Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 80 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A119101 - - Dato : 18471122
Forfatter:Captain Wenck
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 7 Brev om -vejføring fra Ebeltoftvejen. Henviser til et kort ?

Mpr nr. A119102 - - Dato : 18471126
Forfatter:Captain Wenck
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 8, 621(a), Ang omkostninger til vejen fra Ebeltoftvejen til Anstalten grund. A119102a Brev fra Goldsmith 8/10 1851 ang. Yderligere vejanlæg. a119102b Overslag når frem til et beløb på 2280.7 rbd.

Mpr nr. A119016B - - Dato : 18471127
Forfatter:Wenck, Captain i ingenieurcorpset Cancelli, Danske
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Den gamle vej til krattet fører ad Ebeltoftvejen til Vejlby og derfra til krattet som markvej. Denne vejførring er en omvej, hvorfor man foreslår en ny bygget, hvilket man har truffet aftale med captain i ingeneurcorpset Wenck om, idet han er i ledelsen af hovedvejsreparationen i Århus amt, hvilket meddeles danske cancelli. Man håber vejen kan blive færdig inden påbegyndelse af arbejdet på bygningerne i foråret 1848

Mpr nr. A119100 - - Dato : 18479999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
B VI Terrainarbejder indeholdende: B VI-ia: Vejanlæg B VI-b: Grundens Indretning, Markens drift B VI-c Havens anlæg

Mpr nr. A119104 - - Dato : 18480127
Forfatter:Bygningskommisionen
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 18 Brev til Dahl ang. Udbetaling til Ingeniurcapitain Wenck.

Mpr nr. A119106 - - Dato : 18490314
Forfatter:Wenck
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 102 Brev ang. Og regnskab (119106a - beregning) over vejen til byggepladsen - med 8 stk betalings- og kvitteringslister.

Mpr nr. A119107 - - Dato : 18490828
Forfatter:Bygningscommisionen
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 134 Brev til Wenck ang. Udbetaling af et restbeløb.

Mpr nr. A119042B - - Dato : 18490828
Forfatter:Goldschmidt, sagførerfuldmægtig i Århus, Auktionsretten captain, Wenck Hansen, S, vognmand Andersen, tømrermester Baden, stenhugger
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Byggemateriale m.v. I henhold til vedlagte regninger bedes sagførerfuldmægtig Goldschmidt udbetale følgende captain Wenck vognmand S. Hansen, tømeremester Andersen, Auktionsretten i Århus samt stenhugger Baden for et parti kampesten. De andre regninger har med den nye asylvej at gøre

Mpr nr. A119045b - - Dato : 18491119
Forfatter:Simony Dahl
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Simony skriver til Dahl, at han ønsker skøder udstedt for alle grunde, der er købt til anlæg af Asylvejen og af Århus Hospital ejede. Disse forretninger skulle gerne være afsluttede inden ministeriet ansætter haartkornskatten

Mpr nr. A119046B - - Dato : 18492511
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Sten og grus. Dahl meddeler kommissionen, at der er kommet bud på sten og grus til helbredsanstaltens anlæg, men han mener, der kan opnås fordelagtigere betingelser ved en ny licitation

Mpr nr. A117040 - - Dato : 18500910
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vejarbejde. hospitalet modtager en forespørgsel om, hvorvidt det kan tillades, at der transporteres nogle kubikfavnegrus henover hospitalets grund til reparation af landevejen forbi risskov. Fra byfogeden i Århus. Bygningskommissionen giver tilladelse hertil, for så vidt hospitalets kørsel ikke generes, samt at kørslen ikke udstrækkes længere end til årets udgang

Mpr nr. A119108 - - Dato : 18501129
Forfatter:Goldsmith
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 469 Brev til Commisionen ang. Betaling for udbedring af anlægsvejen

Mpr nr. A119109 - - Dato : 18501227
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 485 (svar til 469 og 475) til Goldsmith, bl.a. at Ovesen bestilles til at køre grus påvejen

Mpr nr. A119112 - - Dato : 18510799
Forfatter:Veiinspektør Møller
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 580 Overslag over Chause'en viser et beløb på 881.74 rbd

Mpr nr. A119111 - - Dato : 18511018
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 639 Brev til Goldsmith ang fremsendelse af overslag for Chausee'en.

Mpr nr. A119113 - - Dato : 18511022
Forfatter:Goldsmith
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
og a119113a B vi a bygningskommisionen nr 623 og 624 2 breve til kommisionen vedr vejlicitationen. - fastsættes til 4/11

Mpr nr. A119114 - - Dato : 18511027
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 641 Til Goldsmith Conditionerne vedr. Licitationen af vejen godkendes .

Mpr nr. A119118 - - Dato : 18520327
Forfatter:Veiiningeinør Møller
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr755 Til Dahl Plan til udbedring af opståede problemer på vejen til avlsbygningerne. a119118a Følgebrev om ovenstående fra Goldschmidt til Selmer.

Mpr nr. A118057 - - Dato : 18530729
Forfatter:Meyer, bagermester
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Efter opkøb af nogle jordlodder har sindssygehospitalet ønsket at sløjfe to veje, som nu skærer igennem hospitalets grund. Iden anledning har ejeren af et teglværk i området, bagermester Meyer, ønsket at bevare den ene af vejene til kørsel af byggematerialer til Århus, idet strækningen ellers folænges med 3,5 km. Nogle andre lodsejere i Vejlby har samme problem. Hospitalet går ind på at bevare den ene af vejene. Korrespondancen mellem de forskellige Interessenter herunder antet omfatter 8 aktstykker

Mpr nr. A119079 - - Dato : 18541129
Forfatter:Rasmussen, P, husmand Jensen, J, fisker
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. skrivelser dels fra husmand P. Rasmussen og fisker J. Jensen til vejlby sogneråd, dels fra dette sogneråd til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående vedligeholdelsen af en bro over Leerbækken. Broen, som sikrer de to nævntes beboelser samfærdsel med omgivelserne over hospitalets grund, er blevet så forfalden, at den ikke kan benyttes. Da det er hospitalet, som har opført broen som erstatning for en sløjfet vejforbindelse til de to nævnte beboere, anser sognerådet det for at påhvile dette at udbedre broen

Mpr nr. A119094B - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanl’g og jernbane

Tekst:
Vej. Sag på ialt 11 aktstykker vedrørende licitationen og korrespondance vedrørende ordningen af det ydre terræn omkring sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120025 - - Dato : 18550528
Forfatter:Knudsen, Claus, nabo
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje: Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående en tvist med en af hospitalets naboer Claus Knudsen. Den pågældendes gæster generer patienternes dels ved nysgerrighed dels ved støjende adfærd

Mpr nr. A006041 - - Dato : 18560227
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Naboerne ønsker at kunne køre til deres ejendomme ad kratvejen, som på hospitalets grund er forsynet med et låst led. Det lader til, at denne passage tillades dog mod gebyr til vedligeholdelse af vejen

Mpr nr. A116034 - - Dato : 18571111
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Der er blevet anlagt en ny vej til stranden, forvalteren foreslår, at man skal lægge et yderligere lag grus på vejen og ønsker ekstra bevilling hertil. Direktionen svarer, at vejen må betragtes som færdig, hvorfor den fremtidig skal ind under vedligeholdelseskontoen

Mpr nr. A009034 - - Dato : 18580909
Forfatter:Meyer, P
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. P. Meyer har haft vejret til at køre på den vej som fører over anstaltens jord og som tilhører anstalten. Denne vej skaber forbindelse mellem kratvejen og landevejen til Grenaa Meyer ønsker vejrettigheder for et tidsrum af 3 år

Mpr nr. A121064 - - Dato : 18590215
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Inventar. Fortegnelse over kassabable, iturevne og ituslagne genstande, som skal forevises ved den forestående kassatationsforretning på hospitalet i året 1859. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A009015 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over udgifter ved vejens og hegns vedligeholdelse for finansåret 1860-61

Mpr nr. A115267 - - Dato : 18600921
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. At direktionen i at år fra 1. Oktober førstkommende tilsteder Marcus Hermansen og Lansky til det på Vejlby strandjord ved Risskov anlagte teglværk, at passere den af helbredsanstalten for egen regning og på dens egen grund anlagte vej fra den såkaldte kratvej østen for anstalten til landevejen mellem Århus Grenå og Ebeltoft vesten for samme på følgende betingelser…

Mpr nr. A115266 - - Dato : 18601123
Forfatter:Meyer, bager
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. At direktionen i et år fra 1. oktober næstkommende tilsteder bager Meyer fra og til hans på Egaa Fed anlagte teglværk, at passere den af helbredsanstalten for egen regning og over den egen grund anlagte vej fra den såkaldte kratvej østen for anstalten til landevejen mellem Århus og Grenå og Ebltoft vestn for samme på følgende betingelse

Mpr nr. A115239 - - Dato : 18620317
Forfatter:Hermansen, Marius
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vejret. Marius Hermansen og hospitalet her indgår en aftale om, at man må benytte en vej over hans grund, men iøvrigt giver ham lov til at køre på den nye strandvej. Men Asylet frafalder alle andre krav om færdsel på hans grund, sålænge han er i besiddelse af sin ejendom

Mpr nr. A012035 - - Dato : 18620324
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vedligeholdelse af vejen fra skovfogedhuset til Veilby krat udskrift af skovkommissionens protokol

Mpr nr. A013015 - - Dato : 18630318
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Reparation af anstaltens vej

Mpr nr. A013016 - - Dato : 18630319
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Approbation af udgifter til vejreparation

Mpr nr. A115153 - - Dato : 18711214
Forfatter:Hermansen, Marcus, Murer
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Murer Marcus Hermansen, der ejer jorsdlodden matr. nr. 41 b af Vejlby Krat klager over skelproblemer og der aftales en ny vejføring. Hvilket ærværende overenskomst viser

Mpr nr. A021002 - - Dato : 18711214
Forfatter:Hermansen, M
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Kontrakt mellem anstalten og M. Hermansen om forløbet af Vejlby kratvej (nedre kratvej)

Mpr nr. A022088 - - Dato : 18721014
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje. Amtet har approberet at Vejlby sogneråd bortsælger den gamle Grenå-Ebeltoft landevej, og der rettes spørgsmål til anstalten om den vil købe det stykke, der ligger ud for dens grund. Anstalten indvilger og vil sende pengene så snart, der foreligger papirer på handlen

Mpr nr. A116060 - - Dato : 18730409
Forfatter:Hermansen, Marcus
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Marcus Hermansen. Lisbjerg ønsker Kratvejen folagt, hvilket muligvis også er i anstaltens interesse. Marcus Hermansen klager over en sag - som er bekendt?

Mpr nr. A023016 - - Dato : 18730617
Forfatter:Svhmidtken, V, borgmester Broge, Hans Liisberg
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. En gruppe lodsejere i Vejlby Krat har slået sig sammen og foreslår en ny vej gennem Riis skov, der er en kontrakt for vedligeholdelsen. Ideen forkastes i byrådet, således at sagen må lægges til side for en tid

Mpr nr. A024004 - - Dato : 18741021
Forfatter:Broge, Hans Liisbjerg Scmidtken, V, borgmester
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Der eksproprieres af strandmarken til anlæg af jernbanen Århus Ryomgård, der tilkendes sindssygeanstalten 1785 kr. og 48 ø i erstatning. Desuden skal der efter overenskomsten opsættes et hegn på jernbanens regning, som V. Schmidtken (borgmester), Hans Broge og Liisbjerg. Tilladelsen fra justitsministeriet til, at man anvender ekspropriationsgodtgørelsen til et drivhus til at fremstille blomster til hospitalet i

Mpr nr. A116074 - - Dato : 18760328
Forfatter:Schouby Nielsen, Anders Muller, vejinspektør
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Klagesag. En erstatningssag fra Schouby er løbende, der skal holdes et møde, hvor de to bønder Schouby og Anders Nielsen vil deltage sammen med vejinspektør Muller

Mpr nr. A027020 - - Dato : 18770721
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Selmer klager til banekommissionen over adgangen til søbadning og over at der skal anlægges en grusgrav

Mpr nr. A027022 - - Dato : 18770729
Forfatter:Rosenørn, kommisær Wilken, ingeniør
Emnegruppe: vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Indberetning fra ingeniør Wilken til kommissær Rosenbørn

Mpr nr. A027021 - - Dato : 18770730
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Ekspropriationsbehandling af anstalten til Århus - Ryomgård jernbane

Mpr nr. A027023 - - Dato : 18780804
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Petition fra borgerne i Vejlby sogn om toget må holde ved Risskov station om vinteren

Mpr nr. A115079 - - Dato : 18780928
Forfatter:Blicher Sorvad
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Patintbehandling. Amtsrådet ønsker a. at man overlader et stykke af anstaltens chausse til offentlig brug og dog vedbliver at vedligeholde den, b. at gå ind på en expropriation, hvorved vejen overalt blev 9 alen bred, ville formentlig føre til en ekspropriation langs hele vejlinien fra det sted hvor chausseen slipper og helt ned til stranden. Skrivelse fra hr. Blicher til Sorvad, som ansøger at få hans søn, som er her på anstalten, forplejet på halv betaling

Mpr nr. A115078 - - Dato : 18781010
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Skrivelse til amtsrådets vejudvalg af ukendt indhold

Mpr nr. A115071 - - Dato : 18781212
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Stationsvej. Der har været et møde på hospitalet med lodsejerne, hvor der er truffet en overenskomst. Bogholderen og forvalteren har en kontrovers vedrørende de af forvalteren kvitterede regninger og kvitteringernes gyldighed, når en anden end regningsudstederen har underskrevet

Mpr nr. A115069 - - Dato : 18781218
Forfatter:Sorvad Blicher, patient Frisch, Cand
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Stationsvej. Kandidat. Pastientbetaling. Man har ikke talt med alle lodsejere, så der er ingen afgørelse på vejsagen. Udnævnelsen af en kandidat fra 1. januar til 30 juni. Der er kun kommet en ansøgning .- fra cand. Frisch. Nedaættelse af betalingen for patienten Blicher, søn af Bl til Lille Sorvad. Faderen sidder vist meget småt i det og har gentagne gange presset på for at få sønnen på halv betaling, efter at han i foråret fik ham fra 2den klasse overført på 3die klasse, måske man til nytår kunne indrømme ham nedsættelsen

Mpr nr. A115067 - - Dato : 18790101
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
kStationsvej. Der skal holdes direktionsmøde i anledning af den nye stationsvej. På samme møde skal man tale om diferentsen mellem, bogholderen og forvalteren. Endelige skal der tales om anvendelse af renterne fra patienternes arbejdsfond

Mpr nr. A115066 - - Dato : 18790108
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. En vejsag skal ekspederes omgående

Mpr nr. A033010 - - Dato : 18830526
Forfatter:Holm Telefonselskab, AArhus
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje. Forretningsføreren for Århus Telefonselskab ansøger om tilladelse til at stille telefonpæle op langs med vejen, der forbinder hovedvejen til Grenå og anstalten Tilladelsen gives af Holm

Mpr nr. A049062 - - Dato : 18990210
Forfatter:Mølle, Marie Meyer, O
Emnegruppe: vejanlæg og jernbane

Tekst:
Overkørsel. Skr. fra O. Meyer - Marie Mølle om overkørsler beror hos direkt

Mpr nr. A049025 - - Dato : 18990911
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Asfaltbelægning. I anledning af en avisannonce indgivet af hospitalet meddeler bladet ingeniøren, at man i dette blad kan se, hvem der giver sig af med slige arbejder. Vedlagt et nummer af "Ingeniøren".

Mpr nr. A050040 - - Dato : 19000715
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Der arbejdes i denne tid på en vej fra anstalten til sammes ny svinestald, hvilken vej anstalten for tiden er tvungen til at føre over egen mark, da stien, der kan tage vejen i lige linie, på grund af et par småhuse på anstaltens side, kun kan udvides til den anden side, hvor grunden tilhører gårdene i Vejlby. Da den omtalte vej imidlertid, når den fortsættes ved at følge gangstien, vil være en behagelighed for de tilstødende og os nedenfor liggende grundejere, når disse gunstigst indrømmes tilladelse til at benytte den, tilbyder vi herved på disse grundejeres vegne den fornødne grund til vejens fortsættelse ved udvidelse mod vest af den nuværende gangsti, under forudsætning af, at den ærede direktion vil give den omtalte tilladelse i hvilken henseende opmærksomheden henledes på at vejen dog beholder sin private karakter og ikke bliver for alle og enhver og at den nuværende gangsti .. er benyttet af os alle uden gene for anstalten. Anstalten ønsker ikke en sådan løsning

Mpr nr. A050043 - - Dato : 19000718
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje, m.v. Rapport fra stadsingeningenøren om kloakanlæggets tilstand samt om vejene, anvisning på hvorledes vejene skal holdes. Brev fra stadsingeniøren (1906), hvor denne frasiger sig sin tjeneste for anstalten, hvorfor han har fået 100 kr. årligt

Mpr nr. A051026 - - Dato : 19010703
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Actievejen langs med banen er for smal på grund af et hegn og en grøft anlagt af anstalten, endvidere er et sving på vejen efter klagernes mening farligt, derfor ønskes vejen omlagt og underlagt kommunen

Mpr nr. A052018 - - Dato : 19011001
Forfatter:Bøggild, forvalter Jensen, M Jacobsen, forvalter
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Skel og hegn. Ifølge opfordring af forvalter Jacobsen ved sindssygeanstalten tillader jeg mig herved at meddele de oplysninger jeg er i besiddelse af angående hegn og skel om anstaltens ejendomme ved min tiltrædelse som gartner ved anstalten den 1. nov. 1851 til 1. nov. 1873. Da jeg kom til anstalten var marken og hele ejendommen indhegnet med volde eller jorddiger, beplantet med tjørn og en grøft c. 1 1/2 alen på begge sider af diget. Da norddiget ofte i de første år trængte til udbedring især omkring den .... strandlod, blev digerne istandsat og jorden dertil blev taget i grøfterne ved begge sider eftersom det var bekvemmest, og det blev sagt til arbejderne, der også havde arbejdet med digernes opførelse, at grøfterne på den udvendige side også var anstaltens ejendom, hvilket jo var meget naturligt, da de små huslodsejere omkring anstalten næppe vilde og også næppe er blevet opfordret til at afstå jord uden betaling til anstalten. Arbejdet med beskæring og klipning af hegnet på digerne udførte jeg i mange år og jeg blev aldrig af naboerne forment adgang til at færdes omkring digerne, da de som jeg også mente jeg gik på anstaltens ejendom. Af skelsten omkring anstaltens ejendom har jeg ved min tilstedeværelse af pladsen, kun seet en eneste og den stod ganske rigtigt udenfor grøften ved det dige nord for den gamle køkkenhave eller den sydøstlige del af den lod, som blev købt til kirkegård ved vejen forbi køkkenhaven. Senere i tresserne da det viste sig at nogle af naboerne pløjede anstalten for nær så grøften blev utydelig lod forvalter Bøggild sætte et antal tilhuggedeskelsten, som formodentlig endnu findes. Jeg er fuldkommen overbevist om, at hvor anstalten har jorddiger og grøfter, at begge dele både grøft og dige tilhører anstalten. Sign. M. Jensen

Mpr nr. A051012 - - Dato : 19041108
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Sagen om kørevejen fra Risskov station forbi Rolighed

Mpr nr. A060042 - - Dato : 19070410
Forfatter:Hallager Knudsen
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Da anst. har afstået en strimmel jord langs vejen, er fører fra Rolighed til villabyen, fordi sognerådet.. at ville anvende denne jordstrimmel til gangsti, mener direktionen at være berettiget til at fordre, at denne gangsti skal anlægges. Man skal altså tillade sig at anmode det ærede sogneråd om snarest mulig at lade den nævnte gangsti anlægge og lade de små pæle fjerne, som gør det farligt at færdes på vejen i mørke. Hallager Knudsen

Mpr nr. A060056 - - Dato : 19071024
Forfatter:DSB
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Gangbro. DSB indvilliger i at opsætte en gangbro over jernbanen. Bilag vedrørende opsætning af et elektrisk kabel over gangbroen Mappe 836

Mpr nr. A063007 - - Dato : 19090710
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje. Asfaltbanerne, der er anlagt til transport af mad til afdelingerne er slidte og skal omlægges, brolægningen syd for køkkenbygningen skal omlægges og der skal sættes rendesten

Mpr nr. A064007 - - Dato : 19091127
Forfatter:Dreyer, grosserer Lund, A
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje. Grosserer Dreyer har ladet anbringe et pigtrådshegn på vejen, der fører forbi anstaltens svinesti. Dette hegn ligger helt ud til vejen uden at være adskilt fra denne ved en grøft. A. Lund forlanger på anstaltens vegne hegnet flyttet ind på Dreyers grund, idet det er farligt både for kørende og gående. Hegnsynets kendelse følger anstaltens indstilling

Mpr nr. A067036 - - Dato : 19110321
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Da de private lodsejere, der bruger vejen forbi anstaltens svinesti ikke deltager i fordelingen af vejens vedligeholdelsesudgifter

Mpr nr. A066001 - - Dato : 19120203
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje: Sognerådet for Vejlby ønsker træerne langs Stationsvej fældet, hvilket man i 1914 indvilliger i at gøre

Mpr nr. A071039 - - Dato : 19130624
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg 0g jernbane

Tekst:
Vej. Efter opfordring fra villaejere i Risskov St. anmoder man om forhandling.- Hospitalet svarer, at man ikke kan afgive jord til en vej uden betaling herfor

Mpr nr. A071005 - - Dato : 19131219
Forfatter:Hermansen, guldsmed
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Efter begæring af guldsmed Hermansen mødte sognerådet for at mægle forlig eller afsige kendelse i anledning af istandsættelse og vedligeholdelse af vejen som fra stationsvejen fører mod syd til guldsmed Hermansens ejendom Mtr. 11e

Mpr nr. A072033 - - Dato : 19140703
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. I skrivelse af 21. februar 1914 har direktionen i anledning af, at det påtænkes at åbne 2 færdselsveje gennem Risskov til sindssygehospitalet ved Århus, indstillet, at der til den ene, den vestlige vejs udvidelse afgives et areal af ca. 120 kvardratalen af den del af hospitalets jord, som ydes et bidrag en gang for alle 400 kr. ... Justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A096007 - - Dato : 19149999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Oversigt over den af Århus byråd og Vejlby sogneråd vedtagne og af amtet godkendte foreberede vej fra sindssygehospitalet til Århus

Mpr nr. A096006 - - Dato : 19149999
Forfatter:Larsen, V, gartner
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Forslag til udvidelse af den vest for gartner V. Larsens ejendom fra Risskov til hovedvejen til sindssygehospitalets førende vej

Mpr nr. A079013 - - Dato : 19150215
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Sognerådet ønsker at etablerer en bedre vej ved stationsvejen, hvor man vil rette et sving ud og grave noget af bakken væk, hvilket berører hospitalets jord, idet der skal afgives 21900 kvardratalen, som direktionen meddeler, at den er bemyndiget til at sælge

Mpr nr. A078020 - - Dato : 19170202
Forfatter:Sørensen, O S, landinspektør
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Landinspektør O. S. Sørensen forespørger om man overfør en vej på matr. nr. 44e til matrikelkortet, samtykke skal indhentes fra hospitalet, da dette er ejer af pågældende grund

Mpr nr. A082054 - - Dato : 19190618
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Tretommervej. Lodsejerne ved tretommervejen ønsker denne vej udvidet og laver aftale med kommunen. Man ønsker at hospitalet skal indgå samme aftale, hvilken indebærer, at der afgives jord gratis til udvidelsen. Hospitalet indgår på aftalen, hvis de andre lodsejere også fraskriver sig betaling for den afleverede jord

Mpr nr. A089152 - - Dato : 19220208
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående den projekterede jernbane over hospitalets grund Direktionen knytter sine kommentarer til projektet, samt forklarer, hvilke betingelser for gennemførelen hospitalet vil stille

Mpr nr. A089153 - - Dato : 19220224
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. hvilke skridt dette har taget for at fremme hospitalets sag i forbindelse med projektet for en jernbane over hospitalets grund

Mpr nr. A091083 - - Dato : 19221130
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Asylvej. Denne vej befærdes offentligt, hvorfor man ønsker at den skal klassidiceres som bivej. Dette vil sognerådet acceptere , hvis den bliver gjort i stand og udlagt i en bredde af 13 m med grøfter på statens regning

Mpr nr. A092040 - - Dato : 19240211
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Tretommervej. Beboerne ved Tretommervej ansøger direktionen om at hospitalet vil lægge jord til en udvidelse af vejen, hvilket man dog ikke umiddelbart går ind på uden først af forespørge kommunen. Omtalte breve foreligger ikke

Mpr nr. A094081 - - Dato : 19241204
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Sognerådet anmoder om et jordstykke på 9,85 m2 til afrunding af hjørnet mellem vestre Skovvej og Asylvej, hvorved færdselen på dette sted vil blive genopsat samt at hele arbejdet er uden udgifter for hospitalet

Mpr nr. A051011 - - Dato : 19449999
Forfatter:Neergård, ekspeditionssekretær
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Rolighed. Sag vedr. Rolighed udleveret til ekspeditionssekretær Neergård i direktoratet i april 1944

Mpr nr. A118053 - - Dato : 19540921
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Anlæg. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående nogle anlægsarbejder. Inspektørs har projekteret en folægning af vandledningerne. Desuden er der tale om en planering med påfælgende makadamisering s Thilemann

Mpr nr. A096040 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Udskrift af erstatningsberegning for Århus-Ryomgård til sindssygehospitalet ved Århus