Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 157 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A116022 - - Dato : 18551103
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sukker. Forvalteren har tilsendt Jespersen noget sukker til bedømmelse. Denne mener, at det sidste sukker nok er bedre en det første, og han har rådført sig med sin kone om sagen. Han anbefaler, at der ikke foretages videre i sagen

Mpr nr. A006018 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Viktualier. Liste over viktualier, der er på budgettet for 1857-58

Mpr nr. A017016 - - Dato : 18570521
Forfatter:Bøggild, forvalter christensen
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Ifølge. Stilling af herr forvalter Bøggild af leverance til sindssygeanstalten af et parti hvergarn og blåstribet lærred efter modtagne prøver, vil jeg herved forpligtige mig til at varetage denne leverance til følgende priser, hveregarn 4 sk pr al. blåstribet lærred 28 sk pr al. At levere hurtigst muligt eller en rimelig af direktionen bestemt leveringstid. - Secher Iflg. forespørgsel af herr forvalter Bøgild tillader jeg mig herved at tilbyde den ærede direktion priser på 36 tommer bredt hvergarn ...27 ... lærred 90 kvint Sixcord. At levere inden 3 måneder i henh. til de af anstalten ... - Christensen

Mpr nr. A121062 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Viktualier. En skematisk oversigt over besparelser og overskridelser på viktualiekontoen med tilhørende priser og værdi. sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121003 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Viktualiekonto. Fortegnelse over hvad der i finansåret 1856-57 er ført som indtægt på viktualiekontoen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A121063 - - Dato : 18580331
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Beholdning af forskellige varer samt disses værdi pr. ovennævnte dato udarbejdet af forvalter Bøggild. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A116030 - - Dato : 18591228
Forfatter:Bøggild, Top Selmer
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Beklædning. Der er et stort forbrug på beklædningskontoen hvorfor Selmer ønsker oplyst, hvor meget tøj, der årligt bruges af 1 mand og 1 kvinde. Listen herover er udfærdiget af Top Bøggild. Endvidere ligger der en kasseekstrakt ved sagen

Mpr nr. A015004 - - Dato : 18650924
Forfatter:Schøtt, fabrikant
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Fra fabrikant Schøtt om levering af fajancer

Mpr nr. A115195 - - Dato : 18661224
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Juletræ. Regnskab for de forskellige overopsyns udgifter i anledning af juletræet

Mpr nr. A017024 - - Dato : 18670202
Forfatter:Selmer Nyebølle, fabrikat
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Anmodning om en anbefaling fra fabrikant Nyebølle der har leveret sengetæpper til hospitalet. Denne meddeles ham i en skrivelse med Selmers Hånd

Mpr nr. A016008 - - Dato : 18670320
Forfatter:Jespersen, skomager
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Følgebrev omhandler i pkt. 2 skomager Jespersen

Mpr nr. A016007 - - Dato : 18670428
Forfatter:Jespersen, skomager
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Brev fra skomager Jespersen, Glostrup, om tilbud på Dame- og herresko. Skomageren kan ikke overtage leverancen, da han har fået en militær opgave

Mpr nr. A116087 - - Dato : 18670523
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Klæde. Forvalteren har indhentet tilbud på hvergarn og lærred hos to firmaer

Mpr nr. A116125 - - Dato : 18680703
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Hør. Der modtages et bud på heglet hør, som Bang og etatsråden er enige om at antage

Mpr nr. A115165 - - Dato : 18701229
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Renovation. Forvalteren har haft uheld med sin renovationsstud, og han foreslår, at der skal købes en femte hest, hvilket Selmer dog finder for bekosteligt

Mpr nr. A115160 - - Dato : 18710708
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Forbrugsvarer. 2 fortegnelser over hvad der er udleveret til overopsynnene af forskellige varer til brug på afdelingerne

Mpr nr. A023002 - - Dato : 18739999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Beklædning. Opstilling af manglende beklædningsgenstande. Enkelte papirer vedr. budgettet

Mpr nr. A022063 - - Dato : 18760106
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Anmodning fra ministeriet om en beregning af omkostningerne pr. patient, samt korrespondance mellem jyske anstalt og Vordingborgsanstalten om, hvorledes denne opgørelse skal foretages, idet f.eks. udgifterne til brændsel i køkken og vaskeri ikke er medregnet i beregningsgrundlaget i den omtalte placat af 1847 s 4

Mpr nr. A026026 - - Dato : 18760311
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Skomageren er utilfreds med sin løn og sender en meddelelse om, at priserne gerne skulle forhøjes. I brevet opgiver han både den hidtidige pris og den ønskede. Direktionen svarer, at man godkender en forhøjelse

Mpr nr. A022076 - - Dato : 18770721
Forfatter:Borch, bogholder Nielsen, P, Bogtrykker
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Trykningsarbejde. P. Nielsens Bogtrykkeri Århus. Til bogholder Borch. Vedr. uspecificerede trykningsarbejder

Mpr nr. A115056 - - Dato : 18791206
Forfatter:Krarup, apoteker Gall, købmand
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Medicin. Andraggende fra apoteker Krarup, Fredeiksbjerg apotek om at blive delagtig i leverancen af medicin til anstalten. Man indvilliger, hvis medicinen leveres til købmand Gall, ligesom forskellige andre varer bliver det, så man ikke har særlige omkostninger ved transporten

Mpr nr. A035010 - - Dato : 18851026
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Sammen med ministeriet fastsætter anstalten, at der ikke kan deltage udlændinge eller udenlandske firmaer i licitationen

Mpr nr. A037006 - - Dato : 18881101
Forfatter:F. Sørensens eftrerf, kandestøber
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Kandestøber F. Sørensens efterf. Odense tilbyder tintallerkner, men anstalten ønsker ikke sådanne

Mpr nr. A104309 - - Dato : 18890928
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareleverance. Ved vareleverancer skal hospitalet spørge leverandørne om, hvorvidt de leverede varer er dansk eller udenlandsk oprindelse. Endvidere skal man så vidt muligt anvende lokale håndværkere og handlende. Ved licitation skal bud, som gøres for udenlandske personers eller firmaers regning ikke antages. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A041010 - - Dato : 18910912
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Vareindkøb i øvrigt. Underskrevne tillader sig høfligst at ansøge den ærede direktion om prisen på soda må blive forandret fra kr. 3,60 til kr. 4,60 pr 100 pund, det jeg tillader mig af oplyse følgende. Jeg tillod uopholdelig efter at have opdaget fejlen at meddele den ærede direktion samme, men det var ganske vist dage efter licitationen havde fundet sted, men dog forinden jeg havde meddelelse om mit bud var antaget. At der ingen lavere bud var end 4,60 kr. taler jo for at det virkelig var en fejl, der var sket ligesom mit tilbud til 4,60 kr. som følge deraf mulig var blevet antagen, Da soda selv til 4,60 kr. leveret frit på anstalten er en dårlig forretning og til 3,60 giver store tab, håber jeg, at den ærede direktion ikke vil tage denne fejlskrift til følge

Mpr nr. A041007 - - Dato : 18911022
Forfatter:Petersen, H M, bogbinder Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Vareindkøb i øvrigt. I anledning af den hoslagt tilbagefølgende meddelelse fra Dem af 20. ds meddeles herved, at sindssygeanstalten ikke har købt papir hos bogbinder H. M. Petersen, således at den under 22. januar d.å. til asylet leverede bog papir af 40 øre ikke vedkommer anstalten her Hagen Jacobsen

Mpr nr. A046007 - - Dato : 18960907
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Holm
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Det meddeles herved bankkontoret, at under en anstaltens kasserer, forvalter Hagen Jacobsen, fra i morgen at regne given permission er assistent ved anstalten A. Bernth, bemyndiget til under den sædvanlige form at udfærdige anvisninger på bankkontoret til leverandørens ordre. Holm

Mpr nr. A048007 - - Dato : 18980413
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Tyende bespisning. Indtil overlægeboligen er færdig lader Pontoppidan sin husjomfru spise på 2. klasse og betaler regningen

Mpr nr. A104290 - - Dato : 18990829
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Der gives tillægsbevilling til en række anskafffelser til hospitalet, hvilket meddeles fra justitsministeriet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104289 - - Dato : 19000508
Forfatter:Wessel, Emil Vett &
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Det meddeles herved, at direktionen har antaget et tilbud fra Emil Vett & Wessel om levering af hør og blår for året fra 1. april 1900 til 31. marts 1901. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A051010 - - Dato : 19011030
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Avertering. Til overvejelse af en hensigtsmæssig ordning af statsmyndigheders avertering- bortset fra tilfælde hvor lovgivningen har fastsat de udbede sig meddelt en oversigt over, hvilke blade, der benyttes, til de forskellige arter af avertissementer vedr. sindssygeanstalten ved Århus. Fra justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A054033 - - Dato : 19030427
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Annoncering. Justitsministeriet beder sig oplyst, hvilke blade man har averteret i, og om denne avertering er fastlagt ved cirkulærer. Anstalten meddeler, at man kun har indrykket annoncer for betaling, og der er ingen steder skrevet hvor disse annoncer skal indrykkes

Mpr nr. A056007 - - Dato : 19050218
Forfatter:Stiftstidende, Aarhus Amtstidende, Aarhus Demokraten
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Annoncer. Demokraten har bemærket, at der kun sker annoncering i Aarhus Stiftstidende og Aarhus Amtstidende, hvorfor man udbeder sig en forklaring. Direktionen udbeder sig instrukser fra justitsministeriet, der meddeler at annoncer kun skal indrykkes i de nævnte blade

Mpr nr. A060038 - - Dato : 19070430
Forfatter:Posten, Jyllands
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Avis. Ved at returnere medfølgende fra postkontoret modtagne skrivelse af 25. ds skal jeg meddele, at Jyllands Posten i den sidste tid stadig afleveres til plejemoderen på anstalten

Mpr nr. A065056 - - Dato : 19100506
Forfatter:Rentzmann
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Annoncer, ... skal man til efterretning meddele, at justitsministeriets nævnte skrivelse af 13 f.m. kun sigter på at give almindelig vejledning med hensyn til at socialdemokratiske blade ikke i princippet bør stilles anderledes ved annoncering end andre lade, men at ministeriet ikke finder tilstrækkelig anledning til at give direktionen nogen i det enkelte gående instruks for, i hvilke blade de forskellige arter at annoncer vil være indrykket. Rentzmann

Mpr nr. A066012 - - Dato : 19111009
Forfatter:Statstidende
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Statstidende. Ministeriet meddeler at de hidtil gratis leverede eksemplarer af statstidende for fremtiden skal betales med 1 kr. pr kvartal samt postpenge 48 øre udenfor København

Mpr nr. A071078 - - Dato : 19139999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Annoncering. Annonce fra indenrigsministeriet om det offentliges avertering i dagbladene Mappe 856

Mpr nr. A074034 - - Dato : 19140214
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Varer. Annonce om licitation af klædevarer Mappe 856

Mpr nr. A072020 - - Dato : 19140304
Forfatter:Morgenblad, Jysk
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Avertissement. Jysk Morgenblad gør opmærksom på annoncer skal fordeles mellem forskellige blade, uden hensyn til deres politiske tilhørsforhold, alene skal man tage hensyn til, hvilke befolkningsgrupper, man henvender sig til

Mpr nr. A072006 - - Dato : 19140402
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vævede varer. I anledning af, at der skal indrettes et væveri ved Horsens Straffeanstalt, holdes der et møde om, hvilke kvaliteter, der skal fremstilles, idet væveriet skal forsyne sindssygehospitalerne

Mpr nr. A073052 - - Dato : 19140507
Forfatter:Zahle
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Avertering. På foranledning af konseilpræsidite skal man tilkendegive direktionen, at der ved averteringer i bladene for statskassens regning så vidt muligt bør iagttages følgende regler: 1)Avertissementerne bør afgives til de blade, der fortrinsvis har udbredelse blandt det publikum, til hvilket man i vedkommende avertissement henvender sig (f.eks. landmænd, grundejere, håndværkere, arbejdere o.s.v.) 2)Avertissementerne bør søges ligeligt fordelt mellem blade af de forskellige politiske partier 3)Der bør ikke påføres staten større udgifter end fornødent, hvor fordeling mellem de forskellige blade nødvendiggør avertering i flere blade end hidtil brugt, henstilles det derfor, at indrykningernes antal formindskes i et sådant omfang, som dette skønnes hensigtsmæssigt. Zahle

Mpr nr. A073003 - - Dato : 19140618
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kødleverance. Man har hidtil krævet kød leveret med kvalitetsstempel, nu mener slagtehusinspektøren, at man ikke længere har tillid til hans bedømmelse af kødet, hvorfor han nægter at stemple kødet, derfor kan slagteren ikke levere det kød, der er aftalt i konditionerne

Mpr nr. A073007 - - Dato : 19141216
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Papirforbrug. Ministeriet ønsker oplyst hvor meget man giver for papir og om der er udgifter vedrørende aftagning af danske produkter. Man ønsker også oplyst omkostningerne ved trykning

Mpr nr. A104114 - - Dato : 19150501
Forfatter:Kjærsgård, J N, tømmerhandler
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Prisliste. Brædder og tømmer fr J. N. Kjærsgårds tømmerhandel

Mpr nr. A104186 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående forslag om fællesindkøb for alle sindssygehospitaler og evt. oprettelse af et fælles ind økonomikontor

Mpr nr. A104117 - - Dato : 19151008
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Fremgangsmåden ved anskaffelse af varer til st. Hans hospital. Sendt til justitsministeriet fra Københavns magistrat

Mpr nr. A104125 - - Dato : 19151117
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varepriser. Fortegnelse over priser på varer indkøbte til sindssygehospitalet ved Vordingborg i tidsrummet 1. april 1911 - ultimo oktober 1915

Mpr nr. A104029 - - Dato : 19151130
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Mødeindkaldelse i kommissionen af 1. marts 1915 til 6. december d.å. 10.30., der vil på mødet blive behandelet emnerne indkøb af varer til hospitalerne og disses landbrug. Sendt til forvalter Lund Århus

Mpr nr. A104104 - - Dato : 19160226
Forfatter:Lyndbye, kontorchef Larsen, Anders af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kommissionen af 1. marts 1915. Brev fra Anders Larsen til kontorchef Lundbye formand for kommisionen angående det fællesindkøb, som var tænkt oprettet for alle sindssygehospitalerne

Mpr nr. A070010 - - Dato : 19161206
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Det henstilles fra fængselsvæsenet, at man så vidt muligt køber metervarer og fodtøj fra fængslernes værksteder, og at man når man ikke er vidende om, hvorvidt en vare fremstilles af fængslerne skal rette forespørgsel til fængslernes arbejdsdrift inden varerne købes i licitation andetsteds

Mpr nr. A104106 - - Dato : 19161212
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Porcelænshandlerforening, Københavns Glas & for de danske Isenkræmmerforeninger, Centraludvalget
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Brev fra Centraludvalget for de danske Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas & Porcelænshandlerforening til kommisionen af 1. marts 1915 angående oprettelsen af et fællesindkøbskontor for alle sindssygehospitaler. Udvalget tager afstand fra oprettelsen af et sådant kontor, fordi det går ud over byernes næring der, hvor hospitalerne ligger

Mpr nr. A079018B - - Dato : 19170203
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Hospitalsudstyr. Ved tilbagesendelsen af den med justitsministeriets skrivelse af 3. ds fulgte afskrift af skrivelse af 26. f.m. fra konseilspræsidiet tillader direktionen sig at meddele at hospitalets beholdninger af lagener, håndklæder, uldtæpper, jernsenge og madrasser er af en sådan størrelse, at de kun er tilstrækkelige til hospitalets eget nødtørftige forbrug, og at man derfor ikke ser sig i stand til udlån af nogen art af de nævnte genstande

Mpr nr. A078007 - - Dato : 19170329
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Konseilspræsideiet har tilskrevet justitsministeriet således: "Under henvisning til de for tiden herskende vanskeligheder ved papirforsyningen skal man tjenesteligt anmode justitsministeriet og under samme hørende institutioner om udvise den størst mulig sparsommelighed ved brugen af papir." Det er tilladt at skrive skrivelse på mindre formater end i loven forskrevet

Mpr nr. A079035 - - Dato : 19170705
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Trævarer. Kontoret for arbejdsdrift ved fængselsvæsenet forespørger om der er snedkerarbejder som hospitalet ønsker udført, da der er indrettet et maskin- og håndsnedkeri i Nyborg straffeanstalt. Man kan aftage trækufferter, klædeskabe til familieplejepatienter, men det øvrige snedkerarbejde udføres af hospitalets eget snedkeri

Mpr nr. A103112 - - Dato : 19171299
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Nr 66 af bladet Samvirke, medlemsblad for forening af hospitals- og anstalts-inspektører, -forstandere, -forvaltere m.fl. i Danmark. Indeholder oversigt over driften af en række hospitaler, en sammenligning af priserne på naturalier i årene 1914-17 fra Vejle Amt og sygehus' beretning, maksimalpriser på en række varer fastsat af staten

Mpr nr. A080020 - - Dato : 19180201
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Beklædning. Kontoret for fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler at man har fået bomuldsgarn til hvergarn, hvilket sindssygehospitalerne er eneste aftager af. Man spørger, hvor meget der skal bestilles og oplyser, at der er reserveret lagre i England, som muligvis snart vil blive frigivet

Mpr nr. A080011 - - Dato : 19180409
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Duge. En seddel med påskriften Påtegning og hospitalet er villigt til at aftage dugene i metermål. Hvad sagen ellers omhandler er der ingen oplysning om

Mpr nr. A078051 - - Dato : 19180501
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Beklædning. Dalstrup Plejehjem ser sig ikke i stand til at beklæde patienterne for 25 øre pr. dag da priserne er steget til de tredobbelte, man ønsker derfor betalingen sat op til 50 øre, men direktionen ser sig kun i stand til at forhøje det til 35 øre

Mpr nr. A082053 - - Dato : 19190910
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Sygehusmateriel. Fra lazaretlejren ved Hald bliver der bårer og liggestole til salg, hvor for man spørger om hospitalet er til sinds at købe sådanne? Man svarer at man vil aftage 6 af hver

Mpr nr. A084007 - - Dato : 19200217
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Udbud af leverancer af varer. Justitsministeriet anmoder direktionen om at oplyse hvorledes det forholdt sig med udbuddet af varer (leverancer) til sindssygehospitalet i perioden 1916/17 - 1920 Hospitalet meddeler at der ikke har været foretaget noget offentligt udbud. Justitsministeriet meddeler at der bør indhentes tilbud fra forskellige handlende fremover

Mpr nr. A085063 - - Dato : 19201213
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Varer. Fra direktoratet for fængselsvæsnets arbejdsdrift får man meddeles om, at det er vigtigt, at der indkøbes varer fra disse da det er besparende for staten

Mpr nr. A085006 - - Dato : 19201218
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Indkøb a uld. Hospitalet meddeler at det ikke indkøber eller anvender uld

Mpr nr. A087077 - - Dato : 19210722
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Varer. Vordingborg hospitalet foreslår, at alle hospitalerne slår sig sammen om storindkøb af fajancestel, der skal anvendes på alle forplejningsklasser. Jyske Asyl tiltræder denne ordning og foreslår at der skal være et monogram på stellet, ens for alle hospitalerne

Mpr nr. A087025 - - Dato : 19219999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Varer. Lister over indkøbte varer med mængder, priser og kvalitet

Mpr nr. A089145 - - Dato : 19220214
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratet meddeler, at sindssygehospitalet ved Århus har haft den højeste gennemsnitsudgift pr. forplejningsdag af alle hospitalerne. Der bringes en sammenlignende oversigt over priserne på en række vare. Specielt nævnes, at Århus hospitalet har givet en overpris på 7 øre pr. kg. hugget sukker. Hospitalet svarer, at grunden til den høje pris på hugget sukker, at der er leveret fineste kvalitet. Nu købes en billigere sort

Mpr nr. A089148 - - Dato : 19220408
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratet meddeler, at det efter gennemgangen af prisindberetningerne har konstateret, at sindssygehospitalet ved Århus har indkøbt en række varer til for høje priser sammenlignet med de øvrige hospitaler. Der er en prisliste, som den ser ud for de øvrige hospitalers vedkommende. Hvis hospitalet ikke kan opnå disse priser ved de hidtidige leverandører, skal man søge at finde andre leverandører

Mpr nr. A091065 - - Dato : 19220523
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Dagblade. Skrivelse fra dirktoratet, der foreskriver, hvilke blade og tidender, man skal anskaffe til de forskellige grupper på hospitalet. Aministrationen skal have: Statstidende, Berlingske Tidende, et stedligt dagblad, rigsdagstidende og lov- og ministerialtidende. Blade til patienter skal købes indenfor bevillingen på konto 13, dog er det muligt at anvende midler af den ved patienternes arbejde opsparede fond

Mpr nr. A088062 - - Dato : 19220602
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Textilvarer. Direktøren for fængselsvæsnets arbejdsdrift fremsender en prisliste og meddeler, at der vil ske prisforhøjelser på bomuldsvarer

Mpr nr. A088042 - - Dato : 19220828
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Avertering. En skrivelse fra ministeriet meddeler, at man ønsker annoncer i de blade, der fortrinsvis henvender sig til det publikum, man ønsker kontakt med, samt at man averterer i forskellige partiers blade. Endvidere ønsker direktoratet sig omgående meddelt, hvilke blade der averteres efter fødevarer i og hvilke, der annonceres efter personale i

Mpr nr. A088019 - - Dato : 19220828
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Kuverter. Kontoret for fængselsvæsnet arbejdsdrift anbefaler at man køber kuverter med påtryk fra Horsens fængsel

Mpr nr. A088016 - - Dato : 19220829
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Varer. Direktoratet anmoder om oplysning vedrørende visse varer, der skulle stå på en liste, der formentlig er indsendt til d.

Mpr nr. A091101 - - Dato : 19221018
Forfatter:Levison, L.
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Toiletpapir. L. Levison skal levere toiletpapir til alle hospitaler til den til enhver tid gældende notering

Mpr nr. A091081 - - Dato : 19221206
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Gulvklude. Direktoratet ønsker sig oplyst hvorfra man skaffer gulvklude, hvilken kvalitet de er af, hvilken pris de købes for og hvor mange man anvender månedligt. De kommer fra horsens Straffeanstalt og koster 25 øre og der bruges ca 300 stk om måneden. Man sparer ved at reparere de slidte gulvklude med rester af andre slidte klude

Mpr nr. A088095 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Beklædning. Oversigt over anskaffelser af beklædningsgenstande 1923-24 med priser

Mpr nr. A088058 - - Dato : 19230313
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Sæbe, soda. Direktoratet foretager fællesindkøb til hospitalerne af de nævnte varer, dog først efter at have indhentet oplysninger om de hidtil anvendte

Mpr nr. A089146 - - Dato : 19230317
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratet knytter bemærkninger til den prisindberetning, som det har modtaget fra sindssygehospitalet ved Århus. Det drejer sig om ildtændere, maltkaffe, kartoffelmel og ost, hvor direktoratet mener, at der kan spares penge ved billigere indkøb. Direktoratet udbeder sig hospitalets kommentar hertil

Mpr nr. A089147 - - Dato : 19230324
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Besparelser. Forvalter A. Lund kommenterer direktoratets skrivelse af 17. marts. Vedrørende ildtændere oplyser han, at man har forsøgt at fremstille dem selv, men har opgivet det på grund af brandfaren. Mht. kaffen har man på hospitalet i en periode forhøjet indholdet af kaffe med 10% på grund af stadige klager over kvaliteten. Nu vil man vende tilbage til den på hospitalerne gængse blanding. Mht. kartoffelmelet vil man forsøge at købe billigere kvalitet. Mht. prisen på ost er det den af mejeriet til forhandlere ansatte pris

Mpr nr. A193056 - - Dato : 19230519
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Rengøringsmidler. Følgebrev til rapport over forbruget af rengøringsmidler ved hospitalet

Mpr nr. A091031 - - Dato : 19230603
Forfatter:Fajancefabrik, Københavns
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Fajancestel. Der skal indkøbes fajance fra Københavns Fajancefabrik. De derfra kommende stykker er mærket med et løbenummer om der findes en liste over vedhæftet sagen. På noget af det museet tilhørende fajance har jeg set efter løbenumre og fundet dem. Bl.a. overkop uden hank i svær procellæn, og lille fad. Medicinskeen, som ligger på museet stammer også herfra og er enda stemplet KF. Fajancene der har været brugt på hospitalet kommer også fra andre klider, idet nogle dybe tallerkner er mærket med tre bølgestreger og et fireciffret løbenummer

Mpr nr. A193055 - - Dato : 19230705
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Rengøringsmidler. Direktoratet meddeler, at den hidtil påbudte indsendelse af rapporter over forbruget af rengøringsmidler kan ophøre ved udgangen af denne måned. Det er dog en forudsætning, at der fortsat af forvalteren føres nøje kontrol med forbruget

Mpr nr. A093077 - - Dato : 19230723
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vat. Der fællesindkøbes vat af forskellig art

Mpr nr. A093078 - - Dato : 19230723
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Gulvfernis. Der fællesindkøbes lak og fernis

Mpr nr. A093074 - - Dato : 19230801
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Glødelamper. Direktoratet påpeger, at lampeforbruget i Århus er forholdsvis stort. Man svarer, at det er en gammel installation og beviser dette ved at indberette forbudet af lamper i de første år efter installeringen

Mpr nr. A093050 - - Dato : 19230901
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Da det er egnet til at lægge direktoratet betydelige hindringer i vejen ved dets forhandling om priserne på varer, som indkøbes i fællesskab til hospitalerne, at disse underretter andre leverandører eller andre offentlige eller private institutioner om priserne, må direktoratet anmode om, at meddelese om leverandørernes navn og de betalte priser ikke gives fra hospitalerne, men eventuelle forespørgsler i alle tilfælde henvises til direktoratet

Mpr nr. A093055 - - Dato : 19230904
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Textil. Direktoratet forespørger hvilke mængder og priser der indkøbes af gummilærred og gaze. Hospitalet indsender et skema, og direktoratet meddeler i brev om fællesindkøb til alle hospitalerne af benævnte stoffer

Mpr nr. A193057 - - Dato : 19230928
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til prisindberetningen fra hospitalet for august måned. En række priser betalt af Råmosegård anses for at være for høje

Mpr nr. A193230 - - Dato : 19231005
Forfatter:Laboratorium, V Steins
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Resultatet af en prøve soda modtaget den 2/10 fra direktoratet. Analysen er foretaget af V. Steins Laboratorium

Mpr nr. A193231 - - Dato : 19231006
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt sæbe til sindssygehospitalerne og Råmosegård for perioden 15. oktober 1923 til 15. januar 1924. Priser og vikår er nævnt

Mpr nr. A193232 - - Dato : 19231006
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Til analyse afprøver af sæbe og soda har direktoratet haft en udgift af 105 kr, der vil være at fordele på sindssygehospitalerne og plejeanstalten Råmosegård. Beløbet vil være at føre til udgift under konto 13

Mpr nr. A193233 - - Dato : 19231008
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt calcinert soda til hospitalernes forbrug i tidsrummet 15. oktober 1923 til 15 januar 1924. Priser og leveringsbetingelser er nævnt

Mpr nr. A093029 - - Dato : 19231012
Forfatter:Jørgen Schjerbeck, firma
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
WC papir. Direktoratet meddeler, at den har afsluttet en aftale med firmaet Jørgen Schjerbeck, København om levering af wc papir mrk 00

Mpr nr. A093030 - - Dato : 19231017
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indbinding. På foranledning af administrationskommissionen har direktoratet forespurgt de forskellige hospitaler, hvor meget, der er indbundet ved hospitalernes værksteder og hvor meget, det har kostet. Der foreligger en oversigt med vedføjede priser

Mpr nr. A193058 - - Dato : 19231025
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. I anledning af direktoratets skrivelse af 28. september oplyser forvalter Lund, at der efter forhandling med den stedlige købmand er foretaget ændringer i nedadgående retning af de priser som Råmosegård skal betale for en række varer. Det påregnes, at en del af varerne er af en ringere kvalitet end tidligere

Mpr nr. A091073 - - Dato : 19231027
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Beklædning. Der fremkommer forslag til ændringer i tjenestedragter m.v. for at spare stof. Anvisninger på, hvilket stof, der skal anvendes til at sy de forskellige tjenestekategoriers tøj af

Mpr nr. A092084 - - Dato : 19231119
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Kontoret for arbejdsdriften under fængselsvæsnet meddeler, at man for fremtiden vil levere varer til sindssygehospitalerne franco

Mpr nr. A092083 - - Dato : 19231120
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Køkkenmaskiner. I anledning af det nye spisereglement indkørsel skal der anskaffes 1 stor fritstående jerngryde 1 kødhakkemaskine 1 hurtighakker 1 puremaskine 1 apparat til formning af hakkebøf og kødboller 50 stk buddingforme emalaillerede beholdere til opbevaring af grød madspande opøseskeer

Mpr nr. A092068 - - Dato : 19231220
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Skosværte. Direktoratet forespørger om, hvilken sværte der anvendes og anviser indkøb af ny sværte

Mpr nr. A193059 - - Dato : 19231221
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til den fra hospitalet indsendte prisindberetning for november måned. Angående Råmosegård bemærkes, at priserne på nogle varer er højere en andre steder. Det forventes, at hospitalet vil bestræbe sig på at opnå lavere priser, idet direktoratet holders underrettet herom. Den 4. januar svarer hospitalet på kritikken ved at oplyse om nye lavere priser fra den stedlige købmand. Varerne er dog delvist af en anden kvalitet

Mpr nr. A092080 - - Dato : 19231229
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varer. Direktoratet meddeler, at alle henvendelser om varer fremstillet i fængslerne skal henvendes til kontoret for fængslernes arbejdsdrift og ikke som hidtil til de enkelte anstalter. Forhandlinger om priser foregår også med kontoret som partner

Mpr nr. A193235 - - Dato : 19240103
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt sæbe for perioden 15/1 til 15/4 1924 til sindssygehospitalerne og Råmosegård. Priser og kvaliteter er nævnt. Endvidere anmodes hospitalerne om at aftage forbruget af barbersæbe hos samme firma

Mpr nr. A092069 - - Dato : 19240103
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Uldtæpper m.v. Der skal købes tæpper, disse er brune med monogram SS og en stribet bort. Desuden er der en skrivelse om, at man foreløbig fra direktoratets side afstår fra indkøb af uldvarer på grund af de ekstraordinære høje priser. Man venter til sommeren

Mpr nr. A193234 - - Dato : 19240109
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt calcineret soda til sindssygehospitalernes forbrug i perioden fra 15. januar til 15. april. Priser og betingelser ved købet er nævnt

Mpr nr. A193061 - - Dato : 19240223
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til den af hopspitalet modtagne prisindberetning for januar måned. Det konstateres, at hospitalet har købt til for høje priser for nogle varer. Forvalteren mener ikke, at varerne kan skaffes til en billigere pris kvaliteten taget i betragtning

Mpr nr. A193060 - - Dato : 19240223
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til den fra hospitalet modtagne prisindberetning for januar måned. Angående Råmosegård konstateres, at en række priser på varer er for høje. Forvalteren konstaterer, at kun for nogle varers vedkommende er det muligt at indkøbe til lavere pris, hvis man vil accepterer en ringere kvalitet

Mpr nr. A092047 - - Dato : 19240226
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Pudsetwist. Man meddeler, at der er indkøbt 50 kg pudsetwist, hvorfor der ikke skal nyt til i det førstkommende år.

Mpr nr. A193062 - - Dato : 19240325
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkning til den af hospitalet modtagne prisindberetning for februar måned. Det konstatteres, at hospitalet har købt nogle varer for dyrt. Forvalteren svarer, at der for den ene af varerne er indtruffet en fejl i beregningen, således at prisen i virkeligheden har været lavere end anført i indberetningen

Mpr nr. A092011 - - Dato : 19240327
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Fernis. Direktoratet skriver, at den hidtil anvendte fernis er blevet kritiseret af 2 hospitaler, hvorfor man fremsender en vareprøve på en bedre fernis, hvis egnethed man ønsker hospitalet her skal undersøge og indberette om

Mpr nr. A092009 - - Dato : 19240412
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Garn. Sag vedr. levering af garn og stoffer fra fængselsvæsnet dels færdigvarer, dels garn til vævning

Mpr nr. A193063 - - Dato : 19240505
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til den af hospitalet modtagne prisindberetning for marts måned. Det konstateres at en vare er indkøbt for dyrt. Hospitalet svarer, at man ved næste licitation på leverance af varen vil bestræbe sig på at opnå et billigere tilbud

Mpr nr. A095028 - - Dato : 19240514
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kontor. Om betaling af modtagne løsblade samt bind hertil

Mpr nr. A094136 - - Dato : 19240709
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Pudsecreme. Meddelelse fra direktoratet om, at man køber pudsecreme af et københavnsk firma

Mpr nr. A094132 - - Dato : 19240715
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Skosværte, ovnsværte meddeler fællesindkøb af nævnte varer fra et københavnsk firma

Mpr nr. A092022 - - Dato : 19240728
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Gulvklude. Direktoratet bestiller gulvklude, 1100 stk her til hospitalet, endvidere meddeler fængselsvæsnet, at man ikke kan levere de almindelige gulvklude til den gældende pris, men ser sig nødsaget til at forhøje prisen til 40 øre pr stk

Mpr nr. A094123 - - Dato : 19240807
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Metervarer. Fra kontoret for fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler man gennem direktoratet, at man nu kan levere bolster og stof til lægekitler igen

Mpr nr. A094125 - - Dato : 19240821
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varer. Meddelelse fra direktoratet om, hvor meget kontoret for fængslernes arbejdsdrift har leveret i kr til de forskellige hospitaler. 1923-24

Mpr nr. A092046 - - Dato : 19240822
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Forbindsstoffer. Direktoratet fremsender meddelelse om køb af forbindsstoffer mv.

Mpr nr. A094114 - - Dato : 19240908
Forfatter:apotek, Sct Pauls
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Medicin. Brevveksling mellem hospitalet her og direktoratet vedrørende ikrafttræden og ordlyd af kontrakt mellem Sct. Pauls Apotek i Århus og hospitalet her

Mpr nr. A094096 - - Dato : 19241015
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Toiletpapir. Direktoratet medeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af toiletpapir

Mpr nr. A094072 - - Dato : 19241202
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kontormateriel. Til brug ved fælleskøb af gennemslagspapir og carbonpapir indhenter direktoratet oplysninger om købet af dette her ved hospitalet

Mpr nr. A093061 - - Dato : 19241205
Forfatter:Lund, Albert Fajancefabrik, Københacns
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Porcelæn. Albert Lund ansøger direktoratet om, at der må blive autoriseret en kaffekop af størrelse mellem København Fajancefabriks nr 12 og 13. I anledning heraf tilsender direktoratet hospitalet en prisliste fra KF og understreger at visse kopper er blevet billigerer idet der nu anvendes stempel til mærkningen SS

Mpr nr. A094074 - - Dato : 19241205
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Spisebestik. På grund af påtænkt fællesindkøb af skeer, gafler og knive spørger direktoratet hospitalet her, hvorledes dette køb er ordnet her

Mpr nr. A094064 - - Dato : 19241209
Forfatter:glasværk, Kastrup
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Glas. Direktoratet har indgået aftale med Kastrup Glasværk om levering af drikkeglas og medicinglas

Mpr nr. A094065 - - Dato : 19241209
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kamme. Direktoratet har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af kamme

Mpr nr. A094063 - - Dato : 19241211
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Blæk. Direktoratet har indgået en aftale med et københavnsk firma om levering af blæk

Mpr nr. A094088 - - Dato : 19241212
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kjolestof. Fra et københavnsk firma meddeles at priserne på kjolestof fra fabrikken er hævet med 5%, hvorfor detailpriserne stiger med samme %

Mpr nr. A094058 - - Dato : 19241219
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Tandbørster. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af tandbørster dels af ben dels af træ

Mpr nr. A094056 - - Dato : 19241222
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indpakningspapir. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med en københavnsk firma om levering af indpakningspapir i forskellige kvaliteter

Mpr nr. A092013 - - Dato : 19250108
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet har indhentet tilbud og prøver på forskellige sæber og hospitalet her har haft en sæbe til prøve denne viser sig dog at sæben smuldrer ved skæring og brug

Mpr nr. A094050 - - Dato : 19250112
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Emaljevarer, Fortinede og galvaniserede varer: Direktoratet ønsker en fortegnelse over forbruget af de omtalte varer, samt en oversigt over størrelser og leverandører af disse varer

Mpr nr. A094005 - - Dato : 19250114
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Tekstil. Man meddeler fra fængselsvæsnet, at der er syet beklædningsgenstande til lage, som normalt bliver aftaget af sindssygehospitalerne og endvidere væves der i Horsens klæde til sådan beklædning

Mpr nr. A094023 - - Dato : 19250123
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet fremsender en prøve af sæbe, som man ønsker opbevaret, idet det skal bruges til at kontrollere indkomne varer med

Mpr nr. A094043 - - Dato : 19250126
Forfatter:Gerofabriken
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Bestik. Direktoratet fremsender skrivelse om, at der er indgået aftale med Gerofabriken i København om levering af: spiseskeer, spisegafler, dessertskeer og theskeer alle fremstillet af alpaca

Mpr nr. A094040 - - Dato : 19250128
Forfatter:Olaf Brønnum & Co, firma
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Bordknive. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale om levering af bordknive til en pris af 8,50 kr pr, dus. Firma Olaf Brønnum & Co København

Mpr nr. A094034 - - Dato : 19250312
Forfatter:og Herskind, A/S Kampmann Møller
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kul. Direktoratet skriver, at man har indgået kontrakt med firmaet A/S Kampmann, Møller og Herskind i Århus om levring af kul og koks til hospitalet her

Mpr nr. A094041 - - Dato : 19250321
Forfatter:Glasværk, Kastrup
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Glasvarer. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med Kastrup Glasværk om levering af uringlas til Mænd, uringlas til kvinder og spytteglas

Mpr nr. A094087 - - Dato : 19250323
Forfatter:forenede vatfabrikker, De
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vat. Direktoratet meddeler, at vat fremdeles skal købes hos de forenede vatfabrikker til priser som vedlagt skrivelse

Mpr nr. A094073 - - Dato : 19250325
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Nålemagervarer. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af vestespænder, messingknappenåle, tinknapper, sikkerhedsnåle og hårnåle

Mpr nr. A097010 - - Dato : 19420801
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareforsyning. Meddelelse fra direktoratet for vareforsyning vedrørende cykeldetailhandlernes udlevering af cykeldæk og -slanger

Mpr nr. A117068 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varepriser. Tre papirer med opnoteringer af kolonialvarer med tilhørende prisansættelser

Mpr nr. A104142 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Fortegnelse over de ved sindssygehospitalet ved Århus i finansårene 1911-12, 1912-13, 1913-14 og 1915-16 betalte varepriser med oplysning om anskaffelsesmåden

Mpr nr. A104118 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Notater vedrørende indkøb

Mpr nr. A104116 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler. Sindssygehospitalerne træder sammen og danner en fælles indkøbsforening. Ministeriet antager en varekyndig mand til inspektør ved samtlige statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A117066 - - Dato : 99999999
Forfatter:Been, Chr A, Kongelig hofurtehandel
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varefortegnelse. Liste over varer fra Kongelig hofurtehandel Chr. A. Been København. Der drejer sig om kolonialvarer

Mpr nr. A104124 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varepriser. Fortegnelse over i finansårene 1911-12, 1912-13, 1913-14 og 1915-16 ved sindssygehospitalet i Viborg betalte varepriser med angivelse af den anvendte fremskaffelsesmåde

Mpr nr. A104123 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varepriser. Oversigt over nogle varepriser i finansårene 1911-12, 1912-13, 1913-14 og 1915-16 på sindssygehospitalerne ved Århus og Vordingborg, i Viborg og i Middelfart samt på sct. Hans hospital

Mpr nr. A117067 - - Dato : 99999999
Forfatter:Rose og Gerdes, fima
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varefortegnelse. Kolonialvarer, vin og fajance fra firmaet Rose og Gerdes Århus med prisangivelser

Mpr nr. A104122 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser på fødevarer leveret til st. Hans hospital i årene 1911-12, 1912-13, 1913-14

Mpr nr. A116178 - - Dato : 99999999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Inventar. Ved 15% forøgelse af belægningen skal der anskaffes nyt inventar, og der skal indrettes 2 nye afdelinger. Skrevet med Holms hånd

Mpr nr. A104034 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler. Dannelse af en indkøbsforening for alle sindssygehospitalerne. Ansættelse af en inspektør, der behjælpelig ved indkøb og kontrol af varer

Mpr nr. A104138 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varer. Liste over sammenligning mellem priserne på nogle af de vigtigste varer ved sindssygehospitalerne ved Århus og Middelfart for årene 1912-13 og 1913-14

Mpr nr. A104139 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Manufakturvarer. Licitation over manufakturvarer m.m. for sindssygehospitalet ved Middelfart for årene 12911-12, 1912-13, 1913-14 og 1914-15

Mpr nr. A104112 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Evt. ansættelse af en inspektør, som skal forestå indkøbene. Dette frarådes

Mpr nr. A104140 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Manufakturvarer. Liste over manufakturvarer m.m. og tilhørende priser for året 1915-16 gældende for sindssygehospitalet ved Middelfart

Mpr nr. A104119 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Fødevarer, forbrug af fødevarer, sæbe, kul, tørv, koks og brænde i finansåret 1913-14

Mpr nr. A094007 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Medicin. Der fremsendes vejledning fra direktoratet om indkøb af medicin samt dennes levering og priser. Endvidere medfølger vejledende kontrakt med apoteker, som leverer medicin til hospitalet

Mpr nr. A104033 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Forslag om at oprette et kontor for fællesindkøb til statens sindssygehospitaler. Domicil i København ledet af en praktisk uddannet og handelsvidenskabeligt dannet købmand. Indkøb af overskudspartier

Mpr nr. A104111 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Forslag om at oprette et kontor for fællesindkøb til stattens sindssygehospitaler. Hjemsted i København ledet af en praktisk udannet og en handelsvidenskabeligt dannet købmand