Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse01 Særligt interessante akter - 841
1861,1875, 1898, 1905 og 1922

Tilbage til Emnelisten

841   Instrukser fra 1861 for lægerne, overopsynet, opsynspersonalet, maskinmester, forvalter, bogholder og kontorassistent samt instruks for forvalteren fra 1875 og for overopsynet fra 1898, kandidattjenesten fra 1899. Instruks fra vægteren fra 1905 og for hospitalets håndværkere fra 1922