Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 29 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A116199 - - Dato : 18540429
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sundhedskollegietr. Der er kommet en forespørgsel fra sundhedskollegiet, som Selmer udkaster et svar til og rundsender til direktionemedlemmerne. Hvad skrivelsen handler om vides ikke

Mpr nr. A006038 - - Dato : 18560223
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
jensygdom. Der er en smittefarlig øjensygdom i militæret som man ikke ønsker sig vil bredes til civilbefolkningen, hvorfor sundhedskollegiet anmoder alle læger om at indberette, om der indenfor deres praksis er iagttaget denne form for sygdom siden 1852. Selmer svarer, at han ikke har iagttaget Sydomme, der kunne være den omtalte her på stedet

Mpr nr. A011003 - - Dato : 18610105
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Om sygdomstilfælde, Koldfeber

Mpr nr. A012039 - - Dato : 18620128
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Somatisk sygeliste for 1861

Mpr nr. A013021 - - Dato : 18630120
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1862, somatiske sygdomme

Mpr nr. A014030 - - Dato : 18640112
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Somatiske sygeliste for 1863

Mpr nr. A015024 - - Dato : 18650130
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1864

Mpr nr. A017023 - - Dato : 18670207
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1866 til physikatet for Århus og Randers amter

Mpr nr. A018024 - - Dato : 18680131
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1867 cirkulære fra sundhedskolleriet om epidemiske sygdomme

Mpr nr. A019030 - - Dato : 18690116
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1868

Mpr nr. A022001 - - Dato : 18720122
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1871

Mpr nr. A022006 - - Dato : 18720214
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
I anledning af at der i den senere tid i Århus og Randers amter er forekommet en del tilfælde af barselfeber, som i det mindste til dels er blevet udbredt ved de vedkommende jordemødre .... at anmode Dem om at anmelde ethvert nyt i Deres praksis forekommende tilfælde af barselsfeber for distriktslægen

Mpr nr. A022003 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygeliste over legemlige sygdomme vedlagt koncepter til beretning

Mpr nr. A023023 - - Dato : 18730110
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1872

Mpr nr. A027019B - - Dato : 18770129
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygeliste- Jeg tilstiller herved physicatet den befalede sygeliste for sindssygeanstalten for året 1876, og har for øvrigt intet at tilføje om de sanitære forhold her på stedet. Vedlagt en ny type sygelister for hospitaler

Mpr nr. A061010 - - Dato : 19081113
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Ligsyn. Statskontoret for sundhedsvæsnet forespørger hvilken fremgangsmåde man anvender ved legalt ligsyn. Hallager svarer, at man tilkalder herredsfuldmægtig og distriktslægen

Mpr nr. A071003 - - Dato : 19140611
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Obduktion. Regler for foretagelse af obduktion. Denne må foretage, når der er givet pårørende besked om dødsfaldet eller 12 timer efter, at man må formode disse har modtaget meddelelse om dødsfaldet. I første tilfælde forventes det at der først er indhentet tilladelse af pårørende til obduktion

Mpr nr. A089257 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygelister for månederne april 1922 til og med marts 1923

Mpr nr. A089255 - - Dato : 19230612
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange ansatte specifiseret på mænd og kvinder, der har haft mere end 90 sygedage. Dette er noteret på nr 089-253

Mpr nr. A089256 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Oversigtsskema for sindssygehospitalet ved Århus og Råmosegård vedrørende sygedage blandt personalet. Personalet er nævnt ved navn og stilling, og sygedagene er fordelt på måneder i finansåret 1922-23 og samlet for året som helhed

Mpr nr. A089253 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygeligheden i Århus sindssygehospitals personale i finansåret 1922-23. Oversigten fodeler sygeligheden på personalekategorier og på måneder

Mpr nr. A193073 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygelister. Månedlige oversigter over sygeligheden blandt personalet ved sindssygehospitalet ved Århus tilhørende bilag for året 1. april 1923 til 31. marts 1924

Mpr nr. A089254 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygeligheden i Råmosegårds personale i finansåret 1922-23 fordelt på årets måneder. Desuden en oversigt som fodeler sygeligheden på personalekategorier

Mpr nr. A193113 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygeligheden iblandt personalet på sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1923/24 fordelt på årets måneder

Mpr nr. A193074 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Fortegnelse over sygedage for samtilige funktionærer ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1923-24

Mpr nr. A193115 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygeligheden i Råmosegårds personale i finansåret 1923-24 fordelt på årets måneder

Mpr nr. A094033 - - Dato : 19250227
Forfatter:Møller, reseervelæge
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Funktionærsygdom. Direktoratet forespørger om, der foreligger en protokol eller lign. hvor man anfører forhold vedrørende funktionærsygdomme afmelding og raskmelding, samt hvor oplysninger opbevares til senere brug ved evt. pensionering. Man taler her ikke om alvolige sygdomme, der fører til afskedigelse, men almindelige sygdomme som ikke i almindelighed fører til tjenesteudyktighed. Hospitalet svarer, at sådanne oplysninger ikke journaliseres, men man fremkommer med et forslag til en sygemelding, hvor det dog i et vedhæftet brev redegøres for, at det sjældent er de højere rangerende læger, der underskriver sygemeldingen, fordi det er reservelæge Møller, der er sygekasselæge

Mpr nr. A016033 - - Dato : 19660130
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Til phsicatet for Århus og Randers amter. Skematisk sygeliste for 1865

Mpr nr. A097077 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Blanket til overlægen vedrørende sygdom hos en af de ansatte med angivelse af navn og stilling, dato for sygemelding, diagnose, indlæggelsessted og sygdommens formodede varighed