Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse01 Særligt interessante akter - 561
1855

Tilbage til Emnelisten

1855

Bevilling til fritagelse for stemplafgift for Jydske Asyl, underskrevet af  Kong Frederik den Syvende