Iversen Jens, læge
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Personalets sygdom. Patient. patient 10087 læge Jens Iversens ophold på amtssygehuset sker under opsyn af to plejere herfra idet Thune Jacobsen mener der er selvmordsrisko. Ministeriet påtaler dette overfor overlægen, der fremdrager en sag, hvor ministeriet har givet tilladelse til det sammme. Den øvrige del af sagen drejer sig om sygdom blandt personalet og tilladelse til at ansætte piger til afløsning af syge sygeplejersker og afskedigelse af en plejerske med tuberkulose

Mpr nr. A091050 - - Dato : 19230210
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natpersonale. Direktoratet ønsker oplyst, hvad der udleveres af madvarer til natpersonalet og hvornår det indtages evt. ønsker man at vide, om der udleveres ekstraforplejning til personale der er udgået af hospitalets forplejning

Mpr nr. A091005 - - Dato : 19230216
Forfatter:Jacobsen, Thune sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejersker. Thune Jacobsen ønsker indført eksamen for sygeplejersker til supplerende uddannelse, men Dansk sygeplejeråd mener ikke, dette er muligt, da disse sygeplejersker ikke tiltræder i samlede hold. Et vedhæftet brev fra syndhedsstyrelsen omhandler samme problem, idet man der ønsker indført, at sygeplejersker, der søger ansættelse på et sindssygehospital, skal kunne dokumentere, at de har gennemgået den fornødne uddannelse

Mpr nr. A091034 - - Dato : 19230226
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforening. Man tillader sig herved at gøre den ærede direktion opmærksom på, at det efter vores mening er ganske uforsvarligt så småt med personale, der er, på afdelingerne, på de urolige afdelinger kan det undertiden være forbundet med livsfare, når der kun er en vagt på afdelingen. Fornylig var to patienter på mds. D nær ved at skamslå hinanden. I dette øjeblik var der kun en vagt, der vanskeligt fik det afværget. Ligeledes benyttede en patient på samme afdeling sig af et øjeblik, hvor der kun var en vagt, til at overfalde denne. På afdeling E ser man næsten hver dag mange vanskeligheder på grund af for lidt personale. Vi må stærkt hævde, at der bør skaffes mere personale, inden det er for sent, da der ellers meget let sker ulykker

Mpr nr. A091014 - - Dato : 19230324
Forfatter:Petersen, Annine Pretrea, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Anmnine Pertrea Petersen bliver ansat som tjenestemand

Mpr nr. A091015 - - Dato : 19230324
Forfatter:Petersen, Annine Marie, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Annine Marie Petersen bliver tjenestemandsansat som plejerske

Mpr nr. A193215 - - Dato : 19230417
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Blanket. Direktoratet henleder herved hospitalets opmærksomhed på, at der på postkontoret vil kunne fås udleveret et antal blanketter til attest for indkøb af frimærker m.v. til udfyldning af hospitalet ved indkøb af frigørelsesmidler, hvorved det tidligere gebyr af 10 øre for hver kvittering kan spares

Mpr nr. A091063 - - Dato : 19230502
Forfatter:Larsen, Rasmus, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer, pension. Plejer Rasmus Larsen, der har været ansat siden 1904 tilbyder at træde udenfor nummer, mens han er under rekreation. Han har derfor søgt sig anden beskæftigelse, men et eller andet som jeg ikke direkte kan se i materialet går galt. Sagen ender med pesionsansøgning på grund af svigtende helbred. I sidste instans får han bevilliget en midlertidig understøttelse på finansloven

Mpr nr. A093084 - - Dato : 19230627
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere. På dertil given anledning skal direktoratet meddele at man ved fremtidige tilladelser til at tage ophold udenfor hospitalet udtrykkelig skal anføre, at dette ikke medfører nogen indskrænkning i pligten til uden vederlag at stå til rådighed for hospitalet udenfor den egentlige tjenestetid, navnlig med hensyn til efter tur at tage natteophold på hospitalet

Mpr nr. A093082 - - Dato : 19230706
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ekstra vagt. Direktionen tillader sig at anmode om, når patienter herfra hospitalet inlægges på amtssygehuset og det findes nødvendigt at antage ekstra vagter for at overvåge påtienten at der da tilstilles hospitalet meddelelse om dett forhold samt oplysning om den derved forårsagede yderligere daglige udgift. Thune Jacobsen til Amtssygehuset

Mpr nr. A098079 - - Dato : 19230709
Forfatter:Kristensen, Ingrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Ingrid Kristensen, Oringe Hospital, spørger om der er plads ledig som fast sygeplejerske

Mpr nr. A093081 - - Dato : 19230709
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Tjenestemænd. På dertil given anledning skal direktoratet anmode om, at der ved indtrædende lejlighed i tjenestemands- stillinger i sindssygehospitalernes 7. til 11. lønningsklasse sker indbertning hertil, forinden stillingen opslås ledig, ledsaget af direktionens ytringer med hensyn til muligheden af at nedlægge den pågældende tjenestemandsstilling og erstatte den periodisk lønnet arbejdskraft

Mpr nr. A093022 - - Dato : 19230720
Forfatter:Madsen , Ejner Thorvald, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Ejnar Thorvald Madsen optages som elev, men fratræder pr. 1. maj 1924. Der anføres ingen grund, men der ligger en lægeerklæring ved sagen, hvor pågældende har undeskrevet, at han vil forlade pladsen til ovenstående tid

Mpr nr. A093085 - - Dato : 19230722
Forfatter:Wang, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Dagmar Wang bliver ansat som tjenestemand, hun tager sin afsked i 1924

Mpr nr. A093042 - - Dato : 19230917
Forfatter:Stiftstidende, Århus DEmokraten
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever. Fra 1. oktober, eventuelt 1. november 1923 bliver dr nogle pladser som elever (kv) ved sindssygeplejen på sindssygehospitalet ved Århus. Henvendelse til oversygeplejersken på kvindeafdelingen. Annonce til Århus Stiftstidende og Demokraten

Mpr nr. A093023 - - Dato : 19230920
Forfatter:Hansen Lund, Agnes, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Agnes Hansen Lund, der hidtil har været afdelingspige søger ind som elev. Der foreligger intet om, hvorvidt hun er blevet ansat

Mpr nr. A093014 - - Dato : 19230921
Forfatter:Eriksen, Jesper Breum, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Jesper Breum Eriksen, der er uddannet barber og har sin egen forretning i Hammerum ønsker sig optaget som elev.- Efter endt uddannelse får han plads som tjenestemand fra 1924

Mpr nr. A093020 - - Dato : 19230923
Forfatter:Holm, Aksel Marius, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Aksel Marius Holm antages som elev og bliver tjenetemandsansat den 1. november 1924

Mpr nr. A093021 - - Dato : 19230924
Forfatter:Jensen, Emanuel Pauli, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Emanuel Pauli Jensen optages som elev. Han forlader tjenesten straks, da han har dårlige nerver, hvilket fremgår af en skrivelse fra arbejdsdirektoratet, der forespørger om dette sagsforhold er korrekt, hvilket hospitalet bevidner i et brev

Mpr nr. A093024 - - Dato : 19230926
Forfatter:Roed-Muller, Birgitte Johanne. plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Birgitte Johanne Roed-Muller ansættes som elev. Der foreligger ikke oplysning om, hvorvidt hun senere er ansat

Mpr nr. A093035 - - Dato : 19231001
Forfatter:Knudsen Nielsen, Anna Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Anna Elisaneth Knudsen Nielsen bliver tjenestemandsansat. Hun fratræder den 1. september 1924

Mpr nr. A093034 - - Dato : 19231001
Forfatter:Sørensen, Gerda Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Gerda Elisabeth Sørensen bliver tjenestemandsansat. Vedlagt ligger ansættelsesbrevet, som ellers normalt er udleveret til den ansatte

Mpr nr. A093019 - - Dato : 19231006
Forfatter:Koppel, Anton, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Anton Koppel optages som elev. Han er uddannet tømrer og bliver tjenestemandsansat den 1. november 1924. En anbefaling udarbejdet i 1931

Mpr nr. A093013 - - Dato : 19231012
Forfatter:Sørensen, Karen Kristine Marie, pleejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Karen Kristine Mari Sørensen, der er ansat i vaskeriet søger optagelse som elev i sindssygepleje. Der foreligger intet som tyder på senere fast ansættelse

Mpr nr. A093012 - - Dato : 19231015
Forfatter:Rasmussen, Inger Marie, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Inger Marie Rasmussen bliver antaget som elev, der foreligger intet om, hvorvidt hun fortsat har væet beskætiget efter endt uddannelse

Mpr nr. A093033 - - Dato : 19231022
Forfatter:Hansen, Anna Emilie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Anna Emilie Hansen bliver tjenestemandsansat Hun anmoder om afsked de 1. april 1924, hvilket bliver bevilliget

Mpr nr. A093032 - - Dato : 19231022
Forfatter:Simosen Huss, Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Elisabeth Simosen Huss ansættes som tjenestemandsansat sygeplejerske

Mpr nr. A093004 - - Dato : 19231101
Forfatter:Tranebjerg, Jens Christian Andreas, elev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelev. Jens Christian Andreas Tranebjerg bliver ansat som elev med en løn af 50 kr mdl. Vedlage er en straffeatttest samt flere anbefalinger, bl.a. fra Dalstrup og åndsvageanstalten i Ribe

Mpr nr. A092086 - - Dato : 19231113
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Overplejerske. Ved at fremsende et eksemplar af opslag angående en den 1. februar 1924 ledigblivende stilling som overplejerske ved et af statens sindssygehospitaler skal direktoratet anmode om, at sygepljepersonalets opmærksomhed må blive henledt herpå

Mpr nr. A095059 - - Dato : 19240112
Forfatter:Jørgensen, Harald, Diakon
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Diakon. Harald Jørgensen, der er diakon ansættes som elev ved sindssygeplejen og får senere stilling i Vedsted

Mpr nr. A092037 - - Dato : 19240221
Forfatter:Heigaard, Clara Martha, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Clara Martha Heigaard bliver tjenestemandsansat som sygeplejerske

Mpr nr. A092019 - - Dato : 19240312
Forfatter:Søernsen, Søren, diakonelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Piakon. Diakonelev Søren Sørensen søges ansat som plejerelev uaset, at han er for gammel til at blive antaget som sådan, idet han er 28 år. Man anfører, at han er i besidelse af forkundskaber, der vil være til nytte for holspitalet

Mpr nr. A095052 - - Dato : 19240416
Forfatter:Nielsen, Mikaline Mari, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerskeelev. Mikaline Marie Nielsen bliver ansat som elev

Mpr nr. A095055 - - Dato : 19240416
Forfatter:Hollerup Hansen, Erna Marie, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerskeelev. Erne Marie Hollerup Hansen ansættes som elev

Mpr nr. A092036 - - Dato : 19240421
Forfatter:Blædel, Elisabeth Dons, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Elisabeth Dons Blædel bliver tjenestemandsansat som sygplejerske og får igen sin afsked på november samme år

Mpr nr. A095057 - - Dato : 19240424
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Frankering. Nye bestemmelser om frankering af stats og kommunepost. Har dog ingen betydning for hospitalet efter anvisning fra direktoratet

Mpr nr. A095015 - - Dato : 19240531
Forfatter:Skjoldborg, Anna Elisa, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerskeelev. Anna Elisa Skjoldborg ansættes som plejerskeelev. Hun stammer fra Holstebro

Mpr nr. A095012 - - Dato : 19240622
Forfatter:Lindell, Maja, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Maja Lindell søger ansættelse som plejerske, men kan ikke blive ansat, da hun ikke har dansk indfødsret

Mpr nr. A094002B - - Dato : 19240630
Forfatter:Ransby, Edith, afdelingspige
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Afskedigelse, afdelingspige. Afdelingspige Edith Ransbys opsigelse, hvor hun indrømmer, at have brevvekslet med en mandlig patient, hvilket er afskedigelsesgrund. De pågældende breve er vedlagt sagen. Grunden til at dette ikke måtte finde sted er, som det hedder i opsigelsen, at de sindssyge er uansvarlige

Mpr nr. A091061 - - Dato : 19240828
Forfatter:Borgbjerg, socialminister
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Overplejer, løn. Foreningen af overplejere har indsendt et andragende om højere løn eller et personligt tillæg på 1000 kr, hvilket socialminister Borgbjerg afslår

Mpr nr. A094104 - - Dato : 19240907
Forfatter:Christensen, Anna Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske, Anna Marie Christensen sender ansøgning med anbefalinger, men man meddeler, at der for tiden ikke er ledig plads ved hospitalet

Mpr nr. A094099 - - Dato : 19240925
Forfatter:Petersen, Alma, plejerske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejerske. Alma Petersen, der er uddanmnet på Sct Hans og for tiden er natplejerske på De kellerske anstalter i Brejninge, ansøger om en plads som dagplejerske her på hospitalet, da hun ikke godt kan tåle natarbejdet. Man råder hende til at indsende ansøgning

Mpr nr. A094106 - - Dato : 19241002
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Diakonuddannelse. Man indstiller til ministeriet, at diakoner skal have 6 måneders uddannelse på sindssyge- hospitaler ligesom sygeplejerske til supplerende uddannelse, Desuden anbefaler man, at de to grupper får samme løn, 100 kr, idet de har nogen foruddannelse i alm. sygepleje

Mpr nr. A094089 - - Dato : 19241028
Forfatter:Heegaard Nielsen, Johanne M sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Frk. Johanne M. Heegaard Nielsen skal have uddannelse på fødselsanstalten i Århus hvorfor man anmoder direktoratet om, at hun må træde udenfor nummer i 2 måneder, hvilket direktoratet samtykker i

Mpr nr. A093011 - - Dato : 19241101
Forfatter:Nielsen Villadsen, Marie Nielsine Kathrine, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Marie Nielsene Kathrine Nielsen (Villadsen) optages som elev i 1923 og får ansættelse i 1924. Det er den første af disse sager, hvor der er vedlagt fortrykt lægeattest specielt til lægeundersøgelse for optagelse for elev på sindssygehospitalerne

Mpr nr. A094079 - - Dato : 19241106
Forfatter:Petersen, Ida Nicoline, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Ida Nicoline Petersen ansættes som tjenestemand. Hun har tidligere lært håndteringen her og været ansat i to omgange som plejerske

Mpr nr. A094075 - - Dato : 19241129
Forfatter:Eskildsen, Valdemar Pingel, natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejer. Valdemar Pingel Eskildsen søger og får bevilliget bestillingstillæg som fast natplejer ved andragende til direktoratet

Mpr nr. A094071 - - Dato : 19241206
Forfatter:Hansen Nielsen, Niels, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Sagen vedrører plejer Niels Hansen Nielsen, der har gjort tjeneste ved hospitalet fra 14. oktober 1914 til 1. jannuar 1917 først som reserveplejer, dernæst som elev og siden som tjenestemandsansat plejer. Der verserer en retssag mod ham, hvorfor der rettes henvendelse vedrørende hans forhold i tjenesten. Der foreligger en udtalelse fra overplejer Kjær, hvori det hedder at Nielsen blev tiltagen drikfældig, mødte for sent om morgenen samt blev i gentagne tilflælde fundet sovende på afdelingen i tjenestetiden. Han ses siden at have arbejdet på Sikringsanstalten ved Nykøbing Sj, men der er ikke afgivet nogen anbefaling herfra eller forlangt en sådan fra Nykøbing. Ved sin afgang herfra er han betegnet som ubrugelig

Mpr nr. A093005 - - Dato : 19250108
Forfatter:Eriksen, Jesper Breum, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Jesper Breum Eriksen får tilladelse til at udtræde af hospitalets kost og til giftemål, man understreger dog hans pligt til vederlagsfrit at stå til rådighed for hospitalet, især til nattteophold

Mpr nr. A094028 - - Dato : 19250110
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Emblemer. Direktoratet henvender sig for at få en udtalelse vedrørende udlevering af emallierede emblemer, der udleveres til plejere og plejersker efter endt uddannelse. Direktionens oprettelse, og man gerne ser ordningen opretholdt se 904004

Mpr nr. A094084 - - Dato : 19250112
Forfatter:Andersen, Hans Christian, plejer Hauerbach, sagfører Royal, Hotel Andersen, Reinhard, søn
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Bedrageri. Plejer Hans Christian Andersen har ved siden af sit job som plejer et lille landbrug og en grøntsags- og fjerkræhandel: I forbindelse med denne virksomhed er det konstateret at han sammen med ansatte i køkkenet på Hotel Royal har bedraget hotellet for ca. 30 000 kr ved at påføre varer efter afstempling af leveringsnotaer. Sagen med hotellet ordnes uden politiets mellemkomst, idet Andersen erklærer sig villig til at betale penge tilbage til hotellet. Ifølge sagfører Hauerbach er det pågældendes søn, Reinhard, der forsøgte at begå bedrageriet, der førte til opdagelse af de krimminelle forhold. På grund af de graverdnde forhold, samt på grund af et tidligere lignenende forhold, der også er ordnet uden politiets mellemkomst, bliver H. C. Andersen afskediget fra sin tjenestemandsstilling iflg. tjenestemandslovens s 60 i unåde og uden pension

Mpr nr. A094047 - - Dato : 19250119
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Undvigelser. Direktoratet meddeler, at man ikke finder anledning til at udbetale plejere overarbejdspenge for at deltage i eftersøgninger af undvegne patienter udenfor den egentlige arbejdstid. Desuden gælder dette for baller, skovture med mere samt i tilfælde af brand, hvor der forekommer overarbejde

Mpr nr. A094048 - - Dato : 19250121
Forfatter:Jensen, Bertel Alfred, natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejer. Bertel Alfred Jensen har forettet nattjenste på mads. D, og anmoder om nattillæg. Han er blevet ansat som plejer den 1. juni 1920

Mpr nr. A094100 - - Dato : 19250212
Forfatter:Svendsen, Søren Martinus, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygedage, plejer. Søren Martinus Svendsen, der er plejer ved hospitalet ansøger om at de 189 sygedage han har haft under en enkelt svær sygdom må blive fraregnet det samlede antal sygedage han må have, hvilket ministeriet indvilliger i

Mpr nr. A094020 - - Dato : 19250302
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever. Direktoratet forespørger, hvor man blanketter af forskellig art til optagele af elever i sindssygepleje, der haves i hospitalet. Man svarer, at der kun er enkelte forælede eksemplarer

Mpr nr. A092001A - - Dato : 19250506
Forfatter:Laage, Chr, gårdskarl, fhv plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Direktoratet skriver at ministeriet har skrevet til fhv. plejer nu gårdskarl Chr. Laage: I hertil indsendt anderagende har de anholdt om fri proces til at anlægge sag mod overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus som fomand for direktionen fra dette sindssygehospital til betaling af erstatning 10 000 kr mv. i anledning af, at de i henhold til justitsministeriets skrivelse af 11. november 1921 er blevet afskediget fra Deres stilling som plejer ved bemeldte sindssygehospital. Foranlediget heraf skal man meddele, at justitsministeriet under hensyn til, at afskedigelsen fandt sted efter grundig undersøgelse af forholdene, og at De dengang havde lejlighed til at anføre alt, hvad der kunne tale til Deres fordel, ikke finder tilstrækkelig anledning til at bevilge det ansøgte

Mpr nr. A091026 - - Dato : 19290929
Forfatter:Jensen, Ingeborg Dorthea
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. En sygeplejerske er blevet sindssyg og sagen indeholder bl.a. en lægeerklæring om hendes helbred til invalideforsikringsfonden, hvor hun erklæres for 1/3 invalid, dog kan hun arbejde i den forretning, som hun har etableret, hvis hun får lidt understøttelse i form af pension. Hun har lidt af storhedsforestillinger, men disse er nu forsvundet, dog kan hun mærke, at hun er syg. Ingeborg Dorthea Jensen

Mpr nr. A097075 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Elever. Bestemmelser for antagelse af elever ved sindssygeplejen på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A066018 - - Dato : 99999999
Forfatter:Rasmussen, Maren, sygeplejerske Meyer, Magda, plejeassistent Christoffersen, plejeass
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske, Plejeassistenter. Maren Rasmussen ansættes som sygeplejerske, hun bliver i 1919 afskediget med pension efter at være læderet af en patient, der slog hende i panden så der kom blodudtrædning. Plejeass. Christoffersen, der i 1929 søger stilling som overplejer på Rødbygård (åndsvageanstalt). Magda Meyer ansættes som plejeassistent

Mpr nr. A104012 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeforhold. Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A097069 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Udgangsliste for plejepersonalet med specifikation af måned og dag samt navn

Mpr nr. A093007 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hvidberg, Mary Katrine, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Mary Katrine Hvidberg ansættes som plejerske. Hun er uddannet i sindssygepleje ved hospitalet i Middelfart. Hun fratræder sin stilling ved hospitalet den 30. april 1923, idet hun i 1922 er smittet med strubetuberkulose. Hun bliver afskediget og pensioneret efter tuberkulosebekæmpelses- loven. Hun afgår ved døden den 23. oktober 1924 på Ålborg tuberkulosehospital

Mpr nr. A104036 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler