Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 100 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A122129 - - Dato : 18500227
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 - Brev til Selmer Uddyber uoverensstemmelser

Mpr nr. A122123 - - Dato : 18520716
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Til Bygningsinspekteur Bindesböll oprindeligt mrk: 1852/9 Brev / Læg indholdende 15 stk akter mpr: 122124 - 122138 . Vedr. Anstaltens vandforsyning, varmeanlæg til cellerne og køkkenets dampvarmeapparat. Ligeledes nogen diskussion om vilkårene forBindesbölls ansættelse.

Mpr nr. A122124 - - Dato : 18520720
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 - Brev til Selmer. Om celleopvarming. Kære Doctor Selmer Først paa loverdag kan Lunde{?) og jeg mødes på Daare Asylet men han skal undersøge saa danne Spiel(?) som ere(?) fornødne til Celle ovnene(?) og der med tænker jeg den Sag er end(?) Jeg har som de ved ikke kunnet udrette(?) noget de sidste gange jeg har været hos Dem ellers ville jeg Hgesaa gjerne som nogen have en Ende paa Sagen. jeg(?) stoler nu som forhen paa deres gode Medvirken deres hengivne G. Bindesbøl

Mpr nr. A122125 - - Dato : 18520722
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 - er sur, og tilbyder / truer med at træde tilbage.

Mpr nr. A122126 - - Dato : 18520724
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Til H. Selmer. Sender den skrivelse ( mpr 122127 og 122128) som er basseret på Bindesbölls forslag til de vilkår, hvorunder han ville påtage sig arbejdet. - Selve forslaget fra Bindesböll er forlagt og kan ikke findes. …" han skal skaffe Bygningerne saaledes fuldførte , at de kunne lade sig opvarmede og Forsynede med vand paa den Projekterede maade".… "… havde hørt at Daareanstalten havde vundet Hans Majestætrs og Følges Bifald og Anderkendelse, som smukt og hensigtsmæssigt indrettet. Navnlig roste Bang Trapperne - Kongens Livlæge, Lund var uudtømmelig i Lovtaler om den."

Mpr nr. A122130 - - Dato : 18520729
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 - Brev til Selmer - "Fremsender erklæring fra Bindesböll med hensyn til Varmeapparatet. … … Derimod er Bindesbölls Forslag til Bestemmelse af hans Salair mm endnu ikke kunne tistedes, da der stadig mangler nogle Bilag…. … meddeler ar Bindesböll i dag er reist til Aarhus og jeg paatvivler ikke at han nu gjør alt, hvad der paahviler ham, i Orden, og træffer fornøden aftale med Dem derom..."

Mpr nr. A122131 - - Dato : 18520801
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Brev til Bindesböll

Mpr nr. A122132 - - Dato : 18520804
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Brev til Simony

Mpr nr. A122162 - - Dato : 18520806
Forfatter:Baumgarten & Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Læg indeholdnde A122162 - a122176 opr. JN 1852/13

Mpr nr. A122135 - - Dato : 18520807
Forfatter:Bindesböll (?)
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Skitse over Vandforsyningen - med kommentarer. Rørledning fra Dammen til en sandkiste ved Porten, og ledninger rundt

Mpr nr. A122163 - - Dato : 18520810
Forfatter:Baumgarten & Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
til Forvalter Bøgild Diskuterer Tilbudet opr: Ad JN 1852/13

Mpr nr. A122179 - - Dato : 18520812
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
opr: Ad JN 1852/15 og /13 > Henvender sig til andet Ingeineurfirma - English Hanssen og Walenn vedr. problemerne med vandledningen i glasseret stentøjsrør, som projekteret af Bindesböll.

Mpr nr. A122133 - - Dato : 18520813
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Brev til Selmer "...sender Bindesbölls Forslag til Daareanstaltens Forsyning med Vand, navnlig ved at led samme fra Bækken ind i Anstaltens Bygninger, idet jeg bemærker , at Forhandlingsprotokollen Intet derom indeholder , uden at det blev besluttet at tage Forslaget Nr. 1 tilfølge." Udbeder sig i øvrigt diverse Bilag til regnskabet. "… Det er mig bekendt at Sundhedskollegie forrige uge reiste til Aarhus for at Besee Daareanstalten; jeg tvivler ikke paa , at Det jo var Veltifreds med Indretningen. "

Mpr nr. A122134 - - Dato : 18520813
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 ret ulæselig, men formodentig B's kommentarer til vandledningsforslaget

Mpr nr. A122138 - - Dato : 18520815
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Brev til Bindesböll Afviser hans forslag til Vandforsyning og meddeler man har indhentet tilbud fra Baumgarten.

Mpr nr. A122136 - - Dato : 18520815
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Brev til Selmer

Mpr nr. A122137 - - Dato : 18520816
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
ad. 122123 1852/9 Brev til Selmer

Mpr nr. A122180 - - Dato : 18520820
Forfatter:English Hanssen og Walenn
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
opr: Ad JN 1852/15 og /13 Foreslår at udskifte lerrørene med jernrør. Fremsætter tilbud om at at levere og nedlægge rørene og indestå for dem i 12 måneder for 1 rbd 3 M og 8 sk . Pr løbende Alen.

Mpr nr. A122167 - - Dato : 18520823
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
til Bestyrelsen for Daareanstalten diskuterer tidsfrister og dimensioner på anlægget. opr: Ad JN 1852/13

Mpr nr. A122164 - - Dato : 18520824
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Brev til Baumgarten ig Burmeister Udkast til contrakt opr: Ad JN 1852/13

Mpr nr. A122168 - - Dato : 18520828
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Til Helbredelsesanstalten for Sindssyge ved Aarhus. Bekræfter kontrakten, men udsætter underskriften til 4 september, pga at Albæk, som skal forestå arbejdet er optaget andetsteds. opr: Ad JN 1852/13

Mpr nr. A122169 - - Dato : 18520828
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
svar på skrivelse af 24 dennis. opr: Ad JN 1852/13

Mpr nr. A122165 - - Dato : 18520899
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Notat vedr. kontrakten (nb ikke afsendt) < indlagt i 122164 opr: Ad JN 1852/13

Mpr nr. A122166 - - Dato : 18520904
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
< indlagt i 122164 Kontrakt på levering af rør og etablering af ledningen. opr: Ad JN 1852/13

Mpr nr. A122177 - - Dato : 18521001
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
til Bestyrelsen Skriver om materialernes afsendelse opr: Ad JN 1852/15

Mpr nr. A122176 - - Dato : 18521005
Forfatter:Fr.Basse Skipper
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Fragtbrev på materialerne til vandledningen opr: Ad JN 1852/15

Mpr nr. A122175 - - Dato : 18521113
Forfatter:Selmer - Jespersen - Brorson - Weis - Schrøder - A Albert
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Rekvisition (på stemplet papir) på visitationunderskrevet af Selmer og Jespersen - Er enig med de rejste klager på alle punkter pånær et. >Ansætter merudgigten til 12 rbd + et ugentlig beløb på 14 rbd.

Mpr nr. A122174 - - Dato : 18521116
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Brev til Selmer < fremsender Requisition til (herredsfoged) Brorson forsynet med udnævnelser af Weis og Schrøder < indlagt 122175

Mpr nr. A122173 - - Dato : 18521211
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Til Direktionen - påstår arbejdet færdigt , og udbeder sig betaling. opr: Ad JN 1852/15

Mpr nr. A122172 - - Dato : 18521223
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
Brev til Selmer - hvori man udbeder sig en hurtig afvikling af mellemværendet, eller i det mindste et aconto-beløb. opr: Ad JN 1852/15

Mpr nr. A122170 - - Dato : 18521228
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
notat/ kladde til brev vedr regulering af betalingen for vandledningen opr: Ad JN 1852/13

Mpr nr. A122171 - - Dato : 18530121
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg

Tekst:
opr: Ad JN 1852/15 til Direktionen

Mpr nr. A121073 - - Dato : 18540923
Forfatter:Theilemann, arkitekt
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Skrivelse fra arkitekt Thielemann til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående konstruktionen af nogle vandledningsrender i forbindelse med avlsgården samt makadamisering af ydergården

Mpr nr. A121074 - - Dato : 18540926
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Introduktion af bygningsinspektør Thielemanns forslag til anlæggelse af nogle vandrender i forbindelse med hospitalets bygninger i en kortfattet skrivelse til forvalter Bøggild sendt fra direktionen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121075 - - Dato : 18540930
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af en bevilling som er ydet til konstruktion af nogle vandrender på sindssygehospitalet ved Århus. Der ansøges om en tillægsbevilling hertil jvf. et medfølgende bilag indeholdende en teknisk gennemgang af de yderligere byggearbejder. Sendt fra direktionen

Mpr nr. A119074B - - Dato : 18541130
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Brev til justitsministeriet, hvori direktionen anholder om samtykke til indkøbet af en reservedampkedel til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119075A - - Dato : 18541228
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at bevillingen til indkøb af en reservekedel efter omstændighederne forhøjes med 40 rdl

Mpr nr. A119076A - - Dato : 18550428
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Direktionen skriver til forvalter Bøggild vedrørende indkøbet af en reservedampkedel. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119077A - - Dato : 18550518
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg.Forvalter Bøggild skriver til direktionen vedrørende købet af en reservedampkelel til hospitalet og foreslår, at der i fremtiden kalkuleres med et forventet stigende prisniveau ved læggelse af budgettet for de kommende år

Mpr nr. A119078B - - Dato : 18559999
Forfatter:Bøggild, forvalter Baumgarten, Burmeister &
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til forvalter Bøggild vedrørende den ændrede købspris i forhold til det forvejen kalkulerede på den af Burmeister & Baumgarten leverede reservedampkedel

Mpr nr. A006003 - - Dato : 18561117
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Brandsprøjte. Vejlby sogneforstanderskab har andraget til amtet, at helbredelsesanstalten anskaffer en sprøjte til sognet på anstaltens regning, hvilet bliver oversendt til Herredskontoret i Hasle og herfra sendt til udtalelse på anstalten. Da man allerede råder over tre sprøjter til eget brug, som det er reglementeret, mener amtet ikke det er nødvendigt, at helbredelsesanstalten anskaffer endnu en brandsprøjte

Mpr nr. A116190 - - Dato : 18610110
Forfatter:Timmermann Meldahl
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampmaskiner. I køkkenet er der kommet nye dampkogeapparater og Meldahl har overfor fabrikanten påtalt maskinmesterens arbejde, således, at Timmermann ikke er helt fortrolig med manden. Der udarbejdes en instruks for brugen af apparaterne, som er på tysk og vedlagt sagen

Mpr nr. A012005 - - Dato : 18620928
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Anskaffelse af mikroskop

Mpr nr. A115216 - - Dato : 18631216
Forfatter:Frich, S
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampkedel. En kedel er læk. S. Frich kræver, at dækslet ikke bliver rørt, og han understreger at han er i stand til at se om man på trods af denne advarsel alligevel har åbnet det. I sin rapport skriver han at lækken er opstået ved at banke kalksten løs i kedlen. Kedlen er blevet overophedet hvilket også kan have medført skader, men nitterne er ikke deforme, så de har efter varmepåvirkningen trukket sig sammen igen

Mpr nr. A115203 - - Dato : 18650331
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampkedel. Bøggild indberetter, at en dampkedel er læk og at skadens omfang eller bekostning ikke kan beregnes før den er taget ud

Mpr nr. A115202 - - Dato : 18650701
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Bøgild indberetter at en dampkedel er sendt til reparation i Århus og ventes tilbage om fjorten dage

Mpr nr. A104369 - - Dato : 18660506
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Celleovne. Overslag til reparption af celleovne

Mpr nr. A018019 - - Dato : 18680328
Forfatter:J, Frich
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Bilag vedrørende reparation eller fornyelse af dampkedel. Afprøvningsrapport og undersøgelsesrapport fra J Frich, der siger at kedlen er utæt. Tilladelsen fra justitsministeriet til anskaffelse af ny kedel

Mpr nr. A116126 - - Dato : 18680508
Forfatter:Frichs Borch Bang, justitsråd
Emnegruppe: tekniske anlæg

Tekst:
Dampkede. Hjemkommen igår længes jeg efter at få bekræftelse på min formodning om, at dampkedlen er købt hos Frichs i henhold til mit telegram til justitsråd Bang. Da ministeriet heller ingen betænkelighed ved afslutningen af grundkøbene, da telegraferede jeg med det samme til Borch desangående og finder nu at han allerede har købt alt hvad vi skal have med undtagelse af et halvt hus og en parcel, der nu ligger som en enklave i det erhvervede, således som det vel sås af de medfølgende papirer angående denne sag. Huset vil næppe frembyde vanskeligheder at få - enklaven måske flere, men det turde være rigtigt foreløbigt intet at foretage sig i den anledning og i det hele forekommer mig, at vi må være glade over den bistand Borch har ydet os i denne sag. Der bliver vel en del at aftale nærmere i samme anledning så vi må vel først have et møde ...

Mpr nr. A116201 - - Dato : 18690804
Forfatter:og Meulengracht, Meks
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Kogekedler. der er foretaget trykprøve og Meks og Meulengracht, som har fastsat, at der ikke må anvendes tryk på over 30 pund pr kvadrattomme

Mpr nr. A019002 - - Dato : 18700104
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Der meddeles anstalten tilladelse til at anskaffe 5 vand eller kogekar af jern, der findes opført på budgettet for 1870-71 allerede nu og føre 240 rdl på regnskabet for indeværende finansår

Mpr nr. A022020 - - Dato : 18721220
Forfatter:fa Hasse og Teudt
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
I budgettet har man fået bevilget 1267 Rdl 52 sk til anbringelse af brandhaner i de forskellige afdelinger, endvidere 548 rdl 68 sk til rørledning fra det gamle vandbassin. Nu er anlægget lagt ind, men budgettet er overskredet med hhv. 388 rdl 4 m 4 sk og 290 rdl 5 m 12 sk, som justitsministeriet approberer. Overslag og regninger fra fa Hassel og Teudt København

Mpr nr. A115141 - - Dato : 18730406
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampkedel. Top Bøggild indberetter, at der pågår reparation af dampkedel, som vil koste 20 rdlr

Mpr nr. A115110 - - Dato : 18750915
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampkedel. Trykprøveformular for en dampkedel købt hos Frichs

Mpr nr. A115115 - - Dato : 18760114
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at alt er i orden

Mpr nr. A115108 - - Dato : 18760404
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen indberetter at der ingen vanskeligheder er med maskiner m.v.

Mpr nr. A115058 - - Dato : 18791030
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Varme. Kedlen i celleafdelingen har vist sig at være læk flere gange, hvorfor man anbefaler, at der bliver købt en ny kedel der kan ligge i reserve denne vinter. Den skal koste 1200 kr

Mpr nr. A115057 - - Dato : 18791112
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Varme, celleafd. mds. Frichs ønsker bestilling i indeværende finansår på kedel til levering og indmuring senere

Mpr nr. A035008 - - Dato : 18850808
Forfatter:Howitz, D, prof
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Elektrisk lys. Idet jeg tillader mig at bruge min broder prof. Howitz's navn som introduktion vover jeg at anmoder Dem om velvilligt at besvare mig følgende spørgsmål.- Hvorledes stiller De dem med hensyn til indlæggelsen af elektrisk lys på den Dem underliggende anstalt? Tror De at det vil være hensigtsmæssigt og tror De at det vil være muligt at komme til at anlægge det når betingelserne...højst moderate? Såfremt De skulle ønske det vil jeg komme over til Århus for at se på anstalten og danne mig en ide om omkostningerne såfremt De skulle være af den formening at et tilbud ville blive antaget. I håb om at De tilgiver mig den ulejlighed jeg herved forvolder Dem og imødeseende Deres velvillige svar forbliver jeg med Særdeles højagtelse Deres ærbødige D. Horwitz

Mpr nr. A043012 - - Dato : 18930706
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Kedeleftersyn. I en hertil indkommen skrivelse fra fabriksinspektionen meddeles det at det er kommet til dens kundskab, at adskillige af de staten tilhørende dampkedler på landjorden som er unddragne fabriksinspektionens tilsyn hidtil ikke er blevet underkastet de i lov af 24. marts 1875 påbudte regelmæssige syn og eftersyn. I denne anledning skal man tjenstligt bringe den ærede direktion i erindring, at det ifølge den nævnte lov s 23 påhviler de myndigheder under hvilken kedlerne henhører, selv at påse overholdelsen af de gældende bestemmelser, i hvilken henseende direktionen ved ... af de under fabrikstilsynet ansatte assistenter vil kunne sikre sig sagkyndig bistand

Mpr nr. A104296 - - Dato : 18970927
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampmaskine. Direktionen ønsker at anskaffe en dampmaskine, hvilket bevilges af justitsministeriet på forventet tillægsbevilling for indeværende finansår. Endvidere ønskes bevilget penge til opførelse af et maskinhus samt til indkøb af dampvaskeapparater. Dettte beløb søges bevilget ved ændringsforslag til finanslovforslaget for næste finansår, til kontoret på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104295 - - Dato : 18981012
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Forbedring af sanitære og tekniske forhold. Direktionen forsindssygehospitalet ved Århus har ansøgt justitsministeriet om at måtte igangsætte de i de pågældende henseender fornødne forbedringer. Denne bemyndigelse er hermed givet

Mpr nr. A048045 - - Dato : 18981024
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampkedler. Bilag til statiske optælling af landbaserede dampkedler

Mpr nr. A049011 - - Dato : 18991123
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Elektrisk lys. Overslag og tilbud på indlægning af elektrisk lys 1899-1904. Så vidt jeg kan se ender sagen med afslag fra ministeriet

Mpr nr. A054018 - - Dato : 19010716
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Lynafledere. Sag vedrørende besigtigelse af lynafledere. Det vil koste 250 kr. for 116 spidser

Mpr nr. A054011 - - Dato : 19040826
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Alarm. Fra hospitalet til enkelte medarbejderes boliger er der lagt elektriske ledninger til en alarm. Disse ledninger er over 20 år gamle, så de skal udskiftes. Desuden skal ringeapparaterne samles i grupper, så ikke hele systemet falder ud ved fejl i anlægget. Til dette søges der om bevilling på tillægsbevillingsloven. Desuden mangler der en kedel til opvarmning af afd. D mandssiden. Der er allerede sket udskiftning af den tilsvarende kedel på kvindesiden. Se 054-009

Mpr nr. A054009 - - Dato : 19050425
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Alarm. Sluttelig undlader man ikke at oplyse, at der ved tillægsbevillingen for 1904-05 er givet financiel hjemmel til afholdelse af udgifterne ved en fornyelse af anstaltens elektirske alarmledninger, samt anskaffelse af en ny badekedel. Se 054-011

Mpr nr. A064016 - - Dato : 19090824
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Statusopgørelse. Specificeret liste over værdien af løsøre og varer meddelt til statens statistiske bureau

Mpr nr. A065037 - - Dato : 19101001
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tunnelanlæg. Vedr. bygning af tunnel til damp- og varmt- vandsledninger, og bekostning ved reparation af den nuværende tunnel

Mpr nr. A065028 - - Dato : 19120618
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Komfur. Et komfur i køkkenet er nedslidt og ønskes udskiftet hvortil der bevilliges 1550 kr på tillægsbevilling

Mpr nr. A073027 - - Dato : 19140704
Forfatter:Herløv, inspektør
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fabrikstilsyn. Man bemærker, at hospitalets maskineri er stillet udenfor fabrikstilsynet, dog således, at der hvert år af inspektør Herløv foretages prøver, men nu skal også vaskeriet og pumpeanlæggene under tilsyn

Mpr nr. A075056 - - Dato : 19150419
Forfatter:Olesen, R P , maskinfabrik
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Badeanlæg. R. P. Olesens Maskinfabrik, Allingåbro tilbyder et anlæg som det, der er blevet installeret i Dalstrup. Hospitalet kender ikke dette anlæg og spørger, hvad der er for et anlæg

Mpr nr. A073040 - - Dato : 19150419
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Cementbeholder. Man ønsker anlagt en cementbeholder til vand, da der ikke er tilstrækkeligt vand i boringerne hvis der skulle opstå brand. Beløbet er 13.900 kr., indhold 3000 m3

Mpr nr. A073038 - - Dato : 19151001
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Varmeanlæg. Man ønsker dampvarmeanlæg i mds. D. hvilke planer, der forelægges ministeriet og sundhedsstyrelsen

Mpr nr. A077015 - - Dato : 19160199
Forfatter:Henrichsen, Hans, rådgivende ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Rådgivende ingeniør. Hans Henrichsen tilbyder sin assistance som rådførende ingeniør indenfor varme- og ventilationsanlæg, varmtvandsforsyning sanitære og andre rørledningsanlæg, tørrestuer, dampkøkkener, samt anlæg for luftrensning og luftbefugtning. Der findes ikke noget svar

Mpr nr. A073039 - - Dato : 19160212
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dybvandspumpe. der bevilliges 6480 kr. til anskaffelse af en dybvandspumpe til hospitalet

Mpr nr. A076062 - - Dato : 19160327
Forfatter:Varming, arkitekt Koch, ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Budget 1917/18. Brev fra direktionen til ingeniør Koch vedrørende et forslag til et nyt fyringsanlæg samt anvendelse af spildvarmen til Badevandet. Desuden er der et brev vedrørende det samme til arkitekt Varming

Mpr nr. A083035 - - Dato : 19190301
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Trykkeri. Tilbud på typer og slutstreger til trykkeriet

Mpr nr. A081031 - - Dato : 19190328
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Accumulator. Man har kontrakt med en tysk accumulatorfabrik om levering af reservedele til hospitalets accumulatorbatterier. Dette firma har imidlertid udførselsforbud, hvorfor det ikke kan overholde sine forpligtelser, dog ser det ud som reservedelene alligevel kommer

Mpr nr. A081014 - - Dato : 19190908
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Centralvarme. Der må anvendes 12.500 kr. til fuldførelse af centralvarmeanlægget i kvindesidens cellebygning. Hvilket bevilliges på tillægsbevilling

Mpr nr. A083032 - - Dato : 19200612
Forfatter:Vølund
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fiskekoger. Vølund leverer en damp-kartoffel-og fiskekoger til i alt 4295 kr. frit leveret i Århus Havn

Mpr nr. A085027 - - Dato : 19200904
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Kedelfyr. Justitsministeriet bevilger hospitalet kedelfyr med underblæst til hospitalets 3 dampkedler, således at der anvendes et beløb af indtil kr. 16.140

Mpr nr. A087006 - - Dato : 19210603
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Accumulator. Leverandøren ser sig nødsaget til at ændre på kontrakten, der er indgået før krigen

Mpr nr. A089162 - - Dato : 19220125
Forfatter:Johansen, J J, værkstedslederassistent
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Værksted. Direktoratet meddeler sindssygehospitalet ved Århus, at der gives værkstedslederassistent J. J. Johansen tilladelse til at studere arbejdsvirksomheden på en række straffeanstalter efter dennes tidligere ytrede ønske

Mpr nr. A089023 - - Dato : 19220427
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dapkedlernes drift. Dampkedlernes årlige driftstetid specifiseret på måneder. Desuden opgørelse af den forbrugte arbejdstid for fyrbøderne, samt udgifter til fremmed hjælp dels i frostperioden dels under sygdom

Mpr nr. A091074 - - Dato : 19221211
Forfatter:Koch, Sv, ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Korrespondance med Sv. Koch, der er hospitalets ingeniør om isættelse af en ny fødepumpe, fordi den gamle er for lille. Ingeniøren anbefaler indstillingen til direktoratet, men mener, at en nærmere inspektion kan vente til foråret 1923

Mpr nr. A091082 - - Dato : 19230301
Forfatter:Koch, Sv, ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Accumulator. Man skal genforhandle kontrakt med Accumulator-fabrikken, men denne er ikke intereseret i en ny 10 årig kontrakt. I stedet for foreslås to årlige eftersyn af anlægget med overslag over omkostningerne ved reprationer. Dette forslag anbefaler ingeniør Sv. Koch

Mpr nr. A193020 - - Dato : 19230526
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Forvalter Lund skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at et tilbud om levering af en ny fødepumpe til dampkedlen vil stige på grund af kursstigning på den engelske valuta. Endvidere er spørgsmålet om reparation af den ældste fødepumpe undersøgt, og reparationsprisen er opgivet

Mpr nr. A193171 - - Dato : 19230526
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Smøræltemaskine. Specifikation af udgifter til at forsyne smøræltemaskinen med elektrisk kraft

Mpr nr. A193021 - - Dato : 19230602
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktioratet angående en eventuel anskaffelse af een ny fødepumpe til dampkedlen. En skrivelse fra forvalteren, med et tilbud fra Frichs A/S er vedlagt

Mpr nr. A193022 - - Dato : 19230725
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler direktoratet resultatet af et eftersyn af hospitalets dampkedel. Heraf fremgår, at denne kun betjenes af en fødepumpe, da den anden er revnet i ventilhuset. Skaden skal afhjælpes inden 1. september 1923. Følgelig andrager man om tilladelse til af anskaffe en ny fødepumpe, da det vil være for kostbart at reparere den gamle

Mpr nr. A193023 - - Dato : 19230806
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktoratet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at anskaffe en ny fødepumpe til hospitalets dampkedel, idet ufgiften skal afholdes af kontoen til vedligeholdelse af øvrige ingeniøranlæg. Tilbud på levering af fødepumpen skal indsendes til direktoratet til gokendelse

Mpr nr. A193024 - - Dato : 19230811
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Brev fra Frichs A/S angående prisen og leveringstiden på en fødepumpe af engelsk fabrikat. Til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A193025 - - Dato : 19230814
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus sender et tilbud om levering af en ny fødepumpe fra Frichs A/S til direktoratet. Det menes ikke at kunne lade sig gøre at finansiere købet ved at trække på kontoen for vedligeholdelse af øvrige ingeniøranlæg, hvorfor købsprisen ønskes givet som tillægsbevilling

Mpr nr. A193026 - - Dato : 19230817
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktoratet godkender købet af en ny fødepumpe til dampkedlen i overensstemmelse med det hos Frichs A/S indhentede tilbud. Derimod ser man sig ikke i stand til at give særlig bevilling hertil. Hvorfor vedligeholdelseskontoen for øvrige ingeniøranlæg skal bære købet

Mpr nr. A193027 - - Dato : 19230820
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Frichs A/S bekræfter hermed hospitalets bestilling af en ny fødepumpe

Mpr nr. A193072 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Vaskeri. Månedlige rapporter over vaskeriets drift på sindssygehospitalet ved Århus samt tilsvarende rapporter over vaskeriets drift på Råmosegård. Endvidere samlede oversigter over vaskeriernes drift udarbejdet af direktotratet månede for måned på grundlag af de fra hospitalerne og Råmosegård indsendte rapporter

Mpr nr. A116196 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Ovn. Selmer har vanskelighedermed indstillingen af en ovn, og det har været nødvendigt, at indkalde en sagkyndig udefra til at indstille den

Mpr nr. A116194 - - Dato : 99999999
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Celler. der skal udskiftes ovne i celleafdelingen på mandssiden. Overslag over de forskellige arbejder og skerevet i Top Bøggilds håndskrift

Mpr nr. A117053 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Vask. Beregning over de årlige omkostninger ved vaskeri på sindssygehospitalet ved Århus