Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 29 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A119076B - - Dato : 18471120
Forfatter:Cancelli, Danske Kongen
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejsebevilling. Skrivelse fra Danske Cancelli om at kongen har bevilliget 800 rdl til rejse i Eropa for at undersøge bygninger og organisation først og fremmest på tyske dåreanstalter førend man fanger an med bygningen af den jyske dåreanstalt. Hvis rejsen udstrækkes til England, er der yderligere bevilliget 200 rdl.

Mpr nr. A119077B - - Dato : 18471127
Forfatter:Selmer, H, Psychiather dr
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejseinstruks. Herrr. Psychiather Dr. H. Selmer får instruks for den rejse , han har at foretage til at indsamle oplysninger om indretningen af helbredsanstalter for sindssyge. Anbefalingsteksten er både skrevet på dansk og fransk. Udstedt af sundhedskollegiet

Mpr nr. A119075B - - Dato : 18479999
Forfatter:Hansen, dr med Selmer
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Selmer rejse. Skrivelse, der indeholder Selmers rejseplan for den rejse han bliver bevilget penge til at staten for at undersøge de bedste planer for bygninger og organisation af den kommende helbredsanstalt. Stilet til dr med Hansen, der er dekan for sundhedskollegiet

Mpr nr. A012012 - - Dato : 18620801
Forfatter:Gædiken, reservelæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Udenlandsrejse for reservelæge Gædiken. Et bilag skrevet på spiseseddel fra 1862

Mpr nr. A012042 - - Dato : 18620806
Forfatter:Gædeken
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Vedr. Gædekens udenlandsrejse (832)

Mpr nr. A020010 - - Dato : 18700708
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Selmer beder om tilladelse til i en periode af 14 dage at deltage i det nordiske lægemøde i Göteborg, hvilket ministeriet tillader ham

Mpr nr. A021012 - - Dato : 18710609
Forfatter:Holm, R, reservelæge Frolich, cand med
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Reservelæge R, Holm ansøger om frihed til en udenlandsrejse i videnskabeligt øjemed. Som stedfortræder peger han på cand. med Frolich, der for øjeblikket er kandidat ved anstalten

Mpr nr. A022018 - - Dato : 18720711
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
At justitsministeriet i anledning af hr. professorens hertil indkomne ansøgning herved meddeler Dem tilladelse til at, foretage en rejse til udlandet fra 10. til 20. d.m., det meddeles Dem hermed til behagelig efterretning. Selmer At jeg nu er vendt tilbage fra den rejse hvortil det høje ministerium under 11. dennes har meddelt mig tilladelse, skulle jeg ikke undlade herved at indberette

Mpr nr. A115063 - - Dato : 18790209
Forfatter:Lunn, P
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. P. Lunn tager afsked idet han tiltræder en rejse til Italien for at besøge sin søn

Mpr nr. A031013 - - Dato : 18810328
Forfatter:Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Reservelæge Helweg ansøger ærbødigst direktionen om orlov på 3 måneder fra den 7. april d.å. at regne for at kunne gøre en rejse til udlandet

Mpr nr. A044008 - - Dato : 18941002
Forfatter:Christensen, Geill
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Herved tillader jeg mig at ansøge om permission fra den 4. oktober til den 31. oktober incl. for at foretage en rejse i udlandet Christensen Geill

Mpr nr. A047041 - - Dato : 18970330
Forfatter:Geill
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Herved tillader jeg mig at ansøge om permission fra 1. april til 7. juni, incl. for at foretage en studierejse til udlandet Geill

Mpr nr. A049045 - - Dato : 18990501
Forfatter:Pontoppidan Ricard Holm, reservelæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af det af hr. overlægen indsendte andragende meddeler justitsministeriet Dem herved tilladelse til i tidsrummet fra den 9. juli til den 19. august d.å. at foretage en rejse til udlandet, imod at Deres embede midlertidig bestyres af reservelæge Holm. Ricard Til Pontoppidan

Mpr nr. A058011 - - Dato : 19060419
Forfatter:Hallager, F C
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Udenlandsrejse. F. C. Hallager tillades af justitsministeriet at foretage en udenlandsrejse fra den 22. april til den 23. maj 1906

Mpr nr. A060039 - - Dato : 19070105
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Justitsministeriet tillader Hallager en udenlandsrejse fra den 3. til 12. maj 1907

Mpr nr. A060043 - - Dato : 19070409
Forfatter:Elmquist, læge Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Andragende til justitsministeren fra læge Elmquist om tilskud til en udenlandsrejse, hvor han kan studere plejeanstalter som Salstrup samt anbefaling fra Hallager der roser den praktiserende læges indsats

Mpr nr. A060012 - - Dato : 19070829
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Overlæge Hallager får tilladelse til en udenlandsrejse i perioden 1. til 30. september 1907

Mpr nr. A062030 - - Dato : 19080312
Forfatter:Friedenreich, professor Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Kongres. Der skal holdes en kongres i Wien vedr. sindssygeanstalters forhold og professor Friednreich og Hallager er de danske medlemmer af en international komite, der skal aflægge beretning her. I den anledning søger Hallager om bevilling fra justitsministeriet på 400 kr. til opholdet, da han ikke for tiden har råd til selv at betale omkostningerne. Der foreligger intet om at det er bevilget

Mpr nr. A062022 - - Dato : 19080429
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Overlæge Hallager tillades at foretage en udenlandsrejse i tiden 3. til 23. april 1908 begge dage inclusive mod reservelægen varetager hans embede

Mpr nr. A061016 - - Dato : 19080926
Forfatter:Renzmann Hallager, F C, dr med
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af et derom indgivet andragende har justitsministeriet under dags dato meddelt overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus, Dr. med F. C. Hallager, fritagelse fra den 28 d.m. til den 18. oktober d.å. begge dage inclusive og tilladelse til i dette tidsrum at foretage en rejse til udlandet Renzmann

Mpr nr. A063027 - - Dato : 19090330
Forfatter:
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Overlægen søger ministeriet om tilladelse til at være borte fra anstalten i tiden fra den 4. april til den 20. april for at foretage en rejse til udlandet

Mpr nr. A065016 - - Dato : 19100914
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Hallager tillades en udenlandsrejse mellem den 16. september og 27. oktober 1910. En reservelæge varetager hans forretninger i mellemtiden

Mpr nr. A070024 - - Dato : 19130210
Forfatter:Hallager Nissen Elmquist
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Studierejse, Hallager, Nissen, Elmquist. Overlægen foreslår at de to tilsynsførende læger tager på en studierejse til Norge og Sverige, særlig for at studere, hvorledes, familieplejen er ordnet der. Til dette søger han 500 kr. af ministeriet

Mpr nr. A067023 - - Dato : 19130619
Forfatter:Nissen, læge Elmquist, læge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Studierejse. Man betaler 500 kr. til en studierejse i Sverige og Norge for lægerne Nissen og Elmquist samt overlægen, der skal studere især familiepleje i disse lande

Mpr nr. A072016 - - Dato : 19140304
Forfatter:Hallager, Frederik
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Frederik Hallager får af ministeriet tilladelse til at tage på udenlandsrejse i tiden 7. til 31. marts 1914

Mpr nr. A088031 - - Dato : 19220716
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse, hospitalsforvalteren. Lund meddeles tilladelse til at foretage en rejse af direktionen, men denne glemmer at give direktoratet meddelelse herom, hvorfor man får en næse

Mpr nr. A088067 - - Dato : 19220818
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Thune Jacobsen skal inspicere hjemmesygeplejen under Raamosegaard og desuden til Sverige, endvidere er der en rejse til Tyskland

Mpr nr. A095031 - - Dato : 19240511
Forfatter:Jacobsen, Thune, overlæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejser. Forskellige anmodninger om tilladelse samt tilladelser til at foretage rejser i ind- og udland. Overlæge Thune Jacobsen

Mpr nr. A093045 - - Dato : 19240715
Forfatter:Andersen,Anton C, plejer
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Sogneråd. Plejer Anton C. Andersen er medlem af sognerådet og i den egenskab sammen med 2 andre udpeget til at tage til Tyskland og forhandle med tilbudsgivere til et gasværk. Han anmoder om frihed til pågældende rejse, og hospitalet giver ham denne, da det er hans ret ved borgerligt ombud. Imidlertid ønsker hospitalet at ansætte en vikar, hvilket synes at være problematisk. Der er dog ingen skrivelse indeholdende direktoratets afgørelse