Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 81 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A034009 - - Dato : 18440222
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1883. Hoslagt har jeg den ære at oversende det høje kollegium min årsberetning for den Nørrejyske sindssygeanstalt i 1883 Holm

Mpr nr. A116175 - - Dato : 18530310
Forfatter:Selmer Dahl
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Selmer skriver til Dahl, at man sandsynligvis vil blive opfordret til at skrive en årlig beretning til ministeriet ligesom Frederiks Holspital

Mpr nr. A119007B - - Dato : 18540421
Forfatter:kongelige sundhedskollegium, Det
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Årsberetningen for sindssygehospitalet ved Århus for året 1853. Sendt til Det kongelige sundhedskollegium

Mpr nr. A119006B - - Dato : 18540713
Forfatter:overlæge, Selmer
Emnegruppe: Årsberetning

Tekst:
Årsberetning. Det kongelige sundhedskollegium meddeler herved overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus, at det med interesse har læst hans indberetning for året 1853. Endvidere henstilles, at indberetningen offfentilggøres i et af de lægevidenskabelige tidsskrifter. angående terminen for indsendelsen af årsberetningen forventes denne indsendt normalt inden udgangen af februar måned, men denne frist kan roligt overskrides med en måned. Overlæge Selmer sender en svarskrivelse herpå dateret den 23. juli

Mpr nr. A119006B - - Dato : 18540713
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Det kongelige Sundhedskollegium meddeler herved overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus, at det med interesse har læst hans indberetning for året 1853. Endvidere henstilles, at indberetningen offentliggøres i et af de lægevidenskabelige tidsskrifter. Angående termin for indsendelssen af årsberetningen forventes denne indsendt normalt inden udgangen af februar måned, men denne frist kan roligt overskrides med en måned. Overlæge Selmer sender en svarskrivelse herpå dateret den 23. Juli.

Mpr nr. A119044B - - Dato : 18540722
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Følgeskrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet i anledning af indsendelsen af årsberetning og regnskab for finansåret 1853-54

Mpr nr. A119041B - - Dato : 18540722
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning om den jydske helbredlsesanstalt for sindssyge for finansåret 1853-54

Mpr nr. A120011 - - Dato : 18550299
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning for driften af sindssygehospitalet ved Århus i 1854

Mpr nr. A006010 - - Dato : 18560613
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning. Årsberetning om den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for sindssyge i finansåret 1855-56

Mpr nr. A121053 - - Dato : 18570219
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i 1856. Ialt 6 stk. bilag medfølger

Mpr nr. A121001 - - Dato : 18570530
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1856-57

Mpr nr. A009069 - - Dato : 18580229
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1857. Udkast i Selmers håndskrift til beretning om den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge 1857

Mpr nr. A009035 - - Dato : 18580527
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning, over den Nørrejyske Helbredelsesanstalt for sindssyge i finansåret 1857-58. Indeholder regnskab over de beløb, der er udbetalt patienter for arbejde ved udskrivning

Mpr nr. A009031 - - Dato : 18590411
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. I brev har sundhedskollegiet meddelt at man agter at lade årsberetningen for 1858 trykke i bibliotek for læger, hvilket Selmer samstemmer i, dog beklager han, at man udelader de mere tekniske overvejelser om bygninger m.v. og kun orienterer om de rent lægelige hændelser

Mpr nr. A010003 - - Dato : 18601131
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning for finansåret 1859-60

Mpr nr. A011005 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i aaret 1860

Mpr nr. A011026 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Antegnelser til det for den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge aflagte regnskab for finansåret 1860-61

Mpr nr. A011024 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning og hovedregnskab 1860-61

Mpr nr. A115256 - - Dato : 18620402
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Selmer diskuterer med Borch om, hvorledes, årsberetningen skal underskrives og hvordan bilagene skal behandles

Mpr nr. A012033 - - Dato : 18620402
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning om den Jyske sindssygeanstalt 1861

Mpr nr. A013013 - - Dato : 18630421
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning om den Jydske sindssygeanstalt 1862

Mpr nr. A013007 - - Dato : 18639999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning og regnskab 1862-63

Mpr nr. A116193 - - Dato : 18720223
Forfatter:Selmer Steenberg Jensen
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetninger. Sundhedskollegiet skriver til Selmer og anmoder ham om at optage kontakt med Jensen i Vordingborg og Steenberg i Roskilde om at ombearbejde årsberetningerne så de bliver ensartede og kan anvendes i medicimalstatistikken

Mpr nr. A029017B - - Dato : 18790318
Forfatter:Engelsted, ovl dr med, decanus for sundhedskollegiet
Emnegruppe: Årsberetning

Tekst:
Årsberetning 1878. Hermed har jeg den ære at oversende det høje kollegium årsberetningen for den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1878. Til ovl. dr. med. Engelsted, decanus for sundhedskollegiet, Niels Juelsgade 13, Kbhvn. K. Mappe 833

Mpr nr. A030019 - - Dato : 18809999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning for 1879

Mpr nr. A032012 - - Dato : 18820321
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hoslagt har jeg den ære at sende det høje kollegium årsberetningen for den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1881. Til det kgl. sundhedskollegium

Mpr nr. A032001 - - Dato : 18830307
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1882

Mpr nr. A035018 - - Dato : 18850316
Forfatter:holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1884. Hoslagt har jeg den ære at oversende det høje kollegium årsberetning for den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1884. Holm. Mappe 833

Mpr nr. A038014 - - Dato : 18869999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1885

Mpr nr. A037014 - - Dato : 18889999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Udkast til årsberetning for 1887

Mpr nr. A039026 - - Dato : 18890318
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hoslagt tillader jeg mig herved ærbødigst at oversende min årsberetning for sindssygeanstalten ved Århus 1888. Holm

Mpr nr. A040012 - - Dato : 18900319
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hoslagt tillader jeg mig at oversende min årsberetning for sindssygeanstalten ved Århus i 1889. Til det kgl. sundhedskollegium fra Holm

Mpr nr. A041018 - - Dato : 18910323
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hoslagt tillader jeg mig ærbødigst at tilsende det høje ministerium min årsberetning for sindssygeanstalten ved Århus i 1890. Holm til det kgl. sundhedskollegium

Mpr nr. A042014 - - Dato : 18920331
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Herved har jeg den ære at oversende det høje kollegium min beretning angående sindssygeanstalten ved Århus for året 1891

Mpr nr. A043016 - - Dato : 18930329
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Herved har jeg den ære at oversende det høje kollegium min beretning angående sindssygeanstalten ved Århus for året 1892. Til det kgl sundheds-kollegium

Mpr nr. A044022 - - Dato : 18940424
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1893-. Herved har jeg den ære at oversende det høje kollegium min beretning angående sindssygeanstalten ved Århus for året 1893. Holm. Til det kgl sundhedskollegium

Mpr nr. A045011 - - Dato : 18950321
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Herved tillader jeg mig at sende det høje sundhedskollegium min beretning om sindssygeanstalten ved Århus 1894. Holm

Mpr nr. A046018 - - Dato : 18960324
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Jeg har herved den ære at sende det høje kollegium årsberetningen for 1895 for sindssygeanstalten ved Århus. Til det kgl. sundhedskollegium fra Holm. Vedlagt to trykte årsberetninger for 1894

Mpr nr. A047042 - - Dato : 18970308
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Jeg har herved den ære at sende det høje kollegium årsberetningen for 1896 for sindssygeanstalten ved Århus. Holm til sundhedskollegiet

Mpr nr. A048001 - - Dato : 18980228
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1897

Mpr nr. A048024 - - Dato : 18989999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Liste over personer, der skal have tilsendt årsberetningen

Mpr nr. A049065 - - Dato : 18990227
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Kladde til årsberetning for 1898, samt brev til sundhedskollegiet: Herved fremsendes tjenstligt min beretning om den herværende anstalt i 1898. Pontoppidan

Mpr nr. A050046 - - Dato : 19000322
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Herved fremsendes tjenestiligt min beretning om anstalten i 1899. Til sundhedskollegiet fra Pontoppidan

Mpr nr. A051062B - - Dato : 19000828
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetning

Tekst:
Årsberetning. Koncept til årsberetning vedlagt en seddel hvor modtagerne er opført

Mpr nr. A052049 - - Dato : 19020730
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1902 sendt til ... liste over, hvem den er sendt til

Mpr nr. A056008 - - Dato : 19050403
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Til det kgl. sundhedskollegium, København. Herved tillader jeg mig tjenstlig at fremsende beretning om sindssygeanstalten ved Århus i 1904. Vedlagt liste over modtagere af beretningen

Mpr nr. A058014 - - Dato : 19069999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Liste over personer og institutioner, som har fået tilsendt Årsberetningeren 1905

Mpr nr. A060044 - - Dato : 19070124
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hallager har foreslået, at Årsberetningererne fra de forskellige anstalter skal gøres ensartede, hvorfor man søger at afstemme sprogbrugen i diagnoser m.v.

Mpr nr. A060055 - - Dato : 19070705
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Liste over hvem årsberetningen 1906 er, sendt til Mappe 833

Mpr nr. A062040 - - Dato : 19090108
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Indlagt liste over hvem den er sendt til samt koncept til årsberetningen

Mpr nr. A063026 - - Dato : 19090904
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Bilag til årsberetning for 1908

Mpr nr. A065052 - - Dato : 19100331
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Liste over modtagere af beretningen samt to udkast til skrivelser vedrørende beretningen

Mpr nr. A067034 - - Dato : 19110327
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1910

Mpr nr. A067034 - - Dato : 19110327
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetning

Tekst:
Årsberetning 1910

Mpr nr. A066007 - - Dato : 19111114
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Ministeriet forespørger om der kan spares ved at standse udgivelsen af anstalternes årsberetninger, hvortil direktionen svarer, at det kan den ikke tage stilling til

Mpr nr. A069043 - - Dato : 19130220
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Kladde til beretningen for 1911

Mpr nr. A070008 - - Dato : 19139999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1912. Kladde

Mpr nr. A072009 - - Dato : 19140810
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Liste med navne over modtagere af årsberetningen

Mpr nr. A075062 - - Dato : 19150403
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Kladde til årsberetning 1914

Mpr nr. A096009 - - Dato : 19151025
Forfatter:kongelige bibliotek, Det
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Det Kongelige bibliotek skriver til hospitalet angående de årgange af hospitalets årsberetninger, som biblioteket ikke er i besiddelse af. Man håber at kunne få disse tilsendt som gave til biblioteket. I den anledning sender hospitalet et eksemplar af de beretninger, som man har mere en et eksemplar af. Følgelig bliver bibliotekets samling af beretninger ikke hermed komplet

Mpr nr. A076073 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Årsberetning og Sindssygehospitalet ved Århus 1915

Mpr nr. A079050 - - Dato : 19170714
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Kladde til årsberetning for 1916

Mpr nr. A080010 - - Dato : 19180410
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Kladde til årsberetning for 1917

Mpr nr. A083009 - - Dato : 19190414
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1918

Mpr nr. A085057 - - Dato : 19200930
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1919. Håndskreven kladde til årsberetningen

Mpr nr. A089013 - - Dato : 19220499
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Korrespondance mellem sundhedsstyrelsen og sindssygehospitalet ved Århus angående distributationen af årsberetningen for 1921

Mpr nr. A089012 - - Dato : 19221024
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Fortegnelse over de personer, som skal have tilsendt et eksemplar af årsberetningen for 1921

Mpr nr. A089015 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i 1921

Mpr nr. A193064 - - Dato : 19231005
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i kalenderåret 1922

Mpr nr. A092038 - - Dato : 19240219
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Man spørger sundhedsstyrelsen, hvorledes årsberetningen skal affates, og får tilsendt et skema hvorefter, den skal opbygges. Skemaet foreligger ikke

Mpr nr. A193108 - - Dato : 19240410
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Direktoratet ønsker nogle oplysninger til brug ved udarbejdelsen af årsberetningen for 1923/24 bilag 1 og bilag 3. Endvidere ønskes oplyst det gennemsnitlige antal mænd og kvinder, som var ansat i dette år

Mpr nr. A193109 - - Dato : 19240412
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Direktoratet anmoder bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus om at gennemse det medsendte bilag 2 til årsberetningen for derved at konstatere om tallene er korretkte. De manglende tal bedes indføget

Mpr nr. A193116 - - Dato : 19240415
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hoslagt sendes de ønskede oplysninger jvf. direktoratets brev af 12. april bogholderen har ingen bemærkninge til bilag 2. Der har dog indsneget sig en fejl vedrørende tallene for decembers patienttal samt til og afgang heraf for plejeanstalterne. Tallene rettes hermed

Mpr nr. A193110 - - Dato : 19240419
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hospitalet sender hermed de af direktoratet forlagte oplysninger til brug for årsberetningen. En revision af patientbelægningen er igang sat, efter at en ny kontorist er ansat. Resultatet heraf vil blive tilstillet direktoratet

Mpr nr. A095049 - - Dato : 19240423
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1923. Håndskrevet udkast til årsberetning

Mpr nr. A092088 - - Dato : 19249999
Forfatter:Jacbosen, Thune
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Udkast af Thune Jacobsen til udformning af den fremtidige årsberetning

Mpr nr. A097086 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Litteratur

Tekst:
Litteratur. To sider med litteraturfortegnelse

Mpr nr. A097080 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Litteratur

Tekst:
Litteratur. En fortegnelse over skandinavisk litteratur

Mpr nr. A097079 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Litteratur

Tekst:
Skildring: En side med en skildring. Den virker lidt kaotisk, men handler om foråret

Mpr nr. A012016 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Regnskab og beretning 1861-62

Mpr nr. A097081 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Litteratur

Tekst:
Litteratur. Side med litteraturfortegnelse ordnet alfabetisk efter forfatternavn