Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 77 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A117043 - - Dato : 18519999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisningsreglement. Udkast til reglement for bespisningen for de tre forplejningsklasser på sindssygehospitalet ved Århus samt for patienter på sygepleje

Mpr nr. A022068 - - Dato : 18531118
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Da der har været utilfredshed med fordelingen af de forskellige brødsorter i 1. og 2. klasse lavers der en nyfordeling, hvor brødet er udmålt efter vægt. Desuden skal ændringer af den fremtidige spiseplan gå gennem overlægen eller reservelægen. Bespisningsreglement

Mpr nr. A022082 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Bespisningsregulativ for alle tre klasser af 1855. Appproberet den 15/3 1855

Mpr nr. A104333 - - Dato : 18631026
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Spisereglement, 3. klasse. Direktionen giver sit samtykke til, at der afvekslende med peberrodssovs gives sovs med soja, når det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt med peberrod. Opskriften på sovsen findes i skrivelsen, der er stilet til anstaltens kontor

Mpr nr. A015016 - - Dato : 18650430
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
ændring af bespisningsreglement

Mpr nr. A018015 - - Dato : 18680507
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Til vejledning ved bedømmelse af forplejningen på den her ved Mariager værende pleje- og arbejdsanstalt turde det være mig tilladt at bede mig tilsendt et eksemplar af det spise-reglement som gælder for den laveste betalingsklasse af sindssygeanstaltens afdeling for uhelbredelige. Heredsfodkontoret i Mariager

Mpr nr. A045015 - - Dato : 18700301
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. 2 sedler hvorpå det anføres, hvor megen mad, der udleveres

Mpr nr. A022040 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Sammenlignende oversigt over retter klasse I og II i Århus og Vordingborg. Planen omfatter formad og eftermad for hver ugedag. Bespisning

Mpr nr. A022043 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Halvdelen af brev fra ministeriet til anstalten, hvori der udbedes forhandlinger med Østifternes anstalt om ensartethed i bespisningen af de forskellige klasser og med detaljerede bespisningsberegninger samt forslag til revision af bespisningsreglementerne. Endvidere bør indtægterne fra haven opføres på en særlig post

Mpr nr. A023003 - - Dato : 18739999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Seddel med menuen for forskellige helligdage. Oversigt for alle klasser

Mpr nr. A104355 - - Dato : 18740116
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Kostdage. Statsrevisionen har ytret ønske om at få oplyst i hvilket forhold de virkelige kostdage på asylet står i til de bevilgede. Dette meddeler Selmer til kontoret

Mpr nr. A022054 - - Dato : 18740523
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Skrivelse hvori justitsministeriet approberer det fælles udkast til budgetforslag for Østifternes og jyske anstalt men desuden kræver, at der tilvejebringes overensstemmelse i bespisningsreglementerne

Mpr nr. A022046 - - Dato : 18740530
Forfatter:Jensen, overlæge
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Vedr. bespisningsbudgetter. Brev fra overlæge Jensen. Han anser sagen for kedelig, fordi han foretrækker en selvstændig udvikling af anstalterne

Mpr nr. A022047 - - Dato : 18740606
Forfatter:Jensen, overlæge
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Følgebrev til bespisningsreglement fra overlæge Jensen Vordingborg. Endvidere et skema til bespisningsbudget

Mpr nr. A022050 - - Dato : 18740623
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Brev til justitsministeriet vedrørende fællesskema for bespisningen. Dateret Århus Vordingborg

Mpr nr. A022053 - - Dato : 18740713
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Ministeriet approberer budgetudkastet, der nu er fælles for Østifternes og jyske anstalt. Østifternes bespisningsreglement for 1. og 2. klasse overføres til jyske anstalt, mens dennes reglement for 3. klasse overføres til Østifternes anstalt

Mpr nr. A022057 - - Dato : 18740812
Forfatter:Jensen, Professor østifternes
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Brev fra professor Jensen, Østifternes anstalt, hvori han foreslår, at man skal lægge Østifternes reglement for 1. og 2. klasse til grund for det nye bespisningsreglement, mens for 3. klasse skal jyske anstalts gælde

Mpr nr. A022055 - - Dato : 18749999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Beregning over hvad de ifølge bespisningsreglementet til 1.2. og 3. klasse hørende forskellige retter m.v. koster

Mpr nr. A022051 - - Dato : 18749999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Beregning over forplejningsudgifterne ved Østifternes sindssygeanstalt. Bilag til budgetforslag for 1874/75

Mpr nr. A022064 - - Dato : 18750705
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Justitsministeriet skriver, at man skal lægge 1. og 2. klasse på Østifternes anstalt til grund for beregningen i spisereglementet. Østifternes anstalt meddeler, at man ikke har behov for jyske anstalts beregninger for 3. klasse idet ministeriet har tilladt, at man foretager budgetteringen ud fra forrige års budget. Vedlagt beregninger for kostprisen pr person for Østifternes anstalt

Mpr nr. A022060 - - Dato : 18750811
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Rykkerskrivelse fra ministeriet vedr. et samordnet spisereglement for anstalterne i Århus og Vordingborg. Skriftlige rettelser til udkastet samt en udkast til fælles spisereglement fra Østifternes anstalt

Mpr nr. A022058 - - Dato : 18750811
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Ministeriet forespurgte hvorfor svar i forhandlingerne om spisereglementet udebliver og Selmer svarer, at forhandlingerne er genoptaget

Mpr nr. A022059 - - Dato : 18750821
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Udkast til nyt bespisningsreglement. Fælles for anstalterne i Århus og Vordingborg

Mpr nr. A022081 - - Dato : 18759999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Overslag over forbruget af viktualier for hvert individ i sindssygeanstalten ved Århus, beregnet efter bespisningsregulativet, til de for tiden gældende priser, deri indbefattet såvel de i regulativet specielt opførte kvantiteter af de forskellige genstande, som hvad der gennemsnitsvis vil medgå til syltning og saltning samt havesager og ekstraforplejning. Bespisning

Mpr nr. A022073 - - Dato : 18770524
Forfatter:Grønvaldt Spisereglement
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Fra Grønvald i Viborg angående budgetberegninger G. forsøger at udregne viktualieforbruget på tredie klasse med største nøjagtighed, for at se hvorledes forbruget vil stille sig, hvis man følger spisereglementet nøjagtigt. Især adskiller forbruget sig ved mælk, mens man i Viborg kun anvender skummetmælk. Pandekager har han sat til 26 gange om året, derved bliver udgifterne til æg og bygmel store. Endvidere omtales nattevagtstillægget: 25 kvint rugbrød, 3 1/8 kv smør, 3 1/8 kv ost og 3/8 pot øl, dette vil blive ført på budgettet i Viborg i 1878

Mpr nr. A022074 - - Dato : 18770623
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Fra Grønvaldt i Viborg vedr. budgetberegninger. Overlægen vil ikke acceptere indskrænkningen i vintermaden inden han sar hvad der viser sig overflødigt i vinterhalvåret. Der bør ikke finde nogen afkortning af ølrationen sted. Vordingborg vil sikkert være tilbøjelig til at gå ind på beregningen for treidie klasse, men G. er ikke tilfreds med Vordingborgs beregninger til anden klasse. Endvidere spørger G om, hvorvidt Århus vil sætte nattevagtrationen på samme måde som Viborg. Bespisningsreglement

Mpr nr. A022072 - - Dato : 18770625
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Budget. Pkt. 1, i Århus vil man fortsat bruge skummetmælk. Pkt. 2 handler om mellemmaden. Pkt. 3 tillæg til nattevagterne. Pkt. 4 vedr. pandekager. Pkt. 5 vedr. kål. Pkt. 6 vedr. brug af brøker i budgetberegningen. Bespisningsreglement

Mpr nr. A022070 - - Dato : 18770705
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Brevveksling mellem bogholderen vedr. fordeling af 1600 kr., der er afsat til ekstraforplejning på festdage

Mpr nr. A022077 - - Dato : 18770805
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Budget. Viborg har for finansåret 1878/79 udregnet bespisningsomkostningerne til: 2. klasse, alm. bespisning ............378 kr. 59 øre Tillæg ................................177 kr. 30 øre 3. klasse, alm. bespisning ............268 kr. 73 øre Tillæg to nattevagt ....................28 kr. 84 øre I sammenligning med Århus' beregninger er der en ikke ubetydelig forskel på 3. klasse 3 kr. pr individ Samme udregning for Vordingborg 1. pleje ..............................531 kr. 40 øre 2. pleje ..............................378 kr. øre 3. pleje...............................283 kr. 56 øre

Mpr nr. A022084 - - Dato : 18779999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Det siden 1877 gældende bespisningsregulativ nemlig det Vordingborgske for 1. og 2. klasse og det århusianske for 3. klasse og sygeplejen. Henvisning til andre journalnumre, der har betydning for bespisningen i 1890

Mpr nr. A022079 - - Dato : 18779999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Skema over udleverede madvarer. Beregnet til dagsrapport

Mpr nr. A022075 - - Dato : 18779999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Opstilling af brødkvantiteter til de forskellige måltider efter det gamle og det nye bespisningsreglement

Mpr nr. A033020 - - Dato : 18839999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Beregning over udgifter til bespisning. Bilag til Østifternes Sindssygeanstalt

Mpr nr. A036005 - - Dato : 18870909
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. St. Hans Hospital udbeder sig eksemplar af anstalterne spisereglement, da man skal til at revidere sit eget reglement

Mpr nr. A043019 - - Dato : 18930821
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Indtil 1877 blev der givet kaffe til nattevagterne, men derefter, rugbrød, smør, ost og øl. Dette tillæg til lønnen anmoder bogholderen om at måtte føre på regnskabet

Mpr nr. A022083 - - Dato : 18930827
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. I februar måned d.å. gjorde jeg overlægen på direktionens vegne en mundtlig meddelelse, at forbruget af fødevarer bregnes i de månedlige bespisningsregnskaber med de i den vedlagte, ham overleverede, sammenstillede decimalbrøker, til hvilken de i 1877 indførte reglement for 1. og 2. klasse opførte brøker i sin tid ere omskrevne. Så det ikke ses at direktionens approbation er givet henstillende jeg at der nu måtte ske. I dag har overlægen tilbageleveret sammenstillingen med bemærkning om, at approbationen er overflødig nu, da den for længst er afgivet

Mpr nr. A044027 - - Dato : 18941113
Forfatter:Borch, revisor
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Opgørelse af råvareforbruget for en del retter der ikke er opført på bespisningsreglementet. Meddelelse til revisor Borch

Mpr nr. A048031 - - Dato : 18980905
Forfatter:Jacobseb, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Efter reglementet tilkommer der ikke funktionærerne dessert til middag undtagen om lørdagen, hvorfor den udlevering af dessert, som efter... til direktionens kundskab i nogen tid har funden sted, må bortfalde. Hvilket herved meddeles hr. forvalter Hagen Jacobsen

Mpr nr. A049039 - - Dato : 18990624
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Budget for fødevareindkøb for finansåret 1990 til 1901

Mpr nr. A049018 - - Dato : 18990930
Forfatter:Pontoppidan Quistgård Vestergård
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret til videre efterretning for vedkommende at direktionen har bestemt, at der i stedet for pålæg af ost til eftermiddags mellemmaden til anstaltens samtlige tyende personale i 3die forplejningsklasse skal gives 8 kv. kød til hver fra 1. okt. d.å,. at regne Pontoppidan Quistgård Vestergård

Mpr nr. A048055C - - Dato : 18991204
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Meddelelse til kontoret vedr. retter til afveksling af kosten på 1. og 2. klasse. Mappe 832

Mpr nr. A050062 - - Dato : 19000109
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Spisereglement fra Viborg underskrevet Hallager Mappe 832

Mpr nr. A050055 - - Dato : 19000301
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. vedr. smør til risvælling på 1. og 2. klasse samt skummetmælk til fiskeretter på 3. klasse

Mpr nr. A050058 - - Dato : 19010401
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Spisereglement. Foreslået indført fra den 1ste april 1901. gældende for 3die klasse

Mpr nr. A051020 - - Dato : 19011213
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Tilladelse fra direktionen til at ændre fremstillingen af æggekage til 3die klasse

Mpr nr. A051016 - - Dato : 19019999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Ugemadplan for sygeafdelingen

Mpr nr. A056010 - - Dato : 19050409
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Forslag fra Albert Lund om at optage nogle flere retter på spisereglementet, idet han har vanskeligt ved at variere kosten tilstrækkeligt. Liste over de forskellige retter

Mpr nr. A057021 - - Dato : 19050713
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Brev vedr. bespisning på 2den klasse i Middelfart

Mpr nr. A060032 - - Dato : 19070524
Forfatter:Larsen, revisor
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret og hr. revisor Larsen at der fra den 1. ds. fremtidig vil være beregne til havregrød, der gives til syge- og ekstraplejen: 10 kv havregryn 1/2 pot mælk og til kaffe på 3die forplejningsklasse 1/30 pot fløde 3,1 kv sukker 2 kv kaffe 1 løvetand

Mpr nr. A060014 - - Dato : 19070823
Forfatter:Hallager Knudsen Larsen, revisor
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Til klipfisk på 3die forplejningsklasse måder til .. portion i stedet for 45,7 kv smør fremtidig anvendes 1,6 kv hvedemel og 1,6 kv margarine. Hallager Knudsen. Til revisor Larsen og kontoret

Mpr nr. A062003 - - Dato : 19080708
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Bespisningsbudget for 1909-10

Mpr nr. A062050 - - Dato : 19081028
Forfatter:Lund, A
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Forslag til retter for I og II klasse fra A. Lund

Mpr nr. A061020 - - Dato : 19090810
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. ændringer til spisereglementet, de nye er vedlagt. ændringer fra 1913, hvor man godkender at der anvendes margarine i stedet for smør. Bilag vedr.ændringer i mål og vægt til metersystemet (kilogram)

Mpr nr. A062049 - - Dato : 19090810
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Kost til sygeplejen Mappe 832

Mpr nr. A104229 - - Dato : 19100107
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Tillæg til spisereglement for 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A065070 - - Dato : 19100214
Forfatter:Lund, A
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning.ændringsforslag til spisereglementet foreslået af A. Lund

Mpr nr. A104230 - - Dato : 19100310
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Tillæg til spisereglement for 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A065053 - - Dato : 19100321
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Spisereglement. I anledning af sundhedsstyrelsens skrivelse af 16 ds. fremsendes tjenstligt afskriften af de af justitsministeriet approberede spisereglementer for I, II og III forplejningsklasse samt for sygeplejen. Foruden de i reglementerne nævnte retter har direktionen givet tilladelse til at andre nærmere angivne retter, om hvilke det ikke antages at de vil medføre forøgelse af den budgetterede gennemsnitsudgift, må anvendes i husholdningen

Mpr nr. A104225 - - Dato : 19140622
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Madreter. En række madretter godkendt til at måtte gives på 3. forplejningsklasse fra 1. maj.

Mpr nr. A073030 - - Dato : 19149999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Nye retter til III klasse

Mpr nr. A073009 - - Dato : 19160115
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Spisereglement. Der udarbejdes et nyt spisereglement for III klasse, hvilket godkendes af ministeriet

Mpr nr. A076059 - - Dato : 19179999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Budget 1917/18. Bilag I beregning for finansåret 1917/18 over forbruget af fødevarer ved sindssygehospitalet ved Århus beregnet i overensstemmelse med reglementet. Der findes en fuldstændig opgørelse for de forskellige forplejningsklasser

Mpr nr. A085011 - - Dato : 19201214
Forfatter:hygiejniske institut, Universitetet
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Fælles spisereglement - en kostkasse. Direktionen skriver til justitsministeriet at man anbefaler at der kommer et fælles spisereglement for en kostkasse Justitsministeriet bemyndiger sundhedsstyrelsen til at lade assistenten ved Universitetets hygiejniske institut foretage undersøgelser på stedet, således at der kan anvendes indtil 1070 kr. Assistenten skal have fri station

Mpr nr. A089089 - - Dato : 19220318
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Direktoratets bestemmer herved, at den indberretning angående bespisningen, som hospitalet indsender hvert kvartal, indtil videre kun skal indeholde oplysning om de anvendte middagsretter og den gennemsnitlige daglige udgift pr forplejet. Endvidere ønsker direktoratet særskilt inberetning pr. kvartal indeholdende oplysning om forplejningsdagenes antal, den gennemsnitlige daglige udgift pr. forplejet, mængden af madaffald og madaffaldets omfang pr. forplejet pr dag

Mpr nr. A091094 - - Dato : 19221025
Forfatter:hygiejnisk institut, Universitetet
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Kostreglement. Skitse fra Universitetets hygiejniske institut til nyt kostreglement. Enkelte håndskrevne bemærkniger bl.a. velstillede patienter: tillæg af pålæg, ekstra betaling for dette

Mpr nr. A089084 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Udgift pr. forplejningsdag på de fem sindssygehospitaler og Råmosegård beregnet for året 1921-22 kvartalsvis og for finansåret som helhed. Mængden af madaffald for året 1e921-22 fra sindssygehospitalet ved Århus. Mængden af madaffald per person er beregnet

Mpr nr. A089085 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagens antal i april kvartal 1922. Desuden forplejningsudgifternes totalbeløb i kvartalet samt en Beregnet udgift pr. person pr. dag. Oplysningerne gælder for sindssygehospitalerne ved Middelfart, Nykøbing Slælland, Viborg og Vordingborg

Mpr nr. A089083 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i april kvartal 1922 på Råmosegård. Udgift under kontonr. 9. Beregnet udgift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet daglig udgift pr. person

Mpr nr. A089088 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i januar kvartal 1922 fordelt på patienter og funktionærer samt fordelt på de tre forplejningsklasser. Udgifter under konto 9. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt daglig. Madaffaldets størrelse i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag

Mpr nr. A089086 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagens antal i april kvartal 1922. Udgift under konto 9. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt udgiften pr. dag pr. rersom. Mængden af madaffald i kvartalet totalt og pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089272 - - Dato : 19240405
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Overlægen bringer bestemmelsen om, at service og mad ikke må fjernes fra spisestuen i erindring. På fridage kan sygeplejersker få frokost på spisestuen indtil kl 11

Mpr nr. A093003 - - Dato : 19241213
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Spisereglement. Der skal indføres et nyt spisereglement, hvorfor man forsøgsvis indfører dette i begyndelsen af 1925 dog med visse undtagelser, som er anført i bervet fra direktoratet. Bl.a. tager man afstand fra anvendelse af smør i husholdningen uden lægeordination. Natplejerne skal bespises som dagplejrene, såfremt der er ansat med kost som en del af lønnen. Hvor der er fraveget dette har hospitalet intet med bespisningen af disse personer at gøre

Mpr nr. A022062 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisningsreglement for sindssygeanstalterne ved Århus og Vordingborg

Mpr nr. A022065 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisningsreglement med påskriften ikke approberet

Mpr nr. A022067 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Oversigt over ingerdienser til maden for 1. og 2. klasse. Bespisningsreglement

Mpr nr. A022066 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisningsreglement for den jyske sindssygeanstalt omskrevet efter decimalsystemet

Mpr nr. A022061 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Beregning over bespisningsomkostningerne ved jyske sindssygeanstalt efter nyt spisereglement og priserne, der er lagt til grund for beregningen ved budgetforslaget for 1876/77