Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 12 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A120055 - - Dato : 18550729
Forfatter:Bøggild, forvalter, offentlig regnskabsfører
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Retssag. Skrivelse til forvalter Bøggild, hvori denne i sin egenskab som offentlig regnskabsfører beskikkes til at retsmøde den 25 juli 1855 Hasle Herred

Mpr nr. A116093 - - Dato : 18650407
Forfatter:Dahl, kontorassistent Holst
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Undrslæb. Forvalteren har gjort direktionen opmærksom på, at kontorassistent Dahl har begået underslæb overfor anstalten til et beløb af 139 mark og 8 skilling. Han får sin afsked, og hans broder, der hedder Holst og bor i Ringsted bnliver underrettet og betaler det undragne beløb

Mpr nr. A019029 - - Dato : 18690118
Forfatter:Heides søster, Maria Lunn, P herredsfoged
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Efter at Maria Heides søster har afgivet tilståelse om at have modtaget inventariet genstande fra anstalten i forvaring af søsteren, og efter at have modtaget de i Hadsten fundne ting, er der intet til hinder for Maria Heides fjernes fra anstalten P. Lunn, herredsfoged. tyveri

Mpr nr. A019028 - - Dato : 18690120
Forfatter:Frederiksen, Else Marie, opsynspige
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Opsynspigen Else Marie Frederiksen til møde ved retten i Horsens, men kan ikke give møde, da hun ligger syg. Tyveri

Mpr nr. A019022 - - Dato : 18690322
Forfatter:Pedersen, Jens, arbejdsmand Møller-Meyer Lunn
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Arbejdsmand Jens Pedersen, der bor i et Møller-Meyer tilhørende hus nord for anstalten, er fundet i færd med at skære skud fra hasselbuskene i anstaltens krat. En videre er han mistænkt for at have fra stjålet anstalten en jernhakke. Til herredsfoged Lunn. tyveri

Mpr nr. A037021B - - Dato : 18880128
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Rasmussen, ass
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Returkommission. Sag vedrørende bestikkelse af forvalter Hagen - Jacobsen, anlagt af en ass. Rasmussen. Uddrag af forhandlingsprotokol og vidneudsagn fra leverandører Mappe 826

Mpr nr. A045016 - - Dato : 18940813
Forfatter:Lunn, P Sørensen Nedergård, Anton
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri. Forvalteren har nedlagt påstand om, at de fravendte genstande tilbageleveres, og at der ydes anstalten en passende godtgørelse for de genstande som er blevet ubrugelige ....Det drejer sig om nogle sokker, lommetørklæder, en bluse og et halstørklæde. Anton Sørensen Nedergård dømmes til 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød, endvidere skal udrede sagens omkostninger P. Lunn

Mpr nr. A050005 - - Dato : 19001130
Forfatter:Rasmussen, Clara, sygeplejerske Rasmussen, Gina Olava, opsynspige
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri. I anledning af at en fru Clara Rasmussen, der i indeværende år skal have været sygeplejerske på sindssygeanstalten ved Århus, sigtes for tyveri, skal jeg tjenstligt bede oplyst sigtedes fulde navn, fødested samt fødselsdag- og år Ålborg Politikammer. Foranlediget af politikammerets skrivelse af 3. f.m. meddeles det hermed, at der ikke har været ansat nogen sygeplejerske af navn fru Clara Rasmussen. Derimod har der fra 1. maj 1899 til 31. marts 1900 tjent som opsynspige en fraskilt kone af navn Gina Olava Rasmussen, hvis fødselsdag, fødested dog ikke kendes ovl.

Mpr nr. A060053 - - Dato : 19071128
Forfatter:Nielsen, Ane
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri. En pige Ane Nielsen er arresteret i Ribe for tyveri af penge fra medansatte på åndssvageanstalten der. Hun er fundet i besiddelse af nogle skruer, der anvendes til lukning af spændetrøjer, som hun angiver tilhører anstalten i Århus, og som hun ikke har fundet det rimeligt at tilbagesende. Man bekræfter at hun har arbejdet på anstalten, men hun var så svagt begavet, at hun ikke kunne bruges som opsyn, hvor for hun blev afskediget. Hun var ansat på Md. I 1. maj - 1. nov. 1903 Mappe 827

Mpr nr. A062033 - - Dato : 19080409
Forfatter:Nielsen, Bertel, opsynsmand Kjær, overopsyn Rasmussen, opsynsmand
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri og underslæb. Opsynsmand Bertel Nielsen bortgår fra sin plads efterladende sine nøgler på bordet i sit værelse. Det påstås, at han har et par underbukser og sokker på som tilhører anstalten og ligeledes, at han har lånt penge af sine kammerater, som ikke er tilbagebetalt. Politiet finder det er rigtigt at han har lånt penge af sine kammerater, men han har ikke ville rejse fra sin gæld. Han påstår at tøjet er bragt tilbage til anstalten, hvortil han har haft adgang gennem en sideindgang. Overopsyn Kjær og opsynsmand Rasmusssen betvivler rigtigheden af hans udtalelser

Mpr nr. A072017 - - Dato : 19140301
Forfatter:Pedersen, Marinus Pedersen, Niels
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri. Brev fra Marinus Pedersen og Niels Pedersen, der begge kræver erstatning af hospitalet for genstande som menes stjålet af en bortgået patient er fundet i Ålestrup, hvortil de bestjålne kan henvende sig hos politiet, hvis de vil have det stjålne tilbage. Der ydes ingen erstatning fra hospitalets side

Mpr nr. A088030 - - Dato : 19220729
Forfatter:Nielsen, Georg Poulsen, Tage Poulsen, Svend Åge Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri. I anledning af en ved Ning og Hasle m.fl. herredersret indledet politisag mod Georg Nielsen, Tage Poulsen og Svend Åge Poulsen, der sigtes for tyveri og hæleri, meddeler direktionen herved herr. hospitalsforvalter Lund fuldmagt til på hospitalets vegne at give afkald på erstatning