Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

        Der er 328 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A109004 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Bilag til 109003 HJ 1- HJ 27

Mpr nr. A122161 - - Dato : 1852104
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab (indlagt i mpr 122160) oprindeligt Jornal: JN 61/1852 < vedr. Udgifter i Juli Quartal 1852. > der er udgifter på 14178 rbd. 1M.

Mpr nr. A117187 - - Dato : 18500115
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet skriver til bygningskommisionen om dettes underretning om byggeriets fremgang og udgifterne der er medgået herti. I forbindelse hermed ønsker ministeriet, at dette får tilsendt kvartalsregnskaber over byggeriet med specifikation af indtægter og udgifter samt udgiftsformål

Mpr nr. A117188 - - Dato : 18500223
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet henvender sig på ny til bygningskommissionen for hutigt miuligt at få oplysninger om byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus, da der i rigsdagen har været forespørgsler herom. Endvidere ønskes et overslag over udgifterne til hospitalets inventar

Mpr nr. A117189 - - Dato : 18500301
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Bygningskommisionens oplysninger til justitsministeriet angående de hidtidige udgifter til byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus og den pengebeholdning, som haves på nuværende tidspunkt

Mpr nr. A117141 - - Dato : 18500406
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fortegnelse over udgifter og indtægter i anledning af opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus for tidsrummet fra september 1848 til 31. marts 1850

Mpr nr. A117190 - - Dato : 18500518
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab over indtægter og udgifter samt beholdninger vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus for tidsrummet fra 1. marts til dato

Mpr nr. A109009 - - Dato : 18500615
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: regenskaber

Tekst:
Udgifter til saadanne bygningsartbeider … der ikke kunde henføres til nogen af de enkelte bygninger, men maattef føres generelt paa hele anlæget. NB. Tillige en oversigt over de andre udgifter til dette byggearbeide. Bilagene er mærkede A -K. Afsluttet 8 dec 1852 A Jordarbeider Rbd 4288.11.7 B: Inventarier - 2352.2.9 C: Vanledningerne - 389.2.8 D: Grundsten - 934.-.13 E: Sokkelsten - 1209.1.9 F: Kalk - 10067.4.- G: Kalklædskningen - 457.-.13 H: Sand - 1574.5.- I Stakitter og Plankeværker.- 1213.5.8 Tilsammen Rbdl 23.177.-.3 K: Summarisk Overssigt , saavelover førnævnte udgifter, som over de udgifter til de forskellige enkelte Bygninger er anvist til udbetaling ved Inspk. Bindesböll. ABC Hovedfronten Rbd 68214.1.8½ DG Celler og Fløibyg. - 35034.5.17/ HJ Hjøkken og Cotoir byg - 5109.5.4 K Stald og Ringmur - 6674.2.8 I alt Rbdl 138213.2.8 3/4

Mpr nr. a109010 - - Dato : 18500618
Forfatter:
Emnegruppe: regnskaber

Tekst:
Bilag til A109009 nr. AK 1 - 198

Mpr nr. A117148 - - Dato : 18500724
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Bygningskommissionen har godkendt det af landsoverretsprokurator Dahl og fuldmægtig Goldchmidt i forening indsendte regnskab over byggeperioden fra november 1847 til udgangen af april 1850 herunder den pengebeholdning, som var ved statusopgørelsen

Mpr nr. A117191 - - Dato : 18500815
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Simony, etatsråd
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab over udgifter, indtægter og beholdning for tidsrummet fra 16. maj til dato. Endvidere ønskes anvist 15000 rdl på Århus amtsstue til landsoverretsprokurator Dahls disposition, samt 1500 på finanshovedkassen i København til etatsråd Simonys dispotion

Mpr nr. A109007 - - Dato : 18500817
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til Byggearbejdet ved den jydske Daareanstalt Hovedfront Bilag mærkede med ABC Summarisk Oversigt A: Murerarbejdet Rbd: 16785.5 B: Forskelligt vedr. Murerarb. - 353.1.1 C: Muurmaterialer - 473.4 D: Tømrerarbeidet - 9161.2.4 E: Savskjærerløn - 824.2.12 F: Tømmermaterialer - 18616.4.4½ G - - - 123.-.- H: Tømmermat. Transport - 819.-.2 I : Snedkerarbeide - 10612.3.15 K: Smede og Jernsstøbearb. - 6432.4.2 L: Malerarbejde - 1842.4.2 M: Blikkenslagerarbejde - 1195.2.9 N: Glarmesterarbejde - 514.5.7 O: Tapetmagerarbeide - 456.-.14 Tilsammen Rbdlr: 68214. 1 .8½

Mpr nr. A117228 - - Dato : 18500906
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Landsoverretsprokurator Dahl meddeler bygningskommissionen, at han er kommet i økonomisk forlegenhed fordi de bevilgede 15000 rdl. endnu ikke er stillet ham til disposition på Århus Amtsstue

Mpr nr. A109008 - - Dato : 18500911
Forfatter:
Emnegruppe: regnskaber

Tekst:
Bilag til a109007 Nr ABC 1 - ABC 168

Mpr nr. A109003 - - Dato : 18500921
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til Byggearbeidet ved den jydske Daareanstalt Kjøkken og Contoir - Bygninger Bilagene mærket HJ A: Murerarbeide Rbd: 1869.2.4 B: Tømrerarbeide 998.2.12 C: Snedkerarbeide 827..14 D: Smede og Jernstøberarbeide 841.4.10 E: Maler, Blikkenslager, Glarmester og Tapetmagerarbeide 574.-.9 Tilsammen Rbdl: 5109.5.4

Mpr nr. A117192 - - Dato : 18501023
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Oversigt over bevægelserne på byggekontoen sinden sidste indberetning dateret den 15. august. Sendt til justitsministeriet fra bygningskommissionen for opførelse af sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A117227 - - Dato : 18501212
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. I et brev til fuldmægtig Goldschmidt beder landsoverretsprokurator Dahl denne om at føre et beløb på 5100 rdl til indtægt i byggeregnskabet for sindssygehospitalet ved Århus. Goldscdhmidt bedes afgive tilståelse herfor enten til bygningskommissionen eller til undertegnede Dahl

Mpr nr. A117140 - - Dato : 18509999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved anlægget af sindssygehospitalet ved Århus i tidsrummet fra 1. maj til 1. september 1850

Mpr nr. A117138 - - Dato : 18509999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus fra starten indtil 1. maj 1850

Mpr nr. A117152 - - Dato : 18510107
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender med denne skrivelse regnskabet for byggeperioden fra 1. september til 31. december 1850 samt meddeler pengebeholdningen pr. 1. januar 1851, alt sammen vedrørende bygggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere stiller han yderligere udgifter i udsigt ud over hvad beholdningen kan dække

Mpr nr. A117194 - - Dato : 18510113
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus for sidste kvartal af 1850. Det oplyses, at der pr 1. januar 1851 var en kassebeholdning på 3331 rdl., og at der i kvartalet er forbrugt 31111 rdl.. Det meddeles endvidere, at de allerede opførte bygninger er forsikret for en sum af 72310 rdl.

Mpr nr. A109002 - - Dato : 18510326
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Bilag til 109001 Mrk. DG 1 - DG 132

Mpr nr. A117153 - - Dato : 18510411
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Liisberg, købmand Brage, H, købmand
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt meddeler herved indsendelsen af regnskabet for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus for perioden fra 1. januar til 31. marts 1851 samt beholdningen af pengemidler pr. 1. april. Endvidere meddeles, at han har sikret sig ret til erstatning fra købmændene Liisberg og H. Brage for en forsinket leverance af tømmer til byggepladsen

Mpr nr. A117195 - - Dato : 18510512
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Byggningskommissionen aflægger herved regnskab for jannuar kvartal for byggearbejdet på sindssygehospitalet ved Århus. Pr. 1. april var der en pengebeholdning på 7791 rdl. og der er i løbet af kvartalet brugt 11615 rdl. på forskellige byggeudgifter. Det meddeles endvidere, at selve byggeriet er startet op 1. marts, og at arbejdet på sidefløjene skrider raskt frem

Mpr nr. A109001 - - Dato : 18510517
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til Byggearbejdet ved den jydske Daareanstalt Celle og Fløjbygningen Bilag mærkede med D. G. Summarisk Oversigt A: Murerarbejdet Rbd: 10802,2,14 B: Forskelligt vedr. Murerarb. - 546.2. 8 C: Muurmaterialer - 919. . D: Tømrerarbeidet - 3742.2. E: Savskjærerløn - 503.4.15 F: Tømmermaterialer - 8954.2.15 G - - - 21. . 2 H: Tømmermat. Transport - 400. 5.9. I : Snedkerarbeide - 3664.3.14/ K: Smede og Jernsstøbearb. - 3934.4.15 L: Malerarbejde - 528. M: Blikkenslagerarbejde - 752.5.6½ N: Glarmesterarbejde - 263.5.14 Tilsammen Rbdlr: 35 037.5.1 1/4

Mpr nr. A117045 - - Dato : 18510521
Forfatter:
Emnegruppe: REgnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet til bygningskommissionen for sindssygehospitalet ved Århus angående regnskabsaflæggelsen og budgettet for hospitalet med hensyn til terminier og beløbenes påligning

Mpr nr. A117157 - - Dato : 18510611
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt indsender med denne følgeskrivelse kvartalsregnskabet for april kvartal 1851 vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Pengebeholdningen pr. 1/7 er nævnt samt beholdningen pr. dags dato. Endvidere medfølger til regnskabet besvarelse af spørgsmålene vedrørende det tidligere regnskab

Mpr nr. A117197 - - Dato : 18510623
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskabet. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab til justitsministeriet over byggeriet i april kvartal. Der er ialt anvendt 122384 rdl. til byggeriet på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A117232 - - Dato : 18510629
Forfatter:Simony, etatsråd Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Landsoverretsprokurator Dahl skriver til etatsråd Simony angående forskellige sager vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Det drejer sig om udgifter og indtægter hertil samt om ansættelser af personale. Desuden indeholder brevet nogle private betragtninger

Mpr nr. A117196 - - Dato : 18510699
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Papir med forskellige regnskabsoplysninger vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus uden nærmere angivelse af for hvilken periode, regnskabesoplys ningerne stammer

Mpr nr. A117198 - - Dato : 18510729
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Bygninigskommissionen aflægger herved regnskab for april kvartal vedrørende sindssygehospitalet ved Århus. Der er anvendt et beløb på 32330 rdl. til byggeriet. Endvidere meddeles, at der den 25. juli har været rejsegilde på sidefløjene og cellebygningerne, og at der kun resterer at bygge lade- og staldbygninger. Forsikringssummen for de allerede opførte bygninger er nu opgjort til 138790 rdl

Mpr nr. A109005 - - Dato : 18511007
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til Byggearbeidet ved den jydske Daareanstalt Staldbygning og Ringmur Bilag merkedemed K A: Murerarbeide Rbd: 2899.-.- B: Tømrerarbeide 2919.2.4 C: Snedkerarbeide 448.1.12 D: Smede og Jernstøberarbeide 238.-.8 E: Maler, Blikkenslager, Glarmester 169.4.- Tilsammen Rbdlr. 6674.2.8

Mpr nr. A109006 - - Dato : 18511007
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Bilag til 109005 Nr K1 - K28

Mpr nr. A117159 - - Dato : 18511008
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Med denne skrivelse følger byggeregnskabet for juli kvartal 1851 med tilhørende bilag fra fuldmægtig Goldschmidt til bygningskommissionen. Endvidere følger svar på kommissionen. Endvidere følger svar på kommissionens bemærkninger til det foregående kvartalsregnskab

Mpr nr. A117199 - - Dato : 18511027
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab til justitsministeriet for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus i juli kvartal. Der er anvendt et beløb af størrelsen 26994 rdl.. Det meddeles, at de sidste bygninger er kommet under tag, og håndværkerne er gået igang med den invendige indretning

Mpr nr. A117161 - - Dato : 18511227
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Simony, justitsråd
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Pengeforsendelse. Justitsråd Simony dender med denne skrivelse beløbet 5000 rdl til landsoveretsprokurator Dahl. Pengene er på fuldmagt fra hr. Dahl hævet i finanshovedkassen

Mpr nr. A117139 - - Dato : 18519999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab for 2. kvartal 1851, for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A117162 - - Dato : 18520121
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hermed indsender fuldmægtig Goldschmidt kvartalregnskab for oktober kvartal 1851 over byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus med tilhørende bilag. Pengebeholdningen pr. 1. januar er opgjort til 6243 rdl.

Mpr nr. A108002e - - Dato : 18520124
Forfatter: Otto m Beck
Emnegruppe: regnskaber

Tekst:
6 sager m. Noter og Fragtbreve fra Otto m Beck Stilet til Prokurator Dahl om leveringer med skibet Anders Sandø Ørsted.

Mpr nr. A117200 - - Dato : 18520209
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus i oktober kvartal 1851 til justitsministeriet. Der er i kvartalet anvendt et beløb på 18501 rdl. Det meddeles, at forsikringssummen nu er opgjort til 167750 rdl

Mpr nr. A117208 - - Dato : 18520305
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overslag over udgifterne til havens tilsåning samt beplantning og til markens tilsåning for perioden fra 1. februar til 1. juni

Mpr nr. A117165 - - Dato : 18520413
Forfatter:Steenberg, opsynsmand Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskaber. Fuldmægtig Goldschmidt den der med denne skrivelse byggeregnskabet for januar kvartal samt besvarelse af spørgsmålene vedrørende det foregående regnskab vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere meddeler han, at opsynsmand Steenberg efter kommissionens ønske er blevet afskedigt med virkning fra 1. apirl

Mpr nr. A117100 - - Dato : 18520413
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Steenberg, opsynsmand
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender med denne skrivelse regnskabet for januar kvartal 1852 samt besvarelse af bemærkningerne til regnskabet for oktober kvartal 1851. Endvidere bekræftes afskedigelsen af opsynsmand Steenberg til 1. april 1852. Det drejer sig om bygningskommissionens regnskab

Mpr nr. A117166 - - Dato : 18520428
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Herved indsender fuldmægtig Goldschmidt en ekstrakt af kassebogen over byggerieet af sindssygehospitalet ved Århus tilbygningskommissionen, hvoraf det fremgår, at kassebeholdningen er på 16946 rdl.. Endvidere medsender han et par andragender, han har modtaget vedrørende ansættelse ved hospitalet

Mpr nr. A117167 - - Dato : 18520505
Forfatter:Ette, konduktør
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Opgørelse over status for sindssygehospitalet ved Århus pr. 1. maj 1852, herunder en detaljeret gennemgang af forestående udgifter dels til selve byggeriets færdiggørelse, hvor der er et bilag fra konduktør Ette, dels til inventar, avlsredskaber m.v.. Opgørelse af disponible pengemidler og den derved fremkomne underbalance, som beløber sig til 1092 rdl.

Mpr nr. A117168 - - Dato : 18520508
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev til landsoverretsprokurator Dahl, hvori der sker en bekræftelse af et fra denne modtaget beløb på 589 rdl. og 12 skl. til dækning af en aftalt udgift, som ikke framgår af brevet

Mpr nr. A117169 - - Dato : 18520512
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, landsoverretsprokurator Ette, konduktør Bennickow, smedemester
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev fra bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt, hvori nævnes betaling, som har fundet sted til smedemester Bennickow. Imidlertid er kommissionen blevet i tvivl om, hvorvidt dette krav fra smedemesteren var berettiget, hvorfor Goldschmidt ved henvendelse til konduktør Ette bedes undersøge sagen nærmere. Endvidere nævnes nogle andre regninger, som han bedes honorere. Endvidere er der opslået tvivl om størrelsen af en stoleleverance, hvilket han bedes undersøge nærmere. Til lettelse ved udpakningen af nogle tilsendte isenkramvarer har kommissionen fået tilsendt en fortegnelse herover, som hermed tilstilles Goldschmidt, som denne bedes udlevere til forvalter Bøggild, at der på Århus Amtsstue er et beløb på 1000 rdl. stillet til landsoverretprokurator Dahls disposition

Mpr nr. A117170 - - Dato : 18520523
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Bindesbøll, inspektør Brøttrup Ette, arkitekt Bernicov, smedemester
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev fra fuldmægtig Goldschmidt til bygningskommissionen, hvori han meddeler, at det beløb, som smedemeter Berneicov har hævdet at have til gode, efter konferering med Arkitekt Ettte er godkendt og ført til udgift tillige med beløb, som skyldtes til Brøttrup og inspektør Bindesbøll. Endvidere meddeler han, at det forlængst anviste beløb på 10000 rdl endnu ikke er hævet, men vil blive det i nær fremtid

Mpr nr. A117171 - - Dato : 18520608
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
1852 Regnskab. Opgørelse over status for sindssygehospitalets byggeregnskab pr 1. juni 1852 tilligemed en ekstrakt af kassebogen for samme opgjort fra 26. april gil 5. juni 1852. Der er en fortegnelse over forestående udgifter og de dertil disponible summer

Mpr nr. A117172 - - Dato : 18520616
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev fra bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt, hvori meddeles, at der medfølger en kvittering fra bygningsinspektør Bindesbøll for modtagelsen af et beløb på 100 rdl., som bedes ført til udgift i byggeregnskabet. Endvidere medfølger fem regninger, som skal forsynes med attestation mht. prisen og rigtig levering. Disse regninger bedes tilbagesendt snarrest muligt

Mpr nr. A117184 - - Dato : 18520616
Forfatter:Simony, etatsråd Bindesbøll, bygningsinspektør Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Etatsråd Simony skriver som medlem af bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt, idet han vedlægger en kvittering fra bygningsinspektør Bindesbøll for modtagelsen af 600 rdl. Endvidere sender han fem regninger som skal attesteres dels for prisens rigtighed, dels for rigtig levering af de nævnte varer. Regningerne bedes tilbagesendt snarest

Mpr nr. A117173 - - Dato : 18520618
Forfatter:Haunstrrup
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hr. Haunstrup skriver til bygningskommissionen i anledning af den modtagne tilståelse for god levering til bygeriet af sindssygehospitalet ved Århus, idet han vedlægger en regning for det leverede, som beløber sig til 2399 rdl 5 skl

Mpr nr. A117174 - - Dato : 18520623
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender med denne skrivelse de fra bygningskommissionen til stillede regninger 5 i tal tilbage til denne i attesteret tilstand, idet det dog bemærkes, at nogle af varerne endnu ikke er udpakkede, hvorfor attestationen må tages med forbehold. Endvidere meddeles, at han har givet forvalter Bøggild forskud på lønnen beløbende sig til 60 rdl., hvilket ønskes godkendt af kommissionen

Mpr nr. A117175 - - Dato : 18520628
Forfatter:Simony, etatsråd Goldschmidt, fuldmægtig Bindesbøll Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Etatsrås Simony skriver som medlem af bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt angående dennes brev af 23. juni, idet forskuddet til forvalter Bøggild godkendes. Endvidere præsenterer han en række beløb, som er udbetalt til en række navngivne personer, som bedes ført til udgift i byggeregnskabet. Endvidere nævnes et beløb på 100 rdl. som skal fradrages i hr. Bindesbølls løn samt nogle andre beløb, således at Bindesbølls konto ialt skal belastes med 525 rdl. Tilsidst meddeler han sin afrejse til Århus næste dags aften

Mpr nr. A108045 - - Dato : 18520629
Forfatter:for Boghandler Otto Schwartz: E Petersen
Emnegruppe: regnskaber

Tekst:
Brev til Dahl Følgeseddel og regning (a108045a ) for billede af hans Majestæt kongen afsendt med Dampskibet Juno. Prisen er Rbd. 5.1.8

Mpr nr. A117176 - - Dato : 18520701
Forfatter:Bruun, Johs J
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hr. Johs J. Bruun tilbagesender en regning i kvitteret stand til bestyrelsen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A117177 - - Dato : 18520704
Forfatter:Bruun, Johs J
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig sender hermed byggergnskabet for april kvartal, som udviser en beholdning på 20215 rdl. ved kvartalets udløb. Bygningskommssionen bedes bemærke, at der ikke er ført nogen udgift for linnedsyning, da dette arbejde endnu ikke er afsluttet. Nogle bilag vedrørende kvitteringer fra Johs. J. Bruun vil blive eftersendt, når de foreligger

Mpr nr. A117137 - - Dato : 18520713
Forfatter:Simony Goldschmidt, Sagfører fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Genpart af bygningskommissionens af Simony til justitsministeriet aflagte regnskab for tidsrummet indtil 1. juli 1852 med følgebrev til sagfører fuldmægtig Goldschmidt Århus

Mpr nr. A122061 - - Dato : 18520718
Forfatter:Selmer, Dahl , Jespersen
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Brev fra Selmer, hvvor han meddeler at han har indbudt dr. Jespersen til Direktionsmøde for at få afklaret nogle regnskabmæssige uklarheder omkring det af Simony insendte regnskab. Med påtegninger af Jespersen og Dahl

Mpr nr. A117178 - - Dato : 18520722
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hermed sender bygningskommissionenen byggeregnskabet for april kvartal fosynet med kommissionens bemærkninger tilbage til fuldmægtig Goldschmidt. Han bedes snarest muligt tilbagesende svar på de stillede spørgsmål, da kommissionen agter inden længe at gøre det samlede regnskab op med justitsministeriet

Mpr nr. A117180 - - Dato : 18520723
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt indsender herved nogle manglende bilag vedrørende byggeregnskabet for april kvartal i kvitteret stand. Endvidere udbeder han sig tilsendt nogle bilag fra kommissionen til sit regnskab, der mangler for januar kvartal og april kvartal

Mpr nr. A117179 - - Dato : 18520728
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt tilbagesender herved sit byggeregnskab for april kvartal forsynet med besvarelser på de af kommissionen stillede spørgsmål. Endvidere meddeler han, at den tilstillede regning fra Simonsen & Weel er videregivet til forvalter Bøggild til attestation, således at den inden ugens udgang vil være at tilsende kommissionen

Mpr nr. A117185 - - Dato : 18520817
Forfatter:Simony, etatsråd Selmer, læge Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Etatsråd Simony meddeler læge Selmer, at han har tilstillet fuldmægtig Goldschmidt en afskrift af byggeregnskabet frem til 30. juni., da pengebeholdningen var 7317 rdl.. Herefter nævner han udgifterne frem til og med 16. august tilligemed den på dette tidspunkt værende pengebeholdning, som var på 2320 rdl.. Endevidere sender han hermed afleveringsforretningen med sin underskrift på bygningskommissionens vegne

Mpr nr. A117186 - - Dato : 18520819
Forfatter:Simony, etatsråd Selmer, læge Goldschmidt, fuldmægtig Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Etatsråd Simony skriver til læge Selmer om nogle regninger, han har tilsendt ham eller fuldmægtig Goldschmidt til attestation for rigtig levering, men tilsyneladende ikke har fået tilbage. I et ps. kommer han med den oplysning, at han ved nærmere eftertanke husker, at han har fået dem tilbagesendt med utilstrækkelig attestation fra fuldmægtig Goldschmidt, og under forvalter Bøggilds ophold i København har overladt dem til ham. Hr. Bøggild havde ved den lejlighed sagt, at attestationen først kunne finde sted, når de pågældende varer var blevet udpakkede og eftersete. Endvidere udbeder han sig en afskrift af efleveringsforretningen til sit regnskab

Mpr nr. A117182 - - Dato : 18520820
Forfatter:Bøggild, forvalter Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender herved en række regninger modtaget fra bygningskommessionen tilbage til denne efter at have regnskabsført dem tilligemed nogle nye regninger som forvalter Bøggild har attesteret for varemodtagelsen

Mpr nr. A117183 - - Dato : 18520822
Forfatter:Selmer, læge Simony, kulturminister Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Læge Selmer skriver til kulturminister Simony For herved at overbringe nogle ønskaede regninger, som savnedes, da forvalter Bøggild havde forlagt dem. Endvidere vil han snarest sende nogle andre ønskede regninger til brug ved byggeregnskabet, som fuldmægtig Goldschmidt er i besiddelse af. Endevidere lover han at sende en genpart af overleveringsforretningen, så snart den kommer tilbage efter at være rundtsendt til direktionens medlemmer til underskrift

Mpr nr. A117202 - - Dato : 18520899
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Opgørelse over bygningsvæsnets status den 16. august for sindssygehospitalet ved Århus. Specifikatation af den disponible pengesum samt forestående udgifter. Herefter fremkommer en underbalance på 2504 rdl

Mpr nr. A117201 - - Dato : 18520927
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Bygningskommissionen opgør herved det totale beløb, som er modtaget af statskassen til brug ved opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus. Der er ialt bevilliget 263000 rdl., hvoraf der resterer en beholdning på 27532 rdl., som overdrages til den nyudnævnte direktions dispotion

Mpr nr. A117204 - - Dato : 18521010
Forfatter:Simony, etatsråd overlæge, Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Eatsråd Simony skriver til overlæge Selmer angående nogle regnskabsoplysninger, som Selmer har ønsket Iøvrigt takker han denne for den modtagne indberetning om hospitalets drift

Mpr nr. A117211 - - Dato : 18521011
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender hermed regnskabet for hospitalets udgifter i juli kvartal tilhørende 138 bilag til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. Han beder om tilståelse herfor fra direktionen

Mpr nr. A122160 - - Dato : 18521011
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Følgebrev til regnskab (indlagt mpr 122161) oprindeligt Jornal: JN 61/1852 < vedr. Udgifter i Juli Quartal 1852

Mpr nr. A117203 - - Dato : 18521018
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Opgørelse over bygningsvæsnets status pr. 1. oktober 1852 for sindssygehospitalet ved Århus. Secifikation af de disponible summer og forestående udgifter. Derved fremkommer en underbalance på 5398 rdl. Desuden afskrift af den for hospitalet af fuldmægtig Goldschmidt første kassebog

Mpr nr. A117215 - - Dato : 18521020
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet anmoder i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om at få oplyst, om og i bekræftende fald hvor store bekostninger der behøves, før hospitalet kan betragtes som færdigopført og færdigindrettet

Mpr nr. A117225 - - Dato : 18521023
Forfatter:Selmer, overlæge Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overlæge Selmer skriver til fuldmægtig Goldschmidt angående nogle regnskabsspørgsmål

Mpr nr. A116169 - - Dato : 18521027
Forfatter:Dahl Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev fra Dahl til Selmer vedr. regnskabet

Mpr nr. A117209B - - Dato : 18521030
Forfatter:Simony, etatsråd overlæge, Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Etatsråd Simony meddeler overlæge Selmer, hvilke udgifter han har haft siden 10. oktober. I øvrigt takker han for den modtagne bog om hospitalet

Mpr nr. A116091 - - Dato : 18521031
Forfatter:Bindesbøll
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. En herre, hvis underskrift jeg ikke kan tyde, anmoder om at få de sidste bilag tilsendt så Bindesbølls opgave i byggesagen kan få ende. Indlagt i brevet er et andet, der handler om vandledningen og gårdens indretning, som Bindesbøll ikke har taget sig af

Mpr nr. A117226 - - Dato : 18521102
Forfatter:Bindesbnøll, bygningsinspektør Goldschmidt, fuldmægtig Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overlæge Selmer anmoder i et brev til fuldmægtig Goldschmidt om dennes mening om en skrivelse indeholdende nogle regnskabsoplysninger tilsyneladende fra bygningsinspektør Bindesbøll

Mpr nr. A104337 - - Dato : 18521110
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Underbalance. Der har på regnskabet i forrige finansår været en underbalance, som man har søgt dækket af tilskud ved tillægsbevilling, hvilket ministeriet har approberet, idet der anvises 2500 kr, som dog ikke dækker hele underbalancen, idet der er en beholdning af viktualier, som delvist overføres til indeværende finansår. Hvilket meddeles til kontoret fra direktionen

Mpr nr. A117218 - - Dato : 18521228
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus beder i et brev til justitsministeriet om at måtte få inddækket den underbalance, som fremgår af dennes opgørelse til ministeriet dateret 3. november vedrørende de resterende udgifter til færdiggørelse af hospitalet

Mpr nr. A117209A - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnksab. Oversigt over anviste regninger ved sindssygehospitalet ved Århus fra 1. maj til 16 august

Mpr nr. A117213 - - Dato : 18530107
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved opførelsen af og anskaffelse af inventar til sindssygehospitalet ved Århus i oktober kvartal 1852

Mpr nr. A118001 - - Dato : 18530110
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender hoslagt regnskabet for indtægter og udgifter i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus til dennes direktion. Regnskabet dækker oktober kvartal 1852. Endvidere gør han afslutningsstatus over sit virke som regnskabsfører for byggeriet, da dette nu er afsluttet, idet han ønsker kvittering for en række dokumenter vedrørende byggeriet, som han har haft liggende, og som bør opbevares i hospitalets arkiv. Disse dokumenter medsendes iflg. det med regnskabet vedlagte brev

Mpr nr. A117219 - - Dato : 18530114
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet meddler direkttionen for sindssygehospitalet ved Århus, at det beløb på 6000 rdl. som udgør underbalance på byggeregnskabet vil blive søgt inddækket ved en tillægsbevilling på finansloven, I første omgang ser ministeriet sig kun i stand til at anvise 1600 rdl som supplement til de driftsmidler, som allerede er bevilgede

Mpr nr. A118022 - - Dato : 18530120
Forfatter:Simony, kulturminister
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Kulturminister Simony tilstiller hermed direktionen for sindssygehospitalet ved Århus regnskabet over de sidste penge på bygningskontoen 7317 rdl. tilligemed at beløb på 179 rdl., som han selv har udlagt. Regnskabet er vedlagt

Mpr nr. A117214 - - Dato : 18530128
Forfatter:Borch, bogholder Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktionen tilstiller herved bogholder Borch Det af fuldmægtig Goldschmidt udarbejdede regnskab vedrørende udgifter og indtægter i forbindelse med førdiggørelsen og indretningen af sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A118023 - - Dato : 18530128
Forfatter:Borch, bogholder Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Det overlades herved bogholder Borch at videreføre det regnskab, som fuldmægtig Goldschmidt hidtil har ført for bygningskommissionen vedrørende opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus. I denne forbindelse ventes det, at der på tillægsbevillingsloven gives et beløb på 6000 rdl. yderligere til færdigindretning af hospitalet

Mpr nr. A116137 - - Dato : 18530305
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. 2 breve fra den herre, der har ført regnskab for byggekommissionen, da anstalten blev bygget. Han he overtaget regnskabet i 1850. Navnet kan jeg ikke læse Goldschmidt?

Mpr nr. A117220 - - Dato : 18530515
Forfatter:Simony, etatsråd
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktionen søger i et brev til etatsråd Simony at formå denne til at gøre sin indflydelse i justitsministeriet gældende for at udvirke den tidligere ansøgte bevilling på 6000 rdl derfra. Hospitalet er allerrede kommet i en vanskelig situtation, idet der er disponeret ud fra den forudsætning at beløbet var kommet med i tillægsbevillingsloven. Beløbet skal anvendes til fuldførelse af sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A118027 - - Dato : 18530519
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus for tidsrummet fra 1. juli 1852 til 31. marts 1853

Mpr nr. A118028 - - Dato : 18530519
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fortegnelse over udgifter til viktualier ved sindssygehospitalet ved Århus for tidsrummet fra 26 august 1852 til 31. marts 1853.

Mpr nr. A117221 - - Dato : 18530524
Forfatter:Selmer, overlæge Simony, etatsråd
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Etatsråd Simony skriver til overlæge Selmer Angående sagen om beløbet 6000 rdl. som direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønsker bevilget til færdiggørelse af hospitalet. Han meddeler, at der efter kontakt med justitsministeren er kommet skred i sagen, således, at finansministeriet i løbet af 8-14 dage vil anvise beløbet

Mpr nr. A117222 - - Dato : 18530611
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet meddelser direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at man ikke ser sig i stand til at anvise beløbet på 6000 rdl. Da finansloven for indeværende år endnu ikke er vedtaget. Beløbet skulle dække udgifterne til færdiggørelse af hospitalet

Mpr nr. A116144 - - Dato : 18530714
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Skat. Skal alle lavere officianrter betale bygningsskat?

Mpr nr. A118043 - - Dato : 18530811
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator overlæge, Selmer Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev fra overlæge Selmer til landsoverretsprokurator Dahl ledsagende kasseekstrakten for juli måned, hvori han gør opmærksom på nogle ændringer i bogholderiet, som forvalter Bøggild har foretaget vedrørende konteringen af avlsbrugts indtægter og udgifter som bestanddel af hospitalets samlede økonomi. Dahls svar herpå er noteret på dokumentet dateret 16. august

Mpr nr. A118086 - - Dato : 18531209
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at der på Årehus Amtsstue henligger et beløb på 3000 rdl. til udbetaling til forvalter Bøggild

Mpr nr. A117217 - - Dato : 18531210
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet anviser herved til forvalter Bøgggild på Århus amtsstue beløbet 6000 rdl til bestridelse af udgifter i forbindelse med sindssygehospitalets færdiggørelse

Mpr nr. A117206 - - Dato : 18539999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Afholte udgifter af kontoen på 5200 rdl. for årene 1851 og 1852

Mpr nr. A118026 - - Dato : 18540203
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at der på Århus Amtsstue henligger beløbet 4000 rdl. at anvise til forvalter Bøggild til bestridelse af udgifter i indeværende kvartal

Mpr nr. A118055 - - Dato : 18540209
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus formentlig fra forvalter Bøggild, hvori der gøres status over den forløbne del af regnskabsåret. Specielt koncentreres der om forbruget af viktualier, hvor der har været en ovrskridelse af budgettet. Der er sammenligninger med forbrug og priser fra det sidste regnskabsår. Endvidere er der regnskabsopstilling for avlsvæsenet

Mpr nr. A115272 - - Dato : 18540214
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Viktualiekonto. Der er ubalance på viktualiekontoen, men forvalteren forklarer det med, at der er taget hjemmeproducerede viktualier med i regnskabet

Mpr nr. A116140 - - Dato : 18540516
Forfatter:Dahl Borch Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Borch har udarbejdet et regnskab der sendes til gennemsyn hos Dahl. Selmer mener ikke der er underbalanmce på andre konti en bespisningen

Mpr nr. A119017B - - Dato : 18540524
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Beretning til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra forvalteren sammesteds vedrørende forskellene mellem de bevilgede beløb i næstkommende finansår og de hidtil forbrugte og forventet forbrugte beløb i det nuværende finansår

Mpr nr. A118040 - - Dato : 18540529
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at dette har foranlediget en bevilling fra finansministeriet at anvise hospitalet på Århus Amtsstue. Beløbet er på 5000 rdl.

Mpr nr. A119019B - - Dato : 18540614
Forfatter:forvalter, Bøggild
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Følgeskrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet sammen med en opgørelse fra forvalter Bøggild vedrørende forskellen mellem udgifterne i igangværende finansår og det kommende til denne opgørelse

Mpr nr. A118031 - - Dato : 18540703
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Til brug for revisionen af regnskabet for finansåret 1852-53 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus ønsker justitsministeriet tilsendt en genpart af budgettet for det pågældende år fra direktionen

Mpr nr. A116149 - - Dato : 18540722
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev med kommentarer til regnskabet

Mpr nr. A119043A - - Dato : 18540724
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Rykkerskrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori regnskabet for hospitalet i finansåret 1853-54 bedes indsendt snarest mulig

Mpr nr. A119051B - - Dato : 18540726
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet anmoder om direktionen for sindssygehospitalet ved Århus aflægger endelig regnskab over anvendelsen af de fra bygningskommissionen modtagne pengemidler til færdiggørelse af hospitalet

Mpr nr. A118039 - - Dato : 18540818
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter. Skrivelse til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet, hvori der under henvisning til en vedlagt skrivelse fra forvalter Bøggild anmodes om at måtte få anvist et beløb på 5000 rdl. på sædvanlig måde til dækning af udgifter i indeværende kvartal

Mpr nr. A118033 - - Dato : 18540826
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskabsrevision. Den fra justitsministeriet tilsendte revisionsrapport for regnskabet vedrørende sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1852-53 og hospitalets svar på de i revisionsrapporten gjorte antegnelser til regnskabet

Mpr nr. A119066B - - Dato : 18540826
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktionen skriver til justitsministeriet angående det ønskede regnskab for anvendelsen af det fra bygningskommissionen overdragne pengebeløb. sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A118041 - - Dato : 18540831
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter. I anledning af direktionens skrivelse af 18. august har justitsministeriet foranlediget en bevilling fra finansministeriet at anvise på Århus Amtsstue til sindssygehospitalet ved Århus. Beløbet er på 5000 rdl.

Mpr nr. A116146 - - Dato : 18541018
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev fra Dahl om behandlingen af anvisninger hos forvalter og bogholder

Mpr nr. A118042 - - Dato : 18541121
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Skrivelser fra justitsministeriet, hvori meddeles, hvilke beløb, der på anmodning fra sindssygehospitalet ved Århus er anvist dette på Århus Amtsstue. Beløbene er på 4000, 6000 og 1000 rdl.

Mpr nr. A119046A - - Dato : 18549999
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus for året fra 1. april 1853 til 31. marts 1854. En følgeskrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen er vedlagt

Mpr nr. A119046A - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus for året 1. April 1853 til 31. Marts 1854. En følgeskrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen er vedlagt.

Mpr nr. A119052B - - Dato : 18550119
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende afslutningen af byggeregnskabet for hospitalets opførelse. Vedlagt følger revisionens anmærkninger til det tidligere indsendte regnskab, hvilke bedes besvarede

Mpr nr. A118034 - - Dato : 18550305
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Decision på ekstrakt af antegnelserne til det for sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for perioden fra 1. juli 1852 til 31. marts 1853. Følgebrev fra justitsministeriet er vedlagt

Mpr nr. A119054B - - Dato : 18550315
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Rundskrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer vedrørende besvarelsen af anmærkningerne til det til judtitsministeriet indsendte byggeregnskab

Mpr nr. A119047A - - Dato : 18550324
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriets revisionsantegnelser til det af sindssygehospitalet ved Århus indsendte regnskab for finansåret 1853-54. Hospitalets besvarelser herpå, samt et brev fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer, hvori antegnelserne omtales

Mpr nr. A119058B - - Dato : 18550324
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Det af bogholder Borch udarbejdede afsluttende regnskab over byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus efter overtagelsen fra bygningskommissionen tilligemed en følgeskrivelse til direktionen

Mpr nr. A119057B - - Dato : 18550330
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne for sindssygehospitalet ved Århus fra overlæge Selmer, hvori besvarelserne af revisionsantegnelserne til det afsluttede byggeregnskab præsenteres til underskrift tilligemed den skrivelse, som skal medsendes til justitsministeriet

Mpr nr. A119053B - - Dato : 18550331
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Følgebrev til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i forbindelse med besvarelsen af de anmærkninger, som revisionen har knyttet til det aflagte byggeregnskab

Mpr nr. A119059B - - Dato : 18550402
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Justitsministeriet kvitterer herved for modtagelsen af byggeregnskabet med tilhørende bilag tilligemed kassebeholdningen ved regnskabets afslutning. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119024A - - Dato : 18550505
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at beløbet, som statskassen vil stille til hospitalets disposition i finansåret 1855-56, endelig er fastsat til 20900 rdl.

Mpr nr. A120018 - - Dato : 18550514
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Udgiftsforslag udarbejdet af forvalter Bøggild i anledning af den forestående budgetlægning for finansåret 1856-57. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120029 - - Dato : 18550518
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra landsoverretsprokurator Dahl til overlæge Selmer i anledning af dennes gennemsyn af regnskabet for året 1854-55. Endvidere to papirer med Dahls skrift i samme anledning. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120028 - - Dato : 18550520
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1854 til 31. marts 1855. Fem regnskabsbliag er vedlagt

Mpr nr. A104371 - - Dato : 18550523
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. I henhold til lov af 1840 om regnskabsvæsen, anmodes ministeriet om, at der kvartaliter bliver indsendt kasseekstrakt til ministeriet

Mpr nr. A119048A - - Dato : 18550605
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af de af denne indsendte besvareler af revisionsantegnelserne vedrørende regnskabet for 1853-54

Mpr nr. A120051 - - Dato : 18550612
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et nyt krav derfra om indsendelse af kasseekstrakt kvartalsvist, hvilket kræves for fremtiden

Mpr nr. A119049A - - Dato : 18550623
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet giver herved sin kvittering for aflagt regnskab for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1853-54

Mpr nr. A119061B - - Dato : 18550709
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Direktionen oversender herved til justitsministeriet en kvittering fra Århus Amtsstue på overdragelsen af restindeståendet på Byggekontoen. Endvidere ønskes udleveret bygningskommissionens administrative papirer til hospitalets arkiv

Mpr nr. A120082 - - Dato : 18551018
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Forvalter Bøggild skriver til direktionen i anledning af en overskridelse af linnedkontoen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120034 - - Dato : 18551231
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedlagt antegnelserne til det indsendte regnskab for finansåret 1854-55. Antegnelserne, som medfølger skrivelsen, bedes besvarede inden for en frist af seks uger

Mpr nr. A120090 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overslag over omkostningerne ved en patients ophold på sindssygehospitalet ved Århus. Tillige specifikation af personalets lønninger

Mpr nr. A120035 - - Dato : 18560127
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori nogle poster i regnskabet for finansåret 1854-55, hvortil ministeriets revision har knyttet nogle antegnelser, uddybes nærmere

Mpr nr. A120037 - - Dato : 18560214
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktionen skriver til justitsministeriet for at udbygge besvarelsen af antegnelserne til regnskabet for finansåret 1854-55 for nogle posters vedkommende. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120038 - - Dato : 18560215
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at regnskabs-overskridelserne for to posters vedkommende nævnt i brevet kan føres som udgift for det anvendte beløb

Mpr nr. A120039 - - Dato : 18560312
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. justitsministeriet kvitterer herved for vel aflagt regnskab vedrørende finansåret 1854-55 på betingelse af, at nogle poster overføres og berigtiges i regnskabet for det følgende finansår. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A006035 - - Dato : 18560519
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Revision. Justitsministeriet udbeder sig tilsendt et beløb af 84 rdl 32 sk til dækning af resten af ekstraudgifter til dækning af forskudte udgifter til lønninger i 1854

Mpr nr. A006030 - - Dato : 18560519
Forfatter:Nyholm Ingeslev
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. På foranledning af Ingerslev er budgettet for 1856-57 blevet revideret og der er følgende bemærkninger, brød til 2den klasses patienter er beregnet forkert, underskrevet Nyholm

Mpr nr. A006011 - - Dato : 18560524
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for sindssyge i finansåret 1855-56

Mpr nr. A120033 - - Dato : 18560601
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori han beder om tilståelse for de med regnskabet for finansåret 1854-55 vedføjede indtægts- og udgiftsbilag. skrivelsen er vedføjet en bemæørkning om, at attestation er givet den 4. juni 1855

Mpr nr. A119025B - - Dato : 18560615
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelser til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra justitsministeriet, hvori meddeles beløb til anvisning på Århus Amtsstue til forvalter Bøggild. Beløbene er gange 6000 rdl. og 5500 rdl..

Mpr nr. A006012 - - Dato : 18570328
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Antegnelser. Ved at tilstille direktionen hoslagte antegnelser til at for den Nørrejydske Helbredelses anstalt for sindssyge aflagte regnskab for finansåret 1855-56, skulde jeg tjenstligt anmode om, at samme behørigt besvarede og berigtigede, inden en tid af 4 uger hertil maa blive tilbagesendte

Mpr nr. A121011 - - Dato : 18570329
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Følgeskrivelse fra forvalteren og bogholderen til direktionen i anledning af oversendelsen af regnskabet for finansåret 1856-57 samt inventarfortegnelse og biblioteksfortegnelse, hvorfor der udbedes kvittering meddelt. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A116038 - - Dato : 18570412
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Der er sket nogle overskridelser, desværre er en af dem på 700 rdl. kommet for sent. Forvalteren skylder skylden på Borch der for tiden er på påskeferie i Bjerge herred. Forvalteren er meget ked af omstændighederne

Mpr nr. A006009 - - Dato : 18570420
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskabsantegnelser. Antegnelser til regnskabet for finansåret 1855-56

Mpr nr. A121004 - - Dato : 18570430
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab for viktualier i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104345 - - Dato : 18570502
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Driftstilskud. Direktionen har indsendt andragende til justitsministeriet om udbetaling af 1400 rdl., som ministeriet ikke ønsker at udbetale, da finansåret er overskredet

Mpr nr. A121002 - - Dato : 18570530
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1856-57

Mpr nr. A121012 - - Dato : 18580125
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Antegnelser fra revisionskontoret for stifterne med tilhørende skrivelse fra justitsministeriet til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for finansåret 1856-57

Mpr nr. A009063 - - Dato : 18580206
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Oversigt over se respektive contis status i anstaltens regnskab for januar kvartal 1858 i henhold til den til direktionen indgivne kasseekstrakt for december forrige år

Mpr nr. A121013 - - Dato : 18580412
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet giver herved med et enkelt forbehold sin kvittering for regnskabsaflæggelen vedrørende finansåret 1856-57. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A009036 - - Dato : 18580518
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i aaret fra 1. april 1857 til 31. marts 1958

Mpr nr. A104366 - - Dato : 18580612
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Kvittering til kontoret fra direktionen på aflevere regnskab med tilhørende bilag

Mpr nr. A009037 - - Dato : 18581208
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Antegnelser til hovedregnskabet for finansåret 1857-58

Mpr nr. A121055 - - Dato : 18581231
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Oversigt over de respektive kontis status i anstaltens regnskab for januar kvartal i henhold til den til direktionen indgivne kasseekstrakt for december 1858. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A009038 - - Dato : 18590111
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Kvittering for regnskabet med antegnelserne besvaret for finansåret 1857-58

Mpr nr. A009028 - - Dato : 18590599
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i året fra den 1. april 1858 til den 31. marts 1859

Mpr nr. A116028 - - Dato : 18590602
Forfatter:Jørgensen, koduktør Meldahl, arkitekt
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. En mand ved navn Jørgensen, som formentlig er koduktør for arkitekt Meldahl underskriver og anviser regninger til udbetaling, hvilket forvalteren ikke vil acceptere

Mpr nr. A116031 - - Dato : 18600227
Forfatter:Bøggild Borch
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Restancelister. Da der verserer en sag med en købmand i Agger om restance, som ikke er kommet til direktionens kundskab ønsker direktionen at kontoret månedligt skal indsende restancelister. Bøggild og Borch svarer, at det ville blive et stort arbejde, idet man i nogle måneder skulle opføre næsten hele anstaltens belægning. Endvidere mener man, at det vil give meget arbejde til kontoret at udarbejde sådanne lister, og at man ikke råder over tilstrækkelig arbejdskraft

Mpr nr. A104343 - - Dato : 18600314
Forfatter:Nielsen, købmand
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Restanceliste. Foranlediget af en restance fra købmand Nielsen i Agger der fortiden forhandles, anmoder direktionen om, at der for fremtiden kvartalsvis indleveres en liste til direktionen om restancer. Hvilket meddeles kontoret fra direktionen

Mpr nr. A010018 - - Dato : 18600325
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Lønningsforslag

Mpr nr. A009044 - - Dato : 18600331
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Opgørelse over hvilke konti og deres beløb, der udgivet i marts 1860

Mpr nr. A010010 - - Dato : 18600403
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab for udbetalte beløb for arbejdsgodtgørelse til patienter ved jyske asyl i 1859/60

Mpr nr. A010012 - - Dato : 18600429
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til jyske asyl vedr. indbetaling af revisionsomkostninger 1. departement

Mpr nr. A010011 - - Dato : 18601126
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kontoret tillader sig hermed at aflevere helbredsanstaltens regnskab for 1859-60 tillige med samtlige tilhørende bilag

Mpr nr. A010007 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab på belysning finansåret 1859/60

Mpr nr. A010008 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab på vask finansåret 1859/60

Mpr nr. A010006 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab på brændsel finansåret 1859/60

Mpr nr. A010005 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab for viktualier finansåret 1859/60

Mpr nr. A010004 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hovedregnskab over indtægter og udgifter fra 1. april 18959 - 31. marts 1860

Mpr nr. A010009 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab på heste kreaturhold samt kørsel

Mpr nr. A011029 - - Dato : 18610214
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Overskridelser (brændsel) på regnskabet 1860-61

Mpr nr. A116027 - - Dato : 18610424
Forfatter:Laurberg, pastor
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Bygningsregnskab. præst. Regnskaber for januar fremsendes til gennemsyn. Desuden en skrivelse til pastor Laurberg om hans løn

Mpr nr. A104341 - - Dato : 18611223
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kasseekstrakt. Det har hidtil været almindeligt, at kasseekstrakten blev afleveret først i den efterfølgende måned, men på grund af byggeriet har det været nødvendigt at udskyde denne til sidste halvdel af næstfølgende måned. Idet direktionen bemærker at kasseekstraktens funktion går tabt ved en sådan forsinkelse og da der efter byggeriets afslutning er mere arbejdskraft til rådighed på kontoret, anmoder direktionen om, at få tilstillet kasseekstrakten og regnskabet over viktualier noget tidligere, end det på det sidste har været almindeligt

Mpr nr. A011025 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab for viktualier finansåret 1860-61

Mpr nr. A115262 - - Dato : 18620206
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Pengerekvisition. Regning. Rejse. Der skal underskrives en pengerekvisition til ministeriet. Borch spørger om en regning fra banken ikke kan nedsættes. Selmer ønsker at foretage en rejse til København

Mpr nr. A011028 - - Dato : 18620225
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Rykkerbrev fra revisionsdepartementet vedr. svar på antegnelser til regnskabet 1860-61

Mpr nr. A011032 - - Dato : 18620317
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Til revisionsdepartementet vedr. regnskab 1860-61

Mpr nr. A011080 - - Dato : 18620503
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udbetaling i henh. til finansloven 1862-63 Regnskab

Mpr nr. A011081 - - Dato : 18620715
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udbetaling af 8000 rdl. Regnskab

Mpr nr. A011038 - - Dato : 18620726
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
’ændringer til regnskabsførelsen

Mpr nr. A011037 - - Dato : 18620814
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Til revisionsdepartementet regnskab

Mpr nr. A011082 - - Dato : 18621022
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udbetaling af 8000 rdl Regnskab

Mpr nr. A011039 - - Dato : 18621104
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskabsføringen med viktualieforbrug. Måneds- og årsregnskabs førelse

Mpr nr. A104338 - - Dato : 18621108
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Revisionsdepartementet har misbilliget den anvendte regnskabsføring, som er fastholdt af anstaltens kasserer, ministeriet har derfor i en skrivelse meddelt, hvorledes regnskabet efter god skik og instruks til omtalte betjente skal føres, hvilket direktionen meddeler videre til kontoret til videre foranstaltning

Mpr nr. A115250 - - Dato : 18621218
Forfatter:Broch, C A
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Underskud. C. A. Borch indeberetter til direktionen at der formentlig vil blive underskud på regnskabet, og foreslår, at få indseende med udgifterne

Mpr nr. A011083 - - Dato : 18630109
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udbetaling af 7360 rdl. Regnskab

Mpr nr. A011084 - - Dato : 18630119
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Fra justitsministeriet udbetaling af 7360 rdl. Regnskab

Mpr nr. A115226 - - Dato : 18630811
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen

Mpr nr. A115213 - - Dato : 18640202
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Viktualieregnskab. Brev med beklagelse fra direktionen over kontoret behandling af viktualieregnskabet

Mpr nr. A014014 - - Dato : 18650630
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Revisionsdecision for regnskabet 1863-64

Mpr nr. A015007 - - Dato : 18660620
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udbetalinger fra justitsministeriet. Regnskab

Mpr nr. A016011 - - Dato : 18660818
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Forvalter Bøggild... kvitteringer og regninger.... Regnskab

Mpr nr. A115191 - - Dato : 18670606
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Viktualieregnskab. Selmer forespørger hos forvalteren vedrørende uheldige balancer på viktualieregnskabet, vedlagt ligger forvalterens svar

Mpr nr. A016018 - - Dato : 18670618
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Anvisning på 10.000 rdl fra justitsministeriet. Regnskab

Mpr nr. A016016 - - Dato : 18670622
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Approbation af indtægter og udgifter for finansåret 1867-68 opstilling af de enkelte conti og beløb anført Regnskab

Mpr nr. A115188 - - Dato : 18670703
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kasseeftersyn. Rundskrivelse, der blandt andet omhandler et forestående direktionsmøde samt et forestående kasseeftersyn

Mpr nr. A017012 - - Dato : 18671227
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Revisionsantegnelser til regnskabet for 1866-67

Mpr nr. A116128 - - Dato : 18680418
Forfatter:Borch Michaelsen
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Ukendt. Borch mener at direktionen skulle sende Michaelsen en communikation om tilbudets antagelse. Efter hvad der påstås synes mig ikke det behøves

Mpr nr. A018011 - - Dato : 18680609
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1867-68 Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1867 til 31. marts 1868 Revisionsantegnelser

Mpr nr. A116122 - - Dato : 18680810
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Ris. Viktualieregnskabet stemmer ikke med hensyn til ris, hvorfor man anmoder forvalteren om en forklaring. Denne anfører at det er husholderen der skal stå til regnskab for dette og ikke ham. Husholderen kommer til, at der mangler 1 pund ris og ikke ca 25 pund som forvalteren har anført i regnskaber

Mpr nr. A019017 - - Dato : 18699999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1868-69. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den jyske sindssyge anstalt i finansåret fra 1. april 1868 til 31. marts 1869. Dertil revisionsbemærkninger

Mpr nr. A018013 - - Dato : 18700329
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus beregnet efter patienttal af 400 for finansåret 1869-70. Anvisninger. Beregninger af tillæg til embeds- og bestilllingsmænd. Regnskab

Mpr nr. A020012 - - Dato : 18700627
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Beretning for den Nørrejyske sindssygeanstalt 1869/70. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1869 til 31. marts 1870. Revisionsbilag

Mpr nr. A104329 - - Dato : 18701114
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Revisionsdepartementet meddeler, at det fra justitsministeriet har modtaget kasseekstrakten af regnskabet for juli kvartal vedrørende sindssygehospitalet ved Århus. I fremtiden ønskes det fra departementets side af kasseekstrakterne sendes direkte dertil

Mpr nr. A020014 - - Dato : 18709999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt, beregnet efter et patienttal på 400

Mpr nr. A115248 - - Dato : 18710515
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regningsblanket Borch forslår, at man ikke længere skal skrive på regningsblanketten, at den skal indsendes portofrit

Mpr nr. A022012 - - Dato : 18730501
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Antegnelser til regnskabet for 1871/72

Mpr nr. A023013 - - Dato : 18730530
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab 1872-73. Hermed til behagelig gennemsyn regnskabet for 1872-73 forinden det renskrives med ... Bilag som ikke er regninger. Fremdeles en koncept til direktionens beretning til ministeriet. Mine herrer vil erindre at det i fjor blev bestemt, at den sædvanlige halvt medicinske statistik herefter skulle bortfalde og beretningen kun være af økonomisk indhold... den økonomiske beretning i form af et regnskabsark med bemærkninger... Selmer

Mpr nr. A022013 - - Dato : 18730630
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hoslagt undlader sig ikke tjenstligst at fremsende den udfærdigede kviance for det i året 1871/72 aflagte regnskab over sindssygeanstalten ved Århus, idet jeg tillige lader følge genpart af decision til antegnelserne til samme regnskab. revisionsdepartement

Mpr nr. A023015 - - Dato : 18740113
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Ministeriet fremsender en kopi af statsrevisorens bemærkninger til regnskabet for 1872-73, og anmoder om direktionens kommentarer til disse. Desuden beder ministeriet sig tilsendt en kopi af det gældende spisereglement. Vedlagt skrivelser vedrørende antallet af kostdage og udgifter til kost

Mpr nr. A023014 - - Dato : 18740629
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab, Beretning. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1872 til 31. marts 1873. Beretning uden de sædvanlige oplysninger og statiske meddelelser om patienterne

Mpr nr. A025012 - - Dato : 18750820
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1876 til 31. marts 1877. Beregnet efter et patientantal af 400. Fortegnelse over bestillingsmænd og betjente 1876-77. Brev om præstens betaling og årlig indkomst. Brev om løntillæg fra justitsministeriet Regnskab

Mpr nr. A115113 - - Dato : 18751210
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Borch, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kassebogføring. Såvidt jeg kan se drejer striden mellem bogholder Borch og forvalter Hagen Jacobsen sig om, hvordan man skal indføre beløb

Mpr nr. A025015 - - Dato : 18751223
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hovedregnskab over indtægter udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1874 til 31. marts 1875

Mpr nr. A026017 - - Dato : 18760628
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskaber. Hoslagt undlader jeg ikke tjenstlig at fremsende den udfærdigede kvittering for det for året 1875-76 aflagte regnskab

Mpr nr. A096022 - - Dato : 18760629
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab på bespisningen ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1875-76. Beholdninger af viktualier ved hospitalet den 31. marts 1876

Mpr nr. A096016 - - Dato : 18760699
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1875 til 31. marts 1876

Mpr nr. A096017 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over brændsel ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1875-76

Mpr nr. A096021 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab på belysning ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1875-76

Mpr nr. A096020 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab for vask og rengøring ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansået 1875.76

Mpr nr. A096018 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over arbejdsgodtgørelse som i medfør af regulativets s 27 er beregnet patienter i den Nørrejydske sindssygeanstalt for finansåret 1875-76

Mpr nr. A096019 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab for kørsel samt heste- og kreaturhold ved den Nørrrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1857-76

Mpr nr. A026018 - - Dato : 18770428
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Ved at fremsende de af revisor affattede antegnelser til regnskabet for sindssygeanstalten ved Århus for året 1875-76 skal departementet tjenstlig anmode om, disse antegnelser, forsynes med svar samt øvrig fornøden oplysning og bevislighed inden en tid af 4 uger fra dato atter indsendes hertil

Mpr nr. A022071 - - Dato : 18770628
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Følgebrev til et regnskab, der er sendt fra sindssygeanstalten i Viborg

Mpr nr. A027008 - - Dato : 18770720
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskaber. Hovedregnskaber over indtægter og udgifter ved Nørrejyske sindssygeanstalt for finansåret 1876-77. Papirer vedrørende revision

Mpr nr. A028002 - - Dato : 18780330
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Ministeriet giver sit samtykke til, at man fører et beløb af 281,03 kr. på kontorholdsudgifterne, idet det har været nødvendig at trykke nye regnskabsskemaer til den månedlige viktualieopgørelse efter, at ministeriet har givet ordre til, at lægge 1. klasse og 2. klasses bespsningsreglement for Østifternes anstalt også til grund for Jydske asyl

Mpr nr. A028008 - - Dato : 18780630
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab for 1877-78 med tilhørende bilag, antegnelser til revisionsbilag

Mpr nr. A115075 - - Dato : 18781105
Forfatter:Nielsen, murermester
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kvitteringer. Kvitteringer med anden underskrift end murermester Nielsen er accepteret af forvalteren, mens bogholderen mener, at dette kun er gyldigt fra handlende og fabrikanter. Bogholderen anfører at sådanne kvitteringer tidligere ikke blev accepteret af revisionen

Mpr nr. A029016 - - Dato : 18799999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1878 til 31. marts 1879. Dertil delregnskaber og regnskabsoversigt

Mpr nr. A031014 - - Dato : 18810314
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Frihed for porto. Det meddeles at breve til kommuner eller stat samt til andre om patienters forhold kan afsendes portofrit

Mpr nr. A096035 - - Dato : 18830609
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Bilag B til revisionsantegnelsernes post 8 for regnskabet 1881-82

Mpr nr. A096034 - - Dato : 18830628
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Kvittering for det for året 1881-82 aflagte regnskab for sindssygehospitalet ved Århus fra 1. revisionsdepartement

Mpr nr. A096036 - - Dato : 18830699
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Antegnelser til regnskabet for sindssygehospitalet ved Århus for året 1881-82. Breve i forbindelse hermed mellem justitsministeriet og hospitalet. Berv fra revisionsdepartement et til hospitalet i samme sag

Mpr nr. A104314 - - Dato : 18850610
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Porto. Justitsministeriet meddeler herved, at portoudgifter ikke skal med i de månedlige kasseekstrakter, regnskabsekstrakten da disse beløb refunderes ved årets udgang. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A116007 - - Dato : 18850617
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kasseskstrakter. Senge. Holm spørger om didrektionesmedlemmerne har noget imod, at han for fremtiden alene underskriver kasseekstrakten, da den i modsætning til tidligere hvor der kun var kvartalsafregning, nu skal afleveres hver måned. Man skal holde møde om licitaions af senge

Mpr nr. A115042 - - Dato : 18860724
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Obligationer. Kvittering fra Hagen Jacobsen til direktionen for modtagen obligationer til opbevaring samt rente kuponer

Mpr nr. A039008 - - Dato : 18920912
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Kvitteringer for regnskab, pengeanvisninger m.m.

Mpr nr. A104249 - - Dato : 18930329
Forfatter:Nationalebanken Jacobsen, S Hagen, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Penge. Det meddeles hermed kontoret, at forvalter S. Hagen Jacobsen må udstede konto-kurantanvisninger på hospitalets konto i Nationalbanken, når disse desuden noteres af hospitalets bogholder. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A115004 - - Dato : 18931113
Forfatter:Grønvaldt, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Pengeanvisninger. Slutningen af et brev fra bogholder Grønvaldt til direktionen: - I henhold til hvad der er anført formener jeg, at det efter forholdets natur og for kontrollens skyld er nødvendigt at samtlige anvisninger på bankkontoret, enten de er udstedte af direktionen eller af kasserern, bliver noterede for at være forpligtigtende for anstalten

Mpr nr. A043001 - - Dato : 18931211
Forfatter:Grøntvad, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Bogholder Grøntvad skriver til direktionen, at man mener at alle bilag skal notes ved hævning fra bankkontoen, hvilket allerede sker nu ved beløb, der hæves af kasseren, men ikke for beløb, der hæves af direktionen. Direktionen ønsker ingen forandring, idet den gældende praksis aldrig har givet lejlighed til misforståelser

Mpr nr. A044017 - - Dato : 18940522
Forfatter:Backhausen, firma
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Trykning. Firmaet Backhausen i Viborg får en ordre på 3000 regningsblanketter og 500 svarskrivelser

Mpr nr. A044007 - - Dato : 18941116
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Da folketingets finansudvalg har udbedt sig nærmere oplysninger om anvendelsen af det på den pågældende konto i finanslovforslaget under forskellige udgifter til blade opførte beløb, hvilket beløb har sindssygeanstalten ved Århus udgør 150 kr., skal man tjenstlig anmode den ærede direktion om at ville meddele ministeriet fornøden oplysning til besvarelse af den fremkomne forespørgsel

Mpr nr. A104287 - - Dato : 18980404
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Penge. Der gives herved bemyndigelse for kassereren at lægge penge ud for patienterne efter regninger, som er forsynede med vedkommende overopsyns attestation samt for, at bogholderen noterer disse regninger. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A048046 - - Dato : 18980914
Forfatter:Ormslev, Viggo Rahr, Viggo
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kautionsbevis. Underskrevet af Viggo Omslev og Viggo Rahr, For skrædderarbjede på anstalten

Mpr nr. A060031 - - Dato : 19070621
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Der forfattes en ny direktionsattest til regnskabet. Denne medfølger og bevidner bogholderens oplysninger, der altså bliver afgivet på direktionens ansvar

Mpr nr. A060026 - - Dato : 19070725
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Anstalten på Kleppen, Island. Brevveksling vedr. betaling af nogle varer som man har modtaget fra Munchen

Mpr nr. A104247 - - Dato : 19070823
Forfatter:Nationalbanken
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Penge. Forholdsregler i forbindelse med udstedelse af check på hospitalets konto i nationalbanken. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A060013 - - Dato : 19070823
Forfatter:Hallager Knudzen Nationalbanken
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Banksager. Såvel ved kvittering af check fra Nationalbanken på statstilskud som ved udstedelse af check til sindssyge anstaltens forvalter og kasserer på de i bankkontoret i Århus indestående, anstalten tilhørende beløb, er det tilstrækkeligt at checken underskrives på direktionens vegne enten af overlægen eller i hans forfald af den af anstaltens andre direktører. For bogføringens skyld skal checken bære påtegning om at være noteret i anstaltens bogholderi. Til Nationalbankens kontor fra Hallager og Knudzen

Mpr nr. A064005 - - Dato : 19091106
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet søger oplyst 1) hvor meget anstalten står staten i 2) hvor mange sygedage, der har været i hver kostklasse 3) hvor mange kostdage der i året har været for funktionærer i 2den og 3die klasse 4) samlet regnskab over anstaltens årsudgifter 5) anstaltens udgifter pr sygedag hver klasse for sig 6) en udtalelse om, hvad en nedlæggelse af første klasse ville betyde økonomisk

Mpr nr. A065054 - - Dato : 19100312
Forfatter:Rentzmann
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. På dertil af finansministeriet given foranledning skal man anmode direktionen om at indsende det årlige regnskab for sindssygeanstalten så hurtigt som muligt efter hvert års 31. marts. Rentzmann

Mpr nr. A104226 - - Dato : 19111016
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Penge. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus giver hermed tilladelse til forvalter A. Lund må udstede og underskrive kontokurant-anvisninger betalbare til sygehusets leverandører. For at de skal være bindende skal de være noterede af hospitalets bogholder

Mpr nr. A066004 - - Dato : 19120129
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Sag vedr. indtægter fra land- og havebrug

Mpr nr. A066005 - - Dato : 19120210
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Sag vedrørende førelse af regnskab, indtægter for land- og havebrug, samt medikamenter

Mpr nr. A069042 - - Dato : 19131010
Forfatter:Svenningsen, maskinarbejder
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Godkendelse af regnskab hvoraf det fremgår at ministeriet ikke kan godkende at hospitalet afholder udgifter til underordnet personales indlæggelse på andre hospitaler. Endvidere er der betalt for tilbagebringelse af fhv. maskinarbejder Svenningsen, der gentagne gange er bort gået fra hospitalet, hvilket ministeriet ikke mener er berettiget, hvis ikke hospitalet er selvforskyldt i undvigelsen. Udgifterne skal betales af den pågældendes sygekasse

Mpr nr. A071011 - - Dato : 19140420
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Statsregnskab, aktiver og passiver ved SvÅ. .. tillader direktionen sig at meddele, at værdien af hospitalets inventarium og besætning per. 3. marts 1913 når kontorinventarium, bogsamling og kort ikke medregnes og når summerne afrundes - vil kunne ansættes til 13.000 kr. for besætning og 360.000 for inventar, og at inventaret på Raamosegaard må ansættes til 12.000 kr. Fra direktionen til justitsministeriet

Mpr nr. A073018 - - Dato : 19140825
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fra indeværende finansår er sindssygehospitalets kasseekstrakter udformet på ny blanketter, der ikke indeholde de for statsregnskabet nødvendige sammentællinger, hvorfor finansministeriet anmoder om, at disse må blive foretaget ved næste indsendelse

Mpr nr. A072004 - - Dato : 19160310
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Vedrørende indsendelse af regnskabsekstrakter

Mpr nr. A104093 - - Dato : 19160501
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Møde. Det af kommissionen af 1. matrs 1915 nedsatte udvalg vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler holder møde den 15. maj kl 10.30. Udkast til udvalgs betænkning medsendes til forvalter Lund Århus

Mpr nr. A076003 - - Dato : 19161129
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Driftsregnskab. Finansministeriet påpeger at der volder vanskeligheder, at der optages driftsindtægter og udgifter der ikke vedrører driften er sindssygehospitalerne. Der skal derfor laves en særlig ekstrakt vedrørende disse indtægter og udgifter

Mpr nr. A078025 - - Dato : 19170119
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Der skal holde møde om regnskabsaffattelsen hvorfor bogholderen kaldes til møde i ministeriet

Mpr nr. A104217 - - Dato : 19180518
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Transportudgifter m.v. udgifter til betaling af kørsel med fremmed heste for sindssygehospitalet ved Middelfart. Hospitalets dyrkede areal. Gennemsnitsbelægningen på hospitalet i 1915-16 og 1916-17. Sendt til kommissionen af 1. marts 1915

Mpr nr. A104216 - - Dato : 19180518
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Transportudgifter, udgift til betaling for kørsel med fremmede heste samt med bil for sindssygehospitalet ved Århus. Beskrivelse af det dyrkede areal. Antal patienter i 1915-16 og 1916-17

Mpr nr. A104220 - - Dato : 19180518
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Transportudgifter m.v.. Udgifter til kørsel med fremmed heste i årene 1915-16 og 1916-1d7. Afstand til station. Det dyrkede areal. Antal patienter i 1916 og 1917. Tallene er gældende for sindssygehospitalet ved Vordingborg

Mpr nr. A104219 - - Dato : 19180521
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Transportudgifter m.v. Udgifter til betaling for kørsel med fremmed heste i årene 1915-16 og 1916-17. Det dyrkede areal. Afstand til station og havn, patientantallet i 1915-16 og 1916-17. Tallene er gældende for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland

Mpr nr. A104218 - - Dato : 19180521
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til kørsel med heste i finansåret 1915-16 og 1916-17 for sindssygehospitalet ved Viborg. Det dyrkede areal. Det gennemsnitlige antal patienter i 1915-16 og 1916-17

Mpr nr. A085038B - - Dato : 19200505
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskabsaflæggelse. Finansministeriets bestemmelser om regnskabsaflæggelse NB nr. 038 udskrevet på 2 kort

Mpr nr. A079051 - - Dato : 19200506
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab for haver og anlæg ved sindssygehospitalet i Århus. 1918-19

Mpr nr. A079052 - - Dato : 19200506
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Avlsvæsenet ved sindssygehospitalet i Århus i finansåret 1918-19

Mpr nr. A078035 - - Dato : 19201210
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktionen forespørger ministeriet i anledning af affattelse af regnskaber for avls- og havevæsen

Mpr nr. A085007 - - Dato : 19210125
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Obligation. Justitsministeriet tilbagesender en obligation som er blevet indfriet efter af den har fået en prohibitivpåtegning

Mpr nr. A086013 - - Dato : 19210414
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Anvisning på hvorledes indtægter til kassen skal Regnskabsføreres

Mpr nr. A089104 - - Dato : 19220323
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af landbruget på sindssygehospitalet ved Århus i sinansåret 1922-23

Mpr nr. A089103 - - Dato : 19220327
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af gartneriet ved sindssygehospitalet i 1922-23

Mpr nr. A193069 - - Dato : 19230509
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Rente. Direktoratet henleder direktionens opmærksomhed på, at flere københavnske banker har hævet indlånsrenten, hvorfor man anmoder om, at hospitalet søger kontakt med sin bankforbindelse angående en eventuel forhøjelse på dettes indestående

Mpr nr. A193067 - - Dato : 19230509
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kasseeftersyn. Det i lovgivningen nævnte detaljerede kasseeftersyn skal indtil videre foretages af forvalteren efter direktoratets foranstaltning. Endvidere pålægges der direktionen mindst en gang årligt at foretage en summarisk kontrol af hospitalsforvalterens kasse og sende indberetning herom til direktoratet

Mpr nr. A193029 - - Dato : 19230530
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regninger. Regninger på leverancer til hospitalet bedes fremtidig indsendt i to eksemplarer. En liste over firmaer, som har modtaget denne meddelelse medfølger.

Mpr nr. A193070 - - Dato : 19230606
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Rente. På direktoratets opfordring skriver hospitalet til sin bankforbindelse Århus Privatbank for at sondre mulighederne for at opnå en højere rente på indlånet. Banken svarer, at da de hidtil i en periode har givet hospitalet en højere rente end normalt, kan man ikke give nogen højere rente. Renten blev nemlig ikke sat ned efter den sidste diskontonedsættelse, hvorfor man nu, da diskontoen er hævet igen, ikke kan strække sig længere

Mpr nr. A193130 - - Dato : 19230611
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet har meddelt direktoratet finansministeriets ovrvejelser vedrørende spørgsmålet om postering på statsregnskabet af fradrag for tjenestebolig, naturalydeklser m.v. Statsregnskabskommissionen har forslået indtægt for den pågældende institution, således at der evt. åbnes nye indtægtskonti for de pågældende fradrag. Nyordningen ønskes gennemført fra 1. april 1924

Mpr nr. A193071 - - Dato : 19230612
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Rente. Direktoratet bringer sin forespørgsel angående den rente, hospitalet får for sine bankindeståender, i erindring. Hospitalet svarer, at en rente-forhøjelse ikke kunne imødekommes, da renten ikke blev nedsat ved sidste diskontonedsættelse. Direktoratet godkender, at hospitalet lader sine bankindeståender forblive til samme indlånsrente som hidtil

Mpr nr. A093046 - - Dato : 19230815
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til regnskabet for månederne april og juni 1923

Mpr nr. A093058 - - Dato : 19230817
Forfatter:Sindorf, kontorchef Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kasseeftersyn. Kontorchef Sindorf fra direktoratet kommer på uventet kasseeftersyn hos forvalter Albert Lund. Der viser sig, at der mangler ca. 30 kr i kassen, som forvalteren lægger i kassen. Endvidere får han en næse for, at kassebøgerne ikke er ført a jour. Endvidere var der forskellige små indvendinge, der ikke gav anledning til større påtale

Mpr nr. A093009 - - Dato : 19230919
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab, kusk. I anledning af en fra direktoratet for statens sindssygehospitaler modtaget anmodning skal man herved bede Dem iagttage, at deres regner på arbejdshjælp, drikkepenge o.l. indeholder oplysninger i foranledningen til udgiften til dennes art.

Mpr nr. A193068 - - Dato : 19231112
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Direktionen har i overensstemmelse med direktoratets skrivelse af 9. maj foretaget kassekontrol hos forvalteren, hvilket hermed meddeles direktoratet, idet de fremkomne tal er anført

Mpr nr. A089071 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Udgift pr. forplejningsdag i finansåret 1922-23 opgjort på kvartaler og for året som helhed. Beregningerne omfatter de fem sindssygehospitaler og plejeanstalten Råmosegård. Endvidere overstigt over madaffaldet fra sindssygehospitalet ved Århus opgjort på kvartaler og året som helhed samt beregnet som gennemsnit per patient..

Mpr nr. A093036 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Inventarregnskab 1923-24

Mpr nr. A093037 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Optælling af forplejningsdage ved sindssygehospitalet ved Århus 1923-24

Mpr nr. A093040 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Haver og landbrug 1923-24

Mpr nr. A093039 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Beklædning 1923-24

Mpr nr. A092001B - - Dato : 19240109
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra direktoratet til bogholderen om regnskaberts affattelse og indsendelse

Mpr nr. A193166 - - Dato : 19240110
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Finanslovforslag. I anledning af det fra direktoratet modtagne trykte finanslovforslag på flere punkter afviger fra det af hospitalet indsendte budgetforslag, tillader direktionen sig at bemærke, at de bevilgede beløb i flg. forslaget vedrørende inventar og beklædning er alt for lave

Mpr nr. A095027 - - Dato : 19240502
Forfatter:Stauning
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Besparelser. Efter samråd med finansministeren skal jeg herved bede ministeriet om at ville meddele sine forskellige afdelinger samt de under ministeriet henhørende institutioner, at regeringen må lægge der allerstørste vægt på, at der fra administrationens side i alle forhold udvises sund og fornuftig sparsommelighed, og at opmærksomheden haves henvendt på at undgå, at udgifter afholdes eller stilles i udsigt, som ville kræve ny bevillinger. Stauning

Mpr nr. A193183 - - Dato : 19240508
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelser til direktoratet vedrørende regnskabet for hospitalet i april måned 1924

Mpr nr. A193184 - - Dato : 19240607
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hospitalet sender hermed regnskab for maj måned 1924. Senere følger konterede kassebøger og bilag for samme måned. I forbindelse hermed kommenteres nogle overskridelser af budgettet

Mpr nr. A193185 - - Dato : 19240709
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hospitalet sender hemed regnskab for juni måned til direktoratet. Senere følger konterede kassebøger samt bilag

Mpr nr. A193186 - - Dato : 19240808
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Følgeskrivelser til indsendelse af regnskab for den enkelte måned i perioden fra juli 1924 til og med april 1925 samt indsendelse af konterede kassebøger og bilag. Kommentarer til budgetoverskridelser

Mpr nr. A193153 - - Dato : 19240917
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for juli måned 1924. Der bedes givet oplysning om udregningen af kursdifferencen på et kassebilag vedrørende kulindkøb, dette ønskes i fremtiden

Mpr nr. A095029 - - Dato : 19241101
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Priser. Forskellige meddelelser fra direktoratet og prisafvigelser de forskellige hospitaler imellem

Mpr nr. A193155 - - Dato : 19241104
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalets ved Århus aflagte regnskab for september måned 1924. Bemærkning 1: det fremgår af et udgiftsbilag, at der er indkøbt lamper andre steder end hos den faste leverandør af lamper til sindssygehospitalerne. Hospitalet svarer, at der var tale om specielle pærer, som den normale leverandør ikke leverer. Bemærkning 2: et udgiftsbilag ønskes forsynet med kvittering Bemærkning 3: Hospitalet har indkøbt læder andre steder end hos fængselsvæsenet. Grunden hertil bedes oplyst. Hospitalet svarer, at det var et spørgsmål om pris og kvalitet. Bemærkning 4: Hospitalet har indkøbt konvolutter andre steder end hos fængselsvæsenet. Købet undskyldes med, at det var en speciel slags

Mpr nr. A193154 - - Dato : 19241104
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for august måned 1924. Det fremgår af et udgiftsbilag, at hospitalet har købt et antal skovle hos et privat firma. Det henstilles, at man i fremtiden anskaffer skovle hos fængselsvæsenet

Mpr nr. A193156 - - Dato : 19241201
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for oktober måned 1924. Bemærkning 1: Det fremgår af et indtægtsbilag, at hospitalet har leveret mad til gæster hos honorarlønnede. Bemærkning 2: hospitalet har ladet nogle kjoler sy hos et firma i byen i stedet for hos fængselsvæsenet. Der spørges om grunden hertil. Hospitalet svarer, at det var af tidnød samt et prisspørgsmål. Bemærkning 3: Hospitalet har betalt timepenge til nogle plejere, der er fast ansatte. Der spørges om grunden hertil. Hospitalet svarer, at de havde udført arbejde med eftersøgning af en patient udenfor tjenestetiden. Bemærkning 4: Hospitalet har indrykket en annonce om overlægens bortrejse i avisen. Der spørges om grunden hertil. Hospitalet svarer, at det var af hensyn til pårørende som måtte ønske en personlig samtale med overlægen

Mpr nr. A193142 - - Dato : 19250110
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratet anmoder hospitalet om, at indsende oplysninger om, hvilke besparelser og overskridelser som kan forventers i det vedtagne budget for finansåret 1924-25

Mpr nr. A193158 - - Dato : 19250121
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for november måned 1924. Iflg. udgiftsbilag er der foretaget reparationer i forskellige funktionærlejligheder. Direktoratet forespørger om, hvorvidt funktionærene selv skal betale 40% af disse udgifter. Hospitalet svarer, at dette er tilfældet og at betalingen vil blive bogført i indeværende finansår.

Mpr nr. A193143 - - Dato : 19250128
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. I anledning af direktoratets skrivelse af 1. januar tillader direktionen sig hoslagt at fremsende opgørelser over de sandsynlige indtægter og udgifter i finansåret 1924-25 henholdsvist for sindssygehospitalet og plejeanstalten Råmosegård og dertil knytte følgende bemærkninger

Mpr nr. A193145 - - Dato : 19250212
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratet ønsker nærmere oplysninger angående en række overskridelser af budgettet. Det drejer sig om løs medhjælp, lægemidler, familiepleje og for Råmosogård brændsel og lægemidler. Endvidere meddeles, at inventarkontoen i tillægsbevillingsloven vil blive begrænset til 2667 kr.. Hospitalet svarer, og sender en ny specifikation på kontoen for løs medhjælp

Mpr nr. A193159 - - Dato : 19250214
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for december måned 1924. Bemærkning 1: Hospitalet har indkøbt nogle klædesko hos et firma i byen. Det henstilles, at fremtidige indkøb feraf finder sted hos fængselsvæsenet. Bemærkning 2: Flere udgiftsbilag er ikke forsynet med påtegning om, hvem der har foretaget efterregningen. Dette bør ikke ske for fremtiden

Mpr nr. A193160 - - Dato : 19250214
Forfatter:
Emnegruppe: REgnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkning til det for plejeanstalten Råmosegård aflagte regnskab for december måned 1924. Det fremgår af regnskabet, at man har indkøbt en kulkasse hos den stedlige købmand. Det indskærpes, at sådanne indkøb skal ske hos fængselsvæsenet

Mpr nr. A193161 - - Dato : 19250314
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkning til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for januar måned 1925. Det fremgår af regnskabet at betaling af plejeværter for patienter i familiepleje sker kontant. Direktoratet ville finde det mere praktisk, hvis betalingen fandt sted ved postgiro. Hospitalet forklarer den fremgangsmåde, der er benyttet, som man finder mere praktisk end at benytte postgiro

Mpr nr. A193162 - - Dato : 19250403
Forfatter:straffeanstalt, Vridsløselille
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det for plejeanstalten Råmosegård aflagte, regnskab for febuar måned 1925. Bemærkning 1: Et intægts bilag bedes forsynet med underskrift i rubrikken eftterregnet. Bemærkning 2: Det fremgår af et udgiftsbilag, at man har betalt for transport af kulkaser fra Vridsløselille Straffeanstalt. Direktoratet spørger om, hvorvidt beløbet er blevet refunderet plejeanstalten

Mpr nr. A193140 - - Dato : 19250420
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1924-25 er de til plejeanstalten Råmosegårds drift nævnte finansår givne bevillinger ændrede som angivet på vedlagte skema

Mpr nr. A193141 - - Dato : 19250420
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1924-25 er de til hospitalets drift i det nævnte finansår givne bevillinger ændrede som angivet på vedlagte skema

Mpr nr. A193163 - - Dato : 19250430
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkningr til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for marts måned 1925. Det fremgår af et udgiftsbilag, at hospitalet har betalt tredobbelt fragt for en vognladning juletræer. Grunden hertil bedes oplyst. Hospitalet svarer, at forsendelsen, der er sket på leverandørens ansvar, efter omvejning er sat til denne takst, hvoraf 2/3 er refunderet hospitalet

Mpr nr. A193146 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Udgifter i perionden 1. - 18. januar 1925 for hospitalet og Råmosegård for kontiene 3-13 samt lønninger for det underordnede personale

Mpr nr. A116168 - - Dato : 99991024
Forfatter:Dahl Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Selmer sender regnskabet til revision hos Dahl

Mpr nr. A017010 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1866 til 31. marts 1867. Regnskab for viktualier. -Regnskab for brændsel. -Regnskab for belysning. -Regnskab for vask. -Regnskab for heste- og kreaturhold samt kørsel -Regnskab for haven. -Regnskab for arbejdsgodtgørelse, som i medfør af regulativet s 27 er beregnet patienter i Nørrejyske sindssygeanstalt

Mpr nr. A094024 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kassebeholdninger. Direktoratet har sendt en instruks om kassebeholdninger og understreger, at der ikke må overføres nogen beholdning fra et finansår til et andet uden forudgående meddelelse fra hospitalet

Mpr nr. A104110 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskabsudgifterne for finansåret 1913-14 specifiseret på en række konti. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A193075 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Formular. Skema til angivelse af regnskabsekstrakt for sindssygehospitalet ved Århus for en kalendermåned

Mpr nr. A021010 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrrejyske sindssygeanstalt fra 1. april 1870 til den 31. marts 1871

Mpr nr. A104109 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskabet for finansåret 1913-14 specifiseret på en række konti

Mpr nr. A097009 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udbetaling. Formular vedrørende betaling af et skyldigt beløb underskrevet af hospitalsforvalter og kasserer. Kvittering udbedes tilsendt på vedlagt blanket

Mpr nr. A103135 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udkast til regnskabsaflæggelse og bogføring på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A116019 - - Dato : 99999999
Forfatter:Friis
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. En Friis skriver et takkebrev for en decharge for bygge- og inventarregnskabet for det nyopførte jyske helbredelsesanstalt