Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 01 Særligt interessante akter - 833
1872, 1878,  1884,

Tilbage til Emnelisten

833 Eksempler på årsberetninger og sygelister fra Jydske Asyl