Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 24 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A016005 - - Dato : 18661001
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Henvendelse fra redaktionen af statshåndbogen om indsendelse af rettelser til denne

Mpr nr. A026004 - - Dato : 18751012
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Brev fra redaktionen af statshåndbogen hvori man anmoder om rettelser til 1877 udgaven

Mpr nr. A027002 - - Dato : 18771001
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Sindssygeanstalten ved Århus anmodes om, at indsende rettelser til statshåndbogen for 1878

Mpr nr. A047031 - - Dato : 18970999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Trykt brev, der fordrer indberetninger til den omtalte bog

Mpr nr. A048034 - - Dato : 18980999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Man opfordres til at indsende meddelelser hertil inden 21 oktober 1898

Mpr nr. A049001 - - Dato : 18990922
Forfatter:Holm, Th, reservelæge
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser til statshåndbogen, man indsender reservelæge Th. Holm navn og fødeår (08.07.1866)

Mpr nr. A050013 - - Dato : 19009999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Redaktionen af statshåndbogen udbeder sig rettelser til denne. Rettelserne sendt den 22.09.1900

Mpr nr. A051006 - - Dato : 19019999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Anmodning om oplysninger til statshåndbogen 1901. 19.09.1901 er rettelser indsendt

Mpr nr. A052012 - - Dato : 19020917
Forfatter:Knudsen, N C M, underretssagfører serriis, Axel Theodor, 2den reservelæge Lund, Albert, forvalter Schween
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Rettelser til statshåndbogen udgår: professor, indføjes bestyrer alene anstalten i lægelig henseende. Hofjægermester tilføjes dannebrogsmand. I stedet for Schwen Underretssagfører N C M Knudsen, 2den reservelæge tilføjes Axel Theodor Østerriis, forvalter Albert Lund Rettelse til sindssygeanstalten ved Århus

Mpr nr. A057006 - - Dato : 19050999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Trykt indkaldelse af ændringer til statshåndbogen

Mpr nr. A059019 - - Dato : 19060999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Trykt meddelelse fra redaktionen om at indsende rettelser

Mpr nr. A060010 - - Dato : 19070999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Trykt anmodning om rettelser til statshåndbogen for 1907

Mpr nr. A061017 - - Dato : 19080999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Skema med rettelser til statshåndbogen bedes indsendt

Mpr nr. A064010 - - Dato : 19090999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser til statshåndbogen

Mpr nr. A065013 - - Dato : 19101101
Forfatter:Lind, Henry Sofus Thalbitzer, 2den reservelæge dr med
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Det meddeles at 2den reservelæge dr. med. Thalbizer er aftrådt og i hans sted er ansat Henry Sofus Lind, født 1878

Mpr nr. A069007 - - Dato : 19120999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Indkaldelse af rettelser til statshåndbogen samt oplysninger om ptt tallet pr 1. april 1912 381 mænd 288 kv. og 61 kv anbragt i familiepleje 89 mænd i Dalstrup

Mpr nr. A071022 - - Dato : 19130999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Rettelser til statshåndbogen bedes indsendt

Mpr nr. A075002 - - Dato : 19150999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Til revision af statshåndbogen bedes oplysninger indsendte

Mpr nr. A076016 - - Dato : 19160901
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Rettelser udbedes inden 21. oktober til statshåndbogen

Mpr nr. A081041 - - Dato : 19180999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Man bedes indsende rettelser til statshåndbogen

Mpr nr. A082031 - - Dato : 19190999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Lægeforeningens årbog. Man bedes indsende ændringer til disse to institutioner

Mpr nr. A085018 - - Dato : 19200901
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbog. Redaktionen af statshåndbogen fremsender korrekturark og beder os venligst rette og tilføje det fornødne

Mpr nr. A087054 - - Dato : 19210999
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser, og man meddeler, at redaktør Bertel Jensen, Viby, er indtrådt i direktionen

Mpr nr. A088007 - - Dato : 19221220
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen, lægeforeningens årbog indkalder rettelser