Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse01 Særligt interessante akter - 826
1886

Tilbage til Emnelisten

826 En sag vedrørende returkommission til forvalter Hagen Jacobsen i 1886