Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 20 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A011105B - - Dato : 18619999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Forskrifter for vaskeriet. Skrevet med Selmers hånd. mappe 845

Mpr nr. A051060 - - Dato : 19010401
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Silkeavl. Vedlagte fra direktionen for sindssygeanstalten i Middelfart modtagne skrivelse af 20 f.m. med beretning om silkeavl og morbærkultur tilstilles herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus. Fra Vordingborg. Vedlagt en beskrivelse af silkeavl og forslag om, at der skaffes patienter beskæftigelse på denne måde

Mpr nr. A051009 - - Dato : 19011017
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Billede. Da direktionen vilde sættte megen pris på at der i anstaltens direktionsstue kunde ophænges et billede af hr. professoren til minde om den tid, i hvilken De har været knyttet til anstalten som dens overlæge, tillader man sig at anmode Dem om velvilligst at vilde overlade stalten et sådant billede. Hallager Quistgård. Til professor dr. Med Pontoppidan og borgmester Vestergård.

Mpr nr. A058021 - - Dato : 19060205
Forfatter:bibliotek, Kgl. Statsbioblioteket Universitetsbiblioteket
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Trykkeri. Herved fremsendes eksemplar in duplo af den i anstaltens trykkeri i forrige halvår trykte høst gildesang. Til Kgl. bibliotek, universitetsbiblioteket Statsbiblioteket

Mpr nr. A058002 - - Dato : 19060719
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Trykkeri. Der er ikke trykt andet en blanketter m.v. i trykkeriet. Meddelelse til bibliotekerne

Mpr nr. A066016 - - Dato : 19111002
Forfatter:Møller, Kristian Fr, Boghandler Thrue, boghandler
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Tryksager. Justitsministeriet forespørger, hvor trykning af hospitalets tryksager foregår, Man svarer at det meste af blanketterne m.v. udfærdiges på eget trykkeri, men en del at boghandler Kristian Fr Møller, mens boghandler Thrue laver en mindre del

Mpr nr. A103018 - - Dato : 19180518
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 angående udgifter ne til kørsel med andre heste en hospitalets egne for finansårene 1915-16 og 1916-17

Mpr nr. A103021 - - Dato : 19180521
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Berv fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg angående kørselsudgifter i finansårene 1915-16 og 1916-17 til kommissionen af 1. marts 1915

Mpr nr. A103034 - - Dato : 19180705
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Værksteder og kørsel

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg til kommissionen af 1. marts 1915 angående udgifter til kørsel

Mpr nr. A103041 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Notater vedrørende kørselsudgifter

Mpr nr. A103024 - - Dato : 19199999
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Kørselsudgifter på statens sindssygehospitaler i 1916-17 og 1917-18

Mpr nr. A089161 - - Dato : 19220126
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Bøger. Overlægen meddeler, at der ikke på hospitalet er blevet trykt noget af den art, hvoraf indsendelse til bibliotekerne er påbudt

Mpr nr. A089108 - - Dato : 19220302
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Kontrakter. Direktoratet udbeder sig afskrifter af gældende kontrakter, som af direktionen måtte være indgåede med hensyn til arbejdsydelser og leverancer til sindssygehospitalet. Direktionen svarer, at leverandørers forpligtigelser ikke er ordnet ved kontrakt, og at der heller ikke er afholdt licitationer siden krigstidens begyndelse

Mpr nr. A093086 - - Dato : 19220821
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Vaskeri. Vaskerikarlen sender indbertning fra tur til Viborg i anledning af vaskerisagen. Mappe 845

Mpr nr. A091009 - - Dato : 19220918
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Vaskeri. Direktoratet har fået indberetning om, at vask foregår billigere i Viborg end i de andre hospitaler søger man at indføre de samme metoder, som anvendes i Viborg. Bl.a. har man vaskerikarlen fra Århus på studietur. Alle er imidlertid enige om, at den omhandlede metode ikke er god og, at man heller ikke følger den i Viborg

Mpr nr. A091077 - - Dato : 19221204
Forfatter:Hjælm, frk
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Vask: Til brug ved fortsat vask med Calsineret soda og marseillesæbe fremsender direktoretet en opskrift fra et privat vaskeri, som oldfrue frk. Hjælm accepterer med mindre korrektioner

Mpr nr. A093054 - - Dato : 19230828
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Tryksager. Et underudvalg under anministrationskommissionen ønsker sig tilstillet eksemplarer af de tryksager, der er fremstillet på hospitalet, dog ikke bnlanketter, protokoller o.l. Man svarer at der ingen sådanne er fremstillede i 1922

Mpr nr. A092051 - - Dato : 19240302
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Kuverter. Man standardiserer den af fængselsvæsnet fremstillede kuvert H.S. 31

Mpr nr. A091036 - - Dato : 19240430
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Vaskeri. Direktoratet bestemmer at der skal indsendes rapport om vask for 4 uger ad gangen, heraf skal fremgå, hvor meget vaskemidel, der bruges, i kg og kroner samt stykantal

Mpr nr. A095038 - - Dato : 19250423
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Vaskeri. Oversigt over vaskeriernes drift i perioden mellem den 1. marts - 28 marts 1925. Udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de enkelte hospitaler