Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 01 Særligt interessante akter - 832
1862,  1882/83 , 1893, 1909

Tilbage til Emnelisten

832 Spisesedler og skrivelser vedrørende bespisning af patienterne i Jydske Asyl