Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 37 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A000986M - - Dato : 18881103
Forfatter:J. Nellemann, /C.Krft
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Fællesregulativ for Statens Sindssygeanstalter

Mpr nr. A000831M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Fortegnelse over inventar ved Jydske Asyl 1.4.1892. J. nr. 255/1892: Sammenstilling af Fortegnelse over Inventarium J. nr. 265/1892: Fortegnelse over Inventar J. nr. 334/1899: Een skrivelse

Mpr nr. A000561M - - Dato : 99999999
Forfatter:den syvende, Frederik
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Bevilling for den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge paa Fritagelse for Brug af stemplet Papir til de Beviser, som bemeldte Anstalt vil have at meddele for Deposita til Sikkerhed for den fastsatte Betaling af Patienter, samt til de Contionsbeviser, som Private udstede i samme anledning. Underskrevet af Frederik den Syvende. Dateret den 16. Oktober 1855

Mpr nr. A000834M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Jydske Asyls 50 års jubilæumsfest i 1902. Beskrivelse af festen d. 1.9. samt lister over ansatte ved Jydske Asyl fra 1852 til 1902. J. nr. 262/1902: Fem skrivelser

Mpr nr. A000830M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Skrivelser vedr. begravelser på hospitalets kirkegård. J. nr. 41/1908: Seks skrivelser

Mpr nr. A000829M - - Dato : 99999999
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Eksempler på stillingsopslag og ansøgninger til stillinger ved Jydske Asyl. Ansøgninger til den pr. maj 1875 ledige stilling som forvalter og kasserer ved Jydske Asyl: Fire sider med navne m.m. på ansøgere samt Hagen Jacobsens ansøgning J. nr. 265/1875: To skrivelser J. nr. 101/1878: Ni skrivelser J. nr. 108/1878: Otte skrivelser J. nr. 164/1880: Ni skrivelser J. nr. 163/1882: Tre skrivelser J. nr. 200/1883: Ni skrivelser J. nr. 22/1862: 51 skrivelser J. nr. 59/1912: to skrivelser J. nr. 250/1913: Een skrivelse Kontrakt af 1.2.1913 for elever. Udateret ansøgning om stilling som gartner (uden J.nr.) Fem eksempler på stillingsopslag i aviser.

Mpr nr. A000827M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Mulkter for tyendepersonale ved Jydske Asyl fra 1863 til 1896, en tyendesag vedr. bortgang fra tjeneste samt enkelte andre "sager" vedr. personalet ved Jydske Asyl. J.nr. 46/1901: Een skrivelse J.nr. 362/1907: To skrivelser J.nr. 371/1907: To skrivelser J.nr. 351/1908: Fire skrivelser J.nr. 18/209: Een skrivelse

Mpr nr. A000822M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Fridage for personalet ved Jydske Asyl i november 1861. Een skrivelse

Mpr nr. A000849M - - Dato : 99999999
Forfatter:Friedenreich Hallager
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Retspsyk. ptt. på Jydske Asyl i 1910 samt korrespondance ml. Friedenreich og Hallager vedr. retspsyk. erklæringer. J. nr. 73/1907: en skrivelse J. nr. 305/1909: en skrivelse

Mpr nr. A000828M - - Dato : 99999999
Forfatter:Hansen, A C, Kudsk
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Ansøgninger vedr. Lønforhøjelser, enkeforsørgelse, pension, tildeling af emolumenter samt skrivelser til lønningskommissionen af 1917. Schemaet vedrører Enkeforsørgelse: To skemaer. Ansøgning af 16.7.1876 om pension. J. nr. 173/1878: Tre skrivelser J. nr. 49/1878: To skrivelser J. nr. 65/1879: To skrivelser J. nr. 111/1879: To skrivelser J. nr. 142/1880: Tre skrivelser J. nr. 166/1880: Tre skrivelser J. nr. 266/1883. 13 skrivelser J. nr. 188/1885: Een skrivelse J. nr. 247/1891: Een skrivelse J. nr. 233/1893: Een skrivelse J. nr. 131/1899: Syv skrivelser Lønningstillæg til opsyn 1903/1904: Een skrivelse J. nr. 391/1905: Fem skrivelser J. nr. 336/1908: Een skrivelse J. nr. 303/1916: Een skrivelse Udkast til lønningskommissionen af 20. april 1918: ialt 8 sider. J. nr. 254/1918: To skrivelser J. nr. 36/1920. To skrivelser J. nr. 329/1921: Een skrivelse J. nr. 65/1922: Een skrivelse J. nr. 81/1922: Een skrivelse. En udateret skrivelse uden J. nr. vedr. udbetaling af honorar til øjenlæge for kudsk A. C. Hansen til Direktionen

Mpr nr. A000835M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Jydske Asyls 25 års jubilæum 1877. Een skrivelse

Mpr nr. A000839M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Oversigt og prisangivelser for bøger, der blev indkøbt til Jydske Asyls bibliotek til åbningen i 1852. Een skrivelse

Mpr nr. A000848M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Arbejdsfortjeneste for patienter af 3. forpl.klasse ved Jydske Asyl i 1914. j. nr. 123/1914: en skrivelse

Mpr nr. A000832M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Spisesedler og skrivelser vedr. bespisning af patienterne ved Jydskr Asyl. Spiseseddel 22. -28.6.1862. Spiseseddel 1. -7.11.1875. Overslag fra 1881/82 over forbruget af Varer til Bespisningen Beregning over Udgifter til Bespisningen, 1882/83. J. nr. 201/1893: To skrivelser J. nr. 244/1894: Fire skrivelser J. nr. 87/1898: Fire skrivelser J. nr. 22/1900: Een skrivelse J. nr. 243/1908: To skrivelser J. nr. 373/1908: Tre skrivelser

Mpr nr. A000859M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Folketællingslister fra Jyske Asyl 1880 og 1890 J. nr. 30 b/1880: en liste samt et omslag "Folketællingen vedr." 18 skrivelser. J. nr. 28/1911: en folketællingsliste

Mpr nr. A000855M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Eksempler på overslag over indtægter og udgifter ved Jydske Asyl. Overslag over indtægter og udgifter fra 1.4.1878 - 31.3.1879. J. nr. 185/1880: overslag fra 1.4.1881 - 31-3.1882 J. nr. 235/1908: to skrivelser samt to terninger

Mpr nr. A000546M - - Dato : 99999999
Forfatter:Fenger, E
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Udskrift af en artikel fra "Fædrelandet" mandag den 27. november 1948 med titlen "Bør Opførelsen af det Jydske Hosopital for sindssvage stilles i Bero?" Artiklen er skrevet af E. Fenger

Mpr nr. A000826M - - Dato : 99999999
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Rasmussen, assistent
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
En sag ved. returkommission til forvalter Hagen Jacobsen i 1888. En sag vedr. Assistent Rasmussen. J.nr. 171/1883. Arkiveret i januar 1888: seks skrivelser

Mpr nr. A000833M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Eksempler på Årsberetninger og sygelister fra Jydske Asyl. J. nr. 49/1873: Een skrivelse J. nr. 26/1877: To skrivelser J. nr. 61/1879: Een skrivelse j: nr. 62/1885: Ni skrivelser J. nr. 83/1907: To skrivelser

Mpr nr. A000825M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Eksempel på at overlægerne ved Jydske Asyl i forrige århundrede tog sig af baggateller som levering af kaffe af for dårlig kvalitet. To skrivlser

Mpr nr. A000858M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Århus amts fatttigkasses forespørgsel vedr. ptt., der var anbragt på Jydske Asyl af sognekommunerne i amtet i 1905. J. nr. 34/1905: en skrivelse

Mpr nr. A000857M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Lejekontrakt for den første telefon til Jydske Asyl i 1885 og de næste fem telefoner i 1889. Lejekontrakt af 21.5.1885. Tilbud på anlægget af 18.5.1889

Mpr nr. A000845M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Forskrift for vaskeriet i 1861 samt "Vaskerisagen" i 1922. Forskrift for brugen af vaskeriet, to skrivelser samt grundrids af vaskeriet J. nr. 125/1922, en skrivelse til direktionen J. nr. 3/22-23, en skrivelse

Mpr nr. A001280M - - Dato : 99999999
Forfatter:Lund, Poul, søn af Albert Lund Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Breve til Forvalter Albert Lund Lykønskning ved Lunds jubilæum 1927 Gave fra Poul Lund, søn af fhv. forvalter Albert Lund, feb. - 1977

Mpr nr. A000986M - - Dato : 99999999
Forfatter:Bindesbøll Sørensen, arkitekt Simoni, Etatsråd Skov, Henning, Landsarkitekt
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Oversættelser af breve vedrørende en regning på 100 Rigsbankdaler for udfærdigelse af møbeltegninger til Jydske Asyl i 1852. Regningen er sendt af en af Bindesbølls medarbejdere, arkitekt Sørensen. Etatsråd Simoni, der synes, at regningen var stor, var medlem af direktionen for Jydske Asyl Brevene er oversat af Henning Skov, Landsarkitekt for Nørrejylland, i november 1976

Mpr nr. A000823M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Forbud mod mandligt besøg hos køkkenpigerne ved Jydske Asyl 1884 ydske

Mpr nr. A000844M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Bestemmelser vedr. optagelse af patienter i Jydske Asyl og i Statens Sindssygehospitaler i det hele taget i perioden fra 1852 til 1914. Udtog af anstaltens regulativ, 1857. Lov ang. forandringer i bestemmelserne m.h.t. betaling for ptt. 1860. Udtog af Anstaltens regulativ, 1877, i alt 3 skrivelser. Cirkulære til retsbetjente, 1887. Bekendtgørelse vedr. fællesregulativ for statens sindssygeanstalter, 1888. Underretning for dem, der ønsker ptt. optaget i Sindssygeanstalten ved Aarhus, 1892, 3 skrivelser. Underretning for dem, der ønsker ptt. optaget i Sindssygeanstalten ved Aarhus, 1904. 1 skrivelse Underretning for dem, der ønsker ptt. optaget i Sindssygeanstalten ved Viborg, 1905, 1 skrivelse Underretning for dem, der ønske ptt. optaget i Sindssygeanstalten ved Middelfart, 1910, 1 skrivelse Underretning for dem, der ønsker ptt. optaget i Sindssygeanstalten ved Aarhus, 1914, i skrivelse Underretning for dem, der ønsker ptt. optaget i Sindssygeanstalten ved Vordingborg, 3 skrivelser

Mpr nr. A000842M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Reglementer for patienternes beklædning og sengelinned, reglement for tjeneste i tilfælde af ildebrand samt forskrift for brug af kogeapparater. J. nr. 257/1899: Reglement for beklædning, sengelinned m.v.: To stk. fra hhv. 1861 og 1899. Reglement fortjenesten i tilfælde af ildebrand fra 1884. Forskrift for brugen af kogeapparater fra 1860

Mpr nr. A000915M - - Dato : 99999999
Forfatter:Lund, Albert, Hospitalsforvalter Lund, Poul, søn af Albert Lund
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Ansættelsespapirer, brev vedrørende afskedigelse samt skrivelse vedrørende udnævnelse til Ridder af Dannebrog for hospitalsforvalter Albert Lund. Papirerne er givet til museet i december 1975 af Poul Lund, søn af Albert Lund

Mpr nr. A000615M - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer, Harald
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
"Statistiske Meddelelser og undersøgelser fra Sindssygeanstalten ved Aarhus i dens første 25 Aar (1852-1877) København 1879 pp.217 1. Udkast til tabeller m.v. 2. Oplysninger i tabelform på mandtlige patienter 3. Oplysninger i tabelform på kvindlige patienter 4. Dødsårsager efter udskrivningen eller i Asylet efter udgangen af 1877. 1. Sindssygdommes Aarsagsforhold hos kvinder 2. Sindssygdommes Aarsagsforhold hos mænd 3. Drik som Aarsagsmoment i sindssygdom 4. Selvmord i sindssygdom 5. Suicidium som dødsårsag 6. Litteraturenvisninger

Mpr nr. A000843M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Regulativer fro Jydske Asyl 1852, 1856 og 1860 samt for plejehjemmet Råmosegård 1900 og plejehjemmet Dalstrup 1904 og 1907 Regulativ fra 1852. J. nr. 132/1856: Regulativ for sindssygeanstalten for Nørrejylland. J. nr. 49/1860: Regulativ for sindssygeanstalten for Nørrejylland, 3 stk. J. nr. 64/1900 Vedtægt og instruks for plejeanstalten Raamosegård. J. nr. 256/1900: Forskrifter m.h.t. tjenesten i patientlokalerne, i alt 2 stk. Vedtægt og instruks for plejeanstalten Dalstrup. Regulativ for Sikringsanstalten ved sindssygehospitalet i Nykøbing paa Sjælland

Mpr nr. A000821M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Plejepersonale ved Jydske Asyl J.nr. 142/1918: tre skrivelser J.nr. 232/1919: en skrivelse J.nr. 159/1922: to skrivelser

Mpr nr. A000824M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Klapjagt i Riis Skov i 1884 J. nr. 213/1884: Een skrivelse

Mpr nr. A000860M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Klager over forholdende på Dalstrup plejehjem i 1919. J. nr. 231/1919: fire skrivelser

Mpr nr. A000841M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Instrukser fra 1861 for lægerne, overopsynet, opsynspersonale, maskinmester, forvalter, bogholder og kontorassistent samt instruks for forvalteren fra 1875 og for overopsynet fra 1898, kandidattjenesten fra 1899. Instruks for vægteren fra 1905 og for hospitalets håndværkere fra 1922. J. nr. 1/1875: Instruks for forvalter J. nr. 98/1899: Bestemmelser for kandidattjenesten j. nr. 142/1905: Instruks for vægteren J. nr. 83/1922: Instruks for håndværkere. Instruks for læger Instruks for reservelæger Instruks for lægekandidater Instruks for tjenesten i patientlokalerne Instruks for maskinmester Instruks for forvalter og kontorassistent

Mpr nr. A000846M - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Oprettelsen af familiepleje ved Jydske Asyl i 1910 samt "Bestemmelser" for den til sindssygeanstalten ved Aarhus knyttede familiepleje. J. nr. 233/1909: fem skrivelser Overslag over Indtægter og udgifter til familiepleje af 15 ptt., 1909/10. Bestemmelser for familiepleje, 1910. J. nr. 33/1923-24: en skrivelse.

Mpr nr. A000916M - - Dato : 99999999
Forfatter:Lund, Albert, hospitalsforvalter Lund, Poul, søn af Albert Lund
Emnegruppe: Udvalgte skrivelser

Tekst:
Fødselsdagsbreve til afdøde hospitalsforvalter Albert Lund i 1895 og 1896. Brevene er givet til museet i december 1975 af Poul Lund, søn af Albert Lund