Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse01 Særligt interessante akter - 842
1899,  1888 og  1860

Tilbage til Emnelisten

842   Reglementer for patienternes beklædning og sengelinned, reglement for tjeneste i tilfælde af ildebrand samt forskrift for brug af kogeapparater