Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 01 Særligt interessante akter - 838
1902

Tilbage til Emnelisten

838 Skrivelser vedrørende Jydske Asyls afleveringspligt til "Det Store Kongelige Bibliotek"

Lov om offentlige Bibliotekers Ret til Frieksemplarer af Tryksager m.m. af 2den maj 1902

Lovtekst og Bekendtgørelse