Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse01 Særligt interessante akter - 830
1908

Tilbage til Emnelisten

830 Skrivelser vedrørende begravelser på hospitalets kirkegård

Mpr nr. A062048 - - Dato : 19080128

Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Undertegnede anmoder herved herr forvalter om at få vort begravelseshonorar forhøjet fra 1 til 2 kr. for hver ligbærer. bevilliges af direktionen.