Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse01 Særligt interessante akter - 831
1892

Tilbage til Emnelisten

831 Fortegnelse over inventar ved Jydske Asyl, 1. april 1892