Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 01 Særligt interessante akter - 834
1852 til 1902

Tilbage til Emnelisten

834 Jydske Asyls 50 års jubilæumsfest i 1902.

Beskrivelse af festen den 1. september, samt lister over ansatte ved Jydske Asyl fra 1852 til 1902