Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 186 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A047038 - - Dato : 18970609
Forfatter:Jensen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Det meddeles herved kontoret, at i stedet for mandligt opsyn under 3.forplejningsklasse er der fra 1. juni d.å., at regne antaget sygeplejerske frøken Marie Jensen til tjeneste på mandsafdeling K, og at hun bliver at forpleje i 2. klasse såvel med den reglementerede kost som med det for funktionærer beregnede bespisningstillæg. Som følge deraf føres hun på de daglige bespisningssedler under 2. forplejningsklasse under* hvilken hun også vel være at føre i årsregnskabet

Mpr nr. A048014 - - Dato : 18980403
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Brev til justitsministeriet, hvor Pontoppidan begrunder ansættelsen af yderligere 3 sygeplejersker

Mpr nr. A048013 - - Dato : 18980419
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Pontoppidan ønsker at ansætte 3 s. og bespise dem på 2. klasse, hvilket han søger approbation til hos justitsministeriet og får den

Mpr nr. A049055 - - Dato : 18990401
Forfatter:Pontoppidan, ovl Mathiassen, Mathilde Schou født Nyland, Jensine
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Ved den herværende anstalt bliver to pladser som sygeplejersker at besætte resp. 1. maj og 1. juli. Pladserne lønnes med 300 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til underskrevne ovl. Pontoppidan antaget Mathilde Mathiassen, st. Kongensgade 5 København og Jensine Schou født Nyland, Nørre alle 52

Mpr nr. A049050 - - Dato : 18990607
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. I skrivelse af 8. f.m. har direktionen for sindssygeanstalten ved Århus - under henvisning til, at der i sommer på kvindesiden (afdelingen for bypatienter) skal genåbnes en sygeafdeling efter fuldstændig hovedreparation, og at direktionen i den anledning måtte ønske at udvide det hidtil antal af 4 sygeplejersker med 1 - begæret justitsministeriets bemyndigelse til fra den 1. juli d.å. at ansætte en sygeplejerske ved anstalten med løn 300 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. I anledning heraf skal man til behagelig efterretning meddele, at justitsministeriet herved meddeler direktionen den således ansøgte bemyndigelse. Ricard

Mpr nr. A049016 - - Dato : 18991108
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Ibsen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Ved den herværende anstalt bliver 3 pladser som sygeplejersker at besætte den 1. februar 1900. Pladserne lønnes med 300 kr. årlig og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til undertegnede overlæge i løbet af indeværende måned. Pontoppidan. Ansættelse og afskedigelsespapirer for sygeplejerske Kirstine Ibsen, der tidligere har været ansat på kommunehospitalets i København bl.a. 6. afdeling

Mpr nr. A049010 - - Dato : 18991128
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Rigmor Gregersen, der er uddannet på kommunehospitalets 6. afd. ansættes fra den 1. februar 1900. Hun tager sin afsked i 1911 den 31. december

Mpr nr. A049009 - - Dato : 18991130
Forfatter:Nielsen, Else, Sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Else Nielsen ansættes som sygeplejerske fra 1. februar 1900

Mpr nr. A051065 - - Dato : 19010211
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. april d. å., Lønnen er 300 kr. årlig, stigende med 50 kr. for hver 2 års tjeneste indtil 400 kr. og fri station i anstalten 2den klasse, Man henvender sig til undertegnende overlæge inden den 3die marts førstkommende

Mpr nr. A051031 - - Dato : 19010807
Forfatter:Sørensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. oktober d.å. lønnen er 300 kr. årlig stigende med 50 kr. for hver 2 års tjeneste indtil 400 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse, ansat bliver frk. Kirsten Sørensen, kommunehospitalets 3die afd. København

Mpr nr. A054040 - - Dato : 19030312
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Det meddeles herved at de i henhold til Deres ansøgning af 20 f.m. er antaget som sygeplejerske her ved anstalten fra 1. April d.a. at regne med en årlig løn af 400 kr. stigende med 50 kr for hver tre års tjeneste indtil 500 kr samt fri station i anstalten 2den forplejningsklasse og med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 2 måneder. Sygeplejerske frk. Emmy Kjær, Brejning pr. Børkop.

Mpr nr. A054003 - - Dato : 19031212
Forfatter:Nielsen, Mathilde, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Mathilde Nielsen er ansat som sygeplejerske fra januar 1903, men ønsker sin afsked allerede i december. Hendes levnedsløb findes i et brev til anstalten

Mpr nr. A055008 - - Dato : 19040730
Forfatter:Ipsen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Den 1. august tiltræder frk. Kirstine Ipsen der tidligere har været ansat her men flyttede til sindssygeanstalten i Vordingborg. Man anmoder om, at hun må få udbetalt sit alderstillæg, der ikke vil føre til overskridelser af budgettet

Mpr nr. A055005 - - Dato : 19040825
Forfatter:Sand senere gift Andersen, Jenny, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Jenny Sand, senere gift Andersen søger om pladsen som sygeplejerske og bliver ansat med en løn af 400 kr. området stigende med 50 kr. hvert tredie år til 500 kr. samt fri station i 2den klasse. Hun ansøger senere om pension, men får afslag, da hun ikke opfylder betingelserne

Mpr nr. A059017 - - Dato : 19061105
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Videreuddannelse. Sygeplejerske frøken Rigmor Gregersen har på permission i 1 år så hun kan videreuddanne sig ved kommunehospitalet i Århus. Man ansøger ministeriet om at måtte ansætte en vikar mod en betaling af 33 kr. pr måned for anstaltens regning, hvilket godkendes af ministeriet

Mpr nr. A060046 - - Dato : 19070313
Forfatter:Nielsen, Henriette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske, Henriette Nielsen vikarierer for frk. Gregersen på afd. L, men da der bliver en plads ledig på M søger hun stillingen og bliver antaget med en løn af 400 kr. stigende med 50 kr. for hvert 3. års tjeneste til 500 kr. og fri station i 2den klasse

Mpr nr. A060017 - - Dato : 19070806
Forfatter:Gregersen, sygeplejerske Olsen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning er antaget som sygeplejerske her ved anstalten fra 1. september d.aa. at regne mod en årlig løn af 400 kr. der stiger med 50 kr. for hver tredie års tjeneste, indtil 500 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse og med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid 2 måneder. De anmodes om fra 1. september d.a. at stille en vikar for deres midlertidige tjeneste her ved anstalten for sygeplejerske Gregersen. Sygeplejerske frøken Olsen, sindssygeanstalten

Mpr nr. A065063 - - Dato : 19100201
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Fængselshjælpen spørger, om man er villig til at tage en af deres klienter i arbejde, men man svarer, at der ikke er plads

Mpr nr. A065062 - - Dato : 19100209
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejere. To tyske plejere forespørger om der er pladser ledige, men får det svar, at de ikke kan antages fordi de kun taler tysk

Mpr nr. A065050 - - Dato : 19100503
Forfatter:FRiis, Chalotte, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Chalotte Friis, Ververalle 6,1 Århus, bliver ansat med 500 kr i løn stigende med 100 kr. hvert tredie år til 800 kr og fri station på 2den klasse

Mpr nr. A065006 - - Dato : 19101107
Forfatter:Klein, Anna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ledig plads den 1. januar 1911. Lønnes med 500 kr årligt stigende med 100 kr efter tre års tjeneste til 800 kr, fri station på 2den klasse. Ansat bliver frk. Anna Klein, epidemiafdelingen, sygehuset Nykøbing-Mors

Mpr nr. A069008 - - Dato : 19120513
Forfatter:Nielsen, Henriette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske Henriette Nielsen, der har været ansat siden 15. januar 1907 søger om pladsen som natsygeplejerske og får stillingen med en løn af 1000 kr. årlig, stigende hvert tredje år med 100 kr. til 1400kr og fri station på II klasse

Mpr nr. A069023 - - Dato : 19121018
Forfatter:Rasmussen, Rasmus Gjessing, natplejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natplejer. Rasmus Gjessing Rasmussen bliver ansat som gift natplejer og får 300 kr. som erstatning for bolig og brændsel

Mpr nr. A069005 - - Dato : 19130101
Forfatter:Nielsen, Mathilde, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Mathilde Nielsen 29 år bliver ansat som sygeplejerske med en løn af 500 kr. stigende hvert tredje år med 100 kr. til 800 kr. på II klasse og 3 måneder gensidig opsigelse

Mpr nr. A070015 - - Dato : 19130422
Forfatter:Nielsen, Kathrine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kathrine Nielsen bliver ansat som sgpl. på mands K med en løn af 500 kr. årligt stigende efter hvert tredie års tjeneste med 100 kr. til 800 kr., samt fri station i II forplejningsklasse. Der fremsendes 2 kontrakter til underskrift

Mpr nr. A070006 - - Dato : 19130422
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natoverplejerske. Ved at meddele Dem, at de er ansat som overplejerske her ved hospitalet fra den 1. juli d.å. at regne med løn 1000 kr. årlig stigende efter 3 års tjeneste med 100 kr. til 1400 kr., samt fri station i II forplejningsklasse, skal jeg, idet jeg fremsender hoslagte 2 kontrakter til Deres underskrift, anmode Dem om at tilstille mig det ene eksemplar. Sygeplejerske frk. Rigmor Gregersen, Sindssygehospitalet, Middelfart

Mpr nr. A070003 - - Dato : 19130423
Forfatter:Pedersen, A, vikarsygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Vikarsygeplejerske. A. Pedersen, Ry st. forespørger om der er en vikarplads ledig i sommermånederne som sygeplejerske. Overlægen svarer, at det er der ikke

Mpr nr. A072025 - - Dato : 19140214
Forfatter:Jacobsen, Lucie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Lucie Jacobsen bliver ansat, men fratræder igen den 1. september 1914 efter samtale med overlægen

Mpr nr. A072029 - - Dato : 19140515
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerelever. Antagne og ikke antagne til elever 1914. Kontrakter til de antagne

Mpr nr. A072001 - - Dato : 19140606
Forfatter:Winther Nielsen, Anne, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Anne Winther Nielsen er ansat fra 1914-17. "Arbejdstiden fra 1. april til 30. september er fra 600 til 8,30 med 2 timers frihed og fra 1. oktober til 31. marts fra 6.oo morgen til 8 1/2 aften med 2 timers frihed 1 måneds ferie, hver uge 1 dag fri."

Mpr nr. A073046 - - Dato : 19140704
Forfatter:Sørensen, Andrea Margrethe, plejeassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Til Andrea Margrethe Sørensen, plejeassistent ved hospitalet. Ved at meddele Dem at De er ansat som sygeplejerske ved sindssygehospitalet fra den 1. september d.å. at regne med løn 500 kr. årlig stigende efter hver 3 års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. samt fri station i II forplejningsklasse, skal jeg idet jeg fremsender 2 kontrakter til Deres underskrift, anmode Dem om at tilstille mig det ene eksemplar. fratræder den 5. marts 1915

Mpr nr. A073026 - - Dato : 19140719
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Elever. De tidligere udfærdigede bestemmelser for antagelse af elever ved sindssygeplejen i hospitalet ændres således, at antagelsen fremtidig sker med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder, regnet fra den sidste dag i måneden. Hallager

Mpr nr. A073025 - - Dato : 19140727
Forfatter:Boysen, Anna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Anna Boysen bliver ansat som sygeplejerske fra den 1. september 1914, med en årsløn på 500 kr. stigende med 100 kr. hvert tredje år til 800 kr. og med fri station på II klasse. Gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder. Hun har anbefaling fra Skotland

Mpr nr. A073013 - - Dato : 19141112
Forfatter:Petersen, Cornelia V, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Cornelia V. Petersen ansættes som sygeplejerske med en løn af 500 kr. stigende hvert tredje år med 100 kr. til 800 kr. og fri station i II klasse

Mpr nr. A074013 - - Dato : 19150127
Forfatter:Knudsen, Thora Alfrieda, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske. Thora Alfrieda Knudsen, har været ansat som plejerske, hun er anklaget - for hvad kan jeg ikke se i papirerne, men talen er om hendes graviditet og en falsk lægeattest - så vidt jeg kan se. På en vedlagt seddel står der at hun er overført til fødselsstiftelsen

Mpr nr. A075064 - - Dato : 19150312
Forfatter:Hallager, overlæge Petersen, cornelia, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Hr. Overlæge Hallager. Ifølge Deres udtalelser forleden, da jeg søgte Dem, hr. overlæge, tillader jeg mig at sende min datters ansøgning. Grunden til, at det har varet så længe, er den at lægeattesten for hende først er kommen hertil. Det vil glæde mig meget, hvis De vil antage min datter som sygeplejerske. Vedlagt kontrakt for frk., Cornelia Petersen

Mpr nr. A074002B - - Dato : 19150319
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ved at meddele Dem at de er ansat som sygeplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. maj 1915 at regne med løn 500 kr. årlig, stigende med 100 kr. efter hvert 3 års tjeneste til 800 kr. samt fri station på II forplejningsklasse, skal jeg idet jeg fremsender to kontrakter til Deres underskrift, anmode Dem om at underskrive dem og tilsende det ene eksemplar til mig

Mpr nr. A075051 - - Dato : 19150626
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natplejerske. J. Jacobsen afgået til amtssygehuset, hjemkommen den 18061915

Mpr nr. A075035 - - Dato : 19150723
Forfatter:Petersen, Jensine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ved at meddele Dem at De er ansat som sygeplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. sept. d.å. at regne med løn 500 kr. årlig, stigende efter hver tre års tjeneste med 100 kr. til 800 kr., samt fri station i II klasse. Sygeplejerske Jensine Petersen, Århus

Mpr nr. A075024 - - Dato : 19150911
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natoversygeplejerske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som overplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. januar 1916 at regne med en årlig løn af 1000 kr. stigende efter hver 3 årstjeneste med 100 kr. til 1400 kr. og fri station i II forplejningsklasse, dog således, at Deres anciennitet som oversygeplejerske fra 1. oktober 1912

Mpr nr. A075019 - - Dato : 19151004
Forfatter:Boysen, Anna, plejeassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natoverolejerske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning, ansættes De herved som natoverplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. januar 1916 at regne med en årlig løn af 1000 kr., stigende efter tre års tjeneste med 100 kr. til 1400 kr. samt fri station i II forplejningsklasse. Vedlagt pensionssag fra 1925, hvor hun søger pension på grund af søvnløshed og dårlige ben. Hun får bevilliget pension fordi man ikke kan tilbyde hende nogen stilling, hvor hun ikke skal stå op

Mpr nr. A075009 - - Dato : 19151021
Forfatter:Willumsen, C, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. C. Willumsen forespørger om det er muligt for ham at en stilling som gift plejer ved hospitalet. Han er uddannet plejer, men har forladt tjenesten* man svarer ham, at det ikke er muligt at få stilling som dagplejer, da man ikke ansætter gifte plejere

Mpr nr. A075014 - - Dato : 19151102
Forfatter:Simonsen, Vilhelmine, plejeassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejeassistent. Vilhelmine Simonsen, Ålborg, ansættes som plejeassistent fra 1. januar 1916 med en årlig løn på 500 kr. stigende efter hvert tredie år tjeneste med 100 kr. til 800 kr., fri station i II klasse

Mpr nr. A074014 - - Dato : 19151128
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerelever. Læg med ansøgninger om optagelse som plejerelever, på ansøgningerne er noteret, hvornår, de pågældende er blevet ansat

Mpr nr. A069001 - - Dato : 19160205
Forfatter:Nielsen, Axel Henry, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Axel Henry Nielsen, der er blevet ansat i 1910 og bliver afskediget i 1916 med en pension på 933,36 kr., idet han lider af tuberkulose. Vedlagt giftermålstilladelse. Han bor i Villa Nøjsomhed i Vejlby Krat

Mpr nr. A082059 - - Dato : 19170112
Forfatter:Sørensen, Emmy Elisabeth, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske. Emmy Elisabeth Sørensen bliver ansat som elev og senere som plejerske. Den 4. juni 1919 bliver hun anmeldt til civilt søgsmål, fordi hun er gået af pladsen uden at meddele sit nye opholdssted

Mpr nr. A078028 - - Dato : 19170201
Forfatter:Simonsen, Vilhelme, overplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Overplejerske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som overplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. februar 1917 at regne med en årlig løn af 1000 kr. stigende efter hvert 3 års tjeneste med 100 kr. til 1400 kr. og fri station i II forplejningsklasse samt med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder. Frk. Vilhelme Simonsen, sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A078015 - - Dato : 19170220
Forfatter:Pedersen, Karen M, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Karen M Pedersen, Blegdamshospitalet E I Øresundshospitalet med. afd. Kommunehospitalet afd 4 5 6 Blegdamshospitalet Eksamenskarakter ug-

Mpr nr. A083007 - - Dato : 19170401
Forfatter:Nielsen, Jens, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Jens Nielsen er ansat som plejerelev, men bortgår fra tjenesten. hvorfor man sagsøger ham

Mpr nr. A078003 - - Dato : 19170522
Forfatter:Sørensen, Søren Chr, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Plejer ved hospitalet Søren Chr. Sørensen er indvalgt i skole- og sundhedskommissionen i Vejlby, hvorfor han ansøger om at blive fritaget for sine pligter, når han skal til møde således at hospitalet betaler udgifterne til en afløser, hvilket man ansøger justitsministeriet om og får tilladelse til

Mpr nr. A079015 - - Dato : 19170908
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeelever. På dertil given foranledning skal man meddele, at der til fast ansættelse som sygeplejerske på sindssygehospitalerne vil være 3 års hospitalstjeneste, dog således, at 1 års tjeneste på sindssygehospital kan træde i stedet for 1 års almindelig hospitalstjeneste, og at sygeplejeeleverne i dette uddannelsesår på sindssygehospitalet foreløbig lønnes med 500 aarlig

Mpr nr. A079019 - - Dato : 19170912
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk Jensen, Martha Valborg, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Martha Valborg Jensen ansættes som sygeplejerske. Hun er medlem af Dansk sygeplejeråd og får 600 kr. i løn årlig stigende med 100 kr. for hver tre års tjeneste til 1000 kr. og fri station i II klasse samt en opsigelsesfrist på 3 måneder

Mpr nr. A079020 - - Dato : 19171001
Forfatter:Nielsen Bjørn, Thyra, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Thyra Nielsen Bjørn ansættes fra 1. okt. 1917 med 600 kr. i årsløn stigende med 100 kr. hvert treide år til 1000 kr. samt fri station på II klasse. Hun er uddannet ved sygehuset ved den Kellerske åndsvageanstalt i Brejning elev på Århus Kommunehospital assistent på sindssygeafdelingen samme sted. Hun er 24 år

Mpr nr. A079005 - - Dato : 19171019
Forfatter:Andersen, Dorthea Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dorthea Elisabeth Andersen, der er uddannet ved København kommunale sygehusvæsen ansøger om en ledig stilling som sygeplejerske

Mpr nr. A079002 - - Dato : 19171102
Forfatter:Rasmussen, Gerda Leonie, datter og sygeplejerske Rasmussen Marius, smedemester Talbing, dr Nyerup, dr
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Undertegnede Gerda Leonie Rasmussen, datter af smedemester Marius Rasmussen, Nørrealle, tillader sig høfligst at ansøge overlægen om der er ledige plads som sygeplejerske på hospitalet. Jeg har to år været ansat sygeplejeelev på henholdsvis Doktor Nyerups Klinik samt Tablings privat klinik København Da Deres indsendte lægeattest ikke indeholder oplysninger om Deres helbredstilstand i det hele taget, skal man - idet man tilbagesender den - anmode Dem om at foranledige, at den vedkommende læge forsynes med udtalelser herom. De anmodes om at sende udtalelse fra dr. Talbings privat Klinik

Mpr nr. A079004 - - Dato : 19171105
Forfatter:Bekket Wood, Eli, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Eli Bekket Wood søger plads som sygeplejerske men lægeattesten er for gammel, og der er ingen anbefalinger

Mpr nr. A079003 - - Dato : 19171119
Forfatter:Rasmussen, Inger, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. For så vidt De endnu er ansøger til plads som sygeplejerske her ved hospitalet, anmodes De om at indsende lægeattest om Deres helbredstilstand, særlig med hensyn til nervelidelser og tuberkulose, ligesom man anmoder Dem om at tilbagesende Deres anbefalinger, efter at rigtigheden på Deres anbefalinger er blevet bekræftet. Sygeplejerske frk. Inger Rasmussen, Lærkevej 4,II t.h., København L

Mpr nr. A078047 - - Dato : 19171124
Forfatter:Hauerslev, Olga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Olga Hauerslev ansøger om plads som sygeplejerske. Man svarer, at hvis hun vil søge plads til marts eller april, kan hun undlade at sende ny ansøgning ind

Mpr nr. A078052 - - Dato : 19171126
Forfatter:Andersen Dahl, Chatrine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Chatrine Andersen Dahl ansøger om en stilling som sygeplejerske og bliver antaget til den 1. januar 1918. Hun får en årlig løn af 600 kr., stigende for hver 3 års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. og fri station på 2. forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder

Mpr nr. A078053 - - Dato : 19171207
Forfatter:Christensen, Laura, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Laura Christensen, Ndr. Fasanvej 7, København F, bliver ansat fra 1. januar 1918 med en løn af 600 kr. og tillæg af 100 kr. for hver tre års tjeneste indtil 1000 kr. og fri station i 2. forplejningsklasse. Gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder

Mpr nr. A080026 - - Dato : 19180101
Forfatter:Christensen, Ingeborg Jensine Kirstine, Plejerelev
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerelev. Ingeborg Jensine Kirstine Christensen bliver ansat som elev, men går den 7. januar 1918 af pladsen og bliver af hospitalet sagsøgt for kontraktbrud, men det viser sig at sagføreren ikke kan finde hende eller forældrene på den opgivne adresse, der åbenbart må være falsk. Hun har god anbefaling fra Sct. Hans hospital

Mpr nr. A080027 - - Dato : 19180101
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerelever. Optagelsespapirer til plejeruddannelsen og kontrakter

Mpr nr. A078041 - - Dato : 19180129
Forfatter:Valentiner, Fanny, sygeplejerske Brock-Jørgensen, Ellen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Der ansættes 2 sygeplejersker Ellen brock-Jørgensen, Kolding, og Fanny Valentiner, Nørre Søgade 29, København K. De ansættes fra 1. marts 1918 med en årlig løn af 600 kr. stigende hver tredie årstjeneste med 100 kr. til 1000 kr. og fri station på II forplejningsklasse og med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder

Mpr nr. A081029 - - Dato : 19180206
Forfatter:Albeck, Elna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Elna, Albeck, Dronning Margrethesvej 15, Århus bliver ansat som sygeplejerske med en løn af 600 kr. stigende efter 3 års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. samt fri station i 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A078044 - - Dato : 19180215
Forfatter:Jensen, Elvira, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Elvira Jensen ansættes fra 1. marts 1918 med 600 kr. i løn stigende hvert tredie år med 100 kr. til 1000 kr. og fri station i 2. forplejningsklasse samt gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder

Mpr nr. A080013 - - Dato : 19180316
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som sygeplejeelev ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. maj d.å. til den 1. maj n.å. for en løn af 500 kr. og fri station i II forplejningsklasse. Indenfor dette tidsrum er en gensidig opsigelesefrist af 3 måneder dog gældende

Mpr nr. A081068 - - Dato : 19180623
Forfatter:Schafer, Anna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Anna Schafer, Dæmningen 6 Vejle søger plads men der er ingen ledig

Mpr nr. A081063 - - Dato : 19180701
Forfatter:Wood, E Bekket, sygeplejerske Myrvoll, Hilvine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. En norsk og en engelsk sygeplejerske, Hilvine Myrvoll og E. Bekket Wood, søger plads, førstnævnte får tilsvar at der bliver en plads ledig på Raamosegård. Wood bliver ansat senere

Mpr nr. A081050 - - Dato : 19180912
Forfatter:Petersen, Petra, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Petra Petersen, bliver ansat fra 1. oktober med løn af 600 kr. årligt stimende med 100 kr. hver 3 år til 1000 kr.

Mpr nr. A081047 - - Dato : 19181001
Forfatter:Brodersen, Henriette, sygeplejerske Jensen, Mathilde, sygeplejerske Gosch, Johanne Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker, der ansættes 3 sygeplejersker, fru Henriette Brodersen, frk. Mathilde Jensen, frk. Johanne Marie Gosch med en årlig løn af 600 kr. stigende med 100 kr. hver tredie år til 1000 kr., fri station i 2. forplejningsklasse, opsigelsesfrist på 3 måneder. Fru Brodersen er sygemeldt i 1921, hvor hun er indlagt på Øresundshospitalet

Mpr nr. A078029 - - Dato : 19181101
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejere. Kontrakter og elevkontrakter for plejerelever fra 1917. De personer, der er blevet ansatte er mærket med ansat samt ansættelsesdatoen

Mpr nr. A081030 - - Dato : 19181113
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Overplejerske. En svensk dame søger stilling som overplejerske, men får til svar, at der ikke er ledige pladser på hospitalet

Mpr nr. A081059 - - Dato : 19190116
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Ansatte i økonomien. Sygeplejerskerne får et ferieopholdstillæg på 120 kr. samt kostpenge for de dage de ikke har været på hospitalet i ferien. Den samme ferieløn ønsker de ansatte under økonomien

Mpr nr. A083015 - - Dato : 19190311
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeelever. Man forespørger gennem justitsministeriet fra krigsministeriet, om det er muligt, at sygeplejeelever fra Garnisons Sygehus kan komme på supplerende uddannelse på statens sindssygehospitaler 3. måned på mandssiden og 3 måneder på kvindesiden. Hospitalet svarer, at dette vil være muligt, hvis de får løn fra Garnisons Sygehus, man kan yde bolig, men det er ikke muligt at indsætte flere pladser, så disse elever må erstatte plejersker. Så vidt jeg kan se på grund af mangelsel på tyendeboliger

Mpr nr. A083021 - - Dato : 19190522
Forfatter:Mortensen, S, Sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. S. Mortensen, Hesseløgade 29 st. København bliver ansat som sygeplejerske

Mpr nr. A083008 - - Dato : 19190601
Forfatter:Christensen, Jens Magnus, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Jens Magnus Christensen bliver ansat som plejer, men bortgår fra pladsen, hvorfor man sagsøger ham

Mpr nr. A082045 - - Dato : 19190801
Forfatter:Schmidt, Henriette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Henriette Schmidt bliver ansat fra den 1. september 1919. 600 kr. i løn stigende med 100 kr. hvert tredie år indtil 1000 kr. og fri station i 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A082029 - - Dato : 19190915
Forfatter:Helm, Olga, assistent hos oldfrue
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Assistent hos Oldfruen. Olga Helm, der er ansat som elev på vaskeriet, ansøger om og får stillingen som ass. for oldfruen. Hun tager sin afsked 1. maj 1922

Mpr nr. A082033 - - Dato : 19190924
Forfatter:Sørensen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kirstine Sørensen bliver ansat fra den 1. januar 1920 på de i lov om statens tjenestemænd fastsatte vilkår

Mpr nr. A082037 - - Dato : 19191001
Forfatter:Hansen, Ingeborg Sara, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Fr. Ingeborg Sara Hansen blive ansat, hun arbejder p.t. som sygeplejerske i Oringe. I 1914 tager hun sin afsked og flytter til Middelfart, hvortil man sender en opgørelse over hendes anciennitet

Mpr nr. A082008 - - Dato : 19191215
Forfatter:Nicolaisen, Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Karen Nicolaisen ansættes som sygeplejerske pr. 1. januar 1920. Hun fratræder samme år på grund af sygdom. Vedlagt en trykt formular med en erklæring om at hun vil passe sit embede med nidkærhed. En sådan erklæring optræder første gang her

Mpr nr. A084017B - - Dato : 19200112
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. I tidsskrift for sygepleje har man indrykket en annonce om nogle ledige sygeplejerskestillinger

Mpr nr. A084017 - - Dato : 19200112
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. I Tidsskrift for sygepleje har man indrykket en annonce om nogle ledige psygplejerskestillinger.

Mpr nr. A085079 - - Dato : 19200210
Forfatter:Christiansen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Marie Christiansen søger plads som sygeplejerske men får som svar at der for tiden ingen plads er ledig

Mpr nr. A081044 - - Dato : 19200229
Forfatter:Andersen, Marie, plejerske Hallager
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske. Marie Andersen har først været stuepige på hospitalet senere bliver hun elev og fra 1913 ansat som plejerske. Hun får gigtfeber og bliver derfor afskediget, hvorfor hun henvender sig til Hallager om en lille pension, som han anmoder ministeriet om, men får afslag

Mpr nr. A084012 - - Dato : 19200319
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Breve vedrørende sygeplejerstilling. Underskriften er ulæselig

Mpr nr. A085080 - - Dato : 19200320
Forfatter:Jensen, Ingeborg, sygeplejerske Sørensen, Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Ingeborg Jensen og Margrethe Sørensen søger plads, men svares, at der ingen ledig plads er for tiden

Mpr nr. A085053 - - Dato : 19200526
Forfatter:Jensen, Ingeborg, sygeplejerkse
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ingeborg Jensen fast ansættes som sygeplejerske

Mpr nr. A085055 - - Dato : 19200615
Forfatter:Stougaard, Johanna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Johanna Stougaard bliver ansat som sygeplejerske. Hun tager sin afsked i 1923

Mpr nr. A085024 - - Dato : 19200907
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeelever. Justitsministeriet anmoder hospitalet om at modtage 4 elever fra Københavns Garnisonssygehus til supplerende uddannelse i 6 mdr. Dette bliver afslået, idet plejepersonalet fortiden er fuldtalligt

Mpr nr. A086054 - - Dato : 19201209
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Plejerske. Ansøgninger om optagelse som elev

Mpr nr. A085008 - - Dato : 19201220
Forfatter:Baad, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Marie Baad ansøger om stilling som sygeplejerske og får den

Mpr nr. A085056 - - Dato : 19201230
Forfatter:Frederiksen, Erna Emilie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Erna Emilie Frederiksen bliver ansat efter først at have været til supplerende uddannelse

Mpr nr. A084018 - - Dato : 19209999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Kontrakter med elever og sygeplejersker og plejersker

Mpr nr. A086048 - - Dato : 19210110
Forfatter:Knudsen, Gudrun, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Gudrun Knudsen bliver ansat som sygeplejerske fra 1. april 1921

Mpr nr. A086047 - - Dato : 19210113
Forfatter:Arnt, Olga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Olga Arnt, der er udlært på kysthospitalet på Refnæs, bliver ansat som sygeplejerske fra 1. april 1921

Mpr nr. A086038 - - Dato : 19210209
Forfatter:Andersen, Anna Monika, sygeplejerske sygeplejerske, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Anna Monika Andersen, Kommunehospitalet, Horsens ansættes som sygeplejerske på prøve i 6 måneder, efter indstilling af dansk sygeplejeråd til efteruddannelse

Mpr nr. A086018 - - Dato : 19210404
Forfatter:Lind, Henry, kst overlæge Jensen, Maren, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske. Frk. Maren Jensen, som fra den 1. januar 1906 har været ansat som privat plejerske hos en patient her i hospitalet, er den 1. februar overgået i hospitalets tjeneste som elev ved sindssygeplejen med den for elever normerede løn af 60 kr. månedlig. Fra den 1. februar d.å., har hun taget del i den teoretiske undervisning, som gives eleverne i henhold til justitsministeriets skrivelse af 11. oktober 1911, og hun er efter vedkommende læges udtalelse, som eksaminerer hende i besiddelse af sådanne kundskaber, at det er utvivlsom at hun ville bestå eksamen, som skal afholdes omkring den 25. ds. hvis det måtte blive hende tilladt at indstille sig til prøven. Under hensyn til frk. Jensens lange tjenestetid indenfor hospitalets mure, i hvilken tid hun har indvundet erfaring med pleje af andre sindssyge en den kvinde-patient der var hende overdraget indtil den 31. januar d.å. indstiller direktionen at det uanset bestemmelserne i justitsministeriets ovennævnte skrivelse, hvorefter ellevtiden varer mindst 1 år, tillades, at hun går op til eksamen i indeværende måned, således at hun efter bestået eksamen oppebær løn som plejerske fra den 1. n.m. Henry Lind kst. overlæge

Mpr nr. A086016 - - Dato : 19210415
Forfatter:sygeplejeråds bureau, Dansk Jørgensen, jutta, sygeplejersk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Jytta Jørgensen bliver ansat som sygeplejerske på prøve, idet hun vil gå ud som privat sygeplejerske fra dansk sygeplejeråds bureau, hvor det kræver at man har gjort tjeneste ved sindssygeplejen

Mpr nr. A086011 - - Dato : 19210502
Forfatter:Møller, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dagmar Møller ansættes som sygeplejerske på prøve fra den 1. maj 1921. I 1924 har hun 1 måned orlov for at pleje sin syge mor, hvorunder hun stiller en vikar, der modtager hendes kost og løn

Mpr nr. A087010 - - Dato : 19210609
Forfatter:Bruun, Britha, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Britha Bruun ansættes som sygeplejerske på prøve

Mpr nr. A087004 - - Dato : 19210617
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. På grund af åbning af ny afdeling for sindssyge er der straks den 1. juli då. plads for nogle enkelte sygeplejersker ved sindssygehospitalet ved Århus. Stillingerne lønnes i overensstemmelse med tjenestemandsloven for tiden 195,50 kr. Hvem, der ansættes ses ikke

Mpr nr. A087087 - - Dato : 19210622
Forfatter:Christensen, Christine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Christine Christensen ansættes som sygeplejerske på prøve fra den 1. september 1921

Mpr nr. A087084 - - Dato : 19210622
Forfatter:Hansen, Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Margrethe Hansen ansættes som sygeplejerske til et halvt års supplerende uddannelse

Mpr nr. A087008 - - Dato : 19210624
Forfatter:Bollesen, K, afdelingssyggeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Afdelingssygeplejerske. K. Bollesen søger plads og fordrer sine anbefalinger tilbage. Om hun er ansat vides ikke

Mpr nr. A087028 - - Dato : 19210625
Forfatter:Ejaas. Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dagmar Ejaas ansættes som sygeplejerske og fratræder i 1923 den 01.10

Mpr nr. A087085 - - Dato : 19210625
Forfatter:Mosbæk, Agnes, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Agnes Mosbæk ansættes som tjenestemandsansat sygeplejerske pr. 15 juli 1921

Mpr nr. A087076 - - Dato : 19210628
Forfatter:Valentinussen, Maren, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Maren Valentinussen ansættes som tjenestemand

Mpr nr. A087088 - - Dato : 19210629
Forfatter:Petersen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kirstine Petersen ansættes som sygeplejerske på prøve fra den 1. juli 1921. Hun bliver senere fast ansat og fratræder i 1923

Mpr nr. A087083 - - Dato : 19210705
Forfatter:Thomsen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Marie Thomsen ansættes som sygeplejerske fra den 1. august

Mpr nr. A087009 - - Dato : 19210711
Forfatter:Fensløw, Johanne Frederikke, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Johanne Frederikke Fensløw ansættes som sygeplejerske

Mpr nr. A087070 - - Dato : 19210712
Forfatter:Rasmussen, Laura, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Laura Rasmussen forespørger om der er plads som sygeplejerske men får benægtende svar

Mpr nr. A087079 - - Dato : 19210714
Forfatter:Koukal, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Enkefru Koudal, der er 50 år søger stilling som sygeplejerske

Mpr nr. A087074 - - Dato : 19210728
Forfatter:Simonsen, Bertha, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Bertha Simonsen søger plads men overlægen meddeler, at der ikke er plads til november

Mpr nr. A087075 - - Dato : 19210728
Forfatter:Jensen, Ane Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ane Marie Jensen ansættes som sygeplejerske på prøve fra den 1. september

Mpr nr. A087066 - - Dato : 19210803
Forfatter:Jørgensen Fuglebjerg, Sara, sygeplejeelev
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeelev. Sara Jørgensen Fuglebjerg søger plads

Mpr nr. A087072 - - Dato : 19210803
Forfatter:Bendixen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Marie Bendixen ansættes som sygeplejerske til supplerende uddannelse. se journal nr 301/1921

Mpr nr. A087007 - - Dato : 19210808
Forfatter:Heegård Nielsen, Johanne, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Johanne Heegård Nielsen bliver ansat som sygeplejerske til supplerende uddannelse. Hun er uddannet på kommunehospitalet i Århus

Mpr nr. A087064 - - Dato : 19210808
Forfatter:Halbek, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Halbek fra Viborg hospitalet søger plads, men der er ingen ledig

Mpr nr. A087069 - - Dato : 19210809
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Indstillet til supplerende uddannelse af DSR fungere et halvt år fra 1. november 1921

Mpr nr. A087068 - - Dato : 19210809
Forfatter:Nørgård-Sørensen, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dagmar Nørgård-Sørensen, fødselsanstalten Århus ansættes som sygeplejerske til supplerende uddannelse den 1. oktober 1921

Mpr nr. A087067 - - Dato : 19210813
Forfatter:Sørensen, Kathrine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kathrine Sørensen ansættes som sygeplejerske fra den 1. september 1921

Mpr nr. A087073 - - Dato : 19210827
Forfatter:Huss, Anna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Anna Huss ansættes som sygeplejerske i tjenestemandsstilling fra den 1.november

Mpr nr. A087063 - - Dato : 19210831
Forfatter:Asmundsson, Thorbjørg, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. En islandsk født sygeplejerske, Thorbjørg Asmundsson bliver tjenestemandsansat

Mpr nr. A087049 - - Dato : 19210919
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. København Lægeforening udsender hvert år et eksemplar af de forskellige blanketter, der anvendes ved ansøgning om stillinger. Man anmoder sig tilstillet blanket til ansøgning om at blive plejer eller plejerske. Hospitalet svarer, at man ikke har særlige blanketter hertil, men at der i hvert enkelt tilfælde fordres en lægeerklæring

Mpr nr. A087052 - - Dato : 19211001
Forfatter:Pedersen, Anna Kristine, Sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Anna Kristine Pedersen ansættes som sygeplejerske på prøve til et halvt års supplerende uddannelse. Hun kommer fra Spangbjerg sanatorium ved Esbjerg

Mpr nr. A087034 - - Dato : 19211002
Forfatter:Serritzlev, E, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. E. Serritzlev har tuberkulose og er på kur, hvorefter hun mod lægeerklæring skal på rekreation og kun må genoptage sit arbejde med lempe. Hospitalet skriver dog til direktoratet, at man helst ser hun ikke arbejder inden hun er fuldt førlig igen. I endnu et til sagen hørende læg ligger hendes ansøgning af 1921 og hendes opsigelse på grund af sygdom fra 1923. Hun ønsker ikke pension, da hun håber atter at kommeii arbejde

Mpr nr. A087053 - - Dato : 19211003
Forfatter:Hammer, Martha, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Martha Hammer ansættes som sygeplejerske, hun kommer fra Voldum ved Randers, til træder den 1. december

Mpr nr. A087051 - - Dato : 19211012
Forfatter:Rask, Henny, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Henny Rask ansættes til supplerende uddannelse som sygeplejerske på prøve fra den 1. november

Mpr nr. A087031 - - Dato : 19211021
Forfatter:Jensen Hviid, Larsmini Emilie Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Larsmini Emilie Marie Jensen Hviid, ønskes til supplerende uddannelse fra 01.01.1922 til 01.07.1922

Mpr nr. A087038 - - Dato : 19211114
Forfatter:Mortensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Kirsten Mortensen, fødselsanstalten. ansættes til supplerende uddannelse

Mpr nr. A087030 - - Dato : 19211115
Forfatter:Timmermann, Rigmor, Sygeplejerske sygplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Dansk sygeåplejeråd søger om tilladelse for Rigmor Timmermann, Horsens kan få supplerende uddannelse på hospitalet fra 01.01. 1922 til 01.07.1921

Mpr nr. A089093 - - Dato : 19220314
Forfatter:Krarup, overlæge
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeuddannelse. Som resultat af en forhandling mellem direktoratet, sundhedsstyrelsen og repræsentanter for Dansk sygeplejeråd samt overlæge Krarup er der vedtaget et forslag vedrørende fordeling af sygeplejeelever til de forskellige sindssygehospitaler. Forslaget beskrives i brevet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra direktoratet

Mpr nr. A089095 - - Dato : 19220320
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeuddannelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer på direktoratets skrivelser angående en nyordning af rekutteringen af sygeplejeelever til sindssygehospitalerne

Mpr nr. A088048 - - Dato : 19220705
Forfatter:Thomsen, Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Karen Thomsen, der er ansat på sct. Hans ønsker en vikarplads her på hospitalet, men man svarer, at ingen plads er ledig

Mpr nr. A088027 - - Dato : 19220728
Forfatter:Mortensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kirsten Mortensen bliver ansat som sygeplejerske med fast tjenestemandsstilling. Hun fratræder den 1. august 1923

Mpr nr. A088041 - - Dato : 19220731
Forfatter:Christensen, Kirsten Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kirsten Marie Christensen bliver tjenestemands ansat som sygeplejerske

Mpr nr. A088026 - - Dato : 19220801
Forfatter:Andersen, Karen Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Karen Marie Andersen bliver fast ansat som sygeplejerske

Mpr nr. A088090 - - Dato : 19220807
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Normeringsloven er ændret og der sker lønforandring for en sygeplejerske frk. Jahoanne Stougaard, hvis alderstillæg skal beregnes efter hendes samlede ansættelse i statens tjeneste

Mpr nr. A088057 - - Dato : 19220810
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker, sygeplejeelever. Lønnen for disse grupper bliver nedsat. Hospitalet ansøger om, at eleverne, der er ansat efter ordning fra 1920 bibeholder den fulde løn, hvilket imidlertid afslås af direktoratet, idet denne ordning kun var midlertidig

Mpr nr. A088024 - - Dato : 19220817
Forfatter:Olesen, Ingrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ingrid Olesen bliver ansat som sygeplejerske på prøve i 1 år. Iflg. bilag fratræder hun tjenesten i 1924

Mpr nr. A089143 - - Dato : 19220901
Forfatter:Nielsen, Marie Mathea, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Erklæring. Sygeplejersken Marie Mathea Nielsen har underskrevet en trykt erklæring om at hun på ære og samvittighed og med trofasthed og nidkærhed vil opfylde de tjensteligter, der påhviler hende som statstjenestemand

Mpr nr. A088010 - - Dato : 19220903
Forfatter:Wang, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dagmar Wang er ansat som sygeplejerske til supplerende uddannelse og spørger, om hun selv skal medbringe kjoler og forklæder, en underrettes om, at hospitalet udleverer tjenestedragt

Mpr nr. A088009 - - Dato : 19220915
Forfatter:Eriksen, Rigmor, sygeplejerske sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Rigmor Eriksen søger plads til supplerende uddannelse, men henvises til at søge gennem Dansk sygeplejeråd

Mpr nr. A089094 - - Dato : 19221117
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeuddannelse. Direktoratet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at tilgangen af elever til supplerende uddannelse i sindssygepleje er tilfredstillende, hvorfor der ikke for overlægernes vedkommende fantes anledning til at træffe yderligere foranstaltninger

Mpr nr. A091075 - - Dato : 19221130
Forfatter:Killerich, Jensine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Jensine Killerich ansættes som tjenestemandsansat sygeplejerske

Mpr nr. A091048 - - Dato : 19230203
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker til supplerende uddannelse. Dansk sygeplejeråd har lang venteliste og forespørger, hvor mange man kan forvente vil blive ansat. Svaret er, at der kun kan ansættes 3, fordi der er ansat afdelingspiger og normeringen er sådan af overlægen kun har mulighed for at tage en enkelt an uanset personalekategori

Mpr nr. A091046 - - Dato : 19230205
Forfatter:Jensen, Agnes Mathilde Petrea Jensen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Agnes Mathilde Petrea Jensen antages som tjenestemand

Mpr nr. A091051 - - Dato : 19230324
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker til supplerende uddannelse. Sygeplejerådet forespørger, hvorfor der indhentes lægeattest ved ansættelse af sgpl. til supplerende uddannelse. Direktoratet svarer, at det ikke har med opsigelse at gøre, f.eks. ved langvarig sygdom, men at man gerne ser en ordenlig truffet om opsigelsesfrist for de pågældende sgpl. Der fastsættes 1 måneds varsel med opsigelse til den førstkommende 1. i en måned

Mpr nr. A091016 - - Dato : 19230324
Forfatter:Olesen, Ingrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ingrid Olesen bliver tjenestemandsansat som sygeplejerske ved hospitalet

Mpr nr. A193076 - - Dato : 19230508
Forfatter:Høglund, Elly, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Erklæring. Sygeplejerske Elly Høglunds underskrevne erklæring ved ansættelsen på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A083003 - - Dato : 19230616
Forfatter:Jensen, Berta, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske, afsked. Berta Jensen bevilliges afsked

Mpr nr. A093071 - - Dato : 19230722
Forfatter:Preetzmann, Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
sygeplejerske. Karen Preetzmann ansættes som sygeplejerske til supplerende uddannelse. Efter brevet at dømme skal hun herud fordi faderen skal anbringes herude

Mpr nr. A093068 - - Dato : 19230727
Forfatter:Kristensen, Eleonore Kristine Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Eleonore Kristine Margrethe Kristensen ansættes som tjenestemand. Hun fratræder stillingen i 1924

Mpr nr. A093069 - - Dato : 19230801
Forfatter:Christensen, Martine Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Martine Marie Christensen ansættes som tjenestemand

Mpr nr. A093067 - - Dato : 19230801
Forfatter:Hansen, Mette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Mette Hansen ansættes som tjentstemand. Hun får T.B. og bliver pensioneret efter tuberkuloseloven 1925. Under hendes lange sygehusophold ansættes der en vikar for hende

Mpr nr. A091067 - - Dato : 19230922
Forfatter:Hansen, Ingeborg Sara, syugeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ingeborg Sara Hansen træder udenfor nummer i 1 år for at uddanne sig i sindssygepleje i Tyskland, Finland, Norge og Sverige. Hun kan dog ikke få stilling i Tyskland hvorfor hun ansøger om at træde i nummer igen efter et halvt år, hvilket man tillader

Mpr nr. A092082 - - Dato : 19231130
Forfatter:Jensen, Sørence, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Sørence Jensen tjenestemandsansættes som sygeplejerske, hun tager sin afsked i 1924

Mpr nr. A083004 - - Dato : 19240224
Forfatter:Thygesen, Valborg, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske, afsked. Valborg Thygesen bevilliges afsked fra den 1. april 1924

Mpr nr. A095045 - - Dato : 19240420
Forfatter:Krogh, Lilly, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Lilly Krogh bliver fast ansat

Mpr nr. A095041 - - Dato : 19240424
Forfatter:Sørensen, Alma, Plejerskeelev
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerskeelev. Alma Kristine Sørensen bliver ansat som elev. Hun har været afdelingspige her på hospitalet

Mpr nr. A095037 - - Dato : 19240514
Forfatter:Christensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kirsten Christensen bliver tjenestemandsansat. Lægeerklæringen er skrevet på fortrykt blanket

Mpr nr. A095032 - - Dato : 19240521
Forfatter:Hansen, Ellen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske til supplerende udddannelse. Ellen Hansen uddannet ved Kosør sygehus og ansat hos privatklinik

Mpr nr. A095020 - - Dato : 19240526
Forfatter:Rasmussen, Mary Kristine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Mary Kristine Rasmussen bliver tjenestemandsansat som sygeplejerske

Mpr nr. A095019 - - Dato : 19240526
Forfatter:Jensen, Inga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Inga Jensen bliver tjenestemandsansat

Mpr nr. A095033 - - Dato : 19240530
Forfatter:Hansen, Christiane Louise, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Christiane Louise Hansen bliver ansat skønt hun har været indlagt på Middelfart sindssygehospital. Hun har lægeerklæring for, at der ikke har været noget i vejen med hendes arbejde som sygeplejeelev, men hun ikke kan forvente ansættelse ved noget sindssygehospital

Mpr nr. A095014 - - Dato : 19240602
Forfatter:Krogh, Josehine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Josehine Krogh ansættes, med 100 kr i løn og fri station

Mpr nr. A095013 - - Dato : 19240607
Forfatter:Nielsen, Helga S P, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk Helga S.P. Nielsen ansættes som sygeplejerske i 6 måneder

Mpr nr. A095006 - - Dato : 19240618
Forfatter:Baadh, Marie, sygeplejerske sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Marie Baadh har tidligere været ansat, men har for en tid arbejdet for Dansk sygeplejeråd i Paris. Hun søger om vikarstillling for sommermånederne dels evt. senere fast ansættelse, der foreligger ingen troskabsformular

Mpr nr. A095025 - - Dato : 19240626
Forfatter:Ottesen, Magnhild, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske på prøve. Frk. Magnhild Ottesen ansættes

Mpr nr. A095007 - - Dato : 19240701
Forfatter:Andreassen, Ellen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ellen Andreassen bliver fast ansat

Mpr nr. A094135 - - Dato : 19240730
Forfatter:Folsted, Laura, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Laura Folsted ansættes som tjenestemand

Mpr nr. A094105 - - Dato : 19240910
Forfatter:Jacobsen, Thune Krarup, Frode Geill
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Armbind, sygeplejersker. Man diskuterer at indføre et armbind med broderi til kendemærke for fast ansatte sygeplejersker. Forslaget tiltrædes af Geill, Frode Krarup og Thune Jacobseb, men er det nogensinde blevet gennemført?

Mpr nr. A094102 - - Dato : 19240930
Forfatter:Larsen, Ella Marie, husassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske. Ella Marie Larsen født den 20 juli 1901 er uddannet ved Middelfart hospital og for nuværende ansat som husassistent ønsker ansættelse her ved hospitalet, hvorfor man anmoder Middelfart om at fremsende anbefalinger og oplysninger om tjenestelige forhold

Mpr nr. A094090 - - Dato : 19241028
Forfatter:Enevoldsen, Marie Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske på prøve. Frk. Marie Margrethe Enevoldsen bliver ansat fra den 1. november 1924 med de for tjenestemænd gældende bestemmelser

Mpr nr. A095044 - - Dato : 19241119
Forfatter:Jensen Roed, Karen M, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Karen M. Jensen Roed bliver tjenestemandsansat hun fratræder i 1925 den 1. marts

Mpr nr. A094060 - - Dato : 19241213
Forfatter:Pedersen Leth, Rasmus, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Lønningsforskud. Hospitalet andrager direktoratet på vegne af plejer Rasmus Pedersen Leth om lønningsforskud på 800 kr, som han såvidt ses skylder på et banklån. Dettte tilstås ham

Mpr nr. A094059 - - Dato : 19241217
Forfatter:Svendsen, S M, plejer Riishøj, plejer Møller, sygeplejerske Justesen, Poula, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygemeldinger. På mandesiden er plejer S. M. Svendsen sygemeldt med spondylitis. Plejer Riishøj lider af tumor cerebri og ventes ikke at kunne helbredes. Sygeplejerske frk. Møller har vikar. På kvindesiden er plejerske Poula Justesen lidende af neurastenisk depression

Mpr nr. A095011 - - Dato : 19241227
Forfatter:Nordentoft Enevoldsen, Dorthea Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dorothea Margrethe Nordentoft Enevoldsen ansættes som tjenestemand

Mpr nr. A094053 - - Dato : 19250111
Forfatter:Jørgensen, Jutta, sygeplejerske vikar
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Jutta Jørgensen bliver ansat som vikar. Vedlagt liggere hendes eksamensbevis, der beviser, hvad sygeplejeskolerne fortalte mig om, at det nemlig var de dårligste sygeplejersker, der fik job på sindssygehospitalet. Hun har tg i gennemsnit

Mpr nr. A094030 - - Dato : 19250207
Forfatter:ster, Signe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Signe Øster tjenestemandsansat. Vedlagt standardiseret lægeerklæring vedrørende sindssygdomme og tuberkulose

Mpr nr. A094021 - - Dato : 19250222
Forfatter:hærs eftersøgningstjeneste, Frælsens Larsen, Martha Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Man indberetter at sygeplejerske til supplerende uddannelse Martha Marie Larsen er blevet syg, man afskediger hende og anmoder om tilladelse til at antage en vikar for den tilbageværende tid. I 1927 søges sygeplejersken gennem Frælsens Hærs Eftersøgningstjeneste

Mpr nr. A094017 - - Dato : 19250330
Forfatter:Friismann petersen, Olga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Olga Friismann Petersen bliver tjenestemandsansat. Vedlagt lægeerklæring og udkast til anbefaling fra 1928

Mpr nr. A094009 - - Dato : 19250402
Forfatter:Christensen, Bothilde Oline, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske, supplerende. Bothilde Oline Christensen er blevet indlagt på antssygehuset og skal opereres for mavesår. Hun bliver afskediget og afgår ved døden trods behandling, hvorfor man henvender sig til direktoratet for af få anvisning på, om der skal udbetales løn for april, hvilket man svarer benægtende på

Mpr nr. A077016 - - Dato : 19291212
Forfatter:Svendsen, Dagmar Kristine Emilie, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natsygeplejerske. - anbefalinger. Sindssygeanstalten ved Stege forespørger hospitalet i Århus om frk. Dagmar Kristine Emilie Svendsen er velegnet som plejerske henholdsvis dag og nat. Desuden skal hun være beskæftiget på mands og kvindeafdelingerne. Man spørger, om hun er god og venlig mod patienterne og om hun er af god konstitution. Hospitalet giver hende en god anbefaling: Hun kan klart anbefales

Mpr nr. A072032 - - Dato : 99999999
Forfatter:Jensen, Kristine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejeassistent, sygeplejerske. Kristine Jensen ansættes i 1914 som plejeassistent, men bliver i 1916 ansat som sygeplejerske. Løn 500 kr. stigende med 100 kr. hvert tredje års tjeneste til 800 kr. og fri station og tjenestedragt