Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

        Der er 17 poster registreret under dette emne

 

Mpr nr. A117101 - - Dato : 18480314
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Post. Det danske Kancelli meddeler hermed bygningskommissionen, at den tilsikres samme portofrihed som de kongelige kollegier

Mpr nr. A122006 - - Dato : 18520703
Forfatter:Finantsministeriet
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Til Direktionen Da Indrømmelse af portofrihed …. Vil komme i strid med de grundsætninger … for det i Rigsdagen fremsatte udkast til lov … vil Ministeriet ikke kunne opfylde den i skrivelsen fremsatte begjæring. Indlagt 3 noter/breve a-c

Mpr nr. A120065 - - Dato : 18550727
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Postbesørgelse. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til Århus Postkontor angående ordningen af betalingen for hospitalets samlede korrespondance

Mpr nr. A115142 - - Dato : 18730227
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Sundhedskollegiet. Brev fra sundhedskollegiet, der bevidner overlægerne ved sindssygehospitalerne deres tak for veludførte forhandlinger vedrørende ensartet udarbejdelse af årsberetninger fra anstalterne

Mpr nr. A103040 - - Dato : 19170905
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående stillingen som postbud ved hospitalet. Det foreslås, at stillingen ophæves

Mpr nr. A103013 - - Dato : 19171011
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående postbesørgelsen

Mpr nr. A103039 - - Dato : 19180201
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til direktionen ved sindssygehospitalet ved Århus angående postbesørgelsen til hospitalet

Mpr nr. A103101 - - Dato : 19180299
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Antal pakker og breve til sindssygehospitalet underskrevet af postbud Morten Eriksen

Mpr nr. A103108 - - Dato : 19180419
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til kommissionen af 1. marts 1915 angående postbesørgelsen ved sindssygehospitalet ved Århus. Der ønskes en udtalelse om spørgsmålet af kommissionen

Mpr nr. A103107 - - Dato : 19180425
Forfatter:Lund, A, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Følgebrev til nr 103-108 vedrørende postbesørgelsen ved sindssygehospitalet og oplysning om snarlig mødeindkaldelse i kommissionen af 1. marts 1915. Til forvalter A. Lund

Mpr nr. A103054 - - Dato : 19181014
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Liste over ændringer til besørget bud fra hospitalet til Århus. Postbesørgelse

Mpr nr. A103055 - - Dato : 19181017
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Liste over ærinder til besørget bud fra hospitalet til Århus. Postbesørgelse

Mpr nr. A103056 - - Dato : 19181021
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Lister over ærinder til besørget bud fra hospitalet til Århus på de nedenævnte datoer. Postbesørgelese 21/10 24/10 28/10 31/10 7/11 18/11 21/11

Mpr nr. A103050 - - Dato : 19190811
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Udkast til betænkning fra kommissionen af 1. marts 1915. Betænkningen indeholder en vudering af postbesørgelsen samt af hesteholdets størrelse

Mpr nr. A104153 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Hestehold og postbesørgelse. Et udkast til betænkning vedrørende postbesørgelsen og hesteholdet ved sindssygehospitalet ved Århus. Fra kommissionen af 1. marts 1915. Et flertal foreslår, at hesteholdet nedskæres fra 7 til 5 heste, mens et mindretal i kommissionen forslår 5 heste. Postbesørgelsen skal overgå fra Århus til Risskov, og posthest og vogn skal afskaffes

Mpr nr. A103100 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Notater vedrørende postbesørgelsen. Den nødvendige kørsel med heste fra sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104152 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Betænkning vedrørende postbesørgelsen og hesteholdet ved sindssygehospitalet ved Århus. Fra kommissionen af 1. marts 1915. Et flertal foreslår at hesteholdet nedskæres fra 7 til 4 heste, mens et mindretal i kommissionen foreslår 5 heste. Postbesørgelsen skal overgå fra Århus til Risskov, og postheste og vogn skal afskaffes