Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 01 Særligt interessante akter - 840
1880

Tilbage til Emnelisten

840  Fortegnelse over Selmers bogsamling, der blev skænket til Jydske Asyl i 1880