Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 01 Særligt interessante akter - 839
1852

Tilbage til Emnelisten

839 Oversigt og prisangivelser for bøger, der blev indkøbt til Jydske Asyls Bibliotek til åbningen i 1852