Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse01 Særligt interessante akter - 825
1888

Tilbage til Emnelisten

825 Eksempel på at overlægerne ved Jydske Asyl i forrige århundrede tog sig af bagateller som levering af kaffe af for dårlig kvalitet